Cinque Terre

Thần điêu hiệp lữ

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Phong nguyệt vô tình
 • Chương 2
 • Chương 3
 • Chương 4
 • Chương 5
 • Chương 6: Con của địch nhân
 • Chương 7
 • Chương 8
 • Chương 9
 • Chương 10
 • Chương 11
 • Chương 12: Cầu sư Chung Nam
 • Chương 13
 • Chương 14
 • Chương 15
 • Chương 16
 • Chương 17
 • Chương 18: Môn hạ Toàn Chân
 • Chương 19
 • Chương 20
 • Chương 21
 • Chương 22
 • Chương 23
 • Chương 24
 • Chương 25: Hoạt tử nhân mộ
 • Chương 26
 • Chương 27
 • Chương 28
 • Chương 29
 • Chương 30
 • Chương 31: Ngọc nữ tâm kinh
 • Chương 32
 • Chương 33
 • Chương 34
 • Chương 35
 • Chương 36
 • Chương 37: Trùng Dương di ngôn
 • Chương 38
 • Chương 39
 • Chương 40
 • Chương 41
 • Chương 42
 • Chương 43: Cô gái áo trắng
 • Chương 44
 • Chương 45
 • Chương 46
 • Chương 47
 • Chương 48: Trăm kế tránh địch
 • Chương 49
 • Chương 50
 • Chương 51
 • Chương 52
 • Chương 53: Thiếu niên anh hiệp
 • Chương 54
 • Chương 55
 • Chương 56
 • Chương 57
 • Chương 58
 • Chương 59
 • Chương 60: Phong Trần Khốn Đốn
 • Chương 61
 • Chương 62
 • Chương 63
 • Chương 64
 • Chương 65: Anh Hùng Đại Yến
 • Chương 66
 • Chương 67
 • Chương 68
 • Chương 69
 • Chương 70
 • Chương 71: Minh Chủ Võ Lâm
 • Chương 72
 • Chương 73
 • Chương 74
 • Chương 75
 • Chương 76
 • Chương 77: Lễ Giáo Cản Ngại
 • Chương 78
 • Chương 79
 • Chương 80
 • Chương 81
 • Chương 82: Đệ Tử Đông Tà
 • Chương 83
 • Chương 84
 • Chương 85
 • Chương 86
 • Chương 87
 • Chương 88
 • Chương 89: Sát Phụ Thâm Cừu
 • Chương 90
 • Chương 91
 • Chương 92
 • Chương 93
 • Chương 94
 • Chương 95: Tuyệt Tình cốc
 • Chương 96
 • Chương 97
 • Chương 98
 • Chương 99
 • Chương 100
 • Chương 101: Công Tôn Cốc Chủ
 • Chương 102
 • Chương 103
 • Chương 104
 • Chương 105
 • Chương 106
 • Chương 107: Lão Phụ Địa Lao
 • Chương 108
 • Chương 109
 • Chương 110
 • Chương 111
 • Chương 112
 • Chương 113
 • Chương 114: Đại Hiệp Cứu Quốc
 • Chương 115
 • Chương 116
 • Chương 117
 • Chương 118
 • Chương 119
 • Chương 120: Ác Chiến Tương Dương
 • Chương 121
 • Chương 122
 • Chương 123
 • Chương 124
 • Chương 125
 • Chương 126: Nữ Hài Tội Nghiệp
 • Chương 127
 • Chương 128
 • Chương 129
 • Chương 130
 • Chương 131
 • Chương 132: Thủ Túc Tình Cừu
 • Chương 133
 • Chương 134
 • Chương 135
 • Chương 136
 • Chương 137: Ý loạn tình Mê
 • Chương 138
 • Chương 139
 • Chương 140
 • Chương 141
 • Chương 142: Nội Ưu Ngoại Loạn
 • Chương 143
 • Chương 144
 • Chương 145
 • Chương 146
 • Chương 147
 • Chương 148: Thần Điêu Trọng Kiếm
 • Chương 149
 • Chương 150
 • Chương 151
 • Chương 152
 • Chương 153: Đấu Trí Đấu Lực
 • Chương 154
 • Chương 155
 • Chương 156
 • Chương 157
 • Chương 158: Động Phòng Hoa Chúc
 • Chương 159
 • Chương 160
 • Chương 161
 • Chương 162
 • Chương 163
 • Chương 164: Kiếp Nạn Trùng Trùng
 • Chương 165
 • Chương 166
 • Chương 167
 • Chương 168
 • Chương 169: Ly Hợp vô thường
 • Chương 170
 • Chương 171
 • Chương 172
 • Chương 173
 • Chương 174
 • Chương 175
 • Chương 176: Nửa Viên Linh Dược
 • Chương 177
 • Chương 178
 • Chương 179
 • Chương 180
 • Chương 181: Cái Tình Là Cái Chi Chi
 • Chương 182
 • Chương 183
 • Chương 184
 • Chương 185
 • Chương 186
 • Chương 187
 • Chương 188
 • Chương 189: Phong Lăng Dạ Đàm
 • Chương 190
 • Chương 191
 • Chương 192
 • Chương 193
 • Chương 194
 • Chương 195: Bài Nan Giải Hạn
 • Chương 196
 • Chương 197
 • Chương 198
 • Chương 199
 • Chương 200
 • Chương 201
 • Chương 202
 • Chương 203: Ba Mũi Kim Châm
 • Chương 204
 • Chương 205
 • Chương 206
 • Chương 207
 • Chương 208
 • Chương 209: Quà Mừng Sinh Nhật
 • Chương 210
 • Chương 211
 • Chương 212
 • Chương 213
 • Chương 214: Ân Oán Ba Đời
 • Chương 215
 • Chương 216
 • Chương 217
 • Chương 218
 • Chương 219
 • Chương 220: Sinh Tử Mịt Mù
 • Chương 221
 • Chương 222
 • Chương 223
 • Chương 224
 • Chương 225: Đại Chiến Tương Dương
 • Chương 226
 • Chương 227
 • Chương 228
 • Chương 229
 • Chương 230
 • Chương 231
 • Chương 232: Trên đỉnh Hoa Sơn
 • Chương 233
 • Chương 234
 • Chương 235: Kết cục
 • Chương 236: Kết cục
 • Thần điêu hiệp lữ là phần hai trong bộ Xạ điêu tam bộ khúc, được đánh giá là tiểu thuyết võ hiệp viết về tình yêu hay nhất của Kim Dung. Bối cảnh của Thần điêu hiệp lữ là vào cuối thời Nam Tống, khi quân Mông Cổ đã lớn mạnh, tiêu diệt hầu hết châu Á, châu Âu, đang trực tiếp uy hiếp an nguy của Nam Tống. Câu chuyện xoay quanh tình yêu của hai nhân vật chính là Dương Quá và Tiểu Long Nữ giữa những cuộc chiến tang thương đẫm máu cả trên giang hồ lẫn chiến trường.

  Có thể bạn thích sách  Hào Môn Nhất Kiếm