Cinque Terre

Trảm Long – Trọn Bộ 4 Tập

Tác giả :
Thể Loại : Tiểu Thuyết Trung Quốc
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Giới Thiệu
 • Giới Thiệu Nhân Vật
 • Long Quyết
 • Tập 1 – Chương 1: Trần Đường Phong Nguyệt
 • Tập 1 – Chương 2: Thuật Phong Thủy Thiên Tử
 • Tập 1 – Chương 3: Cửu Tự Ấn
 • Tập 1 – Chương 4: Trăng Rọi Minh Đường Thành Sát Cục
 • Tập 1 – Chương 5: Vô Diện Nhân
 • Tập 1 – Chương 6: Uy Dũng Bậc Anh Thư
 • Tập 1 – Chương 7: Thiên Quốc Đằng Long
 • Tập 1 – Chương 8: Số Kiếp Hoàng Triều
 • Tập 2 – Chương 1: Hung Trạch
 • Tập 2 – Chương 2: Đêm Lặng Không Trăng
 • Tập 2 – Chương 3: Bồi Thường
 • Tập 2 – Chương 4: Không Hẹn Mà Gặp
 • Tập 2 – Chương 5: Hổ Trong Lồng
 • Tập 2 – Chương 6: Bố Cục Trừ Hại
 • Tập 2 – Chương 7: Lộc Châu Thu Nguyệt
 • Tập 2 – Chương 8: Kỳ Môn Ảo Trận
 • Tập 2 – Chương 9: Ảo Hải
 • Tập 2 – Chương 10: Vô Vị Thiền
 • Tập 2 – Chương 11: Trảm Tâm
 • Tập 2 – Chương 12: Đại Phong Thủy
 • Tập 2 – Chương 13: Vào Thành
 • Tập 2 – Chương 14: Thấy Đao Trong Sương
 • Tập 2 – Chương 15: Điện Phục Ma
 • Tập 2 – Chương 16: Trảm Long Quyết
 • Tập 2 – Chương 17: Số Mệnh Vô Minh
 • Tâp 3 – Chương 1: Quái Tướng Pháp
 • Tập 3 – Chương 2: Sát Cơ Thoáng Hiện
 • Tập 3 – Chương 3: Chém Cả Hai Rồng
 • Tập 3 – Chương 4: Đêm Đoạt Long Đồ
 • Tập 3 – Chương 5: Giang Hồ Gặp Lại
 • Tập 3 – Chương 6: Lãnh Huyết Tầm Giang
 • Tập 3 – Chương 7: Thần Tiêu Hiệp Đạo
 • Tập 3 – Chương 8: Quốc Sư Dụ Đánh
 • Tập 3 – Chương 9: Âm Mưu Thanh Tẩy
 • Tập 3 – Chương 10: Vận Chuyển Quân Hỏa
 • Tập 3 – Chương 11: Binh Pháp Phong Thủy
 • Tập 3 – Chương 12: Bím Tóc
 • Tập 3 – Chương 13: Mộng Thái Bình
 • Tập 3 – Chương 14: Hỏa Phượng Hoàng
 • Tập 4 – Chương 1: Phong Thủy Bịp
 • Tập 4 – Chương 2: Chân Tướng Mệnh Vận
 • Tập 4 – Chương 3: Quỷ Anh Hùng Hồng Môn
 • Tập 4 – Chương 4: Nổi Dậy Ở Thiều Châu
 • Tập 4 – Chương 5: Rồng Lưng Kiếm
 • Tập 4 – Chương 6: Tự Phá Mộ Tổ
 • Tập 4 – Chương 7: Đời Sống Vợ Chồng
 • Tập 4 – Chương 8: Âm Mưu Thời Tam Quốc
 • Tập 4 – Chương 9: Chiến Đấu Vì Yêu
 • Tập 4 – Chương 10: Tiểu Đao Hội
 • Tập 4 – Chương 11: Cá Voi Sát Thủ
 • Tập 4 – Chương 12: Rửa Hận Trên Biển
 • Tập 4 – Chương 13: Tấn Công Hoàng Lăng
 • Tâp 4 – Chương 14: Thâm Ý Của Trảm Long
 • Tập 4 – Chương 15: Kết Thúc Và Khởi Đầu
 • Chú Thích 
 • Đệ nhất kỳ thư về phong thủy trong thiên hạ, LONG QUYẾT đã thất lạc cả nghìn năm trước, nay lại thấp thoáng ẩn hiện trong nhân gian.

  Tầm long quyết, tìm khắp long mạch trong thiên hạ.Ngự long quyết, vận dụng long khí, xoay trời chuyển đất.Trảm long quyết, cắt đứt long mạch, triệt tiêu long khí. Đầu mối duy nhất để tìm Long Quyết là Lục Kiều Kiều, cô gái xinh đẹp sinh sống ở Quảng Châu, chuyên nghề xem bói cho kỹ nữ. Dưới sự sắp đặt của Quốc sư thần bí, cô đã từ bỏ cuộc sống thanh bình ẩn dật, cùng người tình ngoại quốc và chú nhóc đệ tử mới thu nhận bước lên con đường đào vong, giữ kín bí mật lớn của gia tộc.Vậy nhưng, triều đình Đại Thanh đang lúc đối mặt nguy cơ diệt vong sẽ bỏ qua cuốn sách này chăng?

  Các cao thủ phong thủy trong thiên hạ sẽ bỏ qua cuốn sách này chăng? Những kẻ manh tâm tranh bá giang sơn liệu có bỏ qua cuốn sách này chăng? Một trận minh tranh ám đấu kịch liệt bắt đầu diễn ra, xoay quanh Lục Kiều Kiều và pho kỳ thư thần bí…

  Nhận định

  “Một cuốn tiểu thuyết về phong thủy và mệnh lý, được viết bởi truyền nhân chính tông của phái phong thủy Giang Tây và Thiên sư đạo.Vừa là phong thủy dẫn nhập, vừa là phiêu lưu kỳ bí. Còn gì tuyệt vời hơn thế” (Amazon.cn)