Cinque Terre

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tác giả :
Thể Loại : Truyện Ngắn - Ngôn Tình
EPUB MOBI PDF Đọc Online

一念永恒

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.

Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.

Chỉ có niệm của ta… là Vĩnh hằng.

Có thể bạn thích sách  Tổng Giám Đốc Rất Sủng Cục Cưng Bé Nhỏ