Cinque Terre

Những kỳ nghỉ của nhóc Nicolas

Tác giả :
Thể Loại : Truyên Teen - Tuổi Học Trò
EPUB

Đầu tiên là khách sạn Bờ Biển Đẹp, cùng bọn bạn mới: Blaise, Fructueux, Mamert, Irénée, Fabrice và Coome. Kế đến là vụ cho đỗ nảy mầm hụt trước khi đến Trại Xanh nghỉ hè, nơi cả lũ chơi vui kinh lên được. Ôi những kỳ nghỉ hè của nhóc, hết sảy biết bao nhiêu! Thế mà khi về nhà, cái con Marie-Edwige lại còn dám trộ Nicolas nữa chứ!

Có thể bạn thích sách  Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ