Cinque Terre

Thần Mộ (Tru Ma) – Phần 2

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Kẻ trong truyền thuyết
 • Chương 2: Chúa tể Phương Đông
 • Chương 3: Huyền công tái biến
 • Chương 4: Tử Vong Ma Đao
 • Chương 5: Liên Hợp
 • Chương 6: Chung tương nhất chiến – Trận chiến cuối cùng
 • Chương 7: Tiểu sát – Bắt đầu thanh lý môn hộ
 • Chương 8: Bão tố
 • Chương 9: Mười tám tầng địa ngục
 • Chương 10: Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
 • Chương 11: Phong vân khởi
 • Chương 12: Thiêu sát
 • Chương 13: Sát tính chánh nùng
 • Chương 14: Ám hắc song tử thánh long
 • Chương 15: Sát đáo cuồng
 • Chương 16: Lạc tinh chi nhật
 • Chương 17: Vĩnh bất ngôn bại
 • Chương 18: Huyền công hạ quyển
 • Chương 19: Nhiếp phục
 • Chương 20: Long bảo bảo phát uy
 • Chương 21: Lưới 
 • Chương 22: Ở tiểu sơn thôn xa xôi
 • Chương 23: Đêm say đắm
 • Chương 24: Thánh long kị sĩ mạnh nhất
 • Chương 25: Giết
 • Chương 26: Hóa thân thiên địa
 • Chương 27: Sa mạc tà dị
 • Chương 28: Thiên sứ khô lâu
 • Chương 29: Xông qua trùng vây
 • Chương 30: Cổ thần điện
 • Chương 31: Bất Tử Chi Vương
 • Chương 32: Tranh đoạt thần cách
 • Chương 33: Minh Thần
 • Chương 34: Thanh toán Minh Thần
 • Chương 35: Người chấp pháp
 • Chương 36: Không được đặt tên
 • Chương 37: Truyền thừa của Thần linh
 • Chương 38: Rồng kêu chín tầng trời
 • Chương 39: Giết Rồng Lập Uy
 • Chương 40: Không được đặt tên
 • Chương 41: Bảy chiêu thần kiếm
 • Chương 42: Không tên
 • Chương 43: Ý nghĩa chân chính của Thất ma đao
 • Chương 44: Đệ nhất Đạo môn
 • Chương 45: Nguyên khí trói buộc
 • Chương 46: Cuồng nữ Nhược Lan
 • Chương 47: Long Vũ
 • Chương 48: Lại đến Côn Luân
 • Chương 49: Huyền giới
 • Chương 50: Thánh địa của Yêu tộc – Bể dâu thấp thoáng trong tiếng cười
 • Chương 51: Đằng đẵng vạn năm
 • Chương 52: Côn Luân Song Hại
 • Chương 53: Một đóa hoa một thế giới
 • Chương 54: Nội thiên địa
 • Chương 55: Truyền thuyết về Thi Thần
 • Chương 56: Đỗ gia Huyền giới
 • Chương 57: Tổ Thi Vương
 • Chương 58: Thi Vương đấu với Đỗ gia
 • Chương 59: Đông thổ dậy sóng
 • Chương 60: Kẻ bị đóng băng vạn năm
 • Chương 61: Liệt Thiên Thập Kích
 • Chương 62: Con rồng du côn
 • Chương 63: Nhân giả vô địch
 • Chương 64: Ta muốn biến thân
 • Chương 65: Loạn chiến
 • Chương 66: Điên cuồng
 • Chương 67: Bảy chiêu ma đao
 • Chương 68: Không còn tự chủ
 • Chương 69: Cảm nhận nội thiên địa
 • Chương 70: Gặp gỡ
 • Chương 71: Ngũ đế
 • Chương 72: Long cốc
 • Chương 73: Thượng cổ thánh vật
 • Chương 74: Phá hỗn độn, khai thiên địa
 • Chương 75: Định địa thần thụ (Cây thần trấn đất)
 • Chương 76: Côi bảo bản thể (nguyên gốc của báu vật)
 • Chương 77: Phong đô lão thi
 • Chương 78: Hựu kiến thiên sứ (Lại gặp Thiên sứ)
 • Chương 79: Chiến thiên sứ (Đánh nhau với thiên sứ)
 • Chương 80: Hấp nạp thần lực
 • Chương 81: Tiến quân lục giai
 • Chương 82: Khảo liễu cá phượng hoàng đản (Nướng trứng phượng hoàng)
 • Chương 83: Gặp lại Mộng Khả Nhi
 • Chương 84: Chênh lệnh sức mạnh
 • Chương 85: Ngũ kiệt tái hội
 • Chương 86: Đồ sát
 • Chương 87: Điên cuồng
 • Chương 88: Diệt lục giai cường địch
 • Chương 89: Thánh chiến thiên sứ
 • Chương 90: Đệ tử Phiêu Miểu phong
 • Chương 91: Ấp trứng trả nợ
 • Chương 92: Truyền thuyết về Phong Ma
 • Chương 93: Phượng Hoàng xuất thế
 • Chương 94: Thần mạch thức tỉnh
 • Chương 95: Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
 • Chương 96:  Không được đặt tên
 • Chương 97: Đỗ gia Huyền giới 
 • Chương 98: Hai hồn chung xác
 • Chương 99: Cắt đứt nguyên linh 
 • Chương 100: Thiên Ma
 • Chương 101: Gặp lại Đại Ma
 • Chương 102: Người bảo vệ Đông thổ
 • Chương 103: Cổ tinh linh bộ lạc
 • Chương 104: Sinh mệnh cổ thụ
 • Chương 105: Vũ Hinh còn sống
 • Chương 106: Vĩnh hằng sâm lâm
 • Chương 107: Hoàng tuyền
 • Chương 108: Tiếp dẫn chi hoa
 • Chương 109: Sóng máu ngập trời
 • Chương 110: Kiếp trước của Phật Tổ
 • Chương 111: Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
 • Chương 112
 • Chương 113: Hải Ma
 • Chương 114: đường đến tử vong quốc
 • Chương 115: Ám hắc thần long
 • Chương 116: Thần long cốc
 • Chương 117: Sinh tử đan xen
 • Chương 118: Luân hồi
 • Chương 119: Thánh nữ
 • Chương 120: Thần ma đại hiệp cốc
 • Chương 121: Long hoàng – Thanh đao trong truyền thuyết
 • Chương 122: Thần ma mộ
 • Chương 123: Thần ma bái tướng
 • Chương 124: Loạn
 • Chương 125: Nửa con ếch
 • Chương 126: Kì lân xuất thế
 • Chương 127: Giáo hoàng
 • Chương 128: Tử vong tuyệt địa tái hiện
 • Chương 129: Trấn Ma thạch
 • Chương 130: Cấm kị thánh cốt
 • Chương 131: Thần bí chủ nhân
 • Chương 132: Người bày thế cuộc
 • Chương 133: Đá chó ba trăm cước
 • Chương 134: Giúp ngươi thành Phật
 • Chương 135: Đại chiến bố cục giả
 • Chương 136: Chân thân ẩn hiện
 • Chương 137: Mượn Long Đao dùng tạm
 • Chương 138: Giương cung bắn thái cực
 • Chương 139: Phong ấn ma đầu
 • Chương 140: Ván cờ nhiều người chơi
 • Chương 141: Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
 • Chương 142: Phá kính trọng viên(Gương vỡ lại lành)
 • Chương 143: Đại đức đại uy Thiên Long
 • Chương 144: Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
 • Chương 145: Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên(hãy để ma huyết của ta nhiễm đỏ trời xan
 • Chương 146: Thiên phạt chiến
 • Chương 147: Cường giả trong truyền thuyết
 • Chương 148: Sát kiếp
 • Chương 149: Mạnh như thần
 • Chương 150: Chấn kinh thiên hạ
 • Chương 151: Lão Bạo Quân Khôn Đức
 • Chương 152: Nghịch Chuyển Thiên Phạt
 • Chương 153: Phong Ấn Vào Địa Ngục
 • Chương 154: Hắc ám vô biên
 • Chương 155: Cổ tư
 • Chương 156: Đồ đằng sống
 • Chương 157
 • Chương 158: Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
 • Chương 159: Loạn đến thiên giới
 • Chương 160: Đả thông thiên địa
 • Chương 161: Toái hư không – thiên giới
 • Chương 162: Triệu hoán thần trận
 • Chương 163: Huyền công lại biến chuyển
 • Chương 164: Giết bọn chúng
 • Chương 165: Huyết án trọng đại phát sinh từ triệu hoán trận
 • Chương 166: Thánh khiết nữ thần
 • Chương 167: Vô Tình, Đạm Đài tại thiên giới
 • Chương 168: Bại lộ
 • Chương 169: Điên cuồng đánh cướp sào huyệt Lôi Thần
 • Chương 170: Không thể điên cuồng hơn được
 • Chương 171: Bà nhớ mặt chúng mày rồi
 • Chương 172: Ẩn tình
 • Chương 173: Đánh về phương Đông
 • Chương 174: Máu nhuộm thiên không
 • Chương 175: Chiến hồn chưa tan
 • Chương 176: Tìm kiếm Vũ Hinh
 • Chương 177: Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Đài hiện thân
 • Chương 178: Tình cũ khó quên
 • Chương 179: Vô tình tiên tử
 • Chương 180: Thái thượng Vong Tình
 • Chương 181: Vũ Hinh
 • Chương 182: Đệ Nhất Ma Thư
 • Chương 183: Viễn Cổ Trường Thọ Quy
 • Chương 184: Thần Vương
 • Chương 185: Tam giới đệ nhất tốc độ
 • Chương 186: Kỳ thư chi loạn
 • Chương 187: Giết
 • Chương 188: Cuộc đối đầu giữa Phật Tổ, Đạm Đài và Hỗn Thiên
 • Chương 189: Cuộc đối đầu giữa Phật Tổ, Đạm Đài và Hỗn Thiên (tiếp)
 • Chương 190: Cực Lạc Phật Tổ
 • Chương 191: Dưới chân Phật Tổ hiện Ma Vương
 • Chương 192: Thiên Ma xuất thế
 • Chương 193: Thần Vương Tụ Tập Về Phật Tổ
 • Chương 194: Đại Loạn
 • Chương 195: Người thứ 10 trong truyền thuyết
 • Chương 196: Bí Ẩn
 • Chương 197: Bí Mật Huyền Công Của Thần Gia
 • Chương 198: Bí mật lâu đời
 • Chương 199: Tiên tử
 • Chương 200: Tinh không nguyệt điện
 • Chương 201: Thần Vương và Chủ Thần
 • Chương 202: Khát vọng Thần vương đại chiến
 • Chương 203: Dám cùng Thần vương đại chiến
 • Chương 204: Phục sinh – Thần vương đại chiến
 • Chương 205: Nhập thế
 • Chương 206: Phục sinh – Chiến hồn
 • Chương 207: Tiên phật ma cùng sống lại
 • Chương 208: Ai dám tranh phong
 • Chương 209: Đế hoàng
 • Chương 210: Thi Hoàng
 • Chương 211: Tinh không chiến hồn
 • Chương 212: Đại đức đại uy
 • Chương 213: Toái Vương Hoàng
 • Chương 214: Đại Long Đao
 • Chương 215: Điên cuồng
 • Chương 216: Trận tàn sát máu lạnh
 • Chương 217: Thiên giới cấm địa
 • Chương 218: Ma Chủ chi mộ
 • Chương 219: Bức phải nhảy xuống ma huyệt
 • Chương 220: Nghịch loạn thời không
 • Chương 221: Ma Chủ
 • Chương 222: Cố nhân
 • Chương 223: Chiến đấu vì mộng tưởng
 • Chương 224: Ma tính niết bàn
 • Chương 225: Tiên nhân hạ phàm
 • Chương 226: Ngũ âm ma ngục
 • Chương 227: Tuyệt đối khoa trương
 • Chương 228: Hỗn Thiên thổ huyết
 • Chương 229: Diệt phái
 • Chương 230: Mộng Khả Nhi
 • Chương 231: Ác ma phong ấn trong Đạm Đài thánh địa
 • Chương 232: Tiên tử tắm gội
 • Chương 233: Có con ư?
 • Chương 234: Ác Ma truyền thuyết
 • Chương 235: Dám chạm vào mẹ của con ta sao?
 • Chương 236: Lễ tình nhân, Ta giết, ta giết, ta giết giết
 • Chương 237: Lấy bổ phẩm cho hài tử
 • Chương 238
 • Chương 239
 • Chương 240: Thủ mộ lão nhân
 • Chương 241
 • Chương 242
 • Chương 243
 • Chương 244
 • Chương 245
 • Chương 246
 • Chương 247
 • Chương 248: Mượn người dùng một chút
 • Chương 249: Xương Máu Dung Hợp
 • Chương 250: Đạm Đài Hạ Phàm
 • Chương 251: Tàn Bạo
 • Chương 252: Người không ai ngờ đến
 • Chương 253: Nỗi khổ của cổ thần
 • Chương 254: Thần Chiến
 • Chương 255: Chiêu hồn
 • Chương 256: Mãi mãi là Thần Chiến
 • Chương 257: Luyện thể
 • Chương 258: Tiến xuống địa ngục
 • Chương 259: Tiếng trống thần thánh
 • Chương 260: Ẩu Đả Chủ Thần
 • Chương 261: Khuếch đại hóa sự kiện
 • Chương 262: Loạn rồi
 • Chương 263: Thiên đường địa ngục
 • Chương 264: Không gian nuốt thần
 • Chương 265: Biến hóa
 • Chương 266: Tế đài cổ lão
 • Chương 267: Thiên Long?
 • Chương 268: Tụ hợp
 • Chương 269: Trận chiến Thần Vương
 • Chương 270: Giết thần
 • Chương 271: Giết, giết, giết
 • Chương 272: Cửa địa ngục đã mở
 • Chương 273: Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
 • Chương 274: Đồ Đằng thú
 • Chương 275: Con trai của Thần Nam
 • Chương 276: Chế tạo Thần Vương
 • Chương 277: Thần miếu dưới đáy biển
 • Chương 278: Giải khai phong ấn
 • Chương 279: Tụ lại chân thân
 • Chương 280: Chân thân sinh
 • Chương 281: Chiến ma – Thần Chiến
 • Chương 282: Thế giới bị tàn phá
 • Chương 283: Uy thế của Chiến ma
 • Chương 284: Ngũ tổ
 • Chương 285: Tử tịch quy hư
 • Chương 286: Vạn Cổ Giai Không
 • Chương 287: Ánh mắt tổ tiên
 • Chương 288: Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
 • Chương 289: Nghịch Loạn Âm Dương
 • Chương 290: Thái Cổ Song Tà
 • Chương 291: Thế giới kịch biến
 • Chương 292: Vô thiên chi nhật
 • Chương 293: Quang Minh thần đời thứ nhất
 • Chương 294: Thi chủng
 • Chương 295: Trùng phùng
 • Chương 296: Mục tiêu thái thượng
 • Chương 297: Thất Tuyệt nữ
 • Chương 298: Dự cảm của Ma Chủ
 • Chương 299: Thông thiên thất trụ
 • Chương 300: Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
 • Chương 301: Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
 • Chương 302: Giết Thiên – Báo thù
 • Chương 303: Tiên tử có thai
 • Chương 304: Phong tỏa
 • Chương 305: Bái đường thành thân
 • Chương 306: Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
 • Chương 307: Chiến hồn— thần chi
 • Chương 308: Trên Nguyệt lượng
 • Chương 309: Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
 • Chương 310: Thái không đại chiến
 • Chương 311: Long hồn tụ lại
 • Chương 312: Hủy diệt
 • Chương 313: Lục đạo lại xuất hiện
 • Chương 314: Cấp bách
 • Chương 315: Hồn
 • Chương 316: Chữ “Thiên” xuất hiện
 • Chương 317: Người hầu
 • Chương 318: Thiên giai nhục thân
 • Chương 319: Ai sinh hài tử?
 • Chương 320: Hài tử xuất thế
 • Chương 321: Nhân, Đao, Long
 • Chương 322: Cái giá “Rồng và chuột không thể cùng vào”
 • Chương 323: Mưu kế
 • Chương 324: Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
 • Chương 325: Người đệ ngũ giới đến rồi
 • Chương 326: Dị giới quân chủ
 • Chương 327: Giết
 • Chương 328: Tuyệt vọng ma đao
 • Chương 329: Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
 • Chương 330: Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
 • Chương 331: Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
 • Chương 332: Không phải lúc nhi nữ tình trường
 • Chương 333: Đấu với Hắc Khởi
 • Chương 334: Trùng sinh
 • Chương 335: Bắc Đẩu Phục Ma
 • Chương 336: Tiến vào đệ ngũ giới
 • Chương 337: Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
 • Chương 338: Dê giết sói
 • Chương 339: Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
 • Chương 340: Mười năm
 • Chương 341: Dần thức tỉnh
 • Chương 342: Thành hôn
 • Chương 343: Ta về rồi
 • Chương 344: Truy sát
 • Chương 345: Hoán Ma sơ hiện
 • Chương 346: Hoán Ma biến đổi
 • Chương 347: Triệu hoán Thái Thượng
 • Chương 348: Ma nuốt Thái Thượng
 • Chương 349: Dòng suối không nguồn
 • Chương 350: Khúc nhạc của Nguyệt thần
 • Chương 351: Thiên Long kị sĩ
 • Chương 352: Chiến hồn, hãy cháy lên!
 • Chương 353: Yêu tổ Cốt Long
 • Chương 354: Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
 • Chương 355: Thất Tuyệt thiên nữ
 • Chương 356: Tổ thần của Tình Dục đạo
 • Chương 357: Nữ hoàng của đệ lục giới
 • Chương 358: Thời Không bảo tàng
 • Chương 359: Trống chiều chuông sớm
 • Chương 360: Sức mạnh bản nguyên
 • Chương 361: Cự trảo ngăn trở
 • Chương 362: Ma Sư
 • Chương 363: Thần Ma lăng viên
 • Chương 364: Hòa tan một vạn năm
 • Chương 365: Lập bố cục trong mộ
 • Chương 366: Lục đạo luân hồi
 • Chương 367: Đấu với Thiên
 • Chương 368: Thái cổ chư thần ở đâu?
 • Chương 369: Thái cổ bị ngăn cách
 • Chương 370: Bảo vật của trời
 • Chương 371: Hồn lực hùng hậu xa xưa
 • Chương 372: Đoạt lại sức mạnh
 • Chương 373: Thiên giai xuất quan
 • Chương 374: Đá ngươi
 • Chương 375: Ma đao tái hiện
 • Chương 376: Cái thế Hắc Khởi
 • Chương 377: Ngươi là kẻ sa bẫy
 • Chương 378: Trời già
 • Chương 379: Cửa đến đệ lục giới đã mở
 • Chương 380: Diệt trời già
 • Chương 381: Dùng dằng
 • Chương 382: U Minh
 • Chương 383: Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
 • Chương 384: Thiên Nhân
 • Chương 385: Thời Không đại thần tái hiện
 • Chương 386: Đánh “hội đồng”
 • Chương 387: Nhập quan
 • Chương 388: Người tốt là thế!
 • Chương 389: Sở Tương Ngọc
 • Chương 390: Đánh ván cờ thiên địa
 • Chương 391: Kẻ sách động tai họa
 • Chương 392: Đến gần Thái cổ
 • Chương 393: Đất trời chưa thành, ta đã sinh ra
 • Chương 394: Ba thế thân
 • Chương 395: Đào lên Thái cổ thần
 • Chương 396: Là  y!
 • Chương 397: Độc Cô Bại Thiên!
 • Chương 398: Nghịch Loạn bát thức
 • Chương 399: Ngọc vỡ lại về!
 • Chương 400: Tiếp ứng
 • Chương 401: Kích hoạt tổ mạch
 • Chương 402: Viễn tổ muốn sống lại
 • Chương 403: Chợt hiểu
 • Chương 404: Diệt ma tính, giết Thái Thượng
 • Chương 405: Hết bụi lại phát sáng
 • Chương 406: Đệ tam giới trong truyền thuyết?
 • Chương 407: Tái sinh
 • Chương 408: Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
 • Chương 409: Gặp lại thủ mộ lão nhân
 • Chương 410: Vùng đất trước thủa khai thiên
 • Chương 411: Để người rung chuyển đệ tam giới
 • Chương 412: Nuốt Thiên
 • Chương 413: Máu tanh nuốt Thiên
 • Chương 414: Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
 • Chương 415: Cái thế Ma Chủ
 • Chương 416: Huyền Hoàng
 • Chương 417: Chiến!
 • Chương 418: Chín lần chết
 • Chương 419: Tuyên Cổ Thông Thông
 • Chương 420: Đấu Chiến thánh giả
 • Chương 421: Định luân hồi
 • Chương 422: Luân hồi thần bí
 • Chương 423: Trần trụi nhìn nhau
 • Chương 424: Lửa dục luyện thân
 • Chương 425: Trận chiến nam nữ
 • Chương 426: Lá xanh lại xuất hiện!
 • Chương 427: Cơn điên trước khi đại phá diệt
 • Chương 428: Bắt đầu tan vỡ
 • Chương 429: Phản!
 • Chương 430: Phản lại Thần gia
 • Chương 431: Đến gần hủy diệt
 • Chương 432: Niết bàn
 • Chương 433: Chư cường xuất hiện
 • Chương 434: Thái cổ chư thần quay về!
 • Chương 435: Lục đạo hủy diệt
 • Chương 436: Sau cơn đại kiếp
 • Chương 437: Giá lâm
 • Chương 438: Lại xuất hiện
 • Chương 439: Thâu thiên
 • Chương 440: Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
 • Chương 441: Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
 • Chương 442: Siêu cấp lão quái vật
 • Chương 443: Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
 • Chương 444: Cổ thiên lộ đổ nát
 • Chương 445: Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
 • Chương 446: Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
 • Chương 447: Vực sâu không đáy
 • Chương 448: Bất diệt!
 • Chương 449: Kết hợp hoàn mỹ
 • Chương 450: Binh khí hình người
 • Chương 451: Một trăm, một trăm lần
 • Chương 452: Bắt sống
 • Chương 453: Hài tử
 • Chương 454: Thái Thượng?
 • Chương 455: Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
 • Chương 456: Đại chiến Thái thượng
 • Chương 457: Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
 • Chương 458: Thần tổ chiến Thái Thượng
 • Chương 459: Mở bức màn bí mật
 • Chương 460: Cuồng loạn!
 • Chương 461: Hạ màn của Thái Thượng
 • Chương 462: Lại thấy quan tài máu
 • Chương 463: Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
 • Chương 464: Tiếp xúc lần đầu
 • Chương 465: Huyết quan
 • Chương 466: Huyết nhục dung hợp
 • Chương 467: Thần Nam?
 • Chương 468: Thiên thú
 • Chương 469: Dự đoán của thủ mộ lão nhân
 • Chương 470: Ta là Thiên!
 • Chương 471: Vùng đất chôn Thiên!
 • Chương 472: Nhân vương ngang hàng với Thiên!
 • Chương 473: Nhân vương tái sinh
 • Chương 474: Diệt Thiên!
 • Chương 475: Đại chiến bắt đầu
 • Chương 476: Dẹp hết trở ngại
 • Chương 477: Đánh đến vùng hỗn độn
 • Chương 478: Thiên nữ
 • Chương 479: Thiên Đô luyện ngục
 • Chương 480: Huyết tháp
 • Chương 481: Thiên đô trung ương
 • Chương 482: Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
 • Chương 483: Thần ma đồ tái hiện!
 • Chương 484: Người trong truyền thuyết
 • Chương 485: Mượn năm ngàn năm của Thiên
 • Chương 486: Biến hóa của Thần Nam
 • Chương 487: Đại chiến Thần tổ!
 • Chương 488: Uy lực vô cùng
 • Chương 489: Huyết sát mười vạn dặm
 • Chương 490: Trời đất xoay chuyển
 • Chương 491: Hỗn Độn tử
 • Chương 492: Thập Phương tuyệt vực
 • Chương 493: Đồ Đằng đánh tới
 • Chương 494: Sát cục, tử vong!
 • Chương 495: Thần Chiến
 • Chương 496: Nhân vương hành động
 • Chương 497: Xung phá Thái cổ!
 • Chương 498: Chư cường trở lại!
 • Chương 499: Mở tuyệt vực
 • Chương 500: Thập Phương trợ lực
 • Chương 501: Hạt giống thế giới
 • Chương 502: Đẳng cấp nghịch thiên
 • Chương 503: Giết Thanh Thiên
 • Chương 504: Quét sạch hỗn độn
 • Chương 505: Đi dạo giữa tinh không
 • Chương 506: Trước khi thông Thiên
 • Chương 507: Lần cáo biệt cuối cùng
 • Chương 508: Liên tục phá năm tầng trời
 • Chương 509: Trận chiến với Vương
 • Chương 510: Hai thế giới của hai phụ tử
 • Chương 511: Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
 • Chương 512: Chúng sinh hợp lực
 • Chương 513: Đại kết cục
 • Thần Mộ là câu chuyện kể về Thần Nam, từ một thiên tài võ thuật đã trở thành phế nhân chỉ sau một đêm. Người con gái mà Thần Nam yêu quý nhất – Vũ Hinh chết thay cho mình… Sau 1 vạn năm, hắn bỗng sống lại từ Thần Ma Lăng Viên, nơi an táng của thần – ma, chỉ duy nhất hắn là phế nhân.

  Tại sao hắn lại sống lại? Những bí ẩn cất giấu từ 1 vạn năm trước liệu có bị hắn khám phá ra? Liệu Thần Nam có tìm lại được Vũ Hinh của ngày xưa? Cùng theo dõi bộ truyện Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân để biết rõ bạn nhé! Hãy đừng bỏ qua Thần Mộ vì cam đoan đây sẽ là một trong những bộ truyện hay nhất mà bạn đã từng đọc!

  – Phần tiếp theo và kết cục của bộ Truyện Thần Mộ ly kỳ và hấp dẫn… Liệu sẽ có 1 cái kết được mong đợi? 513 chương truyện tiếp theo sẽ làm sáng tỏ điều đó. Tin rằng sẽ không làm các bạn đọc thất vọng!

  Có thể bạn thích sách  Thí Thiên Đao