Cinque Terre

Thần Châu Kỳ Hiệp

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Quyển 1 – Chương 1: Cẩm Giang tứ huynh đệ
 • Quyển 1 – Chương 2: Xứng Thiên Kim và Quản Bát Phương
 • Quyển 1 – Chương 3: Hung Thủ và Vô Hình
 • Quyển 1 – Chương 4: Thiết oản thần ma
 • Quyển 2 – Chương 1: Hoán Hoa kiếm phái, Quyền Lực bang
 • Quyển 2 – Chương 2: Truyền nhân Kiếm ma
 • Quyển 2 – Chương 3: Đao kiếm song ma
 • Quyển 2 – Chương 4: Rồi một ngày sông dời núi đổi
 • Quyển 2 – Chương 5: Người quét lá rụng
 • Quyển 2 – Chương 6: Chuyên Chư thần kiếm, Cổ Tùng tàn khuyết
 • Quyển 2 – Chương 7: Tay sắt, áo sắt, mặt sắt, lưới sắt
 • Quyển 2 – Chương 8: Ta phải tới đó tìm anh em ta
 • Quyển 2 – Chương 9: Nhị hồ, sáo, đàn cầm
 • Quyển 2 – Chương 10: Cười nói một chén rượu, giết người giữa thành đô
 • Quyển 2 – Chương 11: Thiết Tinh Nguyệt và Khâu Nam Cố
 • Quyển 2 – Chương 12: Giận giết song ma
 • Quyển 2 – Chương 13: Thiết Kỵ thần ma, Lục phán quan
 • Quyển 2 – Chương 14: Thần Châu kết nghĩa
 • Quyển 3 – Chương 1: Lạc địa sinh căn
 • Quyển 3 – Chương 2: Tứ tuyệt Nhất quân
 • Quyển 3 – Chương 3: Uy chấn Dương Sóc
 • Quyển 3 – Chương 4: Kỳ nhân trong thạch thất
 • Quyển 3 – Chương 5: Không giết
 • Quyển 3 – Chương 6: Trận đánh cầu Vạn Lý
 • Quyển 3 – Chương 7: Quảng Tây ngũ hổ
 • Quyển 3 – Chương 8: Cửu chỉ cầm long
 • Quyển 3 – Chương 9: Giết
 • Quyển 3 – Chương 10: Hán Tứ Hải và Đường Bằng
 • Quyển 4 – Chương 1: Giày đen, tất trắng, áo vải xanh
 • Quyển 4 – Chương 2: Đại hiệp Lương Đấu
 • Quyển 4 – Chương 3: Quảng Đông Ngũ Hổ
 • Quyển 4 – Chương 4: Hòa thượng Đại Đỗ
 • Quyển 4 – Chương 5: Người Trung Quốc có nắm tay, văn chương và chí khí
 • Quyển 4 – Chương 6: Kiếm vương và Hỏa Vương
 • Quyển 4 – Chương 7: Trận chiến núi Đan Hà
 • Quyển 4 – Chương 8: Trận chiến núi Vũ Di
 • Quyển 4 – Chương 9: Khách gõ cửa dưới trăng
 • Quyển 4 – Chương 10: Buổi sớm, chào mọi người
 • Quyển 4 – Chương 11: Vô Cực tiên đan
 • Quyển 4 – Chương 12: Một trăm ba mươi tư vị hảo hán
 • Quyển 4 – Chương 13: Ông già và thiếu nữ
 • Quyển 4 – Chương 14: Mỹ nhân rắn rết
 • Quyển 4 – Chương 15: Mười năm sống chết mịt mùng
 • Quyển 4 – Chương 16: Đường Phì và Lâm công tử
 • Quyển 4 – Chương 17: Trận chiến Đại Độ Hà
 • Quyển 4 – Chương 18: Đường cùng
 • Quyển 4 – Chương 19: Giết và không giết
 • Quyển 5 – Chương 1: Đường hoa
 • Quyển 5 – Chương 2: Thập niên chiến đấu
 • Quyển 5 – Chương 3: Quỷ
 • Quyển 5 – Chương 4: Quỷ khí âm sâm
 • Quyển 5 – Chương 5: Cánh tay đứt lìa và thanh đao bình phàm
 • Quyển 5 – Chương 6: Một ngón tay như hoa mềm
 • Quyển 5 – Chương 7: Một cánh tay, một cái chân
 • Quyển 5 – Chương 8: Bốn người đi trên cổ đạo
 • Quyển 5 – Chương 9: Thiên Chính và Long Hổ
 • Quyển 5 – Chương 10: Thái Thiện và Thủ Khuyết
 • Quyển 5 – Chương 11: Liễu ngũ
 • Quyển 5 – Chương 12: Đàn cầm, Nhị hồ, Sáo
 • Quyển 5 – Chương 13: Hòa Thượng đại sư
 • Quyển 5 – Chương 14: Mái ngói lấp lánh sáng
 • Quyển 5 – Chương 15: Biệt Ly lương kiếm, Tương Kiến bảo đao
 • Quyển 5 – Chương 16: Cẩm Giang cuồn cuộn vùi thây Đường Bằng
 • Quyển 5 – Chương 17: Giang hồ liêu lạc, nhĩ an quy
 • Quyển 5 – Chương 18: Trận chiến của Kiếm vương
 • Quyển 5 – Chương 19: Cái chết của Hỏa vương
 • Quyển 5 – Chương 20: Hai tên Xà vương
 • Quyển 5 – Chương 21: Điểm điểm tuyết sơn
 • Quyển 6 – Chương 1: Đao trong tay và đao trong tâm
 • Quyển 6 – Chương 2: Bang chủ Quyền Lực bang
 • Quyển 6 – Chương 3: Lý trầm chu
 • Quyển 6 – Chương 4: Tranh cướp
 • Quyển 6 – Chương 5: Thiết Kỵ, Ngân Bình, Đông nhất kiếm, Tây nhất kiếm
 • Quyển 6 – Chương 6: Mộc hiệp, báo tượng, chương tàn kim, vạn toái ngọc
 • Quyển 6 – Chương 7: Máu anh hùng! Mạng kẻ thù!
 • Quyển 6 – Chương 8: Lần quyết đấu đầu tiên
 • Quyển 6 – Chương 9: Cuộc gặp bí mật trong tháp Đại Nhạn
 • Quyển 6 – Chương 10: Huyết án trong tháp cùng trận chiến ở Bá Kiều
 • Quyển 6 – Chương 11: Trên núi Chung Nam
 • Quyển 6 – Chương 12: Tần Phong Bát và Trần Kiến Quỷ
 • Quyển 6 – Chương 13: Lần quyết đấu thứ hai
 • Quyển 6 – Chương 14: Lần quyết đấu thứ ba
 • Quyển 6 – Chương 15: Người không có mặt mũi
 • Quyển 6 – Chương 16: Nhị hồ, đàn cầm và sáo
 • Quyển 7 – Chương 1: Mặc đao, ma trượng
 • Quyển 7 – Chương 2: Nam Cung và Mộ Dung
 • Quyển 7 – Chương 3: Như thú bị vây
 • Quyển 7 – Chương 4: Núi rừng đẫm máu
 • Quyển 7 – Chương 5: Nhất đao ngũ đoạn
 • Quyển 7 – Chương 6: Hoàng phủ cao kiều
 • Quyển 7 – Chương 7: Lôi đài
 • Quyển 7 – Chương 8: Lôi đài ở dưới lôi đài
 • Quyển 7 – Chương 9: Cuồng Đồ tái hiện
 • Quyển 7 – Chương 10: Trả lại non sông ta
 • Quyển 7 – Chương 11: Vong Tình thiên thư
 • Truyện Thần Châu Kỳ Hiệp của tác giả Ôn Thụy An là truyện kiếm hiệp với những cao thủ, những bậc anh hùng bí ẩn mà mọi người phải e dè, nể sợ khi nghe danh. 

  Họ cũng trải qua bao khó khăn vất vả mới trở thành cao thủ võ lâm phải là bậc anh tài xuất chúng, tinh thông võ nghệ. thuật pháp, nhanh nhạy và nhất là tâm phải tĩnh. 

  Tĩnh để thấy được động, tĩnh để có thế mà động, tĩnh để làm đối phương bất động. Kỳ thật, cao thủ có một khỏa tịch mịch tâm, bởi vì cao thủ tạo nên vốn là dùng tịch mịch chồng chất mà thành.

  Có thể bạn thích sách  Yêu Nữ Dụ Tăng