Cinque Terre

Thiên Phật Quyển

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Thiếu niên bảo tiêu
 • Chương 2: Truy phong vô ảnh
 • Chương 3: Tại sao tự vẩn?
 • Chương 4: Thần bí mỹ phụ
 • Chương 5: Lăng Phong công tử
 • Chương 6: Thân thế khổ ải bất khả thuật
 • Chương 7: Tình càng lúc càng nồng
 • Chương 8: Thạch thất luyện công
 • Chương 9: Dâm thư kỳ công
 • Chương 10: Hắc y nữ nhân
 • Chương 11: Ngân tiêu sách hồn
 • Chương 12: Thạch động khai Huyền quan
 • Chương 13: Sơn trang dạ chiến
 • Chương 14: Phàm thị tam kiếm
 • Chương 15: Thần la thiết đảm
 • Chương 16: Tử thi quái nhân
 • Chương 17: Tiểu trấn ngộ hiểm
 • Chương 18: Hồng Sa Huyết Ảnh chưởng
 • Chương 19: Tử Nhân cư
 • Chương 20: Hình tích cừu nhân
 • Chương 21: Giang Nam nhị kỳ
 • Chương 22: Ngộ nhận độc tửu
 • Chương 23: Mỹ nhân chi ân
 • Chương 24: Lực chiến Ngọc Diện Tiểu Thanh Phù
 • Chương 25: Thần La đấu Thần Hầu
 • Chương 26: Lâm chung truyền nghệ
 • Chương 27: Đoạn Phương công tử
 • Chương 28: Chân tướng huyết án
 • Chương 29: Lôi Âm Phật chưởng
 • Chương 30: Khiếu Hóa đại trận
 • Chương 31: Nguy cơ trùng trùng
 • Chương 32: Thạch Cơ đại trận
 • Chương 33: Thanh phù thần
 • Chương 34: Hồng phấn quỷ diện
 • Chương 35: Quái sự bên sông
 • Chương 36: Quỷ diện thiếu nữ
 • Chương 37: Giang thượng sinh tình nghiệp
 • Chương 38: Hải Ngoại tam sát
 • Chương 39: Sưu Hồn chỉ
 • Chương 40: Thân đọa hiểm cảnh
 • Chương 41: Thiên Phật tuyệt học
 • Chương 42: Nam Hải bát yêu
 • Chương 43: Mộ Dung sơn trang
 • Chương 44: Địa thất hành hình
 • Chương 45: Đào Hoa tứ tiên lập Mê Hồn trận
 • Chương 46: Đào Hoa chi mệnh
 • Chương 47: Điệu hổ ly sơn
 • Chương 48: Mỹ nhân ngộ nạn
 • Chương 49: Độc chiến Tam sát
 • Chương 50: Sinh tử nhất chưởng
 • Chương 51: Nhất chưởng sát Tam Thốn Đinh
 • Chương 52: Tái ngộ Cùng Gia bang
 • Chương 53: Khiếu hóa đại yến
 • Chương 54: Tỷ thí tuyệt nghệ
 • Chương 55: Giang hồ Tứ ác
 • Chương 56: Thiên Phật trừ yêu
 • Chương 57: Long Nữ lộ tình nồng
 • Chương 58: Đất dậy phong ba
 • Chương 59: Tỷ muội tương nhượng
 • Chương 60: Tranh đoạt kỳ thư
 • Chương 61: Cuộc tranh giành vô nghĩa
 • Chương 62: Cuộc chiến không tiền khoáng hậu
 • Chương 63: Võ Thần ra oai
 • Chương 64: Anh hùng mạt lộ
 • Chương 65: Hữu tình nhân thành quyến thuộc