Cinque Terre

Ngũ Phụng Triều Long

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Đọc Online

Danh sách chương


Năm Vũ Tông thứ tư thời Ðại Ðường.

Quan trường biến loạn, gian thần cậy thế hoành hành, trung thần số bị hãm hại, số cáo lão về quê hoặc tìm chốn hoang sơn ẩn tích để khỏi chứng kiến cảnh dân tình bị ức hiếp, trăm họ lầm than…

Có thể bạn thích sách  Võ Đạo Đan Tôn