Cinque Terre

Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Tác giả :
Thể Loại : Huyền bí - Giả Tưởng
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Tỉnh lại
 • Chương 2: Giết người
 • Chương 3: Trí mạng
 • Chương 4: Trở về
 • Chương 5: Bản năng
 • Chương 6: Quy tắc
 • Chương 7: Bạn thân
 • Chương 8: Con thuyền ma (1)
 • Chương 9: Con thuyền ma (2)
 • Chương 10: Con thuyền ma (3)
 • Chương 11: Con thuyền ma (4)
 • Chương 12: Con thuyền ma (5)
 • Chương 13: Con thuyền ma (6)
 • Chương 14: Trốn khỏi thuyền ma (1)
 • Chương 15: Trốn khỏi thuyền ma (2)
 • Chương 16: Trốn khỏi thuyền ma (3)
 • Chương 17: Thoát khỏi thuyền ma (4)
 • Chương 18: Trốn khỏi thuyền ma (5)
 • Chương 19: Trốn khỏi thuyền ma (6)
 • Chương 20: Trốn khỏi thuyền ma (7)
 • Chương 21: Sách ma
 • Chương 22: Kế thừa
 • Chương 23: Tái phạm
 • Chương 24: Hóa ma
 • Chương 25: Điềm dữ
 • Chương 26: Sống sót
 • Chương 27: Trốn thoát
 • Chương 28: Triệu hồi
 • Chương 29: Hình viêm
 • Chương 30: Chiến đấu
 • Chương 31: Tóm gọn
 • Chương 32: Cây sinh tử
 • Chương 33: Phiên ngoại – lạnh lẽo
 • Chương 34: Ký Ức
 • Chương 35: Tu la
 • Chương 36: Cộng sinh
 • Chương 37: Trăng trong gương – hoa trong nước (1)
 • Chương 38: Hoa trong gương – trăng trong nước (2)
 • Chương 39: Hoa trong gương – trăng trong nước (3)
 • Chương 40: Hoa trong gương – trăng trong nước (4)
 • Chương 41: Hoa trong gương – trăng trong nước (5)
 • Chương 42: Thoát khỏi hoa trong gương, trăng trong nước (1)
 • Chương 43: Thoát khỏi hoa trong gương, trăng trong nước (2)
 • Chương 44: Thoát khỏi hoa trong gương, trăng trong nước (3)
 • Chương 45: Thoát khỏi hoa trong gương, trăng trong nước (4)
 • Chương 46: Thoát Khỏi Hoa Trong Gương, Trăng Trong Nước (5)
 • Chương 47: Thoát khỏi trăng trong gương, hoa trong nước (6)
 • Chương 48: Thoát khỏi trăng trong gương, hoa trong nước (7)
 • Chương 49: Về nhà
 • Chương 50: Trừng phạt
 • Chương 51: Gia đình
 • Chương 52: Không gian
 • Chương 53: Bóng ma
 • Chương 54: Khúc nhạc dạo
 • Chương 55: Mai cốt chi địa (1)
 • Chương 56: Mai cốt chi địa (2)
 • Chương 57: Mai cốt chi địa (3)
 • Chương 58: Mai cốt chi địa (4)
 • Chương 59: Mai cốt chi địa (5)
 • Chương 60: Mai cốt chi địa (6)
 • Chương 61: Mai cốt chi địa (7)
 • Chương 62: Mai cốt chi địa (8)
 • Chương 63: Mai cốt chi địa (9)
 • Chương 64
 • Chương 65
 • Chương 66
 • Chương 67
 • Chương 68
 • Chương 69
 • Chương 70
 • Chương 71
 • Chương 72
 • Chương 73
 • Chương 74
 • Chương 75
 • Chương 76
 • Chương 77
 • Chương 78
 • Chương 79
 • Chương 80
 • Chương 81
 • Chương 82
 • Chương 83
 • Chương 84
 • Chương 85
 • Chương 86
 • Chương 87
 • Chương 88
 • Chương 89
 • Chương 90
 • Chương 91
 • Chương 92: (Phiên ngoại)
 • Chương 93
 • Chương 94
 • Chương 95
 • Chương 96
 • Chương 97
 • Chương 98
 • Chương 99
 • Chương 100
 • Chương 101
 • Chương 102
 • Chương 103
 • Chương 104
 • Chương 105
 • Chương 106
 • Chương 107
 • Chương 108
 • Chương 109
 • Chương 110
 • Chương 111
 • Chương 112
 • Chương 113
 • Chương 114
 • Chương 115
 • Chương 116
 • Chương 117
 • Chương 118
 • Chương 119
 • Chương 120
 • Chương 121
 • Chương 122
 • Chương 123
 • Chương 124
 • Chương 125
 • Chương 126
 • Chương 127
 • Chương 128
 • Chương 129
 • Chương 130
 • Chương 131
 • Chương 132
 • Chương 133
 • Chương 134
 • Chương 135
 • Chương 136
 • Chương 137
 • Chương 138
 • Chương 139
 • Chương 140
 • Chương 141
 • Chương 142
 • Chương 143
 • Chương 144
 • Chương 145
 • Chương 146
 • Chương 147
 • Chương 148
 • Chương 149
 • Chương 150
 • Chương 151
 • Chương 152
 • Chương 153
 • Chương 154
 • Chương 155
 • Chương 156
 • Chương 157
 • Chương 158
 • Chương 159
 • Chương 160
 • Chương 161
 • Chương 162
 • Chương 163
 • Chương 164
 • Chương 165
 • Chương 166
 • Chương 167
 • Chương 168
 • Chương 169
 • Chương 170
 • Chương 171
 • Chương 172
 • Chương 173
 • Chương 174
 • Chương 175
 • Chương 176
 • Chương 177
 • Chương 178
 • Chương 179
 • Chương 180
 • Chương 181
 • Chương 182
 • Chương 183
 • Chương 184
 • Chương 185
 • Chương 186
 • Chương 187
 • Chương 188
 • Chương 189
 • Chương 190
 • Chương 191
 • Chương 192
 • Chương 193
 • Chương 194
 • Chương 195
 • Chương 196
 • Chương 197
 • Chương 198
 • Chương 199
 • Chương 200
 • Chương 201
 • Chương 202: Phiên ngoại 1
 • Chương 203: Phiên ngoại 2
 • Chương 204: Phiên ngoại 3
 • Chương 205: Phiên ngoại 4
 • Chương 206: Phiên ngoại 5
 • Thể loại: Đam mỹ, kinh dị (kinh bình thường haha), dị năng, trò chơi, nhiều cp, 1×1, chủ thụ, khoa học viễn tưởng, cường cường, hiện đại
  Tình trạng edit: 201c + 5PN
  Editor: Trân(Quỷ thổi đèn) và A Bích (chương 1-67), Jade (chương 68 đến hết)

  Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày  La Giản tỉnh lại từ trong giấc mơ, nhưng không phải là trong ngôi nhà của cậu mà là đang ở  mình bị nhốt trong mật thất đóng kín.

  La Giản nhìn xung quanh không có bất cứ gì chỉ có một tờ giấy được đính trên vách tường: “Trong vòng một giờ phải thoát khỏi mật thất, nếu không bạn sẽ bị loại trừ.”

  Nếu bản thân bạn bị nhốt trong một không gian đóng kín.

  Muốn được tự do phải thoát khỏi nhà giam, giống như linh hồn thoát khỏi thân thể, như vậy cần rất nhiều cố gắng rất nhiều thời gian.

  Có thể bạn thích sách  Thế Giới Nghịch