Cinque Terre

Võ Đạo Đan Tôn

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Bát quái lô (1)
 • Chương 2: Bát quái lô (2)
 • Chương 3: Mãnh Hổ quyền pháp
 • Chương 4: Ác khách đến nhà (1)
 • Chương 5: Ác khách đến nhà (2)
 • Chương 6: Quát lui
 • Chương 7: Toản địa giáp
 • Chương 8: Yêu thú phân thân (1)
 • Chương 9: Yêu thú phân thân (2)
 • Chương 10: Khiêu khích
 • Chương 11: Người nhà (1)
 • Chương 12: Người nhà (2)
 • Chương 13: Chiến đấu
 • Chương 14: U Lan thảo
 • Chương 15: Chém giết thảm thiết (1)
 • Chương 16: Chém giết thảm thiết (2)
 • Chương 17: Hấp thu Linh Dược
 • Chương 18: Thực lực tăng lên (1)
 • Chương 19: Thực lực tăng lên (2)
 • Chương 20: Khảo thí thực lực (1)
 • Chương 21: Khảo thí thực lực (2)
 • Chương 22: Giận dữ ra tay
 • Chương 23: Đổ đấu (1)
 • Chương 24: Đổ đấu (2)
 • Chương 25: Thối thể đan (1)
 • Chương 26: Thối thể đan (2)
 • Chương 27: Không gì cản nổi
 • Chương 28: Nguyện đánh bạc nguyện chịu thua (1)
 • Chương 29: Nguyện đánh bạc nguyện chịu thua
 • Chương 30: Luận bàn (1)
 • Chương 31: Luận bàn (2)
 • Chương 32: Lang Đao tiểu đội
 • Chương 33: Nguyên linh ngọc
 • Chương 34: Bạo hùng quyền pháp (1)
 • Chương 35: Bạo hùng quyền pháp (2)
 • Chương 36: Ba chiêu bại địch
 • Chương 37: Không thể coi thường
 • Chương 38: Núi rừng chém giết
 • Chương 39: Trợ lý giáo quan
 • Chương 40: Tranh phong tương đối (1)
 • Chương 41: Tranh phong tương đối (2)
 • Chương 42: Không chút nào yếu thế
 • Chương 43: Lô giáo quan
 • Chương 44: Vượt ngoài ý định
 • Chương 45: Tấn cấp Luyện Tủy
 • Chương 46: Quán chủ xử phạt (1)
 • Chương 47: Quán chủ xử phạt (2)
 • Chương 48: Thanh Lâm trấn
 • Chương 49: Đại lực ma viên
 • Chương 50: Hiểm cảnh
 • Chương 51: Đỉnh phong quyết đấu (1)
 • Chương 52: Đỉnh phong quyết đấu (2)
 • Chương 53: Tiết tấu chiến đấu
 • Chương 54: Yêu linh chu quả
 • Chương 55: Bí tịch (1)
 • Chương 56: Bí tịch (2)
 • Chương 57: Bại hoại
 • Chương 58: Thú triều
 • Chương 59: Chiến Chân Võ giả tam chuyển
 • Chương 60: Cường giả Hóa Phàm cảnh (1)
 • Chương 61: Cường giả Hóa Phàm cảnh (2)
 • Chương 62: Thu hoạch
 • Chương 63: Tu luyện (1)
 • Chương 64: Tu luyện (2)
 • Chương 65: Sinh tử đấu
 • Chương 66: Sinh tử khế ước (1)
 • Chương 67: Sinh tử khế ước (2)
 • Chương 68: Đại ngọc trấn uy chưởng
 • Chương 69: Ngọc thạch câu phần
 • Chương 70: Toàn trường khiếp sợ
 • Chương 71: Giáo quan giật mình
 • Chương 72: Khảo thí (1)
 • Chương 73: Khảo thí (2)
 • Chương 74: Thiên tài
 • Chương 75: Khắp nơi khiếp sợ
 • Chương 76: Khắp nơi khiếp sợ (1)
 • Chương 77: Khắp nơi khiếp sợ (2)
 • Chương 78: Bi phẫn giao gia
 • Chương 79: Lưu gia kiện lên cấp trên (1)
 • Chương 80: Lưu gia kiện lên cấp trên (2)
 • Chương 81: Tấm lòng của cha mẹ
 • Chương 82: Biến hóa kinh người (1)
 • Chương 83: Biến hóa kinh người (2)
 • Chương 84: Xem xét (1)
 • Chương 85: Xem xét (2)
 • Chương 86: Đột phá (1)
 • Chương 87: Đột phá (2)
 • Chương 88: Bỗng nhiên nổi tiếng
 • Chương 89: Bốn phương đều tới (1)
 • Chương 90: Bốn phương đều tới (2)
 • Chương 91: Huynh đệ tình thâm
 • Chương 92: Khảo hạch thực chiến (1)
 • Chương 93: Khảo hạch thực chiến (2)
 • Chương 94: Bắt đầu khảo thí
 • Chương 95: Tất cả hiển lộ thân thủ
 • Chương 96: Đánh chết Tật Phong Lang
 • Chương 97: Khiếp sợ
 • Chương 98: Nghênh phong nhất đao trảm (1)
 • Chương 99: Nghênh phong nhất đao trảm (2)
 • Chương 100: Dã ngoại khảo thí (1)
 • Chương 101: Dã ngoại khảo thí (2)
 • Chương 102: Kiểm nghiệm thực lực (1)
 • Chương 103: Kiểm nghiệm thực lực (2)
 • Chương 104: Đột phát ngoài ý muốn
 • Chương 105: Đao trảm Chân Võ giả (1)
 • Chương 106: Đao trảm Chân Võ giả (2)
 • Chương 107: Điều tra
 • Chương 108: Tra ra chân tướng (1)
 • Chương 109: Tra ra chân tướng (2)
 • Chương 110: Hắc Long trại (1)
 • Chương 111: Hắc Long trại (2)
 • Chương 112: Thống kê thành tích (1)
 • Chương 113: Thống kê thành tích (2)
 • Chương 114: Khảo hạch đệ nhất
 • Chương 115: Gia nhập Võ Điện (1)
 • Chương 116: Gia nhập Võ Điện (2)
 • Chương 117: Nối liền không dứt (1)
 • Chương 118: Nối liền không dứt (2)
 • Chương 119: Xem xét tư chất
 • Chương 120: Võ tàng các (1)
 • Chương 121: Võ tàng các (2)
 • Chương 122: Võ kỹ phòng ngự (1)
 • Chương 123: Võ kỹ phòng ngự (2)
 • Chương 124: Điên cuồng tu luyện (1)
 • Chương 125: Điên cuồng tu luyện (2)
 • Chương 126: Tỷ thí
 • Chương 127: Rung động (1)
 • Chương 128: Rung động (2)
 • Chương 129: Tấn cấp nhị chuyển
 • Chương 130: Người mới khiêu chiến (1)
 • Chương 131: Người mới khiêu chiến (2)
 • Chương 132: Chật vật không chịu nổi! (1)
 • Chương 133: Chật vật không chịu nổi! (2)
 • Chương 134: Liên tiếp đánh bại kẻ địch (1)
 • Chương 135: Liên tiếp đánh bại kẻ địch (2)
 • Chương 136: Xếp hạng thứ tám (1)
 • Chương 137: Xếp hạng thứ tám (2)
 • Chương 138: Phong ảnh vô tung
 • Chương 139: Danh chấn Võ điện (1)
 • Chương 140: Danh chấn Võ điện (2)
 • Chương 141: Thị trường giao dịch (1)
 • Chương 142: Thị trường giao dịch (2)
 • Chương 143: Yêu thú, yêu đan (1)
 • Chương 144: Yêu thú, yêu đan (2)
 • Chương 145: Tinh thiết đan lô (1)
 • Chương 146: Tinh thiết đan lô (2)
 • Chương 147: Ngang ngược càn rỡ
 • Chương 148: Lấy một địch hai (1)
 • Chương 149: Lấy một địch hai (2)
 • Chương 150: Nhập vi cấp (1)
 • Chương 151: Nhập vi cấp (2)
 • Chương 152: Kinh thế long quyền
 • Chương 153: Trục xuất Đan Các (1)
 • Chương 154: Trục xuất Đan Các (2)
 • Chương 155: Thiết cốt boong boong (1)
 • Chương 156: Thiết cốt boong boong (2)
 • Chương 157: Bạch ngọc kinh
 • Chương 158: Nửa năm ước hẹn (1)
 • Chương 159: Nửa năm ước hẹn (2)
 • Chương 160: Thỉnh cầu của Lâm Tiêu (1)
 • Chương 161: Thỉnh cầu của Lâm Tiêu (2)
 • Chương 162: Tấn cấp tam tinh (1)
 • Chương 163: Tấn cấp tam tinh (2)
 • Chương 164: Dược đại sư
 • Chương 165: Bát Quái Lô dị biến (1)
 • Chương 166: Bát Quái Lô dị biến (2)
 • Chương 167: Tinh nguyên quyết (1)
 • Chương 168: Tinh nguyên quyết (2)
 • Chương 169: Sơ lạc đan (1)
 • Chương 170: Sơ lạc đan (2)
 • Chương 171: Lần đầu luyện đan
 • Chương 172: Khiếp sợ của Dược đại sư (1)
 • Chương 173: Khiếp sợ của Dược đại sư (2)
 • Chương 174: Đan thành
 • Chương 175: Giá trị đan dược (1)
 • Chương 176: Giá trị đan dược (2)
 • Chương 177: Một nhà ba thiên tài (1)
 • Chương 178: Một nhà ba thiên tài (2)
 • Chương 179: Nhiệm vụ
 • Chương 180: Huyết Ma mã tặc đoàn (1)
 • Chương 181: Huyết Ma mã tặc đoàn (2)
 • Chương 182: Thạch tiến thú (1)
 • Chương 183: Thạch tiến thú (2)
 • Chương 184: Mã như phi
 • Chương 185: Cấu kết nhau làm việc xấu
 • Chương 186: Không gì hơn cái này
 • Chương 187: Liễm khí quyết
 • Chương 188: Ngưng Nguyên Công lục trọng (1)
 • Chương 189: Ngưng Nguyên Công lục trọng (2)
 • Chương 190: Tình nghĩa đồng môn
 • Chương 191: Một chưởng đánh bay (1)
 • Chương 192: Một chưởng đánh bay (2)
 • Chương 193: Diệt đồ dương
 • Chương 194: Hạt vĩ phong
 • Chương 195: Nguy cơ mai phục khắp nơi (1)
 • Chương 196: Nguy cơ mai phục khắp nơi (2)
 • Chương 197: Tuyệt xử phùng sinh
 • Chương 198: Dược điền
 • Chương 199: Đao ảnh thập trảm
 • Chương 200: Oanh sát
 • Chương 201: Trú địa (1)
 • Chương 202: Trú địa (2)
 • Chương 203: Sinh tử một đường
 • Chương 204: Khống thần quyết
 • Chương 205: Toản Địa Giáp hiển uy
 • Chương 206: Đại thu hoạch
 • Chương 207: Sơn cốc thần bí
 • Chương 208: Cổ thành dưới lòng đất (1)
 • Chương 209: Cổ thành dưới lòng đất (2)
 • Chương 210: Cường giả viễn cổ
 • Chương 211: Cửu Ngự Phân Thần thuật
 • Chương 212: Thần hồn lưỡng phân (1)
 • Chương 213: Thần hồn lưỡng phân (2)
 • Chương 214: Thiết thủ mạc la
 • Chương 215: Huyết sắc chi dạ
 • Chương 216: Bại lộ (1)
 • Chương 217: Bại lộ (2)
 • Chương 218: Vây khốn
 • Chương 219: Thảm thiết
 • Chương 220: Đột phá tam chuyển
 • Chương 221: Một quyền đánh chết
 • Chương 222: Đồ diệt
 • Chương 223: Điện quang hỏa thạch (1)
 • Chương 224: Điện quang hỏa thạch (2)
 • Chương 225: Giao nhiệm vụ
 • Chương 226: Bình yên tới thành
 • Chương 227: Toàn thành chấn động
 • Chương 228: Đông như trẩy hội
 • Chương 229: Thí nghiệm
 • Chương 230: Các đại cao thủ
 • Chương 231: Ngày so đấu
 • Chương 232: Chịu đủ nghi ngờ (1)
 • Chương 233: Chịu đủ nghi ngờ (2)
 • Chương 234: Mục tiêu đệ nhất
 • Chương 235: Tiểu tổ bắt đầu thi đấu
 • Chương 236: Tổ năm yếu nhất
 • Chương 237: Liên tục chiến thắng
 • Chương 238: Cận Trí Hải đối chiến Phòng Vũ
 • Chương 239: Khương Cường đối chiến Lâm Tiêu
 • Chương 240: Tiểu tổ chấm dứt thi đấu
 • Chương 241: Tranh đoạt trước mười
 • Chương 242: Thiên Trì cung Cốc Hàn
 • Chương 243: Ma Đao trảm Bạch Mông
 • Chương 244: Mười hạng đầu (1)
 • Chương 245: Mười hạng đầu (2)
 • Chương 246: Lâm Tiêu chiến Phương Minh (1)
 • Chương 247: Lâm Tiêu chiến Phương Minh (2)
 • Chương 248: Hiển lộ Tam chuyển
 • Chương 249: Ô Hạo chiến Dương Tuấn (1)
 • Chương 250: Ô Hạo chiến Dương Tuấn (2)
 • Chương 251: Định ra trước năm (1)
 • Chương 252: Định ra trước năm (2)
 • Chương 253: Cuộc thi xếp hạng
 • Chương 254: Đao khách tỷ thí (1)
 • Chương 255: Đao khách tỷ thí (2)
 • Chương 256: Bá vương biệt cơ
 • Chương 257: Lâm Tiêu chiến Kỷ Hồng (1)
 • Chương 258: Lâm Tiêu chiến Kỷ Hồng (2)
 • Chương 259: Tranh đoạt đệ nhất (1)
 • Chương 260: Tranh đoạt đệ nhất (2)
 • Chương 261: Tinh thần nguyên thoi
 • Chương 262: Ô Hạo dữ tợn (1)
 • Chương 263: Ô Hạo dữ tợn (2)
 • Chương 264: Toi mạng (1)
 • Chương 265: Toi mạng (2)
 • Chương 266: Kết thúc (1)
 • Chương 267: Kết thúc (2)
 • Chương 268: Chọn lựa bí tịch (1)
 • Chương 269: Chọn lựa bí tịch (2)
 • Chương 270: Luân Hồi Đao Quyết
 • Chương 271: Điên cuồng liệp sát (1)
 • Chương 272: Điên cuồng liệp sát (2)
 • Chương 273: Thú triều đột kích (1)
 • Chương 274: Thú triều đột kích (2)
 • Chương 275: Thu nạp đội ngũ
 • Chương 276: Chém giết đẫm máu (1)
 • Chương 277: Chém giết đẫm máu (2)
 • Chương 278: Thiên tài phân tranh tới
 • Chương 279: Cơ hội (1)
 • Chương 280: Cơ hội (2)
 • Chương 281: Tấn cấp Trung kỳ
 • Chương 282: Viện quân đến (1)
 • Chương 283: Viện quân đến (2)
 • Chương 284: Thiên tài giới trước (1)
 • Chương 285: Thiên tài giới trước (2)
 • Chương 286: Thú triều đến
 • Chương 287: Hỏa Diễm cự tích (1)
 • Chương 288: Hỏa Diễm cự tích (2)
 • Chương 289: Hình thức ban đầu của Đao ý (1)
 • Chương 290: Hình thức ban đầu của Đao ý (2)
 • Chương 291: Chém giết Ngũ tinh
 • Chương 292: Không biết tự lượng sức mình (1)
 • Chương 293: Không biết tự lượng sức mình (2)
 • Chương 294: Cự tích Yêu Đan
 • Chương 295: Lĩnh ngộ đao ý (1)
 • Chương 296: Lĩnh ngộ đao ý (2)
 • Chương 297: Yêu Đan tụ
 • Chương 298: Cường đại đến cực điểm (1)
 • Chương 299: Cường đại đến cực điểm (2)
 • Chương 300: Nan đề của Vũ Điện (1)
 • Chương 301: Nan đề của Vũ Điện (2)
 • Chương 302: Biện pháp giải quyết
 • Chương 303: Giải quyết (1)
 • Chương 304: Giải quyết (2)
 • Chương 305: Dẫn dắt
 • Chương 306: Liệp sát (1)
 • Chương 307: Liệp sát (2)
 • Chương 308: Truy sát (1)
 • Chương 309: Truy sát (2)
 • Chương 310: Phân thân hóa ảnh bí quyết
 • Chương 311: Đao kinh (1)
 • Chương 312: Đao kinh (2)
 • Chương 313: Hội nghị Cao tầng (1)
 • Chương 314: Hội nghị Cao tầng (2)
 • Chương 315: Huyết yêu
 • Chương 316: Hiên Dật quận thành (1)
 • Chương 317: Hiên Dật quận thành (2)
 • Chương 318: Trại huấn luyện thiên tài
 • Chương 319: Thái Thúc Ngọc (1)
 • Chương 320: Thái Thúc Ngọc (2)
 • Chương 321: Lý Dật Phong (1)
 • Chương 322: Lý Dật Phong (2)
 • Chương 323: Mộ Lăng
 • Chương 324: Lục đại vệ thành (1)
 • Chương 325: Lục đại vệ thành (2)
 • Chương 326: Bài danh ngọc bích (1)
 • Chương 327: Bài danh ngọc bích (2)
 • Chương 328: Cạnh tranh bài danh
 • Chương 329: Đệ tam chi tranh (1)
 • Chương 330: Đệ tam chi tranh (2)
 • Chương 331: Cùng thi triển phong thái (1)
 • Chương 332: Cùng thi triển phong thái (2)
 • Chương 333: Tân Vệ thành nghịch tập
 • Chương 334: Liên tiếp rung động (1)
 • Chương 335: Liên tiếp rung động (2)
 • Chương 336: Biểu hiện kinh người
 • Chương 337: Bài danh khiếp sợ (1)
 • Chương 338: Bài danh khiếp sợ (2)
 • Chương 339: Danh tiếng vang xa
 • Chương 340: Thiên tài đỉnh phong (1)
 • Chương 341: Thiên tài đỉnh phong (2)
 • Chương 342: Tu luyện thất (1)
 • Chương 343: Tu luyện thất (2)
 • Chương 344: Ban thưởng kinh người
 • Chương 345: Tấn cấp tam chuyển hậu kỳ (1)
 • Chương 346: Tấn cấp tam chuyển hậu kỳ (2)
 • Chương 347: Mục tiêu của Lâm Tiêu (1)
 • Chương 348: Mục tiêu của Lâm Tiêu (2)
 • Chương 349: Khiêu khích đến thăm
 • Chương 350: Giao chiến (1)
 • Chương 351: Giao chiến (2)
 • Chương 352: Đổ đấu chênh lệch (1)
 • Chương 353: Đổ đấu chênh lệch (2)
 • Chương 354: Liên tiếp khiêu chiến
 • Chương 355: Hiển lộ thực lực (1)
 • Chương 356: Hiển lộ thực lực (2)
 • Chương 357: Hùng hổ dọa người (1)
 • Chương 358: Hùng hổ dọa người (2)
 • Chương 359: Thời gian ở huấn luyện doanh
 • Chương 360: Trọng lực gấp 10 lần (1)
 • Chương 361: Trọng lực gấp 10 lần (2)
 • Chương 362: Âm hồn bất tán (1)
 • Chương 363: Âm hồn bất tán (2)
 • Chương 364: Khảo hạch thí luyện thất
 • Chương 365: Rung động Top 100 (1)
 • Chương 366: Rung động Top 100 (2)
 • Chương 367: Lâm Tiêu khảo thí
 • Chương 368: Vạn chúng chú mục (1)
 • Chương 369: Vạn chúng chú mục (2)
 • Chương 370: Rung động huấn luyện doanh (1)
 • Chương 371: Rung động huấn luyện doanh (2)
 • Chương 372: Mục tiêu Top 50
 • Chương 373: Không đạt mục tiêu (1)
 • Chương 374: Không đạt mục tiêu (2)
 • Chương 375: Oanh động!
 • Chương 376: Vương an! (1)
 • Chương 377: Vương an! (2)
 • Chương 378: Ban thưởng của Huấn luyện doanh (1)
 • Chương 379: Ban thưởng của Huấn luyện doanh (2)
 • Chương 380: Chọn trúng
 • Chương 381: Cửu chuyển huyền công (1)
 • Chương 382: Cửu chuyển huyền công (2)
 • Chương 383: Nguy cơ sinh tử
 • Chương 384: Nội tình (1)
 • Chương 385: Nội tình (2)
 • Chương 386: Nữ tử thần bí (1)
 • Chương 387: Nữ tử thần bí (2)
 • Chương 388: Thiên mộng bí cảnh
 • Chương 389: Mười danh ngạch (1)
 • Chương 390: Mười danh ngạch (2)
 • Chương 391: Ba tháng (1)
 • Chương 392: Ba tháng (2)
 • Chương 393: Huyền công tam chuyển
 • Chương 394: Chiến đấu gian nan (1)
 • Chương 395: Chiến đấu gian nan (2)
 • Chương 396: Phá tan ngũ quan
 • Chương 397: Xác định danh ngạch (1)
 • Chương 398: Xác định danh ngạch (2)
 • Chương 399: Thanh Nguyên Giáp (1)
 • Chương 400: Thanh Nguyên Giáp (2)
 • Chương 401: Khảo giáo
 • Chương 402: Quận chúa
 • Chương 403: Cụ Phong Ưng (1)
 • Chương 404: Cụ Phong Ưng (2)
 • Chương 405: Cụ phong ưng (3)
 • Chương 406: Phong tinh
 • Chương 407: Đầm lầy Thiên Mộng
 • Chương 408: Võ Lăng quận
 • Chương 409: Bí cảnh mở ra (1)
 • Chương 410: Bí cảnh mở ra (2)
 • Chương 411: Trung phẩm nguyên thạch
 • Chương 412: Giết chóc
 • Chương 413: Cổ bảo
 • Chương 414: Vô tướng kiếp chỉ (1)
 • Chương 415: Vô tướng kiếp chỉ (2)
 • Chương 416: Thượng phẩm nguyên thạch
 • Chương 417: Đồng bạn gặp nạn
 • Chương 418: Lâm Tiêu ra tay
 • Chương 419: Tự gây nghiệt
 • Chương 420: Đánh chết Hoàng Lạc
 • Chương 421: Thạch thất thần bí (1)
 • Chương 422: Thạch thất thần bí (2)
 • Chương 423: Con đường cường giả
 • Chương 424: Thụ yêu
 • Chương 425: Trần Tinh Hạo
 • Chương 426: Thiên Mộng Thánh Thụ
 • Chương 427: Hết sức căng thẳng (1)
 • Chương 428: Hết sức căng thẳng (2)
 • Chương 429: Đại chiến Kim Minh
 • Chương 430: Nguy cơ giải trừ
 • Chương 431: Lên cao vô hạn
 • Chương 432: Giao chiến trên cây
 • Chương 433: Cung điện trong mây
 • Chương 434: Hóa phàm sơ kỳ
 • Chương 435: Nguyên lực tứ chuyển
 • Chương 436: Lăng không hư độ
 • Chương 437: Đại khai sát giới
 • Chương 438: Tầng ba đoạt bảo (1)
 • Chương 439: Tầng ba đoạt bảo (2)
 • Chương 440: Long Tượng luyện thể
 • Chương 441: Giao phong
 • Chương 442: Đánh chết Kim Minh
 • Chương 443: Trở về
 • Chương 444: Bài danh mới
 • Chương 445: Lực lượng tăng trưởng
 • Chương 446: Chiến đấu
 • Chương 447: Kinh thiên động địa
 • Chương 448: Xưa nay chưa từng có
 • Chương 449: Chấn động khắp nơi
 • Chương 450: Đao Tuyệt thảo (1)
 • Chương 451: Đao Tuyệt thảo (2)
 • Chương 452: Vạn thú chi địa
 • Chương 453: Ngươi tranh ta đuổi
 • Chương 454: Ngũ văn tích dịch
 • Chương 455: Thái Sơn trấn (1)
 • Chương 456: Thái Sơn trấn (2)
 • Chương 457: Kỳ vân
 • Chương 458: Huyết Phong đạo
 • Chương 459: Trước khi đi Hắc Vân thành (1)
 • Chương 460: Trước khi đi Hắc Vân thành (2)
 • Chương 461: Long Tượng luyện thể tầng thứ hai
 • Chương 462: Một mặt giết hại
 • Chương 463: Tài phú kinh người
 • Chương 464: Thành hắc vân (1)
 • Chương 465: Thành hắc vân (2)
 • Chương 466: Luận bàn với nhau
 • Chương 467: Lão tổ Trần gia (1)
 • Chương 468: Lão tổ Trần gia (2)
 • Chương 469: Xung đột tại tửu lâu
 • Chương 470: Ngày tận thế của Kỳ gia (1)
 • Chương 471: Ngày tận thế của Kỳ gia (2)
 • Chương 472: Hội đấu giá
 • Chương 473: Cường nguyên quả (1)
 • Chương 474: Cường nguyên quả (2)
 • Chương 475: Thái huyền đao
 • Chương 476: Giá trên trời (1)
 • Chương 477: Giá trên trời (2)
 • Chương 478: Hạ phẩm nguyên khí
 • Chương 479: Đột phá ngũ chuyển (1)
 • Chương 480: Đột phá ngũ chuyển (2)
 • Chương 481: Gặp phải mai phục (1)
 • Chương 482: Gặp phải mai phục (2)
 • Chương 483: Song Tử Đao Pháp
 • Chương 484: Đao trảm song tử huynh đệ (1)
 • Chương 485: Đao trảm song tử huynh đệ (2)
 • Chương 486: Thu hoạch to lớn
 • Chương 487: Trại huấn luyện chờ đợi (1)
 • Chương 488: Trại huấn luyện chờ đợi (2)
 • Chương 489: Phong Vân bảng
 • Chương 490: Lệ Phong khiêu chiến (1)
 • Chương 491: Lệ Phong khiêu chiến (2)
 • Chương 492: Tấn cấp ngũ tinh
 • Chương 493: Miểu sát ngũ tinh (1)
 • Chương 494: Miểu sát ngũ tinh (2)
 • Chương 495: Yêu thú thống lĩnh
 • Chương 496: Yêu thú cuồng triều (1)
 • Chương 497: Yêu thú cuồng triều (2)
 • Chương 498: Chết tổn thương thảm trọng
 • Chương 499: Tiến vào khâu cuối cùng (1)
 • Chương 500: Tiến vào khâu cuối cùng (2)
 • Chương 501: Thú triều cỡ trung
 • Chương 502: Thành trì nguy cấp (1)
 • Chương 503: Thành trì nguy cấp (2)
 • Chương 504: Lâm Tiêu đuổi tới
 • Chương 505: Kịch chiến Hắc Ám Ma Viên
 • Chương 506: Phân thân liên hợp (1)
 • Chương 507: Phân thân liên hợp (2)
 • Chương 508: Đánh chết Hắc Ám Ma Viên (1)
 • Chương 509: Đánh chết Hắc Ám Ma Viên (2)
 • Chương 510: Lâm Tiêu vẫn lạc
 • Chương 511: Hắc Long trại tiến công (1)
 • Chương 512: Hắc Long trại tiến công (2)
 • Chương 513: Tấn cấp Hóa Phàm cảnh trung kỳ
 • Chương 514: Lâm Tiêu tức giận (1)
 • Chương 515: Lâm Tiêu tức giận (2)
 • Chương 516: Lâm Tiêu phát uy (1)
 • Chương 517: Lâm Tiêu phát uy (2)
 • Chương 518: Uy lực của một đao
 • Chương 519: Chật vật lui binh (1)
 • Chương 520: Chật vật lui binh (2)
 • Chương 521: Đại bản doanh Hắc Long trại (1)
 • Chương 522: Đại bản doanh Hắc Long trại (2)
 • Chương 523: Sau đại chiến
 • Chương 524: Tiến công Hắc Long trại (1)
 • Chương 525: Tiến công Hắc Long trại (2)
 • Chương 526: Toản Địa Giáp đáng sợ (1)
 • Chương 527: Toản Địa Giáp đáng sợ (2)
 • Chương 528: Thủ phạm
 • Chương 529: Hóa Thú Quyết (1)
 • Chương 530: Hóa Thú Quyết (2)
 • Chương 531: Tin tức kinh người (1)
 • Chương 532: Tin tức kinh người (2)
 • Chương 533: Khổ tu
 • Chương 534: Quyết định lịch lãm rèn luyện (1)
 • Chương 535: Quyết định lịch lãm rèn luyện (2)
 • Chương 536: Không gian giới chỉ (1)
 • Chương 537: Không gian giới chỉ (2)
 • Chương 538: Hư Tung La Ảnh
 • Chương 539: Ngũ Sắc Bích Hinh (1)
 • Chương 540: Ngũ Sắc Bích Hinh (2)
 • Chương 541: Hạ Vĩ
 • Chương 542: Một ức lượng (1)
 • Chương 543: Một ức lượng (2)
 • Chương 544: Đột phá tứ phẩm
 • Chương 545: Thiên Nguyên Long quả
 • Chương 546: Kịch chiến Thiên Phong Báo (1)
 • Chương 547: Kịch chiến Thiên Phong Báo (2)
 • Chương 548: Bọ ngựa bắt ve
 • Chương 549: Chim sẻ ở phía sau
 • Chương 550: Luyện hóa Thiên Nguyên Long quả
 • Chương 551: Đột nhiên tăng vọt (1)
 • Chương 552: Đột nhiên tăng vọt (2)
 • Chương 553: Cơn giận ngút trời
 • Chương 554: Đấu với ba gia chủ
 • Chương 555: Thực lực thật sự (1)
 • Chương 556: Thực lực thật sự (2)
 • Chương 557: Trấn lột
 • Chương 558: Tinh nguyên hóa khí
 • Chương 559: Sông Đao Lãng (1)
 • Chương 560: Sông Đao Lãng (2)
 • Chương 561: Cảm ngộ Giang Lãng
 • Chương 562: Hắc Văn Thủy Giao
 • Chương 563: Đánh lui Hắc Văn Thủy Giao (1)
 • Chương 564: Đánh lui Hắc Văn Thủy Giao (2)
 • Chương 565: Đảo đao vương
 • Chương 566: Đảo đao vương
 • Chương 567: Đao ý vô tận (1)
 • Chương 568: Đao ý vô tận (2)
 • Chương 569: Đột phá đao ý
 • Chương 570: Vô Tận Lãng Đao (1)
 • Chương 571: Vô Tận Lãng Đao (2)
 • Chương 572: Cuộc chiến của đao khách
 • Chương 573: Chiến với Khương Nhân Kiệt
 • Chương 574: Chấn kinh Thành Đao (1)
 • Chương 575: Chấn kinh Thành Đao (2)
 • Chương 576: Tấn công
 • Chương 577: Thành Hắc Lĩnh
 • Chương 578: Gặp cố nhân (1)
 • Chương 579: Gặp cố nhân (2)
 • Chương 580: Hàn Băng lão nhân
 • Chương 581: Long Ma giáp
 • Chương 582: Tông thứu (1)
 • Chương 583: Tông thứu (2)
 • Chương 584: Cừu Vô Tình
 • Chương 585: Đấu với Tông Thứu
 • Chương 586: Chiếm ưu thế (1)
 • Chương 587: Chiếm ưu thế (2)
 • Chương 588: Âm Hư công tử
 • Chương 589: Lưỡng bại câu thương (1)
 • Chương 590: Lưỡng bại câu thương (2)
 • Chương 591: Chim lửa xuyên không
 • Chương 592: Âm Phong Mãng
 • Chương 593: Thiên Âm cốc (1)
 • Chương 594: Thiên Âm cốc (2)
 • Chương 595: Quỷ Huyết đằng
 • Chương 596: Huyết Dương Hoa
 • Chương 597: Công hiệu kinh người (1)
 • Chương 598: Công hiệu kinh người (2)
 • Chương 599: Hiểm lại càng hiểm
 • Chương 600: Song song đột phá
 • Chương 601: Dốc sức phá Quỷ Vương trận (1)
 • Chương 602: Dốc sức phá Quỷ Vương trận (2)
 • Chương 603: Một quyền đuổi giết
 • Chương 604: Toàn thành chú ý (1)
 • Chương 605: Toàn thành chú ý (2)
 • Chương 606: Tan rã trong không vui
 • Chương 607: Cao thủ khắp nơi
 • Chương 608: Kim thương tình (1)
 • Chương 609: Kim thương tình (2)
 • Chương 610: Đấu giá ác tính
 • Chương 611: Vạn Hóa quyết
 • Chương 612: Thiên Vương Độc Tôn quyền
 • Chương 613: Man Vương bá quyền
 • Chương 614: Nửa tháng
 • Chương 615: Uy lực kinh người
 • Chương 616: Đêm đen phục giết
 • Chương 617: Toàn diệt ba người (1)
 • Chương 618: Toàn diệt ba người (2)
 • Chương 619: Cổ địa mở ra
 • Chương 620: Huyết Thứu đạo nhân
 • Chương 621: Ngưng Mạch đằng
 • Chương 622: Đại chiến Kim Thương Tình
 • Chương 623: Viễn cổ yêu thú
 • Chương 624: Nguyên quáng (1)
 • Chương 625: Nguyên quáng (2)
 • Chương 626: Đột phá hóa phàm hậu kỳ
 • Chương 627: Phùng điện tất nhập
 • Chương 628: Ngân quang giác mãng (1)
 • Chương 629: Ngân quang giác mãng (2)
 • Chương 630: Truy kích
 • Chương 631: Liên tiếp diệt sát
 • Chương 632: Tiều phu đáng sợ
 • Chương 633: Bảo điện
 • Chương 634: Đao Tâm Ma
 • Chương 635: Không chút kiêng nể (1)
 • Chương 636: Không chút kiêng nể (2)
 • Chương 637: Quái nhân trong thạch thất
 • Chương 638: Bảo sơn hiện
 • Chương 639: Trọng lực gấp trăm lần
 • Chương 640: Mãnh thú thủ sơn (1)
 • Chương 641: Mãnh thú thủ sơn (2)
 • Chương 642: Cung điện viễn cổ
 • Chương 643: Thực lực ngang nhau
 • Chương 644: Man thú thủ quan
 • Chương 645: So đấu khí lực
 • Chương 646: Sát hạch chiến đấu
 • Chương 647: Cô đọng chân nguyên (1)
 • Chương 648: Cô đọng chân nguyên (2)
 • Chương 649: Cướp đoạt đan dược
 • Chương 650: Đoạt Nguyên Linh Chỉ
 • Chương 651: Uy hiếp tử vong
 • Chương 652: Lại đột phá
 • Chương 653: Lâm vào nguy cảnh
 • Chương 654: Một khắc sinh tử
 • Chương 655: Gặp lại Bát Quái Lô (1)
 • Chương 656: Gặp lại Bát Quái Lô (2)
 • Chương 657: Lâm vào ngủ say
 • Chương 658: Phong vân hội tụ
 • Chương 659: Lần lượt đi tới (1)
 • Chương 660: Lần lượt đi tới (2)
 • Chương 661: Thiên tài tập hợp
 • Chương 662: Tinh quang huyễn giới
 • Chương 663: Dự tuyển sát hạch
 • Chương 664: Nhìn lầm
 • Chương 665: Thoải mái thông qua
 • Chương 666: Tứ hoàng tử
 • Chương 667: Oanh động nho nhỏ
 • Chương 668: Ẩn giấu sát cơ (1)
 • Chương 669: Ẩn giấu sát cơ (2)
 • Chương 670: Chân tướng
 • Chương 671: Vũ Vương (1)
 • Chương 672: Vũ vương (2)
 • Chương 673: Trời giáng Lôi đài
 • Chương 674: Hai đại cao thủ (1)
 • Chương 675: Hai đại cao thủ (2)
 • Chương 676: Kiếm ý tiểu thành
 • Chương 677: Tề Thiểu Kiệt bi kịch (1)
 • Chương 678: Tề Thiểu Kiệt bi kịch (2)
 • Chương 679: Lâm Tiêu đấu Tư Không Hạo
 • Chương 680: Lý Dật Phong đấu Vương Phong (1)
 • Chương 681: Lý Dật Phong đấu Vương Phong (2)
 • Chương 682: Hiệp hai
 • Chương 683: Lâm Tiêu đấu Cổ Thần (1)
 • Chương 684: Lâm Tiêu đấu Cổ Thần (2)
 • Chương 685: Kịch chiến khắp nơi (1)
 • Chương 686: Kịch chiến khắp nơi (2)
 • Chương 687: Kịch chiến khắp nơi (3)
 • Chương 688: Tinh anh quyết đấu (1)
 • Chương 689: Tinh anh quyết đấu (2)
 • Chương 690: Kiếm pháp vô sinh (1)
 • Chương 691: Kiếm pháp vô sinh (2)
 • Chương 692: Lý thừa phong
 • Chương 693: Buông bỏ vinh quang khi đỉnh cao
 • Chương 694: Lâm Tiêu đấu Mạnh Tinh Hồn (1)
 • Chương 695: Lâm Tiêu đấu Mạnh Tinh Hồn (2)
 • Chương 696: Một đao khiếp sợ
 • Chương 697: Thiến Mộng Vũ đấu Vương Thái (1)
 • Chương 698: Thiến Mộng Vũ đấu Vương Thái (2)
 • Chương 699: Thân pháp biến thái (1)
 • Chương 700: Thân pháp biến thái (2)
 • Chương 701: Vân Long Cửu Du
 • Chương 702: Tinh Thần chi quang (1)
 • Chương 703: Tinh Thần chi quang (2)
 • Chương 704: Tuyển thủ hạt giống (1)
 • Chương 705: Tuyển thủ hạt giống (2)
 • Chương 706: Tinh Thần số mệnh
 • Chương 707: Phòng ngự biến thái (1)
 • Chương 708: Phòng ngự biến thái (2)
 • Chương 709: Lâm Tiêu đấu Hoàng Phủ Chân (1)
 • Chương 710: Lâm Tiêu đấu Hoàng Phủ Chân (2)
 • Chương 711: Thắng liên tiếp
 • Chương 712: Không thể ngăn cản (1)
 • Chương 713: Không thể ngăn cản (2)
 • Chương 714: Thi đấu bài danh cuối cùng (1)
 • Chương 715: Thi đấu bài danh cuối cùng (2)
 • Chương 716: Cao thủ khiêm tốn
 • Chương 717: Lâm Tiêu đấu Thiến Mộng Vũ (1)
 • Chương 718: Lâm Tiêu đấu Thiến Mộng Vũ (2)
 • Chương 719: Quyết đấu thân pháp
 • Chương 720: Vạn Thú Bôn Đằng (1)
 • Chương 721: Vạn Thú Bôn Đằng (2)
 • Chương 722: Mặc Thanh Hiên đấu Đoạn Thiên Cừu (1)
 • Chương 723: Mặc Thanh Hiên đấu Đoạn Thiên Cừu (2)
 • Chương 724: Kiếm ý lục phẩm
 • Chương 725: Phòng ngự mạnh nhất (1)
 • Chương 726: Phòng ngự mạnh nhất (2)
 • Chương 727: Xuất kỳ bất ý (1)
 • Chương 728: Xuất kỳ bất ý (2)
 • Chương 729: Nghiền áp tuyệt đối
 • Chương 730: Tinh Mộng Vũ bi kịch (1)
 • Chương 731: Tinh Mộng Vũ bi kịch (2)
 • Chương 732: Tinh thần ảo giác
 • Chương 733: Hoàng uy hạo đãng
 • Chương 734: Vô tận đối đầu Sát lục (1)
 • Chương 735: Vô tận đối đầu Sát lục (2)
 • Chương 736: Giữ thành tích liên tục thắng
 • Chương 737: Cuộc chiến hạng hai (1)
 • Chương 738: Cuộc chiến hạng hai (2)
 • Chương 739: Cuộc chiến đao kiếm
 • Chương 740: Ba quyền đánh bại
 • Chương 741: Trận đánh cuối cùng (1)
 • Chương 742: Trận đánh cuối cùng (2)
 • Chương 743: Trích tinh nã nguyệt
 • Chương 744: Nửa bước Quy Nguyên (1)
 • Chương 745: Nửa bước Quy Nguyên (2)
 • Chương 746: Lá bài tẩy cuối cùng
 • Chương 747: Thiên tài đệ nhất đế quốc
 • Chương 748: Thiên tinh cung (1)
 • Chương 749: Thiên tinh cung (2)
 • Chương 750: Võ học tinh thần
 • Chương 751: Tranh phong
 • Chương 752: Thiên tinh thần khung ấn (1)
 • Chương 753: Thiên tinh thần khung ấn (2)
 • Chương 754: Kết thúc đại tái
 • Chương 755: Đế quốc thưởng
 • Chương 756: Thần nguyên trì (1)
 • Chương 757: Thần nguyên trì (2)
 • Chương 758: La Sơn lão tổ
 • Chương 759: Vào thần nguyên trì
 • Chương 760: Các phương tranh đoạt (1)
 • Chương 761: Các phương tranh đoạt (2)
 • Chương 762: Tất cả là của ta
 • Chương 763: Mọi người phá trận
 • Chương 764: Hấp thu xong (1)
 • Chương 765: Hấp thu xong (2)
 • Chương 766: Bách Lý thị giận dữ
 • Chương 767: Áo nghĩa không gian (1)
 • Chương 768: Áo nghĩa không gian (2)
 • Chương 769: Bị đánh lén giữa đường
 • Chương 770: Còn có hậu chiêu
 • Chương 771: Thiêu đốt chân nguyên (1)
 • Chương 772: Thiêu đốt chân nguyên (2)
 • Chương 773: Nguy hiểm lại đến
 • Chương 774: Chỉ mành treo chuông (1)
 • Chương 775: Chỉ mành treo chuông (2)
 • Chương 776: Minh lão
 • Chương 777: Đại ca Lâm Hiên
 • Chương 778: Thay đổi thái độ (1)
 • Chương 779: Thay đổi thái độ (2)
 • Chương 780: Quận thành chấn động
 • Chương 781: Đoàn viên (1)
 • Chương 782: Đoàn viên (2)
 • Chương 783: Vương trở về
 • Chương 784: Vuốt thú viễn cổ
 • Chương 785: Quyết tâm của Tương Thiên Thần (1)
 • Chương 786: Quyết tâm của Tương Thiên Thần (2)
 • Chương 787: Thiên Ma lão nhân
 • Chương 788: Thăng cấp Quy Nguyên cảnh (1)
 • Chương 789: Thăng cấp Quy Nguyên cảnh (2)
 • Chương 790: Bát Quái Lô thức tỉnh
 • Chương 791: La Thiên Đô xuất quan
 • Chương 792: Cuộc chiến khí vận (1)
 • Chương 793: Cuộc chiến khí vận (2)
 • Chương 794: Lâm Tiêu xuất quan
 • Chương 795: Hóa Long quyết (1)
 • Chương 796: Hóa Long quyết (2)
 • Chương 797: Cửu U Diệt Sát chỉ
 • Chương 798: Hoàng thiên hậu thổ ấn
 • Chương 799: Đồng tâm hiệp lực (1)
 • Chương 800: Đồng tâm hiệp lực (2)
 • Chương 801: Lời thề của Lâm Tiêu
 • Chương 802: Chân nguyên chi hỏa (1)
 • Chương 803: Chân nguyên chi hỏa (2)
 • Chương 804: Lại đi rèn luyện
 • Chương 805: Đảo Đao Vương biến dị
 • Chương 806: Nguyên nhân (1)
 • Chương 807: Nguyên nhân (2)
 • Chương 808: Giết ngươi trong năm chiêu
 • Chương 809: Giết luôn ngươi (1)
 • Chương 810: Giết luôn ngươi (2)
 • Chương 811: Khống chế Đảo Đao Vương
 • Chương 812: Liên minh Bách Đảo
 • Chương 813: Thất phẩm đao ý (1)
 • Chương 814: Thất phẩm đao ý (2)
 • Chương 815: Vào đảo một mình
 • Chương 816: Tiếp ta một đao
 • Chương 817: Âm thầm đuổi giết (1)
 • Chương 818: Âm thầm đuổi giết (2)
 • Chương 819: Không một ai may mắn sống sót
 • Chương 820: Tinh thần lực thất phẩm
 • Chương 821: Kim sắc lân phiến (1)
 • Chương 822: Kim sắc lân phiến (2)
 • Chương 823: Yêu dực cửu trảm
 • Chương 824: Bát Quái Lô thần kỳ
 • Chương 825: Lôi thôi đạo nhân
 • Chương 826: Ngang nhiên động thủ (1)
 • Chương 827: Ngang nhiên động thủ (2)
 • Chương 828: Trảm sát
 • Chương 829: Thiên ma bát
 • Chương 830: Chiến trường Ma Uyên
 • Chương 831: Ma hạch
 • Chương 832: Chấn động (1)
 • Chương 833: Chấn động (2)
 • Chương 834: Ma sát tinh
 • Chương 835: Ma hồ vương (1)
 • Chương 836: Ma hồ vương (2)
 • Chương 837: Bị bao vây
 • Chương 838: Uyên Long Vương
 • Chương 839: Phá trận (1)
 • Chương 840: Phá trận (2)
 • Chương 841: Thiên ma phệ hồn diễm
 • Chương 842: Di Thiên cung chủ
 • Chương 843: Thần bí triệu hoán
 • Chương 844: Trung phẩm nguyên khí (1)
 • Chương 845: Trung phẩm nguyên khí (2)
 • Chương 846: Ma khí hải
 • Chương 847: Bảo hộ chi thành
 • Chương 848: Phá thiên phủ
 • Chương 849: Cơ hội đã tới (1)
 • Chương 850: Cơ hội đã tới (2)
 • Chương 851: Thượng vị ma tướng đứng đầu
 • Chương 852: Vô Tà đao
 • Chương 853: Âm sát giản (1)
 • Chương 854: Âm sát giản (2)
 • Chương 855: Chiến Vô Tà đao
 • Chương 856: Gặp lại Thiên Ma lão nhân
 • Chương 857: Sống sót sau tai nạn
 • Chương 858: Cửu u huyền tâm diễm (1)
 • Chương 859: Cửu u huyền tâm diễm (2)
 • Chương 860: Tinh Thần Tôi Thể quyết
 • Chương 861: Nhất muội chân hỏa
 • Chương 862: Huyền Chỉ môn
 • Chương 863: Cường thế trở về (1)
 • Chương 864: Cường thế trở về (2)
 • Chương 865: Chém giết từng người
 • Chương 866: Tất cả vẫn lạc
 • Chương 867: Chiến lợi phẩm
 • Chương 868: Đao ý cửu phẩm
 • Chương 869: Nguy nan
 • Chương 870: Thăng cấp cửu tinh
 • Chương 871: Mộ địa Vương giả (1)
 • Chương 872: Mộ địa Vương giả (2)
 • Chương 873: Vạn Ma Phệ Tâm trận
 • Chương 874: Thiên ma phệ hồn diễm
 • Chương 875: Vạn Ma Phệ Tâm trận – Lâm Tiêu trở về (1)
 • Chương 876: Vạn Ma Phệ Tâm trận – Lâm Tiêu trở về (2)
 • Chương 877: Bị lộ thân phận (1)
 • Chương 878: Bị lộ thân phận (2)
 • Chương 879: Không thể ngăn cản
 • Chương 880: Chiến Thiên Ma lão nhân
 • Chương 881: Thực lực của Lâm Tiêu (1)
 • Chương 882: Thực lực của Lâm Tiêu (2)
 • Chương 883: Ma hóa
 • Chương 884: Đốt chết Thiên Ma (1)
 • Chương 885: Đốt chết Thiên Ma (2)
 • Chương 886: Hùng hổ đến thế là cùng
 • Chương 887: Kịch biến
 • Chương 888: Mỗi người một ý định (1)
 • Chương 889: Mỗi người một ý định (2)
 • Chương 890: Cửu tinh yêu thú
 • Chương 891: Ngân Văn Điện Báo (1)
 • Chương 892: Ngân Văn Điện Báo (2)
 • Chương 893: Hư ảnh Vương giả
 • Chương 894: Thánh khí của yêu tộc
 • Chương 895: Thú triều rút đi (1)
 • Chương 896: Thú triều rút đi (2)
 • Chương 897: Ba loại báu vật
 • Chương 898: Chấn động quận thành (1)
 • Chương 899: Chấn động quận thành (2)
 • Chương 900: Cả nhà đoàn viên
 • Chương 901: Chiếu lệnh của bệ hạ (1)
 • Chương 902: Chiếu lệnh của bệ hạ (2)
 • Chương 903: Cửu Tinh Ngạo Thế quyết
 • Chương 904: Lại vào đế đô
 • Chương 905: Thẩm phán (1)
 • Chương 906: Thẩm phán (2)
 • Chương 907: Hai lựa chọn
 • Chương 908: Vượt ải (1)
 • Chương 909: Vượt ải (2)
 • Chương 910: Tầng cuối cùng
 • Chương 911: Một môn hai quán quân
 • Chương 912: Khách không mời (1)
 • Chương 913: Khách không mời (2)
 • Chương 914: Khiêu chiến
 • Chương 915: Liên tục thua (1)
 • Chương 916: Liên tục thua (2)
 • Chương 917: Đỡ một chiêu của ta
 • Chương 918: Thiên kiếm triệu thiên thần
 • Chương 919: Nghiền áp (1)
 • Chương 920: Nghiền áp (2)
 • Chương 921: Rèn luyện máu và lửa
 • Chương 922: Vương giả ra tay. (1)
 • Chương 923: Vương giả ra tay. (2)
 • Chương 924: Địa Kiếm Vương chật vật
 • Chương 925: Sinh tử quỳnh lâu (1)
 • Chương 926: Sinh tử quỳnh lâu (2)
 • Chương 927: Thập phẩm viên mãn
 • Chương 928: Lôi điện giác long
 • Chương 929: So đấu tốc độ (1)
 • Chương 930: So đấu tốc độ (2)
 • Chương 931: Quần hùng hội tụ
 • Chương 932: Thiên Linh quận chúa (1)
 • Chương 933: Thiên Linh quận chúa (2)
 • Chương 934: Cái danh đệ nhất
 • Chương 935: Uy lực một chiêu
 • Chương 936: Luyện khí tông (1)
 • Chương 937: Luyện khí tông (2)
 • Chương 938: Các phương tập hợp
 • Chương 939: Quỳnh lâu mở ra (1)
 • Chương 940: Quỳnh lâu mở ra (2)
 • Chương 941: Dây leo kỳ dị
 • Chương 942: Hoạt Lực Chi Châu
 • Chương 943: Kính tượng phân thân (1)
 • Chương 944: Kính tượng phân thân (2)
 • Chương 945: Xông qua rừng
 • Chương 946: Tầng thứ hai
 • Chương 947: Quái vật màu xanh (1)
 • Chương 948: Quái vật màu xanh (2)
 • Chương 949: Nhất mạch Liên Vân sơn mạch
 • Chương 950: Thuộc hạ của tứ hoàng tử (1)
 • Chương 951: Thuộc hạ của tứ hoàng tử (2)
 • Chương 952: Hư Không áo giáp
 • Chương 953: Chôn sống
 • Chương 954: Được báu vật (1)
 • Chương 955: Được báu vật (2)
 • Chương 956: Đế quốc Thiên Huyền
 • Chương 957: Cõng tiếng xấu (1)
 • Chương 958: Cõng tiếng xấu (2)
 • Chương 959: Độc cô phá thiên
 • Chương 960: Giang sơn ấn (1)
 • Chương 961: Giang sơn ấn (2)
 • Chương 962: Giết chóc máu me
 • Chương 963: Ốc đảo trong hoang mạc (1)
 • Chương 964: Ốc đảo trong hoang mạc (2)
 • Chương 965: Đấu với hai kẻ địch
 • Chương 966: Diệt hồn châm
 • Chương 967: Tự tàn sát nhau (1)
 • Chương 968: Tự tàn sát nhau (2)
 • Chương 969: Chết rồi sống lại
 • Chương 970: Đánh chết kẻ thù (1)
 • Chương 971: Đánh chết kẻ thù (2)
 • Chương 972: Thức tỉnh
 • Chương 973: Sinh mệnh chi tinh (1)
 • Chương 974: Sinh mệnh chi tinh (2)
 • Chương 975: Nhị muội chân hỏa
 • Chương 976: Vương phẩm đan dược
 • Chương 977: Nửa Bước Vương giả (1)
 • Chương 978: Nửa Bước Vương giả (2)
 • Chương 979: Sinh tử tam trọng
 • Chương 980: Sinh tử ma bàn (1)
 • Chương 981: Sinh tử ma bàn (2)
 • Chương 982: Giao dịch
 • Chương 983: Mạnh mẽ
 • Chương 984: Huyết Nguyệt yêu lang (1)
 • Chương 985: Huyết Nguyệt yêu lang (2)
 • Chương 986: Máu của Yêu Vương
 • Chương 987: Vào tầng thứ bốn (1)
 • Chương 988: Vào tầng thứ bốn (2)
 • Chương 989: Toàn diện mở ra
 • Chương 990: Nguyên thú
 • Chương 991: Cướp đoạt (1)
 • Chương 992: Cướp đoạt (2)
 • Chương 993: Nguyên thú vương giai
 • Chương 994: Giá họa (1)
 • Chương 995: Giá họa (2)
 • Chương 996: Ma diễm huyết mạch
 • Chương 997: Thiên kính vương
 • Chương 998: Thần Dược Môn truyền thừa (1)
 • Chương 999: Thần Dược Môn truyền thừa (2)
 • Chương 1000: Kỳ lạ khắp chốn
 • Chương 1001: Ba món báu vật. (1)
 • Chương 1002: Ba món báu vật. (2)
 • Chương 1003: Hồn quyết
 • Chương 1004: Di Thiên cung
 • Chương 1005: Yêu lang màu trắng (1)
 • Chương 1006: Yêu lang màu trắng (2)
 • Chương 1007: Hứa Mạn
 • Chương 1008: Yêu huyệt bí ẩn (1)
 • Chương 1009: Yêu huyệt bí ẩn (2)
 • Chương 1010: Con đường màu trắng
 • Chương 1011: Hiệp lộ tương phùng
 • Chương 1012: Lấy một địch nhiều (1)
 • Chương 1013: Lấy một địch nhiều (2)
 • Chương 1014: Bá kiếm triệu vô cực
 • Chương 1015: Hai chí bảo
 • Chương 1016: Thoát đi (1)
 • Chương 1017: Thoát đi (2)
 • Chương 1018: Hai kiện chí bảo
 • Chương 1019: Không gian khôi lỗi
 • Chương 1020: Thiên mang khải (1)
 • Chương 1021: Thiên mang khải (2)
 • Chương 1022: Không gian đạo văn
 • Chương 1023: Chết mà sống lại
 • Chương 1024: Nhân khôi (1)
 • Chương 1025: Nhân khôi (2)
 • Chương 1026: Đi không được
 • Chương 1027: Luyện hóa Thiên Mang Khải
 • Chương 1028: Vô tận hải
 • Chương 1029: Đảo mê thất (1)
 • Chương 1030: Đảo mê thất (2)
 • Chương 1031: Lệnh bài thân phận
 • Chương 1032: Lệ Thiên hội
 • Chương 1033: Có cho phép các ngươi đi sao? (1)
 • Chương 1034: Có cho phép các ngươi đi sao? (2)
 • Chương 1035: Hai đại nguyên lão
 • Chương 1036: Quét ngang
 • Chương 1037: Lệ vương
 • Chương 1038: Ba đại trưởng lão (1)
 • Chương 1039: Ba đại trưởng lão (2)
 • Chương 1040: Không tư cách
 • Chương 1041: Chiến phân đảo chủ
 • Chương 1042: Tổng đảo chủ (1)
 • Chương 1043: Tổng đảo chủ (2)
 • Chương 1044: Trở thành trưởng lão
 • Chương 1045: Luyện hóa đạo văn chi tinh
 • Chương 1046: Tụ bảo các
 • Chương 1047: Cưỡng từ đoạt lý (1)
 • Chương 1048: Cưỡng từ đoạt lý (2)
 • Chương 1049: Thâm uyên cổ thành
 • Chương 1050: Nhiệm vụ dẫn đội (1)
 • Chương 1051: Nhiệm vụ dẫn đội (2)
 • Chương 1052: Bạch văn kiếm sa vương
 • Chương 1053: Thiên minh chương
 • Chương 1054: Tử tuyền thiên thương viêm (1)
 • Chương 1055: Tử tuyền thiên thương viêm (2)
 • Chương 1056: Đạo văn cấm địa
 • Chương 1057: Ngộ đạo
 • Chương 1058: Không gian thể đại thành
 • Chương 1059: Khổ tu một năm
 • Chương 1060: Luyện hóa thiên hỏa (1)
 • Chương 1061: Luyện hóa thiên hỏa (2)
 • Chương 1062: Đảo chủ thẩm vấn
 • Chương 1063: Cường cường đối địch
 • Chương 1064: Hỗn nguyên cầu
 • Chương 1065: Toái thiên phủ
 • Chương 1066: Đảo chủ mới
 • Chương 1067: Đao hồn (1)
 • Chương 1068: Đao hồn (2)
 • Chương 1069: Đột phá sinh tử cảnh
 • Chương 1070: Tùy tùng
 • Chương 1071: Lực quỷ vương (1)
 • Chương 1072: Lực quỷ vương (2)
 • Chương 1073: Chém giết vương giả
 • Chương 1074: Bạo liệt vương
 • Chương 1075: Lực chiến nhị trọng vương giả
 • Chương 1076: Không rơi hạ phong
 • Chương 1077: Tam muội chân hỏa
 • Chương 1078: Thu hoạch kinh thiên
 • Chương 1079: Bạo liệt vương
 • Chương 1080: Lực chiến vương giả nhị trọng
 • Chương 1081: Không rơi vào hạ phong
 • Chương 1082: Tam muội chân hỏa
 • Chương 1083: Thu hoạch kinh thiên
 • Chương 1084: Dực Xà Vương (1)
 • Chương 1085: Dực Xà Vương (2)
 • Chương 1086: Yêu Vương cung
 • Chương 1087: Khôi Đấu lão tổ (1)
 • Chương 1088: Khôi Đấu lão tổ (2)
 • Chương 1089: Hóa huyết trì
 • Chương 1090: Lột xác
 • Chương 1091: Thề sống chết huyết chiến (1)
 • Chương 1092: Thề sống chết huyết chiến (2)
 • Chương 1093: Lâm Tiêu trở về
 • Chương 1094: Yêu Vương đối chọi
 • Chương 1095: Lửa giận ngút trời (1)
 • Chương 1096: Lửa giận ngút trời (2)
 • Chương 1097: Tặng báu vật
 • Chương 1098: Yêu tộc lui binh
 • Chương 1099: Không gian áo nghĩa đan (1)
 • Chương 1100: Không gian áo nghĩa đan (2)
 • Chương 1101: Lần lượt đột phá
 • Chương 1102: Bước lên La Sơn tông
 • Chương 1103: Đại trận hộ sơn (1)
 • Chương 1104: Đại trận hộ sơn (2)
 • Chương 1105: Thái thượng trưởng lão
 • Chương 1106: Cuộc chiến của Vương giả (1)
 • Chương 1107: Cuộc chiến của Vương giả (2)
 • Chương 1108: Lăn ra đây cho ta
 • Chương 1109: Chiến đấu với La Kinh Thiên
 • Chương 1110: Vương giả của đế quốc (1)
 • Chương 1111: Vương giả của đế quốc (2)
 • Chương 1112: Huyết mạch giải phóng
 • Chương 1113: Chỉ qua vương (1)
 • Chương 1114: Chỉ qua vương (2)
 • Chương 1115: Võ Vương ra tay
 • Chương 1116: Liên minh ngầm
 • Chương 1117: La huyền cơ (1)
 • Chương 1118: La huyền cơ (2)
 • Chương 1119: Không đường chạy trốn
 • Chương 1120: Tìm được đường sống trong chỗ chết (1)
 • Chương 1121: Tìm được đường sống trong chỗ chết (2)
 • Chương 1122: La thị diệt tộc
 • Chương 1123: Đế đô loạn
 • Chương 1124: Tráng sĩ đứt cổ tay (1)
 • Chương 1125: Tráng sĩ đứt cổ tay (2)
 • Chương 1126: Sóng ngầm dâng lên
 • Chương 1127: Bách Lý Tỉ tự đến thăm (1)
 • Chương 1128: Bách Lý Tỉ tự đến thăm (2)
 • Chương 1129: Áo nghĩa dung hợp
 • Chương 1130: Điên cuồng vùn vụt
 • Chương 1131: Đề nghị hôn nhân (1)
 • Chương 1132: Đề nghị hôn nhân (2)
 • Chương 1133: Yêu tộc ám sát
 • Chương 1134: Giáp ngưu vương (1)
 • Chương 1135: Giáp ngưu vương (2)
 • Chương 1136: Giành giật từng giây
 • Chương 1137: Tức hộc máu
 • Chương 1138: Địa Kiếm Vương tức giận (1)
 • Chương 1139: Địa Kiếm Vương tức giận (1)
 • Chương 1140: Vô Không môn
 • Chương 1141: Áo nghĩa đại thành (1)
 • Chương 1142: Áo nghĩa đại thành (2)
 • Chương 1143: Phong chi vô ảnh
 • Chương 1144: Đại chiến man vương (1)
 • Chương 1145: Đại chiến man vương (2)
 • Chương 1146: Một mình chiến với bầy vương
 • Chương 1147: Một đao một tên
 • Chương 1148: Lâm tiên âm (1)
 • Chương 1149: Lâm tiên âm (2)
 • Chương 1150: Cửu âm tuyệt mạch
 • Chương 1151: Thành nhân minh (1)
 • Chương 1152: Thành nhân minh (2)
 • Chương 1153: Hiểu lầm
 • Chương 1154: Khi nhục (1)
 • Chương 1155: Khi nhục (2)
 • Chương 1156: Cút ra khỏi đây
 • Chương 1157: Huyền diệu vương (1)
 • Chương 1158: Huyền diệu vương (2)
 • Chương 1159: Yến hội (1)
 • Chương 1160: Yến hội (2)
 • Chương 1161: Không nên ép ta (1)
 • Chương 1162: Không nên ép ta (2)
 • Chương 1163: Thiết diện vương
 • Chương 1164: Khu vực hạch tâm (1)
 • Chương 1165: Khu vực hạch tâm (2)
 • Chương 1166: Bạo châm vương
 • Chương 1167: Lực chiến tam vương (1)
 • Chương 1168: Lực chiến tam vương (2)
 • Chương 1169: Không ai địch nổi (1)
 • Chương 1170: Không ai địch nổi (2)
 • Chương 1171: Liễu hà vương
 • Chương 1172: Đao hồn đột phá (1)
 • Chương 1173: Đao hồn đột phá (2)
 • Chương 1174: Man vương sáo trang (1)
 • Chương 1175: Man vương sáo trang (2)
 • Chương 1176: Ta muốn
 • Chương 1177: Văn dược vương (1)
 • Chương 1178: Văn dược vương (2)
 • Chương 1179: Tranh luận dược tính (1)
 • Chương 1180: Tranh luận dược tính (2)
 • Chương 1181: Huyền Diệu Vương khẩn cầu
 • Chương 1182: Ảnh mị hải tâm viêm (1)
 • Chương 1183: Ảnh mị hải tâm viêm (2)
 • Chương 1184: Trị liệu hương diễm
 • Chương 1185: Huyền Hàn chi thể (1)
 • Chương 1186: Huyền Hàn chi thể (2)
 • Chương 1187: Phân thân thức tỉnh (1)
 • Chương 1188: Phân thân thức tỉnh (2)
 • Chương 1189: Thành yêu minh
 • Chương 1190: Chiếm cứ động phủ (1)
 • Chương 1191: Chiếm cứ động phủ (2)
 • Chương 1192: Chiến trường Cổ Tộc (1)
 • Chương 1193: Chiến trường Cổ Tộc (2)
 • Chương 1194: Oan hồn
 • Chương 1195: Hài cốt Long tộc (1)
 • Chương 1196: Hài cốt Long tộc (2)
 • Chương 1197: Oan gia tụ đầu
 • Chương 1198: Phát giác lẫn nhau (1)
 • Chương 1199: Phát giác lẫn nhau (2)
 • Chương 1200: Tự chui đầu vào rọ (1)
 • Chương 1201: Tự chui đầu vào rọ (2)
 • Chương 1202: Chiến cổ luân vương
 • Chương 1203: Phù văn tù lao (1)
 • Chương 1204: Phù văn tù lao (2)
 • Chương 1205: Hai chiêu diệt địch (1)
 • Chương 1206: Hai chiêu diệt địch (2)
 • Chương 1207: Cuộc giao chiến thần bí (1)
 • Chương 1208: Cuộc giao chiến thần bí (2)
 • Chương 1209: Binh chia làm hai đường (1)
 • Chương 1210: Binh chia làm hai đường (2)
 • Chương 1211: Văn Dược Vương ngã xuống (1)
 • Chương 1212: Văn Dược Vương ngã xuống (2)
 • Chương 1213: Hỏa diễm sơn
 • Chương 1214: Dung hỏa thần quả (1)
 • Chương 1215: Dung hỏa thần quả (2)
 • Chương 1216: Cường giả khắp nơi (1)
 • Chương 1217: Cường giả khắp nơi (2)
 • Chương 1218: Điên cuồng tranh cướp (1)
 • Chương 1219: Điên cuồng tranh cướp (2)
 • Chương 1220: Giao chiến kịch liệt (1)
 • Chương 1221: Giao chiến kịch liệt (2)
 • Chương 1222: Liên tiếp thu hoạch (1)
 • Chương 1223: Liên tiếp thu hoạch (2)
 • Chương 1224: Viêm Long khủng bố
 • Chương 1225: Bỏ lỡ cơ hội (1)
 • Chương 1226: Bỏ lỡ cơ hội (2)
 • Chương 1227: Vương giả Tam Trọng (1)
 • Chương 1228: Vương giả Tam Trọng (2)
 • Chương 1229: Hồn niệm phân thân (1)
 • Chương 1230: Hồn niệm phân thân (2)
 • Chương 1231: Công kích linh hồn (1)
 • Chương 1232: Công kích linh hồn (2)
 • Chương 1233: Đột phá Nhị Trọng
 • Chương 1234: Hiểu rõ ân oán (1)
 • Chương 1235: Hiểu rõ ân oán (2)
 • Chương 1236: Dễ dàng tiêu diệt (1)
 • Chương 1237: Dễ dàng tiêu diệt (2)
 • Chương 1238: Hỏa Long nhất tộc (1)
 • Chương 1239: Hỏa Long nhất tộc (2)
 • Chương 1240: Thái cổ tà long
 • Chương 1241: Cấm địa Long tộc (1)
 • Chương 1242: Cấm địa Long tộc (2)
 • Chương 1243: Tiểu viêm
 • Chương 1244: Long gia sống lại
 • Chương 1245: Lịch sử đầy bụi (1)
 • Chương 1246: Lịch sử đầy bụi (2)
 • Chương 1247: Bảo tàng Man tộc
 • Chương 1248: Phế khu Cổ Thần
 • Chương 1249: Phong ba khởi (1)
 • Chương 1250: Phong ba khởi (2)
 • Chương 1251: Hàn băng vương
 • Chương 1252: Chìa khóa thứ ba
 • Chương 1253: Đừng để ta xem thường! (1)
 • Chương 1254: Đừng để ta xem thường! (2)
 • Chương 1255: Bí pháp truyền thừa
 • Chương 1256: Phi loan vương
 • Chương 1257: Âm mưu của Man tộc
 • Chương 1258: Thiên phú thần thông (1)
 • Chương 1259: Thiên phú thần thông (2)
 • Chương 1260: Năm đại yêu vương
 • Chương 1261: Tam tộc liên thủ
 • Chương 1262: Mỗi phe phái đều có kế hoạch nham hiểm (1)
 • Chương 1263: Mỗi phe phái đều có kế hoạch nham hiểm (2)
 • Chương 1264: Mê Thất chiểu trạch
 • Chương 1265: Chiểu trạch quái
 • Chương 1266: Thành công đào thoát (1)
 • Chương 1267: Thành công đào thoát (2)
 • Chương 1268: Thiết Đao thú
 • Chương 1269: Trốn quanh bốn phía
 • Chương 1270: Thông đạo chưa biết (1)
 • Chương 1271: Thông đạo chưa biết (2)
 • Chương 1272: Truyền tống môn
 • Chương 1273: Huyễn Cảnh bình nguyên (1)
 • Chương 1274: Huyễn Cảnh bình nguyên (2)
 • Chương 1275: Tinh thần lực đột phá (1)
 • Chương 1276: Tinh thần lực đột phá (2)
 • Chương 1277: Huyễn Mộng thú tôn cấp
 • Chương 1278: Bị sủng hạnh
 • Chương 1279: Thật thật giả giả (1)
 • Chương 1280: Thật thật giả giả (2)
 • Chương 1281: Phụ trách
 • Chương 1282: Mặt thật
 • Chương 1283: Tiến vào bảo điện
 • Chương 1284: Chiến đấu mở màn (1)
 • Chương 1285: Chiến đấu mở màn (2)
 • Chương 1286: Đại chiến Tà Đa
 • Chương 1287: Tiểu Viêm ra tay
 • Chương 1288: Tà Đa vẫn lạc
 • Chương 1289: Chí Bảo điện A cấp (1)
 • Chương 1290: Chí Bảo điện A cấp (2)
 • Chương 1291: Tiến vào bảo thất
 • Chương 1292: Tà Thử Vương phẫn nộ
 • Chương 1293: Chiến đấu khôi lỗi
 • Chương 1294: Chí tôn khí
 • Chương 1295: Đại chiến điên cuồng
 • Chương 1296: Tà Hồn Vương tìm đường chết (1)
 • Chương 1297: Tà Hồn Vương tìm đường chết (2)
 • Chương 1298: Phệ thần thú
 • Chương 1299: Thiên phạt
 • Chương 1300: Truyền thừa cầu
 • Chương 1301: Cuối đường gặp mặt
 • Chương 1302: Hạo thiên kính
 • Chương 1303: Nguy cơ của Man tộc (1)
 • Chương 1304: Nguy cơ của Man tộc (2)
 • Chương 1305: Thiên Thực Man Tôn
 • Chương 1306: Sinh tử tồn vong
 • Chương 1307: Yêu Hoàng tinh huyết (1)
 • Chương 1308: Yêu Hoàng tinh huyết (2)
 • Chương 1309: Người thắng lớn nhất
 • Chương 1310: Lão tiền bối (1)
 • Chương 1311: Lão tiền bối (2)
 • Chương 1312: Đột phá tam trọng
 • Chương 1313: Bốn đại cường giả (1)
 • Chương 1314: Bốn đại cường giả (2)
 • Chương 1315: Phá kiếm vương
 • Chương 1316: Ba chiêu giết ngươi (1)
 • Chương 1317: Ba chiêu giết ngươi (2)
 • Chương 1318: Đại rút lui
 • Chương 1319: Thành Minh Nhân tận thế
 • Chương 1320: Thiên hạ chấn động (1)
 • Chương 1321: Thiên hạ chấn động (2)
 • Chương 1322: Hưng sư vấn tội
 • Chương 1323: Đăng thiên phong (1)
 • Chương 1324: Đăng thiên phong (2)
 • Chương 1325: Liên minh Nhân tộc
 • Chương 1326: Tôn Giả mới
 • Chương 1327: Tháp thời gian (1)
 • Chương 1328: Tháp thời gian (2)
 • Chương 1329: Máu chảy thành sông
 • Chương 1330: Liên thủ kháng địch
 • Chương 1331: Trước khi đại chiến (1)
 • Chương 1332: Trước khi đại chiến (2)
 • Chương 1333: Tam tộc quyết chiến
 • Chương 1334: Một đường đuổi giết (1)
 • Chương 1335: Một đường đuổi giết (2)
 • Chương 1336: Chân tướng rõ ràng
 • Chương 1337: Thần! (1)
 • Chương 1338: Thần! (2)
 • Đây là một đại lục yêu thú hoành hành, chiếm cứ thành trì, nhân loại an phận ở một góc!

  Vì thủ hộ mảnh đất cuối cùng của nhân loại, võ giả triển khai đối kháng đẫm máu với yêu thú, cuộc chiến kéo dài đến mấy ngàn năm.

  Lâm Tiêu vốn là một người bình thường Địa Cầu, thế nhưng trong lúc vô ý đi tới thế giới dùng võ vi tôn này, đúng vào lúc đại lục lâm vào nguy cơ. Trọng sinh vào thân thể một thiếu niên yếu đuối, lại càng thần kỳ hơn lấy được một đầu yêu thú cường đại làm phân thân.

  Ở yêu thú giới, hắn rung chuyển trời đất, ở trong nhân loại, hắn quấy Càn Khôn!

  Bàn tay lò bát quái, trong lòng còn có Lăng Vân Chí, hành tẩu ở trên đường võ đạo đỉnh phong, hắn cước đạp trời cao, quyền quét Càn Khôn.
  Dốc hết sức định Cửu Châu! 

  Có thể bạn thích sách  Thần Mộ (Tru Ma) – Phần 2