Cinque Terre

Thần Thoại Hy Lạp

Tác giả :
Thể Loại : Cổ Tích - Thần Thoại
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Tác Giả
 • Tác Phẩm
 • Lời Giới Thiệu
 • Nguồn Gốc Của Thế Gian Và Của Các Vị Thần
 • Cronos Lật Đổ Ouranos
 • Thần Zeus
 • Zeus Lật Đổ Cronos. Cuộc Giao Tranh Với Các Titan (Titanomachie)53
 • Cuộc Giao Tranh Với Các Gigantos (Gigantomachie)55
 • Cuộc Giao Tranh Với Typhon
 • Nguồn Gốc Của Loài Người. Năm Thời Đại
 • Thần Prométhée Và Loài Người
 • Pandore – Người Đàn Bà Đầu Tiên Của Thế Gian Và Những Tai Họa Zeus Giáng Xuống Trừng Phạt Loài Người
 • Nạn Hồng Thủy. Deucalion Và Pyrrha. Giống Người Đá
 • Zeus Trừng Phạt Prométhée
 • Gia Hệ Các Vị Thần Hy Lạp
 • Thuở Khai Thiên Lập Địa
 • Các Titan Kết Hôn Với Các Titanide
 • Hai Anh Em Prométhée Sáng Tạo Ra Giống Người
 • Thế Giới Olympe Và Mười Hai Vị Thần Tối Cao
 • Gia Hệ Zeus
 • Poséidon Và Các Thần Biển
 • Gia Hệ Poséidon Và Các Thần Biển
 • Hadès Và Thế Giới Âm Phủ
 • Gia Hệ Hadès
 • Nữ Thần Héra
 • Héra Và Io
 • Thần Apollon
 • Apollon Diệt Trừ Con Mãng Xà Python Và Lập Đền Thờ Delphes
 • Mối Tình Của Apollon Với Tiên Nữ Daphné
 • Apollon Trừng Trị Hai Tên Khổng Lồ Con Trai Của Aloéos
 • Apollon Và Các Nàng Muses
 • Apollon Lột Da Tên Marsyas
 • Apollon Trả Thù Cho Asclépios
 • Nữ Thần Artémis
 • Artémis Trừng Phạt Niobé
 • Artémis Biến Actéon Thành Hươu
 • Nữ Thần Athéna
 • Athéna Thắng Poséidon, Được Cai Quản Miền Đồng Bằng Attique
 • Athéna Biến Arachné Thành Con Nhện
 • Thần Hermès
 • Thần Arès
 • Nữ Thần Aphrodite
 • Aphrodite Ban Phúc Cho Pygmalion
 • Aphrodite Giáng Họa Xuống Narcisse
 • Mối Tình Của Aphrodite Với Adonis
 • Thần Éros
 • Cupidon Và Psyché
 • Thần Héphaïstos
 • Nữ Thần Déméter Và Con Gái, Perséphone
 • Déméter Truyền Nghề Cho Triptolème
 • Déméter Trừng Phạt Érysichthon
 • Thần Dionysos
 • Dionysos Bị Vua Licurgue Bạc Đãi
 • Dionysos Trừng Phạt Những Kẻ Chống Đối
 • Dionysos Thoát Khỏi Tay Bọn Cướp Biển
 • Dionysos Trọng Thưởng Icarios
 • Thần Dionysos Và Tên Vua Midas Tham Vàng
 • Dionysos Trở Thành Một Vị Thần Olympe
 • Hội Dionysos
 • Thần Pan
 • Những Mối Tình Tuyệt Vọng
 • Pan Thi Tài Với Apollon
 • Mối Tình Của Séléné Với Endymion
 • Cuộc Phiêu Lưu Của Phaéton
 • Chuyện Những Nàng Danaïdes
 • Người Anh Hùng Persée
 • Persée Giết Ác Quỷ Méduse
 • Persée Trừng Phạt Atlas
 • Persée Cứu Công Chúa Andromède
 • Phinée Mưu Cướp Andromède
 • Persée Trở Về Quê Hương
 • Gia Hệ Người Anh Hùng Persée
 • Người Anh Hùng Héraclès
 • Nữ Thần Héra Tìm Cách Giết Chú Bé Héraclès.
 • Mười Hai Kỳ Công Của Héraclès
 • 1 – Giết Con Sư Tử Ở Némée
 • 2 – Giết Con Mãng Xà Hydre Ở Lerne
 • 3 – Bắt Sống Con Lợn Rừng Érymanthe
 • 4 – Bắt Sống Con Hươu Cái Cérynie
 • 5 – Tiễu Trừ Đàn Ác Điểu Ở Hồ Stymphale
 • 6 – Dọn Sạch Chuồng Bò Augias
 • 7 – Bắt Sống Con Bò Mộng Ở Đảo Crète
 • 8 – Đoạt Bầy Ngựa Cái Của Diomède
 • 9 – Đoạt Chiếc Thắt Lưng Của Hippolyte – Vị Nữ Hoàng Cai Quản Những Người Amazones
 • 10 – Đoạt Đàn Bò Của Géryon
 • 11 – Bắt Sống Chó Ngao Cerbère
 • 12 – Đoạt Những Quả Táo Vàng Của Chị Em Hespérides
 • Héraclès Cưới Dejánire Thực Hiện Lời Hứa Với Vong Hồn Méléagre
 • Héraclès Làm Nô Lệ Cho Nữ Hoàng Omphale
 • Héraclès Đánh Phá Thành Troie
 • Héraclès Được Gia Nhập Vào Hàng Ngũ Các Vị Thần Của Thế Giới Olympe
 • Con Cháu Của Héraclès (Héraclides)
 • Gia Hệ Người Anh Hùng Héraclès
 • Hội Olympiques
 • Truyện Vua Sisyphe Phải Chịu Cực Hình
 • Chiến Công Và Cái Chết Của Dũng Sĩ Bellérophon
 • Chuyện Về Gia Hệ Người Anh Hùng Tantale
 • Tantale Khinh Thị Thánh Thần
 • Pélops Sinh Cơ Lập Nghiệp Ở Đất Hy Lạp
 • Tội Ác Và Sự Thù Hằn Giữa Hai Anh Em Atrée Và Thyeste
 • Gia Hệ Người Anh Hùng Tantale
 • Chuyện Hai Chị Em Procné Và Philomèle Biến Thành Chim
 • Mối Tình Của Zeus Với Nàng Europe
 • Truyện Hai Vợ Chồng Cadmos Biến Thành Rắn
 • Chuyện Anh Em Sinh Đôi Zéthos Và Amphion
 • Dédale Và Icare Thoát Khỏi Cung Điện Labyrinthe
 • Người Anh Hùng Thésée
 • Thésée Trên Đường Tới Athènes.
 • Thésée Ở Athènes
 • Thésée Trừng Trị Con Quái Vật Minotaure
 • Thésée Chống Lại Cuộc Tiến Công Của Những Nữ Chiến Sĩ Amazones
 • Thésée Và Pirithoos
 • Cái Chết Của Thésée
 • Người Anh Hùng Méléagre
 • Cuộc Giao Tranh Giữa Anh Em Dioscures Với Anh Em Apharétides
 • Nỗi Buồn Của Chàng Cyparissos
 • Cái Chết Của Chàng Hyacinthos
 • Truyện Vợ Chồng Céphale Và Procris
 • Chuyện Người Danh Ca Orphée
 • Mối Tình Chung Thủy Với Nàng Eurydice
 • Cái Chết Của Orphée
 • Truyền Thuyết Về Những Người Argonautes
 • Jason Trở Về Iolcos
 • Sự Tích Bộ Lông Cừu Vàng
 • Jason Chiêu Tập Các Chiến Hữu Chuẩn Bị Cho Cuộc Hành Trình
 • Những Ngày Ở Đảo Lemnos
 • Chuyện Không May Xảy Ra Ở Bán Đảo Cyzique
 • Những Gì Đã Xảy Ra Khi Con Thuyền Argo Dừng Lại Ở Đất Mysie
 • Cuộc Xung Đột Với Người Bébryces Ở Xứ Bithynie
 • Trôi Dạt Vào Đất Thrace, Những Người Argonautes Cứu Cụ Già Phinée Thoát Khỏi Tai Họa Của Lũ Harpies
 • Qua Symplégades
 • Đến Đảo Arétiade
 • Jason Đến Gặp Vua Aiétès
 • Médée Giúp Đỡ Jason
 • Jason Đương Đầu Với Những Thử Thách
 • Médée Giúp Jason Đoạt Bộ Lông Cừu Vàng
 • Hành Trình Trở Về Của Những Người Argonautes
 • Jason Và Médée Giết Pélias
 • Cái Chết Của Jason
 • Bảng Gia Hệ Của Pélias Và Jason
 • Truyền Thuyết Về Cuộc Chiến Tranh Troie
 • Thành Troie
 • Nguồn Gốc Của Cuộc Chiến Tranh Thành Troie
 • Quả Táo Của Mối Bất Hòa
 • Nàng Hélène Bị Paris Quyến Rũ
 • Quân Hy Lạp Tập Trung Ở Cảng Aulis. Đổ Bộ Lên Đất Mysie
 • Quân Hy Lạp Lại Tập Trung Ở Aulis
 • Tướng Philoctète Bị Bỏ Lại Ở Dọc Đường
 • Những Gì Đã Xảy Ra Trong Chín Năm Giao Tranh
 • Mối Bất Hòa Giữa Chủ Tướng Agamemnon Với Achille
 • Không Thể Chấm Dứt Chiến Tranh Bằng Định Ước Đấu Tay Đôi
 • Quân Hy Lạp Tấn Công. Chiến Công Của Tướng Diomède
 • Hector Từ Giã Andromaque Trước Khi Xuất Trận
 • Zeus Thực Hiện Lời Hứa Với Nữ Thần Thétis. Quân Troie Phản Công Thắng Lợi
 • Agamemnon Nhận Ra Lỗi Lầm Xin Achille Xuất Trận
 • Ulysse Và Diomède Đột Nhập Vào Doanh Trại Quân Troie Trinh Sát
 • Quân Troie Tiến Công Thắng Lợi Tràn Vào Doanh Trại Quân Hy Lạp, Thọc Sâu Vào Khu Vực Chiến Thuyền
 • Hector Giết Chết Patrocle
 • Achille Nguôi Giận, Hòa Giải Với Agamemnon
 • Achille Xuất Trận Đánh Đuổi Quân Troie Phải Chạy Về Thành
 • Achille Giết Chết Hector
 • Lão Vương Priam Đi Chuộc Xác Con
 • Achille Giết Chết Nữ Hoàng Panthésilée
 • Achille Giết Chết Chủ Tướng Memnon Cầm Đầu Đạo Quân Éthiopie
 • Achille Tử Trận
 • Ajax Lớn, Con Của Télamon, Tự Tử
 • Chiến Công Của Ulysse. Philoctète Tham Chiến
 • Thành Troie Thất Thủ
 • Những Biến Cố Trong Hành Trình Trở Về Của Quân Hy Lạp
 • Bảng Gia Hệ Vương Triều Troie
 • Chuyện Về Odyssée Và Người Con Trai, Télémaque
 • Hành Trình Đi Tìm Cha Của Télémaque
 • Télémaque Tới Pylos
 • Télémaque Đến Sparte
 • Hành Trình Trở Về Của Ulysse
 • Thoát Khỏi Hang Tên Khổng Lồ Polyphème Ăn Thịt Người
 • Bị Những Người Khổng Lồ Lestrygons Tiêu Diệt, Đoàn Thuyền Mười Hai Chiếc Chỉ Thoát Được Có Một Con Thuyền Của Ulysse
 • Cứu Đồng Đội Thoát Khỏi Kiếp Lợn Trong Tay Tiên Nữ-Phù Thủy Circé
 • Cuộc Hành Trình Xuống Thế Giới Âm Phủ Của Thần Hadès
 • Ăn Thịt Bò Của Thần Hélios, Cả Đoàn Thủy Thủ Bị Trừng Phạt Chỉ Riêng Mình Ulysse Sống Sót
 • Ulysse Thoát Khỏi Sự Giam Cầm Của Tiên Nữ Calypso
 • Thần Poséidon Gây Bão Làm Đắm Bè. Ulysse Trôi Dạt Vào Bờ Biển Xứ Phéacie
 • Ulysse Gặp Công Chúa Nausicaa. Công Chúa Đưa Chàng Về Thành
 • Vua Alcinoos Tiếp Đãi Và Cho Thuyền Chở Chàng Về Quê Hương
 • Ulysse Trừng Trị Bọn Cầu Hôn, Đoàn Tụ Với Gia Đình
 • Hai Cha Con Gặp Nhau, Bày Mưu Trừng Trị Bọn Cầu Hôn
 • Ulysse Gặp Pénélope
 • Cuộc Chiến Đấu Với Bọn Cầu Hôn
 • Pénélope Nhận Ra Chồng
 • Eupithès Đòi Trả Thù, Nữ Thần Athéna Hòa Giải
 • Chuyện Về Agamemnon Và Người Con Trai, Oreste
 • Agamemnon Bị Mưu Sát
 • Oreste Báo Thù
 • Oreste Thoát Khỏi Sự Trừng Phạt Của Những Nữ Thần Érinyes
 • Oreste Đoạt Tượng Nữ Thần Artémis Ở Tauride
 • Gia Hệ Người Anh Hùng Oreste
 • Chú Thích
 • “Thần thoại Hy Lạp” bao gồm các truyền thuyết về các vị thần và các vị anh hùng của người Hy Lạp. Bộ sách này hình thành trong một quãng thời gian lịch sử khá dài. Đó là một quá trình lịch sử từ thời kỳ nền văn minh Mycènes (2000 – 1100 TCN) đến những buổi biển diễn, đọc, kể anh hùng ca của Homère trong những ngày hội rồi đến hội diễn bi kịch trong ngày hội Dionysos.

  Dù hôm nay, thời đại của niềm tin và tư duy thần thoại đã lùi vào quá khứ, cung điện Olympie của các vị thần hẳn đã dời đến một hành tinh nào khác xa xăm, thì những cái tên như Zeus, Éros, Héraclès… hay Achille vẫn truyền cho loài người những âm hưởng thánh thần để chinh phục ngày mai.

  Hầu hết những câu chuyện thần thoại còn lại với độc giả ngày nay đều do những nhà thơ, nhà viết kịch kể lại… Quá trình kể lại cũng đồng thời là quá trình sắp xếp, biên soạn lại, tái tạo các câu chuyện theo một khuynh hướng nào đó.

  25/06/2018 : cập nhật lại bản ebook của bạn hanhdb, tên nhân vật chuẩn hơn, soát lỗi chính tả.