Cinque Terre

Thiên Long Bát Bộ

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
EPUB MOBI Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1 – Mở đầu
 • Chương 2 – Thanh Sam Lỗi Lạc Hiểm Phong Hành
 • Chương 3 – Thanh Sam Lỗi Lạc Hiểm Phong Hành (2)
 • Chương 4 – Ngọc bích nguyệt hoa minh
 • Chương 5 – Ngọc bích nguyệt hoa minh (2)
 • Chương 6 – Mã tật hương u
 • Chương 7 – Mã tật hương u (2)
 • Chương 8 – Nhai cao nhân viễn
 • Chương 9 – Nhai cao nhân viễn (2)
 • Chương 10 – Vi bộ hộc văn sinh
 • Chương 11 – Vi bộ hộc văn sinh (2)
 • Chương 12 – Thùy Gia Tử Đệ Thùy Gia Viện
 • Chương 13 – Thùy Gia Tử Đệ Thùy Gia Viện (2)
 • Chương 14 – Vô kế hối đa tình
 • Chương 15 – Vô kế hối đa tình (2)
 • Chương 16 – Hổ khiếu long ngâm
 • Chương 17 – Hổ khiếu long ngâm (2)
 • Chương 18 – Hoán Sào Loan Phượng
 • Chương 19 – Hoán Sào Loan Phượng (2)
 • Chương 20 – Hoán Sào Loan Phượng (3)
 • Chương 21 – Hoán Sào Loan Phượng (4)
 • Chương 22 – Hướng lai si
 • Chương 23 – Hướng lai si (2)
 • Chương 24 – Tòng thử túy
 • Chương 25 – Tòng thử túy (2)
 • Chương 26 – Thủy Tạ Thính Hương, Chỉ Điểm Quần Hào Hí
 • Chương 27 – Thủy Tạ Thính Hương, Chỉ Điểm Quần Hào Hí
 • Chương 28 – Kịch âm thiên bôi nam nhi sự
 • Chương 29 – Kịch âm thiên bôi nam nhi sự (2)
 • Chương 30 – Hạnh tử lâm trung thương lược bình sinh nghĩa
 • Chương 31 – Hạnh tử lâm trung thương lược bình sinh nghĩa (2)
 • Chương 32 – Tích thời nhân
 • Chương 33 – Tích thời nhân (2)
 • Chương 34 – Kim Nhật ý
 • Chương 35 – Kim Nhật ý (2)
 • Chương 36 – Hồ hán ân cừu tu khuynh anh hùng lệ
 • Chương 37 – Hồ hán ân cừu tu khuynh anh hùng lệ (2)
 • Chương 38 – Tuy van thiên nhân ngô vãng hĩ
 • Chương 39 – Tuy van thiên nhân ngô vãng hĩ (2)
 • Chương 40 – Thiểu lập nhạn môn tuyệt bích vô dư tự
 • Chương 41 – Thiên lý mang mang nhược mộng
 • Chương 42 – Thiên lý mang mang nhược mộng (2)
 • Chương 43 – Song mâu xán xán như tinh
 • Chương 44 – Song mâu xán xán như tinh (2)
 • Chương 45 – Tái thượng ngưu dương không hứa ước (2)
 • Chương 46 – Tái thượng ngưu dương không hứa ước (2)
 • Chương 47 – Chúc bạn mấn vân hữu cựu minh
 • Chương 48 – Chúc bạn mấn vân hữu cựu minh (2)
 • Chương 49 – Mãng thương đạp tuyết hành
 • Chương 50 – Mãng thương đạp tuyết hành (2)
 • Chương 51 – Xích thủ đồ hùng tróc hổ
 • Chương 52 – Xích thủ đồ hùng tróc hổ (2)
 • Chương 53 – Kim qua đãng khấu ao binh
 • Chương 54 – Kim qua đãng khấu ao binh (2)
 • Chương 55 – Thảo mộc tàn sinh lô chú thiết
 • Chương 56 – Thảo mộc tàn sinh lô chú thiết (2)
 • Chương 57 – Trùng ngãi ngưng hàn chưởng tác băng
 • Chương 58 – Trùng ngãi ngưng hàn chưởng tác băng (2)
 • Chương 59 – Huy sái phọc hào anh
 • Chương 60 – Huy sái phọc hào anh (2)
 • Chương 61 – Thâu doanh thành bại hựu doanh do nhân toán
 • Chương 62 – Thâu doanh thành bại hựu doanh do nhân toán (2)
 • Chương 63 – Thả tự tiêu dao một thùy quản
 • Chương 64 – Thả tự tiêu dao một thùy quản (2)
 • Chương 65 – Nại thiên hôn Địa ám đẩu chuyển tinh di
 • Chương 66 – Nại thiên hôn Địa ám đẩu chuyển tinh di (2)
 • Chương 67 – Phong sậu khẩn, phiêu miểu – Phong đầu Vân Loạn
 • Chương 68 – Phong sậu khẩn, phiêu miểu – Phong đầu Vân Loạn (2)
 • Chương 69 – Hồng nhân đạn chỉ lão, sát na phương hoa
 • Chương 70 – Hồng nhân đạn chỉ lão, sát na phương hoa (2)
 • Chương 71 – Mộng lý chân chân ngữ chân huyễn
 • Chương 72 – Mộng lý chân chân ngữ chân huyễn (2)
 • Chương 73 – Đồng nhất tiếu – Đáo đầu vạn sự câu không
 • Chương 74 – Đồng nhất tiếu – Đáo đầu vạn sự câu không (2)
 • Chương 75 – Hồ đồ túy – Tình trường kế đoản (1)
 • Chương 76 – Hồ đồ túy – Tình trường kế đoản (2)
 • Chương 77 – Giải bất liễu danh cương hệ sân than (1)
 • Chương 78 – Giải bất liễu danh cương hệ sân than (2)
 • Chương 79 – Khước Thí Vấn – Kỷ Thời Bả Si Tâm Đoạn
 • Chương 80 – Khước Thí Vấn – Kỷ Thời Bả Si Tâm Đoạn (2)
 • Chương 81 – Yên Vân Thập Bát Phi Kỵ – Bôn Đằng Như Hổ Phong Yên Cử
 • Chương 82 – Yên Vân Thập Bát Phi Kỵ – Bôn Đằng Như Hổ Phong Yên Cử (2)
 • Chương 83 – Lão Ma Tiểu Xú – Khởi Khảm Nhất Kích – Thắng Chi Bất Võ
 • Chương 84 – Lão Ma Tiểu Xú – Khởi Khảm Nhất Kích – Thắng Chi Bất Võ (2)
 • Chương 85 – Vương Bá Hùng Đồ – Huyết Hải Thâm Hận – Tận Qui Trần Thổ
 • Chương 86 – Vương Bá Hùng Đồ – Huyết Hải Thâm Hận – Tận Qui Trần Thổ (2)
 • Chương 87 – Niệm Uổng Cầu Mỹ Quyến – Lương Duyên An Tại
 • Chương 88 – Niệm Uổng Cầu Mỹ Quyến – Lương Duyên An Tại (2)
 • Chương 89 – Khô Tỉnh Để, Ô Nê Xứ
 • Chương 90 – Khô Tỉnh Để, Ô Nê Xứ (2)
 • Chương 91 – Tửu Bãi Vấn Quân Tam Ngữ
 • Chương 92 – Tửu Bãi Vấn Quân Tam Ngữ (2)
 • Chương 93 – Vi Thùy Khai, Trà Hoa Mãn Lộ
 • Chương 94 – Vi Thùy Khai, Trà Hoa Mãn Lộ (2)
 • Chương 95 – Vương Tôn Lạc Phách, Chẩm Sinh Tiêu Đắc – Dương Chi Ngọc Lộ
 • Chương 96 – Vương Tôn Lạc Phách, Chẩm Sinh Tiêu Đắc – Dương Chi Ngọc Lộ (2)
 • Chương 97 – Tệ Tỉ Vinh Hoa, Phù Vân Sinh Tử, Thử Thân Hà Cụ
 • Chương 98 – Tệ Tỉ Vinh Hoa, Phù Vân Sinh Tử, Thử Thân Hà Cụ (2)
 • Chương 99 – Giáo Đơn Vu Chiết Tiễn, Lục Quân Tích Dịch, Phấn Anh Hùng Nộ
 • Chương 100 – Giáo Đơn Vu Chiết Tiễn, Lục Quân Tích Dịch, Phấn Anh Hùng Nộ (2) (Hết)
 • Tiêu Phong, Bang chủ Cái Bang, một vị hảo hán đầu đội trời chân đạp đất tính tình hào sảng vô tư. Nhưng một ngày kia, ông khám phá ra thân thế của mình, từ đó bị mọi người trong võ lâm ghét bõ. Thật ra ông là ai?

  Hư Trúc, một vị tiểu hòa thượng chùa Thiếu Lâm, tính tình ngay thẳng ngốc nghếch. Trong một lần hạ sơn, anh đã được một vị kì nhân truyền thụ võ nghệ và trở thành một vị Cung chủ được mọi người kính trọng. Hơn thế nữa, anh ta còn cưới được một vị tuyệt sắc giai nhân. Liệu phái Thiếu Lâm sẽ sử trí ra sao với Hư Trúc?

  Đoàn Dự, tiểu vương gia nước Đại Lý, là người hiền lành rất ghét võ công. Trong cuộc đời, cậu đã gặp rất nhiều mỹ nhân và hầu như tất cả những người này đều yêu thương cậu. Những người mà cậu luôn theo đuổi thì đã có ý trung nhân. Một ngày kia, cậu phát hiện ra tất cả những cô gái đó đều là em của cậu. Vậy Đoàn thế tử sẽ ra sao?

  Có thể bạn thích sách  Bạch Các Môn