Cinque Terre

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1 : Người cuồng ngạo kiếm thuật ghê hồn
 • Chương 2 : Gái Tỳ nhi bản lảnh siêu quần
 • Chương 3 : Giả tỳ nữ mưu đồ bức họa
 • Chương 4 : Thiếu kinh nghiệm khôn phân thù bạn
 • Chương 5 : Hà Nhạc ngũ quái
 • Chương 6 : Lá thư bí mật
 • Chương 7 : Quyết chí rửa hờn cam chịu nhục
 • Chương 8 : Xe Bồng nào biết ai là Chủ Nhân
 • Chương 9 : Quan Thị Song Ðao trúng độc té nhào
 • Chương 10 : Thoát khỏi đầm rồng lại sa hang cọp
 • Chương 11 : Tử Thanh dùng mỹ sắc làm mồi
 • Chương 12 : Quân Trung Phụng bị ai ám toán?
 • Chương 13 : Giữa sảnh đường, Bạch y xuất hiện
 • Chương 14 : Thiết Quải xuất hiện quần hùng bở vía
 • Chương 15 : Huỳnh y nữ một gái phi thường
 • Chương 16 : Người áo trắng đã thương Huỳnh y nữ
 • Chương 17 : Mảnh hồn tàn dưới lưỡi gươm oan nghiệt
 • Chương 18 : Hiệp sĩ lại là quân trộm cướp
 • Chương 19 : Tại Kim Lăng chạm trán Thần thâu
 • Chương 20 : Lão áo xanh bị ai ám toán?
 • Chương 21 : Phải chăng Quán chủ thiếu công minh
 • Chương 22 : Trong tiểu miếu Lôi Phi khuyên bạn
 • Chương 23 : Vào hổ huyệt điều tra
 • Chương 24 : Vào Phương phủ, Hàn Thu mắc bẩy
 • Chương 25 : Hàn Thu đoạt kiếm gặp cường nhân
 • Chương 26 : Anh hùng luyến tài Hào kiệt
 • Chương 27 : Những cuộc mưu đồ của nữ lang
 • Chương 28 : Vào Kim Lăng lại gặp Lôi Phi
 • Chương 29 : Trong đường hẻm quan sát tình hình
 • Chương 30 : Giả bán mì dò la động tĩnh
 • Chương 31 : Hành tung bại lộ phải tìm đường
 • Chương 32 : Giả khách thăm hoa lên Ngọc Mỹ Phường
 • Chương 33 : Phí minh châu chuộc gái Yên Hoa
 • Chương 34 : Hai bên cùng nhau sắp đặt mưu sâu
 • Chương 35 : Quyên Nhi lại xuất hiện đưa tin
 • Chương 36 : Ngọc Chiêu Bày Kế Thoát vòng vây
 • Chương 37 : Cuộc mưu đồ tranh đoạt linh chi
 • Chương 38 : Hội Võ Quán Chủ lủng đoạn quần hùng
 • Chương 39 : Tam Hiệp truy tầm bọn Thất Tinh
 • Chương 40 : Sau mồ xanh lại gặp Quyên Nhi
 • Chương 41 : Cái chết kỳ lạ của hai người lạ mặt
 • Chương 42 : Vào rừng sâu lạc mất Lôi Phi
 • Chương 43 : Những điều kỳ bí trong mấy lớp nhà tranh
 • Chương 44 : Kém lực lượng đi tìm viện thủ
 • Chương 45 : Truy Phong Thủ hết đường theo dỏi
 • Chương 46 : Cứu Vô Lượng giả dạng Tử Vi Cung
 • Chương 47 : Khách băn khoăn chờ đợi chủ nhân
 • Chương 48 : Thoát hiểm nghèo hào kiệt kinh tâm
 • Chương 49 : Ðiền Thiết Khẩu đoán tướng Hàn lang
 • Chương 50 : Gặp Quyên Nhi nổi dạ hờn ghen
 • Chương 51 : Ngủ bảy ngày anh hùng thoát hiểm
 • Chương 52 : Quang cảnh hoa hội trên sông Tần Hoài
 • Chương 53 : Người áo đen ẩn hiện bất thường
 • Chương 54 : Lý Hàn Thu giả dạng Trương Tam
 • Chương 55 : Hai ả Xuân, Thu gặp như ý lang quân
 • Chương 56 : Gặp khách áo đen, Tử Lan thụ nhục
 • Chương 57 : Trong khách sạn Quyên Nhi sai kẻ đưa tin
 • Chương 58 : Trên hoa đài Bạch phát cợt Hồng nhan
 • Chương 59 : Gặp độc hỏa, Bạch nhiệm thất bại
 • Chương 60 : Phạm đài qui, hào kiệt phá vòng vây
 • Chương 61 : Ai đã cầm đầu gã Bộ Phong
 • Chương 62 : Gở thể diện, Tróc Ảnh liều mình
 • Chương 63 : Thương người đẹp Nhị lang bõ mình
 • Chương 64 : Minh Vi đả bại Hắc Sát Thần
 • Chương 65 : Giả Trương Tam bình tĩnh thắng giai nhân
 • Chương 66 : Bợm già mắc hợm, thổ lộ chân tình
 • Chương 67 : Giả tỳ nữ Quyên Nhi tống tin
 • Chương 68 : Tìm kế hoạch trở về Hoa hội
 • Chương 69 : Áp trại cô nương đả bại song hào kiệt
 • Chương 70 : Chung Khí Tử cố ý phạm đài qui
 • Chương 71 : Không qui thuận hào kiệt bị bao vây
 • Chương 72 : Ðến tịnh xá Quyên Nhi phó ước
 • Chương 65 : Giả Trương Tam bình tĩnh thắng giai nhân
 • Chương 73 : Lão cô độc lưu khách dưới nhà hầm
 • Chương 66 : Bợm già mắc hợm, thổ lộ chân tình
 • Chương 74 : Những bí ẩn giữa Hắc Ma Nương và La Công Nhiên
 • Chương 67 : Giả tỳ nữ Quyên Nhi tống tin
 • Chương 75 : Lý Hàn Thu độc chiến quần hùng
 • Chương 68 : Tìm kế hoạch trở về Hoa hội
 • Chương 76 : Một cổ xe hình thù cổ quái
 • Chương 69 : Áp trại cô nương đả bại song hào kiệt
 • Chương 77 : Trừ song hiệp Quyên Nhi hiến kế
 • Chương 70 : Chung Khí Tử cố ý phạm đài qui
 • Chương 78 : Có phải danh y mưu đồ chuyện bất lương
 • Chương 71 : Không qui thuận hào kiệt bị bao vây
 • Chương 79 : Ðàm Dược Sư cải dạng đoạt linh chi
 • Chương 72 : Ðến tịnh xá Quyên Nhi phó ước
 • Chương 80 : Uống linh chi mắc bệnh ly kỳ
 • Chương 73 : Lão cô độc lưu khách dưới nhà hầm
 • Chương 81 : Con bệnh cũng có người đánh tráo
 • Chương 74 : Những bí ẩn giữa Hắc Ma Nương và La Công Nhiên
 • Chương 82 : Cuộc điều tra lai lịch bệnh nhân
 • Chương 75 : Lý Hàn Thu độc chiến quần hùng
 • Chương 83 : Trong bí động Quyên Nhi điều dưỡng
 • Chương 76 : Một cổ xe hình thù cổ quái
 • Chương 84 : Chờ địch nhân toàn bộ trá hình
 • Chương 77 : Trừ song hiệp Quyên Nhi hiến kế
 • Chương 85 : Vì sơ hở gian hùng mắc bẫy
 • Chương 78 : Có phải danh y mưu đồ chuyện bất lương
 • Chương 86 : Yếu bị kiếm thương, mạnh thì trúng độc
 • Chương 79 : Ðàm Dược Sư cải dạng đoạt linh chi
 • Chương 87 : Tìm gia gia khám phá mật động
 • Chương 80 : Uống linh chi mắc bệnh ly kỳ
 • Chương 88 : Lục Chỉ Dật Số một nhân vật thần bí
 • Chương 81 : Con bệnh cũng có người đánh tráo
 • Chương 89 : Du Bạch Phong thử tài hào kiệt
 • Chương 82 : Cuộc điều tra lai lịch bệnh nhân
 • Chương 90 : Những chuyện khả nghi khủng khiếp
 • Chương 83 : Trong bí động Quyên Nhi điều dưỡng
 • Chương 91 : Vẽ họa đồ Quyên Nhi tủi phận
 • Chương 84 : Chờ địch nhân toàn bộ trá hình
 • Chương 92 : Tranh Bách Phật gây sóng gió
 • Chương 85 : Vì sơ hở gian hùng mắc bẫy
 • Chương 93 : Cuộc đấu trí giữa hai tay lão thành
 • Chương 86 : Yếu bị kiếm thương, mạnh thì trúng độc
 • Chương 94 : Tham họa đồ gian manh mắc bẫy
 • Chương 87 : Tìm gia gia khám phá mật động
 • Chương 95 : Đàm Dược Sư trị thương mắc hợm
 • Chương 88 : Lục Chỉ Dật Số một nhân vật thần bí
 • Chương 96 : Chung quanh cái chết của Điền Tú Trân
 • Chương 89 : Du Bạch Phong thử tài hào kiệt
 • Chương 97 : Dời Thạch Thất Dược Sư bị kiềm chế
 • Chương 90 : Những chuyện khả nghi khủng khiếp
 • Chương 98 : Du Bạch Phong tìm nơi dưỡng bệnh
 • Chương 91 : Vẽ họa đồ Quyên Nhi tủi phận
 • Chương 99 : Vụ Bắt Người Trong Hội Võ Quán
 • Chương 92 : Tranh Bách Phật gây sóng gió
 • Chương 100 : Ai ngờ Đại Hán lại là Lôi Phi
 • Chương 93 : Cuộc đấu trí giữa hai tay lão thành
 • Chương 94 : Tham họa đồ gian manh mắc bẫy
 • Chương 95 : Đàm Dược Sư trị thương mắc hợm
 • Chương 96 : Chung quanh cái chết của Điền Tú Trân
 • Chương 97 : Dời Thạch Thất Dược Sư bị kiềm chế
 • Chương 98 : Du Bạch Phong tìm nơi dưỡng bệnh
 • Chương 99 : Vụ Bắt Người Trong Hội Võ Quán
 • Chương 100 : Ai ngờ Đại Hán lại là Lôi Phi
 • Chương 101 : Giữa Canh Khuya Thị Nữ Đưa Tin
 • Chương 102 : Thành Kim Lăng Xảy Chuyện Động Trời
 • Chương 103 : Quần Hùng Nghĩ Kế Cứu Khâm Sai
 • Chương 104 : Lý Hàn Thu Đặt Bày Kế Hoạch
 • Chương 105 : Lẻn Vào Phương Viện Dò Tin Tức
 • Chương 106 : Ép Tần Nhi Uống Thuốc Mê Hồn
 • Chương 107 : Gái Ngoan Thà Chết Chẳng Nhơ Danh
 • Chương 108 : Quăng Trả người, Hàn Thu Đoạt Kiếm
 • Chương 109 : Cuộc Tỷ Đấu Dằng Co Trong Căn Phòng Chật Hẹp
 • Chương 110 : Lý Hàn Thu Ra Khỏi Hang Hầm
 • Chương 111 : Bởi Mến Tài Buông Tha Hào Kiệt
 • Chương 112 : Trong Rừng Lau Hào Kiệt Lánh Mình
 • Chương 113 : Tần Cô Nương Thổ Lộ Tâm Tình
 • Chương 114 : Ngờ Phu Nhân Tính Chuyện Đề Phòng
 • Chương 115 : Vương Phu Nhân Bố Trí Tróc Yêu
 • Chương 116 : Bị Uy Hiếp, Du Nhi Đành Nói Thực
 • Chương 117 : Giết Cường Địch Giải Vây Cho Vương Thị
 • Chương 118 : Cáo Già Dụ Dỗ Đứa Thơ Ngây
 • Chương 119 : Biển Báo Quân Tri Lại Xuất Hiện
 • Chương 120 : Lý Hàn Thu Đả Bại Thôi Thông
 • Chương 121 : Ngờ Vương Thị Đem Lòng Phản Trắc
 • Chương 122 : Ngăn Hào Kiệt Trở Lại Hang Hầm
 • Chương 123 : Lão Hắc Bào Phê Bình Kiếm Thuật
 • Chương 124 : Lý Hàn Thu Tái Ngộ Quân Trung Phụng
 • Chương 125 : Cuộc Chuẩn Bị Đương Đầu Đại Địch
 • Chương 126 : Vi Hoa Vâng Lệnh Bắt Tần Nhi
 • Chương 127 : Ai Ngờ Người Đó Lại là Phu Nhân
 • Chương 128 : Bởi Sơ Tâm Cáo Già Bị Bắt
 • Chương 129 : Hàn Sinh Diệu Kế Thua Vu Lão
 • Chương 130 : Lý Hàn Thu Ra Dạ Băn Khoăn
 • Chương 131 : Vu Trường Thanh Nghị Luận Hào Kiệt
 • Chương 132 : Người giật dây Phương Tú là ai?
 • Chương 133 : Phải chăng Phương phủ nhiều nơi rùng rợn
 • Chương 134 : Bí ẩn của Quân Trung Phụng bị khám phá
 • Chương 135 : Vu Trường Thanh mở cuộc điều tra
 • Chương 136 : LIỀU THÂN GÁI GIỮA LÀN SÓNG GIÓ
 • Chương 137 : THƯƠNG HÀO KIỆT TẦN NHI MẠO HIỂM
 • Chương 138 : TẦN, LÝ HAI NGƯỜI ĐỀU BỊ BẮT
 • Chương 139 : LÝ HÀN THU CHẠM TRÁN OAN GIA
 • Chương 140 : LÝ HÀN THU ĐẢ BẠI HÀN CÔNG TỬ
 • Chương 141 : QUÂN TRUNG PHỤNG ƯỚC HẸN THỜI GIAN
 • Chương 142 : CHÙA THIẾU LÂM HÀO KIỆT ĐƯA THƠ
 • Chương 143 : LÝ, TẦN ĐẠI NÁO THIẾU LÂM TỰ
 • Chương 144 : TRƯỚC CAO TĂNG THUẬT RÕ TÌNH HÌNH
 • Chương 145 : ƯỚC HẸN BA NĂM TẦN NHI LO ÂU
 • Chương 146 : BẮT GIAN NHÂN HÀN THU TÍNH KẾ
 • Chương 147 : TRONG KHÁCH ĐIẾM CỪU GIA XUẤT HIỆN
 • Chương 148 : THẤT TUYỆT MA KIẾM TỪ NAY BỊ KIỀM CHẾ
 • Chương 149 : QUÂN TRUNG PHỤNG LẠI CỨU LÝ HÀN
 • Chương 150 : NỮ HÀO KIỆT ĐẢ THƯƠNG ĐẠI HÁN
 • Chương 151 : Ngó tuyết phủ điều tra vết địch
 • Chương 152 : TẦN NHI ĐẢ BẠI TRIỆU PHI BẰNG
 • Chương 153 : QUÂN TRUNG PHỤNG TRUYỀN THỤ PHÉP MÀU
 • Chương 154 : HÀN CÔNG TỬ TRÚNG ĐỘC BỊ THƯƠNG
 • Chương 155 : BỊ TRÚNG ĐỘC HÀN CÔNG TỬ PHẢI ĐI THEO
 • Chương 156 : HAI BÊN ĐỀU MUỐN BẮT HÀN CÔNG TỬ
 • Chương 157 : ĐẾN KIM LĂNG KẾ TÍN BÀY MƯU
 • Chương 158 : QUYÊN NHI LẠI XUẤT HIỆN
 • Chương 159 : CỖ XE MUI VÀO LỌT PHƯƠNG GIA
 • Chương 160 : CHÂN TƯỚNG GIANG NAM SONG HIỆP BỊ BẠI LỘ
 • Chương 161 : ĐÀM DƯỢC SƯ ĐẾN NGÀY MẠT VẬN
 • Chương 162 : LÝ HÀN THU THOÁT KHỎI LAO LUNG
 • Chương 163 : Thử kiếm pháp Hàn Thu đả Phương Tú
 • Chương 164 : Du Tiểu quyên điều tra bí thất
 • Chương 165 : THẤT TUYỆT KIẾM ĐẢ THƯƠNG CƯỜNG ĐỊCH
 • Chương 166 : LÝ HÀN THU MỘT MÌNH XÔNG TRẬN
 • Chương 167 : DU TIỂU QUYÊN ĐẠI CHIẾN MA QUÂN
 • Chương 168 : THƯƠNG HÀO KIỆT QUYÊN NHI KHUYÊN BẠN
 • Chương 169 : Thuỷ Hoả Tương Tế tàn độc kinh người
 • Chương 170 : Hàn Kế Tín chỉ huy phóng độc
 • Chương 171 : Ám khí Thuỷ Hoả Tương Tế
 • Chương 172 : Quần hùng đả bại Trương Bách Tường
 • Chương 173 : Trên chiến trường quái xa xuất hiện
 • Chương 174 : Hàn công tử điều động quái xa
 • Chương 175 : Giử lời hứa Quyên Nhi hạ chiến thư
 • Chương 176 : Giang Nam song hiệp bại lộ hành tung
 • Chương 177 : Trúng thuốc mê quần hùng bị bắt
 • Chương 178 : Nhờ độc vật hai cô thoát hiểm
 • Chương 179 : Hết oán thù biến thành giai ngẫu
 • Thất tuyệt ma kiếm là một pho kiếm pháp cực kỳ tàn độc, chiêu số nào cũng đánh vào chỗ chí mạng đối phương. Một khi đã sử dụng đến kiếm pháp này thì người cầm kiếm khó mà kiềm chế được, mà bắt buộc đưa đối thủ vào chỗ thương tật hoặc phế bỏ võ công.

  Truyền nhân duy nhất của Thất tuyệt ma kiếm là một chàng trai trẻ tên Lý Hàn Thu. Chàng ôm mối huyết thù “diệt gia” đi vào chốn giang hồ để truy tầm cừu thù. Trong lòng lúc nào chàng cũng tâm niệm rằng sẽ ôm kiếm quy ẩn làm một người bình thường sau khi giết sạch kẻ thù.

  Nhưng “Nhân tại giang hồ bất tự chủ”, Lý Hàn Thu bị lôi cuốn vào những cuộc đấu trí gay cấn và hiểm ác trên chốn giang hồ khó mà dứt ra được.

  Có thể bạn thích sách  Đế Tôn