Cinque Terre

Thần Mộ (Tru Ma) – Phần 1

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Phục sinh
 • Chương 2: Kình diễm
 • Chương 3: Tiểu ác ma công chúa
 • Chương 4: Hậu nghệ cung (đồ long)
 • Chương 5: Ám chiến
 • Chương 6: Ám chiến (2)
 • Chương 7: Điều hí công chúa
 • Chương 8: Tòng thiên đường nhập địa ngục
 • Chương 9: Hồi quy
 • Chương 10: Đạm thai tiên tử
 • Chương 11: Sơ lâm đế đô
 • Chương 12: Kì sĩ
 • Chương 13: Hoàng gia cổ tịch
 • Chương 14: Cổ mộ dưới hoàng cung
 • Chương 15: Long kị sĩ
 • Chương 16: Thần cung uy hiếp
 • Chương 17: Hoàng cung đại chiến
 • Chương 18: Loạn cung xạ thiên long
 • Chương 19: Phong cuồng báo phục
 • Chương 20: Chiến đế đô (1)
 • Chương 21: Chiến đế đô (2)
 • Chương 22: Lạc nan công chủ
 • Chương 23: Tây xuất sở cảnh
 • Chương 24: Sinh dực hổ vương
 • Chương 25: Tiểu ngọc
 • Chương 26: Phi thiên ma nữ
 • Chương 27: Thần chi tả thủ
 • Chương 28: Thần phong học viện
 • Chương 29: Thần chiến di tích
 • Chương 30: Nhất khối thần cốt
 • Chương 31: Tiểu ma phiền
 • Chương 32: Danh truyện thần phong
 • Chương 33: Hổ đế thần ngọc kinh hồn
 • Chương 34: Thánh long bào hao ngũ giai tuyệt thế
 • Chương 35: Khủng phạ mỹ nữ
 • Chương 36: Nữ sanh túc xá
 • Chương 37: Thống phiến
 • Chương 38: Vũ phá ma pháp
 • Chương 39: Long khiếu chấn thiên
 • Chương 40: Tấm phóng bí địa
 • Chương 41: Khủng phố bí địa
 • Chương 42: Viễn cổ cự nhân
 • Chương 43: Ma điện
 • Chương 44: Kiền thi
 • Chương 45: Thần phó
 • Chương 46: Ma phiền
 • Chương 47: Thánh long bảo bảo
 • Chương 48: Đệ nhất kiện sự
 • Chương 49: Nộ phượng
 • Chương 50: Cường giả đại chiến
 • Chương 51: Dục huyết bác mệnh
 • Chương 52: Cực hạn võ luận
 • Chương 53: Sắc dụ
 • Chương 54: Dĩ nha hoàn nha
 • Chương 55: Sắc dục
 • Chương 56: Phi thiên thần miêu
 • Chương 57: Tiểu ma đầu
 • Chương 58: Long kỵ long
 • Chương 59: Chân ái vạn niên
 • Chương 60: Truyền thuyết
 • Chương 61: Côn lôn
 • Chương 62: Vãng sự
 • Chương 63: Tương phùng
 • Chương 64: Vũ hinh
 • Chương 65: Chyển biến
 • Chương 66: Âm vân khởi
 • Chương 67: Ma vương khiếu thiên
 • Chương 68: Nhượng nễ hoạt hạ khứ
 • Chương 69: Thiên sứ phi hướng địa ngục
 • Chương 70: Thiên sứ phi hướng địa ngục (2)
 • Chương 71: Nghịch thiên đoạt mệnh (thượng)
 • Chương 72: Nghịch thiên đoạt mệnh (trung)
 • Chương 73: Nghịch thiên đoạt mệnh (hạ)
 • Chương 74: Kì quái đích động vật
 • Chương 75: Yêu quái
 • Chương 76: Hoa hương
 • Chương 77: Vị lai yêu giới chi vương
 • Chương 78: Thất thải tiên ba
 • Chương 79: Ái nhĩ nhất vạn niên
 • Chương 80: Thị kết thúc hoàn thị khai thủy
 • Chương 81: Ly khai
 • Chương 82: Chiến yêu
 • Chương 83: Vô ngôn huy thủ
 • Chương 84: Tiền tấu
 • Chương 85: Nhạ oán
 • Chương 86: Nhất quyền
 • Chương 87: Chiến long kỵ sĩ
 • Chương 88: Lưu huyết đích nhân duyên
 • Chương 89: Nhạ phát sát ky
 • Chương 90: Huyền công nghịch chuyển
 • Chương 91: Đáng ngã giả tử
 • Chương 92: Huyền công ngự nhân
 • Chương 93: Tương khai sát giới
 • Chương 94: Ngũ giai lai tập
 • Chương 95: Nghịch thiên thất ma đao (thượng)
 • Chương 96: Nghịch thiên thất ma đao (trung)
 • Chương 97: Nghịch thiên thất ma đao (hạ)
 • Chương 98: Long bảo bảo
 • Chương 99: Danh dương đại lục
 • Chương 100: Kiếp hậu dư ba
 • Chương 101: Diêu tương hô ứng
 • Chương 102: Thao thiên ma khí
 • Chương 103: Tử vong tuyệt địa
 • Chương 104: Vô danh thần ma
 • Chương 105: Hồi quy thần phong
 • Chương 106: Tạo thần
 • Chương 107: Thôi đoạn
 • Chương 108: Thánh Long Độ Kiếp (thượng)
 • Chương 109: Thánh long niết bàn (hạ)
 • Chương 110: Thần linh long
 • Chương 111: Thần ma lai tập
 • Chương 112: Linh long kiếp
 • Chương 113: Thần thú hộ thể
 • Chương 114: Hậu kiếp
 • Chương 115: Tá thể trọng sinh
 • Chương 116: Mê vụ trọng trọng
 • Chương 117: Đạm thai truyền nhân
 • Chương 118: Sát thủ
 • Chương 119: Huy sái vũ ý
 • Chương 120: Tâm tiệm lãnh
 • Chương 121: Pháp sư toạ kỵ
 • Chương 122: Trừng phạt tiểu công chúa
 • Chương 123: Chân ngã hồi quy
 • Chương 124: Long kỵ sĩ ước chiến
 • Chương 125: Tiền chiến
 • Chương 126: Á long
 • Chương 127: Chiến long vu thiên
 • Chương 128: Đồ long
 • Chương 129: Ẩn bí sơ hiện
 • Chương 130: Phong khởi vân dũng
 • Chương 131: Thập đại cao thủ
 • Chương 132: Tái lâm tuyệt địa
 • Chương 133: Tha hoàn hoạt trứ
 • Chương 134: Thần ma hiện
 • Chương 135: Hư thiên ảo cảnh
 • Chương 136: Đạm thai tuyền phong ấn đích ác ma
 • Chương 137: Ngịch thiên cải mệnh
 • Chương 138: Sinh tử chi mê
 • Chương 139: Thuỳ năng đào li
 • Chương 140: Dữ thần ma đối thoại
 • Chương 141: Kinh thiên đại cục
 • Chương 142: Cấm kị chi vật
 • Chương 143: Nhân tâm
 • Chương 144: Chúng khẩu thước kim
 • Chương 145: Phản tập sát
 • Chương 146: Tử thần lai liễu
 • Chương 147: Mộng khả nhi hiện thân
 • Chương 148: Lâm cận ma điện
 • Chương 149: Thái cực thần ma đồ
 • Chương 150: Đột phá tu luỵên bích luỹ
 • Chương 151: Man thú xuất thế
 • Chương 152: Bĩ tử nhất nhất tủ kim thần long
 • Chương 153: Ngôn động cửu thiên
 • Chương 154: Sử cự nhân
 • Chương 155: Đại chiến thánh địa truyền nhân
 • Chương 156: Lục giai vô địch
 • Chương 157: Đoạt xá
 • Chương 158: Tập sát
 • Chương 159: Ma vương
 • Chương 160: Đại sát tứ phương
 • Chương 161: Tiên tử diện đối dụ hoặc
 • Chương 162: Bĩ tử
 • Chương 163: Anh hùng Thần Nam
 • Chương 164: Tiết độc tiên tử
 • Chương 165: Tiểu thần hi – thần nam
 • Chương 166: Chu quả Thần Nam
 • Chương 167: Cường cường liên thủ thần đông
 • Chương 168: Tiệt sát thần đông
 • Chương 169: Mộng- lăng bính chàng thần
 • Chương 170: Phu lỗ tiên tử
 • Chương 171: Chấn thiên động địa
 • Chương 172: Cuồng bạo
 • Chương 173: Khiếu long chấn thiên
 • Chương 174: Tróc tiên
 • Chương 175: Tầm tung
 • Chương 176: Liên trảm
 • Chương 177: Phong ấn đích lực lượng
 • Chương 178: Huyết long hoá thân
 • Chương 179: Nhập hà
 • Chương 180: Thần bí cao thủ
 • Chương 181: Sắc
 • Chương 182: Tiết độc
 • Chương 183: Long đạo
 • Chương 184: Thiêu hấn
 • Chương 185: Chiến hồn hồi quy
 • Chương 186: Li khứ
 • Chương 187: Phương thiên họa kích
 • Chương 188: Hỗn thiên
 • Chương 189: Thần ma dực
 • Chương 190: Ki hình luyến ái
 • Chương 191: Đoạt bảo
 • Chương 192: Phục hoạt
 • Chương 193: Mê vụ
 • Chương 194: Dạ thám cổ mộ
 • Chương 195: Bán niên (Nửa năm)
 • Chương 196: Thanh niên cao thủ
 • Chương 197: Cái thế chi uy
 • Chương 198: Truyền thuyết trung đích cao thủ
 • Chương 199: Điên phong đối trì
 • Chương 200: Địa để thế giới
 • Chương 201: Dị bảo
 • Chương 202: Vô địch đại chiến
 • Chương 203: Thần Huyết nhiễm tiến
 • Chương 204: Thùy dữ tranh phong
 • Chương 205: Yêu thần phá ma
 • Chương 206: Thiên địa pháp tắc
 • Chương 207: Xuất ma
 • Chương 208: Kích sát thiên sứ
 • Chương 209: Nhất niệm thành ma
 • Chương 210: Song hồn
 • Chương 211: Xuất ma
 • Chương 212: Phong Ma ấn
 • Chương 213: Vấn đỉnh thập đại
 • Chương 214: Lão yêu quái qui lai
 • Chương 215: Truyền thuyết trung đích thần chi tả thủ
 • Chương 216: Nghi bí
 • Chương 217: Lục đạo truyện nhân
 • Chương 218: Tình dục đạo
 • Chương 219: Liên hợp
 • Chương 220: Nam cung tiên nhi
 • Chương 221: Hậu cung thân vương
 • Chương 222: Nhĩ yếu giá nhân bất yếu giá cấp biệt nhân
 • Chương 223: Ứng chiến
 • Chương 224: Thiên ma bát bộ
 • Chương 225: Hư Không đạo
 • Chương 226: Diệt Thiên thủ
 • Chương 227: Chính tà thánh chiến
 • Chương 228: Tử khí
 • Chương 229: Đọa Lạc Thiên Sứ (thượng)
 • Chương 230: Đọa Lạc Thiên Sứ (hạ)
 • Chương 231: Kham bỉ thần linh
 • Chương 232: Chiến thi
 • Chương 233: Hạng Thiên xuất thủ
 • Chương 234: Diệt Thiên thần uy
 • Chương 235: Như hà diệt sát
 • Chương 236: Sát
 • Chương 237: Yêu thỉnh
 • Chương 238: Thái cổ thần tộc
 • Chương 239: Thi huyết
 • Chương 240: Dâm kế
 • Chương 241: Thiết cục
 • Chương 242: Vây bắt
 • Chương 243: Vi Mộng Khả Nhi tuyền trượng phu
 • Chương 244: Thủy tinh quan
 • Chương 245: Tha… ma khí thao thiên
 • Chương 246: Tối tục tất đích mạc sanh nhân
 • Chương 247: Đại điển
 • Chương 248: Thần tích – Thần hồn hiện
 • Chương 249: Tha quy lai – Ngã dục nghịch thiên
 • Chương 250: Thiên nhai
 • Chương 251: Bán thần
 • Chương 252: Thùy ngự thùy
 • Chương 253: Tưởng sát nhân
 • Chương 254: Thập tam huyết thi
 • Chương 255: Cuồng sát
 • Chương 256: Vô địch
 • Chương 257: Vũ hinh (thượng)
 • Chương 258: Vũ hinh (hạ)
 • Chương 259: Huyền công thông thể
 • Chương 260: Đề nghị
 • Chương 261: Ngũ thiên niên tiền (thượng)
 • Chương 262: Ngũ thiên niên tiền (hạ)
 • Chương 263: Giá lâm
 • Chương 264: Thi vương
 • Chương 265: Diệt chiến
 • Chương 266: Thân ngoại hóa thân
 • Chương 267: Bễ nghễ thiên hạ
 • Chương 268: Chiến bách thế luân hồi
 • Chương 269: Thiên Ma tả thủ
 • Chương 270: Tiểu khả ái
 • Chương 271: Vũ hinh ảo tưởng
 • Chương 272: Li biệt
 • Chương 273: Vũ Hinh nghịch tập
 • Chương 274: Phục thù
 • Chương 275: Ngã bổn thiện lương
 • Chương 276: Thần thuyết
 • Chương 277
 • Chương 278: Long uy
 • Chương 279: Lực bạt sơn hề khí cái thế
 • Chương 280: Thần đích lực lượng
 • Chương 281: Thần tử liễu
 • Chương 282
 • Chương 283: Quang minh thần cốt
 • Chương 284: Đạm Đài tằng Phong Ma
 • Chương 285: Diệt sát
 • Xuyên suốt vũ trụ hồng hoang, bền vững như thiên địa cao xanh… dẫu thoát được sáu kiếp luân hồi, cũng khó bề chạy khỏi Thần ma vi giới. Thần Ma Lăng Viên ở ngay chính giữa Thiên Nguyên đại lục, đây cũng là nơi an táng những nhân vật mạnh nhất trong lịch sử loài người, khu mộ phần được phân loại theo cấp độ mạnh yếu, càng vào sâu càng mạnh. Trong mỗi ngôi mộ nếu không phải thần linh thì cũng là yêu ma thượng cổ, đây cũng chính là nơi thần thánh và ma quỷ yên nghỉ ngàn thu.

  Thần Nam, nhân vật chính của truyện, từ một thiên tài võ thuật đã trở thành phế nhân chỉ sau một đêm. Người con gái mà Thần Nam yêu quý nhất – Vũ Hinh chết thay cho mình… Sau 1 vạn năm, hắn bỗng sống lại từ Thần Ma Lăng Viên, nơi an táng của thần – ma, chỉ duy nhất hắn là phế nhân. Tại sao hắn lại sống lại? Những bí ẩn cất giấu từ 1 vạn năm trước liệu có bị hắn khám phá ra? Liệu Thần Nam có tìm lại được Vũ Hinh của ngày xưa? Cùng theo dõi bộ truyện Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân để biết rõ bạn nhé! Cam đoan đây sẽ là một trong những bộ truyện hay nhất mà bạn đã từng đọc! 🙂