Cinque Terre

Yêu Hồ Loạn Thế

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Cô độc thiếu niên
 • Chương 2: Thân thế chi mê
 • Chương 3: Tử Vũ đích dị biến
 • Chương 4: Huynh đệ tình nghĩa
 • Chương 5: Tai họa bất ngờ
 • Chương 6: Lạp tháp đạo sĩ
 • Chương 7: Côn Lôn Ngọc Hư
 • Chương 8: Thu đồ phong ba
 • Chương 9: Bái sư học nghệ
 • Chương 10: Đại sư truyền công
 • Chương 11: Côn Lôn tu chân
 • Chương 12: Tiến bộ thần tốc
 • Chương 13: Sơ ngộ Tử Huyên
 • Chương 14: Anh hùng cứu mỹ nhân
 • Chương 15: Kỳ dị hồng châu
 • Chương 16: Kinh kiến cự mãng
 • Chương 17: Nguyên anh chi kỳ
 • Chương 18: Ngự kiếm phi hành
 • Chương 19: Âm mưa đen tối
 • Chương 20: Băng tuyền kì ngộ
 • Chương 21: Phúc diệc thị họa
 • Chương 22: Ma Đao xuất thế
 • Chương 23: Thế giới của thần
 • Chương 24: Tử Vũ trở về
 • Chương 25: Chân tướng đại bạch
 • Chương 26: Xúc tất trường đàm
 • Chương 27: Sư môn khổ trung
 • Chương 28: Hung hiểm ám chiến
 • Chương 29: Ma Đao bạo phát
 • Chương 30: Tả hữu lưỡng nan
 • Chương 31: Thương trọng nan dũ
 • Chương 32: Hạo Nhiên di ngôn
 • Chương 33: Hồi thủ vãng sự
 • Chương 34: Thiếu nữ tâm phi
 • Chương 35: Phê mệnh
 • Chương 36: Ngọc Hư tàng thư các (Thượng)
 • Chương 37: Ngọc Hư tàng thư các (Hạ)
 • Chương 38: Sơ luyện chưởng quyết
 • Chương 39: Thần bí Bách Linh
 • Chương 40: Sơ ngộ võ đạo
 • Chương 41: Nhập thế danh đan
 • Chương 42: Hữu tình như tửu
 • Chương 43: Ý ngoại cứu viện
 • Chương 44: Chiến tranh bắt đầu
 • Chương 45: Huyết chiến nơi hẻm núi
 • Chương 46: Cầu sinh đối sách
 • Chương 47: Ám sát kế hoạch
 • Chương 48: Dạ tập
 • Chương 49: Thế lực quật khởi
 • Chương 50: Sơn trại nguy cơ
 • Chương 51: Hỏa thiêu lương thảo
 • Chương 52: Hư hư thật thật
 • Chương 53: Kê khuyến bất lưu
 • Chương 54: Dự định quân sư
 • Chương 55: Nội hồng phân kì
 • Chương 56: Mẫu thân của Tử Vũ
 • Chương 57: Tiến thoái lưỡng nan
 • Chương 58: Công vi tâm thượng
 • Chương 59: Kế trung hữ kế
 • Chương 60: Vô Tâm quy hàng
 • Chương 61: Xuất quân động hải
 • Chương 62: Đông hải chi chiến
 • Chương 63: Phòng ngự chi chiến
 • Chương 64: Thế bất khả đáng
 • Chương 65: Phong cuồng đích Tử Vũ
 • Chương 66: Toàn dân giai binh
 • Chương 67: Ngạo Thiên nguy cấp
 • Chương 68: Đao tôn kiếm hoàng
 • Chương 69: Đao tôn ngộ Tần vương
 • Chương 70: Ngọc Hàn băng phách
 • Chương 71: Huyết nhiễm Thiên Sơn
 • Chương 72: Huyết nhiễm Thiên Sơn (Thượng)
 • Chương 73: Huyết nhiễm Thiên Sơn (Hạ)
 • Chương 74: Sinh tử nhất tuyến
 • Chương 75: Mao sơn đạo thuật
 • Chương 76: Địa Phủ Dã Yếu Sấm
 • Chương 77: Đại náo Địa Phủ (Thượng)
 • Chương 78: Đại náo Địa Phủ (Trung)
 • Chương 79: Đại náo Địa Phủ (Hạ)
 • Chương 80: Cùng Diêm Vương đàm phán
 • Chương 81: Mười tám tầng địa ngục
 • Chương 82: Đao sơn địa ngục
 • Chương 83: Vô tận sát ý
 • Chương 84: Thức tỉnh, Yêu Hồ chân thân (Thượng)
 • Chương 85: Thức tỉnh, Yêu Hồ chân thân (Hạ)
 • Chương 86: Huyết Trì địa ngục
 • Chương 87: Trở lại nhân gian
 • Chương 88: Thiên Hạ
 • Chương 89: Chuyện xưa của Tử Vũ
 • Chương 90: Hắn đi rồi
 • Chương 91: Bắt đầu truy kích
 • Chương 92: Gặp lại Tử Huyên (Thượng)
 • Chương 93: Gặp lại Tử Huyên (Hạ)
 • Chương 94: Ma tôn, Phương Tử Vũ (Thượng)
 • Chương 95: Ma tôn, Phương Tử Vũ (Hạ)
 • Chương 96: Thiên cao nhâm long du
 • Chương 97: Chuyện cũ của nửa năm
 • Chương 98: Ý ngoại đích tương ng
 • Chương 99: Hầu vương truyền công
 • Chương 100: Thiên hạ mệnh vận đích giao dịch (Thượng)
 • Chương 101: Thiên hạ mệnh vận đích giao dịch (Hạ)
 • Chương 102: Lưỡng cá quái vật
 • Chương 103: Từ Ngạo Thiên đích tiên khí (Thượng)
 • Chương 104: Từ Ngạo Thiên đích tiên khí (Hạ)
 • Chương 105: Bồng lai tiên cảnh
 • Chương 106: Tu chân vân tập
 • Chương 107: Tối cảm nhân đích cố sự
 • Chương 108: Tử Vũ tái hiện, chấn nhiếp thiên hạ
 • Chương 109: Tử Vũ và Tiên Ngữ (Thượng)
 • Chương 110: Tử Vũ và Tiên Ngữ (Hạ)
 • Chương 111: Đại chiến tán tiên
 • Chương 112: Yêu Hồ, huyết tẩy tu chân giới (Thượng)
 • Chương 113: Yêu Hồ, huyết tẩy tu chân giới (Hạ)
 • Chương 114: Phật tâm Huyền Trang (Thượng)
 • Chương 115: Phật tâm Huyền Trang (Trung)
 • Chương 116: Phật tâm Huyền Trang (Hạ)
 • Chương 117: Đại loạn chi sơ
 • Chương 118: Dẫn lang nhập thế
 • Chương 119: Bát nỗ kiếm trương
 • Chương 120: Quyết liệt
 • Chương 121: Mười một cỗ quan tài
 • Chương 122: Tán tiên đích quái dị
 • Chương 123: Huyết tẩy Côn Lôn
 • Chương 124: Tôn chủ xuất quan
 • Chương 125: Mại xuất tự kỷ đích giao dịch
 • Chương 126: Thiên Thượng Nhân Gian
 • Chương 127: Ngọc thạch chi mê
 • Chương 128: Mộ của ai
 • Chương 129: Phá toái hư không
 • Chương 130: Bí mật của thần thạch
 • Chương 131: Cổ thần đích huấn luyện
 • Chương 132: Diệt môn chân tướng
 • Chương 133: Xuất phát, tiên giới
 • Chương 134: Diện kiến Dạ Quân
 • Chương 135: Kết minh
 • Chương 136: Đại hoạch toàn thắng
 • Chương 137: Du Kích Chiến
 • Chương 138: Vô Địch Đích Yêu Hồ
 • Chương 139: Đồ Tiên
 • Chương 140: Phá Thiên
 • Chương 141: Thần Mộ
 • Chương 142: Lưu Tinh Vũ
 • Chương 143: Chí Tôn (Đại Kết Cục)
 • Lại là một câu chuyện kể về nhân vật chính – một con yêu hồ đi báo thù cho phụ mẫu đã bị sát hại. Không bằng lòng với sự chèn ép của con người và thần tiên, hắn nuôi hận muốn áp đảo tam giới, thí thần, tru tiên! Muốn toàn thiên hạ đời đời nhớ tên hắn! Yêu Hồ!

  Có thể bạn thích sách  Hiệp Khách Hành