Cinque Terre

Tu Chân Thế Giới

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Tiểu Vân Vũ quyết
 • Chương 2: Ngọc giản
 • Chương 3: Tiểu viện
 • Chương 4: Vô vọng
 • Chương 5: Lãnh Vụ cốc
 • Chương 6: Nguy cao
 • Chương 7: Chờ ngươi
 • Chương 8: Biến hoá
 • Chương 9: Luyện khí
 • Chương 10: Cỏ dại
 • Chương 11: Cương thi mê tiền
 • Chương 12: Thảo Mộc quyết
 • Chương 13: Đại công cáo thành
 • Chương 14: Quái bệnh
 • Chương 15: Tiểu yêu
 • Chương 16: Kiếm Ý
 • Chương 17: Bồ
 • Chương 18: tháng
 • Chương 19: Sư huynh Vi Thắng
 • Chương 20: Chấp niệm
 • Chương 21: Một hơi
 • Chương 22: Sâu sừng bạc
 • Chương 23: Dị tượng
 • Chương 24: Tìm phương pháp khác
 • Chương 25: Tứ sư cô
 • Chương 26: Cải dung mạt thức
 • Chương 27: Ngưỡng vọng trong hắc ám
 • Chương 28: Bậc cửa
 • Chương 29: Kiếm Ý
 • Chương 30: Bàn tính (tính toán)
 • Chương 31: Tuyển Chọn
 • Chương 32: Cự tuyệt
 • Chương 33: Mầm xuân ngọc bài
 • Chương 34: Nội môn đệ tử
 • Chương 35: Phát hiện
 • Chương 36: Tái ngộ
 • Chương 37: Hai kiếm!
 • Chương 38: Hành Phương viện
 • Chương 39: thử nghiệm luyện đan
 • Chương 40: Trợ giúp
 • Chương 41: Thần Thức
 • Chương 42: Đan thành
 • Chương 43: Nhất phẩm linh đan
 • Chương 44: Một viên tinh thạch dẫn phát thảm án
 • Chương 45: Giãy dụa
 • Chương 46: Trúc Cơ
 • Chương 47: Sư huynh Hứa Dật
 • Chương 48: Hắc tâm điển tịch thất
 • Chương 49: Đơn đặt hàng
 • Chương 50: Tìm kiếm phương pháp
 • Chương 51: Ra tay
 • Chương 52: Liều!
 • Chương 53: Đại Lực hoàn
 • Chương 54: Hỏa
 • Chương 55: Muốn phát tài sao?
 • Chương 56: Quyết tâm
 • Chương 57: Như hỏa
 • Chương 58: Sợ hãi
 • Chương 59: Trong nước luyện kiếm
 • Chương 60: Ngộ
 • Chương 61: Tính toán
 • Chương 62: Lâm Khiêm
 • Chương 63: Môn trung khảo hạch
 • Chương 64: Bắt Được Rồi
 • Chương 65: Ly thủy phần thiên
 • Chương 66: Tỉnh chuyển
 • Chương 67: Hỏi đáp
 • Chương 68: Khó được nhàn rỗi
 • Chương 69: Nước miếng của Tả Mạc
 • Chương 70: Âm châu
 • Chương 71: Thử nghiệm mới
 • Chương 72: Gặp khách
 • Chương 73: Cái khó ló cái không
 • Chương 74: Ác mộng
 • Chương 75: Sương khói
 • Chương 76: Kiếm trận luyện thể
 • Chương 77: Cục
 • Chương 78: Ra tay
 • Chương 79: Quyết định của Tả Mạc
 • Chương 80: Bia mộ biến hóa
 • Chương 81: Linh Anh phái
 • Chương 82: Người không hoành tài không phú!
 • Chương 83: Thủ đoạn bạo lực
 • Chương 84: Vì tinh thạch
 • Chương 85: Tìm đến tới cửa
 • Chương 86: Văn Phi
 • Chương 87: Cường chiêu đối cường chiêu
 • Chương 88: Lột da cương thi
 • Chương 89: Ngu yêu
 • Chương 90: Phản kích của Bồ yêu
 • Chương 91: Dung hợp kiếm ý
 • Chương 92: Thiên âm hỏa châu
 • Chương 93: Lửa Chung duẩn
 • Chương 94: Vì sao trong mắt ta thường chứa lệ
 • Chương 95: Biện pháp bị ép ra
 • Chương 96: Hàn quang
 • Chương 97: Kế của Lâm Viễn
 • Chương 98: Phẫn nộ cùng đau đớn của Tả Mạc
 • Chương 99: Phù binh
 • Chương 100: Thường Hoành máu tanh
 • Chương 101: Liều!
 • Chương 102: Xem không hiểu
 • Chương 103: Khải phát
 • Chương 104: Do dự
 • Chương 105: Ma văn yêu hạch
 • Chương 106: cuồng nhân gia công bán thành phẩm
 • Chương 107: Gặp lại sư huynh
 • Chương 108: Hai con đường
 • Chương 109: Mặc hạt sen
 • Chương 110: Tứ chuyển hỏa trận
 • Chương 111: Mỹ vị “bổ”
 • Chương 112: Âm sát
 • Chương 113: Trận bàn
 • Chương 114: Đấu kiếm hội
 • Chương 115: Ttái tham kiếm động
 • Chương 116: Âm thứ
 • Chương 117: Chuyện gì vậy
 • Chương 118: Giữa vui và buồn
 • Chương 119: Tình báo
 • Chương 120: Hấp dẫn không thể chối từ
 • Chương 121: Đổ ước
 • Chương 122: Áp chú (đặt cược)
 • Chương 123: Khai chiến
 • Chương 124: Phân ảnh cùng liệt hỏa
 • Chương 125: Tuyệt sát
 • Chương 126: gặng hỏi
 • Chương 127: Mọi người đều phiền não
 • Chương 128: Bách bảo phi các
 • Chương 129: Ngũ Sắc Tháp
 • Chương 130: Tái kiến Lâm Khiêm
 • Chương 131: Ngũ Sắc Tháp diệu dụng
 • Chương 132: CHữa Thương
 • Chương 133: Bùi Nguyên Nhiên không vui
 • Chương 134: lâm chiến
 • Chương 135: Tùng Đào các
 • Chương 136: Kiếm ý tâm chuyển
 • Chương 137: Đều có đối thủ
 • Chương 138: uất cùng sướng
 • Chương 139: Trận Phòng lưu
 • Chương 140: Ngã Ly
 • Chương 141: Tông Minh Nhạn đấu Tả Mạc
 • Chương 142: Thất Mai kiếm
 • Chương 143: Tin tức nặng ký
 • Chương 144: Tà môn
 • Chương 145: Nam Môn Dương! Thật nam nhân!
 • Chương 146: Bi phẫn của Tả Mạc
 • Chương 147: Trời sinh ta chiến
 • Chương 148: Phù binh
 • Chương 149: Hỏa
 • Chương 150: Mục tiêu mới
 • Chương 151: Ngộ
 • Chương 152: Tinh sa
 • Chương 153: Pháp bảo bản mệnh
 • Chương 154: Nguyệt minh băng âm
 • Chương 155: Va chạm!
 • Chương 156: Huynh đệ chung hoạn nạn
 • Chương 157: Bất ngờ
 • Chương 158: Bế quan
 • Chương 159: Thu hoạch
 • Chương 160: Liệt hỏa đan
 • Chương 161: Luyện chế kiếm phôi
 • Chương 162: Đầu cơ trục lợi
 • Chương 163: Không phải dạng này
 • Chương 164: Đại trận kiếm ý
 • Chương 165: Vô Không khuếch trương
 • Chương 166: Nơi này tuyệt vời
 • Chương 167: Vật thị nhân phí
 • Chương 168: Hoang Mộc đảo
 • Chương 169: Của trời cho
 • Chương 170: Nam Minh Tử
 • Chương 171: Vi không tiễn
 • Chương 172: Bồ yêu tỉnh lại
 • Chương 173: Dụ Dỗ
 • Chương 174: Kim Ô đại phù trận
 • Chương 175: Hỏa
 • Chương 176: Bạo lực!
 • Chương 177: Làm ăn
 • Chương 178: Hư thuận
 • Chương 179: Bia Mộ
 • Chương 180: Đại thiên diệp thủ
 • Chương 181: Khách quen
 • Chương 182: Phát hiện!
 • Chương 183: Ô Phong tặc
 • Chương 184: Bọ ngựa hoàng tước
 • Chương 185: Kim Ô Hỏa chi uy!
 • Chương 186: Kiếm trận!
 • Chương 187: Một canh giờ
 • Chương 188: Vào trận
 • Chương 189: Ấp ủ
 • Chương 190: Liều mạng
 • Chương 191: Trận chiến đầu dùng Âm Hỏa châu
 • Chương 192: Phạm âm hoàn
 • Chương 193: Thu hoạch khá
 • Chương 194: Kim Giáp vệ
 • Chương 195: Hai cuộc làm ăn
 • Chương 196: Tin tức
 • Chương 197: Ngưng mạch
 • Chương 198: Tình hình ra sao
 • Chương 199: Dịch Thú bài
 • Chương 200: Chào hàng
 • Chương 201: Vũ trang tận răng
 • Chương 202: Áp sát
 • Chương 203: Thuyền Tảo Hạch
 • Chương 204: Cải tiến
 • Chương 205: Cờ Dịch Chiến
 • Chương 206: Đây là cái gì?
 • Chương 207: Nguyệt Tình Huyền Thủy thú
 • Chương 208: Huyết Không Độn
 • Chương 209: Ma Phàm
 • Chương 210: Trật tự tan rã
 • Chương 211: Bọn quỷ phế vật nghèo đói
 • Chương 212: Anh rất là thực tế
 • Chương 213: Ma Phàm đạt tiêu chuẩn
 • Chương 214: Một loạt vấn đề
 • Chương 215: Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh
 • Chương 216: Trận chiến mở màn của Công Tôn Sai
 • Chương 217: Sát chiêu và Ma Phàm
 • Chương 218: Chiến lợi phẩm
 • Chương 219: Lễ thưởng công
 • Chương 220: Liều mạng vì vụn thiết ngân
 • Chương 221: Bồ yêu đang làm gì?
 • Chương 222: Tháp nhỏ tiến giai
 • Chương 223: Tiếp tục trao đổi
 • Chương 224: Chỉ điểm của Bồ yêu
 • Chương 225: Luyện thể đột phá
 • Chương 226: Cảnh giới Nhị sơn
 • Chương 227: Đơn đặt hàng nội bộ
 • Chương 228: Sự quyết đoán của Ma Phàm
 • Chương 229: Phù trận đột phá
 • Chương 230: Lưu Ly Thiên Ba
 • Chương 231: Cảnh báo
 • Chương 232: Chiến cuộc điên cuồng của Công Tôn Sai
 • Chương 233: Huyết Giác Đại mãng
 • Chương 234: Phẫn nộ và sát khí
 • Chương 235: Xung kích ba gợn sóng của đồ tể
 • Chương 236: Tân sinh
 • Chương 237: Tái tạo cơ thể
 • Chương 238: Lôi âm hạch đào
 • Chương 239: Yêu điều tra Vô Không
 • Chương 240: Chuyện gì đây?
 • Chương 241: Xây thành
 • Chương 242: Bao Dịch
 • Chương 243: Ngọc giản
 • Chương 244: Nhất trí đồng ý
 • Chương 245: Mở Màn Trận Đánh
 • Chương 246: Mai phục
 • Chương 247: Thải Thận vũ
 • Chương 248: Dàn xếp vấn đề
 • Chương 249: Phương án mới
 • Chương 250: Đề nghị điên cuồng của Bồ yêu
 • Chương 251: Tả Mạc điên cuồng
 • Chương 252: Phương pháp dùng giấy lửa
 • Chương 253: Tường thành Kim Ô
 • Chương 254: Ngọc thiết đầu chi biến
 • Chương 255: Chiêu Lưu Ly Thiên Ba mới
 • Chương 256: Biến số
 • Chương 257: Kém một chút
 • Chương 258: Bao Dịch giải thích
 • Chương 259: Lưu Tinh Không Hỏa
 • Chương 260: Nữ tu kinh khủng
 • Chương 261: Tập kích!
 • Chương 262: Làm ăn lỗ vốn
 • Chương 263: Quyết tâm của Tả Mạc
 • Chương 264: Sồ hình
 • Chương 265: Biến hóa kinh người của chim ngốc
 • Chương 266: Một chút thu hoạch
 • Chương 267: Đánh lén
 • Chương 268: Đĩa Cửu chuyển Tiêu Thổ
 • Chương 269: Con mẹ nó , ngươi rốt cuộc là ai?
 • Chương 270: Thu hoạch lớn
 • Chương 271: Rình rập
 • Chương 272: Hoàng Trác Quang
 • Chương 273: Mũi kiếm trí mạng
 • Chương 274: Ngài ăn cơm , chúng tôi húp cháo
 • Chương 275: Vây giết
 • Chương 276: Chim tốt tuyệt thế
 • Chương 277: Phát hiện
 • Chương 278: Ngoại Đường Điên Cuồng
 • Chương 279: Giao dịch
 • Chương 280: Mở màn
 • Chương 281: Tiến dần
 • Chương 282: Hỏa liêm thạch
 • Chương 283: Tiểu Hỏa
 • Chương 284: Đại trận
 • Chương 285: Thể ngộ khi luyện khí
 • Chương 286: Tới rồi
 • Chương 287: Vân Trận sa
 • Chương 288: Chiến!
 • Chương 289: Băng âm tái hiện
 • Chương 290: Vệ doanh xuất trận
 • Chương 291: Hồng Quân Hiên
 • Chương 292: Tiểu Ma Sát
 • Chương 293: Phát tài phi nghĩa
 • Chương 294: Mẹ trẻ quay về
 • Chương 295: Chiến tướng!
 • Chương 296: Nguyệt Ngân
 • Chương 297: Khổ Vệ giáp
 • Chương 298: Điên cuồng
 • Chương 299: Đại trận và hạt đào lôi âm
 • Chương 300: Liều mình
 • Chương 301: Tuyệt cảnh
 • Chương 302: Khởi đầu mới
 • Chương 303: Rời khỏi Tiểu Sơn giới
 • Chương 304: Đại Nhật ma thể
 • Chương 305: Vào cửa sông giới
 • Chương 306: Pháp quyết nhập trận
 • Chương 307: Thành Minh Thủy
 • Chương 308: Côn đồ
 • Chương 309: Thu hoạch lớn nhất
 • Chương 310: Hận thù ngày trước
 • Chương 311: Giết tới tận cửa
 • Chương 312: Tả Mạc phẫn nộ
 • Chương 313: Hoá giao
 • Chương 314: Thứ Ma Sát
 • Chương 315: Hoa Nô
 • Chương 316: Kịch biến
 • Chương 317: Tập hợp
 • Chương 318: Cương đạn hình người
 • Chương 319: Muốn đánh thì đánh!
 • Chương 320: Hành động
 • Chương 321: Đánh lén
 • Chương 322: Thắng!
 • Chương 323: Kết đan
 • Chương 324: Thập Chỉ ngục
 • Chương 325: Đây là…
 • Chương 326: Chiến trường cổ vạn năm
 • Chương 327: Song Tử điệp
 • Chương 328: Kiếm động kinh biến
 • Chương 329: Thập Phẩm
 • Chương 330: Thúc Long hắc kích
 • Chương 331: Truyền thụ
 • Chương 332: Sát vụ
 • Chương 333: Sát hồn triều
 • Chương 334: Cấp cổ hoang tế thuật
 • Chương 335: Thu hoạch
 • Chương 336: Thử xem
 • Chương 337: Xích Sát đỉnh
 • Chương 338: Nam Nguyệt
 • Chương 339: Sâu xa?
 • Chương 340: Câu cá
 • Chương 341: Pháp quyết của sư đệ
 • Chương 342: Tiểu yêu thuật của Nam Nguyệt
 • Chương 343: Tương dung
 • Chương 344: Y Chính
 • Chương 345: Ngục chiến trường
 • Chương 346: Cuộc chiến phá ngục
 • Chương 347: Một trận!
 • Chương 348: Tính toán
 • Chương 349: Bạo tẩu
 • Chương 350: Dám đánh anh sao!
 • Chương 351: Thiên Lưu Thủy Tức
 • Chương 352: Hoang tế thuật tái hiện
 • Chương 353: Khuếch tán
 • Chương 354: Hoang Thú Kì Bàn
 • Chương 355: Ra giá
 • Chương 356: Biến hóa mới
 • Chương 357: Ảnh Ma Vệ A Văn
 • Chương 358: Công khai khiêu chiến
 • Chương 359: Xúc động
 • Chương 360: Xuất phát
 • Chương 361: Nguyện vọng khi còn trẻ con
 • Chương 362: A Văn liều mạng
 • Chương 363: Phá ngục lục đạo
 • Chương 364: Gặp lại
 • Chương 365: Thương lượng một chút
 • Chương 366: Đại Phật Tự Y Chính
 • Chương 367: Huyễn thuật và Thanh Hoa táng thủy
 • Chương 368: Võ mồm
 • Chương 369: Ta gọi là Tiếu Ma Qua (*)
 • Chương 370: Ngọc bội
 • Chương 371: Treo thưởng
 • Chương 372: Hoàng Kim Hồn
 • Chương 373: Yêu tóc màu cam
 • Chương 374: Bàn Cờ Hoang Thú – Cục
 • Chương 375: Yêu thuật lồng giam
 • Chương 376: Chúng ta cần thực chiến
 • Chương 377: Thanh Hoa Tuyết
 • Chương 378: Chủ ý của yêu Khói đen
 • Chương 379: Thuỷ triều chiến
 • Chương 380: Thanh Hoa của Thanh Hoa Tuyết
 • Chương 381: Từ trong bia mộ chui ra một…
 • Chương 382: Ngọ Đao Nhất Trảm
 • Chương 383: Ngươi thật đáng chết!
 • Chương 384: Khách trọ mới
 • Chương 385: Tên hung đồ
 • Chương 386: Thương Lâm
 • Chương 387: Mạc Như Hoả
 • Chương 388: Huyễn Diễm Phong Bạo
 • Chương 389: Tìm kiếm mục tiêu
 • Chương 390: Hợp tác
 • Chương 391: Đại Ma Thể
 • Chương 392: Nguyện
 • Chương 393: Khí phật tử nguyện
 • Chương 394: Suy đoán
 • Chương 395: Hoàng kim chiến tướng
 • Chương 396: Tin tức
 • Chương 397: Mảnh nhỏ đồ đằng
 • Chương 398: Tình cảnh mới của Kim Ô doanh
 • Chương 399: Điểm yếu
 • Chương 400: Lệnh gọi nhập ngũ
 • Chương 401: Đại gia hỏa
 • Chương 402: Kết quả điều tra của Minh Quyết Tử
 • Chương 403: Va chạm
 • Chương 404: Giết chết
 • Chương 405: Ngọc Hành
 • Chương 406: Chiến một trận đi!
 • Chương 407: Ứng chiến
 • Chương 408: Lựa chọn của tân thủ
 • Chương 409: Truỳ Viêm yêu
 • Chương 410: Lũ hoa tuyết
 • Chương 411: Tương phản
 • Chương 412: Va chạm
 • Chương 413: Tuyết Hoa Giảo Sát
 • Chương 414: Sát thi
 • Chương 415: Quần quái
 • Chương 416: Quái thi
 • Chương 417: Biển cát Kim Lưu
 • Chương 418: Bão cát
 • Chương 419: Tuyệt cảnh
 • Chương 420: Rất bình thường
 • Chương 421: Ý nghĩ điên cuồng
 • Chương 422: Bạo quân
 • Chương 423: Ý nghĩ của thiên tài
 • Chương 424: Điên cuồng luyện khí
 • Chương 425: Siêu cấp quái thuyền!
 • Chương 426: Đô Thiên Huyết giới
 • Chương 427: Hắc điệt phòng tuyến
 • Chương 428: Âm mưu
 • Chương 429: Chiến pháp của Ma tộc
 • Chương 430: Mặc giáp tê ma
 • Chương 431: Hoa nô
 • Chương 432: Côn Luân
 • Chương 433: Đấu trí
 • Chương 434: Lập trận
 • Chương 435: Đỏ mắt tham lam
 • Chương 436: Biến cố sau nhất trảm của Lôi Bằng
 • Chương 437: Tả Mạc đánh lén
 • Chương 438: Thắng lợi
 • Chương 439: Vân Hải giới
 • Chương 440: Hư Linh thành
 • Chương 441: Quy củ
 • Chương 442: Loại con gái như ngươi
 • Chương 443: Nảy lửa
 • Chương 444: Linh lực của Tạ Sơn
 • Chương 445: Đảo mây họ Nhâm
 • Chương 446: Số liệu kinh người
 • Chương 447: Trên đảo
 • Chương 448: Kim Ô doanh cường hãn
 • Chương 449: Linh Thực viện
 • Chương 450: Hắc Kim phù binh
 • Chương 451: Sau khi Lôi Bằng giác ngộ
 • Chương 452: Tả Mạc giác ngộ
 • Chương 453: Vung tiền như rác
 • Chương 454: Khủng hoảng tài chính
 • Chương 455: Thần Tiên Quá Hải
 • Chương 456: Một pháo vang trời
 • Chương 457: Âm
 • Chương 458: Ra chiêu
 • Chương 459: Phản kích
 • Chương 460: Cao thủ
 • Chương 461: Thế giới đảo điên
 • Chương 462: Sơn động kinh hồn
 • Chương 463: Quái vật gì vậy
 • Chương 464: Tiên hạ thủ vi cường!
 • Chương 465: Cục diện nguy hiểm
 • Chương 466: Ngũ Hành La Yên Tráo
 • Chương 467: Cường công
 • Chương 468: Gặp quỷ rồi!
 • Chương 469: Quanh co khúc khuỷu
 • Chương 470: Mệnh lệnh của mẹ trẻ
 • Chương 471: Hành động hoàn mỹ
 • Chương 472: Cán cân nghiêng lệch
 • Chương 473: Một đòn trí mạng
 • Chương 474: Liêu Kỳ Xương tới gặp
 • Chương 475: Tử Ngọ Thanh Cương trận
 • Chương 476: Định Phách Thần Quang
 • Chương 477: Nguy hiểm
 • Chương 478: Thần Quang
 • Chương 479: Hát vang tiến bước
 • Chương 480: Phong vận động
 • Chương 481: Di Chỉ
 • Chương 482: Bạo lực điểu
 • Chương 483: Thân trưởng lão
 • Chương 484: Nguyên Anh kỳ
 • Chương 485: Hỏa Nha xông trận
 • Chương 486: Tiểu Hỏa
 • Chương 487: Đi nào
 • Chương 488: Nhát kiếm của Vi Thắng
 • Chương 489: Bị đánh lén
 • Chương 490: Dị tượng
 • Chương 491: Thạch bích
 • Chương 492: Thanh Mộc mật cảnh
 • Chương 493: Thanh Lâm
 • Chương 494: Thức tỉnh
 • Chương 495: Trực giác
 • Chương 496: Thần kỹ
 • Chương 497: Thần điện mở ra
 • Chương 498: Hiến tế Kim Ô
 • Chương 499: Can đảm thì sống
 • Chương 500: Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót
 • Chương 501: Đào sâu ba xích
 • Chương 502: Vui quá hoá buồn
 • Chương 503: Thiên Hoàn
 • Chương 504: Huyết hoa văn chuông
 • Chương 505: Vô muội hỏa
 • Chương 506: Một đám dê trắng!
 • Chương 507: Đầu tiên là phải xây chuồng!
 • Chương 508: Kiểm kê (một)
 • Chương 509: Kiểm kê (hai)
 • Chương 510: Tai họa trên trời rơi xuống
 • Chương 511: Hi vọng
 • Chương 512: Mục tiêu
 • Chương 513: Khi chúng ta đưa ra quyết định này
 • Chương 514: Thiên điểu phù
 • Chương 515: Dã Lăng trợn tròn mắt
 • Chương 516: Giao chiến
 • Chương 517: Ai mới là ma tộc?!
 • Chương 518: Ngô vương tại thượng!
 • Chương 519: Cùng chung chí hướng
 • Chương 520: Đứng đầu Vân Hải
 • Chương 521: Người đi theo
 • Chương 522: Tiểu Tiêm Chuỷ
 • Chương 523: Huyền Không tự
 • Chương 524: Dấu hiệu báo trước
 • Chương 525: Vân tinh vụ lưu
 • Chương 526: Vân Chiêu mãng
 • Chương 527: Giặc ngốc!
 • Chương 528: Vân Tín tử
 • Chương 529: Lam nhân
 • Chương 530: Mặc Ngọc cốt
 • Chương 531: Bộ lạc lam nhân
 • Chương 532: Biệt Hàn
 • Chương 533: Nghiệt bộ
 • Chương 534: Đăng Hỏa Phạn giới
 • Chương 535: Đánh lén
 • Chương 536: Biến cố!
 • Chương 537: Đá vụn
 • Chương 538: An bài
 • Chương 539: Trợ giúp
 • Chương 540: Đổi thế
 • Chương 541: Hoán Văn sư
 • Chương 542: Thế cục tan vỡ
 • Chương 543: Tạp Trác
 • Chương 544: Lựa chọn của Đông Tử
 • Chương 545: Toái Thạch trảm
 • Chương 546: Ý nghĩ lớn mật
 • Chương 547: Giới chủ Tằng Dịch
 • Chương 548: Bệnh nan y
 • Chương 549: Sơn Long đoàn
 • Chương 550: Thành công
 • Chương 551: Nhân họa đắc phúc
 • Chương 552: Bạch Nha ma văn
 • Chương 553: Mảnh nhỏ
 • Chương 554: Biện pháp
 • Chương 555: Đột phá khác thường
 • Chương 556: Thập Ô Thiên Nghi
 • Chương 557: Đồng sinh cộng tử
 • Chương 558: Ánh bình minh
 • Chương 559: Gặp mặt
 • Chương 560: Xuất phát
 • Chương 561: Bắt đầu chiến tranh
 • Chương 562: Làm ăn
 • Chương 563: Đánh một trận!
 • Chương 564: Phát hiện
 • Chương 565: Có yêu trả lời!
 • Chương 566: Bộ Tuyên
 • Chương 567: Hạt giống nảy mầm
 • Chương 568: Thái An bất hủ
 • Chương 569: Lam Thiên Long
 • Chương 570: Tiền căn hậu quả
 • Chương 571: Bia ma công
 • Chương 572: Tự tin để liều mạng
 • Chương 573: Bàng Thần
 • Chương 574: Bá đạo
 • Chương 575: Đấm chết
 • Chương 576: Địch tới
 • Chương 577: Hãy gọi ta là Tiếu Ma Qua
 • Chương 578: Tất Điêu Vũ
 • Chương 579: Nộ Hỏa Liên Tôn
 • Chương 580: Hồng Hồ chiến trận
 • Chương 581: Tinh Di Sa Dã
 • Chương 582: Mài đao
 • Chương 583: Sóng lớn nổi lên
 • Chương 584: Bị xem thường rồi
 • Chương 585: Đánh cuộc
 • Chương 586: Cường thế
 • Chương 587: Đối đầu kịch liệt
 • Chương 588: Vô thanh chi sát
 • Chương 589: Giáp Ly bá đạo
 • Chương 590: Chờ đợi
 • Chương 591: Người quen cũ
 • Chương 592: Ra tay cứu giúp
 • Chương 593: Cấm chế của Nghiệt bộ
 • Chương 594: Đâm hắn một cái
 • Chương 595: Giá “tình cảm”
 • Chương 596: Bảo các Thái An
 • Chương 597: Thần lực hô hấp
 • Chương 598: Hỏa cấp lệnh
 • Chương 599: Dò xét trong đêm
 • Chương 600: Trực giác của nữ nhân
 • Chương 601: Sự cố chấp của mẹ trẻ
 • Chương 602: Tiểu Mạc ca say rượu
 • Chương 603: Mạnh bà quỷ tửu
 • Chương 604: Khổng tước linh nhãn giới
 • Chương 605: Khổng tước vương linh
 • Chương 606: Thiên Phản Tinh Mạch Luân
 • Chương 607: Đặc biệt
 • Chương 608: Đằng sau tin tức
 • Chương 609: Hà công chúa
 • Chương 610: Uống rượu
 • Chương 611: Mai phục
 • Chương 612: Ma khách người bùn
 • Chương 613: Âm mưu
 • Chương 614: Hắc Kim phù binh tỉnh lại
 • Chương 615: Những âm mưu
 • Chương 616: Ném đá giấu tay
 • Chương 617: Làm ăn “nhỏ”
 • Chương 618: Phát động
 • Chương 619: Thế giới
 • Chương 620: Giả thành thật
 • Chương 621: Một kiếm của Lâm Khiêm!
 • Chương 622: Nghịch long trảo
 • Chương 623: Long trảo xuất thế
 • Chương 624: Ra tay!
 • Chương 625: Đồng hóa
 • Chương 626: Ngăn cản một kiếm
 • Chương 627: Minh phỉ
 • Chương 628: Màng nước
 • Chương 629: Chiến đấu!
 • Chương 630: Đêm hôm trước
 • Chương 631: Xông lên
 • Chương 632: Sơ hở
 • Chương 633: Trung trận
 • Chương 634: Chia cắt
 • Chương 635: Hung đao rời vỏ
 • Chương 636: Biến cố xuất hiện
 • Chương 637: Vũ Soái tới
 • Chương 638: Đồng tiên sinh
 • Chương 639: Thần nguyệt
 • Chương 640: Hắc Kim phù binh vs Tiễn Thanh
 • Chương 641: Bất Ly
 • Chương 642: Ô Ngọc
 • Chương 643: Giằng co
 • Chương 644: Kim ô chàng thành trụ
 • Chương 645: Sinh tử tỏa ly kiếm
 • Chương 646: Thiết tác bất ly
 • Chương 647: Biến hóa
 • Chương 648: Bất quy
 • Chương 649: Thập ô thiên giới của thái dương tinh loại
 • Chương 650: Tân sinh
 • Chương 651: Thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn
 • Chương 652: Chiến
 • Chương 653: Một kích của A Quỷ
 • Chương 654: Cốc Lương Đao
 • Chương 655: Giao tình
 • Chương 656: Lựa chọn của Cốc Lương Đao
 • Chương 657: Đường chiến bộ
 • Chương 658: Bính ức thuật của Hắc Yên yêu
 • Chương 659: Lê Tiên Nhi
 • Chương 660: Số mệnh
 • Chương 661
 • Chương 662
 • Chương 663
 • Chương 664: Nguy cơ
 • Chương 665: Âm mưu của Bồ yêu và Vệ
 • Chương 666: Thiên hạ kinh
 • Chương 667: Ý nghĩ xấu
 • Chương 668: Tịch Chính
 • Chương 669: Thần kỹ!
 • Chương 670: Hai mươi sáu năm trước
 • Chương 671: Pháp bảo thành hình
 • Chương 672: Quay người giết trở về
 • Chương 673: Không dễ sờ
 • Chương 674: Vi Thắng lập kiếm thệ
 • Chương 675: Ngổn ngang
 • Chương 676: Âm hiểm sát chiêu
 • Chương 677: Mầm móng cùng âm mưu
 • Chương 678: U Hủ Chuyển Sinh Liên
 • Chương 679: A Quỷ
 • Chương 680: Hai người trong tổ phân cao thấp
 • Chương 681: Tả Mạc lột xác
 • Chương 682: Thí Thần Huyết Kiếm
 • Chương 683: Hiểu rõ Thần lực
 • Chương 684: Phục kích
 • Chương 685: Ưu hóa
 • Chương 686: Ma Thần hiện , thiên hạ kinh
 • Chương 687: Anh hùng , Giai nhân
 • Chương 688: Tảng đá
 • Chương 689: Thần tinh
 • Chương 690: Mộ bia luyện thệ
 • Chương 691: Bất Chu Thành
 • Chương 692: Phong Tín Tử
 • Chương 693: Bạch Cương Xà Cốt nguyên vẹn
 • Chương 694: Điệp Binh thủ pháp
 • Chương 695: Địa giai Ma binh chi thế
 • Chương 696: Thiên Xà Thập Tướng Mâu
 • Chương 697: Thang Thần bá đạo
 • Chương 698: Khách tới ngoài ý muốn
 • Chương 699: Mục đích của Tả Mạc
 • Chương 700: Đa mưu túc trí
 • Chương 701: Một đoạn chợ
 • Chương 702: Thanh Hoa chi tuyết
 • Chương 703: Nhúng tay vào
 • Chương 704: Nắm trong tay
 • Chương 705: Các phương
 • Chương 706: Lão đầu thần bí
 • Chương 707: Nỗi băn khoăn
 • Chương 708: Bạo binh lưu (Thượng)
 • Chương 709: Bạo binh lưu (Trung)
 • Chương 710: Bạo binh lưu (Hạ)
 • Chương 711: Bạo binh lưu chi tiếp tục bạo (1)
 • Chương 712: Bạo binh lưu chi tiếp tục bạo (2)
 • Chương 713: Bạo binh lưu chi tiếp tục bạo (3)
 • Chương 714: Thiên Thần Hạ Phàm
 • Chương 715: Ma Binh Quân Vương
 • Chương 716: Thiên Sứ Cụ Trang
 • Chương 717: Lão già thần bí
 • Chương 718: Chuẩn Thần Binh – Thiên Sứ Cụ Trang
 • Chương 719: Bộ cấm chế kia
 • Chương 720: Vương Cấm Thương Khung
 • Chương 721: Dùng kiếm thệ
 • Chương 722: Tiến bộ
 • Chương 723: Có tuyết Thanh Hoa
 • Chương 724: Đột biến bất ngờ
 • Chương 725: Cường giả Thần lực
 • Chương 726: Âm khí nơi cửa động
 • Chương 727: Quỷ Tướng
 • Chương 728: Uy hiếp
 • Chương 729: Thịnh yến đã mở màn
 • Chương 730: Yên lặng mò tới
 • Chương 731: Ra tay
 • Chương 732: Vương Cấm Thương Khung
 • Chương 733: Chiến trường
 • Chương 734: Viễn cổ Thần binh
 • Chương 735: Côn Luân hồn
 • Chương 736: Chết cũng sẽ không quên
 • Chương 737: Thương Khung vào Thành
 • Chương 738: Đấu giá
 • Chương 739: Cố nhân
 • Chương 740: Bạo tẩu
 • Chương 741: Sống mái với nhau
 • Chương 742: Gây cấn
 • Chương 743: Chiến thuật đấy
 • Chương 744: Thân phận của lão nhân
 • Chương 745: Thời đại mới
 • Chương 746: Thần binh
 • Chương 747: Cọng rơm cuối cùng
 • Chương 748: Bắt đầu khuyếch trương
 • Chương 749: Từ đầu lại đến
 • Chương 750: Hắc Hỏa
 • Chương 751: Tông Như xuất quan
 • Chương 752: Chúng tiểu
 • Chương 753: Thống Soái Biệt Hàn
 • Chương 754: Kết minh Tây Huyền
 • Chương 755: Thần binh bộ kiện
 • Chương 756: Sơ cuồng Sào Hưng
 • Chương 757: Nguy cơ
 • Chương 758: Cắt thịt cùng linh cảm
 • Chương 759: Lang Thủ Thiên Quái doanh
 • Chương 760: Tông Như Y Thanh
 • Chương 761: Chúng Tiểu cường hóa
 • Chương 762: Khí phách “Chim” lộ ra ngoài
 • Chương 763: Kế sách của Sào Hưng
 • Chương 763: Kế sách của Sào Hưng
 • Chương 764: Cửu Đại Thiền Môn
 • Chương 765: Tiểu Hắc lập công
 • Chương 766: Điểu chi nhiệm vụ
 • Chương 767: Thanh đồng tàn hoàn
 • Chương 768: Hấp dẫn trí mạng
 • Chương 769: Thăm dò
 • Chương 770: Thanh Ti
 • Chương 771: Tầm bảo
 • Chương 772: Lóng lánh
 • Chương 773: Gặp địch
 • Chương 774: Khiếp sợ
 • Chương 775: Động thủ
 • Chương 776: Kiếm của Vi Thắng
 • Chương 777: Núi thịt
 • Chương 778: Biệt Hàn điên cuồng !
 • Chương 779: Thương Lăng Tuyết
 • Chương 780: Tin tưởng
 • Chương 781: Cơ hội
 • Chương 782: Xông trận chi chiến
 • Chương 783: Thủ đoạn của Vưu Cầm Liệt
 • Chương 784: Lá bài tẩy
 • Chương 785: Biệt Hàn
 • Chương 786: Túng Hỏa Phạm
 • Chương 787: Sự phẫn nộ của Liên Tôn Tự
 • Chương 788: Phân hoá
 • Chương 789: Nghiệt Bộ
 • Chương 790: Đồ Đằng khôi trường
 • Chương 791: Sức mạnh của ăn hàng
 • Chương 792: Vụ Nhãn Khuê
 • Chương 793: Quỷ Vụ đồng
 • Chương 794: Gặp Thiên Hoàn
 • Chương 795: Hàng phục
 • Chương 796: Vũ Phiên Lệnh
 • Chương 797: Côn Luân hồn
 • Chương 798: Lĩnh Ngộ
 • Chương 799: Mai phục
 • Chương 800: Đánh lén
 • Chương 801: Thập Phẩm Nho nhỏ
 • Chương 802: Tâm trạng của Tả Mạc
 • Chương 803: Đại Ám Luân Hoàng Tịch Vũ
 • Chương 804: Thắng lợi
 • Chương 805: Mạc Vân Hải đến rồi!
 • Chương 806: Hạ cung
 • Chương 807: San hô hỏa tê trụ
 • Chương 808: Thanh Đằng hậu nhân
 • Chương 809: Nguy hiểm
 • Chương 810: Tỉnh lại
 • Chương 811: Thiên Hoàn đánh úp toàn diện
 • Chương 812: Khôi tháp
 • Chương 813: Minh hữu
 • Chương 814: Con tin
 • Chương 815: Khó khăn của Dưỡng Nguyên Hạo
 • Chương 816: Biến loạn trong Yêu tộc
 • Chương 817: Ý nghĩ điên cuồng của Chung Đức
 • Chương 818: Vương bài che dấu
 • Chương 819: Đánh cờ
 • Chương 820: Bẫy rập
 • Chương 821: Ngoài dự đoán của mọi người
 • Chương 822: Minh Nguyệt Dạ
 • Chương 823: Chức Nữ toa
 • Chương 824: Tả Mạc phẫn nộ
 • Chương 825: Đột phá
 • Chương 826: Kiểm tra chiến lợi phẩm đưa tới
 • Chương 827: Quyết định của Dưỡng Nguyên Hạo
 • Chương 828: Sơ hở
 • Chương 829: Phản kích (1)
 • Chương 830: Phản kích (2)
 • Chương 831: Phản kích (3)
 • Chương 832: Phản kích (4)
 • Chương 833: Ý đồ
 • Chương 834: Thiên Hoàn tấn công
 • Chương 835: Thiên Hoàn đại trưởng lão
 • Chương 836: Tiểu hỏa
 • Chương 837: Đại trưởng lão thiêu đốt
 • Chương 838: Ta là vua của Mạc Vân Hải!
 • Chương 839: Lý do chiến đấu
 • Chương 840: Đây là Mạc Vân Hải
 • Chương 841: Hủy diệt đi!
 • Chương 842: Phiền phức to rồi
 • Chương 843: Thần cấp!
 • Chương 844: Lâm Khiêm
 • Chương 845: Sức mạnh mãnh liệt
 • Chương 846: Biển hoa văn
 • Chương 847: Ý đồ của mỗi người
 • Chương 848: Bồ Vệ
 • Chương 849: Đồng ý không?
 • Chương 850: Không liên quan tới lý trí
 • Chương 851: Thế cục xoay vần
 • Chương 852: Người kéo quan tài
 • Chương 853: Hoàng Kim chiến xa
 • Chương 854: Thanh Hiểu
 • Chương 855: Xung đột
 • Chương 856: Mạch khoáng
 • Chương 857: Chỉ điểm
 • Chương 858: Thanh Hiểu
 • Chương 859: Lam Băng
 • Chương 860: Giao dịch
 • Chương 861: Âm Lăng Quỷ Chủ
 • Chương 862: Bổn nguyên Thần lực
 • Chương 863: Chuẩn bị
 • Chương 864: Luyện hóa Thần cốt
 • Chương 865: Quỷ hỏa luyện khí
 • Chương 866: Vạn phí trì hải
 • Chương 867: Đấu Bồng Nhân
 • Chương 868: Phản kích
 • Chương 869: Biến hóa
 • Chương 870: Hỏa phần tràng
 • Chương 871: Ba trăm thần trang
 • Chương 872: Vương Chi Hào Giác
 • Chương 873: Tử nhãn ngưng châu
 • Chương 874: Biến cố
 • Chương 875: Gặp lại
 • Chương 876: Thi
 • Chương 877: Tân vương
 • Chương 878: Mười năm!
 • Chương 879: Hội hợp
 • Chương 880: Bồ Vệ
 • Chương 881: Tình thế không ổn
 • Chương 882: Chiến!
 • Chương 883: Thủ chiến
 • Chương 884: Tiến lên!
 • Chương 885: Cơ hội cuối cùng
 • Chương 886: Thanh thế
 • Chương 887: Giằng co
 • Chương 888: Từ lúc nào ta cho phép các ngươi gắn tên mình với Minh Cảnh?
 • Chương 889: Thực lực tuyệt đối
 • Chương 890: Hải Tâm Băng xong đời
 • Chương 891: Tân vương – lão vương
 • Chương 892: Chuẩn bị phát lực
 • Chương 893: Động thủ
 • Chương 894: Phản ứng
 • Chương 895: Biến cố ngoài ý muốn
 • Chương 896: Không thể không chiến!
 • Chương 897: Kế hoạch của Lương Vi
 • Chương 898: Cường công
 • Chương 899: Hào Giác! Thần Cấp!
 • Chương 900: Tử chiến
 • Chương 901: Các ngươi có tốt không?
 • Chương 902: Quyết chiến với Thần Cấp
 • Chương 903: Danh tiếng Đại sư huynh
 • Chương 904: Biệt Hàn VS Mục Huyên
 • Chương 905: Kiếm của Vi Thắng
 • Chương 906: Cái chết của Mễ Nam
 • Chương 907: Ánh bình minh sắp tới
 • Chương 908: Ma thần điên cuồng
 • Chương 909: Kiếm Thần Vi Thắng
 • Chương 910: Kiếm của Lâm Khiêm
 • Chương 911: Lâm Khiêm phản kích
 • Chương 912: Con bài mười năm Vưu Cầm Liệt
 • Chương 913: Đối sách
 • Chương 914: Kiêu ngạo
 • Chương 915: Đại kết cục (cuối)
 •  Tả Mạc là 1 đứa trẻ mất trí nhớ, mất đi dung mạo vứt ở ven đường… được trưởng môn Vô Không kiếm môn nhặt về cho làm ngoại môn đệ tử … Công việc chính của hắn là trồng linh cốc (1 loại ngũ cốc có linh khí) cho môn phái.

  Tả Mạc không có thiên phú tu kiếm nhưng có thiên phú về ngũ hành, ngoại môn đệ tử chỉ có mỗi mình hắn luyện được Vân Vũ quyết (tạo mưa) đến tầng 3, mất trí nhớ nên hắn không có ý chí phấn đấu… mơ ước của lớn nhất của hắn là thành 1 vị Linh thực phu (đại loại như kiểu kỹ sư nông nghiệp).

  Nhưng trong 1 lần đi trừ sâu cho ruộng linh cốc … Tả Mạc bị 1 hạt Bồ Công Anh yêu quái (Bồ yêu ) chiếm lấy thức hải… từ đấy Tả Mạc đổi đời… trở thành Linh thực phu rồi thành nội môn đệ tử. Thiên phú của hắn ko ở tu kiếm nhưng tính cách hắn cố chấp, kiên định … lại được bồ yêu hướng dẫn nên tu luyện được kiếm ý.

  Thân phận của Tả Mạc trong môn phái ngày càng tăng lên thì bí ẩn về thân phận của hắn cũng dần dần hé lộ. Tả Mạc ko thích tu kiếm, cũng không có năng khiếu tu kiếm, hắn thích trồng cây và luyện đan… trên hết là Tả MẠc thích kiếm tiền… nhưng hắn cũng hiểu là nếu không đủ thực lực thì sẽ không bao giờ hắn tìm lại được trí nhớ… không bao giờ biết hắn là ai, nên hắn phải luyện kiếm, chết cũng phải luyện…. 

  Có thể bạn thích sách  Đế Tôn

  Nói chung, cũng như Tạp Đồ, Truyện của Phương Tưởng thường có bối cảnh rất rộng, nhiều nhân vật… từ ngữ thì lại cô đọng, súc tích, sức tưởng tưởng lại cực kỳ phong phú nên nhiều người đọc cảm thấy hơi khó hiểu… nhưng cũng như Tả Mạc bị buộc phải luyện kiếm vậy… truyện của Phương Tưởng mà bỏ qua thì quá phí… vì thế nên khó hiểu cũng phải cố mà đọc