Cinque Terre

Thái Cực Đồ

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Thiên Nhất Bang đất bằng dậy sóng – Tu La Viện mãn địa huyết lưu
 • Chương 2: Võ di sơn lôi cuốn quần hùng – vì di học quần long hội tụ
 • Chương 3: Dòng chữ bí ẩn ở Ma Thạch – Một tiểu tử lai lịch bất minh
 • Chương 4: Rõ âm mưu nhưng vẫn lao vào – tham võ học sẵn sàng trở mặt
 • Chương 5: Chốn hoang sơ gặp lão ăn mày – một già một trẻ đùa bỡn nhau
 • Chương 6: Muốn bái sư cũng phải chọn người – những điều bí ẩn ở văn gia
 • Chương 7: Nhận truyền thụ, không nhận bái sư – nơi hoang miếu lần đầu chạm địch
 • Chương 8: Vương độc mê hồn suýt vong mạng – chạm trán nhiếp tâm quỷ ảnh trảo
 • Chương 9: Tu La Viện một nơi hoang phế – Cội đại thụ bí đạo ẩn tàng
 • Chương 10: Điều bí ẩn ở Tu La Viện – Chuyện bất ngờ kẻ ở người đi
 • Chương 11: Tiểu bất thông đối đầu mông diện – tương kế tựu kế thoát hiểm nguy
 • Chương 12: Duyên kỳ ngộ bất ngờ đưa đến – luyện bộ pháp huyền ảo thái cực
 • Chương 13: Nhờ nhanh trí huỷ bỏ di học – bởi mĩ nhân bị độc công tâm
 • Chương 14: Trúng độc ngô công nhưng không chết – hồi ức mơ hồ về lai lịch
 • Chương 15: Thiên nhất trang quần hùng hỏi tội – sợ lộ mặt dụng độc thoát thân
 • Chương 16: Vào trận nhưng may thoát khỏi trận – kế và kế tám lạng với nửa cân
 • Chương 17: Cứu các phái anh hùng nghĩ kế – diệt ngô công mạo hiểm liều thân
 • Chương 18: Đang bấn loạn lại gặp mỹ nhân – cảnh bẽ bàng dở cười dở khóc
 • Chương 19: Trong lòng núi ẩn tàng võ học – nhờ đồ hình luyện thành công phu
 • Chương 20: Vừa gặp quy nguyên lại chạm địch – tôn nhất bình để lộ xuất thân
 • Chương 21: Tái ngộ thanh y mỹ nhân – xuất xứ của môn chủ thần bí
 • Chương 22: Lầm phản đồ bị giam trong động – nhờ liều lĩnh cục diện thay đổi
 • Chương 23: Thoát tai nạn lại rơi lưới tình – về thiên nhất giúp người hội ngộ
 • Chương 24: Lai lịch bất minh hay minh bạch – bởi ngỡ ngàng quy nguyên bỏ đi
 • Chương 25: Trong hiểm cảnh bộc lộ thâm tình – người độc ác địa hình nào kém
 • Chương 26: Bởi thâm tình chung chia hoạn nạn – tham di học thêm người thiệt thân
 • Chương 27: Trong thiên nhất trang có ngục thất – kế cứu người phát hiện hấp nguyên
 • Chương 28: Phát hiện đồ hình vào mật thất – bí ẩn văn gia đang hé lộ
 • Chương 29: Cùng quần hùng thiết lập liên minh – gây thanh thế ngũ kỳ diệt ác
 • Chương 30: Ẩn tình từ phía tu la viện – kết minh thanh hải thế phân khai
 • Chương 31: Những lầm lẫn dẫn đến muộn màng – người gần tâm gần một liên minh
 • Chương 32: Lưỡng đầu thọ địch đại kiếp nạn – diễn biến phát sinh gây ngỡ ngàng
 • Chương 33: Lúc nguy biến mới rõ chính tà – dù mang ân vẫn ngờ thanh hải
 • Chương 34: Sự Thật Phũ Phàng, Kế Hạ Lưu – Thái Cực Động Thu phục Kẻ Ác
 • Chương 35: Cùng lập kế giải thoát quần hùng – thế phân vân giai nhân dao động
 • Chương 36: Kẻ ác đến lúc chết vẫn ác – Người gian sau cùng cũng là gian
 • Chương 37: Vì tham vọng chuốc lấy hậu quả – diệt ác ma thu phục giai nhân