Cinque Terre

Trạch Thiên Ký

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Đọc Online

Danh sách chương


 • Quyển 1 – Chương 1-1: Tự chương: Xuống núi
 • Quyển 1 – Chương 1-2: Ta đổi ý
 • Quyển 1 – Chương 2: Tại sao
 • Quyển 1 – Chương 3: Đó là một cái tên tầm thường, nhưng, là tên của ta
 • Quyển 1 – Chương 4: Thiên Đạo viện
 • Quyển 1 – Chương 5: Thanh y thiếu niên Tam Thập Lục
 • Quyển 1 – Chương 6: Mở đề vui mừng
 • Quyển 1 – Chương 7: Trần Đường gặp gỡ
 • Quyển 1 – Chương 8: Trích tinh
 • Quyển 1 – Chương 9: Ta đã làm sai chuyện gì sao?
 • Quyển 1 – Chương 10: Ngày nào lên Thanh Vân
 • Quyển 1 – Chương 11: Hai người này
 • Quyển 1 – Chương 12: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói (Thượng)
 • Quyển 1 – Chương 13: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói
 • Quyển 1 – Chương 14: Từ hữu dung
 • Quyển 1 – Chương 15: Một con dê đen
 • Quyển 1 – Chương 16: Một gian học viện
 • Quyển 1 – Chương 17: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Thượng)
 • Quyển 1 – Chương 18: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Trung)
 • Quyển 1 – Chương 19: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Hạ)
 • Quyển 1 – Chương 20: Trang thứ nhất
 • Quyển 1 – Chương 21: Phương pháp đọc sách
 • Quyển 1 – Chương 22: Đơn giản như vậy
 • Quyển 1 – Chương 23: Đại dương tinh thần
 • Quyển 1 – Chương 24: Ngàn vạn tinh thần, chỉ lấy một viên
 • Quyển 1 – Chương 25: Cam Lộ Đài và Bách Thảo Viên
 • Quyển 1 – Chương 26: Hậu tích
 • Quyển 1 – Chương 27: Đã nhiều năm
 • Quyển 1 – Chương 28: Vượt tường gặp hắc bào
 • Quyển 1 – Chương 29: Một lời kinh phong vũ
 • Quyển 1 – Chương 30: Sách cũ thay trang mới
 • Quyển 1 – Chương 31: Khi trời sập xuống, có hắn phía trước
 • Quyển 1 – Chương 32: Tiên sinh, ngươi hãy thu ta đi
 • Quyển 1 – Chương 33: Bái sư
 • Quyển 1 – Chương 34: Bái sư (Hạ)
 • Quyển 1 – Chương 35: Dâm tặc? Phế vật?
 • Quyển 1 – Chương 36: Cảm ơn
 • Quyển 1 – Chương 37: Bài học đầu tiên
 • Quyển 1 – Chương 38: Chỉ điểm
 • Quyển 1 – Chương 39: Từ Bách Thảo viên tới Quốc Giáo học viện
 • Quyển 1 – Chương 40: Đêm đầu tiên
 • Quyển 1 – Chương 41: Trang hoán vũ
 • Quyển 1 – Chương 42: Tiếng cười
 • Quyển 1 – Chương 43: Tiểu quái vật của Tông Tự sở
 • Quyển 1 – Chương 44: Ta tên là Lạc Lạc
 • Quyển 1 – Chương 45: Uy vũ sinh phong
 • Quyển 1 – Chương 46: Mao thu vũ
 • Quyển 1 – Chương 47: Bóng dáng cùng quýt xanh
 • Quyển 1 – Chương 48: Bên trên dong thụ
 • Quyển 1 – Chương 49: Giáo côn
 • Quyển 1 – Chương 50: Đồng châm
 • Quyển 1 – Chương 51: Có chút loạn
 • Quyển 1 – Chương 52: Dự tiệc
 • Quyển 1 – Chương 53: Trong Vị Ương cung
 • Quyển 1 – Chương 54: Một đạo xuân phong trong đêm
 • Quyển 1 – Chương 55: Vấn đề nhân phẩm
 • Quyển 1 – Chương 56: Vấn đề công bình
 • Quyển 1 – Chương 57: Đồng Cung chi tù
 • Quyển 1 – Chương 58: Một mình xông long đàm
 • Quyển 1 – Chương 59: Một tên thiếu niên độc thoại trước hắc sắc cự long
 • Quyển 1 – Chương 60: Đẩy điện mà vào
 • Quyển 1 – Chương 61: Xin cho ta nói với ngươi một chữ
 • Quyển 1 – Chương 62: Chi chi
 • Quyển 1 – Chương 63: Đúng lúc
 • Quyển 1 – Chương 64: Hỏi thế gian
 • Quyển 1 – Chương 65: Nàng là vị hôn thê của ta
 • Quyển 1 – Chương 66: Bạch hạc làm bằng (Thượng)
 • Quyển 1 – Chương 67: Bạch hạc làm bằng (Hạ)
 • Quyển 1 – Chương 68: Bạch Đế làm họ (Thượng)
 • Quyển 1 – Chương 69: Bạch Đế làm họ (Hạ)
 • Quyển 1 – Chương 70: Có một thiếu niên
 • Quyển 1 – Chương 71: Người thứ tư
 • Quyển 1 – Chương 72: Xin chỉ giáo
 • Quyển 1 – Chương 73: Ý nan bình
 • Quyển 1 – Chương 75: Băng vân loạn
 • Quyển 1 – Chương 76: Các thiếu niên không tệ
 • Quyển 1 – Chương 77: Tứ cửu thành nói chuyện xưa
 • Quyển 1 – Chương 78: Đông Lâm dã quận diệu thất tinh
 • Quyển 1 – Chương 79: Từ sơn dã tới triều đình
 • Quyển 1 – Chương 80: Cuộc chiến truyền lại đời sau?
 • Quyển 1 – Chương 81: Kiếm của Lạc Lạc
 • Quyển 1 – Chương 82: Tiên thanh vang vọng
 • Quyển 1 – Chương 83: Chuyến xe đêm
 • Quyển 1 – Chương 84: Nói chuyện trong đêm
 • Quyển 1 – Chương 85: Phá viện (Thượng)
 • Quyển 1 – Chương 86: Phá viện (Trung)
 • Quyển 1 – Chương 87: Phá viện (Hạ)
 • Quyển 1 – Chương 88: Các thiếu niên Quốc Giáo học viện phản kích
 • Quyển 1 – Chương 89: Phá màn mưa
 • Quyển 1 – Chương 90: Nhanh hơn, cứng hơn, mạnh hơn
 • Quyển 1 – Chương 91: Viện môn và nhân tâm
 • Quyển 1 – Chương 92: Người gác cổng, nói chuyện, người trên giường
 • Quyển 1 – Chương 93: Một trận mưa thu kỳ lạ
 • Quyển 1 – Chương 94: Chiến một tòa kinh đô (Thượng)
 • Quyển 1 – Chương 95: Chiến một tòa kinh đô (Trung)
 • Quyển 1 – Chương 96: Chiến một tòa kinh đô (Hạ)
 • Quyển 1 – Chương 97: Thu vũ giáo viện huyết án
 • Quyển 1 – Chương 98: Nghe một vị nương nương
 • Quyển 1 – Chương 99: Tu hành, cao hơn sinh tử
 • Quyển 1 – Chương 100: Niên đại dã hoa đua nở khắp núi
 • Quyển 1 – Chương 101: Nhớ chuyện cũ ở Bách Thảo Viên
 • Quyển 1 – Chương 102: Cam Lộ Đài phủ kim
 • Quyển 1 – Chương 103: Thích trên giường của ngươi
 • Quyển 1 – Chương 104: Nhớ một người
 • Quyển 1 – Chương 105: Tới Ly cung
 • Quyển 1 – Chương 106: Qua thần đạo
 • Quyển 1 – Chương 107: Khẩu chiến
 • Quyển 1 – Chương 108: Nhất hoa nhất thế giới
 • Quyển 1 – Chương 109: Gặp lại
 • Quyển 1 – Chương 110: Dạy bảo
 • Quyển 1 – Chương 111: Giáo hoàng
 • Quyển 1 – Chương 112: Có người mới trên Thanh Vân bảng (Thượng)
 • Quyển 1 – Chương 113: Có người mới trên Thanh Vân bảng (Trung)
 • Quyển 1 – Chương 114: Có người mới trên Thanh Vân bảng (Hạ)
 • Quyển 1 – Chương 115: Mười thứ hạng đầu
 • Quyển 1 – Chương 116: Tuyên cáo
 • Quyển 1 – Chương 117: Tinh quang qua ngón tay (Thượng)
 • Quyển 1 – Chương 118: Tinh quang qua ngón tay (Hạ)
 • Quyển 1 – Chương 119: Bí hiểm
 • Quyển 1 – Chương 120: Bắc Tân kiều
 • Quyển 1 – Chương 121: Long chi hoạn
 • Quyển 1 – Chương 122: Ta thật sự muốn sống thêm năm trăm năm
 • Quyển 1 – Chương 123: Liệu nguyên
 • Quyển 1 – Chương 124: Vô cấu
 • Quyển 1 – Chương 125: Hồng trang
 • Quyển 1 – Chương 126: Dị biến
 • Quyển 1 – Chương 127: Thắt lưng mang mười vạn quan tiền (Thượng)
 • Quyển 1 – Chương 128: Thắt lưng mang mười vạn quan tiền (Hạ)
 • Quyển 1 – Chương 129: Các thiếu niên trước ánh mặt trời
 • Quyển 1 – Chương 130: Văn thí bắt đầu
 • Quyển 1 – Chương 131: Hai người nộp bài thi cuối cùng
 • Quyển 1 – Chương 132: Chử Thì lâm
 • Quyển 1 – Chương 133: Lâm hải thính đào (Thượng)
 • Quyển 1 – Chương 134: Lâm hải thính đào (Hạ)
 • Quyển 1 – Chương 135: Cẩn thận
 • Quyển 1 – Chương 136: Nắm tay
 • Quyển 1 – Chương 137: Sông cạn
 • Quyển 1 – Chương 138: Cưỡi hạc xuống giang nam
 • Quyển 1 – Chương 139: Thiếu niên Lang tộc
 • Quyển 1 – Chương 140: Đối chiến không nhìn thấy
 • Quyển 1 – Chương 141: Mấy người bên rừng không ai hỏi
 • Quyển 1 – Chương 142: Quả đấm trực diện
 • Quyển 1 – Chương 143: Trận chiến đầu tiên
 • Quyển 1 – Chương 144: Kiếp trước ngươi đã làm những chuyện gì?
 • Quyển 1 – Chương 145: Rút thăm
 • Quyển 1 – Chương 146: Luận kiếm
 • Quyển 1 – Chương 147: Tuyệt đối không nghĩ tới
 • Quyển 1 – Chương 148: Bờ vực
 • Quyển 1 – Chương 149: Ngốc nghếch tiến lên
 • Quyển 1 – Chương 150: Đẫm máu, rút kiếm, đạp mây, rụng râu
 • Quyển 1 – Chương 151: Thiên không
 • Quyển 1 – Chương 152: Thiếu niên chân không, thiếu nữ kiên quyết
 • Quyển 1 – Chương 153: Không chiến
 • Quyển 1 – Chương 154: Mà thắng
 • Quyển 1 – Chương 155: Hằng ngày
 • Quyển 1 – Chương 156: Hai thiếu niên thắng liên tiếp
 • Quyển 1 – Chương 157: Chỉ tới đây sao
 • Quyển 1 – Chương 158: Thiên sát cô tinh
 • Quyển 1 – Chương 159: Vậy cứ như thế đi
 • Quyển 1 – Chương 160: Một kiếm đơn giản
 • Quyển 1 – Chương 161: Nhắm mắt lại, trăm kiếm sinh
 • Quyển 1 – Chương 162: Thiêu đốt
 • Quyển 1 – Chương 163: Một cơn mưa mới xóa đi bụi cũ
 • Quyển 1 – Chương 164: Đảo sơn
 • Quyển 1 – Chương 165: Xách giày
 • Quyển 1 – Chương 166: Như vậy cũng đúng
 • Quyển 1 – Chương 167: Hai trận chiến kéo dài
 • Quyển 1 – Chương 168: Ra giá cho bản thân
 • Quyển 1 – Chương 169: Vượt lên danh sách thi văn
 • Quyển 1 – Chương 170: Tám phương đợi trận chiến này
 • Quyển 1 – Chương 171: Ngư ca tam kiếm
 • Quyển 1 – Chương 172: Cánh đồng tuyết lại cháy
 • Quyển 1 – Chương 173: Yên lặng trước giống bão
 • Quyển 1 – Chương 174: Nhắm mắt vào bắt gặp hồ núi
 • Quyển 1 – Chương 175: Nhìn Thông U một chút
 • Quyển 1 – Chương 176-1: Hắn luôn ở tại Thông U (p1)
 • Quyển 1 – Chương 176-2: Hắn luôn ở tại Thông U (p2)
 • Quyển 1 – Chương 177: Bí mật trong kiếm
 • Quyển 1 – Chương 178-1: Dựa vào tường lâu, chặt đứt qua lại (p1)
 • Quyển 1 – Chương 178-2: Dựa vào tường lâu, chặt đứt qua lại (p2)
 • Quyển 1 – Chương 178-3: Dựa vào tường lâu, chặt đứt qua lại (p3)
 • Quyển 1 – Chương 179-1: Ánh nắng chiều
 • Quyển 1 – Chương 179-2: Ánh nắng chiều (2)
 • Quyển 1 – Chương 180: Đứng đầu bảng
 • Quyển 1 – Chương 181-1: Trùng tu cửa sân (p1)
 • Quyển 1 – Chương 181-2: Trùng tu cửa sân (p2)
 • Quyển 1 – Chương 182-1: Trong vòng một đêm, phía trước vạn người (p1)
 • Quyển 1 – Chương 182-2: Trong vòng một đêm, phía trước vạn người (p2)
 • Quyển 1 – Chương 183: Cúi đầu, mới có thể nhận được quán quân đó
 • Quyển 1 – Chương 184-1: Chuyện đã từng (p1)
 • Quyển 1 – Chương 184-2: Chuyện đã từng (p2)
 • Quyển 1 – Chương 185: Tiệc rượu tại nhà
 • Quyển 1 – Chương 186: Người bắt đầu thu hoạch
 • Quyển 1 – Chương 187: Giai nhân Từ thị, cố hương Chu lang
 • Quyển 1 – Chương 188: Thập giai nhi thượng
 • Quyển 1 – Chương 189: Bức họa thứ tám trong Lăng Yên các
 • Quyển 1 – Chương 190: Ánh sáng trong lịch sử
 • Quyển 1 – Chương 191: Hộp vận mệnh
 • Quyển 1 – Chương 192: Ba người đã từng (p1)
 • Quyển 1 – Chương 193: Ba người đã từng (p2)
 • Quyển 1 – Chương 194-1: Thí sinh vào kinh đi thi (p1)
 • Quyển 1 – Chương 194-2: Thí sinh vào kinh đi thi (p2)
 • Quyển 1 – Chương 195: Không có vận mệnh
 • Quyển 1 – Chương 196: Mưa gió tám phương, sinh ra từ Hắc Thạch
 • Quyển 1 – Chương 197-1: Mất đi cảm hứng (1)
 • Quyển 1 – Chương 197-2: Mất đi cảm hứng (2)
 • Quyển 1 – Chương 198-1: Thiên Thư Lăng (p1)
 • Quyển 1 – Chương 198-2: Thiên Thư Lăng (p2)
 • Quyển 1 – Chương 199-1: Người trông lăng (p1)
 • Quyển 1 – Chương 199-2: Người trông lăng (p2)
 • Quyển 1 – Chương 199-3: Người trông lăng (p3)
 • Quyển 1 – Chương 200-1: Du Khách (p1)
 • Quyển 1 – Chương 200-2: Du Khách (p2)
 • Quyển 1 – Chương 201: Hai đứa bé bên tường rào
 • Quyển 1 – Chương 202: Huyết mạch dâng trào
 • Quyển 1 – Chương 203-1: Đạp tuyết Tuân Mai (p1)
 • Quyển 1 – Chương 203-2: Đạp tuyết Tuân Mai (p2)
 • Quyển 1 – Chương 204: Thiên lương vương phá
 • Quyển 1 – Chương 205-1: Đi Lăng Nam (p1)
 • Quyển 1 – Chương 205-2: Đi Lăng Nam (p2)
 • Quyển 1 – Chương 206: Xông thần đạo
 • Quyển 1 – Chương 207-1: Trận chiến trong tuyết (p1)
 • Quyển 1 – Chương 207-2: Trận chiến trong tuyết (p2)
 • Quyển 1 – Chương 208: Cảm ơn ngươi, đừng khách khí
 • Quyển 1 – Chương 209-1: Tới bình minh đi xem bia (p1)
 • Quyển 1 – Chương 209-2: Tới bình minh đi xem bia (p2)
 • Quyển 1 – Chương 210: Chiếu tình bia
 • Quyển 1 – Chương 211-1: Vạn chủng giải bia pháp (p1)
 • Quyển 1 – Chương 211-2: Vạn chủng giải bia pháp (p2)
 • Quyển 1 – Chương 212: Vạn chủng giải bia pháp (p3)
 • Quyển 1 – Chương 213: Vạn chủng giải bia pháp (p4)
 • Quyển 1 – Chương 214-1: Sách mỏng động nhân tâm (p1)
 • Quyển 1 – Chương 214-2: Sách mỏng động nhân tâm (p2)
 • Quyển 1 – Chương 215: Ban đêm thắp đèn xem bia (p1)
 • Quyển 1 – Chương 216: Ban đêm thắp đèn xem bia (p2)
 • Quyển 1 – Chương 217: Ban đêm thắp đèn xem bia (p3)
 • Quyển 1 – Chương 218-1: Chuyện cũ biết bao nhiêu (p1)
 • Quyển 1 – Chương 218-2: Chuyện cũ biết bao nhiêu (p2)
 • Quyển 1 – Chương 219: Chuyện cũ biết bao nhiêu (p3)
 • Quyển 1 – Chương 220-1: Người giải bia đầu tiên (p1)
 • Quyển 1 – Chương 220-2: Người giải bia đầu tiên (p2)
 • Quyển 1 – Chương 221-1: Chúng diệu chi môn (p1)
 • Quyển 1 – Chương 221-2: Chúng diệu chi môn (p2)
 • Quyển 1 – Chương 222: Các thiếu niên ôm bia
 • Quyển 1 – Chương 223-1: Nhạn kêu (p1)
 • Quyển 1 – Chương 223-2: Nhạn kêu (p2)
 • Quyển 1 – Chương 224: Nhạn kêu (p3)
 • Quyển 1 – Chương 225-1: Một ngày xem hết lăng bia (p1)
 • Quyển 1 – Chương 225-2: Một ngày xem hết lăng bia (p2)
 • Quyển 1 – Chương 226: Bia gãy
 • Quyển 1 – Chương 227: Nên xem như thế (1)
 • Quyển 1 – Chương 228: Nên xem như thế (2)
 • Quyển 1 – Chương 229: Vừa thấy sự thật
 • Quyển 1 – Chương 230: Tối nay tinh quang rực rỡ
 • Quyển 1 – Chương 231: Hắc Thạch thần bí, sao trời hoàn mỹ
 • Quyển 1 – Chương 232-1: Pháo hoa thịnh cảnh không còn đêm (p1)
 • Quyển 1 – Chương 232-2: Pháo hoa thịnh cảnh không còn đêm (p2)
 • Quyển 1 – Chương 233: Rời lăng
 • Quyển 1 – Chương 234: Giấc mộng xuân chưa phát hiện ra
 • Quyển 1 – Chương 235: Bái kiến Giáo Hoàng đại nhân
 • Quyển 1 – Chương 236-1: Người thừa kế (p1)
 • Quyển 1 – Chương 236-2: Người thừa kế (p2)
 • Quyển 1 – Chương 237-1: Viện trưởng trẻ tuổi (p1)
 • Quyển 1 – Chương 237-2: Viện trưởng trẻ tuổi (p2)
 • Quyển 1 – Chương 238-1: Một nốt ruồi đỏ trên mi tâm (p1)
 • Quyển 1 – Chương 238-2: Một nốt ruồi đỏ trên mi tâm (p2)
 • Quyển 1 – Chương 239: Một nốt ruồi đỏ trên mi tâm (p3)
 • Quyển 1 – Chương 240: Linh hồn khác biệt
 • Quyển 1 – Chương 241-1: Chuột bự trong đống vật lẫn lộn (p1)
 • Quyển 1 – Chương 241-2: Chuột bự trong đống vật lẫn lộn (p2)
 • Quyển 1 – Chương 242: Đồng hành
 • Quyển 1 – Chương 243-1: Hoàng Chỉ Tán (p1)
 • Quyển 1 – Chương 243-2: Hoàng Chỉ Tán (p2)
 • Quyển 1 – Chương 244-1: Ngoài Chu Viên có mưa gió đến (p1)
 • Quyển 1 – Chương 244-2: Ngoài Chu Viên có mưa gió đến (p2)
 • Quyển 1 – Chương 245: Ngoài Chu Viên có mưa gió đến (p3)
 • Quyển 1 – Chương 246-1: Ngoài Chu Viên có mưa gió đến (p4)
 • Quyển 1 – Chương 246-2: Ngoài Chu Viên có mưa gió đến (p5)
 • Quyển 1 – Chương 247-1: Mưa tới, nên mở dù (p1)
 • Quyển 1 – Chương 247-2: Mưa tới, nên mở dù (p2)
 • Quyển 1 – Chương 248-1: Tiểu Tiểu Tô (p1)
 • Quyển 1 – Chương 248-2: Tiểu Tiểu Tô (p2)
 • Quyển 1 – Chương 249: Nghịch lưu mà… lên hay không lên (p1)
 • Quyển 1 – Chương 250: Nghịch lưu mà… lên hay không lên (p2)
 • Quyển 1 – Chương 251-1: Khói nhẹ truyền báo động (p1)
 • Quyển 1 – Chương 251-2: Khói nhẹ truyền báo động (p2)
 • Quyển 1 – Chương 252-1: Hai địa phương y (Thượng) (p1)
 • Quyển 1 – Chương 252-2: Hai địa phương y (Thượng) (p2)
 • Quyển 1 – Chương 253-1: Hai địa phương y (trung + hạ) (p1)
 • Quyển 1 – Chương 253-2: Hai địa phương y (trung + hạ) (p2)
 • Quyển 1 – Chương 254: Hai địa phương y (trung + hạ) (p3)
 • Quyển 1 – Chương 255-1: Tiếng đàn nức nở, một người chết (p1)
 • Quyển 1 – Chương 255-2: Tiếng đàn nức nở, một người chết (p2)
 • Quyển 1 – Chương 256-1: Kiếm ý trong đầm (p1)
 • Quyển 1 – Chương 256-2: Kiếm ý trong đầm (p2)
 • Quyển 1 – Chương 257: Bên kia là hồ
 • Quyển 1 – Chương 258: Xanh biếc hơn cả hồ nước
 • Quyển 1 – Chương 259-1: Vợ chồng chàng gánh đòn gánh, thiếp xách nồi đất (p1)
 • Quyển 1 – Chương 259-2: Vợ chồng chàng gánh đòn gánh, thiếp xách nồi đất (p2)
 • Quyển 1 – Chương 260-1: Thiên lý ma ăn người, người ăn rồng (1)
 • Quyển 1 – Chương 260-2: Thiên lý ma ăn người, người ăn rồng (2)
 • Quyển 1 – Chương 261-1: Đôi cánh ẩn hình (p1)
 • Quyển 1 – Chương 261-2: Đôi cánh ẩn hình (p2)
 • Quyển 1 – Chương 262: Một kiếm thương tâm
 • Quyển 1 – Chương 263-1: Người biết chuyện (p1)
 • Quyển 1 – Chương 264: Một con đường tên là dũng khí
 • Quyển 1 – Chương 265-1: Lang đột (p1)
 • Quyển 1 – Chương 265-2: Lang đột (p2)
 • Quyển 1 – Chương 266: Những người không muốn đi trong đêm đen
 • Quyển 1 – Chương 267-1: Quang chi dực (đôi cánh ánh sáng) (p1)
 • Quyển 1 – Chương 267-2: Quang chi dực (đôi cánh ánh sáng) (p2)
 • Quyển 1 – Chương 268: Rơi vào bóng mặt trời lặn
 • Quyển 1 – Chương 269-1: Quá khứ cùng hiện tại của vận mệnh (p1)
 • Quyển 1 – Chương 269-2: Quá khứ cùng hiện tại của vận mệnh (p2)
 • Quyển 1 – Chương 270-1: Quá khứ cùng hiện tại của vận mệnh (p3)
 • Quyển 1 – Chương 270-2: Quá khứ cùng hiện tại của vận mệnh (p4)
 • Quyển 1 – Chương 271: Quá khứ cùng hiện tại của vận mệnh (p5)
 • Quyển 1 – Chương 272: Vụn cây cỏ
 • Quyển 1 – Chương 273-1: Sao băng (1)
 • Quyển 1 – Chương 273-2: Sao băng (2)
 • Quyển 1 – Chương 274: Ngô đồng
 • Quyển 1 – Chương 275-1: Huyết chiến cuối cùng (p1)
 • Quyển 1 – Chương 275-2: Huyết chiến cuối cùng (p2)
 • Quyển 1 – Chương 276-1: Phượng vẫn (1)
 • Quyển 1 – Chương 276-2: Phượng vẫn (2)
 • Quyển 1 – Chương 277: Phượng hót
 • Quyển 1 – Chương 278: Sói gào
 • Quyển 1 – Chương 279: Kiếm gọi
 • Quyển 1 – Chương 280: Gặp nhau dưới trời đêm
 • Quyển 1 – Chương 281: Sát cánh
 • Quyển 2 – Chương 1: Cho dù gặp lại cũng như không biết
 • Quyển 2 – Chương 2: Bụi đầy mặt, tóc mai như sương
 • Quyển 2 – Chương 3: Ta muốn ngươi
 • Quyển 2 – Chương 4: Tu đạo chưa bao giờ vui vẻ
 • Quyển 2 – Chương 5: Tay của hắn xuyên qua mái tóc nàng
 • Quyển 2 – Chương 6: Tuyết Sơn tông huyền sương khí cùng với bạt tai và máu độc
 • Quyển 2 – Chương 7: Nhân sinh nếu chỉ như mới gặp (1)
 • Quyển 2 – Chương 8: Nhân sinh nếu chỉ như mới gặp (2)
 • Quyển 2 – Chương 8-2: Trạch Thiên Ký thư hữu hỏi đáp
 • Quyển 2 – Chương 9: Nhân sinh nếu chỉ như mới gặp (3)
 • Quyển 2 – Chương 10: Nhân sinh nếu chỉ như mới gặp (4)
 • Quyển 2 – Chương 11: Nhân sinh nếu chỉ như mới gặp (5)
 • Quyển 2 – Chương 12: Nhân sinh nếu chỉ như mới gặp (6)
 • Quyển 2 – Chương 13: Nhân sinh nếu chỉ như mới gặp (7)
 • Quyển 2 – Chương 14: Nhân sinh nếu chỉ như mới gặp (8)
 • Quyển 2 – Chương 15: Nhân sinh nếu chỉ như mới gặp (9)
 • Quyển 2 – Chương 16: Nhân sinh nếu chỉ như mới gặp (10)
 • Quyển 2 – Chương 17: Nhân sinh nếu chỉ như mới gặp (11)
 • Quyển 2 – Chương 18: Nhân sinh nếu chỉ như mới gặp (12)
 • Quyển 2 – Chương 19: Thiên tài nói chuyện trong đêm cùng với đuổi theo
 • Quyển 2 – Chương 20: Hài đồng nói chuyện trong tuyết cùng với gây lộn
 • Quyển 2 – Chương 21: Gió mát hỏi đạo
 • Quyển 2 – Chương 22: Qua bốn mùa mà thấy lăng
 • Quyển 2 – Chương 23: Lăng mộ của người nam nhân kia
 • Quyển 2 – Chương 24: Bảo tàng mà hắn tìm kiếm
 • Quyển 2 – Chương 25: Đợi chờ vận mệnh
 • Quyển 2 – Chương 26: Ta có thể là vận mệnh của ngươi
 • Quyển 2 – Chương 27: Ta lấy máu mình tặng cô nương
 • Quyển 2 – Chương 28: Của ta chính là của ngươi, của ngươi vẫn là của ngươi
 • Quyển 2 – Chương 29: Lại vào tuyệt cảnh, hai tiểu bằng hữu
 • Quyển 2 – Chương 30: Lâm uyên đối thoại, một người động tâm
 • Quyển 2 – Chương 31: Nữ nhân đáng ghét, nam nhân vô sỉ
 • Quyển 2 – Chương 32: Chìa khóa của hắc quan
 • Quyển 2 – Chương 33: Bí mật hắc quan
 • Quyển 2 – Chương 34: Thần công xuất thế
 • Quyển 2 – Chương 35: Học đao
 • Quyển 2 – Chương 36: Cùng nhau đối mặt
 • Quyển 2 – Chương 37: Đệ nhất kiếm thanh lãnh
 • Quyển 2 – Chương 38: Phủi tuyết thổ lộ tình cảm
 • Quyển 2 – Chương 39: Đánh cổ tay
 • Quyển 2 – Chương 40: Có cầu vồng trên thảo nguyên
 • Quyển 2 – Chương 41: Một đạo kiếm ý xuất hiện
 • Quyển 2 – Chương 42: Kiếm thứ hai nhảy nhót
 • Quyển 2 – Chương 43: Trở về (Thượng)
 • Quyển 2 – Chương 44: Trở về (Hạ)
 • Quyển 2 – Chương 45: Danh kiếm phong lưu
 • Quyển 2 – Chương 46: Một thanh kiếm rất nặng
 • Quyển 2 – Chương 47: Sơn Hải kiếm
 • Quyển 2 – Chương 48: Vạn kiếm quy tông (Thượng)
 • Quyển 2 – Chương 49: Lão kiếm cùng thiếu niên (Trung)
 • Quyển 2 – Chương 50: Lão kiếm cùng thiếu niên (Hạ)
 • Quyển 2 – Chương 51: Yêu thú thân hình như núi
 • Quyển 2 – Chương 52: Vạn kiếm thành quân
 • Quyển 2 – Chương 53: Kiếm hành thảo nguyên, tựa như Ly sơn
 • Quyển 2 – Chương 53-2: Miêu Nị giải đáp nghi vấn
 • Quyển 2 – Chương 54: Kim sí đại bằng hiện thế
 • Quyển 2 – Chương 55: Ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm
 • Quyển 2 – Chương 56: Truyền thừa chân chính
 • Quyển 2 – Chương 57: Vạn kiếm thành long
 • Quyển 2 – Chương 58: Quy nhất
 • Quyển 2 – Chương 59: Trời màu xanh
 • Quyển 2 – Chương 60: Chân tướng của Chu viên
 • Quyển 2 – Chương 61: Bia đá biến mất, thiếu nữ vô lực
 • Quyển 2 – Chương 62: Cầu vồng sinh ra từ nơi nào?
 • Quyển 2 – Chương 63: Gà núi mắc nạn
 • Quyển 2 – Chương 64: Hắc thạch mất tích
 • Quyển 2 – Chương 65: Quá khứ của bia cùng kiếm
 • Quyển 2 – Chương 66: Trời sập xuống, cũng có người chống đỡ
 • Quyển 2 – Chương 67: Từ Chu viên tới cánh đồng tuyết
 • Quyển 2 – Chương 68: Vạn dặm đưa kiếm
 • Quyển 2 – Chương 69: Một kiếm vạn dặm
 • Quyển 2 – Chương 70: Ly sơn Tiểu sư thúc làm cho người ta không còn lời nào để nói
 • Quyển 2 – Chương 71: Thần cùng người bên suối
 • Quyển 2 – Chương 72: Trong tuyết tiền hậu bối
 • Quyển 2 – Chương 73: Chờ một người
 • Quyển 2 – Chương 74: Lý do bi thương
 • Quyển 2 – Chương 75: Một người chết (Thượng)
 • Quyển 2 – Chương 76: Một người chết (Hạ)
 • Quyển 2 – Chương 77: Vượt qua cánh đồng tuyết
 • Quyển 2 – Chương 78: Hùng sư nhìn chăm chú vào bóng đêm cùng với người hầu của nó
 • Quyển 2 – Chương 79: Toàn chức giáo dục (1)
 • Quyển 2 – Chương 80: Toàn chức giáo dục (2)
 • Quyển 2 – Chương 81: Toàn chức giáo dục (3)
 • Quyển 2 – Chương 82: Toàn chức giáo dục (4)
 • Quyển 2 – Chương 83: Thần tướng giết người
 • Quyển 2 – Chương 84: Ánh mắt của Tô Ly (Thượng)
 • Quyển 2 – Chương 85: Ánh mắt của Tô Ly (Trung)
 • Quyển 2 – Chương 86: Ánh mắt của Tô Ly (Hạ)
 • Quyển 2 – Chương 87: Chu Thông sẽ biết Lưu Thanh đã làm gì
 • Quyển 2 – Chương 88: Thiên tài đối thoại
 • Quyển 2 – Chương 89: Tuệ kiếm (Thượng)
 • Quyển 2 – Chương 90: Tuệ kiếm (Hạ)
 • Quyển 2 – Chương 91: Lâm trận mài kiếm (Thượng)
 • Quyển 2 – Chương 92: Lâm trận mài kiếm (Hạ)
 • Quyển 2 – Chương 93: Kiếm vào vũ y, vành tai chảy máu
 • Quyển 2 – Chương 94: Thiếu niên đơn giản
 • Quyển 2 – Chương 95: Bảy chiêu kiếm, gõ tán sáu lần
 • Quyển 2 – Chương 96: Say rượu ói chân ngôn
 • Quyển 2 – Chương 97: Kiếm pháp mới
 • Quyển 2 – Chương 98: Thiêu đốt đi, kiếm của ta (Thượng)
 • Quyển 2 – Chương 99: Thiêu đốt đi, kiếm của ta (Hạ)
 • Quyển 2 – Chương 100: Cảnh xuân của Tầm Dương thành
 • Quyển 2 – Chương 100-2: Lần cuối cùng giải đáp nghi vấn trước tết âm lịch
 • Quyển 2 – Chương 101: Khắp nhân gian đều có phiền toái
 • Quyển 2 – Chương 102: Khai môn kiến sơn lương vương tôn
 • Quyển 2 – Chương 103: Một cuộc thịnh yến bắt đầu
 • Quyển 2 – Chương 104: Có đôi khi, muốn cứu người phải học được giết người
 • Quyển 2 – Chương 105: Có người cưỡi diều tới
 • Quyển 2 – Chương 106: Bổn thiếu niên bổn kiếm
 • Quyển 2 – Chương 107: Ý nghĩa mà chúng ta sống (Thượng)
 • Quyển 2 – Chương 108: Ý nghĩa mà chúng ta sống (Hạ)
 • Quyển 2 – Chương 109: Cuối khúc đàn, đao xuất hiện
 • Quyển 2 – Chương 110: Thiên Lương hảo cá Vương Phá (Thượng)
 • Quyển 2 – Chương 111: Thiên Lương hảo cá Vương Phá (Hạ)
 • Quyển 2 – Chương 112: Phong vũ ngăn thành
 • Quyển 2 – Chương 113: Ba cây tùng (Thượng)
 • Quyển 2 – Chương 114: Ba cây tùng (Hạ)
 • Quyển 2 – Chương 115: Thiết đao kinh phong vũ (Thượng)
 • Quyển 2 – Chương 116: Thiết đao kinh phong vũ (Hạ)
 • Quyển 2 – Chương 117: Xuất kiếm (Thượng)
 • Quyển 2 – Chương 118: Xuất kiếm (Hạ)
 • Quyển 2 – Chương 119: Một thức cuối cùng (Thượng)
 • Quyển 2 – Chương 120: Một thức cuối cùng (Hạ)
 • Quyển 2 – Chương 121: Bóng đêm trong bàn tay
 • Quyển 2 – Chương 122: Có bản lãnh, không có nghĩa là hữu dụng
 • Quyển 2 – Chương 123: Một thanh kiếm đang ngủ say
 • Quyển 2 – Chương 124: Ly sơn loạn
 • Quyển 2 – Chương 125: Loạn từ hai nữ tử (Thượng)
 • Quyển 2 – Chương 126: Loạn từ hai nữ tử (Hạ)
 • Quyển 2 – Chương 127: Vẫn là tòa Thu Sơn này (Thượng)
 • Quyển 2 – Chương 128: Vẫn là tòa Thu Sơn này (Trung)
 • Quyển 2 – Chương 129: Vẫn là tòa Thu Sơn này (Hạ)
 • Quyển 2 – Chương 130: Ly sơn đệ tử ở đâu?
 • Quyển 2 – Chương 131: Cha cùng con (Thượng)
 • Quyển 2 – Chương 132: Cha cùng con (Trung)
 • Quyển 2 – Chương 133: Cha cùng con (Hạ)
 • Quyển 2 – Chương 134: Các Thánh Nhân tầm thường
 • Quyển 2 – Chương 135: Đáp án đầu tiên trong Tầm Dương thành
 • Quyển 2 – Chương 136: Một kiếm tổng kết cuộc đời thích khách
 • Quyển 2 – Chương 137: Thanh xuân thiếu niên kỳ ngộ vạn kiếm
 • Quyển 2 – Chương 138: Bất lạc chi đao
 • Quyển 2 – Chương 139: Có bằng hữu từ phía nam tới
 • Quyển 2 – Chương 140: Thánh Nữ phía nam
 • Quyển 2 – Chương 141: Ngươi chính là Trần Trường Sinh?
 • Quyển 2 – Chương 142: Một vạt nắng chiều nói chuyện thường ngày
 • Quyển 2 – Chương 143: Mặt trời lặn lại như sáng sớm
 • Quyển 3 – Chương 1: Thời khắc sinh tử về kinh đô
 • Quyển 3 – Chương 2: Bái kiến Giáo Hoàng đại nhân
 • Quyển 3 – Chương 3: Bốn mùa có mai, thu dần buông xuống
 • Quyển 3 – Chương 4: Giới ngươi chiêu minh
 • Quyển 3 – Chương 5: Bóng đêm
 • Quyển 3 – Chương 6: Thần vũ
 • Quyển 3 – Chương 7: Trời âm u chỉ có mấy ngày
 • Quyển 3 – Chương 8: Dã độ không người, lăng tự khai
 • Quyển 3 – Chương 9: Mặt trời trong mưa xuân
 • Quyển 3 – Chương 10: Cây gậy của Quốc Giáo học viện
 • Quyển 3 – Chương 11: Cùng bàn chuyện gì
 • Quyển 3 – Chương 12: Cá chép, trầm đường, quang mang thiết đao
 • Quyển 3 – Chương 13: Bất kể gió thu hay là gió xuân, chúng ta vẫn ném cây
 • Quyển 3 – Chương 14: Trần viện trưởng cái gì cũng muốn quản
 • Quyển 3 – Chương 15: Ăn uống chơi gái đánh bạc, sanh lão bệnh tử
 • Quyển 3 – Chương 16: Đã nhìn hoa mai thật nhiều năm
 • Quyển 3 – Chương 17: Tiếng chuông vang báo hiệu về nhà
 • Quyển 3 – Chương 18: Trận chiến đầu của Quốc Giáo học viện
 • Quyển 3 – Chương 19: Kiếm giả ngốc nghếch
 • Quyển 3 – Chương 20: Kiếm cũng như người (Thượng)
 • Quyển 3 – Chương 21: Kiếm cũng như người (Hạ)
 • Quyển 3 – Chương 22: Xe đi về nơi đâu?
 • Quyển 3 – Chương 23: Hoa hải đường vương như máu
 • Quyển 3 – Chương 24: Ta tới để đón người
 • Quyển 3 – Chương 25: Ve kêu sao có thể lặng yên
 • Quyển 3 – Chương 26: Dưới quan bào màu đỏ
 • Quyển 3 – Chương 27: Thiếu niên cùng thời gian
 • Quyển 3 – Chương 28: Thiên đạo tây lưu khứ
 • Quyển 3 – Chương 29: Dừng xe lái xe, nói tiền nói kiếm
 • Quyển 3 – Chương 30: Chuyện giữa đám hùng hài tử và kiếm
 • Quyển 3 – Chương 31: Việt nữ
 • Quyển 3 – Chương 32: Hai nơi tưởng nhớ
 • Quyển 3 – Chương 33: Có chuyện này ngươi không biết
 • Quyển 3 – Chương 34: Ngươi giúp ta đem tán trả lại cho hắn
 • Quyển 3 – Chương 35: Chuyện gì thế?
 • Quyển 3 – Chương 36: Hắn ở giữa biển hoa
 • Quyển 3 – Chương 37: Yêm chi thủy
 • Quyển 3 – Chương 38: Ba kiếm phá thần giáp
 • Quyển 3 – Chương 39: Mùa hè năm nay, đi xem Quốc Giáo học viện
 • Quyển 3 – Chương 40: Quốc Giáo học viện tam kiệt
 • Quyển 3 – Chương 41: Vô tình gặp gỡ ở Rừng Hồ lâu
 • Quyển 3 – Chương 42: Người cản đường, chết
 • Quyển 3 – Chương 43: Một bàn lam long tôm tạo thành huyết án
 • Quyển 3 – Chương 44: Lễ vật quý nhất thế gian
 • Quyển 3 – Chương 45: Người buồn bã mất hồn
 • Quyển 3 – Chương 46: Quốc Giáo học viện đại sự
 • Quyển 3 – Chương 47: Một trò khôi hài?
 • Quyển 3 – Chương 48: Phong ba thu nhận học sinh (1)
 • Quyển 3 – Chương 49: Phong ba thu nhận học sinh (2)
 • Quyển 3 – Chương 50: Phong ba thu nhận học sinh (3)
 • Quyển 3 – Chương 51: Phong ba thu nhận học sinh (4)
 • Quyển 3 – Chương 52: Phong ba thu nhận học sinh (5)
 • Quyển 3 – Chương 53: Kiếm từ miệng xuất (1)
 • Quyển 3 – Chương 54: Kiếm từ miệng xuất (2)
 • Quyển 3 – Chương 55: Kiếm từ miệng xuất (3)
 • Quyển 3 – Chương 56: Kiếm từ miệng xuất (4)
 • Quyển 3 – Chương 57: Học sinh chuyển viện ngoài dự đoán
 • Quyển 3 – Chương 58: Thái độ của Biệt Dạng Hồng
 • Quyển 3 – Chương 59: Quốc Giáo học viện bước vào thời đại mới
 • Quyển 3 – Chương 60: Giáo sĩ khổ tu, thiếu niên tông sư
 • Quyển 3 – Chương 61: Hai đóa dã hoa nở khắp sơn nhai (Thượng)
 • Quyển 3 – Chương 62: Hai đóa dã hoa nở khắp sơn nhai (Trung)
 • Quyển 3 – Chương 63: Hai đóa dã hoa nở khắp sơn nhai (Hạ)
 • Quyển 3 – Chương 64: Xem kiếm
 • Quyển 3 – Chương 65: Phẩm kiếm
 • Quyển 3 – Chương 66: Một ngọn núi, xem một người
 • Quyển 3 – Chương 67: Long ngâm thanh liệt
 • Quyển 3 – Chương 68: Ta lại gặp ngươi ở bên hồ
 • Quyển 3 – Chương 69: Ta muốn nhìn mặt của ngươi
 • Quyển 3 – Chương 70: Tàn trà phá hồng bào
 • Quyển 3 – Chương 71: Trở lại Chu viên
 • Quyển 3 – Chương 72: Nơi đây không có người
 • Quyển 3 – Chương 73: Một chuỗi thạch châu
 • Quyển 3 – Chương 74: Hôm qua tái hiện Từ phủ
 • Quyển 3 – Chương 75: Ly cung giải linh
 • Quyển 3 – Chương 76: Ta tặng thứ tốt nhất
 • Quyển 3 – Chương 77: Thời gian xóa đi hồi ức
 • Quyển 3 – Chương 78: Xa nhau rồi mới hiểu
 • Quyển 3 – Chương 79: Hồi ức mới là thời gian
 • Quyển 4 – Chương 1: Thánh Nữ hồi kinh
 • Quyển 4 – Chương 2: Thánh Hậu dạy bảo
 • Quyển 4 – Chương 3: Về phủ, nhưng nghĩ tới cách mười một con đường
 • Quyển 4 – Chương 4: Có cố nhân đến trong gió tuyết
 • Quyển 4 – Chương 5: Chuồn chuồn tre trên giá sách
 • Quyển 4 – Chương 6: Ước hẹn bảy ngày
 • Quyển 4 – Chương 7: Nàng
 • Quyển 4 – Chương 8: La bàn vận mệnh
 • Quyển 4 – Chương 9: Phong cảnh Nại Hà kiều
 • Quyển 4 – Chương 10: Quá mức không còn lời để nói
 • Quyển 4 – Chương 11: Thiên âm lạc
 • Quyển 4 – Chương 12: Đại tuyết băng
 • Quyển 4 – Chương 13: Nửa cầu mưa, nửa cầu tuyết
 • Quyển 4 – Chương 14: Thanh xuân rực rỡ tỏa quang minh
 • Quyển 4 – Chương 15: Thiên thượng nhân gian
 • Quyển 4 – Chương 16: Tuệ kiếm trảm
 • Quyển 4 – Chương 17: Chém không đứt
 • Quyển 4 – Chương 18: Ý còn loạn
 • Quyển 4 – Chương 19: Loạn đạn cầm
 • Quyển 4 – Chương 20: Hẹn người sau hoàng hôn
 • Quyển 4 – Chương 21: Giơ tay xin phép
 • Quyển 4 – Chương 22: Nghiêng tán còn như cũ hay không?
 • Quyển 4 – Chương 23: Ngồi đối diện gặm xương
 • Quyển 4 – Chương 24: Nói chuyện một chút
 • Quyển 4 – Chương 25: Nghe nói nhà ngươi không có thảo nguyên
 • Quyển 4 – Chương 26: Đêm tuyết vào cung
 • Quyển 4 – Chương 27: Bị bắt gặp
 • Quyển 4 – Chương 28: Nhất kiến
 • Quyển 4 – Chương 29: Trả tán hỏi đường đi
 • Quyển 4 – Chương 30: Thư của Tô Ly
 • Quyển 4 – Chương 31: Lão đạo cô đi tới kinh đô
 • Quyển 4 – Chương 32: Một phong thơ đi tới Vạn Liễu viên
 • Quyển 4 – Chương 33: Liễu tà dương
 • Quyển 4 – Chương 34: Một phong thơ khác đi tới Trường Sinh tông
 • Quyển 4 – Chương 35: Nguy cơ lớn nhất của Quốc Giáo học viện, nàng tới!
 • Quyển 4 – Chương 36: Ỷ lớn hiếp nhỏ
 • Quyển 4 – Chương 37: Trong nháy mắt, cường địch tan thành mây khói
 • Quyển 4 – Chương 38: Mục tiêu thực sự của Liệu Thiên kiếm
 • Quyển 4 – Chương 39: Một cành ô mộc trâm
 • Quyển 4 – Chương 40: Đây mới là thư hắn để lại cho thế gian này
 • Quyển 4 – Chương 41: Nam bắc hợp lưu bắt đầu
 • Quyển 4 – Chương 42: Băng tuyết từ trước đến giờ không thông minh
 • Quyển 4 – Chương 43: Ai tới ban thưởng tên cùng họ cho ngươi
 • Quyển 4 – Chương 44: Lời đồn trong kinh đô
 • Quyển 4 – Chương 45: Ước hẹn ở Thiên Thư lăng
 • Quyển 4 – Chương 46: Trước bia gãy nói chuyện trước đây
 • Quyển 4 – Chương 47: Đồng tu
 • Quyển 4 – Chương 48: Mười ba lăng thảo luận chuyện xưa
 • Quyển 4 – Chương 49: Sinh mệnh khó có thể thừa nhận
 • Quyển 4 – Chương 50: Mọi chuyện đổi mới trong thiên địa
 • Quyển 4 – Chương 51: Cái tên biến mất
 • Quyển 4 – Chương 52: Lý do ta ở chỗ này là máu và rượu
 • Quyển 4 – Chương 53: Chử Thạch đại hội
 • Quyển 4 – Chương 54: Trước vạn chúng , kỳ phong tự cô
 • Quyển 4 – Chương 55: Đức giả, cản đường là tặc
 • Quyển 4 – Chương 56: Người áo xanh bỗng nhiên xuất hiện
 • Quyển 4 – Chương 57: Mất mác của người ở lại
 • Quyển 4 – Chương 58: Thấy trung niên thư sinh, trời liền tối sầm
 • Quyển 4 – Chương 59: Liếc mắt có tuyết rơi
 • Quyển 4 – Chương 60: Nhíu mày thiên địa tối tăm
 • Quyển 4 – Chương 61: Thiên cơ ý gì?
 • Quyển 4 – Chương 62: Thế nhân đều sợ hãi
 • Quyển 4 – Chương 63: Hàn sơn có cá
 • Quyển 4 – Chương 64: Trốn vào sâu trong Hàn sơn
 • Quyển 4 – Chương 65: Trong núi có một du khách
 • Quyển 4 – Chương 66: Người vân du
 • Quyển 4 – Chương 67: Hai vị quân vương gặp nhau
 • Quyển 4 – Chương 68: Chiếc hồ nhiều năm sau
 • Quyển 4 – Chương 69: Ngươi làm sao trốn được?
 • Quyển 4 – Chương 70: Mấu chốt nhất của chuyện này
 • Quyển 4 – Chương 71: Như vậy không tốt
 • Quyển 4 – Chương 72: Một đêm như mứt táo
 • Quyển 4 – Chương 73: Thiện ngôn của Thiên Cơ lão nhân
 • Quyển 4 – Chương 74: Gọt hay không gọt, đây là một vấn đề
 • Quyển 4 – Chương 75: Ta là ai
 • Quyển 4 – Chương 76: Nhân sinh chính là vô số lựa chọn (Thượng)
 • Quyển 4 – Chương 77: Nhân sinh chính là vô số lựa chọn (Hạ)
 • Quyển 4 – Chương 78: Tất cả cũng không phải là vô căn cứ
 • Quyển 4 – Chương 79: Lúc hắn quyết định phá cảnh thì cố nhân đến
 • Quyển 4 – Chương 80: Khúc dạo đầu của đại sự
 • Quyển 4 – Chương 81: Nơi này cũng có một viên hắc thạch
 • Quyển 4 – Chương 82: Ly sơn sơn môn (Thượng)
 • Quyển 4 – Chương 83: Ly sơn sơn môn (Hạ)
 • Quyển 4 – Chương 84: Hôm nay tinh quang rực rỡ
 • Quyển 4 – Chương 85: Buông tay
 • Quyển 4 – Chương 86: Trực kiếm
 • Quyển 4 – Chương 87: Đợi chuyện gì?
 • Quyển 4 – Chương 88: Một viên tinh thần giữa ban ngày
 • Quyển 4 – Chương 89: Tinh không của hắn vẫn luôn ở đó
 • Quyển 4 – Chương 90: Thiên đạo không thể trái
 • Quyển 4 – Chương 91: Ta sẽ vì quân đánh một trận (Thượng)
 • Quyển 4 – Chương 92: Ta sẽ vì quân đánh một trận (Trung)
 • Quyển 4 – Chương 93: Ta sẽ vì quân đánh một trận (Hạ)
 • Quyển 4 – Chương 94: Mấy ngàn mồi lửa
 • Quyển 4 – Chương 95: Những lời tình tứ trước lúc sinh tử
 • Quyển 4 – Chương 96: Gặp lại, liễn chạy nhanh
 • Quyển 4 – Chương 97: Sớm chiều ở chung một chỗ
 • Quyển 4 – Chương 98: Đứng ở trong quang minh
 • Quyển 4 – Chương 99: Trước mắt toàn là bóng đêm
 • Quyển 4 – Chương 100: Ngươi là một cái trái cây rất động lòng người
 • Quyển 4 – Chương 101: Dưới tinh không, không chỗ nào kính sợ
 • Quyển 4 – Chương 102: Người thuận ta, chết là xong
 • Quyển 4 – Chương 103: Người lạc phách
 • Quyển 4 – Chương 104: Hậu sự
 • Quyển 4 – Chương 105: Sống tiếp làm sao?
 • Quyển 4 – Chương 106: Phân ưu làm sao?
 • Quyển 4 – Chương 107: Đơn giản là giết sạch
 • Quyển 4 – Chương 108: Ý tứ ta muốn rời đi (Thượng)
 • Quyển 4 – Chương 109: Ý tứ ta muốn rời đi (Hạ)
 • Quyển 4 – Chương 110: Lý do ăn ngươi
 • Quyển 4 – Chương 111: Hô hấp
 • Quyển 4 – Chương 112: Phượng hoàng con kêu lên mà thôi
 • Quyển 4 – Chương 113: Tìm sự sống trong cõi chết (Thượng)
 • Quyển 4 – Chương 114: Tìm sự sống trong cõi chết (Hạ)
 • Quyển 4 – Chương 115: Sát chu (thượng)
 • Quyển 4 – Chương 116: Sát chu (trung)
 • Quyển 4 – Chương 117: Sát Chu (Trung tiếp)
 • Quyển 4 – Chương 118: Sát chu (hạ)
 • Quyển 4 – Chương 119: Chỗ sâu nhất trong bóng đêm có một giọng nói (Thượng)
 • Quyển 4 – Chương 120: Chỗ sâu nhất trong bóng đêm có một giọng nói (Hạ)
 • Quyển 4 – Chương 121: Huynh đệ
 • Quyển 4 – Chương 122: Thanh trọc hiền ngu do ai định
 • Quyển 4 – Chương 123: Dư Nhân ở Thiên Thư lăng
 • Quyển 4 – Chương 124: Mẫu tử (Thượng)
 • Quyển 4 – Chương 125: Mẫu tử (Trung)
 • Quyển 4 – Chương 126: Mẫu tử (Hạ)
 • Quyển 4 – Chương 127: Con tùng thử thứ hai
 • Quyển 4 – Chương 128: Tối nay
 • Quyển 4 – Chương 129: Mười bảy đường phản vương
 • Quyển 4 – Chương 130: Đường gia Nhị gia
 • Quyển 4 – Chương 131: Một bức bản đồ kinh đô
 • Quyển 4 – Chương 132: Hai bức hoàng dư đồ cách nhau ngàn năm
 • Quyển 4 – Chương 133: Tăng lữ bên suối, đạo nhân trong mưa
 • Quyển 4 – Chương 134: Trẫm nhất định không làm
 • Quyển 4 – Chương 135: Nhớ tới lúc ấy đã ngơ ngẩn
 • Quyển 4 – Chương 136: Kêu gọi ở trong thế giới
 • Quyển 4 – Chương 137: Tinh thùy bình dã khoát
 • Quyển 4 – Chương 138: Ở ngoài vạn dặm, chỉ trong mấy tức
 • Quyển 4 – Chương 139: Đại trận âm sâm
 • Quyển 4 – Chương 140: Các vương gia Trần gia
 • Quyển 4 – Chương 141: Chân ngôn như máu
 • Quyển 4 – Chương 142: Thì ra ngươi chẳng là gì cả
 • Quyển 4 – Chương 143: Mượn hoàng huyết, hạ xuống đêm cung
 • Quyển 4 – Chương 144: Độc nhất nhân gian chính là
 • Quyển 4 – Chương 145: Thế nhân phản Thiên Hải
 • Quyển 4 – Chương 146: Bi và ca giữa thân thích và người lạ
 • Quyển 4 – Chương 147: Lựa chọn chính là sai lầm, ánh mắt quyết định vận mệnh
 • Quyển 4 – Chương 148: Ánh mắt của nàng ở phương xa, ở bên kia
 • Quyển 4 – Chương 149: Ánh trăng sáng
 • Quyển 4 – Chương 150: Lui tới vạn dặm chỉ cần một tức
 • Quyển 4 – Chương 151: Một tức giết người
 • Quyển 4 – Chương 152: Ly cung tỏa quang minh
 • Quyển 4 – Chương 153: Có thể nàng đã biết trước
 • Quyển 4 – Chương 154: Tam thánh quy nhất
 • Quyển 4 – Chương 155: Còn có thể ăn cơm hay không
 • Quyển 4 – Chương 156: Nhất diệp nhất thế giới
 • Quyển 4 – Chương 157: Ngăn cản cả thế giới
 • Quyển 4 – Chương 158: Ân nghĩa một bữa cơm
 • Quyển 4 – Chương 159: Thu sát
 • Quyển 4 – Chương 160: Cuộc chiến ngàn năm
 • Quyển 4 – Chương 161: Lựa chọn cuối cùng
 • Quyển 4 – Chương 162: Hắc ám trước ánh bình minh
 • Quyển 4 – Chương 163: Tảng sáng
 • Quyển 5 – Chương 1: Một tấm khăn lau
 • Quyển 5 – Chương 2: Một vị công công
 • Quyển 5 – Chương 3: Một tòa học viện
 • Quyển 5 – Chương 4: Một đạo ý chỉ
 • Quyển 5 – Chương 5: Một người bằng hữu
 • Quyển 5 – Chương 6: Một cái sự tình
 • Quyển 5 – Chương 7: Một cái vấn đề
 • Quyển 5 – Chương 8: Một viên đá nhỏ
 • Quyển 5 – Chương 9: Một lần cảm thụ
 • Quyển 5 – Chương 10: Phong thành
 • Quyển 5 – Chương 11: Không bệnh
 • Quyển 5 – Chương 12: Đăm chiêu
 • Quyển 5 – Chương 13: Tân nguyên
 • Quyển 5 – Chương 14: Không hiểu
 • Quyển 5 – Chương 15: Tử sự
 • Quyển 5 – Chương 16: Sinh giả
 • Quyển 5 – Chương 17: Đạo lý
 • Quyển 5 – Chương 18: Chân nhân
 • Quyển 5 – Chương 19: Đường sống
 • Quyển 5 – Chương 20: Đào hố
 • Quyển 5 – Chương 21: Xông vào Tiết phủ
 • Quyển 5 – Chương 22: Chết không có chỗ chôn
 • Quyển 5 – Chương 23: Tuyên cáo
 • Quyển 5 – Chương 24: Suy nghĩ ngây thơ
 • Quyển 5 – Chương 25: Đao có đạo
 • Quyển 5 – Chương 26: Thu có mưa
 • Quyển 5 – Chương 27: Gió có tin
 • Quyển 5 – Chương 28: Mây vô tâm
 • Quyển 5 – Chương 29: Không gặp lại
 • Quyển 5 – Chương 30: Đại nhân vật
 • Quyển 5 – Chương 31: Tiểu nguyên tắc
 • Quyển 5 – Chương 32: Tuyết đầu mùa
 • Quyển 5 – Chương 33: Nghe đạo có trước sau
 • Quyển 5 – Chương 34: Thuật nghiệp có chuyên công
 • Quyển 5 – Chương 35: Câu chuyện về một tòa thành cùng một cây đao (Thượng)
 • Quyển 5 – Chương 36: Câu chuyện về một tòa thành cùng một cây đao (Trung)
 • Quyển 5 – Chương 37: Câu chuyện về một tòa thành cùng một cây đao (Hạ)
 • Quyển 5 – Chương 38: Khát vọng của thiết đao (Thượng)
 • Quyển 5 – Chương 39: Khát vọng của thiết đao (Hạ)
 • Quyển 5 – Chương 40: Vương Phá đích phá (Thượng)
 • Quyển 5 – Chương 41: Vương Phá đích phá (Hạ)
 • Quyển 5 – Chương 42: Về phía trước, về phía trước
 • Quyển 5 – Chương 43: Bất kể đi thế nào cũng đi về phía trước
 • Quyển 5 – Chương 44: Hai con diều giấy (Thượng)
 • Quyển 5 – Chương 45: Hai con diều giấy (Hạ)
 • Quyển 5 – Chương 46: Thiên nam tân thiên
 • Quyển 5 – Chương 47: Vạn kiếm chuyện xưa
 • Quyển 5 – Chương 48: Ta hoàn toàn vô địch trong cùng cảnh giới
 • Quyển 5 – Chương 49: Nguyên bản chuyện này vẫn là giết người
 • Quyển 5 – Chương 50: Địa ngục (Thượng)
 • Quyển 5 – Chương 51: Địa ngục (Hạ)
 • Quyển 5 – Chương 52: Ánh mặt trời trong đình viện chiếu vào cửa sổ sắc thuốc
 • Quyển 5 – Chương 53: Người hiểu rõ ngươi nhất trên đời này đã đến
 • Quyển 5 – Chương 54: Phố dài màu máu (Thượng)
 • Quyển 5 – Chương 55: Phố dài màu máu (Trung)
 • Quyển 5 – Chương 56: Phố dài màu máu (Hạ)
 • Quyển 5 – Chương 57: Thánh chỉ tới trong tuyết
 • Quyển 5 – Chương 58: Đi thuyền xuôi dòng
 • Quyển 5 – Chương 59: Lên ngôi
 • Quyển 5 – Chương 60: Di sản vĩ đại
 • Quyển 5 – Chương 61: Cứu rỗi cùng với truyền thuyết mới
 • Quyển 5 – Chương 62: Nói chuyện đêm tuyết
 • Quyển 5 – Chương 63: Thầy trò chiến tâm ý
 • Quyển 5 – Chương 64: Ám ảnh sâu nhất
 • Quyển 5 – Chương 65: Thiếu nữ áo đen đi tới trong gió tuyết
 • Quyển 5 – Chương 66: Nàng nghĩ như vậy (Thượng)
 • Quyển 5 – Chương 67: Nàng nghĩ như vậy (Hạ)
 • Quyển 5 – Chương 68: Người thủ hộ
 • Quyển 5 – Chương 69: Tán dương lý tưởng cùng vận mệnh
 • Quyển 5 – Chương 70: Không bằng không thấy
 • Quyển 5 – Chương 71: Người theo đuổi mặt trời bi thương
 • Quyển 5 – Chương 72: Giáo Hoàng bị trục xuất
 • Quyển 5 – Chương 73: Chúng ta đi phía nam
 • Quyển 5 – Chương 74: Loạn sơn tàn khốc
 • Quyển 5 – Chương 75: Loạn sơn gầm thét
 • Quyển 5 – Chương 76: Tro tàn lạnh lẽo
 • Quyển 5 – Chương 77: Tên của đan dược
 • Quyển 5 – Chương 78: Ý của đan dược
 • Quyển 5 – Chương 79: Quy định của người kia
 • Quyển 5 – Chương 80: Một viên đan dược tạo thành huyết án
 • Quyển 5 – Chương 81: Hàng hóa
 • Quyển 5 – Chương 82: Xem thuốc
 • Quyển 5 – Chương 83: Huyết san hô
 • Quyển 5 – Chương 84: Vị kia
 • Quyển 5 – Chương 85: Sống chẳng qua là một trò chơi trẻ con (Thượng)
 • Quyển 5 – Chương 86: Sống chẳng qua là một trò chơi trẻ con (Hạ)
 • Quyển 5 – Chương 87: Thanh mai một lò lửa
 • Quyển 5 – Chương 88: Kho tàu luôn là thịt
 • Quyển 5 – Chương 89: Cầu gãy cũng đầy người
 • Quyển 5 – Chương 90: Trong sương mù dày đặc, giết người không tiếng động
 • Quyển 5 – Chương 91: Chỉ đối mặt một cái
 • Quyển 5 – Chương 92: Bóng đêm khó tan
 • Quyển 5 – Chương 93: Bên kia vách núi
 • Quyển 5 – Chương 94: Đó là một ngọn núi lớn màu đen
 • Quyển 5 – Chương 95: Làm sao hàng ma?
 • Quyển 5 – Chương 96: Bia đá cấp bậc truyền thuyết
 • Quyển 5 – Chương 97: Tiếng đàn không biết từ đâu
 • Quyển 5 – Chương 98: Sơn cốc trầm mặc
 • Quyển 5 – Chương 99: Phương pháp chạy trốn tốn bao công sức
 • Quyển 5 – Chương 100: Hô hấp trầm trọng mà tuyệt vọng
 • Quyển 5 – Chương 101: Một tiếng thở dài, ngàn dặm hàn sơn
 • Quyển 5 – Chương 102: Ma Quân duy nhất từ xưa tới nay
 • Quyển 5 – Chương 103: Ta lấy máu mình cứu chúng sanh
 • Quyển 5 – Chương 104: Ngữ phong như long ngâm
 • Quyển 5 – Chương 105: Sương tuyết than vãn, không làm gì được trời đêm
 • Quyển 5 – Chương 106: Vung tay thế giới đổi thay
 • Quyển 5 – Chương 107: Không nói mà quyết
 • Quyển 5 – Chương 108: Phía sau ba ngàn kiếm
 • Quyển 5 – Chương 109: Còn có một kiếm
 • Quyển 5 – Chương 110: Ba kiếm cuối cùng, bóng đêm cùng với mở mắt
 • Quyển 5 – Chương 111: Tinh không sát
 • Quyển 5 – Chương 112: Hắc sơn bạch thủy, một điểm sáng ngời
 • Quyển 5 – Chương 113: Ma Quân trẻ tuổi, chân tướng sau sương mù
 • Quyển 5 – Chương 114: Câu chuyện đơn giản
 • Quyển 5 – Chương 115: Bắt đầu vung quyền
 • Quyển 5 – Chương 116: Lại một mảnh bóng đêm
 • Quyển 5 – Chương 117: Việt điểu chi minh
 • Quyển 5 – Chương 118: Từ nhỏ có bệnh
 • Quyển 5 – Chương 119: Khổng tước bay đông nam
 • Quyển 5 – Chương 120: Cố nhân đến trong gió tuyết
 • Quyển 5 – Chương 121: Sau khi rời đi
 • Quyển 5 – Chương 122: Công trận từ trên trời rớt xuống
 • Quyển 5 – Chương 123: Manh sơn tương ngộ
 • Quyển 5 – Chương 124: Hai chén canh ngây thơ ngu ngốc
 • Quyển 5 – Chương 125: Phản Nhai một đại tướng
 • Quyển 5 – Chương 126: Vì sao người trẻ tuổi bật cười?
 • Quyển 5 – Chương 127: Mời quân rời núi
 • Quyển 5 – Chương 128: Thiên địa mênh mông, nên ngày đêm không ngừng trôi
 • Quyển 5 – Chương 129: Tinh không và cô nương (Thượng)
 • Quyển 5 – Chương 130: Tinh không và cô nương (Hạ)
 • Quyển 5 – Chương 131: Chu viên gặp lại
 • Quyển 5 – Chương 132: Dạ, bệ hạ
 • Quyển 5 – Chương 133: Gió xuân xanh biếc hai bờ
 • Quyển 5 – Chương 134: Hoa dại tập Tùng Sơn
 • Quyển 5 – Chương 135: Tụng thánh
 • Quyển 5 – Chương 136: Thánh dụ như sấm phủ xuống
 • Quyển 5 – Chương 137: Lâm binh đấu giả
 • Quyển 5 – Chương 138: Giai trận liệt tiền hành
 • Quyển 5 – Chương 139: Đường đi gian nan
 • Quyển 5 – Chương 140: Thu thành khó gặp xuân phong
 • Quyển 5 – Chương 141: Giữa vạn liễu, không được yên giấc
 • Quyển 5 – Chương 142: Nắng sớm, khói bếp, quái nhân
 • Quyển 5 – Chương 143: Hắn đến từ Hoàng Tuyền
 • Quyển 5 – Chương 144: Dưới cổ hòe, biệt có tâm tư
 • Quyển 5 – Chương 145: Đình viện lòng người sâu mấy phần
 • Quyển 5 – Chương 146: Cô tinh trở về
 • Quyển 5 – Chương 147: Chữa bệnh cứu… cũng không phải là người
 • Quyển 5 – Chương 148: Đồng đạo mới
 • Quyển 5 – Chương 149: Cường giả thần bí đến từ phương tây
 • Quyển 5 – Chương 150: Dã vọng của Đại Tây Châu
 • Quyển 5 – Chương 151: Vạn phiến kim diệp trên Vấn Thủy
 • Quyển 5 – Chương 152: Tiếng hát đêm trong ngoài đạo điện
 • Quyển 5 – Chương 153: Tiếng chân loạn nắng sớm
 • Quyển 5 – Chương 154: Xuân phong vào lão thành
 • Quyển 6 – Chương 1: Chưởng rơi đá xuất
 • Quyển 6 – Chương 2: Như sơn! Như hải! Như kỳ!
 • Quyển 6 – Chương 3: Luận tội
 • Quyển 6 – Chương 4: Quyết liệt
 • Quyển 6 – Chương 5: Một cái bồ đoàn
 • Quyển 6 – Chương 6: Ta hoài niệm
 • Quyển 6 – Chương 7: Ta không cho phép, mặt trời sẽ không thể xuống núi
 • Quyển 6 – Chương 8: Thủy thảo dưới đáy Vấn Thủy
 • Quyển 6 – Chương 9: Ám sát bên bờ Vấn Thủy
 • Quyển 6 – Chương 10: Phong mang tất lộ
 • Quyển 6 – Chương 11: Đêm khuya khó ngủ không thể làm gì khác đành xuôi theo dòng nước
 • Quyển 6 – Chương 12: Giáo Hoàng đến thăm đích tôn
 • Quyển 6 – Chương 13: Ta hết sức muốn gặp lão thái gia
 • Quyển 6 – Chương 14: Lão nhân thế hệ đó
 • Quyển 6 – Chương 15: Nhà cũ giếng cổ, dưa muối cháo loãng
 • Quyển 6 – Chương 16: Chén trà
 • Quyển 6 – Chương 17: Đứng trong tuyết
 • Quyển 6 – Chương 18: Trong gió tuyết, nhận lấy tán của ngươi
 • Quyển 6 – Chương 19: Thu Sơn a
 • Quyển 6 – Chương 20: Người không nói lời nào trong từ đường
 • Quyển 6 – Chương 21: Ta lấy từ đường làm bàn bài
 • Quyển 6 – Chương 22: Một tiếng hô rối loạn gió tuyết
 • Quyển 6 – Chương 23: Một mồi lửa đốt đồng lư
 • Quyển 6 – Chương 24: Hình phòng
 • Quyển 6 – Chương 25: Bảy tên tiểu thương cùng sáu tên nha dịch
 • Quyển 6 – Chương 26: Năm dạng thủ đoạn tuyệt thế
 • Quyển 6 – Chương 27: Một lão nhân đánh đàn
 • Quyển 6 – Chương 28: Thân phận chân thật của hai vị lão cung phụng
 • Quyển 6 – Chương 29: Chỉ thuận tiện mà thôi
 • Quyển 6 – Chương 30: Nhị gia có lời gì nói
 • Quyển 6 – Chương 31: Ngoài thành có kiệu tới
 • Quyển 6 – Chương 32: Ám sát trong từ đường
 • Quyển 6 – Chương 33: Quần sát
 • Quyển 6 – Chương 34: Ra khỏi từ đường
 • Quyển 6 – Chương 35: Hiện tại đến lượt ta nói chuyện rồi
 • Quyển 6 – Chương 36: Ván bài mới
 • Quyển 6 – Chương 37: Bại gia tử giỏi nhất
 • Quyển 6 – Chương 38: Trước và sau khi mặt trời xuống núi
 • Quyển 6 – Chương 39: Nhìn bên kia u ám
 • Quyển 6 – Chương 40: Ngoài am hoa đào nói biệt ly
 • Quyển 6 – Chương 41: Tòa thành hương trà khắp núi
 • Quyển 6 – Chương 42: Giang sơn thay đổi có Vương gia
 • Quyển 6 – Chương 43: Thiết thương cùng trà cuồng dã mùa đông
 • Quyển 6 – Chương 44: Cây gậy làm bằng sắt
 • Quyển 6 – Chương 45: Trảo ảnh không thể lần theo dấu vết
 • Quyển 6 – Chương 46: Ta có thể đứng cao hơn một chút
 • Quyển 6 – Chương 47: Chỉ có thể đứng xa xem phong cảnh
 • Quyển 6 – Chương 48: Tiếng gió trên sông
 • Quyển 6 – Chương 49: Ta sẽ chờ ngươi ở trong vực sâu
 • Quyển 6 – Chương 50: Bí mật chìm vào đáy sông
 • Quyển 6 – Chương 51: Sơn môn kỷ sự
 • Quyển 6 – Chương 52: Thánh Nữ phong trong mây mù
 • Quyển 6 – Chương 53: Hai bên thạch bích
 • Quyển 6 – Chương 54: Phong cảnh cựu tằng am
 • Quyển 6 – Chương 55: Sư thúc tổ Nam Khê trai?
 • Quyển 6 – Chương 56: Mở sách có tiền
 • Quyển 6 – Chương 57: Nguyên nhân Nam Khê trai hỗn loạn
 • Quyển 6 – Chương 58: Thảo đường Hoài Nhân
 • Quyển 6 – Chương 59: Bạch hạc viện binh
 • Quyển 6 – Chương 60: Hợp trai
 • Quyển 6 – Chương 61: Một cuộc nói chuyện sẽ lưu trên sử sách
 • Quyển 6 – Chương 62: Sứ đoàn triều đình đến
 • Quyển 6 – Chương 63: Nước sông cuồn cuộn cũng không thể rửa hết hận này
 • Quyển 6 – Chương 64: Đỉnh núi gặp cố nhân
 • Quyển 6 – Chương 65: Đại điển bắt đầu
 • Quyển 6 – Chương 66: Ai phản đối
 • Quyển 6 – Chương 67: Nếu như ngươi hỏi ta, đáp án chính là không được
 • Quyển 6 – Chương 68: Đây chính là thánh dụ
 • Quyển 6 – Chương 69: Phong vũ xuống sơn nhai
 • Quyển 6 – Chương 70: Hỏi tội
 • Quyển 6 – Chương 71: Ai sẽ đứng trước người của hắn?
 • Quyển 6 – Chương 72: Nam Khê trai kiếm trận!
 • Quyển 6 – Chương 73: Mặc nghìn vạn người, ta vẫn nướng cá bên dòng suối
 • Quyển 6 – Chương 74: Từ bỏ hay là đầu hàng?
 • Quyển 6 – Chương 75: Kẻ phá trận
 • Quyển 6 – Chương 76: Tuyệt cảnh sau ba kiếm
 • Quyển 6 – Chương 77: Phượng hoàng tới trong đại quang minh
 • Quyển 6 – Chương 78: Hợp Kiếm thuật
 • Quyển 6 – Chương 79: Cùng tiến lên
 • Quyển 6 – Chương 80: Những thứ vốn bị chặt đứt lại được nối lại với nhau
 • Quyển 6 – Chương 81: Tiểu hồng hoa rời khỏi dây nhỏ
 • Quyển 6 – Chương 82: Thiết đao rơi, thanh sam ướt
 • Quyển 6 – Chương 83: Hoa trọng chuyện thiên hạ
 • Quyển 6 – Chương 84: Chỉ trong ba tức
 • Quyển 6 – Chương 85: Bên trong thần thánh
 • Quyển 6 – Chương 86: Ở giữa phụ tử
 • Quyển 6 – Chương 87: Bên trong đông tây
 • Quyển 6 – Chương 88: Thời khắc sinh tử
 • Quyển 6 – Chương 89: Thái độ quyết liệt nhất
 • Quyển 6 – Chương 90: Phong lưu như mây tan, trong rừng có tiếng vọng
 • Quyển 6 – Chương 91: Khê nam có người nói chuyện
 • Quyển 6 – Chương 92: Nhìn nhau chán ghét
 • Quyển 6 – Chương 93: Trong trai sinh biến
 • Quyển 6 – Chương 94: Biết dễ khó thủ tâm mà thôi
 • Quyển 6 – Chương 95: Tùy tâm nên an tĩnh mà thôi
 • Quyển 6 – Chương 96: Chuyện ăn uống nam nữ thần thánh
 • Quyển 6 – Chương 97: Tâm huyết làm sao có thể sắp đặt?
 • Quyển 6 – Chương 98: Trong Bạch Đế thành nói chuyện lúc trước
 • Quyển 6 – Chương 99: Trong tửu quán nhỏ thấy cố nhân
 • Quyển 6 – Chương 100: Xem món ăn biết điện hạ
 • Quyển 6 – Chương 101: Trời sắp có mưa rơi, không cho phép lập gia đình
 • Quyển 6 – Chương 102: Người trẻ tuổi vì sao mà sống
 • Quyển 6 – Chương 103: Già trẻ lên Ly sơn
 • Quyển 6 – Chương 104: Vạn kiếm đại hà thấy Thu Sơn
 • Quyển 6 – Chương 105: Hỏi đường người mù, lòng có kiếm âm
 • Quyển 6 – Chương 106: Kiếm đạo của Tô Ly
 • Quyển 6 – Chương 107: Xông kiếm đạo
 • Quyển 6 – Chương 108: Bài học cuối cùng
 • Quyển 6 – Chương 109: Muốn vào cửa của ta, tất phải nhận kiếm này
 • Quyển 6 – Chương 110: Thảo nguyên tái diễn tựa như hôm qua
 • Quyển 6 – Chương 111: Chia tay chỉ vì một lá thư
 • Quyển 6 – Chương 112: Thương Hành Chu gởi thư
 • Quyển 6 – Chương 113: Một miếu trị thiên hạ, Tây Trữ?
 • Quyển 6 – Chương 114: Có người phá mây, làm bạn ánh sáng mà rơi
 • Quyển 6 – Chương 115: Lấy sơn cấm long
 • Quyển 6 – Chương 116: Gió cuốn bóng cây thành một góc hắc bào
 • Quyển 6 – Chương 117: Diệt thế chi cảnh
 • Quyển 6 – Chương 118: Thiên sứ đến từ dị đại lục
 • Quyển 6 – Chương 119: Phần đầu tiên của cuộc chiến thần thánh
 • Quyển 6 – Chương 120: Thiết kiếm vẫn còn, dung nhan chưa đổi
 • Quyển 6 – Chương 121: Gặp gỡ
 • Quyển 6 – Chương 122: Sứ đoàn Đại Tây Châu
 • Quyển 6 – Chương 123: Thanh niên từ Ma tộc tới
 • Quyển 6 – Chương 124: Tinh không có thể giết người, ai sẽ tới cứu người?
 • Quyển 6 – Chương 125: Trên biển có từng nhớ mục vân
 • Quyển 6 – Chương 126: Chính là đa tình tự gạt bản thân
 • Quyển 6 – Chương 127: Phổ thiên đồng tuyển
 • Quyển 6 – Chương 128: Lý do thay đổi
 • Quyển 6 – Chương 129: Thanh niên đội nón lá
 • Quyển 6 – Chương 130: Không ai biết thanh niên này
 • Quyển 6 – Chương 131: Thiên lôi đã ẩn ai có thể đánh thức
 • Quyển 6 – Chương 132: Một quyền
 • Quyển 6 – Chương 133: Đao còn nhanh hơn cả thanh âm
 • Quyển 6 – Chương 134: Lại một quyền
 • Quyển 6 – Chương 135: Giống như đá ngầm
 • Quyển 6 – Chương 136: Ánh hoàng hôn như trước
 • Quyển 6 – Chương 137: Có việc, đệ tử nào ngại gian nguy
 • Quyển 6 – Chương 138: Hiên Viên, Phá
 • Quyển 6 – Chương 139: Biệt Dạng, Hồng
 • Quyển 6 – Chương 140: Bạch, Thái
 • Quyển 6 – Chương 141: Thu Sơn, Nguyên Tín
 • Quyển 6 – Chương 142: Đốt tâm lấy hỏa (Thượng)
 • Quyển 6 – Chương 143: Đốt tâm lấy hỏa (Hạ)
 • Quyển 6 – Chương 144: Yêu tộc tổ linh
 • Quyển 6 – Chương 145: Thánh quang quán đính
 • Quyển 6 – Chương 146: Chân tướng dần dần hiển lộ
 • Quyển 6 – Chương 147: Trước ngày mai
 • Quyển 6 – Chương 148: Trước bình minh
 • Quyển 6 – Chương 149: Trước cô phong
 • Quyển 6 – Chương 150: Điện quang xé rách bóng đêm
 • Quyển 6 – Chương 151: Thạch ấn không thể bị thương
 • Quyển 6 – Chương 152: Một mình tha hương làm dị khách
 • Quyển 6 – Chương 153: Thành ý của Tuyết Lão thành
 • Quyển 6 – Chương 154: Lịch sử bước sang trang mới?
 • Quyển 6 – Chương 155: Tây Trữ một miếu lo thiên hạ
 • Quyển 6 – Chương 156: Thiên thượng bạch ngọc kinh
 • Quyển 6 – Chương 157: Người trong bức họa
 • Quyển 6 – Chương 158: Giang sơn đúng như vẽ
 • Quyển 6 – Chương 159: Nghe thấy thanh âm của ngươi
 • Quyển 6 – Chương 160: Sư mệnh khó chống
 • Quyển 6 – Chương 161: Còn có ai?
 • Quyển 6 – Chương 162: Hoa lê rụng
 • Quyển 6 – Chương 163: Kiếm vực
 • Quyển 6 – Chương 164: Sương vân băng thạch
 • Quyển 6 – Chương 165: Kiếm rơi trời đổ tuyết
 • Quyển 6 – Chương 166: Nam Khê trai kiếm trận của một người
 • Quyển 6 – Chương 167: Kiếm chính là vận mệnh của hắn
 • Quyển 6 – Chương 168: Thiếu nữ đi tới bên ngoài viện nhỏ
 • Quyển 6 – Chương 169: Ta lấy biển lửa gặp hoàng tuyền
 • Quyển 6 – Chương 170: Kiếm chiếu bờ Hồng hà
 • Quyển 6 – Chương 171: Mời quân giết hai người
 • Quyển 6 – Chương 172: Nhiều năm sau này mới hiểu
 • Quyển 6 – Chương 173: Lẳng lặng
 • Quyển 6 – Chương 174: Thiên thụ tình thoại
 • Quyển 6 – Chương 175: Meo meo
 • Quyển 6 – Chương 176: Quỷ dị trước cơn mưa gió
 • Quyển 6 – Chương 177: Giữa các đáp án hàn lãnh
 • Quyển 6 – Chương 178: Đi tới cuối sơn động, nghe được tin tức không tốt
 • Quyển 6 – Chương 179: Gương mặt trong gương đồng
 • Quyển 6 – Chương 180: Cái chết của Biệt Dạng Hồng
 • Quyển 6 – Chương 181: Cho dù nghe được câu chuyện thực sự lại có thể làm sao?
 • Quyển 6 – Chương 182: Đi chết đi, tựa như khi còn sống
 • Quyển 6 – Chương 183: Sinh tồn hay là hủy diệt, đáy giếng hay là miệng giếng?
 • Quyển 6 – Chương 184: Lấy trận phá trận
 • Quyển 6 – Chương 185: Bóng đêm trước hoàng thành bị xé rách
 • Quyển 6 – Chương 186: Hoa trắng rơi trên tóc, sát cơ tiệm phát
 • Quyển 6 – Chương 187: Thẳng, khó
 • Quyển 6 – Chương 188: Đối thoại cùng thế giới, đàm phán với bản thân
 • Quyển 6 – Chương 189: Ngàn năm sau
 • Quyển 6 – Chương 190: Ta chỉ không muốn đánh giá
 • Quyển 6 – Chương 191: Tòa viện bị vây trong gió tuyết
 • Quyển 6 – Chương 192: Người chấp trượng của Quốc Giáo
 • Quyển 6 – Chương 193: Ý chí của Ly cung
 • Quyển 6 – Chương 194: Chân tướng chưa bao giờ dừng lại ở một cái
 • Quyển 6 – Chương 195: Ta mời Bạch Đế gặp chúng sanh
 • Quyển 6 – Chương 196: Chúng sanh đều khổ
 • Quyển 6 – Chương 197: Ta về thành thị của ta
 • Quyển 6 – Chương 198: Nhàn tạp nhân đẳng, nguyện đem năm trăm năm đánh đổi
 • Quyển 6 – Chương 199: Chúng ta muốn mời ngươi chết
 • Quyển 6 – Chương 200: Ly cung đại trận
 • Quyển 6 – Chương 201: Hạc mang mưa gió phá bóng đêm
 • Quyển 6 – Chương 202: Gần ngay trước mắt, cách xa mấy trăm vạn dặm
 • Quyển 6 – Chương 203: Thánh quang chiếu sáng đại dương màu đen
 • Quyển 6 – Chương 204: Tượng đá mở mắt
 • Quyển 6 – Chương 205: Thử kiếm (Thượng)
 • Quyển 6 – Chương 206: Thử kiếm (Hạ)
 • Quyển 6 – Chương 207: Đại quang minh tới
 • Quyển 6 – Chương 208: Một kiếm cuối cùng thực sự
 • Quyển 6 – Chương 209: Hai vệt lửa phá vỡ thiên không
 • Quyển 6 – Chương 210: Tình thoại trong mây
 • Quyển 6 – Chương 211: Tòng hổ
 • Quyển 6 – Chương 212: Đi qua con đường lúc ngươi tới
 • Quyển 6 – Chương 213: Gương đồng vỡ, đạo nhân tới
 • Quyển 6 – Chương 214: Gãy cánh
 • Quyển 6 – Chương 215: Hái kiếm
 • Quyển 6 – Chương 216: Hà như lai thử khán sư miên
 • Quyển 6 – Chương 217: Ấm áp sau khi chết
 • Quyển 6 – Chương 218: Trong Bạch Đế thành mây ra cửa (Thượng)
 • Quyển 6 – Chương 219: Trong Bạch Đế thành mây ra cửa (Hạ)
 • Quyển 6 – Chương 220: Đế tâm đều lạnh lẽo
 • Quyển 6 – Chương 221: Ta thấy
 • Quyển 6 – Chương 222: Hàn phong liệt, như mỹ tửu
 • Quyển 7 – Chương 1: Người tốt nên giết người xấu
 • Quyển 7 – Chương 2: Xuân phong mang ấm áp vào đồ tô
 • Quyển 7 – Chương 3: Từ phủ trước đây
 • Quyển 7 – Chương 4: Nàng nói
 • Quyển 7 – Chương 5: Như thế nào cho phải
 • Quyển 7 – Chương 6: Tại nơi rất sâu rất sâu
 • Quyển 7 – Chương 7: Trở lại Quốc Giáo học viện
 • Quyển 7 – Chương 8: Tình huống mới của Quốc Giáo học viện
 • Quyển 7 – Chương 9: Chém tay (Thượng)
 • Quyển 7 – Chương 10: Chém tay (Hạ)
 • Quyển 7 – Chương 11: Tuyên ngôn của tân Quốc Giáo học viện
 • Quyển 7 – Chương 12: Giáo Hoàng trở về
 • Quyển 7 – Chương 13: Thời gian hiền giả
 • Quyển 7 – Chương 14: Chủ ý ma quỷ
 • Quyển 7 – Chương 15: Bệ Hạ quang hải
 • Quyển 7 – Chương 16: Hoàng Đế trẻ tuổi
 • Quyển 7 – Chương 17: Ô mai mơ
 • Quyển 7 – Chương 18: Chuyện nhỏ tầm thường
 • Quyển 7 – Chương 19: Ở ngoài thiên hạ cùng tinh không
 • Quyển 7 – Chương 20: Đầu tóc rối loạn
 • Quyển 7 – Chương 21: Một người tốt
 • Quyển 7 – Chương 22: Nhiệm vụ đơn giản
 • Quyển 7 – Chương 23: Hảo một đôi
 • Quyển 7 – Chương 24: Sắp đặt nhân sự Ly cung
 • Quyển 7 – Chương 25: Đều đã đến
 • Quyển 7 – Chương 26: Mọi chuyện bắt đầu từ Bạch Đế thành
 • Quyển 7 – Chương 27: Mái hiên phiến ngói
 • Quyển 7 – Chương 28: Các vương gia tức giận
 • Quyển 7 – Chương 29: Gia chủ thế gia cũng tới
 • Quyển 7 – Chương 30: Chính là nhóm thầy trò bất xuất
 • Quyển 7 – Chương 31: Thế giới lần nữa tương phùng
 • Quyển 7 – Chương 32: Lần nữa nhìn qua nắng sớm
 • Quyển 7 – Chương 33: Đại nhiệt náo
 • Quyển 7 – Chương 34: Thương nhân giữa đường
 • Quyển 7 – Chương 35: Sau đó
 • Quyển 7 – Chương 36: Vây
 • Quyển 7 – Chương 37: Mục tiêu phải giết đầu tiên
 • Quyển 7 – Chương 38: Đánh cờ bằng miệng
 • Quyển 7 – Chương 39: Xin đừng tái diễn chuyện xưa đêm đó
 • Quyển 7 – Chương 40: Đổi thế hỏi
 • Quyển 7 – Chương 41: Nàng có thể, ta cũng có thể
 • Quyển 7 – Chương 42: Câu hỏi của Từ Hữu Dung
 • Quyển 7 – Chương 43: Nơi bụi mù nổi lên
 • Quyển 7 – Chương 44: Nơi bụi mù rơi xuống
 • Quyển 7 – Chương 45: Ba đường kỵ binh
 • Quyển 7 – Chương 46: Một đạo long ngâm
 • Quyển 7 – Chương 47: Mùa xuân yên tĩnh
 • Quyển 7 – Chương 48: Hồng trảo trên tuyết
 • Quyển 7 – Chương 49: An bài của Trần Trường Sinh
 • Quyển 7 – Chương 50: Tiền đề của vạn vật
 • Quyển 7 – Chương 51: Tên của nàng
 • Quyển 7 – Chương 52: Tại sao ngươi không chết đi?
 • Quyển 7 – Chương 53: Chúng ta đánh nhau đi
 • Quyển 7 – Chương 54: Nhân gian sợ nhất là gặp ngây thơ
 • Quyển 7 – Chương 55: Một con cá chép hoàng hà lặng im chìm vào đêm tối
 • Quyển 7 – Chương 56: Ngươi không muốn thử xem sao?
 • Quyển 7 – Chương 57: Trước khi chiến đấu
 • Quyển 7 – Chương 58: Địa điểm chiến đấu bắt đầu, đột nhiên chuyển ngoặt!
 • Quyển 7 – Chương 59: Mười năm ước hẹn
 • Quyển 7 – Chương 60: Khởi hành như kiếm
 • Quyển 7 – Chương 61: Đạo mục dĩ lộ
 • Quyển 7 – Chương 62: Chúng ta đã cùng giết người
 • Quyển 7 – Chương 63: Lực lượng quy tắc
 • Quyển 7 – Chương 64: Ý nghĩa của lựa chọn
 • Quyển 7 – Chương 65: Cây gãy
 • Quyển 7 – Chương 66: Lục lục lục lục
 • Quyển 7 – Chương 67: Quân tử giấu khí trong thân, chờ thời
 • Quyển 7 – Chương 68: Đại nhật như lai ai có thể an tĩnh?
 • Quyển 7 – Chương 69: Xin hỏi kiếm ở phương nào?
 • Quyển 7 – Chương 70: Khắp nơi đều có
 • Quyển 7 – Chương 71: Phong Lâm các
 • Quyển 7 – Chương 72: Thương Hành Chu thua
 • Quyển 7 – Chương 73: Người nào thắng?
 • Quyển 7 – Chương 74: Ý nghĩa của chiến đấu
 • Quyển 7 – Chương 75: Mọi thứ về trần sinh sinh
 • Quyển 7 – Chương 76: Chư quân xem đi
 • Quyển 7 – Chương 77: Thời đại của người trẻ tuổi
 • Quyển 7 – Chương 78: Chân tình nhất chính là nhà đế vương
 • Quyển 7 – Chương 79: Thì ra là ngươi
 • Quyển 7 – Chương 80: Tất cả cũng là giả dối
 • Quyển 7 – Chương 81: Nếu như ngươi là Trừ Tô
 • Quyển 7 – Chương 82: Bát Đại Sơn Nhân
 • Quyển 7 – Chương 83: Sát cục của Hắc Bào
 • Quyển 7 – Chương 84: Xuất kiếm cùng với thu kiếm
 • Quyển 7 – Chương 85: Ngô đích tiễn
 • Quyển 7 – Chương 86: Lớn lối chi thương cùng toái tâm chi tiễn
 • Quyển 7 – Chương 87: Vong ngã yên chi sơn
 • Quyển 7 – Chương 88: Đêm thứ hai mươi chín
 • Quyển 7 – Chương 89: Biệt ly không biết trước
 • Quyển 7 – Chương 90: Thông Châu
 • Quyển 7 – Chương 91: Tầm Dương
 • Quyển 7 – Chương 92: Lạc Dương
 • Quyển 7 – Chương 93: Lễ tán
 • Quyển 7 – Chương 94: Sống trở về
 • Quyển 7 – Chương 95: Vó ngựa đi xa, khúc ca ưu thương
 • Quyển 7 – Chương 96: Sớm muộn phải đi, sao không đi sớm?
 • Quyển 7 – Chương 97: Ta muốn đi Tuyết Lão thành
 • Quyển 7 – Chương 98: Điểu sơn minh
 • Quyển 7 – Chương 99: Già Thiên kiếm
 • Quyển 7 – Chương 100: Vương Phá tới
 • Quyển 7 – Chương 101: Chiến Ma Soái
 • Quyển 7 – Chương 102: Loạn mệnh
 • Quyển 7 – Chương 103: Ngươi cùng ta thống khoái, hắn cùng nàng trên giấy
 • Quyển 7 – Chương 104: Rảnh rỗi nghe hoa rơi đưa thanh kiếm
 • Quyển 7 – Chương 105: Đường Tam Thập Lục sốt cao không ngừng
 • Quyển 7 – Chương 106: Lẻn vào Tuyết Lão thành
 • Quyển 7 – Chương 107: Tuyết đầu mùa
 • Quyển 7 – Chương 108: Một chiếc xe, một bức họa
 • Quyển 7 – Chương 109: Lửa thiêu già lam tự
 • Quyển 7 – Chương 110: Thủy triều bao phủ bất lão sơn
 • Quyển 7 – Chương 111: Tiểu đạo sĩ phúc duyên thâm hậu
 • Quyển 7 – Chương 112: Người câu cá bên suối ở Tây Trữ xuất thương
 • Quyển 7 – Chương 113: Thiếu niên già nua
 • Quyển 7 – Chương 114: Lúc ấy trăng sáng ở phương nào
 • Quyển 7 – Chương 115: Đình viện thâm sâu sâu mấy phần
 • Quyển 7 – Chương 116: Đường lão thái gia sung sướng
 • Quyển 7 – Chương 117: Ao đầm máu
 • Quyển 7 – Chương 118: Trong lòng của mỗi người đều có một ngọn lửa
 • Quyển 7 – Chương 119: Tướng ở bên ngoài
 • Quyển 7 – Chương 120: Bữa tối cuối cùng cùng với nói chuyện
 • Quyển 7 – Chương 121: Vào thành gặp phải phiền toái
 • Quyển 7 – Chương 122: Lựa chọn của Trung Sơn Vương
 • Quyển 7 – Chương 123: Trần Lưu Vương cùng với hắn trở về
 • Quyển 7 – Chương 124: Tới đây thôi
 • Quyển 7 – Chương 125: Ngươi là ai?
 • Quyển 7 – Chương 126: Bỗng nhiên quay đầu, người ở ngay đó, ở nơi lửa đèn tàn
 • Quyển 7 – Chương 127: Ngày nắng đẹp
 • Quyển 7 – Chương 128: Các ngươi thua
 • Quyển 7 – Chương 129: Lai lịch của Ma tộc
 • Quyển 7 – Chương 130: Bí mật của tinh không
 • Quyển 7 – Chương 131: Chúng ta từng gửi thư
 • Quyển 7 – Chương 132: Ta đã chờ ngươi lâu rồi
 • Quyển 7 – Chương 133: Ngươi chính là hải đăng
 • Quyển 7 – Chương 134: Ánh sáng, rơi vào trên mặt ngươi
 • Quyển 7 – Chương 135: Đáp án của nàng
 • Quyển 7 – Chương 136: Một kiếm từ dưới đất mà lên
 • Quyển 7 – Chương 137: Một kiếm từ trên trời tới
 • Quyển 7 – Chương 138: Cái chết của Hắc Bào
 • Quyển 7 – Chương 139: Thiên lương hảo cá thu
 • Quyển 7 – Chương 140: Hành trình Thánh Quang đại lục
 • Quyển 7 – Chương 141: Thần Ẩn chi lộ (Chương kết)
 • Quyển 7 – Chương 142: Lời cuối sách
 • Thái Thủy nguyên niên, có thần thạch từ không gian bay tới, phân tán khắp nhân gian, trong đó có thần thạch rơi vào Đông Thổ đại lục, phía trên có khắc đồ đằng kỳ quái, có người bởi vì xem đồ đằng mà ngộ đạo, sau lập ra quốc giáo.

  Mấy ngàn năm sau, thiếu niên cô nhi Trần Trường Sinh mười bốn tuổi, vì chữa bệnh cải mệnh rời khỏi sư phụ của mình, mang theo một tờ hôn ước đi tới thần đô, từ đó mở ra một hành trình quật khởi của nghịch thiên cường giả.

  Có thể bạn thích sách  Dị Thế Tà Quân