Cinque Terre

Tuyển tập truyện cổ tích thế giới

Tác giả :
Thể Loại : Cổ Tích - Thần Thoại
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • 1. Người Thợ Săn
 • 2. Sáu Con Thiên Nga
 • 2. Sáu Người Hầu
 • 4. Ả Grêten Thông Minh
 • 5. Anh Chàng Đánh Trống
 • 6. Anh Và Em Gái
 • 7. Ba Anh Em
 • 8. Ba Bà Kéo Sợi
 • 9. Ba Cô Chị
 • 10. Bà Lão Chăn Ngỗng
 • 11. Ba Người Lùn Trong Rừng
 • 13. Bác Nông Dân Và Con Quỷ
 • 14. Bạch Tuyết Và Hồng Hoa
 • 15. Bảy Con Quạ
 • 16. Cây Củ Cải
 • 17. Chàng Khổng Lồ Trẻ Tuổi
 • 18. Chim Sơn Ca
 • 19. Chim Ưng Thần
 • 20. Chọn Vợ
 • 21. Chú Bé Nghèo Dưới Nấm Mồ
 • 22. Chú Bé Tý Hon
 • 23. Chú Hanh Lười Biếng
 • 24. Chú Hanxơ Sung Sướng
 • 25. Cô Bé Lọ Lem
 • 26. Cô Bé Quàng Khăn Đỏ
 • 27. Cỗ Quan Tài Thuỷ Tinh
 • 28. Cô Bé Chăn Ngỗng
 • 29. Cô Hai Mắt
 • 30. Con Nam Ở Ao
 • 31. Con Rắn Trắng
 • 32. Con Thỏ Biển
 • 33. Con Ngỗng Vàng
 • 34. Con Mèo Đi Hia
 • 35. Con Quỷ Và Bà Nó
 • 36. Con Quỷ Nhốt Trong Lòng
 • 37. Cuộc Ngao Du Của Tý Hon
 • 38. Đồ Bỏ Xó
 • 39. Đóa Hồng
 • 40. Đôi Giày Ủng Da Trâu
 • 41. Đứa Con Vàng
 • 42. Gã Xay Bột Nghèo Khó
 • 43. Hai Anh Em
 • 44. Hai Ông Cháu
 • 45. Hanxơ Sắt
 • 46. Hênxen Và Grêten
 • 47. Hoàng Anh Và Gấu
 • 48. Jôrinđơr Và Jôrigơn
 • 49. Lên Thiên Đàng
 • 50. Mèo Chuột Kết Nghĩa
 • 51. Nàng Bạch Tuyết
 • 52. Ngôi Nhà Trong Rừng
 • 53. Ngọn Đèn Xanh
 • 54. Người Bầy Tôi Trung Thành
 • 55. Người Da Gấu
 • 56. Người Thợ Săn Tài Giỏi
 • 57. Những Người Khôn
 • 58. Nước Trường Sinh
 • 59. Ong Chúa
 • 60. Quà Của Người Tý Hon
 • 61. Rau Lừa
 • 62. Thần Chết Đỡ Đầu
 • 63. Thỏ Và Nhím
 • 64. Vợ Chồng Người Đánh Cá
 • 65. Vua Núi Vàng
 • 66. Vua Quạ
 • 67. Vua Trộm
 • Tuyển tập 67 truyện cổ tích sưu tầm từ Internet

  MỤC LỤC

  1. NGƯỜI THỢ SĂN

  2. SÁU CON THIÊN NGA

  3. SÁU NGƯỜI HẦU

  4. Ả GRÊTEN THÔNG MINH

  5. ANH CHÀNG ĐÁNH TRỐNG

  6. ANH VÀ EM GÁI

  7. BA ANH EM

  8. BA BÀ KÉO SỢI

  9. BA CÔ CHỊ

  10. BÀ LÃO CHĂN NGỖNG

  11. BA NGƯỜI LÙN TRONG RỪNG

  12. BA SỢI TÓC VÀNG CỦA QUỶ

  13. BÁC NÔNG DÂN VÀ CON QUỶ

  14. BẠCH TUYẾT VÀ HỒNG HOA

  15. BẢY CON QUẠ

  16. CÂY CỦ CẢI

  17. CHÀNG KHỔNG LỒ TRẺ TUỔI

  18. CHIM SƠN CA

  19. CHIM ƯNG THẦN

  20. CHỌN V

  21. CHÚ BÉ NGHÈO DƯỚI NẤM MỒ

  22. CHÚ BÉ TÝ HON

  23. CHÚ HANH LƯỜI BIẾNG

  24. CHÚ HANXƠ SUNG SƯỚNG

  25. CÔ BÉ LỌ LEM

  26. CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ

  27. CỖ QUAN TÀI THUỶ TINH

  28. CÔ BÉ CHĂN NGỖNG

  29. CÔ HAI MẮT

  30. CON NAM Ở AO

  31. CON RẮN TRẮNG

  32. CON THỎ BIỂN

  33. CON NGỖNG VÀNG

  34. CON MÈO ĐI HIA

  35. CON QUỶ VÀ BÀ NÓ

  36. CON QUỶ NHỐT TRONG LỌ

  37. CUỘC NGAO DU CỦA TÝ HON

  38. ĐỒ BỎ XÓ

  39. ĐÓA HỒNG

  40. ĐÔI GIÀY ỦNG DA TRÂU

  41. ĐỨA CON VÀNG

  42. GÃ XAY BỘT NGHÈO KHÓ

  43. HAI ANH EM

  44. HAI ÔNG CHÁU

  45. HANXƠ SẮT

  46. HÊNXEN VÀ GRÊTEN

  47. HOÀNG ANH VÀ GẤU

  48. JÔRINĐƠR VÀ JÔRIGƠN

  49. LÊN THIÊN ĐÀNG

  50. MÈO CHUỘT KẾT NGHĨA

  Có thể bạn thích sách  Truyện cổ Xyri

  51. NÀNG BẠCH TUYẾT

  52. NGÔI NHÀ TRONG RỪNG

  53. NGỌN ĐÈN XANH

  54. NGƯỜI BẦY TÔI TRUNG THÀNH

  55. NGƯỜI DA GẤU

  56. NGƯỜI THỢ SĂN TÀI GIỎI

  57. NHỮNG NGƯỜI KÔN

  58. NƯỚC TRƯỜNG SINH

  59. ONG CHÚA

  60. QUÀ CỦA NGƯỜI TÝ HON

  61. RAU LỪA

  62. THẦN CHẾT ĐỠ ĐẦU

  63. THỎ VÀ NHÍM

  64. VỢ CHỒNG NGƯỜI ĐÁNH CÁ

  65. VUA NÚI VÀNG

  66. VUA QUẠ

  67. VUA TRỘM