Cinque Terre

Thiên Hạ Vô Song

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Pháp Sư Truyền Kỳ (1)
 • Chương 2: Pháp Sư Truyền Kỳ (2)
 • Chương 3: Pháp Sư Truyền Kỳ (3)
 • Chương 4: Mạnh Mẽ Trưng Thu Thuế (1)
 • Chương 5: Mạnh Mẽ Trưng Thu Thuế (2)
 • Chương 6: Lãnh Địa Hoang Vu (1)
 • Chương 7: Lãnh Địa Hoang Vu (2)
 • Chương 8: Lãnh Địa Hoang Vu (3)
 • Chương 9: Vận Rủi Của Cặp Song Sinh (1)
 • Chương 10: Vận Rủi Của Cặp Song Sinh (2)
 • Chương 11: Thị Nữ Quản Gia (1)
 • Chương 12: Thị Nữ Quản Gia (2)
 • Chương 13: Hô Phong Hoán Vũ (1)
 • Chương 14: Hô Phong Hoán Vũ (2)
 • Chương 15: Tài Chính Thu Vào (1)
 • Chương 16: Tài Chính Thu Vào (2)
 • Chương 17: Tài Chính Thu Vào (3)
 • Chương 18: Bao Nhiêu Ứng Dụng (1)
 • Chương 19: Bao Nhiêu Ứng Dụng (2)
 • Chương 20: Quyển Sách Giao Dịch (1)
 • Chương 21: Quyển Sách Giao Dịch (2)
 • Chương 22: Mùi Vị Ngon Nhất (1)
 • Chương 23: Mùi Vị Ngon Nhất (2)
 • Chương 24: Khách Mời Lỗ Ban (1)
 • Chương 25: Khách Mời Lỗ Ban (2)
 • Chương 26: Nghỉ Ngơi Lấy Lại Sức (1)
 • Chương 27: Nghỉ Ngơi Lấy Lại Sức (2)
 • Chương 28: Nghỉ Ngơi Lấy Lại Sức (3)
 • Chương 29: Tài Nguyên Độc Quyền (1)
 • Chương 30: Tài Nguyên Độc Quyền (2)
 • Chương 31: Tinh Linh Đưa Lợi Tới (1)
 • Chương 32: Tinh Linh Đưa Lợi Tới (2)
 • Chương 33: Ba Điều Kiện (1)
 • Chương 34: Ba Điều Kiện (2)
 • Chương 35: Khai Thông Tư Tưởng Cho Quản Gia
 • Chương 36: Khai Thông Tư Tưởng Cho Quản Gia
 • Chương 37: Khai Thông Tư Tưởng Cho Quản Gia
 • Chương 38: Sắp Xếp Thích Đáng (1)
 • Chương 39: Sắp Xếp Thích Đáng (2)
 • Chương 40: Sự Mê Hoặc Của Món Ăn Ngon
 • Chương 41: Sự Mê Hoặc Của Món Ăn Ngon
 • Chương 42: Nước Chảy Thành Sông (1)
 • Chương 43: Nước Chảy Thành Sông (2)
 • Chương 44: Dịch Vụ (1)
 • Chương 45: Dịch Vụ (2)
 • Chương 46: Tranh Luận Về Tiền Lương (1)
 • Chương 47: Tranh Luận Về Tiền Lương (2)
 • Chương 48: Tranh Luận Về Tiền Lương (3)
 • Chương 49: Học Đồ Trung Cấp (1)
 • Chương 50: Học Đồ Trung Cấp (2)
 • Chương 51: Chủ Nợ Tới Cửa (1)
 • Chương 52: Chủ Nợ Tới Cửa (2)
 • Chương 53: Nợ Tiền Đại Gia (1)
 • Chương 54: Nợ Tiền Đại Gia (2)
 • Chương 55: Ba Lô Cách Tân (1)
 • Chương 56: Ba Lô Cách Tân (2)
 • Chương 57: Trang Phục Của Lính Đánh Thuê
 • Chương 58: Trang Phục Của Lính Đánh Thuê (2)
 • Chương 59: Trang Phục Của Lính Đánh Thuê (3)
 • Chương 60: Chuyện Làm Ăn Độc Quyền (1)
 • Chương 61: Chuyện Làm Ăn Độc Quyền (2)
 • Chương 62: Tinh Linh Nguyền Rủa (1)
 • Chương 63: Tinh Linh Nguyền Rủa (2)
 • Chương 64: Điều Kiện Nguôi Giận (1)
 • Chương 65: Điều Kiện Nguôi Giận (2)
 • Chương 66: Nhiệm Vụ Mới (1)
 • Chương 67: Nhiệm Vụ Mới (2)
 • Chương 68: Nhiệm Vụ Mới (3)
 • Chương 69: Thị Nữ Thiếp Thân(1)
 • Chương 70: Thị Nữ Thiếp Thân (2)
 • Chương 71: Cường Đạo Tới Cửa (1)
 • Chương 72: Cường Đạo Tới Cửa (2)
 • Chương 73: Treo Giải Thưởng Lùng Bắt (1)
 • Chương 74: Treo Giải Thưởng Lùng Bắt (2)
 • Chương 75: Bài Học Đầu Tiên Về Tài Vụ
 • Chương 76: Bài Học Đầu Tiên Về Tài Vụ
 • Chương 77: Người Chết Vì Tiền (1)
 • Chương 78: Người Chết Vì Tiền (2)
 • Chương 79: Giải Trừ Tai Họa (1)
 • Chương 80: Giải Trừ Tai Họa (2)
 • Chương 81: Giải Trừ Tai Họa (3)
 • Chương 82: Ma Pháp Thị Nữ (1)
 • Chương 83: Ma Pháp Thị Nữ (2)
 • Chương 84: Thí Nghiệm Đặc Biệt (1)
 • Chương 85: Thí Nghiệm Đặc Biệt (2)
 • Chương 86: Chỉ Điểm Tu Luyện (1)
 • Chương 87: Chỉ Điểm Tu Luyện (2)
 • Chương 88: Cải Tạo Ma Pháp (1)
 • Chương 89: Cải Tạo Ma Pháp (2)
 • Chương 90: Thủ Hộ Kỵ Sĩ (1)
 • Chương 91: Thủ Hộ Kỵ Sĩ (2)
 • Chương 92: Công Cụ Tính Toán (1)
 • Chương 93: Công Cụ Tính Toán (2)
 • Chương 94: Lại Có Giao Dịch (1)
 • Chương 95: Lại Có Giao Dịch (2)
 • Chương 96: Khoản Trưng Thu Thuế (1)
 • Chương 97: Khoản Trưng Thu Thuế (2)
 • Chương 98: Dùng Tiền Kiếm Tiền (1)
 • Chương 99: Dùng Tiền Kiếm Tiền (2)
 • Chương 100: Chỉ Điểm Ma Pháp (1)
 • Chương 101: Chỉ Điểm Ma Pháp (2)
 • Chương 102: Hòa Nhau Một Ván (1)
 • Chương 103: Hòa Nhau Một Ván (2)
 • Chương 104: Giáo Dục Cơ Sở (1)
 • Chương 105: Giáo Dục Cơ Sở (2)
 • Chương 106: Thất Chi Đông Ngung (1)
 • Chương 107: Thất Chi Đông Ngung (2)
 • Chương 108: Vấn Đề Tay Nghề (1)
 • Chương 109: Vấn Đề Tay Nghề (2)
 • Chương 110: Bản Thiết Kế (1)
 • Chương 111: Bản Thiết Kế (2)
 • Chương 112: Bản Thiết Kế (3)
 • Chương 113: Điều Chỉnh Phương Hướng
 • Chương 114: Phương Án Giải Quyết (1)
 • Chương 115: Phương Án Giải Quyết (2)
 • Chương 116: Hai Lựa Chọn
 • Chương 117: Tìm Tòi Trí Nhớ (1)
 • Chương 118: Tìm Tòi Trí Nhớ (2)
 • Chương 119: Hợp Tác Lần Nữa (1)
 • Chương 120: Hợp Tác Lần Nữa (2)
 • Chương 121: Xua Tan Tinh Thần (1)
 • Chương 122: Xua Tan Tinh Thần (2)
 • Chương 123: Xua Tan Tinh Thần (3)
 • Chương 124: Công Dụng Pháp Trượng
 • Chương 125: Ma Pháp Công Kích (1)
 • Chương 126: Ma Pháp Công Kích (2)
 • Chương 127: Dẫn Người Tới Cửa
 • Chương 128: Vùi Đầu Khổ Luyện (1)
 • Chương 129: Vùi Đầu Khổ Luyện (2)
 • Chương 130: Vùi Đầu Khổ Luyện (3)
 • Chương 131: Cao Nhân Hào Hứng (1)
 • Chương 132: Cao Nhân Hào Hứng (2)
 • Chương 133: Cao Nhân Hào Hứng (3)
 • Chương 134: Xin Giúp Đỡ Ma Lực (1)
 • Chương 135: Xin Giúp Đỡ Ma Lực (2)
 • Chương 136: Ma Lực Rộng Lượng
 • Chương 137: Tu Luyện Cực Hạn (1)
 • Chương 138: Tu Luyện Cực Hạn (2)
 • Chương 139: Gia Tăng Ma Lực (1)
 • Chương 140: Gia Tăng Ma Lực (2)
 • Chương 141: Tốc Độ Khôi Phục
 • Chương 142: Sa Võng Pháp Trận (1)
 • Chương 143: Sa Võng Pháp Trận (2)
 • Chương 144: Trang Phục Thời Thượng
 • Chương 145: Quán Chú Chính Thức (1)
 • Chương 146: Quán Chú Chính Thức (2)
 • Chương 147: Hoàn Thành Sáo Trang
 • Chương 148: Sa Đạo Đột Kích (1)
 • Chương 149: Sa Đạo Đột Kích (2)
 • Chương 150: Sớm Chuẩn Bị (1)
 • Chương 151: Sớm Chuẩn Bị (2)
 • Chương 152: Một Ngày Kỳ Tích (1)
 • Chương 153: Một Ngày Kỳ Tích (2)
 • Chương 154: Động Viên Trước Khi Chiến Đấu
 • Chương 155: Sa Đạo Công Thành (1)
 • Chương 156: Sa Đạo Công Thành (2)
 • Chương 157: Ma Pháp Học Đ
 • Chương 158: Tổng Kết Sau Chiến Đấu (1)
 • Chương 159: Tổng Kết Sau Chiến Đấu (2)
 • Chương 160: Đại Sư Ưu Ái
 • Chương 161: Bách Biến Ma Nữ (1)
 • Chương 162: Bách Biến Ma Nữ (2)
 • Chương 163: Ma Pháp Thị Nữ (1)
 • Chương 164: Ma Pháp Thị Nữ (2)
 • Chương 165: Cải Tạo Gai Đất
 • Chương 166: Khảo Nghiệm Xa Xỉ (1)
 • Chương 167: Khảo Nghiệm Xa Xỉ (2)
 • Chương 168: Thiết Kế Xấu Hổ
 • Chương 169: Ma Pháp Tiếng … Khựa (1)
 • Chương 170: Ma Pháp Tiếng … Khựa (2)
 • Chương 171: Khóc Không Ra Nước Mắt
 • Chương 172: Làm Bản Mẫu
 • Chương 173: Kế Hoạch Huấn Luyện (1)
 • Chương 174: Kế Hoạch Huấn Luyện (2)
 • Chương 175: Huấn Luyện Nghiêm Khắc (1)
 • Chương 176: Huấn Luyện Nghiêm Khắc (2)
 • Chương 177: Khủng Hoảng Tài Chính
 • Chương 178: Hối Lộ Công Khai (1)
 • Chương 179: Hối Lộ Công Khai (2)
 • Chương 180: Lần Đầu Dùng Thử
 • Chương 181: Phương Thức Hợp Tác (1)
 • Chương 182: Phương Thức Hợp Tác (2)
 • Chương 183: Hình Thức Thu Phí
 • Chương 184: Đều Có Tư Tâm (1)
 • Chương 185: Đều Có Tư Tâm (2)
 • Chương 186: Đại Sư Rời Đi
 • Chương 187: Võ Hiệp (1)
 • Chương 188: Võ Hiệp (2)
 • Chương 189: Đốn Ngộ Kiếm Pháp (1)
 • Chương 190: Đốn Ngộ Kiếm Pháp (2)
 • Chương 191: Hầu Tước Phán Đoán (1)
 • Chương 192: Hầu Tước Phán Đoán (2)
 • Chương 193: Đứng Đấy Nói Chuyện
 • Chương 194: Đình Viện Kiểu Khựa
 • Chương 195: Trụ Cột Ma Pháp (1)
 • Chương 196: Trụ Cột Ma Pháp (2)
 • Chương 197: Vệ Sinh Dậy Sóng
 • Chương 198: Đến Thu Thuế
 • Chương 199: Thái Độ Cường Ngạnh (1)
 • Chương 200: Thái Độ Cường Ngạnh (2)
 • Chương 201: Tâm Địa Cứng Rắn
 • Chương 202: Cường Nỏ (1)
 • Chương 203: Cường Nỏ (2)
 • Chương 204: Tâm Tư Lộn Xộn
 • Chương 205: Hoàn Thành Cường Nỏ (1)
 • Chương 206: Hoàn Thành Cường Nỏ (2)
 • Chương 207: Thôn Phệ Mưa Gió
 • Chương 208: Sắp Hành Hình (1)
 • Chương 209: Sắp Hành Hình (2)
 • Chương 210: Cứu Người Quan Trọng Hơn
 • Chương 211: Lời Đồn Quấy Rối (1)
 • Chương 212: Lời Đồn Quấy Rối (2)
 • Chương 213: Phát Hiện Mai Phục
 • Chương 214: Không Chịu Nổi Một Kích
 • Chương 215: Ân Ái (1)
 • Chương 216: Ân Ái (2)
 • Chương 217: Tâm Linh Tương Thông
 • Chương 218: Tâm Tư Tỷ Muội (1)
 • Chương 219: Tâm Tư Tỷ Muội (2)
 • Chương 220: Tùng Lâm Tri Chu
 • Chương 221: Mua Sắm Nguyên Liệu (1)
 • Chương 222: Mua Sắm Nguyên Liệu (2)
 • Chương 223: Đều Có Tư Tâm (1)
 • Chương 224: Đều Có Tư Tâm (2)
 • Chương 225: Dong Binh Công Hội
 • Chương 226: Thiên Đại Hiểu Lầm (1)
 • Chương 227: Thiên Đại Hiểu Lầm (2)
 • Chương 228: Đạt Thành Hiệp Nghị
 • Chương 229: Giáp Tiếp Mập Mờ (1)
 • Chương 230: Giáp Tiếp Mập Mờ (2)
 • Chương 231: Giá Trị Tơ Lụa
 • Chương 232: Sinh Ý Điên Cuồng (1)
 • Chương 233: Sinh Ý Điên Cuồng (2)
 • Chương 234: Tơ Lụa Nóng Nảy
 • Chương 235: Khai Thác Đá Phiền Muộn (1)
 • Chương 236: Khai Thác Đá Phiền Muộn (2)
 • Chương 237: Tâm Tư Khắp Nơi
 • Chương 238: Hợp Tác Dưới Mặt Đất (1)
 • Chương 239: Hợp Tác Dưới Mặt Đất (2)
 • Chương 240: Thích Khách Liều Chết
 • Chương 241: Đồng Quy Vu Tận (1)
 • Chương 242: Đồng Quy Vu Tận (2)
 • Chương 243: Rất Không Hài Lòng
 • Chương 244: Thái Độ Công Hội (1)
 • Chương 245: Thái Độ Công Hội (2)
 • Chương 246: Khiêu Chiến Quy Tắc (1)
 • Chương 247: Khiêu Chiến Quy Tắc (2)
 • Chương 248: Tiện Đường Mà Thôi
 • Chương 249: Chỉ Nói Công Sự
 • Chương 250: Mục Tiêu Phấn Đấu (1)
 • Chương 251: Mục Tiêu Phấn Đấu (2)
 • Chương 252: Chỗ Tốt Tới Thăm
 • Chương 253: Thỏa Hiệp Hợp Tác (1)
 • Chương 254: Thỏa Hiệp Hợp Tác (2)
 • Chương 255: Điều Khiển Chi Tiết Tỉ Mỉ (1)
 • Chương 256: Điều Khiển Chi Tiết Tỉ Mỉ (2)
 • Chương 257: Hồng Phúc Tề Thiên
 • Chương 258: Tấn Cấp Ma Pháp (1)
 • Chương 259: Tấn Cấp Ma Pháp (2)
 • Chương 260: Cao Thủ Thần Bí
 • Chương 261: Trao Đổi Lễ Vật (1)
 • Chương 262: Trao Đổi Lễ Vật (2)
 • Chương 263: Thêm Vào Ban Thưởng
 • Chương 264: Thăng Quan Tiến Chức (1)
 • Chương 265: Thăng Quan Tiến Chức (2)
 • Chương 266: Quy Tắc Quý Tộc
 • Chương 267: Ám Toán Chú Sát (1)
 • Chương 268: Ám Toán Chú Sát (2)
 • Chương 269: Hợp Tác Lần Nữa
 • Chương 270: Uy Lực Cơ Diện (1)
 • Chương 271: Uy Lực Cơ Diện (2)
 • Chương 272: Tới Gần Thủ Đô (1)
 • Chương 273: Tới Gần Thủ Đô (2)
 • Chương 274: Học Viện Gây Hấn
 • Chương 275: Đại Thần Tài Chính (1)
 • Chương 276: Đại Thần Tài Chính (2)
 • Chương 277: Ra Giá Đi (1)
 • Chương 278: Ra Giá Đi (2)
 • Chương 279: Đến Thăm Phải Phân Rõ Phải Trái
 • Chương 280: Vô Số Trở Ngại
 • Chương 281: Vô Số Trở Ngại (2)
 • Chương 282: Quyết Đấu Ma Pháp
 • Chương 283: Quyết Đấu Ma Pháp (2)
 • Chương 284: Phương Thức Thần Thánh
 • Chương 285: Thẹn Quá Thành Giận
 • Chương 286: Thẹn Quá Hóa Giận (2)
 • Chương 287: Vấn Đề Trí Mạng
 • Chương 288: Vấn Đề Chí Mạng (2)
 • Chương 289: Thí Luyện Ma Pháp
 • Chương 290: Thí Luyện Ma Pháp (2)
 • Chương 291: Trả Nổi Sao?
 • Chương 292: Cùng Chung Tầm Nhìn
 • Chương 293: Cùng Chung Tầm Nhìn(2)
 • Chương 294: Món Đồ Đấu Giá Tuyệt Thế
 • Chương 295: Món Đồ Đấu Giá Tuyệt Thế(2)
 • Chương 296: Khách Sạn Cấp Sao
 • Chương 297: Khách Sạn Cấp Sao(2)
 • Chương 298: Chủ Động Bị Động
 • Chương 299: Nô Lệ Tinh Linh (1)
 • Chương 300: Nô Lệ Tinh Linh (2)
 • Chương 301: Biểu Lộ Thái Độ Rõ Ràng
 • Chương 302: Biểu Lộ Thái Độ Rõ Ràng (2)
 • Chương 303: Thế Khó Xử
 • Chương 304: Thế Khó Xử (2)
 • Chương 305: Hậu Trường Đáng Tình Nghi
 • Chương 306: Tình Nghi Có Hậu Trường
 • Chương 307: Lưỡi Nở Hoa Sen
 • Chương 308: Lưỡi Nở Hoa Sen (2)
 • Chương 309: Bảo Tiêu Siêu Cấp
 • Chương 310: Cừu Con Thế Tội
 • Chương 311: Cừu Con Thế Tội (2)
 • Chương 312: Lời Đồn Được Quét Sạch
 • Chương 313: Lời Đồn Được Quét Sạch (2)
 • Chương 314: Theo Đuổi Nợ Xe Ngựa
 • Chương 315: Ép Xin Lỗi
 • Chương 316: Ép Xin Lỗi (2)
 • Chương 317: Phiền Muộn Tiêu Tiền
 • Chương 318: Phiền Muộn Tiêu Tiền (2)
 • Chương 319: Buổi Bán Đấu Giá Quỷ Dị
 • Chương 320: Ngươi Tới Ta Đi
 • Chương 321: Ngươi Tới Ta Đi (2)
 • Chương 322: Pháp Thánh Tinh Linh
 • Chương 323: Pháp Thánh Tinh Linh (2)
 • Chương 324: Kèn Lệnh Phản Công
 • Chương 325: Kế Hoạch Được Tiến Hành
 • Chương 326: Kế Hoạch Được Tiến Hành (2)
 • Chương 327: Kiên Định Tự Tin
 • Chương 328: Sự Kiện Thần Bí
 • Chương 329: Tới Cửa Đòi Nợ
 • Chương 330: Tới Cửa Đòi Nợ (2)
 • Chương 331: Không Cam Lòng Cũng Phải Nhịn
 • Chương 332: Thắng Lợi Trở Về
 • Chương 333: Thắng Lợi Trở Về (2)
 • Chương 334: Giáo Huấn Bằng Đường Máu
 • Chương 335: Có Chút Vô Sỉ
 • Chương 336: Chuẩn Bị Rèn Luyện
 • Chương 337: Nhận Biết Nguyên Tố
 • Chương 338: Nhận Biết Nguyên Tố (2)
 • Chương 339: Cơn Bão Ma Pháp
 • Chương 340: Cơn Bão Ma Pháp
 • Chương 341: Cơn Bão Ma Pháp (2)
 • Chương 342: Khu Vực Lưu Sa
 • Chương 343: Khu Vực Lưu Sa (2)
 • Chương 344: Đường Về Nhà
 • Chương 345: Dã Tâm Siêu Cấp
 • Chương 346: Dã Tâm Siêu Cấp (2)
 • Chương 347: Ma Pháp Tà Ác
 • Chương 348: Tùy Tiện Mấy Cái
 • Chương 349: Tùy Tiện Mấy Cái (2)
 • Chương 350: Phân Chia Sa Mạc (1)
 • Chương 351: Lời Thật Hay Nói Dối
 • Chương 352: Mạo Hiểm Qua Cửa Ải
 • Chương 353: Âm Thanh Của Dân Gian
 • Chương 354: Âm Thanh Của Dân Gian(2)
 • Chương 355: Theo Quy Củ Sao?
 • Chương 356: Thương Hội Ám Ảnh
 • Chương 357: Thương Hội Ám Ảnh (2)
 • Chương 358: Hoà Thuận Thì Phát Tài
 • Chương 359: Giáo Hội Hắc Ám
 • Chương 360: Khải Văn Tiên Sinh
 • Chương 361: Khải Văn Tiên Sinh (2)
 • Chương 362: Thuộc Hạ Trung Thành
 • Chương 363: Ma Pháp Trượng Loại Nhỏ (1)
 • Chương 364: Ma Pháp Trượng Loại Nhỏ (2)
 • Chương 365: Đều Là Vật Trân Quý
 • Chương 366: Đấu Khí Cuồng Chiều
 • Chương 367: Kế Hoạch Nâng Cao
 • Chương 368: Kế Hoạch Nâng Cấp (2)
 • Chương 369: Đấu Khí Tinh Cấp
 • Chương 370: Lấy Thân Thử Nghiệm
 • Chương 371: Đau Khổ Tôi Luyện
 • Chương 372: Đau Khổ Tôi Luyện (2)
 • Chương 373: Sai Phương Pháp?
 • Chương 374: Suy Nghĩ Về Quân Đội
 • Chương 375: Xử Lý Sự Vụ
 • Chương 376: Xử Lý Sự Vụ (2)
 • Chương 377: Nguy Cơ Từ Ám Ảnh
 • Chương 378: Thịnh Hành Thức Ăn Nhanh
 • Chương 379: Thịnh Hành Thức Ăn Nhanh(2)
 • Chương 380: Nàng Công Chúa Ngây Thơ
 • Chương 381: Nàng Công Chúa Ngây Thơ 2
 • Chương 382: Vừa Học Vừa Bán
 • Chương 383: Vừa Học Vừa Bán (2)
 • Chương 384: Mặt Phẳng Chiếu Cấp Ba
 • Chương 385: Mặt Phẳng Chiếu Cấp 3(2)
 • Chương 386: Tiếp Nhận Nô Lệ
 • Chương 387: Ám Dạ Tập Kích
 • Chương 388: Ám Dạ Tập Kích (2)
 • Chương 389: Cuộc Trấn Áp Đẫm Máu
 • Chương 390: Cuộc Trấn Áp Đẫm Máu (2)
 • Chương 391: Kết Cuộc
 • Chương 392: Chuẩn Bị Bán Đấu Giá
 • Chương 393: Chuẩn Bị Bán Đấu Giá (2)
 • Chương 394: Điên Cuồng Thu Thập
 • Chương 395: Điên Cuồng Thu Thập (2)
 • Chương 396: Chuyện Làm Ăn Lâu Dài
 • Chương 397: Ma Lực Cộng Hưởng
 • Chương 398: Ma Lực Cộng Hưởng(2)
 • Chương 399: Hình Thể Sủng Vật
 • Chương 400: Rèn Luyện Đội Ngũ
 • Chương 401: Rèn Luyện Đội Ngũ (2)
 • Chương 402: Thỉnh Giáo Chuyện Làm Ăn
 • Chương 403: Thỉnh Giáo Chuyện Làm Ăn (2)
 • Chương 404: Xã Hội Không Tưởng
 • Chương 405: Chuẩn Bị Tiệc Rượu
 • Chương 406: Vũ Khí Quyển Sách
 • Chương 407: Vũ Khí Quyển Sách (2)
 • Chương 408: Cách Hợp Ma Pháp
 • Chương 409: Bế Quan Tỏa Cảng
 • Chương 410: Bế Quan Tỏa Cảng (2)
 • Chương 411: Phát Thư Mời
 • Chương 412: Tiệc Rượu
 • Chương 413: Tiệc Rượu (2)
 • Chương 414: Người Khách Nặng Ký
 • Chương 415: Người Khách Nặng Ký (2)
 • Chương 416: Giành Phòng
 • Chương 417: Chấn Động Mới
 • Chương 418: Thành Đồng Vách Sắt
 • Chương 419: Thần Tài Của Thế Giới
 • Chương 420: Còn Cơ Hội Lôi Kéo?
 • Chương 421: Thành Bảo Thiên Nga
 • Chương 422: Quyển Sách Cấp Bốn
 • Chương 423: Quyển Sách Cấp Bốn (2)
 • Chương 424: Liên Tục Có Chuyện Vui
 • Chương 425: Vũ Khí Mới Mẻ
 • Chương 426: Tập Kích Bất Ngờ
 • Chương 427: Tập Kích Bất Ngờ (2)
 • Chương 428: Sợ Nghèo Hơn
 • Chương 429: Nằm Mơ Đi
 • Chương 430: Thu Dọn Chiến Trường
 • Chương 431: Lại Giao Dịch
 • Chương 432: Lại Giao Dịch (2)
 • Chương 433: Điều Tra Thủ Phạm
 • Chương 434: Công Kích Tinh Thần
 • Chương 435: Công Kích Tinh Thần (2)
 • Chương 436: Phương Pháp Rất Đơn Giản
 • Chương 437: Giao Lưu Ý Thức
 • Chương 438: Danh Tiếng Tàn Bạo
 • Chương 439: Bảo Vệ Tuyệt Đối
 • Chương 440: Giả Mạo Mệnh Lệnh
 • Chương 441: Không Hề Động Thủ
 • Chương 442: Hai Phương Pháp
 • Chương 443: Hai Phương Pháp (2)
 • Chương 444: Chỉ Có Vậy Thôi
 • Chương 445: Duy Trì Hợp Tác
 • Chương 446: Tâm Tính Thay Đổi
 • Chương 447: Ma Lực Dâng Trào
 • Chương 448: Ma Lực Dâng Trào (2)
 • Chương 449: Kế Hoạch Tiếp Theo
 • Chương 450: Tự Mình Biết Mình
 • Chương 451: Mấy Loại Kim Tệ?
 • Chương 452: Cơ Hội Phát Tài Mới?
 • Chương 453: Ý Nghĩa Của Cuồng Triều
 • Chương 454: Phẫn Nộ Cắn Nuốt
 • Chương 455: Phẫn Nộ Cắn Nuốt (2)
 • Chương 456: Tinh Thần Tăng Vọt
 • Chương 457: Nguy Cơ Lặng Lẽ
 • Chương 458: Nguy Cơ Lặng Lẽ (2)
 • Chương 459: Nguyên Tố Tẩm Bổ
 • Chương 460: Không Dám Động Sao?
 • Chương 461: Dọn Đường Về
 • Chương 462: Đấu Ma Pháp
 • Chương 463: Đấu Ma Pháp (2)
 • Chương 464: May Mà Ta Có Tiền
 • Chương 465: Thể Hiện Tình Yêu Trước Mặt Mọi
 • Chương 466: Thoáng Lộ Vẻ Dữ Tợn
 • Chương 467: Thoáng Lộ Vẻ Dữ Tợn (2)
 • Chương 468: Thủ Đoạn Đẫm Máu
 • Chương 469: Khai Trương Khách Sạn
 • Chương 470: Khai Trương Khách Sạn (2)
 • Chương 471: Chút Ôn Nhu
 • Chương 472: Kinh Nghiệm Chạy Trốn
 • Chương 473: Phong Thái Cao Nha Nội
 • Chương 474: Ma Pháp Tưởng Tượng
 • Chương 475: Triệu Hoán Người Cây
 • Chương 476: Bản Chất Gian Thương
 • Chương 477: Phản Ứng Thiết Giáp
 • Chương 478: Phản Ứng Thiết Giáp (2)
 • Chương 479: Tin Tức Đáng Vui Mừng
 • Chương 480: Suy Nghĩ Về Vật Cưỡi
 • Chương 481: Hoan Nghênh Thăm Quan
 • Chương 482: Hoan Nghênh Tới Thăm (2)
 • Chương 483: Lại Kinh Sợ
 • Chương 484: Lại Kinh Sợ (2)
 • Chương 485: Kết Quả Nghiên Cứu
 • Chương 486: Kết Quả Nghiên Cứu (2)
 • Chương 487: Buôn Bán Nô Lệ
 • Chương 488: Tiêu Khiển Nhàm Chán
 • Chương 489: Không Biết Giá Thị Trường
 • Chương 490: Kéo Người Xuống Nước
 • Chương 491: Kéo Người Xuống Nước (2)
 • Chương 492: Đây Không Tính Là Chuyện
 • Chương 493: Đây Không Tính Là Chuyện (2)
 • Chương 494: Thân Vệ Trở Về
 • Chương 495: Thân Vệ Trở Về (2)
 • Chương 496: Dấu Hiệu Chiến Tranh
 • Chương 497: Dấu Hiệu Chiến Tranh (2)
 • Chương 498: Giết Người Đưa Tin
 • Chương 499: Giết Người Đưa Tin (2)
 • Chương 500: Quân Pháp Vô Tình?
 • Chương 501: Làm Hỏng Thời Cơ Chiến Đấu
 • Chương 502: Làm Hỏng Thời Cơ Chiến Đấu (2)
 • Chương 503: Địa Vị Cao Hơn
 • Chương 504: Lấy Đại Cục Làm Trọng
 • Chương 505: Như Uống Máu Gà
 • Chương 506: Đáng Giá?
 • Chương 507: Xuất Hành Sa Hoa
 • Chương 508: Xuất Hành Sa Hoa (2)
 • Chương 509: Đột Phá Đường Máu
 • Chương 510: Đột Phá Đường Máu (2)
 • Chương 511: Thu Thập Tàn Cục
 • Chương 512: Thu Thập Tàn Cục (2)
 • Chương 513: Còn Có Bí Mật Gì?
 • Chương 514: Buôn Bán Vũ Khí
 • Chương 515: Buôn Bán Vũ Khí (2)
 • Chương 516: Thương Lượng Chuyện Làm Ăn
 • Chương 517: Luận Công Ban Thưởng
 • Chương 518: Ngộ Ra Ma Pháp
 • Chương 519: Ngộ Ra Ma Pháp (2)
 • Chương 520: Mặt Phẳng Chiếu Cấp Năm
 • Chương 521: (2)
 • Chương 522: Hậu Quân Bị Tấn Công
 • Chương 523: Hậu Quân Bị Tấn Công (2)
 • Chương 524: Công Kích Liên Hoàn
 • Chương 525: Công Kích Liên Hoàn (2)
 • Chương 526: Chiến Công Từ Trên Trời Rơi Xuống
 • Chương 527: Âm Mưu Hãm Hại
 • Chương 528: Âm Mưu Hãm Hại (2)
 • Chương 529: Công Tác Chuẩn Bị
 • Chương 530: Công Tác Chuẩn Bị
 • Chương 531: Dùng Bạo Lực Phá Trận
 • Chương 532: Dùng Bạo Lực Phá Trận (2)
 • Chương 533: Thái Sơn Áp Đỉnh
 • Chương 534: Thái Sơn Áp Đỉnh (2)
 • Chương 535: Buôn Bán Quân Công
 • Chương 536: Buôn Bán Quân Công (2)
 • Chương 537: Cướp Công Lao?
 • Chương 538: Tạm Nuôi Sống Gia Đình
 • Chương 539: Tạm Nuôi Sống Gia Đình (2)
 • Chương 540: Trò Khôi Hài Tại Cửa Quân Doanh
 • Chương 541: Xe Ngựa Với Giá Trên Trời
 • Chương 542: Xe Ngựa Với Giá Trên Trời
 • Chương 543: Xe Ngựa Với Giá Trên Trời (2)
 • Chương 544: Bản Sắc Thương Nhân
 • Chương 545: Bản Sắc Thương Nhân (2)
 • Chương 546: Tìm Cách Gây Sự Với Khách Sạn
 • Chương 547: Tìm Cách Gây Sự Với Khách Sạn
 • Chương 548: Hợp Tác Tranh Tài
 • Chương 549: Căn Phòng Đầy Sắc Xuân
 • Chương 550: Căn Phòng Đầy Sắc Xuân 2
 • Chương 551: Kỳ Lạ?
 • Chương 552: Chẳng Lẽ Đẩy Ra Ngoài
 • Chương 553: Không Cần Kinh Hãi
 • Chương 554: Không Cần Kinh Hãi 2
 • Chương 555: Binh Khí Phạm Quy
 • Chương 556: Đó Là Quảng Cáo
 • Chương 557: Hiệu Ứng Quảng Cáo
 • Chương 558: Tử Linh Xuất Hiện Đầy Kinh Hãi
 • Chương 559: Tử Linh Xuất Hiện Đầy Kinh Hãi
 • Chương 560: Hoàn Toàn Thắng Lợi
 • Chương 561: Hoàn Toàn Thắng Lợi 2
 • Chương 562: Hiệp Nghị Miệng
 • Chương 563: Hiệp Nghị Miệng (2)
 • Chương 564: Thanh Danh Phi Thường
 • Chương 565: Thanh Danh Phi Thường 2
 • Chương 566: Lại Vào Học Viện
 • Chương 567: Lại Vào Học Viện 2
 • Chương 568: Thí Luyện Ma Pháp Lần Thứ Ba
 • Chương 569: Hại Người Không Được
 • Chương 570: Hại Người Không Được 2
 • Chương 571: Xử Trí Cường Thế
 • Chương 572: Sủng Vật Biến Hóa
 • Chương 573: Đây Là Quy Củ
 • Chương 574: Lãnh Địa Suy Đoán
 • Chương 575: Suy Đoán Về Lãnh Địa (2)
 • Chương 576: Nữ Minh Tinh Đến
 • Chương 577: Nữ Minh Tinh Đến (2)
 • Chương 578: Đâm Bị Thóc Chọc Bị Gạo
 • Chương 579: Đâm Bị Thóc Chọc Bị Gạo (2)
 • Chương 580: Mỹ Nữ Muốn Nhờ
 • Chương 581: Mỹ Nữ Muốn Nhờ (2)
 • Chương 582: Hót Lên Một Tiếng Làm Người Khác
 • Chương 583: Vũ Điệu Xương Khô
 • Chương 584: Vũ Điệu Xương Khô (2)
 • Chương 585: Áo Gấm Về Nhà
 • Chương 586: Đặc Sứ Hai Đế Quốc Quang Minh
 • Chương 587: Đặc Sứ Hai Đế Quốc Quang Minh
 • Chương 588: Hẳn Phải Xin Lỗi
 • Chương 589: Hẳn Phải Xin Lỗi (2)
 • Chương 590: Vấn Đề Bồi Thường
 • Chương 591: Vấn Đề Bồi Thường (2)
 • Chương 592: Khoản Bồi Thường Kếch Xù
 • Chương 593: Thân Phận Của Thánh Nữ
 • Chương 594: Thân Phận Của Thánh Nữ (2)
 • Chương 595: Hiệp Nghị Của Đế Quốc
 • Chương 596: Siêu Cấp Vô Lại (1)
 • Chương 597: Siêu Cấp Vô Lại (2)
 • Chương 598: Thật Sự Có Biện Pháp?
 • Chương 599: Ma Pháp
 • Chương 600: Ma Pháp (2)
 • Chương 601: Khát Máu Cuồng Bạo
 • Chương 602: Khát Máu Và Cuồng Bạo (2)
 • Chương 603: Đơn Đặt Hàng Số Lượng Lớn
 • Chương 604: Đội Quân Khủng Bố
 • Chương 605: Đội Quân Khủng Bố (2)
 • Chương 606: Lực Lớn Quân Mạnh
 • Chương 607: Tại Sao?
 • Chương 608: Tình Ý Của Ma Nữ
 • Chương 609: Dùng Lực Bắt Thích Khách
 • Chương 610: Dùng Lực Bắt Thích Khách (2)
 • Chương 611: Ám Dạ Tinh Linh
 • Chương 612: Ám Dạ Tinh Linh (2)
 • Chương 613: Thúc Ép Ôn Hòa
 • Chương 614: Lại Lựa Chọn
 • Chương 615: Lại Lựa Chọn (2)
 • Chương 616: Khế Ước Chủ Nô
 • Chương 617: Khế Ước Chủ Nô (2)
 • Chương 618: Lãnh Chúa Nhận Trách Nhiệm
 • Chương 619: Lãnh Chúa Nhận Trách Nhiệm (2)
 • Chương 620: Như Đang Ở Trong Mộng
 • Chương 621: Như Đang Ở Trong Mộng (2)
 • Chương 622: Mục Đích Tu Luyện
 • Chương 623: Không Ai Nợ Ai
 • Chương 624: Không Ai Nợ Ai (2)
 • Chương 625: Đánh Giá Về Vũ Kịch
 • Chương 626: Đánh Giá Về Vũ Kịch (2)
 • Chương 627: Kiếm Thần Giao Dịch
 • Chương 628: Buôn Bán Đồ Gợi Cảm
 • Chương 629: Buôn Bán Đồ Gợi Cảm (2)
 • Chương 630: Buôn Bán Đồ Gợi Cảm (3)
 • Chương 631: Yêu Cầu Quá Đáng
 • Chương 632: Yêu Cầu Quá Đáng (2)
 • Chương 633: Vong Ân Phụ Nghĩa
 • Chương 634: Nợ Ân Tình
 • Chương 635: Giáo Hội Truyền Giáo
 • Chương 636: Giáo Hội Truyền Giáo (2)
 • Chương 637: Thay Đổi Thái Độ
 • Chương 638: Thay Đổi Thái Độ (2)
 • Chương 639: Đại Diện Phát Ngôn Cho Trang Phục
 • Chương 640: Đại Diện Phát Ngôn Cho Trang Phục
 • Chương 641: Mặt Phẳng Chiếu Cấp Sáu
 • Chương 642: Mặt Phẳng Chiếu Cấp Sáu (2)
 • Chương 643: Phế Bỏ Tu Vi
 • Chương 644: Phế Bỏ Tu Vi (2)
 • Chương 645: Lãnh Địa Long Tộc
 • Chương 646: Kiếm Thần Dao Động
 • Chương 647: Diễn Xuất Hoàn Mỹ
 • Chương 648: Diễn Xuất Hoàn Mỹ (2)
 • Chương 649: Sự Cố Tôn Giáo
 • Chương 650: Sự Cố Tôn Giáo (2)
 • Chương 651: Xung Đột
 • Chương 652: Nguyên Tắc Công Chính
 • Chương 653: Hai Bên Cúi Đầu
 • Chương 654: Hai Bên Cúi Đầu (2)
 • Chương 655: Bí Mật Bàn Luận Tại Vương Cung
 • Chương 656: Bí Mật Bàn Luận Tại Vương Cung
 • Chương 657: Bán Thành Mới
 • Chương 658: Bán Thành Mới (2)
 • Chương 659: Danh Tiếng Kiếm Tiền
 • Chương 660: Khủng Bố Hút Vàng
 • Chương 661: Khủng Bố Hút Vàng (2)
 • Chương 662: Lá Bài Tẩy Cuối Cùng
 • Chương 663: Cấm Chú Cấp Chín
 • Chương 664: Cấm Chú Cấm Chín (2)
 • Chương 665: Nguyên Tố Bạo Động
 • Chương 666: Nguyên Tố Bạo Động (2)
 • Chương 667: Ngựa Đua Theo Vòng
 • Chương 668: Nguyện Vọng Cuối Cùng
 • Chương 669: Nguyện Vọng Cuối Cùng (2)
 • Chương 670: Đạt Được Hiệp Nghị
 • Chương 671: Đạt Được Hiệp Nghị (2)
 • Chương 672: Chuyển Giao Lực Lượng
 • Chương 673: Chuyển Giao Lực Lượng (2)
 • Chương 674: Cảm Giác Thượng Đế
 • Chương 675: Cảm Giác Thượng Đế (2)
 • Chương 676: Cảm Ngộ Lòng Tin
 • Chương 677: Cảm Ngộ Lòng Tin (2)
 • Chương 678: Khống Chế Công Quốc
 • Chương 679: Xuất Hành Long Trọng
 • Chương 680: Thị Nữ Đột Phá
 • Chương 681: Thị Nữ Đột Phá (2)
 • Chương 682: Hắc Ám Tập Kích
 • Chương 683: Hắc Ám Tập Kích (2)
 • Chương 684: Cần Một Lời Bàn Giao
 • Chương 685: 695
 • Chương 686: Quý Tộc Gặp Mặt
 • Chương 687: Bồi Dưỡng Tàn Khốc (2)
 • Chương 688: 698
 • Chương 689: Chiêu Số Của Đối Thủ
 • Chương 690: Chiêu Số Của Đối Thủ (2)
 • Chương 691: Quý Tộc Khiêu Chiến
 • Chương 692: Quý Tộc Khiêu Chiến (2)
 • Chương 693: Lấy Gậy Đánh Thương Người
 • Chương 694: Phương Pháp Ứng Phó
 • Chương 695: Phương Pháp Ứng Phó (2)
 • Chương 696: Đột Kích Thủ Đô Ban Đêm
 • Chương 697: Đột Kích Thủ Đô Ban Đêm ̣(2)
 • Chương 698: Phòng Thủ Thành Thị Truyền Lời
 • Chương 699: Phòng Thủ Thành Thị Truyền Lời (2)
 • Chương 700: Đối Mặt Với Sự Uy Hiếp
 • Chương 701: Đối Mặt Với Sự Uy Hiếp (2)
 • Chương 702: Người Thông Minh
 • Chương 703: Hiệp Nghị Cung Đình
 • Chương 704: Đồ Của Ninja
 • Chương 705: Ăn Miếng Trả Miếng
 • Chương 706: Thân Vương Cúi Đầu
 • Chương 707: Thân Vương Cúi Đầu (2)
 • Chương 708: Thay Đổi Quy Tắc
 • Chương 709: Thay Đổi Quy Tắc (2)
 • Chương 710: Phương Thức Quyết Đấu
 • Chương 711: Phương Thức Quyết Đấu (2)
 • Chương 712: Không Đỡ Nổi Một Đòn
 • Chương 713: Lại Thắng Một Trận
 • Chương 714: Lại Thắng Một Trận (2)
 • Chương 715: Ung Dung Giành Thắng Lợi
 • Chương 716: 726
 • Chương 717: Chân Tướng Rõ Ràng
 • Chương 718: Chân Tướng Rõ Ràng (2)
 • Chương 719: Thiết Kế Vũ Khí
 • Chương 720: Thiết Kế Vũ Khí (2)
 • Chương 721: Hóa Đá Thành Vàng
 • Chương 722: Nô Lệ Quật Cường
 • Chương 723: Nô Lệ Quật Cường (2)
 • Chương 724: Chủ Hồn Tới Tay
 • Chương 725: Chủ Hồn Tới Tay (2)
 • Chương 726: Vũ Khí Hoàn Mỹ
 • Chương 727: Vật Cưỡi Sư Thứu
 • Chương 728: Vật Cưỡi Sư Thứu (2)
 • Chương 729: Bộ Đội Đặc Biệt
 • Chương 730: Bộ Đội Đặc Biệt (2)
 • Chương 731: Xây Dựng Thành Thị
 • Chương 732: Cố Nhân Đến Thăm
 • Chương 733: Cố Nhân Đến Thăm (2)
 • Chương 734: Triệu Hoán Benson
 • Chương 735: Kiểm Tra Tác Nghiệp
 • Chương 736: Kiểm Tra Tác Nghiệp (2)
 • Chương 737: Thuyết Phục Cao Thủ
 • Chương 738: Thuyết Phục Cao Thủ (2)
 • Chương 739: Yêu Cầu Của Benson
 • Chương 740: Yêu Cầu Của Benson (2)
 • Chương 741: Đại Công Đến
 • Chương 742: Đại Công (2)
 • Chương 743: Biện Pháp Hay Của Kiếm Thần
 • Chương 744: Chờ Mong Địch Tấn Công
 • Chương 745: Chờ Mong Địch Tấn Công (2)
 • Chương 746: Vấn Đề Tín Nhiệm
 • Chương 747: Vấn Đề Tín Nhiệm (2)
 • Chương 748: Bạo Động Lúc Nửa Đêm
 • Chương 749: Bạo Động Lúc Nửa Đêm (2)
 • Chương 750: Dụ Rắn Ra Khỏi Động
 • Chương 751: Đốt Thành Thị
 • Chương 752: Đối Kháng Với Benson
 • Chương 753: Đối Kháng Với Benson (2)
 • Chương 754: Ta Muốn Biết
 • Chương 755: Thấy Rõ Chưa?
 • Chương 756: Lần lượt tính sổ từng người
 • Chương 757: Lần lượt tính sổ từng người (2)
 • Chương 758: Tấn công và chiếm đóng không giống nhau
 • Chương 759: Điệu múa sông lớn
 • Chương 760: Điệu múa sông lớn (2)
 • Chương 761: Tu luyện tinh thần
 • Chương 762: Tu luyện tinh thần ̣(2)
 • Chương 763: Tiếp nhận giáo huấn
 • Chương 764: Chúc mừng phát tài
 • Chương 765: Chúc mừng phát tài (2)
 • Chương 766: Vừa ăn cướp vừa la làng
 • Chương 767: Vừa ăn cướp vừa la làng (2)
 • Chương 768: Biện pháp phòng hộ
 • Chương 769: Tình cờ gặp di tích
 • Chương 770: Tình cờ gặp di tích
 • Chương 771: Nắm đấm của thiếu nữ
 • Chương 772: Kỳ phùng địch thủ
 • Chương 773: Kỳ phùng địch thủ (2)
 • Chương 774: Tiếp nhận khiêu chiến
 • Chương 775: Tiếp nhận khiêu chiến (2)
 • Chương 776: Phòng hộ long giáp
 • Chương 777: Ma pháp hoàn toàn mới
 • Chương 778: Ma pháp hoàn toàn mới (2)
 • Chương 779: Trị liệu một nửa
 • Chương 780: Trị liệu một nửa (2)
 • Chương 781: Chế tạo thấu kính
 • Chương 782: Chế tạo thấu kinh (2)
 • Chương 783: Thần miếu đổ nát
 • Chương 784: Bảo vật còn sót lại
 • Chương 785: Bảo vật còn sót lại (2)
 • Chương 786: Vật phẩm bí ẩn
 • Chương 787: Đầu cơ kiếm lợi
 • Chương 788: Đầu cơ kiếm lợi (2)
 • Chương 789: Đế quốc Hắc Ám
 • Chương 790: Đế quốc Hắc Ám (2)
 • Chương 791: Sách pháp thuật
 • Chương 792: Sách pháp thuật (2)
 • Chương 793: Gặp mặt thánh nữ
 • Chương 794: Thái độ kiêu ngạo
 • Chương 795: Thái độ kiêu ngạo (2)
 • Chương 796: Thương trường và chiến trường
 • Chương 797: Thánh nữ dao động
 • Chương 798: Thánh nữ dao động (2)
 • Chương 799: Đổi khách làm chủ
 • Chương 800: Đổi khách làm chủ (2)
 • Chương 801: Thánh nữ kích động
 • Chương 802: Thánh nữ kích động (2)
 • Chương 803: Chiếm hết tiện nghi
 • Chương 804: Mặt phẳng chiếu cấp bảy
 • Chương 805: Mặt phẳng chiếu cấp bảy (2)
 • Chương 806: Một mình hoàn thành
 • Chương 807: Một mình hoàn thành ̣(2)
 • Chương 808: Hiện tượng kỳ quái
 • Chương 809: Hiện tượng kỳ quái (2)
 • Chương 810: Thần phải như thế nào
 • Chương 811: Động cơ không đơn thuần
 • Chương 812: Động cơ không đơn thuần (2)
 • Chương 813: Sự nghiệp bảo hiểm
 • Chương 814: Lời hứa của thánh nữ
 • Chương 815: Lời hứa của thánh nữ (2)
 • Chương 816: Từ thô tục nói trước
 • Chương 817: Từ thô tục nói trước (2)
 • Chương 818: Hợp tác bình đẳng
 • Chương 819: Đế quốc bảo đảm
 • Chương 820: Đế quốc bảo đảm (2)
 • Chương 821: Nghị trưởng xin thề
 • Chương 822: Nghị trưởng xin thề (2)
 • Chương 823: Đến đế quốc Quang Minh
 • Chương 824: Cao tầng đi học
 • Chương 825: Cao tầng đi học (2)
 • Chương 826: Đạt được hợp tác
 • Chương 827: Đạt được hợp tác (2)
 • Chương 828: Vương thành của nữ hoàng
 • Chương 829: Dã tâm của nữ hoàng
 • Chương 830: Dã tâm của nữ hoàng (2)
 • Chương 831: Văn hóa thành thị
 • Chương 832: Giải thưởng nghệ thuật
 • Chương 833: Giải thưởng nghệ thuật (2)
 • Chương 834: Phát hành kim phiếu
 • Chương 835: Phát hành kim phiếu (2)
 • Chương 836: Nghiệp đoàn bàn giao
 • Chương 837: Những kẻ bị ma pháp ruồng bỏ
 • Chương 838: Những kẻ bị ma pháp ruồng bỏ (2)
 • Chương 839: Trên đường bay
 • Chương 840: Trên đường bay (2)
 • Chương 841: Thử thách khi gặp mặt
 • Chương 842: Thử thách khi gặp mặt (2)
 • Chương 843: Phát hiện thích khách
 • Chương 844: Cướp tiền và kiếm tiền
 • Chương 845: Cướp tiền và kiếm tiền (2)
 • Chương 846: Đặt cược phát tài
 • Chương 847: Hai loại thiết kế
 • Chương 848: Hai loại thiết kế (2)
 • Chương 849: Tất cả đều vui mừng
 • Chương 850: Tất cả đều vui mừng (2)
 • Chương 851: Chính thức gia nhập
 • Chương 852: Mặt phẳng chiếu đáng sợ
 • Chương 853: Mặt phẳng chiếu đáng sợ (2)
 • Chương 854: Biện pháp phản chế
 • Chương 855: Biện pháp phản chế (2)
 • Chương 856: Chuyện làm ăn đoạt tiền
 • Chương 857: Chủ đề vĩnh hằng
 • Chương 858: Chủ đề vĩnh hằng (2)
 • Chương 859: Sản nghiệp hóa trang
 • Chương 860: Sản nghiệp hóa trang (2)
 • Chương 861: Càng xinh đẹp hơn
 • Chương 862: Nửa năm lợi nhuận
 • Chương 863: Nửa năm lợi nhuận (2)
 • Chương 864: Người đỡ đầu thời thượng
 • Chương 865: Tinh Linh tập kích
 • Chương 866: Tinh Linh tập kích ̣̣(2)
 • Chương 867: Trưởng lão đứng ra
 • Chương 868: Trưởng lão đứng ra (2)
 • Chương 869: Khiêu chiến Eva
 • Chương 870: Thăm dò tìm hiểu
 • Chương 871: Thăm dò tìm hiểu (2)
 • Chương 872: Vấn đề Tử Linh
 • Chương 873: Vấn đề Tử Linh (2)
 • Chương 874: Đánh cược?
 • Chương 875: Thành thị trên cây
 • Chương 876: Hiệu quả giải phẫu thẩm mỹ
 • Chương 877: Hiệu quả giải phẫu thẩm mỹ (2)
 • Chương 878: Làm sáng tỏ thân phận
 • Chương 879: Làm sáng tỏ thân phận (2)
 • Chương 880: Quyết tâm
 • Chương 881: Quyết tâm
 • Chương 882: Thu hoạch ngoài ý muốn
 • Chương 883: Thu hoạch ngoài ý muốn (2)
 • Chương 884: Hủy diệt hi vọng
 • Chương 885: Sự kiện ô long
 • Chương 886: Sự kiện ô long (2)
 • Chương 887: Nắm chặt cơ hội
 • Chương 888: Nắm chặt cơ hội (2)
 • Chương 889: Hoàn thành lời hứa
 • Chương 890: Phương hướng tu hành
 • Chương 891: Phương hướng tu hành (2)
 • Chương 892: Nghiệp đoàn tới cửa
 • Chương 893: Nghiệp đoàn tới cửa (2)
 • Chương 894: Trước kiêu ngạo sau cung kính
 • Chương 895: Trước kiêu ngạo sau cung kính (2)
 • Chương 896: Cao thủ ẩn nấp
 • Chương 897: Ý nguyện của khách
 • Chương 898: Pháp sư Tử Linh
 • Chương 899: Tiếp nhận pháp sư Tử Linh
 • Chương 900: Truyền bá nhận biết
 • Chương 901: Truyền bá nhận biết (2)
 • Chương 902: Đối xử khác biệt
 • Chương 903: Đối xử khác biệt (2)
 • Chương 904: Hộp mệnh Vu Yêu
 • Chương 905: Triệu hoán Cốt Long
 • Chương 906: Triệu hoán Cốt Long (2)
 • Chương 907: Tra hỏi Vu Yêu
 • Chương 908: Tra hỏi Vu Yêu (2)
 • Chương 909: Địa ngục hay thiên đường
 • Chương 910: Địa ngục hay thiên đường (2)
 • Chương 911: Nghiêm trọng hơn
 • Chương 912: Phu nhân gán nợ
 • Chương 913: Phu nhân gán nợ (2)
 • Chương 914: Giáo huấn Kiếm Thần
 • Chương 915: Giáo huấn Kiếm Thần (2)
 • Chương 916: Dụ dỗ Roger
 • Chương 917: Lợi ích cưới vợ
 • Chương 918: Lợi ích cưới vợ (2)
 • Chương 919: Đàm phán hôn nhân
 • Chương 920: Tự tin của quyền thế
 • Chương 921: Tự tin của quyền thế (2)
 • Chương 922: Điều kiện
 • Chương 923: Quy tắc của nghiệp đoàn
 • Chương 924: Quy tắc của nghiệp đoàn (2)
 • Chương 925: Quy tắc của ta
 • Chương 926: Quy tắc của ta
 • Chương 927: Giết gà dọa khỉ
 • Chương 928: Giết gà dọa khỉ (2)
 • Chương 929: Chủ động mưu tính
 • Chương 930: Xa thân gần gần đánh
 • Chương 931: Xa thân gần đánh (2)
 • Chương 932: Đầu tư hắc ám
 • Chương 933: Đầu tư hắc ám (2)
 • Chương 934: Khí tức hắc ám
 • Chương 935: Khí tức hắc ám (2)
 • Chương 936: Điển tịch Hắc Ám
 • Chương 937: Nhỏ máu nhận chủ
 • Chương 938: Nhỏ máu nhận chủ (2)
 • Chương 939: Nhớ nhầm thì tốt
 • Chương 940: Coi tiền như rác
 • Chương 941: Coi tiền như rác (2)
 • Chương 942: Chiến sĩ thú nhân
 • Chương 943: Chiến sĩ thú nhân (2)
 • Chương 944: Ống trúc của nghị trưởng
 • Chương 945: Ống trúc của nghị trưởng (2)
 • Chương 946: Cứng rắn thanh trừ
 • Chương 947: Cứng rắn thanh trừ (2)
 • Chương 948: Giống như đã từng quen biết
 • Chương 949: Danh sách hiệp thương
 • Chương 950: Danh sách hiệp thương
 • Chương 951: Ôm cây đợi thỏ
 • Chương 952: Ôm cây đợi thỏ (2)
 • Chương 953: Liên tục chạy sô
 • Chương 954: Liên tục chạy sô (2)
 • Chương 955: Tiêu diệt uy hiếp
 • Chương 956: Tiêu diệt uy hiếp (2)
 • Chương 957: Thánh nữ thất bại
 • Chương 958: Lừa thánh nữ
 • Chương 959: Lừa thánh nữ (2)
 • Chương 960: Lưỡng bại câu thương
 • Chương 961: Sự ám muội của hai nàng
 • Chương 962: Sự ám muội của hai nàng (2)
 • Chương 963: Thực sự hiếu kỳ
 • Chương 964: Đứng đầu như thường
 • Chương 965: Đứng đầu như thường (2)
 • Chương 966: Quản gia hung hăng càn quấy
 • Chương 967: Quản gia hung hăng càn quấy
 • Chương 968: Quản gia hung hăng càn quấy
 • Chương 969: Sắc đảm vượt trời
 • Chương 970: Sắc đảm vượt trời ̣(2)
 • Chương 971: Ma pháp hoàn toàn mới
 • Chương 972: Ma pháp hoàn toàn mới (2)
 • Chương 973: Lực ép của hai thánh
 • Chương 974: Lực ép của hai thánh (2)
 • Chương 975: Lại tụ hội
 • Chương 976: Mở mang tầm mắt
 • Chương 977: Mở mang tầm mắt (2)
 • Chương 978: Treo giải thưởng Đồ Long
 • Chương 979: Treo giải thưởng Đồ Long (2)
 • Chương 980: Vũ khí tới tay
 • Chương 981: Nguyên nhân bị thương
 • Chương 982: Nguyên nhân bị thương (2)
 • Chương 983: Bầu không khí kìm nén
 • Chương 984: Bầu không khí kìm nén (2)
 • Chương 985: Đầu hàng hoặc chết
 • Chương 986: Ma pháp khủng bố
 • Chương 987: Ma pháp khủng bố (2)
 • Chương 988: Sĩ khí đại chấn
 • Chương 989: Sĩ khí đại chấn (2)
 • Chương 990: Lại cảnh cáo
 • Chương 991: Lại cảnh cáo (2)
 • Chương 992: Blazing khói lửa ngập trời
 • Chương 993: Blazing khói lửa ngập trời (2)
 • Chương 994: Lửa lớn thiêu thành
 • Chương 995: Thứ hạng của sát thủ
 • Chương 996: Thứ hạng của sát thủ
 • Chương 997: Mộ của sát thủ
 • Chương 998: Mộ của sát thủ (2)
 • Chương 999: Như ngài mong muốn
 • Chương 1000: Như ngài mong muốn (2)
 • Chương 1001: Vì bệ hạ
 • Chương 1002: Chôn vùi thủ đô
 • Chương 1003: Chôn vùi thủ đô (2)
 • Chương 1004: Chiếm đoạt Milan
 • Chương 1005: Chiếm đoạt Milan (2)
 • Chương 1006: Anh hùng giết rồng
 • Chương 1007: Treo giải thưởng kinh thiên
 • Chương 1008: Treo giải thưởng kinh thiên (2)
 • Chương 1009: Thương nhân quân hỏa
 • Chương 1010: Nghiệp đoàn thần phục
 • Chương 1011: Nghiệp đoàn thần phục (2)
 • Chương 1012: Hội trưởng uy hiếp
 • Chương 1013: Hội trưởng uy hiếp (2)
 • Chương 1014: Thú tộc xuất phát
 • Chương 1015: Biếu mặt phẳng chiếu
 • Chương 1016: Biếu mặt phẳng chiếu (2)
 • Chương 1017: Nô lệ Tinh Linh bỏ trốn
 • Chương 1018: Nô lệ Tinh Linh bỏ trốn (2)
 • Chương 1019: Trình độ hộ vệ
 • Chương 1020: Trình độ hộ vệ (2)
 • Chương 1021: Quan niệm không giống nhau
 • Chương 1022: Đầu tư vào Quang Minh
 • Chương 1023: Đầu tư vào Quang Minh (2)
 • Chương 1024: Mặt phẳng chiếu bị trộm
 • Chương 1025: Mặt phẳng chiếu bị trộm (2)
 • Chương 1026: Đầu tư vào đế quốc Hắc Ám
 • Chương 1027: Đầu tư vào đế quốc Hắc Ám (2)
 • Chương 1028: Sự mê hoặc của đồ gốm sứ
 • Chương 1029: Trà uống tuyệt ngon
 • Chương 1030: Trà uống tuyệt ngon (2)
 • Chương 1031: Lại thăng cấp
 • Chương 1032: Đánh khiến thú nhân thuần phục
 • Chương 1033: Đánh khiến thú nhân thuần phục (2)
 • Chương 1034: Có còn hay không
 • Chương 1035: Có còn hay không (2)
 • Chương 1036: Tự mình động thủ
 • Chương 1037: Tự mình động thủ (2)
 • Chương 1038: Lễ vật cho thú thần
 • Chương 1039: Lễ vật cho thú thần (2)
 • Chương 1040: Treo giải thưởng cho tin tức
 • Chương 1041: Có ẩn tình khác
 • Chương 1042: Có ẩn tình khác (2)
 • Chương 1043: Cưỡng ép hợp tác
 • Chương 1044: Cưỡng ép hợp tác (2)
 • Chương 1045: Đàm phán cường thế
 • Chương 1046: Bầu trời tự do
 • Chương 1047: Bầu trời tự do (2)
 • Chương 1048: Giải trừ nguyền rủa
 • Chương 1049: Thiết kế luyện kim
 • Chương 1050: Thiết kế luyện kim (2)
 • Chương 1051: Đẳng cấp thương nghiệp
 • Chương 1052: Đẳng cấp thương nghiệp (2)
 • Chương 1053: Công tác giải độc
 • Chương 1054: Công tác giải độc (2)
 • Chương 1055: Không thể chờ đợi được nữa
 • Chương 1056: Con rối kim loại
 • Chương 1057: Con rối kim loại (2)
 • Chương 1058: Lại có con người kiên cường
 • Chương 1059: Lại có con người kiên cường (2)
 • Chương 1060: Liệt kê cực hình
 • Chương 1061: Liệt kê cực hình (2)
 • Chương 1062: Có hi vọng nhìn thấy lại ánh sáng
 • Chương 1063: Chân Thực Chi Nhãn
 • Chương 1064: Chân Thực Chi Nhãn (2)
 • Chương 1065: Phương hướng của ta
 • Chương 1066: Phương hướng của ta (2)
 • Chương 1067: Lại một quốc gia
 • Chương 1068: Chỗ để trống
 • Chương 1069: Chỗ để trống (2)
 • Chương 1070: Chia tay trong buồn bã
 • Chương 1071: Chia tay trong buồn bã (2)
 • Chương 1072: Ân tình của Long tộc
 • Chương 1073: Chuẩn bị trả thù
 • Chương 1074: Chuẩn bị trả thù (2)
 • Chương 1075: Bắt đầu trả thù
 • Chương 1076: Bắt đầu trả thù (2)
 • Chương 1077: Chỉ chọn một
 • Chương 1078: Chỉ chọn một (2)
 • Chương 1079: Loại bỏ vây cánh
 • Chương 1080: Loại bỏ vây cánh (2)
 • Chương 1081: Không hài lòng
 • Chương 1082: Nguyên nhân bắt cóc
 • Chương 1083: Nguyên nhân bắt cóc (2)
 • Chương 1084: Sai lầm lớn nhất
 • Chương 1085: Nắm đấm bắt chuyện
 • Chương 1086: Nắm đấm bắt chuyện (2)
 • Chương 1087: Máu mới
 • Chương 1088: Máu mới (2)
 • Chương 1089: Máu mới (2)
 • Chương 1090: Nghiệp đoàn thanh minh
 • Chương 1091: Nghiệp đoàn thanh minh (2)
 • Chương 1092: Thành ma pháp mới
 • Chương 1093: Thành ma pháp mới (2)
 • Chương 1094: Thiết kế tổng hội
 • Chương 1095: Hạ hai nước
 • Chương 1096: Điên cuồng tranh mua
 • Chương 1097: Điên cuồng tranh mua (2)
 • Chương 1098: Quang minh hắc ám hợp tác
 • Chương 1099: Quang minh hắc ám hợp tác (2)
 • Chương 1100: Làm tròn lời hứa
 • Chương 1101: Làm tròn lời hứa (2)
 • Chương 1102: Điểm mấu chốt của chiến tranh
 • Chương 1103: Điểm mấu chốt của chiến tranh (2)
 • Chương 1104: Vấn đề công bằng
 • Chương 1105: Tất cả đều muốn
 • Chương 1106: Tất cả đều muốn (2)
 • Chương 1107: Chuỗi khách sạn
 • Chương 1108: Siêu thị, cửa hàng bách hóa
 • Chương 1109: Thông thương lộ
 • Chương 1110: Thông thương lộ (2)
 • Chương 1111: Có che giấu
 • Chương 1112: Có che giấu (2)
 • Chương 1113: Lễ vật xa xỉ
 • Chương 1114: Lễ vật xa xỉ (2)
 • Chương 1115: Lễ vật xa xỉ (2)
 • Chương 1116: Đại Công vui mừng, bất ngờ
 • Chương 1117: Nữ vương tiến công chiếm đóng
 • Chương 1118: Nữ vương tiến công chiếm đóng (2)
 • Chương 1119: Ma pháp đối kháng
 • Chương 1120: Khu vực siêu cường
 • Chương 1121: Khu vực siêu cường (2)
 • Chương 1122: Mặt phẳng chiếu cấp chín
 • Chương 1123: Long tộc khuất phục
 • Chương 1124: Long tộc khuất phục (2)
 • Chương 1125: Chưởng ma pháp hủy diệt
 • Chương 1126: Chưởng ma pháp hủy diệt (2)
 • Chương 1127: Nam nhân của công chúa
 • Chương 1128: Thú nhân tấn công chiếm đóng
 • Chương 1129: Thú nhân tấn công chiếm đóng (2)
 • Chương 1130: Thần sáng tạo
 • Chương 1131: Thần sáng tạo (2)
 • Chương 1132: Càng thêm thành kính
 • Chương 1133: Bọn họ không dám
 • Chương 1134: Bọn họ không dám (2)
 • Chương 1135: Giọng trẻ con ngâm thơ
 • Chương 1136: Giáo đường xương người
 • Chương 1137: Giáo đường xương người (2)
 • Chương 1138: Công tước đại nhân
 • Chương 1139: Công tước đại nhân (2)
 • Chương 1140: Bố cục kinh tế
 • Chương 1141: Bố cục kinh tế (2)
 • Chương 1142: Nghệ thuật rầm rộ
 • Chương 1143: Long tộc thỉnh cầu
 • Chương 1144: Long tộc thỉnh cầu (2)
 • Chương 1145: Tính sổ sau
 • Chương 1146: Tính sổ sau (2)
 • Chương 1147: Nghiệp đoàn hoàn toàn mới
 • Chương 1148: Nữ hoàng bệ hạ
 • Chương 1149: Nữ hoàng bệ hạ (2)
 • Chương 1150: Jerusalem
 • Chương 1151: Jerusalem (2)
 • Chương 1152: Ba đại đế quốc
 • Chương 1153: Ba đại đế quốc (2)
 • Chương 1154: Điều kiện không đổi
 • Chương 1155: Dã tâm
 • Chương 1156: Thiên hạ vô song (Đại kết cục)
 • Thiên Hạ Vô Song là một truyện Dị Giới tiêu biểu. Truyện dẫn dắt bạn vào một vùng không gian hoang vu, huyền bí, nơi bị đồn đãi là một vùng đất đã bị nguyền rủa. Nhưng, có thật là thế không?

  Đây là truyện dị giới độc đáo có thiên ma, binh pháp, có những yếu tố ảo tưởng nhưng được tác giả Nhâm Oán thể hiện rất sống động không làm cho người đọc cảm thấy hư ảo quá mực, cách miêu tả cảnh vật cũng như con người và những sự kiện rất mới, đa dạng. Nhưng đối với Mạnh Hàn mà nói, thế giới này thực cũng không đáng sợ như người ta nói lắm, cũng không quá mức phức tạp vì đây là nơi hắn cùng với mấy tình nhân đánh mạt chược mà thôi. Nhưng liệu có phải quá đơn giản như hắn nói không hay thực sự là có điều gì đó bí ẩn? Đọc truyện và khám phá nhé!

  Có thể bạn thích sách  Chân Tiên