Cinque Terre

Thiên Giới Hoàng Hậu

Tác giả :
Thể Loại : Truyện Ngắn - Ngôn Tình
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Tiết tử
 • Chương 2: Trùng sinh nữ nhi Thừa tướng
 • Chương 3: Đệ nhất đế
 • Chương 4: Trầm ngư lạc nhạn chi tư
 • Chương 5: Mộc phủ tam đóa hoa
 • Chương 6: Tuệ tinh hiện, phượng lâm thiên hạ
 • Chương 7: Đế tâm, thận trọng
 • Chương 8: Khuynh thành mạo, khác nhau một trời một vực
 • Chương 9: Tứ lạng bạt thiên cân
 • Chương 10: Cự hôn, chỉ nguyện tự do
 • Chương 11: Bắc tân vương mộ dung lưu mạch
 • Chương 12: Xuất phủ
 • Chương 13: Chẳng qua không muốn có người chết
 • Chương 14: Minh phượng lâu
 • Chương 15: Thưởng thức trà gặp cừu nhân
 • Chương 16: Yêu nam thử thật giả
 • Chương 17: Thử công
 • Chương 18: Người đẹp hơn hoa
 • Chương 19: Tiến cung
 • Chương 20: Kiến giá
 • Chương 21: Vui vẻ là dược rồi!
 • Chương 22: Thủy tinh cầu vỡ
 • Chương 23: Lập hậu phong ba
 • Chương 24: Long phượng đấu
 • Chương 25: Long phượng đấu
 • Chương 26: Cung môn đấu
 • Chương 27: Càng gia pháp hầu hạ
 • Chương 28: Ân cứu mạng
 • Chương 29: Mua tỳ
 • Chương 30: Hầu gái không thấp tiện
 • Chương 31: Thứ khách
 • Chương 32: Hữu duyên tái tụ
 • Chương 33: Tỷ muội tâm sự
 • Chương 34: Lời tiểu thư nói vĩnh viễn là đúng
 • Chương 35: Nơi chốn có huyền cơ
 • Chương 36: Âm thầm bảo hộ
 • Chương 37: Phụ ái như tửu
 • Chương 38: Thánh chỉ đến!
 • Chương 39: Không biết tiền đồ
 • Chương 40: Thiên hạ kỳ văn
 • Chương 41: Trùng thiên một kích
 • Chương 42: Muốn làm kỳ thủ
 • Chương 43: Thiên ngoại đến tiên
 • Chương 44: Đêm xinh dẹp
 • Chương 45: Thông minh quá sẽ bị thông minh hại
 • Chương 46: Cơm có thể ăn nhiều. Nói, thì nên nói ít
 • Chương 47: Ngày vui vẻ
 • Chương 48: Thanh La quốc thái tử
 • Chương 49: Không báo thù này, thề không làm người
 • Chương 50: Đánh Nam An vương
 • Chương 51: Công chúa không thấy
 • Chương 52: Hắc y thích khách
 • Chương 53: Canh hai đến
 • Chương 54: Nữ nhân kia ta nhận
 • Chương 55: Vô tình gặp gỡ bắc tân vương
 • Chương 56: Kế trúng kế
 • Chương 57: Kế điệu hổ ly sơn
 • Chương 58: Kế cao nhất trù
 • Chương 59: Đêm buồn trướng, tư thân nhân
 • Chương 60: Tiểu hồ Ly khả ái
 • Chương 61: Dụng tâm kín đáo
 • Chương 62: Thái hậu nổi giận
 • Chương 63-1: Đại hôn
 • Chương 63-2
 • Chương 63-3: Liễn xa bình ổn chạy tới phía trước …
 • Chương 63-4
 • Chương 63-5
 • Chương 63-6
 • Chương 63-7
 • Chương 63-8
 • Chương 64-1: Thái hậu thế tới hung hãn
 • Chương 64-2
 • Chương 64-3
 • Chương 64-4
 • Chương 64-5
 • Chương 64-6
 • Chương 64-7
 • Chương 65-1: Bản cung muốn thu hồi phượng tỳ
 • Chương 65-2
 • Chương 65-3
 • Chương 65-4
 • Chương 65-5
 • Chương 65-6
 • Chương 66-1: Lục quốc sứ thần
 • Chương 66-2
 • Chương 66-3
 • Chương 66-4
 • Chương 66-5
 • Chương 67-1: Vũ khí quân sự
 • Chương 67-2
 • Chương 67-3
 • Chương 67-4
 • Chương 67-5
 • Chương 67-6
 • Chương 68-1: Giết gà dọa khỉ
 • Chương 68-2
 • Chương 68-3
 • Chương 68-4
 • Chương 68-5
 • Chương 69-1: Nam An vương nhập ngục
 • Chương 69-2
 • Chương 69-3
 • Chương 69-4
 • Chương 69-5
 • Chương 69-6
 • Chương 70-1: Ném đá xuống giếng
 • Chương 70-2
 • Chương 70-3
 • Chương 70-4
 • Chương 70-5
 • Chương 70-6
 • Chương 71-1: Dã tâm. Tính kế
 • Chương 71-2
 • Chương 71-3
 • Chương 71-4
 • Chương 71-5
 • Chương 71-6
 • Chương 72-1: Thiên hạ năng giả cư chi
 • Chương 72-2
 • Chương 72-3
 • Chương 72-4
 • Chương 72-5
 • Chương 73-1: Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân
 • Chương 73-2
 • Chương 73-3
 • Chương 73-4
 • Chương 73-5
 • Chương 73-6
 • Chương 74-1: Các hoài tâm kế
 • Chương 74-2
 • Chương 74-3
 • Chương 74-4
 • Chương 74-5
 • Chương 75-1: Một hòn đá hạ ba con chim
 • Chương 75-2
 • Chương 75-3
 • Chương 75-4
 • Chương 75-5
 • Chương 76-1: Tam tỷ muội đoàn kết một lòng đối ngoại địch
 • Chương 76-2
 • Chương 76-3
 • Chương 76-4
 • Chương 76-5
 • Chương 77-1: Đế tâm khó dò
 • Chương 77-2
 • Chương 77-3
 • Chương 77-4
 • Chương 77-5
 • Chương 77-6
 • Chương 78: Thưởng hoa yến, tứ hôn
 • Chương 79: Hoàng thất gièm pha
 • Chương 80-1: Trừng phạt công chúa
 • Chương 80-2
 • Chương 80-3
 • Chương 81-1: Bắt giữ tần hạo
 • Chương 81-2
 • Chương 81-3
 • Chương 81-4
 • Chương 82-1: Thiên kim bất hoán
 • Chương 82-2
 • Chương 82-3
 • Chương 82-4
 • Chương 83-1: Huyền đế động tâm
 • Chương 83-2
 • Chương 83-3
 • Chương 83-4
 • Chương 84-1: Sóng ngầm tuôn. Bắt cóc
 • Chương 84-2
 • Chương 84-3
 • Chương 84-4
 • Chương 84-5
 • Chương 84-6
 • Chương 85-1: Đêm cứu hoàng hậu
 • Chương 85-2
 • Chương 85-3
 • Chương 85-4
 • Chương 85-5
 • Chương 85-6
 • Chương 86-1: Cửu cung hoàn
 • Chương 86-2
 • Chương 86-3
 • Chương 86-4
 • Chương 86-5
 • Chương 87-1: Đây là lần đầu tiên
 • Chương 87-2
 • Chương 87-3
 • Chương 87-4
 • Chương 88-1: Trừng phạt thái hậu
 • Chương 88-2
 • Chương 88-3
 • Chương 88-4
 • Chương 89-1: Hoàng hậu phát uy
 • Chương 89-2
 • Chương 89-3
 • Chương 89-4
 • Chương 90-1: Tội hành thích
 • Chương 90-2
 • Chương 90-3
 • Chương 90-4
 • Chương 90-5
 • Chương 90-6
 • Chương 91-1: Từng bước vì cục
 • Chương 91-2
 • Chương 91-3
 • Chương 91-4
 • Chương 91-5
 • Chương 92-1: Lời đồn, đánh tây môn tân nguyệt
 • Chương 92-2
 • Chương 92-3
 • Chương 92-4
 • Chương 92-5
 • Chương 93-1: Cứu người, cung tâm sách
 • Chương 93-2
 • Chương 93-3
 • Chương 94-1: Xuất cung
 • Chương 94-2
 • Chương 94-3
 • Chương 94-4
 • Chương 95-1: Trừng trị trẻ hư
 • Chương 95-2
 • Chương 95-3
 • Chương 95-4
 • Chương 95-5
 • Chương 95-6
 • Chương 96-1: Đông cung thái tử phi?
 • Chương 96-2
 • Chương 96-3
 • Chương 96-4
 • Chương 96-5
 • Chương 96-6
 • Chương 97-1: Anh hùng cứu mỹ nhân
 • Chương 97-2
 • Chương 97-3
 • Chương 97-4
 • Chương 97-5
 • Chương 97-6
 • Chương 98-1: Cung yến
 • Chương 98-2
 • Chương 98-3
 • Chương 98-4
 • Chương 98-5
 • Chương 99-1: Vô tình cốc
 • Chương 99-2
 • Chương 99-3
 • Chương 100-1: Học nghệ
 • Chương 100-2
 • Chương 100-3
 • Chương 100-4
 • Chương 101-1: Sinh con gái· Tiểu Ngư nhi
 • Chương 101-2
 • Chương 101-3
 • Chương 101-4
 • Chương 101-5
 • Chương 102-1: Hoàng vĩ cầm thị huyết
 • Chương 102-2
 • Chương 102-3
 • Chương 102-4
 • Chương 102-5
 • Chương 103-1: Xuất cốc
 • Chương 103-2
 • Chương 103-3
 • Chương 103-4
 • Chương 103-5
 • Chương 104-1: Thanh Lâu kỳ quán
 • Chương 104-2
 • Chương 104-3
 • Chương 104-4
 • Chương 104-5
 • Chương 104-6
 • Chương 105-1: Hoa khôi đại tái
 • Chương 105-2
 • Chương 105-3
 • Chương 105-4
 • Chương 105-5
 • Chương 105-6
 • Chương 105-7
 • Chương 106-1: Lạt sát. Vô tình xuất hiện
 • Chương 106-2
 • Chương 106-3
 • Chương 106-4
 • Chương 106-5
 • Chương 106-6
 • Chương 107-1: Tâm động sao?
 • Chương 107-2
 • Chương 107-3
 • Chương 107-4
 • Chương 108-1: Nàng là mệnh của Công Tử
 • Chương 108-2
 • Chương 108-3
 • Chương 108-4
 • Chương 109-1: Kẻ trộm tham hoa
 • Chương 109-2
 • Chương 109-3
 • Chương 109-4
 • Chương 109-5
 • Chương 109-6
 • Chương 109-7
 • Chương 110-1: Bố cục giết người
 • Chương 110-2
 • Chương 110-3
 • Chương 110-4
 • Chương 110-5
 • Chương 111-1: Gặp lại
 • Chương 111-2
 • Chương 111-3
 • Chương 111-4
 • Chương 112-1: Ma nữ Tiểu Ngư Nhi
 • Chương 112-2
 • Chương 112-3
 • Chương 113-1: Vũ điệu đàn xà. Lựu đạn hiện thế
 • Chương 113-2
 • Chương 113-3
 • Chương 113-4
 • Chương 114-1: Thế lực vũ trang bí mật
 • Chương 114-2
 • Chương 114-3
 • Chương 115-1: Đoạn trường tán- Mãnh thú hiện
 • Chương 115-2
 • Chương 115-3
 • Chương 115-4
 • Chương 116-1: Huyết hàn · ác nhân đảo
 • Chương 116-2
 • Chương 116-3
 • Chương 116-4
 • Chương 116-5
 • Chương 116-6
 • Chương 117-1: Hoa hàng tộc · người thần bí
 • Chương 117-2
 • Chương 117-3
 • Chương 117-4
 • Chương 117-5
 • Chương 118-1: Sinh tử tướng bác
 • Chương 118-2
 • Chương 118-3
 • Chương 118-4
 • Chương 118-5
 • Chương 118-6
 • Chương 119-1: Lưu tôn vào cốc
 • Chương 119-2
 • Chương 119-3
 • Chương 119-4
 • Chương 119-5
 • Chương 120-1: Giải dược
 • Chương 120-2
 • Chương 120-3
 • Chương 120-4
 • Chương 120-5
 • Chương 121-1: Hồi kinh
 • Chương 121-2
 • Chương 121-3
 • Chương 121-4
 • Chương 121-5
 • Chương 122-1: Sứ thần
 • Chương 122-2
 • Chương 122-3
 • Chương 122-4
 • Chương 122-5
 • Chương 122-6
 • Chương 123-1: Đường Lang Bộ Thiền Hoàng Tước ở Phía Sau
 • Chương 123-2
 • Chương 123-3
 • Chương 123-4
 • Chương 124-1: Liên hoàn kế. Nhất cử tam dắc
 • Chương 124-2
 • Chương 124-3
 • Chương 124-4
 • Chương 125-1: Hoàng hậu nắm giữ ấn soái
 • Chương 125-2
 • Chương 125-3
 • Chương 125-4
 • Chương 126-1: Điểm binh ra trận
 • Chương 126-2
 • Chương 126-3
 • Chương 126-4
 • Chương 127-1: Thủ chiến đại tiệp
 • Chương 127-2
 • Chương 127-3
 • Chương 127-4
 • Chương 128-1: Ai chết bởi tay ai
 • Chương 128-2
 • Chương 128-3
 • Chương 128-4
 • Chương 129-1: Đại phá Trần Đường Quan
 • Chương 129-2
 • Chương 129-3
 • Chương 130-1: Binh bại như sơn đảo
 • Chương 130-2
 • Chương 130-3
 • Chương 130-4
 • Chương 131-1: Tuyệt sắc nguyên soái
 • Chương 131-2
 • Chương 131-3
 • Chương 131-4
 • Chương 131-5
 • Chương 131-6
 • Chương 132-1: Nhất thương giết ngươi
 • Chương 132-2
 • Chương 132-3
 • Chương 132-4
 • Chương 133-1: Nghi là cố nhân
 • Chương 133-2
 • Chương 133-3
 • Chương 133-4
 • Chương 133-5
 • Chương 133-6
 • Chương 134-1: Nguyên lai là sát khí
 • Chương 134-2
 • Chương 134-3
 • Chương 134-4
 • Chương 135-1: Kinh thành phong nguyệt
 • Chương 135-2
 • Chương 135-3
 • Chương 135-4
 • Chương 136-1: Tiến cung
 • Chương 136-2
 • Chương 136-3
 • Chương 136-4
 • Chương 136-5
 • Chương 137-1: Cung biến
 • Chương 137-2
 • Chương 137-3
 • Chương 137-4
 • Chương 138-1: Chân tướng
 • Chương 138-2
 • Chương 138-3
 • Chương 138-4
 • Chương 138-5
 • Chương 139-1: Giận đánh chúng phi
 • Chương 139-2
 • Chương 139-3
 • Chương 139-4
 • Chương 139-5
 • Chương 140: Hoán tẩy cục
 • Chương 141: Bất ly Bất khí
 • Chương 142: Tây Môn Tân Nguyệt bị đánh
 • Chương 143: Tâm kế động
 • Chương 144: Nhất hôn chế ma
 • Chương 145: Ân ái
 • Chương 146: Mộng hồi kiếp trước
 • Chương 147-1: Kỳ duyên có một không hai
 • Chương 147-2
 • Chương 147-3
 • Hoàng thượng, hưu!

  Phủ thừa tướng tam tiểu thư, Mộc Thanh Dao bị Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu một quyền đánh chết, nhưng lại nghênh đón một nữ nhân hoàn toàn mới, hào quang bắn ra bốn phía, sức quyến rũ kinh người.

  Mộc Thanh Dao, mặc dù ngươi là hoàng đế cao quý, cho ta thiên giới sính lễ, nhưng ta đường đường tham mưu trưởng lục chiến, quân đoàn thứ 17, lại cùng nữ nhân khác cộng thị nhất phu sao? nam nhân như vậy ta hưu!

  Mộ Dung Lưu Tôn, hoàng đế tuấn mỹ túc trí đa mưu trong thất quốc, lại bị một nữ nhân háo sắc hưu, đôi mắt đen nhuộm tia sáng chói mắt, hắn sẽ không chịu để yên!

  Mộ Dung Lưu Chiêu, Huyền Nguyệt quốc Nam An vương, lạnh lùng tà mị, xem nữ nhân là vật hạ đẳng, một đấm đánh chết nữ nhân háo sắc, nhưng lại nghênh đón một người hoàn toàn mới, mê đắm hắn!

  Sở Thiển Dực, con trai của Huyền Nguyệt quốc hữu thừa tướng, phúc hắc vô địch, mắt cao hơn đầu, nhưng lại thích cái háo sắc nữ nhân kia, đây là không phải là gọi tự gây nghiệt không thể sống?

  Vô Tình, quỷ y của Vô Tình cốc, trích tiên mỹ nam, mới gặp gỡ nàng, thoáng như ngàn năm hiểu rõ đợi chờ, ta nguyện từ bỏ qua này thân, hóa thành cây hứa nguyện, một thân đơn độc từ đây.

  Có thể bạn thích sách  Nhật Ký lấy chồng

  Trưởng Tôn Trúc, Thanh La quốc thái tử, yêu nghiệt duy mỹ, Người đời không nhìn được vàng cẩn ngọc, lại đem minh châu xem như bụi đất, ta nguyện ý lấy Thanh La quốc thái tử phi vị cưới ngươi làm vợ.

  Trời hiện dị tướng, phượng rơi tướng phủ, người được phượng  thống nhất thất quốc, có ai biết? Phượng lại là cái nữ nhân mang danh háo sắc khắp thiên hạ.

  Thể loại: xuyên không, cung đình, chiến tranh, HE.
  Nhân vật chính: Mộc Thanh Dao x Mộ Dung Lưu Tôn, phối hợp: Mộ Dung Lưu Chiêu, Sở Thiển Dực, Vô Tình, Trưởng Tôn Trúc…
  Dịch: QT và Google ca ca ^^
  Bản convert: Yappa- tangthuvien
  Kết hợp bản convert + Raw của ngocquynh520 ()