Cinque Terre

Vũ Động Càn Khôn

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Lâm Động
 • Chương 2: Thông Bối Quyền
 • Chương 3: Thạch trì cổ quái
 • Chương 4: Thạch Trì bí mật
 • Chương 5: Đây là vật gì?
 • Chương 6: Bảy tiếng vang
 • Chương 7: Thối Thể Đệ Tứ Trọng!
 • Chương 8: Xung đột
 • Chương 9: Lâm Hoành
 • Chương 10: Kim Ngọc Chi
 • Chương 11: Âm Châu
 • Chương 12: Tiếng vang thứ mười
 • Chương 13: Chữa thương
 • Chương 14: Ngũ đẳng Âm Sát Khí
 • Chương 15: Thối thể Đệ ngũ trọng
 • Chương 16: Bát Hoang chưởng
 • Chương 17: Hạt Hổ
 • Chương 18: Nguyên Lực mầm mống
 • Chương 19: Đột phá trước Tộc Hội
 • Chương 20: Tộc Hội bắt đầu
 • Chương 21: Lâm Vẫn
 • Chương 22: Nghệ kinh toàn trường
 • Chương 23: Nhóm Ba Người Mạnh Nhất!
 • Chương 24: Nhóm Ba Người Mạnh Nhất! (2)
 • Chương 25: Tiếp quản sự vụ
 • Chương 26: Săn thú
 • Chương 27: Võ Học Quán
 • Chương 28: Kỳ Môn Ấn, tàn quyển
 • Chương 29: Thạch Phù biến cố
 • Chương 30: Một chút thành tựu
 • Chương 31: Yêu nghiệt
 • Chương 32: Cơ sở Giao dịch dưới đất
 • Chương 33: Tạ Đình
 • Chương 34: Lôi Lực
 • Chương 35: Bước đầu giao thủ
 • Chương 36: Liên hoan
 • Chương 37: Đột phá
 • Chương 38: Biến cố
 • Chương 39: Địa Nguyên Cảnh
 • Chương 40: Săn thú bắn đầu
 • Chương 41: La Thành
 • Chương 42: Hỏa Mãng Hổ
 • Chương 43: Tranh đoạt ấu tử Hỏa Mãng Hổ
 • Chương 44: Đắc thủ
 • Chương 45: Dương cung bạt kiếm
 • Chương 46: Toàn trường khiếp sợ
 • Chương 47: Kịch chiến
 • Chương 48: Thu Hoạch
 • Chương 49: Võ học kỳ tài
 • Chương 50: Thanh Nguyên công
 • Chương 51: Tiểu Viêm
 • Chương 52: Chuyện của gia tộc
 • Chương 53: Thiết Mộc Trang
 • Chương 54: Hủy đất
 • Chương 55: Đánh giết
 • Chương 56: Dương Cương Khí trong lòng đất
 • Chương 57: Dương Nguyên Thạch
 • Chương 58: Mạch khoáng
 • Chương 59: Giết Báo
 • Chương 60: Tôi luyện
 • Chương 61: Dương Nguyên Đan
 • Chương 62: Viêm Thành
 • Chương 63: Phù Sư
 • Chương 64: Nham Đại sư
 • Chương 65: Ngáng chân
 • Chương 66: Thần Động Thiên
 • Chương 67: Hắc vân
 • Chương 68: Hắc Long trại
 • Chương 69: Đại nạn
 • Chương 70: Rung động
 • Chương 71: Đột phá
 • Chương 72: Lui kẻ địch
 • Chương 73: Lâm Chấn Thiên chi nộ
 • Chương 74: Huyết tẩy Hắc Long trại
 • Chương 75: Toái Nguyên Toa
 • Chương 76: Thần bí thú hài
 • Chương 77: Đóa hoa yêu dị
 • Chương 78: Tinh thần lực tăng mạnh
 • Chương 79: Địa hạ phường hội
 • Chương 80: Gặp tập kích
 • Chương 81: Giết ngược
 • Chương 82: Một chết, một bị thương
 • Chương 83: Cổ mộc
 • Chương 84: Cổ Tuyền Phú Ấn
 • Chương 85: Nhất Ấn Phù Sư
 • Chương 86: Cứu viện
 • Chương 87: Cản phía sau
 • Chương 88: Đột phá
 • Chương 89: Thăm dò
 • Chương 90: Tiểu Nguyên Đan Cảnh
 • Chương 91: Đám cưới
 • Chương 92: Tính toán của hai nhà Lôi – Tạ
 • Chương 93: Cổ Đại Sư
 • Chương 94: Bại lộ
 • Chương 95: Phù Sư quyết đấu
 • Chương 96: Bản Mệnh Linh Phù
 • Chương 97: Giết!
 • Chương 98: Tai hoạ ngầm
 • Chương 99: “Chuột” trong Thạch Phù
 • Chương 100: Thiên Yêu Điêu
 • Chương 101: Huyết Y lâm môn
 • Chương 102: Đánh cuộc
 • Chương 103: Tạm thời ly biệt
 • Chương 104: Phòng đấu giá Vạn Kim
 • Chương 105: Tiêu Kim Quật
 • Chương 106: Đổng Tố
 • Chương 107: Đan Tiên Trì
 • Chương 108: Tiêm Loa Ba
 • Chương 109: Tống Thanh
 • Chương 110: Lên đường
 • Chương 111: Tranh đoạt Tiên Trì
 • Chương 112: Trận đấu cuối cùng
 • Chương 113: Hóa Huyết Quy Nguyên Công
 • Chương 114: Tiến vào Đan Tiên Trì
 • Chương 115: Hóa Khí Tinh Toàn
 • Chương 116: Bích Thủy Yêu Mãng
 • Chương 117: Hai thú đánh nhau
 • Chương 118: Cung Phụng và tiêu tiền
 • Chương 119: Kiếm tiền
 • Chương 120: Tam Dương Quyết
 • Chương 121: Khổ tu
 • Chương 122: Phúc không chỉ có một
 • Chương 123: Tiểu Nguyên Đan, Nhị ấn Phù sư
 • Chương 124: Bộc lộ thực lực
 • Chương 125: Sinh tử đấu
 • Chương 126: Đối chiến Ngụy Thông
 • Chương 127: Kịch chiến
 • Chương 128: Giết!
 • Chương 129: Kết thúc
 • Chương 130: Tháp đấu
 • Chương 131: Tử Nguyệt
 • Chương 132: Nói lại lần nữa xem
 • Chương 133: Tào Chú
 • Chương 134: Băng Huyền Kiếm
 • Chương 135: Tháp đấu bắt đầu
 • Chương 136: Tầng thứ 5
 • Chương 137: Cướp đoạt
 • Chương 138: Đã đuổi kịp
 • Chương 139: Tiến vào tầng thứ 7
 • Chương 140: Ý chí
 • Chương 141: Hóa Sinh Phù Trận
 • Chương 142: Thắng bại
 • Chương 143: Tam ấn Phù Sư
 • Chương 144: Tổ Phù
 • Chương 145: Bản đồ Tinh Thần
 • Chương 146: Phong ba tái khởi
 • Chương 147: Tính cái gì đó?
 • Chương 148: Chỉ giáo
 • Chương 149: Đối chiến Quỷ Diêm
 • Chương 150: Hóa Sinh Phù Trận hiển uy
 • Chương 151: Bốn thế lực lớn
 • Chương 152: Kinh sợ
 • Chương 153: Sát ma chi thể
 • Chương 154: Yêu Huyết Chu Quả
 • Chương 155: Cổ Mộ Phủ
 • Chương 156: Người trong dòng họ
 • Chương 157: Lâm Trần
 • Chương 158: Khống chế hoàn mỹ
 • Chương 159: Tiểu Viên Mãn
 • Chương 160: Thiên Viêm Sơn Mạch
 • Chương 161: Tống Đao
 • Chương 162: Linh Bảo
 • Chương 163: Tầng thứ 3 của Hóa Sinh Phù Trận
 • Chương 164: Dùng sức cướp đoạt
 • Chương 165: Kết thúc trong đêm
 • Chương 166: Lâm Lang Thiên
 • Chương 167: Cường giả đứng đầu bốn người trẻ tuổi!
 • Chương 168: Phá phong ấn
 • Chương 169: Giàu đột ngột
 • Chương 170: Cướp sạch phòng Yêu Linh
 • Chương 171: Sáu món Linh Bảo
 • Chương 172: Tranh đoạt Linh Bảo
 • Chương 173: Thiên Lân Cổ Kích
 • Chương 174: Phù Khôi
 • Chương 175: Phù Khôi trung đẳng
 • Chương 176: Biển lửa
 • Chương 177: Niết Bàn Tâm
 • Chương 178: Cường đoạt dương khí
 • Chương 179: Chủ nhân mộ phủ
 • Chương 180: Phiền phức
 • Chương 181: Chuyện hôm nay, trả gấp trăm lần
 • Chương 182: Phù Tổ
 • Chương 183: Kích đấu Vương Viêm!
 • Chương 184: Uy lực của Phù khôi
 • Chương 185: Cứu viện
 • Chương 186: Lời tuyên bố trên đỉnh núi
 • Chương 187: Thu hoạch
 • Chương 188: Huyết sát
 • Chương 189: Lấy một địch ba
 • Chương 190: Uy lực của kích pháp
 • Chương 191: Giải quyết
 • Chương 192: Huyết Lang Bang bi thương
 • Chương 193: Dẫn bạo khí Âm Sát
 • Chương 194: Âm Đan màu đen
 • Chương 195: Khai mở thạch phù
 • Chương 196: Đại Nhật Lôi Thể
 • Chương 197: Khiêu chiến trước lúc đi xa
 • Chương 198: Đối chiến Thành chủ
 • Chương 199: Hóa Giao Kích
 • Chương 200: Tu luyện nơi rừng sâu
 • Chương 201: Dẫn lôi nhập thể
 • Chương 202: Thôn phệ sấm sét
 • Chương 203: Tiểu Viêm gặp nguy
 • Chương 204: Địch gia quận Đại Dương
 • Chương 205: Địch Đằng
 • Chương 206: Lôi Nguyên Tinh Thú
 • Chương 207: Cướp đoạt Lôi nguyên
 • Chương 208: Đại chiến Tạo Hình Cảnh
 • Chương 209: Luyện hóa Lôi nguyên
 • Chương 210: Sơn động bế quan
 • Chương 211: Thực lực đại tăng
 • Chương 212: Hiển uy
 • Chương 213: Đánh bại
 • Chương 214: Tống tiền
 • Chương 215: Mê Vụ Lâm
 • Chương 216: Võ quán Ưng Chi
 • Chương 217: Ngạc Báo Vương
 • Chương 218: Thực lực hiển lộ
 • Chương 219: Đại Hoang Cổ Bia
 • Chương 220: Võ quán Huyết Kền
 • Chương 221: Đánh cho một trận
 • Chương 222: Mỹ nhân hiến thân
 • Chương 223: La Thứu
 • Chương 224: Quyết đấu trường
 • Chương 225: Tạo Hình Cảnh đại thành
 • Chương 226: Ma Viên Biến
 • Chương 227: Đánh bại
 • Chương 228: Gặp gỡ bất ngờ
 • Chương 229: Tinh huyết Ma Viên
 • Chương 230: Viễn Cổ Long Viên
 • Chương 231: Viễn Cổ Phế Giản
 • Chương 232: Cổ Kiếm Môn
 • Chương 233: Vạn Thú Quả
 • Chương 234: Khu Hổ Thôn Lang
 • Chương 235: Cổ Kiếm đấu Long Viên
 • Chương 236: Đại chiến kinh thiên
 • Chương 237: Thu được tinh huyết
 • Chương 238: Luyện hóa tinh huyết Long Viên
 • Chương 239: Luyện hóa thành công
 • Chương 240: Đánh nhau
 • Chương 241: Thành Đại Khôi
 • Chương 242: Mộ Thiên Thiên
 • Chương 243: Đấu giá hội
 • Chương 244: Uẩn Thần Bồ Đoàn
 • Chương 245: Trình đại sư
 • Chương 246: Thiên Lân Cổ Kích tiến hóa
 • Chương 247: Sinh chuyện phiền phức
 • Chương 248: Bí mật của bồ đoàn
 • Chương 249: Nguyên tinh lực
 • Chương 250: Áp chế
 • Chương 251: Linh Phù sư
 • Chương 252: Kịch đấu Hoa Tông
 • Chương 253: Phá giáp
 • Chương 254: Oanh sát
 • Chương 255: Đại thu hoạch
 • Chương 256: Toàn lực đột phá
 • Chương 257: Tranh phân đoạt miễu
 • Chương 258: Truy tìm tới
 • Chương 259: Ngạnh kháng Tạo Khí Cảnh đại thành
 • Chương 260: Đẩy lui cường địch
 • Chương 261: Thanh niên áo đen
 • Chương 262: Đại Hoang Cổ Nguyên
 • Chương 263: Đằng Lỗi
 • Chương 264: Tái ngộ
 • Chương 265: Tái chiến Vương Viêm
 • Chương 266: Đánh ngược
 • Chương 267: Lời nói sắc bén
 • Chương 268: Phong ấn biến mất
 • Chương 269: Không gian cổ bi
 • Chương 270: Âm phong luyện thể
 • Chương 271: Hài cốt trong thạch đình
 • Chương 272: Oan gia ngõ hẹp
 • Chương 273: Chặt tay
 • Chương 274: Khu vực trung tâm
 • Chương 275: Sào huyệt Phù khôi
 • Chương 276: Cướp đoạt
 • Chương 277: Thu phục Phù khôi Cao cấp
 • Chương 278: Tế đàn màu đen
 • Chương 279: Hắc Đồng Lão Nhân
 • Chương 280: Phong tỏa
 • Chương 281: Âm Ma Sát
 • Chương 282: Sức mạnh của Phù khôi Cao cấp
 • Chương 283: Tạo Hóa Võ Bi
 • Chương 284: Mười cái bồ đoàn
 • Chương 285: Tranh giành vị trí
 • Chương 286: Hiển lộ hung uy
 • Chương 287: Cường giả thì có được
 • Chương 288: Cường giả thì có được (2)
 • Chương 289: Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ
 • Chương 290: Truyền thừa vũ kỹ
 • Chương 291: Tạo Khí Cảnh
 • Chương 292: Kho báu tông phái Viễn cổ
 • Chương 293: Viễn Cổ Huyết Bức Long
 • Chương 294: Chém chết Huyết Bức Long
 • Chương 295: Tài phú tự đến
 • Chương 296: Chạy trốn
 • Chương 297: Đoạt bảo bỏ chạy
 • Chương 298: Phù văn màu đen
 • Chương 299: Năng lượng trớ chú
 • Chương 300: Nâng cao thực lực
 • Chương 301: Tới cửa khiêu chiến
 • Chương 302: Cường Thế Ra Tay
 • Chương 303: Huyết Đồ Thủ Tào Chấn
 • Chương 304: Đối chiến Bán Bộ Tạo Hóa
 • Chương 305: Cửu Bộ Chấn Thiên Cước
 • Chương 306: Bình yên trở ra
 • Chương 307: Tình báo
 • Chương 308: Tử Ảnh Cửu Phá
 • Chương 309: Thành Âm Khôi
 • Chương 310: Đằng Sát
 • Chương 311: Hư ảnh Hắc Đồng Lão Nhân
 • Chương 312: Phá trận
 • Chương 313: Tạo Hóa Cảnh đại thành
 • Chương 314: Cướp rồi bỏ chạy
 • Chương 315: Đại loạn
 • Chương 316: Tâm ngoan thủ lạt
 • Chương 317: Huyền Âm Giản
 • Chương 318: Không đường bỏ trốn
 • Chương 319: Tuyệt cảnh
 • Chương 320: Phá giải phong ấn
 • Chương 321: Thế giới hắc ám
 • Chương 322: Tổ Phù chấp nhận
 • Chương 323: Linh Phù sư Cao cấp
 • Chương 324: Thực lực tăng vọt
 • Chương 325: Thâm nhập Huyền Âm Giản
 • Chương 326: Nguy nan
 • Chương 327: Tiến vào Bán Bộ Tạo Hóa
 • Chương 328: Sát ý ngập trời
 • Chương 329: Báo thù
 • Chương 330: Đại chiến Tạo Hóa Cảnh đại thành
 • Chương 331: Huyết chiến
 • Chương 332: Sát khí bức nhân
 • Chương 333: Uy lực Tổ Phù
 • Chương 334: Diệt tông
 • Chương 335: Diệt cỏ tận gốc
 • Chương 336: Huyết Linh Khôi
 • Chương 337: Hạ quyết tâm
 • Chương 338: Phong ấn Huyết Linh Khôi
 • Chương 339: Nhu cầu thăng cấp
 • Chương 340: Rời đi
 • Chương 341: Kiếm đủ yêu huyết
 • Chương 342: Lôi Thể đại thành
 • Chương 343: Lão nhân áo thô
 • Chương 344: May mắn thoát nạn
 • Chương 345: Quận Đại Viêm
 • Chương 346: Tộc hội
 • Chương 347: Thanh Đàn cường đại
 • Chương 348: Lâm Động trở về
 • Chương 349: Lăn ra đây
 • Chương 350: Thế nào là kiêu ngạo
 • Chương 351: Một quyền oanh bạo
 • Chương 352: Ta cho ngươi một chữ
 • Chương 353: Quyết đấu với Lâm Lang Thiên
 • Chương 354: Long tranh hổ đấu
 • Chương 355: Đại Thiên Hoàng Ấn
 • Chương 356: Tuyệt chiêu
 • Chương 357: Linh Luân Kính
 • Chương 358: Liều mạng
 • Chương 359: Lâm Phạm
 • Chương 360: Hạ màn
 • Chương 361: Cuộc chiến Hạt giống
 • Chương 362: Thế giới bên ngoài Vương triều Đại Viêm
 • Chương 363: Tộc Tàng
 • Chương 364: Đánh lén
 • Chương 365: Tiểu sơn màu đen thần bí
 • Chương 366: Trọng Ngục Phong
 • Chương 367: Tạo Hóa Cảnh tiểu thành
 • Chương 368: Nể mặt mà không biết điều
 • Chương 369: Không nể mặt
 • Chương 370: Lần nữa đối mặt
 • Chương 371: Tàn khốc
 • Chương 372: Đến Hoàng Thành
 • Chương 373: Thiên tài tụ họp
 • Chương 374: Thanh Sam Mạc Lăng
 • Chương 375: Mở màn
 • Chương 376: Ban Sơn Nhị Tướng
 • Chương 377: Hoàng Phủ Ảnh
 • Chương 378: Ám Kích Thuật
 • Chương 379: Phá ảnh
 • Chương 380: Đối thủ cuối cùng
 • Chương 381: Vương Chung
 • Chương 382: Huyết Ma Tu La Thương
 • Chương 383: Kịch chiến
 • Chương 384: Huyết chiến
 • Chương 385: Danh ngạch
 • Chương 386: Cuộc chiến Hạt giống kết thúc
 • Chương 387: Vương Lôi nổi giận
 • Chương 388: Nói chuyện đêm
 • Chương 389: Thánh Linh Đàm
 • Chương 390: Thi triển thủ đoạn
 • Chương 391: Cướp đoạt năng lượng
 • Chương 392: Cướp sạch
 • Chương 393: Tồn tại thần bí trong Lâm Lang Thiên
 • Chương 394: Đại thu hoạch
 • Chương 395: Thiên Ngạc Cốt Thương
 • Chương 396: Luyện hóa Thiên Ngạc Cốt Thương
 • Chương 397: Huyết Linh Khôi biến hóa
 • Chương 398: Đến Viễn Cổ Chiến Trường
 • Chương 399: Không gian xa lạ
 • Chương 400: Điểm tập kết
 • Chương 401: Vương triều Thánh Quang
 • Chương 402: Yêu Triều
 • Chương 403: Xung đột
 • Chương 404: Tàn sát
 • Chương 405: Đoạt thức ăn trước miệng cọp
 • Chương 406: Lê Thịnh
 • Chương 407: Tạo Hóa Cảnh đỉnh phong
 • Chương 408: Thánh Tượng Băng Thiên Chàng
 • Chương 409: Ngũ Chỉ Động Càn Khôn
 • Chương 410: Đánh giết tất cả
 • Chương 411: Ép đuổi đi
 • Chương 412: Kiểm kê thu hoạch
 • Chương 413: Đại sư huynh Vương triều Thánh Quang
 • Chương 414: Tình báo
 • Chương 415: Tiểu Niết Bàn Kim Thân
 • Chương 416: Tu luyện Kim Thân
 • Chương 417: Rắc rối đến
 • Chương 418: Oanh sát
 • Chương 419: Đến Dương Thành
 • Chương 420: Ba người đột phá
 • Chương 421: Giao dịch trường
 • Chương 422: Tấn Mục
 • Chương 423: Đối chiến Bán Bộ Niết Bàn
 • Chương 424: Chấn nhiếp
 • Chương 425: Danh dự mất sạch
 • Chương 426: Gom đủ
 • Chương 427: Thiên Phù Linh Thụ
 • Chương 428: Tinh lọc Huyết Linh Khôi
 • Chương 429: Xuất phát
 • Chương 430: Tiến vào Sơn mạch Lôi Nham
 • Chương 431: Gặp lại Yêu Triều
 • Chương 432: Trảm sát
 • Chương 433: Ngoan độc
 • Chương 434: Thu hoạch
 • Chương 435: Lại đề thăng
 • Chương 436: Đòi nợ
 • Chương 437: Trảm sát Tấn Mục
 • Chương 438: Lăng Chí, Liễu Nguyên
 • Chương 439: Lôi Nham Cốc
 • Chương 440: Hai đại Vương triều Cao cấp
 • Chương 441: Đánh cược
 • Chương 442: Đa tạ đã nhường!
 • Chương 443: Âm mưu ngầm
 • Chương 444: Thạch điện
 • Chương 445: Phù văn
 • Chương 446: Tuyệt chiêu
 • Chương 447: Chủ điện
 • Chương 448: Cơ quan
 • Chương 449: Thạch tượng
 • Chương 450: Nữ tử áo đỏ
 • Chương 451: Mục Hồng Lăng
 • Chương 452: Biến cố
 • Chương 453: Đoạt xá
 • Chương 454: Thiên Phù sư
 • Chương 455: Lý Bàn
 • Chương 456: Hiện thân
 • Chương 457: Thực lực Thiên Phù sư
 • Chương 458: Sát thủ
 • Chương 459: Phiền toái
 • Chương 460: Tính toán
 • Chương 461: Tiếp cận
 • Chương 462: Giao đấu
 • Chương 463: Lôi Xà
 • Chương 464: Thôn Phệ Giới
 • Chương 465: Con mồi ngon
 • Chương 466: Bắt cóc tống tiền
 • Chương 467: Xung kích Bán Bộ Niết Bàn
 • Chương 468: Lấy Niết Bàn Đan
 • Chương 469: Thạch Hiên
 • Chương 470: Nhất Nguyên Niết Bàn
 • Chương 471: Tình huống
 • Chương 472: Trận pháp trong cơ thể
 • Chương 473: Càn Khôn Cổ Trận
 • Chương 474: Cải biến huyết mạch
 • Chương 475: Viễn Cổ Chi Địa
 • Chương 476: Đại Lực Liệt Địa Hổ
 • Chương 477: Kịch đấu
 • Chương 478: Xuất thủ
 • Chương 479: Kinh sợ thối lui
 • Chương 480: Hổ cốt tới tay
 • Chương 481: Dung hợp hổ cốt
 • Chương 482: Tiểu Viêm thoát thai hoán cốt
 • Chương 483: Ba huynh đệ
 • Chương 484: Viễn Cổ Điện
 • Chương 485: Đại điện
 • Chương 486: Tiểu Viêm phát uy
 • Chương 487: Tinh Nguyên Đại Thôn Chưởng
 • Chương 488: Lập uy
 • Chương 489: Thế lực khắp nơi
 • Chương 490: Bí tàng mở ra
 • Chương 491: Kim Thân Xá Lợi
 • Chương 492: Đan Hà
 • Chương 493: Vương triều Thiên Ưng
 • Chương 494: Xung kích Niết Bàn Cảnh
 • Chương 495: Vượt song kiếp
 • Chương 496: Đại phát sâu dày
 • Chương 497: Thực lực đại tăng
 • Chương 498: Thế như chẻ tre
 • Chương 499: Rắc rối đến tận nơi
 • Chương 500: Linh Vũ kỹ
 • Chương 501: Đánh bại Thạch Khôn
 • Chương 502: Tái ngộ
 • Chương 503: Di tích Tông phái
 • Chương 504: Sức uy hiếp
 • Chương 505: Liễu Bạch
 • Chương 506: Liên minh Thiên Cương
 • Chương 507: Niết Bàn Phần Thiên Trận
 • Chương 508: Niết Bàn Ma Viêm
 • Chương 509: Người thần bí
 • Chương 510: Bát Cực Tông
 • Chương 511: Hồng Hoang Ma Long Khuyển
 • Chương 512: Chưởng ấn, quyền ấn, chỉ động
 • Chương 513: Quyền ý hùng hậu
 • Chương 514: Bát Cực Quyền Ý
 • Chương 515: Uy lực quyền ý
 • Chương 516: Oanh kích
 • Chương 517: Di tích Tứ Đại Huyền Tông
 • Chương 518: Đan trận
 • Chương 519: Đan phòng
 • Chương 520: Sinh Tử Chuyển Luân Đan
 • Chương 521: Bạo Lang Điền Chấn
 • Chương 522: Tiểu Viêm đấu Điền Chấn
 • Chương 523: Tái ngộ
 • Chương 524: Cuộc chiến Linh Vũ kỹ
 • Chương 525: Quần hùng
 • Chương 526: Cánh cửa đồng đen
 • Chương 527: Dùng đến tuyệt chiêu
 • Chương 528: Triệu hồi Viễn Cổ Thiên Ngạc
 • Chương 529: Uy lực của Thiên Ngạc
 • Chương 530: Sát tâm
 • Chương 531: Trảm sát?
 • Chương 532: Vào cánh cửa Thanh đồng
 • Chương 533: Thanh Long Thí Luyện
 • Chương 534: Chịu đựng gấp mười lần
 • Chương 535: Lựa chọn truyền thừa
 • Chương 536: Thanh Trĩ thần bí
 • Chương 537: Thanh Thiên Hóa Long Quyết
 • Chương 538: Bế quan
 • Chương 539: Niết Bàn Kiếp lần thứ ba
 • Chương 540: Đối kháng
 • Chương 541: Niết Bàn Hỏa Lôi Châu
 • Chương 542: Thiên Yêu Điêu chân chính
 • Chương 543: Lão nhân thần bí
 • Chương 544: Xuất quan
 • Chương 545: Vương triều Đại Càn
 • Chương 546: Hỏa Tướng, Sơn Tướng
 • Chương 547: Đối đầu
 • Chương 548: Ác chiến
 • Chương 549: Thanh Long Toái Thiên Thủ
 • Chương 550: Đại bại
 • Chương 551: Rời đi
 • Chương 552: Bị theo dõi
 • Chương 553: Sức mạnh của Tiểu điêu
 • Chương 554: Cuộc gặp gỡ ban đêm
 • Chương 555: Tô Nhu
 • Chương 556: Ra tay
 • Chương 557: Thủ đoạn lợi hại nhất
 • Chương 558: Đồng hành
 • Chương 559: Niết Bàn Bi
 • Chương 560: Kiểm tra của Niết Bàn Bi
 • Chương 561: Thường Lăng
 • Chương 562: Chiếm gọn ba hạng
 • Chương 563: Đấu giá hội Vạn Tượng
 • Chương 564: La Thông
 • Chương 565: Mạnh mẽ đối kháng
 • Chương 566: Thanh Long Chỉ
 • Chương 567: Sóng gió sắp tới
 • Chương 568: Tứ đại Vương triều Siêu cấp
 • Chương 569: Đấu giá hội bắt đầu
 • Chương 570: Bình Hành Linh Quả
 • Chương 571: Thiên Hoang Thần Ngưu
 • Chương 572: Hắc Long Phiên Thiên Ấn
 • Chương 573: Đọ tài lực
 • Chương 574: Kết quả cuối cùng
 • Chương 575: Sắp xảy ra quyết đấu
 • Chương 576: Bách Triều Đại Chiến bắt đầu
 • Chương 577: Đối đầu
 • Chương 578: Huyết chiến!
 • Chương 579: Uy lực của Linh bảo Thiên cấp!
 • Chương 580: Kinh thiên động địa!
 • Chương 581: Đoạt bảo vật
 • Chương 582: Bại vong
 • Chương 583: Màn mở đầu
 • Chương 584: Tử Linh Tướng
 • Chương 585: Nhị Đoạn Phong Ấn
 • Chương 586: Thức tỉnh
 • Chương 587: Đuổi cùng giết tận
 • Chương 588: Thực lực tăng tiến
 • Chương 589: Tiến vào sâu hơn
 • Chương 590: Có dám không?
 • Chương 591: Gánh vác
 • Chương 592: Liên minh Địa Sát
 • Chương 593: Đối đầu
 • Chương 594: Tìm đến tận nơi
 • Chương 595: Tiêu Sơn
 • Chương 596: Long linh đấu Chu Yểm
 • Chương 597: Quét sạch
 • Chương 598: Tái ngộ
 • Chương 599: Lam Anh
 • Chương 600: Thất Đại Tông Phái
 • Chương 601: Hợp tác
 • Chương 602: Ứng chiến
 • Chương 603: Tống Gia Tam Ma
 • Chương 604: Hành động quái lạ
 • Chương 605: Đúng là biến thái!
 • Chương 606: Tứ Nguyên Niết Bàn
 • Chương 607: Hung linh Thao Thiết
 • Chương 608: Thôn thực và thôn phệ
 • Chương 609: Thắng thua
 • Chương 610: Ngươi còn sức mạnh không?
 • Chương 611: Thảm bại
 • Chương 612: Tần Thiên
 • Chương 613: Bách Triều Sơn mở ra
 • Chương 614: Lên núi
 • Chương 615: Bát Đại Tông Phái Siêu Cấp
 • Chương 616: Gương mặt quen thuộc
 • Chương 617: Cuộc chiến Niết Bàn Kim Bảng
 • Chương 618: Hợp tác
 • Chương 619: Tái chiến Lâm Lang Thiên
 • Chương 620: Tụ Võ Linh
 • Chương 621: Dốc hết thủ đoạn
 • Chương 622: Thanh Long Bất Động Chung
 • Chương 623: Bạo lực
 • Chương 624: Trảm sát Lâm Lang Thiên
 • Chương 625: Đuổi tận giết tuyệt
 • Chương 626: Tranh đoạt không gian
 • Chương 627: Tào Vũ
 • Chương 628: Ra tay
 • Chương 629: Dốc hết đáy hòm
 • Chương 630: Chồng điệp
 • Chương 631: Chồng điệp ba kiếp
 • Chương 632: Phong Lôi Kiếp đối đầu Đại trận
 • Chương 633: Giải nguy
 • Chương 634: Gặp lại Lăng Thanh Trúc
 • Chương 635: Bốn năm
 • Chương 636: Lai lịch
 • Chương 637: Lựa chọn Tông phái
 • Chương 638: Gia nhập Đạo Tông
 • Chương 639: Bách Triều Đại Chiến khép lại
 • Chương 640: Đạo Vực, Đạo Tông
 • Chương 641: Gia nhập Hoang Điện
 • Chương 642: Ban thưởng
 • Chương 643: Chỉ giáo
 • Chương 644: Giao thủ
 • Chương 645: Hoang Đao
 • Chương 646: Đan Hà Quán Đỉnh
 • Chương 647: Niết Bàn Kim Khí
 • Chương 648: Căn nguyên Đan Hà
 • Chương 649: Động tĩnh
 • Chương 650: Chấn động
 • Chương 651: Long Nguyên Luân
 • Chương 652: Niết Bàn Kiếp lần thứ năm
 • Chương 653: Ra khỏi Đan Hà
 • Chương 654: Đại đệ tử chân truyền
 • Chương 655: Tưởng Hạo ngăn cản
 • Chương 656: Vũ Kỹ Điện
 • Chương 657: Hoang Quyết
 • Chương 658: Hoang Thạch
 • Chương 659: Ngưng tụ mầm mống Hoang lực
 • Chương 660: Bốn tấm bia đá
 • Chương 661: Hoang Vu Yêu Nhãn
 • Chương 662: Hoang
 • Chương 663: Thành công hay không?
 • Chương 664: So tài hàng tháng
 • Chương 665: Kích đấu Tưởng Hạo
 • Chương 666: Đại Tinh Cương Quyền
 • Chương 667: Uy lực của Yêu Nhãn
 • Chương 668: Đại đệ tử thân truyền thứ năm
 • Chương 669: Đối thoại đêm trăng
 • Chương 670: Yên tĩnh
 • Chương 671: Xuất tông
 • Chương 672: Huyết Nham Địa
 • Chương 673: Tiên Nguyên Cổ Thụ
 • Chương 674: Hỏa Tinh Viên Vương
 • Chương 675: Kịch đấu Viên Vương
 • Chương 676: Trảm sát
 • Chương 677: Động tĩnh
 • Chương 678: Không ổn
 • Chương 679: Cục diện phiền toái
 • Chương 680: Kích đấu Đồ tể
 • Chương 681: Linh hồn Hoang Thú
 • Chương 682: Rút lui
 • Chương 683: Vô Tướng Bồ Đề Âm
 • Chương 684: Cứu người
 • Chương 685: Ân oán
 • Chương 686: Đánh bại Tô Lôi
 • Chương 687: Nuốt hết Tiên Nguyên Cổ Quả
 • Chương 688: Trảm sát Tô Lôi
 • Chương 689: Ma Nguyên Chú Thể
 • Chương 690: Trọng thương
 • Chương 691: Dưỡng thương
 • Chương 692: Ứng Tiếu Tiếu, Thanh Diệp
 • Chương 693: Chưởng giáo Đạo Tông
 • Chương 694: Tỏa Linh Trận
 • Chương 695: Một lần nữa vượt song kiếp
 • Chương 696: Đại Hoang Vu Bi
 • Chương 697: Năng lượng kỳ lạ
 • Chương 698: Hoang vu
 • Chương 699: Ngươi bị bệnh rồi
 • Chương 700: Phá giải
 • Chương 701: Sinh vật chưa được biết đến
 • Chương 702: Tham ngộ Đại Hoang Vu Kinh
 • Chương 703: Thành công
 • Chương 704: Bái sơn
 • Chương 705: Hồng Nhai Động
 • Chương 706: Bạo lực
 • Chương 707: Hồng Nhai Động Kinh
 • Chương 708: Đại Hoang Nhân Thiên Thủ cường hóa
 • Chương 709: Thiếu nữ đánh đàn
 • Chương 710: Vương Diêm
 • Chương 711: Đối đầu
 • Chương 712: Điện Thí bắt đầu
 • Chương 713: Đối chiến với Ứng Hoan Hoan
 • Chương 714: Đối thủ
 • Chương 715: Trận chiến đỉnh cao
 • Chương 716: Kịch chiến
 • Chương 717: Địa Long Phong Thần Ấn
 • Chương 718: Long dực
 • Chương 719: Đánh giá cực cao
 • Chương 720: Vương Diêm đấu Ứng Tiếu Tiếu
 • Chương 721: Thiên Hoàng Kinh đấu Thiên Hoàng Kinh
 • Chương 722: Ra tay
 • Chương 723: Long tranh hổ đấu
 • Chương 724: Hắc Ma Giám đấu Đại Hoang Vu Kinh
 • Chương 725: Ác chiến
 • Chương 726: Thắng bại
 • Chương 727: Quyền chỉ huy
 • Chương 728: Chọn bảo vật
 • Chương 729: Tĩnh Chỉ Bài
 • Chương 730: Động tĩnh của lạc ấn Yêu linh
 • Chương 731: Mượn đàn
 • Chương 732: Ba huynh đệ tái ngộ
 • Chương 733: Địa Tâm Dựng Thần Diên
 • Chương 734: Ma Âm Sơn
 • Chương 735: Kẻ lạ mặt
 • Chương 736: Biến cố
 • Chương 737: Cục diện biến chuyển
 • Chương 738: Chỉ vậy mà thôi
 • Chương 739: Diệt cỏ tận gốc
 • Chương 740: Sức mạnh của Thiên Yêu Điêu
 • Chương 741: Bội thu
 • Chương 742: Đấu pháp
 • Chương 743: Luyện hóa Nguyên thần
 • Chương 744: Phá Đan Hóa Thần
 • Chương 745: Thực lực đại tăng
 • Chương 746: Luân Hồi Giả
 • Chương 747: Trở về
 • Chương 748: Nói chuyện
 • Chương 749: Nàng còn nhớ không?
 • Chương 750: Lên đường
 • Chương 751: Dị Ma Vực
 • Chương 752: Xung đột
 • Chương 753: Như chim ưng dang cánh
 • Chương 754: Cuộc giao đấu hoạt kê
 • Chương 755: Xin được làm quen
 • Chương 756: Cuộc gặp gỡ sau năm năm
 • Chương 757: Muốn chết?
 • Chương 758: Phần Thiên Cổ Tàng
 • Chương 759: Yêu nghiệt tụ hội
 • Chương 760: Đối lập
 • Chương 761: Dị Ma Vực khai mở
 • Chương 762: Sinh Huyền Cốt Châu
 • Chương 763: Biến cố
 • Chương 764: Khổ chiến Ma thi
 • Chương 765: Khống chế Ma thi
 • Chương 766: Quấy rối
 • Chương 767: Tin tức Cổ Tàng
 • Chương 768: Đến Phần Thiên Cổ Tàng
 • Chương 769: Mượn đao giết người
 • Chương 770: Huynh muội tương ngộ
 • Chương 771: Thanh Đàn
 • Chương 772: Chiến thư
 • Chương 773: Kịch chiến Lôi Thiên
 • Chương 774: Lôi Đế Điển
 • Chương 775: Uy lực của sự nghịch chuyển
 • Chương 776: Đối đầu
 • Chương 777: Khai mở Phần Thiên Cổ Tàng
 • Chương 778: Không gian quỷ dị
 • Chương 779: Trung khu
 • Chương 780: Chắc chắn
 • Chương 781: Biến cố
 • Chương 782: Đỉnh lô
 • Chương 783: Xích bào nhân
 • Chương 784: Xích bào nhân đối đầu hắc khí
 • Chương 785: Trấn áp
 • Chương 786: Phần Thiên
 • Chương 787: Luyện hóa
 • Chương 788: Bát Nguyên Niết Bàn
 • Chương 789: Thái Thanh Tiên Trì
 • Chương 790: Huynh đệ Dương thị
 • Chương 791: Võ Thê Điển
 • Chương 792: Uy lực của Phần Thiên Trận
 • Chương 793: Võ Đế
 • Chương 794: Biến cố dưới đáy hồ
 • Chương 795: Hậu quả
 • Chương 796: Động thủ
 • Chương 797: Khai chiến
 • Chương 798: Giải quyết ân oán
 • Chương 799: Cuộc chiến giữa các đệ tử
 • Chương 800: Hỗn chiến
 • Chương 801: Linh ấn của Nguyên Thương
 • Chương 802: Hai thiếu nữ liên thủ
 • Chương 803: Ác liệt
 • Chương 804: Bản lĩnh
 • Chương 805: Trận đấu đỉnh cao
 • Chương 806: Tái hiện Đại Hoang Vu Kinh
 • Chương 807: Kịch chiến Nguyên Thương
 • Chương 808: Uy lực của Phần Thiên Đỉnh
 • Chương 809: Cục thế chuyển biến
 • Chương 810: Điên cuồng
 • Chương 811: Hoang Vu Châu
 • Chương 812: Chiến thắng thảm liệt
 • Chương 813: Hạ màn
 • Chương 814: Chấn động
 • Chương 815: Trở về
 • Chương 816: Xung đột
 • Chương 817: Tái ngộ
 • Chương 818: Thực lực của Tiểu điêu
 • Chương 819: Một địch sáu
 • Chương 820: Nhân Nguyên Tử
 • Chương 821: Ác liệt
 • Chương 822: Ba huynh đệ thảm bại
 • Chương 823: Một ân tình
 • Chương 824: Cường giả đỉnh cấp tụ họp
 • Chương 825: Rời khỏi Tông phái
 • Chương 826: Liều mạng
 • Chương 827: Chuyển dịch không gian
 • Chương 828: Luyện thành Thanh Long Thể
 • Chương 829: Trốn thoát
 • Chương 830: Hắn sẽ trở về
 • Chương 831: Vùng đất xa lạ
 • Chương 832: Loạn Ma Hải, Hải vực Thiên Phong
 • Chương 833: Sinh Sinh Huyền Linh Quả
 • Chương 834: Huyền Nguyên Đan
 • Chương 835: Trận tập kích ban đêm
 • Chương 836: Tiên Phù sư
 • Chương 837: Thù lao
 • Chương 838: Xung kích Cửu Nguyên Niết Bàn
 • Chương 839: Huyền Linh Sơn
 • Chương 840: Trấn áp
 • Chương 841: Thế lực các phương
 • Chương 842: Cường giả tề tựu
 • Chương 843: Uy lực của Thanh Long Thể
 • Chương 844: Tam Đầu Ma Giao
 • Chương 845: Hỗn chiến
 • Chương 846: Thủ đoạn của các phương
 • Chương 847: Đoạt được
 • Chương 848: Cục thế
 • Chương 849: Hút vào Phần Thiên Đỉnh
 • Chương 850: Thôn Phệ Tổ Phù xuất động
 • Chương 851: Tiêu diệt Từ Vẫn
 • Chương 852: Địa Tâm Sinh Linh Tương
 • Chương 853: Xuống đáy hồ
 • Chương 854: Phía sau dòng nham thạch
 • Chương 855: Lấy được bảo vật
 • Chương 856
 • Chương 857: Lệnh bài
 • Chương 858: Viện trợ bên ngoài
 • Chương 859: Sinh Huyền Cảnh
 • Chương 860: Hồng Hoang Tháp
 • Chương 861: Lên đường trở về
 • Chương 862: Võ Hội Đảo
 • Chương 863: Tranh chấp
 • Chương 864: Đa tạ đã nhường
 • Chương 865: Cứng đầu
 • Chương 866: Hợp tác
 • Chương 867: Oan gia ngõ hẹp
 • Chương 868: Võ hội
 • Chương 869: Phân phối
 • Chương 870: Quyết đấu Tô Nham
 • Chương 871: Một chưởng
 • Chương 872: Thắng lợi
 • Chương 873: Hình thức Tu La
 • Chương 874: Khiêu chiến
 • Chương 875: Võ Đế Nộ
 • Chương 876: Cường thế
 • Chương 877: Tiếp xúc sơ bộ
 • Chương 878: Hải Đồ Loạn Ma Hải
 • Chương 879: Đường này không thông
 • Chương 880: Thanh Long Sáo Trang
 • Chương 881: Thanh Long đại chiến Tu La
 • Chương 882: Tu La Địa Sát Ngục
 • Chương 883: Ra đủ tuyệt chiêu
 • Chương 884: Chiến thắng
 • Chương 885: Hạ màn
 • Chương 886: Tiến nhập Hồng Hoang Tháp
 • Chương 887: Hải dương Hồng Hoang Khí
 • Chương 888: Thu Hoạch Không Ít
 • Chương 889: Mảnh da tử kim
 • Chương 890: Linh hồn Tổ Thạch
 • Chương 891: Phiền phức đến tận nơi
 • Chương 892: Tà Cốt lão nhân
 • Chương 893: Bày mưu tính kế
 • Chương 894: Rời đi
 • Chương 895: Chiến đấu với Tà Cốt lão nhân
 • Chương 896: Sức mạnh của Viêm Thần Cổ Bài
 • Chương 897: Trọng thương
 • Chương 898: Huyết Ma Sa Tộc
 • Chương 899: Nữ đồng thần bí
 • Chương 900: Mộ Linh San
 • Chương 901: Cứu người
 • Chương 902: Giao đấu
 • Chương 903: Tiên hạ thủ vi cường
 • Chương 904: Giết chóc hàng loạt
 • Chương 905: Kịch chiến trên biển
 • Chương 906: Ma Sa Nha
 • Chương 907: Diệt cỏ diệt tận gốc
 • Chương 908: Thiên Thương Vực
 • Chương 909: Đường Đông Vũ
 • Chương 910: Luyện chế Phần Thiên Môn
 • Chương 911: Phần Thiên Đỉnh hoàn chỉnh
 • Chương 912: Đấu giá hội Thiên Thương
 • Chương 913: Đối lập
 • Chương 914: Thôn Phệ Thiên Thi
 • Chương 915: Cạnh tranh giá cả
 • Chương 916: Vật áp đáy hòm?
 • Chương 917: Manh mối Lôi Đình Tổ Phù
 • Chương 918: Tranh đoạt Ngân tháp
 • Chương 919: Khống chế Thiên Thi
 • Chương 920: Trò vui
 • Chương 921: Biến cố
 • Chương 922: Động thủ
 • Chương 923: Uy lực của Phần Thiên Môn
 • Chương 924: Đoạt tháp
 • Chương 925: Truy binh
 • Chương 926
 • Chương 927
 • Chương 928
 • Chương 929
 • Chương 930: Lễ mọn
 • Chương 931: Cuộc trò chuyện ban đêm
 • Chương 932: Đến nơi
 • Chương 933: Tính kế
 • Chương 934: Giết gà dọa khỉ
 • Chương 935: Tạm thời hòa hoãn
 • Chương 936: Nguy hiểm ẩn tàng
 • Chương 937: Nơi đầy rẫy nguy hiểm
 • Chương 938: Động phủ khai mở
 • Chương 939: Chiến trường Lôi Quang
 • Chương 940: Bên trong động phủ
 • Chương 941: Truy sát
 • Chương 942: Tàn sát
 • Chương 943: Hồng bào nhân thần bí
 • Chương 944: Lôi Đình Tâm
 • Chương 945: Giao đấu
 • Chương 946: Náo nhiệt
 • Chương 947: Thung lũng lôi nham
 • Chương 948: Thu hoạch
 • Chương 949: Hỗn chiến dưới đáy hồ
 • Chương 950: Kéo xuống nước
 • Chương 951: Kịch chiến Bàng Hạo
 • Chương 952: Hung hãn
 • Chương 953: Dị ma?
 • Chương 954: Tránh né
 • Chương 955: Giúp đỡ
 • Chương 956: Tam đại thần vật
 • Chương 957: Xóa bỏ ma văn
 • Chương 958: Tả Phí
 • Chương 959: Hấp thụ
 • Chương 960: Lôi Điện
 • Chương 961: Cường giả hội tụ
 • Chương 962: Cửu U Trấn Linh Trận
 • Chương 963: Dẫn thi
 • Chương 964: Mất tay
 • Chương 965: Lôi Đế Quyền Trượng
 • Chương 966: Tranh đoạt
 • Chương 967: Hàng phục
 • Chương 968: Tam Tiểu Vương Nguyên Môn cũ
 • Chương 969: Ma La
 • Chương 970: Trục xuất
 • Chương 971: Lôi giới
 • Chương 972: Liên thủ trừ ma
 • Chương 973: Tam đại tổ phù
 • Chương 974: Tiêu diệt Dị Ma Vương
 • Chương 975: Tranh chấp
 • Chương 976: Dùng mọi thủ đoạn
 • Chương 977: Liều đến phút cuối
 • Chương 978: Ta thắng rồi
 • Chương 979: Mồi nhử
 • Chương 980: Mười vạn lôi đình đúc lôi thân
 • Chương 981: Mười vạn lôi đình đúc thành lôi thân
 • Chương 982: Luyện hóa Lôi Đình Tổ Phù
 • Chương 983: Thực lực đại tăng
 • Chương 984: Tuân thủ
 • Chương 985: Cứu người
 • Chương 986: Đồ sát
 • Chương 987: Thủ đoạn tàn nhẫn
 • Chương 988: Dấu vết dị ma
 • Chương 989: Trừ ma
 • Chương 990: Lưỡng đại tổ phù
 • Chương 991: Đồ sát
 • Chương 992: Giải quyết
 • Chương 993: Chấn động
 • Chương 994: Tân Tú Bảng
 • Chương 995: Hỏa Viêm Thành
 • Chương 996: Người quen
 • Chương 997: Xung đột
 • Chương 998: Giao đấu
 • Chương 999: Đường Tâm Liên
 • Chương 1000: Khó lường
 • Chương 1001: Cứ báo tên của ta
 • Chương 1002: Sự yên bình trước cuộc chiến
 • Chương 1003: Mở màn
 • Chương 1004: Huyết chi Trảm Đầu Vệ
 • Chương 1005: Tiến về phía trước
 • Chương 1006: Gặp mặt
 • Chương 1007: Lần đầu giao đấu
 • Chương 1008: Vô Lượng sơn
 • Chương 1009: Lên núi
 • Chương 1010: Sa Lực
 • Chương 1011: Lên đỉnh núi
 • Chương 1012: Cuộc chiến ngôi đầu bảng
 • Chương 1013: Cuộc chiến đỉnh cao
 • Chương 1014: Nhẫn nhịn chờ bộc phát
 • Chương 1015: Gươm báu tuốt khỏi bao
 • Chương 1016: Tam trọng thế công
 • Chương 1017: Thi triển toàn bộ thủ đoạn
 • Chương 1018: Ba tầng công thế
 • Chương 1019: Gãy tay
 • Chương 1020: Thủ đoạn hung hãn! Cả không gian lặng như tờ
 • Chương 1021: Ba trăm
 • Chương 1022: Phá kính
 • Chương 1023: Dịu dàng
 • Chương 1024: Dị ma hiện thân
 • Chương 1025: Thiên Mình Vương
 • Chương 1026: Thanh Trĩ tái hiện
 • Chương 1027: Thống soái của Viêm Thần Điện
 • Chương 1028: Nữ hài đáng sợ
 • Chương 1029: Không đề!
 • Chương 1030: Xung kích
 • Chương 1031: Trấn áp Vù vù!
 • Chương 1032: Diệt Vương Thiên Bàn
 • Chương 1033: Sinh tử Tổ phù
 • Chương 1034: Diệt Vương Thiên Bàn
 • Chương 1035: Ma ngục
 • Chương 1036: Tông tích
 • Chương 1037: Tử Viêm Linh Trì
 • Chương 1038: Tử khí gột rửa
 • Chương 1039: Đợt cuối cùng
 • Chương 1040: Rời đi
 • Chương 1041: Ám vân
 • Chương 1042: Thúc Chiến Vực
 • Chương 1043: Cướp thịt nướng của ta
 • Chương 1044: Đưa đi
 • Chương 1045: Bước đệm
 • Chương 1046: Tào doanh
 • Chương 1047: Bộc lộ sức mạnh
 • Chương 1048: Đạt được mục đích
 • Chương 1049: Đến nơi
 • Chương 1050: Cửu Vĩ Trại
 • Chương 1051: Tần Cương và Mông Sơn
 • Chương 1052: Huynh đệ tương phùng
 • Chương 1053: Viêm tướng
 • Chương 1054: Hành Trình của Tiểu Viêm
 • Chương 1055: Thương lượng
 • Chương 1056: Không đề!
 • Chương 1057: Tổ Hồn Điện
 • Chương 1058: Cửu Vĩ Linh Hồ
 • Chương 1059: Truyền thừa
 • Chương 1060: Thôn Phệ Thần Điện
 • Chương 1061: Hy vọng
 • Chương 1062: Còn nghi ngờ gì không
 • Chương 1063: Chế phục
 • Chương 1064: Lôi Uyên Sơn
 • Chương 1065: Yêu Soái Từ Chung
 • Chương 1066: Mỗi bên đều có chuẩn bị
 • Chương 1067: Đấu Yêu Soái
 • Chương 1068: Cuộc chiến Lôi Uyên Sơn
 • Chương 1069: Phát cuồng
 • Chương 1070: Giết bỏ
 • Chương 1071: Đổi chủ
 • Chương 1072: Tinh huyết truyền thừa
 • Chương 1073: Thần Vật Bảo Khố
 • Chương 1074: Vô Gian Thần Ngục Bàn
 • Chương 1075: Tôi luyện tinh thần
 • Chương 1076: Huyết Long Điện
 • Chương 1077: Lưỡng đại thống lĩnh
 • Chương 1078: Thiên Long Yêu Soái
 • Chương 1079: Phong ba tạm lắng
 • Chương 1080: Sự tĩnh lặng trước cơn bão
 • Chương 1081: Thần Vật sơn mạch
 • Chương 1082: Ném chuột sợ vỡ lọ quý
 • Chương 1083: Bảo khố xuất hiện
 • Chương 1084: Lấy bảo vật
 • Chương 1085: Thi triển mọi thủ đoạn
 • Chương 1086: Trong Huyền Thiên Điện
 • Chương 1087: Vạn Ma Thực Trận
 • Chương 1088: Liên thủ
 • Chương 1089: Trận chiến sinh tử
 • Chương 1090: Chuyển Luân chiến
 • Chương 1091: Huyền Thiên Điện
 • Chương 1092: Nói lại xem
 • Chương 1093: Ba huynh đệ tái ngộ
 • Chương 1094: Thiên Yêu Điêu bá đạo
 • Chương 1095: Tiểu Điêu đấu Thiên Long
 • Chương 1096: Long tộc
 • Chương 1097: Đối đầu
 • Chương 1098: Vấn đề của Long tộc
 • Chương 1099: Đến Long tộc
 • Chương 1100: Long tộc
 • Chương 1101: Rắc rối của Long tộc
 • Chương 1102: Đáng gờm
 • Chương 1103: Trấn Ma Ngục
 • Chương 1104: Hắc Ám Chủ
 • Chương 1105: Giải quyết ma hải
 • Chương 1106: Số lượng
 • Chương 1107: Nghiêm Sơn
 • Chương 1108: Long cốt
 • Chương 1109: Hóa Long Đàm khai khởi
 • Chương 1110: Hóa long cốt
 • Chương 1111: Mai cốt chi địa
 • Chương 1112: Long cốt Viễn Cổ
 • Chương 1113: Lục Chỉ Thánh Long Đế
 • Chương 1114: Trợ thủ
 • Chương 1115: Long cốt Hồng Hoang
 • Chương 1116
 • Chương 1117: Hình Phạt trưởng lão
 • Chương 1118: Rời đi
 • Chương 1119: Mang Sơn
 • Chương 1120: Liên thủ
 • Chương 1121: Tứ Tượng Cung
 • Chương 1122: Yêu thú cổ nguyên
 • Chương 1123: Thiên Lôi Đài
 • Chương 1124: Thất bại liên tiếp
 • Chương 1125: Thần chuỳ áp chế Huyền Vũ
 • Chương 1126: Trận cuối cùng
 • Chương 1127: Kịch chiến La Thông
 • Chương 1128: Cửu Phụng Hoá Sinh Quang
 • Chương 1129: Ác liệt Quang
 • Chương 1130: Kết thúc
 • Chương 1131: Đại chỉnh đốn
 • Chương 1132: Rắc rối của Tiểu Điêu
 • Chương 1133: Địa ngục tái hiện
 • Chương 1134: Thiên động
 • Chương 1135: Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa
 • Chương 1136: Thức tỉnh
 • Chương 1137: Đối quyết
 • Chương 1138: Ai mạnh ai yếu
 • Chương 1139: Thủ đoạn của Ngô Cửu U
 • Chương 1140: Bắt ma
 • Chương 1141: Dị Ma Vương tái hiện
 • Chương 1142: Đại lễ
 • Chương 1143: Ra tay
 • Chương 1144: Hồng Hoang tái hiện
 • Chương 1145: Vĩnh Hằng Ảo Ma Thân
 • Chương 1146: Tổ phù chi thủ
 • Chương 1147: Phá giải cục diện
 • Chương 1148: Xung kích Phù Tông
 • Chương 1149: Luyện ngục
 • Chương 1150: Hóa kén
 • Chương 1151: Cửa ải cuối cùng
 • Chương 1152: Tăng cấp Phù Tông
 • Chương 1153: Xuất quan
 • Chương 1154: Đầu quân
 • Chương 1155: Đàn áp
 • Chương 1156: Nhất kiếm đánh bại song hùng
 • Chương 1157: Chấn nhiếp
 • Chương 1158: Chấn động Yêu Vực
 • Chương 1159: Cường giả tụ hội
 • Chương 1160: Liễu Thanh
 • Chương 1161: Côn Linh
 • Chương 1162: Vào hoang nguyên
 • Chương 1163: Đến nơi
 • Chương 1164: Hắc Ám Thánh Hổ
 • Chương 1165: Tam đại Hổ tộc
 • Chương 1166: Một chọi hai
 • Chương 1167: Đại điện trên đỉnh núi cô lập
 • Chương 1168: Hắc ảnh thần bí
 • Chương 1169: Vượt ải
 • Chương 1170: Cửu Phong
 • Chương 1171: Bên trong bóng tối
 • Chương 1172: Hai luồng thôn phệ lực
 • Chương 1173: Thôn Phệ Chủ
 • Chương 1174: Bí mật truyền thừa
 • Chương 1175: Mượn thân trảm ma
 • Chương 1176: Thôn Phệ Chủ thật khủng bố
 • Chương 1177: Phúc trạch
 • Chương 1178: Ba tầng Luân Hồi Kiếp
 • Chương 1179: Luân Hồi Hải
 • Chương 1180: Chiến tranh
 • Chương 1181: Chúng ta nên quay về rồi
 • Chương 1182: Điều động binh mã
 • Chương 1183: Trở về Đông Huyền Vực
 • Chương 1184: Cục diện ở Đông Huyền Vực
 • Chương 1185: Trở về
 • Chương 1186: Đánh
 • Chương 1187: Truyền kỳ
 • Chương 1188: Gặp lại Ứng Hoan Hoan
 • Chương 1189: Xây dựng Đạo Tông lớn mạnh!
 • Chương 1190: Trở về Đạo Tông
 • Chương 1191: Biểu hiện
 • Chương 1192: Vào bia
 • Chương 1193: Liên thủ Trảm Ma
 • Chương 1194: Đâm xe
 • Chương 1195: Phán đoán sai lầm
 • Chương 1196: Kiếp nạn của Cửu Thiên Thái Thanh Cung
 • Chương 1197: Thái Thượng Cung
 • Chương 1198: Một mình nghênh địch
 • Chương 1199: Không kẻ nào được tổn thương nàng
 • Chương 1200: Hiển uy
 • Chương 1201: Bắt đầu đòi nợ
 • Chương 1202: Hiển Uy
 • Chương 1203: Tấm tổ phù thứ tám
 • Chương 1204: Không Gian Tổ Phù
 • Chương 1205: Liên minh Chu Nguyên
 • Chương 1206: Quyết chiến sắp bùng nổ
 • Chương 1207: Bên ngoài Nguyên Môn
 • Chương 1208: Châu Thông
 • Chương 1209: Lâm Động vs Châu Thông
 • Chương 1210: Ma Hoàng Tỏa
 • Chương 1211: Giải cứu
 • Chương 1212: Ma yến thịnh soạn
 • Chương 1213: Long, Hổ, Điêu
 • Chương 1214: Đấu Ma
 • Chương 1215: Trận chiến rửa hận
 • Chương 1216: Tổ Phù Nhãn
 • Chương 1217: Giết ba cự đầu Nguyên Môn
 • Chương 1218: Ứng Lăng liên thủ
 • Chương 1219: Tứ Vương Điện
 • Chương 1220: Viêm Chủ
 • Chương 1221: Cây lặng gió dừng
 • Chương 1222: Đại Phù Tông
 • Chương 1223: Nộ đấu Viêm Chủ
 • Chương 1224: Nắng sau mưa
 • Chương 1225: Trò chuyện cùng nhau
 • Chương 1226: Thái Thượng Cảm Ứng Quyết
 • Chương 1227: Cuộc nói chuyện trên đỉnh núi
 • Chương 1228: Vô vàn núi cao
 • Chương 1229: Tái ngộ Thần Khôi
 • Chương 1230: Chuyện của Thanh Đàn
 • Chương 1231: Hắc Ám Thành
 • Chương 1232: Bức cung
 • Chương 1233: Gặp lại
 • Chương 1234: Hiển uy
 • Chương 1235: Liềm linh
 • Chương 1236: Thủ đoạn
 • Chương 1237: Dị ma tấn công
 • Chương 1238: Thất Vương điện
 • Chương 1239: Ma Hoàng Giáp
 • Chương 1240: Lực chiến
 • Chương 1241: Phương pháp tu luyện
 • Chương 1242: Cảm Ứng
 • Chương 1243: Lôi cung hắc tiễn
 • Chương 1244: Lôi Chủ
 • Chương 1245: Chuyện về Ma Ngục
 • Chương 1246: Trở lại Dị Ma Thành
 • Chương 1247: Thức tỉnh Phần Thiên
 • Chương 1248: Đoàn tụ
 • Chương 1249: Bình yên
 • Chương 1250: Ưng tông
 • Chương 1251: Cố nhân
 • Chương 1252: Yêu ma
 • Chương 1253: Cửu Vương Điện
 • Chương 1254: Tiêu diệt
 • Chương 1255: Thiếu một chút
 • Chương 1256: Hồi tông
 • Chương 1257: Sư đồ đoàn tụ
 • Chương 1258: Khe hở Vị Diện
 • Chương 1259: Bước vào Luân Hồi
 • Chương 1260: Bắt đầu rối ren
 • Chương 1261: Trở lại Loạn Ma Hải
 • Chương 1262: Vạn ma vây đảo
 • Chương 1263: Ngươi quen
 • Chương 1264: Hồng Hoang Chủ
 • Chương 1265: Đại chiến đến gần
 • Chương 1266: Tái ngộ Thất Vương Điện
 • Chương 1267: Huyết chiến
 • Chương 1268: Ma Hoàng hư ảnh
 • Chương 1269: Hỗn độn tiễn
 • Chương 1270: Ứng Hoan Hoan ra tay
 • Chương 1271: Không Gian Chủ
 • Chương 1272: Cường giả hội tụ
 • Chương 1273: Cuộc đối đầu đỉnh cao
 • Chương 1274: Tổ Cung Khuyết
 • Chương 1275: Liên minh
 • Chương 1276: Đại hội
 • Chương 1277: Đại hội
 • Chương 1278: Khai khởi Tổ Cung Khuyết
 • Chương 1279: Con đường tu luyện
 • Chương 1280: Rối ren
 • Chương 1281: Ngưng tụ Thần Cung
 • Chương 1282: Tam đại liên minh
 • Chương 1283: Thiên Vương Điện
 • Chương 1284: Chớp mắt mười năm
 • Chương 1285: Thanh Trĩ quyết chiến dị ma
 • Chương 1286: Bình định Loạn Ma Hải
 • Chương 1287: Liên minh Tứ Huyền Vực
 • Chương 1288: Cãi vã
 • Chương 1289: Sinh Tử Chủ
 • Chương 1290: Đại quân tề tựu
 • Chương 1291: Tấn công Tây Huyền Vực
 • Chương 1292: Đại sa mạc Tây Huyền
 • Chương 1293: Thiên Địa đại chiến
 • Chương 1294: Kịch đấu Tam Vương Điện
 • Chương 1295: Ma Hoàng chi tượng
 • Chương 1296: Ma Hoàng chi thủ
 • Chương 1297: Tự mình thủ hộ
 • Chương 1298: Khe nứt vị diện
 • Chương 1299: Hậu thủ
 • Chương 1300: Lựa chọn
 • Chương 1301: Thanh Dương trấn
 • Chương 1302: Một năm
 • Chương 1303: Thành công hay không?
 • Chương 1304: Cầu nguyện
 • Chương 1305: Luân hồi
 • Chương 1306: Phá vỡ phong ấn
 • Chương 1307: Tiến vào Tổ Cảnh
 • Chương 1308: Trận chiến cuối cùng
 • Chương 1309: Ta sẽ đưa nàng trở về! (cuối)
 • Vũ Động Càn Khôn – Từ xưa đến nay, con người luôn có khát vọng vươn lên đỉnh cao, để đổi lấy sự thành công họ đã hy sinh biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. Tu Luyện chính là trộm đi âm dương, đoạt lấy tạo hóa, chuyển đổi Niết Bàn, nắm giữ sinh tử, chưởng quản Luân Hồi.

  – Có người theo đuổi quyền lực và sức mạnh, có người thì truy cầu tình yêu, nhưng sống trong thời loạn không thể không có thực lực trong tay, muốn có chỗ đứng hay bảo vệ những người thương yêu đều cần phải có thực lực, đó là chân lý không bao giờ thay đổi tự cổ chí kim.

  – Câu chuyện là một trang sách nói về cuộc đời của một tu luyện giả, bên cạnh đó còn miêu tả cuộc sống đời thường, những suy nghĩ bình thường, nhưng nếu như số mệnh đã sắp đặt bản thân phải đi trên một con đường đầy gian khổ và trắc trở thì sao? Con người đặc biệt luôn có số mệnh đặc biệt, bất kể xuất thân, bất kể địa vị. Chúng ta hãy cùng dõi theo những bước chân của họ, không chỉ đơn giản là xem những pha đánh nhau đẹp mắt, hay những chiêu thức tráng lệ, cũng không phải chỉ để bàn luận đến những âm mưu hay kế sách thâm độc, hèn hạ bỉ ổi, tuyệt vời ra sao. Thứ chúng ta cần là một cái gì đó lớn hơn thế, tất cả mọi thứ hòa quyện lại với nhau tạo ra một sự liên kết tuyệt vời, và sự liên kết đó chính là Võ Động Càn Khôn. Còn chờ gì nữa, các bạn hãy nhanh đọc lướt qua phần giới thiệu để cùng đắm mình trong thế giới của Vũ Động Càn Khôn, thưởng thức cái hay và hấp dẫn không thể cưỡng lại của tác phẩm.

  Có thể bạn thích sách  Võ Đạo Đan Tôn

  – Câu chuyện kể về một thiếu niên Lâm Động, vốn là thiếu niên bình thường, cha của hắn là một cao thủ nhưng bị người khác đánh trọng thương khó có thể phục hồi, từ đó địa vị trong gia đình ngày càng giảm sút. Dù bị khinh thị và chế giễu nhưng Lâm Động với sự quyết tâm không ngừng nghỉ, rèn luyện điên cuồng chờ ngày báo thù.

  – Ông trời có mắt không phụ người có lòng, Lâm Động may mắn gặp được kỳ ngộ, nhặt được một viên đá kỳ lạ, mà công dụng của nó nếu lọt ra ngoài thì chắc chắn sẽ khiến thế gian điên cuồng, rốt cuộc viên đá đó có tác dụng gì? Và xuất xứ từ đâu?

  – Từng bước đi trên con đường cường giả, đối mặt với những địch thủ đỉnh cấp, liệu Lâm Động sẽ thành công hay thất bại? Sẽ trở thành một cường giả đứng trên vạn người, được họ kính ngưỡng hay cũng giống như cha mình không thể ngóc đầu lên nổi… Mời các bạn cùng theo dõi!