Cinque Terre

Vũ Thần

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Hạ gia lục tử
 • Chương 2: Hồ trung kỳ ngộ
 • Chương 3: Thần luyện phong ba
 • Chương 4: Phỉ dĩ sở tư đích tốc độ tu luyện
 • Chương 5: Đột phá đệ lục tầng
 • Chương 6: Hồ Hùng
 • Chương 7: Hỗn Nguyên Kình
 • Chương 8: Chính thính vãn thiện
 • Chương 9: Tàng Thư Các
 • Chương 10: Kim Thủy chiến kỹ
 • Chương 11: Chiến kỹ điên phong
 • Chương 12: Phụ thân phản gia
 • Chương 13: Lục tằng bích chướng
 • Chương 14: Nhận Bì Thuật
 • Chương 15: Đệ thất tầng
 • Chương 16: Thông tập phạm
 • Chương 17: Tùng lâm chi ngộ
 • Chương 18: Đệ nhất thứ bác sát
 • Chương 19: Tử nhân tài
 • Chương 20: Từ gia bảo
 • Chương 21: Thuận lợi phản gia
 • Chương 22: Khai Sơn Tam Thập Lục Thức
 • Chương 23: Tái độ tiến giai
 • Chương 24: Niên sơ giác kỹ
 • Chương 25: Thủy hỏa tương khắc
 • Chương 26: Thủy Kim công pháp
 • Chương 27: Chiến nhi thắng chi
 • Chương 28: Tọa vị biến hóa
 • Chương 29: Tiên thiên chiến kỹ
 • Chương 30: Thực thoại thực thuyết
 • Chương 31: Đố kỵ chi tâm
 • Chương 32: Bát tầng điên phong
 • Chương 33: Tấn thăng đệ cửu tầng
 • Chương 34: : Đại thọ Trình gia
 • Chương 35: Huyền thành: Đại thọ Trình gia
 • Chương 36: Lôi đài: Đại thọ Trình gia
 • Chương 37: Kỹ soa nhất trù: Đại thọ Trình gia
 • Chương 38: Không trung phi nhân: Đại thọ Trình gia
 • Chương 39: Ngờ vực vô căn cứ: Đại thọ Trình gia
 • Chương 40: Hạ thọ: Đại thọ Trình gia
 • Chương 41: Thọ yến: Đại thọ Trình gia
 • Chương 42: Âm thầm giao dịch: Đại thọ Trình gia
 • Chương 43: Truy sát: Đại thọ Trình gia
 • Chương 44: Thiên Niên Huyết Sâm: Đại thọ Trình gia
 • Chương 45: Từ gia kỳ công: Đại thọ Trình gia
 • Chương 46: Ngoại lại cường hào: Đại thọ Trình gia
 • Chương 47: Hoàng Tước tại hậu: Đại thọ Trình gia
 • Chương 48: Sai trắc: Đại thọ Trình gia
 • Chương 49: Liên nhân: Đại thọ Trình gia
 • Chương 50: Phát hiện ngoài ý muốn: Đại thọ Trình gia
 • Chương 51: Linh thú: Đại thọ Trình gia
 • Chương 52: Cự mãng phản phệ
 • Chương 53: Tiên thiên dương oai
 • Chương 54: Truyền đao
 • Chương 55: Trình gia cầu viện
 • Chương 56: Hiểu lầm
 • Chương 57: Bao vây tiêu diệt
 • Chương 58: Báo thù
 • Chương 59: Cửu tầng đỉnh phong
 • Chương 60: Trạng thái thần kỳ
 • Chương 61: Thập tầng đỉnh cao
 • Chương 62: Kim có thể sinh Thủy
 • Chương 63: Du ngoạn
 • Chương 64: Từ gia trấn
 • Chương 65: Thực khách
 • Chương 66: Nội bảo
 • Chương 67: Đạp phá thiết hài vô mịch xử
 • Chương 68: Đắc lai toàn bất phí công phu
 • Chương 69: Khô Mộc Công
 • Chương 70: Tứ đại công pháp
 • Chương 71: Đón dâu
 • Chương 72: Nghênh thân lôi đài
 • Chương 73: Lâm gia khiêu chiến
 • Chương 74: Cửu tầng chi chiến
 • Chương 75: Phục Địa Ấn
 • Chương 76: Kim hệ tinh túy
 • Chương 77: Học trộm
 • Chương 78: Hà vị thiên tài (Hết quyển 1)
 • Chương 79: Tiên thiên thủ ấn
 • Chương 80: Tiên thiên đối hãn
 • Chương 81: Ước định
 • Chương 82: Tàng Châm Ấn
 • Chương 83: Chiêu lãm
 • Chương 84: Uyển cự
 • Chương 85: Kim đan
 • Chương 86: Thập tầng đỉnh phong
 • Chương 87: Khốn nhiễu
 • Chương 88: Thư khố
 • Chương 89: Tinh Khí Thần
 • Chương 90: Rời nhà du lịch
 • Chương 91: Tái vào rừng già
 • Chương 92: Hỏa Ô Tạ gia
 • Chương 93: Trường Tí Hạc
 • Chương 94: Quyền ý đao pháp
 • Chương 95: Phong cuồng đao pháp
 • Chương 96: Hồi viên
 • Chương 97: Vô Tương Quả
 • Chương 98: Luyện đan thuật
 • Chương 99: Sao lục đan phương
 • Chương 100: Tương sinh công pháp
 • Chương 101: Tiên thiên cảnh giới
 • Chương 102: Hỏa Ô Hoàng thất
 • Chương 103: Tiên thiên chân khí
 • Chương 104: Đình Thế Quang
 • Chương 105: Dược thư hòa luyện đao
 • Chương 106: Lộ đồ
 • Chương 107: Phản gia
 • Chương 108: Tân xuân lai tín
 • Chương 109: Bảo mã lương câu
 • Chương 110: Tuyển trạch
 • Chương 111: Huynh đệ phản mục
 • Chương 112: Mạc kim
 • Chương 113: Chuyện vui ngoài ý muốn
 • Chương 114: Lực đại vô cùng
 • Chương 115: Trọng hiện phong thải
 • Chương 116: Thiêu chiến
 • Chương 117: Tí oản
 • Chương 118: Đêm tối
 • Chương 119: Ý đồ đen tối
 • Chương 120: Ngộ đạo
 • Chương 121: Huyết đồ phu
 • Chương 122
 • Chương 123: Lữ Tân Văn
 • Chương 124
 • Chương 125
 • Chương 126: Hộ tí đạo cụ
 • Chương 127: Tiên thiên chi chiến
 • Chương 128: Ý ngoại phát hiện
 • Chương 129: Tiên thiên kim đan
 • Chương 130: Ách sát
 • Chương 131: Nỗi khổ của đại ca
 • Chương 132: Viên gia nữ tử
 • Chương 133: Hậu lễ
 • Chương 134: Dạ thoại
 • Chương 135: Tin dữ
 • Chương 136: Phá bại huyện thành
 • Chương 137: Thanh thần
 • Chương 138: Nhất đao chi uy
 • Chương 139: Lão hồ Cấp Trí
 • Chương 140: Sau Trận Đại Chiến
 • Chương 141: Phân Gia
 • Chương 142: Yêu Cầu Của Hoàng Thất
 • Chương 143: Quá Vãng Vân Yên
 • Chương 144: Bảo Khí Đại Khảm Đao
 • Chương 145: Thượng Lộ
 • Chương 146: Đại Đạo Bôn Mã
 • Chương 147: Thủy Huyễn Cận
 • Chương 148: Ngũ đại Thủ ấn
 • Chương 149: Quốc yến
 • Chương 150: Cơ hội
 • Chương 151: Dạ văn
 • Chương 152: Trách nhiệm
 • Chương 153: Trách nhiệm (tiếp)
 • Chương 154: Chiến
 • Chương 155: Chiến (tiếp)
 • Chương 156: Bách tán thiên
 • Chương 157: Uyển cự
 • Chương 158: Phượng Lai Tường
 • Chương 159: Tranh sơn thủy
 • Chương 160: Độc tâm
 • Chương 161: Ngụy trang
 • Chương 162: Rời kinh
 • Chương 163: Hạnh vận
 • Chương 164: Song đầu quái thú
 • Chương 165: Đấu chí
 • Chương 166
 • Chương 167: Thạch Bạch
 • Chương 168: Ngũ bách linh thú
 • Chương 169: Sơn môn
 • Chương 170: Tương phùng
 • Chương 171: Sư phụ
 • Chương 172: Trọng phản môn tường
 • Chương 173: Động phủ
 • Chương 174: Ích Cốc Đan
 • Chương 175
 • Chương 176: Hỏa , mộc song hệ tiên thiên công pháp
 • Chương 177: Thái thượng trưởng lão
 • Chương 178: Thanh hoàng bất tiếp
 • Chương 179: Giao thủ
 • Chương 180
 • Chương 181
 • Chương 182: Con đường của mình
 • Chương 183: Đan thành
 • Chương 184: Lựa chọn
 • Chương 185: Kiếp trì
 • Chương 186: Oán Khí
 • Chương 187: Thụ thương quy lai
 • Chương 188: Kỷ lý cô lỗ
 • Chương 189: Bạch thạch diệu dụng
 • Chương 190: Tây phương cường giả
 • Chương 191: Vạn niên băng tủy
 • Chương 192: Long trọng trở về
 • Chương 193: Tương sinh mật pháp
 • Chương 194: Lục Chánh Nghi
 • Chương 195: Rời núi
 • Chương 196: Địa vị
 • Chương 197: Quyết định
 • Chương 198: Tái kiến Thủy Huyễn Cận
 • Chương 199: Cường giả giao dịch
 • Chương 200: Gặp gỡ bất ngờ
 • Chương 201: Một đối sáu
 • Chương 202: Tiểu liên minh
 • Chương 203: Đồ Phiên, đệ nhất nhân Bách tán thiên
 • Chương 204: Nhị cường tương kiến
 • Chương 205: Xông Tới
 • Chương 206: Gia Tín
 • Chương 207: Tiên ngân
 • Chương 208: Phá cửa
 • Chương 209: Uy phong bát diện
 • Chương 210: Thề không bỏ qua
 • Chương 211: Bang thủ
 • Chương 212: Bách tán thiên chi điên phong đối quyết
 • Chương 213: Sinh tử một đường, ta thành Nhất đường thiên
 • Chương 214: Lập uy
 • Chương 215: Bắc Cương Chi Hổ
 • Chương 216: Kiếm Băng
 • Chương 217: Khủng phố thụ đao
 • Chương 218: Oanh động
 • Chương 219: Đại sư giao dịch hội
 • Chương 220
 • Chương 221
 • Chương 222
 • Chương 223
 • Chương 224
 • Chương 225
 • Chương 226
 • Chương 227
 • Chương 228
 • Chương 229
 • Chương 230
 • Chương 231
 • Chương 232
 • Chương 233: Băng dịch
 • Chương 234: Đánh thuê
 • Chương 235: Phản hồi Khai Vanh
 • Chương 236: Nhất quyền lập uy
 • Chương 237: Tân nhậm thái thượng trưởng lão
 • Chương 238: Tam hoa chi thuyết
 • Chương 239: Người ẩn thế
 • Chương 240: Không mặt mũi
 • Chương 241: Nhất mạch tương thừa đích tam hệ đồng tu
 • Chương 242: Hưng chi sở chí
 • Chương 243: Quân đội
 • Chương 244: Chúng nhân đích tuyển trạch
 • Chương 245: Thiên LaHạ Nhất Minh
 • Chương 246: Long trọng trở về
 • Chương 247
 • Chương 248: Truyền thừa chi đạo
 • Chương 249: Đồ đằng nhất tộc
 • Chương 250: Mây đen
 • Chương 251: Hạ Nhất Minh thổ tức
 • Chương 252: Mê Hồn thuật
 • Chương 253: Đồ đằng trong bảo khố
 • Chương 254: Ăn miếng trả miếng
 • Chương 255: Tăng viện
 • Chương 256: Hội tụ một nơi
 • Chương 257: Đánh lén
 • Chương 258: Lang trận
 • Chương 259: Hồng Lang bì giáp
 • Chương 260: Một chiêu cực mạnh va chạm
 • Chương 261: Bách Linh Bát vs Hồng Lang Vương
 • Chương 262: Nguy cơ
 • Chương 263: Xà Nho
 • Chương 264: Rút lui
 • Chương 265: Khai sơn thức thứ hai mươi hai
 • Chương 266: Ngưng luyện Phong chi hoa
 • Chương 267: Giá trị
 • Chương 268: Phong hài cùng Xoa kiếm
 • Chương 269: Dạ tập
 • Chương 270: Ma tý
 • Chương 271: Phân tán
 • Chương 272: Đại đao chém đầu quỷ
 • Chương 273: Ngũ hành hợp nhất, đao trảm Xà Nho
 • Chương 274: Băng thiên tuyết địa
 • Chương 275: Chỉ thừa lại mình ngươi
 • Chương 276: Vạn lý truy sát
 • Chương 277: Tám trăm dặm núi lửa
 • Chương 278: Hỏa động
 • Chương 279: Khai Sơn phá hỏa trụ
 • Chương 280: Phong Hỏa
 • Chương 281: Dung hợp chi hoa
 • Chương 282: Siêu cấp vũ khí biến ảo
 • Chương 283: Nhẹ nhàng chém giết
 • Chương 284: Trở về Hoành Sơn
 • Chương 285: Luận bàn vũ kỹ
 • Chương 286: Tâm huyết của tổ tiên
 • Chương 287: Bái tế nơi sơn cốc
 • Chương 288: Khó khăn mới
 • Chương 289: Thổ hệ ấn pháp
 • Chương 290: Ngũ hành hoàn
 • Chương 291
 • Chương 292
 • Chương 293
 • Chương 294
 • Chương 295
 • Chương 296
 • Chương 297: Cao sơn đốn ngộ
 • Chương 298
 • Chương 299
 • Chương 300
 • Chương 301
 • Chương 302
 • Chương 303
 • Chương 304
 • Chương 305
 • Chương 306
 • Chương 307
 • Chương 308
 • Chương 309
 • Chương 310
 • Chương 311
 • Chương 312
 • Chương 313
 • Chương 314
 • Chương 315
 • Chương 316
 • Chương 317
 • Chương 318: Đốn ngộ Phiên Thiên ấn
 • Chương 319: Là ta
 • Chương 320: Ai mới là cự hùng đây?
 • Chương 321: Máu Kỳ Lân và Thổ chi hoa
 • Chương 322: Toản Địa Chi Năng
 • Chương 323: Chặn lại
 • Chương 324: Ngũ hành phát uy
 • Chương 325: Ý định hai mươi năm
 • Chương 326: Trú nhan dược phương
 • Chương 327: Trao đổi điều kiện
 • Chương 328: Cò kè mặc cả
 • Chương 329: Phân cao thấp
 • Chương 330: Tây Bắc cờ xí
 • Chương 331: Kim hệ tâm đắc
 • Chương 332: Khai Sơn Tam Thập Lục Thức thứ hai mươi ba
 • Chương 333: Kim chi hoa dấu hiệu
 • Chương 334: Gặp lạ không lạ
 • Chương 335: Diện thụ ky nghi
 • Chương 336: Binh khí
 • Chương 337: Đi theo cảm giác
 • Chương 338: Đại bỉ kết thúc
 • Chương 339: Nghi vấn
 • Chương 340: Nhất mạch tụ đỉnh
 • Chương 341: Từ tôn giả
 • Chương 342: Hứa hẹn
 • Chương 343: Nhận đồ đệ
 • Chương 344: Kinh biến trong thành nhỏ
 • Chương 345: Thần binh long thương
 • Chương 346: Hoàng Tuyền Môn
 • Chương 347: Báo động trước miếu nhỏ
 • Chương 348: Mưa như trút nước
 • Chương 349: Phán đoán
 • Chương 350: Đau đầu vì linh thú
 • Chương 351: Hỏa lò
 • Chương 352: Thiên Trì vương giả
 • Chương 353: Đại Thân biên thành
 • Chương 354: Phố ăn vặt
 • Chương 355: Thực chi nhất đạo
 • Chương 356: Tây phương chi biến
 • Chương 357: Phong vân vụ chi thư
 • Chương 358: Tân sanh huyễn thuật
 • Chương 359: Kỳ Liên Song Ma
 • Chương 360: Kim Chiến Dịch khiêu chiến
 • Chương 361: Đỉnh túc chi uy
 • Chương 362: Khí ky bãi thoát
 • Chương 363: Lai lịch của Khai Sơn tam thập lục thức
 • Chương 364: Thân phận
 • Chương 365: Linh Tiêu bảo điện
 • Chương 366: Đại sư huynh
 • Chương 367: Tàng thư
 • Chương 368: Thần đạo chi thư
 • Chương 369: Cảm nhận mới
 • Chương 370: Bí tịch phục chế
 • Chương 371: Đột nhập
 • Chương 372: Chướng nhãn pháp
 • Chương 373: Uy lực của Tôn Giả
 • Chương 374: Một Hạ Nhất Minh khác
 • Chương 375: Sương mù
 • Chương 376: Hỗn hợp chi thư
 • Chương 377: Ngũ hành luân hồi
 • Chương 378: Điều bí ẩn của sách thần đạo
 • Chương 379: Con gái của Tông chủ
 • Chương 380: Trong chốc lát, long trời lở đất
 • Chương 381: Thần lực của Phiên Thiên Ấn
 • Chương 382: Hắn là Tôn Giả?
 • Chương 383: Lời xin lỗi của tôn giả
 • Chương 384: Uy năng của Kim hệ
 • Chương 385: Hấp thụ khí thế – Nhị thập tứ thức
 • Chương 386: Ngưng tụ Kim chi hoa
 • Chương 387: Phiền Thạc thỉnh cầu
 • Chương 388: Ưu ái
 • Chương 389: Phương thuốc
 • Chương 390: Đệ nhất luyện đan sư
 • Chương 391: Lần lựa chọn dược liệu đặc biệt
 • Chương 392: Hỏa hệ thao khống chi pháp
 • Chương 393: Thần khí Cửu Long lô phảng chế
 • Chương 394: Trú nhan đan
 • Chương 395: Suy đoán
 • Chương 396: Thần khí?
 • Chương 397: Cự long
 • Chương 398: Uy lực của thần khí
 • Chương 399: Hoài nghi
 • Chương 400: Giải thích về đỉnh túc
 • Chương 401: Không gian ngũ hành
 • Chương 402: Ba tháng sau
 • Chương 403: Bình nguyên trung ương
 • Chương 404: Khuyến cáo
 • Chương 405: Điều kiện trao đổi
 • Chương 406: Cảm ngộ về ba điểm
 • Chương 407: Tìm kiếm ba điểm
 • Chương 408: Ân tình tặng đan
 • Chương 409: Kẻ khiêu khích tới từ phương Tây
 • Chương 410: Chạy trốn
 • Chương 411: Nhất kích tất sát
 • Chương 412: Tinh thần kỵ sĩ
 • Chương 413: Phiên Thiên ấn
 • Chương 414: Hội ngộ
 • Chương 415: Bí mật động trời
 • Chương 416: Siêu cấp thế gia
 • Chương 417: Khiêu Chiến
 • Chương 418: Hác Huyết
 • Chương 419: Thất Chân Thuật
 • Chương 420: Trộm công pháp
 • Chương 421: Bại lộ
 • Chương 422: Thất Chân thuật và Ngưng Huyết thuật
 • Chương 423: Không thể nhìn thấy
 • Chương 424: Một tháng chuẩn bị
 • Chương 425: Đối sách
 • Chương 426: Mánh khóe
 • Chương 427: Quỷ khốc lĩnh
 • Chương 428: Hắc vụ
 • Chương 429: Quá trình đỉnh túc
 • Chương 430: Nhầm lẫn
 • Chương 431: Vui quá hóa buồn
 • Chương 432: Kẻ điên đánh không chết
 • Chương 433: Âm mưu đánh lén
 • Chương 434: Ngưng Huyết Châu
 • Chương 435: Mười ngày ngủ đông
 • Chương 436: Sát nhân thủ châu
 • Chương 437: Sự khác nhau của những kẻ điên
 • Chương 438: Nữa đường chặn lại
 • Chương 439: Quyết tâm
 • Chương 440: Ám sát
 • Chương 441: Uy hiếp
 • Chương 442: Bí văn
 • Chương 443: Bỏ chạy
 • Chương 444: Bảo trư gây ra hiểu lầm
 • Chương 445: Phong Thủy bảo phiến
 • Chương 446: Mê Hồn Thuật
 • Chương 447: Hác Huyết đốn ngộ
 • Chương 448: Quỷ Khốc Lĩnh cấm kỵ
 • Chương 449: Thu hoạch lớn
 • Chương 450: Bảo trư mất tích
 • Chương 451: Cố nhân gặp nạn
 • Chương 452: Gặp Gỡ Kim Chiến Dịch
 • Chương 453: Lên Đỉnh Cấm Địa
 • Chương 454: Cự Mãng
 • Chương 455: Bảo Đồ
 • Chương 456: Bảo Trư Lớn Mật
 • Chương 457: Tu Luyện
 • Chương 458: Đại Công Cáo Thành
 • Chương 459: Phương Tây Tôn Giả
 • Chương 460: Quay Lại Quỷ Khóc Lĩnh
 • Chương 461: Mười Ngày Đốn Ngộ
 • Chương 462: Thăng Cấp Tôn Giả
 • Chương 463: Thóat Hiểm Trong Gang Tấc
 • Chương 464: Giận Cá Chém Thớt
 • Chương 465: Uy Lực Ngũ Hành Hoàn
 • Chương 466: Quang Mang Cự Phủ
 • Chương 467: Tam Cường Tề Tụ
 • Chương 468: Các Ngươi Cùng Lên Đi
 • Chương 469: Tam Cường Hợp Tác
 • Chương 470: Cửu Long Lô
 • Chương 471: Toàn Diệt
 • Chương 472: Hấp Thu Đại Thuẫn
 • Chương 473: Trở Về Linh Tiêu Bảo Điện
 • Chương 474: Thương Thế Trương Trọng Cẩn
 • Chương 475: Hác Tôn Giả Khẩn Cầu
 • Chương 476: Hấp Thu Âm Sát Khí
 • Chương 477: Âm Sát Vòng Xóay
 • Chương 478: Thiên Hạ Trân Bảo Kỳ Thư
 • Chương 479: Hiệu Dụng Của Sừng Xà
 • Chương 480: Danh Vọng
 • Chương 481: Đề Nghị Của Hách Tôn Giả
 • Chương 482: Tiễn Đưa
 • Chương 483: Biển Khơi
 • Chương 484: Tìm Hiểu Thủy Lực Lượng
 • Chương 485: Sóng Gió Trên Biển Khơi
 • Chương 486: Hắc Ưng Linh Thú
 • Chương 487: Cuộc Chiến Giữa Người Và Ngựa
 • Chương 488: Đối Thủ Truyền Kiếp
 • Chương 489: Cá Nướng
 • Chương 490: Huyền thiết
 • Chương 491: Độc giác mã
 • Chương 492: Hữu hình khải giáp
 • Chương 493: Âm Sát bảo giáp
 • Chương 494: Con nhím
 • Chương 495: Du ngư thân pháp
 • Chương 496: Lai lịch lão nhân
 • Chương 497: Ẩn tình
 • Chương 498: Tam hệ cảm ngộ
 • Chương 499: Trận chiến cuối cùng
 • Chương 500: Lựa chọn
 • Chương 501: Điều kiện trao đổi
 • Chương 502: Chủ nhân mới của Long tiên
 • Chương 503: Cháy nhà hôi của
 • Chương 504: Hắc Ngột Thứu Vương
 • Chương 505: Phục dụng Long giác
 • Chương 506: Bạch mã Thánh Thú
 • Chương 507: Đại khai sát giới
 • Chương 508: Lôi đình nhất kích
 • Chương 509: Trứng
 • Chương 510: Xá lợi tử
 • Chương 511: Quyết tâm của Sở Hao Châu
 • Chương 512: Kinh hoàng trên biển
 • Chương 513: Hỏa hải
 • Chương 514: Không từ mà biệt
 • Chương 515: Hải Thần đại nhân
 • Chương 516: Cứu người
 • Chương 517: Môn phái trên đảo
 • Chương 518: Đội thuyền Hoắc gia
 • Chương 519: Bản đồ Bồng Lai
 • Chương 520: Bồng Lai Tiên Đảo
 • Chương 521: Sơn đạo luyện công
 • Chương 522: Tam hệ thể chất
 • Chương 523: Đại hữu thu đồ
 • Chương 524: Thử chiêu
 • Chương 525: Đoạt địa bàn
 • Chương 526: Bảo trư gây họa
 • Chương 527: Thiên niên trân châu
 • Chương 528: Vạn niên trân châu
 • Chương 529: Tôn giả Luyện đan sư
 • Chương 530: Lôi điện hiện thân
 • Chương 531: Kiền Sơn Đổng gia
 • Chương 532: Đánh hổ không chết, hậu họa vô cùng
 • Chương 533: Kiền Sơn Môn Lão tổ
 • Chương 534: Nhân mã hợp nhất
 • Chương 535: Thỉnh cầu
 • Chương 536: Linh thú
 • Chương 537: Hải Thiên thành
 • Chương 538: Sở Hao Châu báo thù
 • Chương 539: Ân oán
 • Chương 540: Liên thủ
 • Chương 541: Ngưng Huyết nhân
 • Chương 542: Uy lực của lôi điện
 • Chương 543: Ngũ Khí Triều Nguyên
 • Chương 544: Ngưng Huyết Kim
 • Chương 545: Thế giới của Huyết chi lực
 • Chương 546: Lưu phái mới
 • Chương 547: Mượn đao giết người
 • Chương 548: Bao vây
 • Chương 549: Bảo tàng biến mất
 • Chương 550: Trận pháp ở đại điện
 • Chương 551: Bảo tàng
 • Chương 552: Tạo thanh thế lớn
 • Chương 553: Thịnh hội của Hoắc gia
 • Chương 554: Tiên đảo cấm địa
 • Chương 555: Lôi chấn tử
 • Chương 556: Nhập hải
 • Chương 557: Hắc Sa vương
 • Chương 558: Lưới điện dưới nước
 • Chương 559: Động phủ nơi đáy biển
 • Chương 560: Đông Lai Tử Khí
 • Chương 561: Thi thể
 • Chương 562: Di thư
 • Chương 563: Thiên Địa Thánh Quả
 • Chương 564: Xá lợi của cao thủ thần đạo
 • Chương 565: Ra khỏi động phủ
 • Chương 566: Đại chiến hải tộc
 • Chương 567: Liên thủ
 • Chương 568: Ước định
 • Chương 569: Chuyển đồ
 • Chương 570: Thủy chi hoa
 • Chương 571: Đoán nhầm
 • Chương 572: Hô Duyên Ngạo Bác
 • Chương 573: Đánh lén lại
 • Chương 574: Gặp lại song ma
 • Chương 575: Yêu cầu của song ma
 • Chương 576: Kinh thành đại thân
 • Chương 577: Tôn giả tập trung
 • Chương 578: Ban Lan thánh thổ
 • Chương 579: Cuộc chiến thánh thú
 • Chương 580: Huyết mạch thần thú
 • Chương 581: Thực lực
 • Chương 582: Thải linh ti
 • Chương 583: Thợ rèn cao cấp
 • Chương 584: Vô ý mà thành
 • Chương 585: Ngũ hành đại viên mãn
 • Chương 586: Ngũ hành đại luân hồi
 • Chương 587: Thuận nước theo dòng
 • Chương 588: Tâm đắc
 • Chương 589: Khiêu chiến
 • Chương 590
 • Chương 591: Khải giáp
 • Chương 592: Song ma Bán Nguyệt sạn
 • Chương 593: Song ma ra oai
 • Chương 594: Tiết lộ
 • Chương 595: Cố tình phá rối
 • Chương 596: Ngũ hành đối chiến
 • Chương 597: Thế giới thực sự của ngũ hành
 • Chương 598: Tẩu hỏa nhập ma
 • Chương 599: Tử ngọ kim đan
 • Chương 600: Củng cố cảnh giới
 • Chương 601: Trở về Hạ gia trang
 • Chương 602: Ba năm biến hóa
 • Chương 603: Nhẫn nại
 • Chương 604: Thiên Trì lai khách
 • Chương 605: Nam Cương Cao Thủ
 • Chương 606: Nữ Tôn Giả
 • Chương 607: Cửu Long Lô
 • Chương 608: Nam Cương vs Đại Thân
 • Chương 609: Quang hóa thần binh
 • Chương 610: Không phục khiêu chiến
 • Chương 611: Đánh cuộc
 • Chương 612: Đánh cuộc (2)
 • Chương 613
 • Chương 614
 • Chương 615: Ngũ thải quang mang nuốt Hỏa long
 • Chương 616: Đổ cuộc thua
 • Chương 617: Vụ đỉnh biệt viện
 • Chương 618: Nói chuyện
 • Chương 619
 • Chương 620: Ảo giác
 • Chương 621: Bảo trư cầu viện
 • Chương 622: Thần Toán Tử
 • Chương 623: Điều kiện
 • Chương 624: Khí thế vô dụng
 • Chương 625: Thần toán chi đạo
 • Chương 626: Bách Linh Bát thần bí
 • Chương 627: Ta muốn bảo trư
 • Chương 628: Người hầu
 • Chương 629
 • Chương 630
 • Chương 631
 • Chương 632
 • Chương 633: Đỉnh núi gặp gỡ
 • Chương 634: Điều khiển Cửu Long Lô
 • Chương 635: Hiệu quả thần binh
 • Chương 636: Nghi vấn
 • Chương 637: Hiệu quả rung động
 • Chương 638: Xem vừa mắt
 • Chương 639: Người quen cũ
 • Chương 640: Bắc Cương tin tức
 • Chương 641
 • Chương 642
 • Chương 643
 • Chương 644
 • Chương 645
 • Chương 646: Đồ Đằng Thánh giả
 • Chương 647: Gặp lại Hùng Vô Cực
 • Chương 648: “Công bằng” khiêu chiến
 • Chương 649: Thần toán ?
 • Chương 650: Lôi điện hiện thân
 • Chương 651: Lời khuyên
 • Chương 652: Trước mặt Sinh Tử Giới
 • Chương 653: Đốn ngộ dưới áp lực
 • Chương 654: Lôi đình nhất kích
 • Chương 655: Linh Tượng thánh giả
 • Chương 656: Ước định
 • Chương 657: Âm mưu
 • Chương 658: Luân Hồi cấm kỵ
 • Chương 659: Sinh Tử Giới
 • Chương 660: Tập trung ở một nơi
 • Chương 661: Bí mật Ngũ Hành Hoàn
 • Chương 662: Ngoài ý muốn
 • Chương 663: Mộc chi hoa
 • Chương 664: Tuyệt cảnh
 • Chương 665: Bản nguyên lực
 • Chương 666: Tin tức ngàn năm
 • Chương 667: Lục đại thần binh
 • Chương 668: Đại bảo trư
 • Chương 669: Xá lợi
 • Chương 670: Ngưng Huyết nhân
 • Chương 671: Ý niệm của thần đạo xá lợi
 • Chương 672: Phi thăng
 • Chương 673: Tinh không thế giới
 • Chương 674: Nguy cơ bộc phát
 • Chương 675: Sinh tử chi quang
 • Chương 676: Trả lại hỏa long
 • Chương 677: Đan điền trụ khách
 • Chương 678: Lưu quang Quy xác và vòng ngọc
 • Chương 679: Sát khí
 • Chương 680: Nộ phát trùng quan, lôi đình nộ hống
 • Chương 681: Mười bước giết một người
 • Chương 682: Chạy trối chết
 • Chương 683: Vây kín
 • Chương 684: Đuổi giết
 • Chương 685: Lôi Chấn tử
 • Chương 686: Tam kiếm hợp nhất
 • Chương 687: Bảo khí của thần đạo
 • Chương 688: Bắc Hải cực quang
 • Chương 689: Nhân mã hợp nhất, lôi đình phích lịch
 • Chương 690: Con mắt dò xét
 • Chương 691: Bộ tộc Đồ Đằng
 • Chương 692: Bao che
 • Chương 693: Oai phong của bảo trư
 • Chương 694: Thánh Long đại nhân
 • Chương 695: Lợi thế của lão nhân
 • Chương 696
 • Chương 697: Khuyết điểm
 • Chương 698: Cái chết
 • Chương 699: Hắc Ngột thứu
 • Chương 700: Thần binh Kim Cương thạch
 • Chương 701: Đau thương của bảo trư
 • Chương 702: Suy đoán về thần đạo
 • Chương 703: Tin tức chấn động
 • Chương 704: Phẫn nộ
 • Chương 705: Kinh biến
 • Chương 706: Tẩu hỏa nhập ma?
 • Chương 707: Sự quái dị của Thần Toán chi đạo
 • Chương 708: Uy lực của thần binh
 • Chương 709: Lực lượng mãnh mẽ
 • Chương 710: Quang hóa thần binh
 • Chương 711: Tu vi của Bách Linh Bát là Cửu Cửu Trọng Thiên?
 • Chương 712: Nghi hoặc
 • Chương 713: Thần binh chi mật
 • Chương 714: Cự Tượng
 • Chương 715: Không thể phi hành
 • Chương 716: Xả bì
 • Chương 717: Cuộc chiến ước định
 • Chương 718: Cự lực
 • Chương 719: Trọng lực thuật
 • Chương 720: Giải ước
 • Chương 721: Khuyên bảo
 • Chương 722: Âm mưu
 • Chương 723: Cao thủ Hạ gia trang nhiều như mây
 • Chương 724: Lời tuyên bố của Thần Toán Tử
 • Chương 725: Đế Thích Thiên an bài
 • Chương 726: Ánh sáng của Thánh Long
 • Chương 727: Bảo trư biến dị
 • Chương 728: Thần Quang phi hành
 • Chương 729: Điều khiển ý niệm
 • Chương 730: Tống biệt
 • Chương 731: Bách Linh Bát lão gia
 • Chương 732: Thần đạo đoán tạo
 • Chương 733: Ngưng luyện hỏa long
 • Chương 734: Quy xác bị đoạt
 • Chương 735: Nửa mừng nửa lo
 • Chương 736: Quy định của Hạ gia trang
 • Chương 737: Truyền thụ công pháp
 • Chương 738: Bí tịch ngũ hành
 • Chương 739: Khuyết điểm
 • Chương 740: Cổ vũ
 • Chương 741: Hảo Hỏa Long
 • Chương 742: Cực Quang Kiếm
 • Chương 743: Bảo trư thần kỳ
 • Chương 744: Rước họa
 • Chương 745: Đinh ba chín răng
 • Chương 746: Thánh Long sơ thành
 • Chương 747: Cửu Long Lô hình trư
 • Chương 748: Cửu Long Lô thiện chí
 • Chương 749: Lại xuất hành
 • Chương 750: Trung kinh âm vân
 • Chương 751: Ngũ Hành Thân Thể
 • Chương 752: Công pháp thần kỳ
 • Chương 753: Dò xét trong đêm
 • Chương 754: Vũ gia đệ tử
 • Chương 755: Sinh ly tử biệt
 • Chương 756: Xá lợi tử
 • Chương 757: Hỗn loạn đan điền
 • Chương 758: Ngũ khí hòa hợp
 • Chương 759: Mặt trời chính ngọ
 • Chương 760: Không chết không thôi
 • Chương 761: Bình Âm Cầu
 • Chương 762
 • Chương 763
 • Chương 764
 • Chương 765
 • Chương 766
 • Chương 767
 • Chương 768
 • Chương 769
 • Chương 770
 • Chương 771
 • Chương 772
 • Chương 773: Hoàng Tuyền Lão Tổ
 • Chương 774
 • Chương 775
 • Chương 776
 • Chương 777: chiến
 • Chương 778: Thân Sơ
 • Chương 779: Gặp quỷ
 • Chương 780: Ba câu
 • Chương 781: Sát ý
 • Chương 782: Trở lại kinh thành
 • Chương 783: Nửa bản bí tịch
 • Chương 784: Cảm ngộ bí tịch
 • Chương 785: Tiếp dẫn đại pháp
 • Chương 786: Động Thiên Phúc Địa
 • Chương 787: Cầu duyệt
 • Chương 788: Đại giới
 • Chương 789: Tự động phục hồi
 • Chương 790: Quang hóa Cực Quang Kiếm
 • Chương 791: Trùng kiến tín tâm
 • Chương 792: Động Thiên
 • Chương 793: Khiêu khích
 • Chương 794: Cảnh giới bất bại
 • Chương 795: Tình báo sai lầm
 • Chương 796: Tỏa địch
 • Chương 797: Tặng bài
 • Chương 798: Nghe trộm
 • Chương 799: Ra tay
 • Chương 800: Cao thủ thần bí
 • Chương 801: Đánh cuộc quỷ dị
 • Chương 802: Vạn thụ cốc
 • Chương 803: Thụ thần khủng bố
 • Chương 804: Giết không chết
 • Chương 805: Dốc hết vốn liếng
 • Chương 806: Cửu Long Lô hiện thân
 • Chương 807: Thần khí Cửu Long Lô
 • Chương 808: Hỏa Mộc quyết đấu
 • Chương 809: Giết chết Chiêm Huyên
 • Chương 810: Quyết định tương lai
 • Chương 811: Đáp án ngoài dự đoán
 • Chương 812: Khôi lỗi
 • Chương 813: Lại tới Linh Tiêu
 • Chương 814: Thân phận
 • Chương 815: Yêu cầu
 • Chương 816: Nam Hải ngân man
 • Chương 817: Ra tay ngăn chặn
 • Chương 818: Tự thành không gian
 • Chương 819: Thánh thú Vương
 • Chương 820: Lực lượng cường đại
 • Chương 821: Đầu rời khỏi cổ
 • Chương 822: Nguyên nhân biến dị
 • Chương 823: Tân Lôi Chấn Tử
 • Chương 824: Lôi điện kịch bạo
 • Chương 825: Khống chế lực lượng
 • Chương 826: Đại địch từ xa tới
 • Chương 827: Chết mà sống lại?
 • Chương 828: Cách sát lệnh
 • Chương 829: Khôi lỗi chi uy
 • Chương 830: Đồng tâm hiệp lực
 • Chương 831: Bạch mã ra tay
 • Chương 832: Điện mang hủy diệt
 • Chương 833: Hác Huyết chi tử
 • Chương 834: Nam Hải Lưu Ly Đảo
 • Chương 835: Linh tính uy áp
 • Chương 836: Tập kích kỳ dị
 • Chương 837: Thánh thú ngoại hải
 • Chương 838: Tây phương sứ giả
 • Chương 839: Quy xác đại thành
 • Chương 840: Quang hóa Huyền Quy Xác
 • Chương 841: Chiến Ưng Thần Điện
 • Chương 842: Cuộc chiến trên không
 • Chương 843: Tôn giả phương Tây
 • Chương 844: Thần điện giáo hoàng
 • Chương 845: Nguyên do chính thức
 • Chương 846: Quang chi lực lượng
 • Chương 847: Quang Ám thân thể
 • Chương 848: Nhân đạo đỉnh phong cường hãn
 • Chương 849: Huyền Quy Xác không thể phá
 • Chương 850: Một khắc chung
 • Chương 851: Hoàng Tuyền lão tổ ước định?
 • Chương 852: Thoát hiểm
 • Chương 853: Trực tiếp đuổi đi
 • Chương 854: Quỷ kế
 • Chương 855: Bảo Trư truy tung
 • Chương 856
 • Chương 857: Hội trưởng Hắc Ám Liên Minh
 • Chương 858: Gặp lại Vũ Gia lão tổ
 • Chương 859: Ẩn Nặc thuật
 • Chương 860: Hải quái bao vây
 • Chương 861: Nghiền nát
 • Chương 862: Nửa vui nửa buồn
 • Chương 863: Trang Mộc Nam
 • Chương 864: Miệng cửa Vạn Trượng Hỏa Sơn
 • Chương 865: Bảo Trư đoán thể
 • Chương 866: Thần niệm siêu cường
 • Chương 867: Thần chi lực cùng Hỏa Long biến dị
 • Chương 868: Hải quái đột kích
 • Chương 869: Hải quái vương
 • Chương 870: Thổ chi thần lực
 • Chương 871: Lực lượng
 • Chương 872: Sóng biển ngập trời
 • Chương 873: Giải vây
 • Chương 874: Bí mật của đỉnh phong
 • Chương 875: Đồng tâm hiệp lực
 • Chương 876: Tấn chức Cửu Cửu Trọng Thiên
 • Chương 877: Tôn giả môn
 • Chương 878: Nhân Đạo Đỉnh Phong
 • Chương 879: Dấu hiệu hồi phục
 • Chương 880: Sát thủ đỉnh phong
 • Chương 881: Ăn nói ba hoa
 • Chương 882: Ước định
 • Chương 883: Chủ động khiêu khích
 • Chương 884: Ám sát
 • Chương 885: Cướp đoạt khôi lỗi
 • Chương 886: Cửu long hợp nhất
 • Chương 887: Ngưng Huyết Nhân hồi phục
 • Chương 888: Vào biển
 • Chương 889
 • Chương 890: Thiên địa chi biến
 • Chương 891: Thần đạo chi lực
 • Chương 892: Không thể tiếp tục được nữa
 • Chương 893: Ý niệm của người chết
 • Chương 894: Hắc Ám chí bảo
 • Chương 895: Quang hóa Lôi Chấn Tử
 • Chương 896: Ngàn dặm truy tung
 • Chương 897: Thánh thú vương ngăn cản
 • Chương 898: Thần đảo
 • Chương 899: Sứ giả
 • Chương 900: Thành thị địch ý
 • Chương 901: Sáu mươi vạn
 • Chương 902: Tử điện ầm vang
 • Chương 903: Yếu hữu quang
 • Chương 904: Quang lực lượng
 • Chương 905: Lực lượng này không phải của ngươi
 • Chương 906: Hỗn độn đan điền
 • Chương 907: Bạo thể mà chết
 • Chương 908: Ý niệm gọi về
 • Chương 909: Long xà kính ý
 • Chương 910: Cân bằng lực lượng
 • Chương 911: Quang Ám hợp bích
 • Chương 912: Nơi lánh nạn
 • Chương 913: Thu hoạch
 • Chương 914: Lực lượng hợp bích
 • Chương 915: Trở về Linh Tiêu Bảo Điện
 • Chương 916: Tin tức long trời lở đất
 • Chương 917: Nhị đại Tông chủ
 • Chương 918: Quy củ
 • Chương 919: Cuồng vọng
 • Chương 920: Lực lượng không thể chống đỡ
 • Chương 921: Chịu thua
 • Chương 922: Hiểu lầm lớn
 • Chương 923: Bí mật Băng Đảo
 • Chương 924: Ước định
 • Chương 925: Dương danh thiên hạ
 • Chương 926: Thân nhân
 • Chương 927: Ý định
 • Chương 928: Văn thư
 • Chương 929: Kế hoạch
 • Chương 930: Đuổi đi
 • Chương 931: Uy hiếp
 • Chương 932: Tặng bảo
 • Chương 933: Thu nạp lực lượng
 • Chương 934: Oai khác của trời đất
 • Chương 935: Khách quý từ xa tới
 • Chương 936: Tông chủ Thiên Trì
 • Chương 937: Thiên hạ đệ nhất
 • Chương 938: Tin tức
 • Chương 939: Yêu cầu
 • Chương 940: Thủ hộ Băng Đảo
 • Chương 941: Đề nghị
 • Chương 942: Ước định
 • Chương 943: Nhân Đạo Đỉnh Phong kiêng kỵ
 • Chương 944
 • Chương 945: Chủ phong Kim chi thần lực
 • Chương 946: Dẫn phát thần chi lực
 • Chương 947: Truyền thuyết thần lực chú thể
 • Chương 948: Thoát hiểm
 • Chương 949: Tứ hệ lực lượng
 • Chương 950: Hỏi
 • Chương 951: Lão thích khách đoán
 • Chương 952: Đi tới Bắc Cương
 • Chương 953: Dễ dàng chém giết
 • Chương 954: Tình thế Bắc Cương
 • Chương 955: Tìm kiếm Tuyết Hồ
 • Chương 956: Chướng nhãn pháp cường đại
 • Chương 957: Khoa kỹ thể chất
 • Chương 958: Ẩn nấp
 • Chương 959: Liệp sát
 • Chương 960: Thú quần
 • Chương 961: Lạc đường
 • Chương 962: Cao thủ Băng Cung
 • Chương 963: Tác dụng của Tuyết Hồ
 • Chương 964: Đan thành
 • Chương 965: Đột kích
 • Chương 966: Tiên thiên phương Đông
 • Chương 967: Cuồn cuộn mà tới
 • Chương 968
 • Chương 969: Ra tay
 • Chương 970: kinh sợ
 • Chương 971: Cảm ngộ
 • Chương 972: Xuất phát
 • Chương 973: Suy đoán
 • Chương 974: Thần niệm dung hợp
 • Chương 975: Bí mật của Kỳ Lân
 • Chương 976: Cản trở
 • Chương 977: Gặp lại
 • Chương 978: Băng Cung tông chủ
 • Chương 979: Thất Thải Cung
 • Chương 980: Thủy chi thần lực
 • Chương 981: Thất Thải Hà Động
 • Chương 982: Băng Lăng Kính
 • Chương 983: Cuộc chiến ba ngàn năm
 • Chương 984: Quy Xác gây ra rung động
 • Chương 985: Phân chia
 • Chương 986: Không gian khổng lồ
 • Chương 987: Miểu sát
 • Chương 988: Phản kích
 • Chương 989: Khôi lỗi hiện thân
 • Chương 990: Giải quyết
 • Chương 991: Thần khí Băng Lăng Kính
 • Chương 992: Thông đạo
 • Chương 993: Thông đạo không gian
 • Chương 994: Đường lui?
 • Chương 995: Phân thân chi uy
 • Chương 996: Tấn giai Thần đạo
 • Chương 997: Dễ dàng khắc địch
 • Chương 998: Vị Ngũ Hành Môn Tông chủ cuối cùng
 • Chương 999: Vị Ngũ Hành Môn Tông chủ cuối cùng (tiếp)
 • Chương 1000: Kinh hỉ
 • Chương 1001: Ý định táo bạo
 • Chương 1002: Cường giả khiến kẻ khác đau đầu
 • Chương 1003: Thực lực
 • Chương 1004: Phích Lịch Thương
 • Chương 1005: Ẩn nặc
 • Chương 1006: Uy lực của biến dị Phích Lịch Thương
 • Chương 1007: Thu hoạch kinh hỉ
 • Chương 1008: Tận lực thu thập
 • Chương 1009: Biến dị quái vật
 • Chương 1010: Thần đạo khôi lỗi
 • Chương 1011: Cố giao
 • Chương 1012: Nghe trộm
 • Chương 1013: Bại lộ
 • Chương 1014: Kỳ vọng
 • Chương 1015: Tập hợp
 • Chương 1016: Tiêm vào
 • Chương 1017: Tân Thần đạo
 • Chương 1018: Hư thực chi đạo
 • Chương 1019: “ Cao cả”
 • Chương 1020: Uy năng
 • Chương 1021: Long ngâm
 • Chương 1022: Thiên Trì Tổ sư
 • Chương 1023: Thần đạo hội tụ
 • Chương 1024: Thần thú còn lại
 • Chương 1025: Một phần mười
 • Chương 1026: Giằng co
 • Chương 1027: Quang minh lực lượng
 • Chương 1028: Lực lượng khủng bố
 • Chương 1029: Gây khó dễ
 • Chương 1030: Khiêu chiến
 • Chương 1031: Vượt giai
 • Chương 1032: Thiên địa chi uy
 • Chương 1033: Tôn kính
 • Chương 1034: Thần long tương triệu
 • Chương 1035
 • Chương 1036
 • Chương 1037: Tính kế
 • Chương 1038: Luyện khí
 • Chương 1039: Thần long phẫn nộ
 • Chương 1040: Thần khí xuất
 • Chương 1041: Đột kích
 • Chương 1042: Thị uy
 • Chương 1043: Ngũ hành luân hồi
 • Chương 1044: Dò hỏi
 • Chương 1045: Phù văn chủ phách
 • Chương 1046: Nền tảng
 • Chương 1047: Ngụy trang
 • Chương 1048: Phiêu phù vật
 • Chương 1049: Kỳ công
 • Chương 1050: Cửu long phần thiên
 • Chương 1051: Phần thiên
 • Chương 1052: Nội hạch không thể luyện hóa
 • Chương 1053: Chờ đợi
 • Chương 1054: Đồng tâm hiệp lực
 • Chương 1055: Chiến trường luyện khí
 • Chương 1056: Ngũ đại Thần đạo
 • Chương 1057: Phong ấn thông đạo
 • Chương 1058: Rút lui triệt để
 • Chương 1059: Lực lượng sinh mạng
 • Chương 1060: Trở về
 • Chương 1061: Bách Linh Bát đâu?
 • Chương 1062: Phân biệt
 • Chương 1063: Thiên phú biến hóa
 • Chương 1064: Cường đạo Thần Long
 • Chương 1065: Thất lạc Sinh Mệnh thạch
 • Chương 1066
 • Chương 1067: Khác thường
 • Chương 1068: Tìm kiếm
 • Chương 1069: Hải ngoại thần chi đảo
 • Chương 1070: Lực lượng truyền thừa
 • Chương 1071: Chờ
 • Chương 1072: Thần Toán Tử tính kế
 • Chương 1073: Trọng đao vô phong
 • Chương 1074: Điều kiện
 • Chương 1075: Đại yến Ngũ Hành Môn
 • Chương 1076: Thần Kiếm
 • Chương 1077: Ước định Tinh Thần đảo
 • Chương 1078: Lão giáo hoàng
 • Chương 1079: Thần Đạo truyền tống trận
 • Chương 1080: Thủy Tinh Cung
 • Chương 1081: Kinh hỉ ngoài ý muốn
 • Chương 1082: Giao tiếp với chủ phách
 • Chương 1083: Cửu long phi vũ
 • Chương 1084: Xuất động
 • Chương 1085: Bị tập kích
 • Chương 1086: Thiết Giáp Long
 • Chương 1087: Thần thụ chủ căn
 • Chương 1088: Sí Nhiệt lĩnh vực không thể khống chế
 • Chương 1089: Nắm trong tay phương pháp
 • Chương 1090: Gặp nhau trên biển
 • Chương 1091: Trứng
 • Chương 1092: Trở lại Bồng Lai Tiên Đảo
 • Chương 1093: Lai lịch quỷ dị
 • Chương 1094: Phương Tây Thần Long
 • Chương 1095: Tức giận
 • Chương 1096: Thần Long ngang ngược
 • Chương 1097: Thần thú chi chiến
 • Chương 1098: Lấy nhiều khinh ít
 • Chương 1099: Bạch Long hiện
 • Chương 1100: hứa hẹn
 • Chương 1101: Phục dụng Thần dược
 • Chương 1102: Chưởng khống
 • Chương 1103: Đề nghị
 • Chương 1104: Dung hợp
 • Chương 1105: Tây phương Long cốc
 • Chương 1106: Trả thù
 • Chương 1107: Uy hiếp
 • Chương 1108: Đầu đuôi lưỡng đoạn
 • Chương 1109: Mục đích
 • Chương 1110: Thần long lan tiệt
 • Chương 1111: Kiện Thần khí thứ tư
 • Chương 1112: Chém giết Thần long
 • Chương 1113
 • Chương 1114: Lý Áo Ba Đặc
 • Chương 1115: Hoài nghi
 • Chương 1116: Trở lại Long cốc
 • Chương 1117: Khách tới Long tộc
 • Chương 1118: Yêu cầu
 • Chương 1119: Chân thần truyền thừa
 • Chương 1120: Hai khỏa Lôi chấn tử
 • Chương 1121: Biến cố Bồng Lai
 • Chương 1122: Nợ máu trả bằng máu
 • Chương 1123: Có người nối nghiệp
 • Chương 1124: Lời thề
 • Chương 1125: Nguyện vọng của mẫu thân
 • Chương 1126: Lưu Mục cầu chiến
 • Chương 1127: Lĩnh vực tương khắc
 • Chương 1128: Ngữ xuất kinh nhân
 • Chương 1129: Tây phương mật văn
 • Chương 1130: Đồ đằng Thú thần
 • Chương 1131: Thánh Long đại nhân
 • Chương 1132: Tâm Linh Tiếp Xúc
 • Chương 1133: Lựa Chọn
 • Chương 1134: Lựa Chọn 2
 • Chương 1135: Thú Thần Điện
 • Chương 1136: Lân Hỏa Mê Thần
 • Chương 1137: Năng lực bạn sinh
 • Chương 1138: Tâm linh tương thông
 • Chương 1139: Lân hỏa cải tạo
 • Chương 1140: Xuất quan
 • Chương 1141: Cao giai bạn sinh chi uy
 • Chương 1142: Thần thánh long kỵ sĩ
 • Chương 1143: Quang minh vương miện
 • Chương 1144: Lôi chấn tử cuối cùng
 • Chương 1145: Mạnh mẽ liên thủ
 • Chương 1146: Thần long sắp xếp
 • Chương 1147: Thiên tâm
 • Chương 1148: Tử điện loạn vũ
 • Chương 1149: Phích Lịch Thiên
 • Chương 1150: Nguyên do
 • Chương 1151: Nam Cương trọng phùng
 • Chương 1152: Tinh Thần Đảo
 • Chương 1153: Đồng khí tương liên, ngũ khí triều nguyên
 • Chương 1154: Thần đạo chi chiến
 • Chương 1155: Vũ bộ trên đao
 • Chương 1156: Lực lượng kinh khủng
 • Chương 1157: Người đeo mặt nạ
 • Chương 1158: Quang Ám chuyển đổi
 • Chương 1159: Phù văn chủ phách
 • Chương 1160: Kinh sợ thối lui
 • Chương 1161: Thần long truy sát
 • Chương 1162: Nghi vấn
 • Chương 1163: Suy đoán
 • Chương 1164: Phân đạo dương tiêu
 • Chương 1165: Lời thề Ngụy thần cảnh
 • Chương 1166: Trở lại Thủy Tinh Cung
 • Chương 1167: Địa hình thay đổi
 • Chương 1168: Tiên dịch thần dược
 • Chương 1169: Ba năm khổ tu
 • Chương 1170: Ngụy thần cảnh
 • Chương 1171: Tiến giai kỳ dị
 • Chương 1172: Ngũ hành đại thủ ấn
 • Chương 1173: Tiểu bài tử
 • Chương 1174: Hắc ám lục giác tinh mang
 • Chương 1175: Người đeo mặt nạ tái sinh
 • Chương 1176: Dò hỏi
 • Chương 1177: Dược thảo màu đỏ
 • Chương 1178: Hy vọng
 • Chương 1179: Bắc Cương chi biến
 • Chương 1180: Tăng viện
 • Chương 1181: Song tu đan
 • Chương 1182: Kinh hiện Long tộc
 • Chương 1183: Tung tích địch nhân
 • Chương 1184: Hành động mãnh liệt
 • Chương 1185: Cường công
 • Chương 1186: Thủy thần lực thủ hộ
 • Chương 1187: Đại binh áp cảnh
 • Chương 1188: Huyết hải vô nhai
 • Chương 1189: Cốt kiếm
 • Chương 1190: Phá cho ta
 • Chương 1191: Tái phá
 • Chương 1192: Không phục
 • Chương 1193: Ước định
 • Chương 1194: Hợp ý ta
 • Chương 1195: Quan chiến cảm ngộ
 • Chương 1196: Trên Bắc hải
 • Chương 1197
 • Chương 1198: Ngũ cường
 • Chương 1199: Bạo thể
 • Chương 1200: Chờ
 • Chương 1201: Chậm rãi chờ xem
 • Chương 1202: Thần thú nội đan
 • Chương 1203: Bất mãn rời đi
 • Chương 1204: Chặn lại
 • Chương 1205: Săn báo
 • Chương 1206: Phù văn biến dị
 • Chương 1207: Truy đuổi
 • Chương 1208: Công pháp cải tử hoàn sinh?
 • Chương 1209: Quang Ám chú thể thuật
 • Chương 1210: Ngươi lừa gạt
 • Chương 1211: Trốn không thoát
 • Chương 1212: Long vương lo lắng
 • Chương 1213: Một tiếng trống cổ vũ tinh thần
 • Chương 1214: Khí huyết đại pháp
 • Chương 1215: Quả báo
 • Chương 1216: Ai đánh lén ai?
 • Chương 1217: Ba đối ba
 • Chương 1218: Công kích linh hồn
 • Chương 1219: Quang Ám Đại lĩnh vực
 • Chương 1220: Thần uy
 • Chương 1221: Phù văn tiểu thế giới
 • Chương 1222: Cảm ngộ linh hồn
 • Chương 1223: Quang Ám luân hồi
 • Chương 1224: Gọi mưa
 • Chương 1225: Sát khí ngoài cung
 • Chương 1226: Âm phong trận trận
 • Chương 1227: Thủ ấn dung hợp
 • Chương 1228: Mục tiêu
 • Chương 1229: Tam đại thủ ấn
 • Chương 1230: Hấp thu linh hồn
 • Chương 1231: Truyền thừa Tông chủ
 • Chương 1232: Ấn chứng
 • Chương 1233: Thủ ấn chi uy
 • Chương 1234: Lại dương danh
 • Chương 1235: Đan dược thần hiệu
 • Chương 1236: Thiên biến
 • Chương 1237: Mưu Tử Long tiến giai
 • Chương 1238: Toàn bộ gia sản
 • Chương 1239: Thần khí Hải thị thận lâu
 • Chương 1240: Thiên biến vạn hóa
 • Chương 1241: Trước Thần điện
 • Chương 1242: Tân thần của Long tộc
 • Chương 1243: Phản bội Long tộc?
 • Chương 1244: Trốn không thoát
 • Chương 1245: Thật giả Ngũ Hành Chi Hoa
 • Chương 1246: Thế giới
 • Chương 1247: Quyết đấu
 • Chương 1248: Long tộc làm phản
 • Chương 1249: Quyết đấu
 • Chương 1250: Hắc Ám nghị hội
 • Chương 1251: Ý tứ của hai từ phản bội
 • Chương 1252: Thiên phú thần thông
 • Chương 1253: Hắc Ám độn thuật
 • Chương 1254: Mật pháp
 • Chương 1255: Di chúc
 • Chương 1256: Long cốc mê tung
 • Chương 1257: Đại yến Hạ gia
 • Chương 1258: Hai sự kiện
 • Chương 1259: Thần Long muốn gặp mặt
 • Chương 1260: Thủ ấn hiển uy
 • Chương 1261: Hỏa Diệm Sơn
 • Chương 1262: Thánh quả, Hạch tâm
 • Chương 1263: Ngũ hành thế giới
 • Chương 1264: Tiên thiên Ngũ hành chuyển hoán
 • Chương 1265: Thực lực không đủ
 • Chương 1266: Truyền lời
 • Chương 1267
 • Chương 1268: Thiên Đường Địa Ngục
 • Chương 1269: Mạnh mẽ lấy thần khí
 • Chương 1270: Phương Tây xảy ra biến đổi lớn
 • Chương 1271: Huyết tế siêu cấp
 • Chương 1272
 • Chương 1273: Cuộc chiến trên sa mạc
 • Chương 1274: Tiên thiên Ngũ Hành Đại Lĩnh Vực
 • Chương 1275: Nhân tộc đệ nhất nhân
 • Chương 1276: Tới thăm
 • Chương 1277: Biết ngươi
 • Chương 1278: Thần Toán Tử đời trước
 • Chương 1279: Siêu cấp huyết trận
 • Chương 1280: Huyết Sát Quang Ám đại trận
 • Chương 1281: Song long hợp bích
 • Chương 1282: Bạch Mã tấn giai
 • Chương 1283: Cảnh giới siêu cường
 • Chương 1284: Khôi lỗi
 • Chương 1285: Thân phận chân thật
 • Chương 1286: Cự tuyệt
 • Chương 1287: Lĩnh ngộ Thế Giới
 • Chương 1288: Một quyền tất sát
 • Chương 1289: Tung tích mịt mù
 • Chương 1290: Ngũ Hành lão tổ
 • Chương 1291: Bí mật của Thánh Quả
 • Chương 1292: Ở nơi nào không rõ
 • Chương 1293: Quỷ Khốc Lĩnh
 • Chương 1294: Trước Thần Thú điện
 • Chương 1295: Bạo
 • Chương 1296: Đã chết?
 • Chương 1297: Thế Giới hoàn mỹ
 • Chương 1298: Áp chế
 • Chương 1299: Ba kiện siêu giai thần khí
 • Chương 1300: Luyện đan
 • Chương 1301: Cướp đoạt
 • Chương 1302: Nhanh như lôi điện
 • Chương 1303: Kỹ xảo linh hồn
 • Chương 1304: Nghiền nát hư không
 • Chương 1305: Trận chiến cuối cùng
 • Chương 1306: Thông đạo không gian
 • Chương 1307: Phong bế
 • Chương 1308: Cuối chân trời (Đại kết cục)
 • Thế nào là thiên tài? Vô luận học tập gì chiến kỹ cũng có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ cần tu luyện công pháp mới nhất là có thể tảo trừ tiến giai bích chướng. Lúc này mới thật là chân chính thiên tài. Và một thiên tài vô tình đã được sinh ra.

  – Bạn nào chưa đọc bộ này thì nên đọc, bộ này đảm bảo hay, ngang với Tinh Thần Biến và Bàn LongVũ Thần là câu chuyện kể về một thiếu niên tên Hạ Nhất Minh, cũng mô típ đang thiên tài thì chợt bị một vấn đề lạ nào đó khiến không tu luyện tiếp được, nhặt được một kì ngộ, tương đối giống Tinh Thần Biến, nhưng khác là 1 bên về võ, 1 bên Tiêp Hiệp, khác nhau nên bạn yên tâm về việc truyện không nhàm chán, kết cấu logic hợp lí, kết cục không bi kịch, văn phong hay, viết chắc tay. Mời bạn đọc cùng thưởng thức! 🙂

  Có thể bạn thích sách  Trạch Thiên Ký