Cinque Terre

Ngự Nữ Tâm Kinh

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 01: Diễm ngộ
 • Chương 02: Ma nữ
 • Chương 03: Thục nữ
 • Chương 04: Dã thảo (Thượng)
 • Chương 05: Dã thảo (Hạ)
 • Chương 06: Phao khí
 • Chương 07: Tạm biệt (Thượng)
 • Chương 08: Tạm biệt (Hạ)
 • Chương 09: Mộ Dung
 • Chương 10: Hoa kiếp
 • Chương 11: Thâu hương
 • Chương 12: Dâm tặc
 • Chương 13: TOÁI TINH (Thượng)
 • Chương 14: Toái tinh (Hạ)
 • Chương 15: Cộng sàng
 • Chương 16: Thái Vân (Thượng)
 • Chương 17: Thái Vân (Hạ)
 • Chương 18: – Thiên Đậu
 • Chương 19: – Giải dược (Thượng)
 • Chương 20: – Giải dược (Hạ)
 • Chương 21: BIỂU MUỘI (Thượng)
 • Chương 22: Biểu muội (Hạ)
 • Chương 23: Thụ sàn
 • Chương 24: Phân chia lương thực
 • Chương 25: Hạc Minh
 • Chương 26: Mại dược (mua thuốc)
 • Chương 27: Dục hậu
 • Chương 28: Hãm hại (Thượng)
 • Chương 29: Hãm hại (Hạ)
 • Chương 30: Vô Song
 • Chương 31: Bị Xọa (Thượng)
 • Chương 32: Bị Xọa (Hạ)
 • Chương 33: Manh Mục (Thượng)
 • Chương 34: Manh Mục (Hạ)
 • Chương 35: Họa Thủy (Thượng)
 • Chương 36: Họa Thủy (Hạ)
 • Chương 37: Liệu thương
 • Chương 38: Chiêu Thân (Thượng)
 • Chương 39: Bị vây (Thượng)
 • Chương 40: Bị vây (Hạ)
 • Chương 41: Tăng công (Thượng)
 • Chương 42: Tăng Công (Hạ)
 • Chương 43: Tiến Sát
 • Chương 44: Thệ Ngôn
 • Chương 45: Mị thuật (Thượng)
 • Chương 46: Mị thuật (Hạ)
 • Chương 47: Hoàng Thành (Thượng)
 • Chương 48: Hoàng Thành (Hạ)
 • Chương 49: Tật hỏa (Lửa giận)
 • Chương 50: – Thối địch
 • Chương 51: Tửu hậu
 • Chương 52: Tranh phong
 • Chương 53: Tiểu nhân
 • Chương 54: Giao tâm
 • Chương 55: Bồi thường
 • Chương 56: Độc kế
 • Chương 57: Sát quỷ(1)
 • Chương 58: Sát quỷ(2)
 • Chương 59: Cảnh minh(1)
 • Chương 60: Cảnh minh(2)
 • Chương 61: Phục cừu(1)
 • Chương 62: Phục cừu(2)
 • Chương 63: Tà công(1)
 • Chương 64: Tà công(2)
 • Chương 65: Sinh ý(Kinh doanh)(1)
 • Chương 66: Sinh ý(Kinh doanh)(2)
 • Chương 67: Sinh ý(Kinh doanh)(3)
 • Chương 68: Sinh ý(Kinh doanh)(4)
 • Chương 69: Minh Nguyệt)(1)
 • Chương 70: Minh Nguyệt)(2)
 • Chương 71: Ác đấu (1)
 • Chương 72: Ác đấu (2)
 • Chương 73: Cuồng dã (1)
 • Chương 74: Cuồng dã (2)
 • Chương 75: Ngược sát (1)
 • Chương 76: Ngược sát (2)
 • Chương 77: Dục Hỏa
 • Chương 78: Báo ân
 • Chương 79: Khiêu Chiến
 • Chương 80: Đoạt bảo
 • Chương 81: đoạt bảo (2)
 • Chương 82: Đoạt bảo (3)
 • Chương 83: Đoạt bảo (4)
 • Chương 84: Thích hiềm
 • Chương 85: Nhìn xem
 • Chương 86: Chi tiết
 • Chương 87: Kinh nha
 • Chương 88: Câu dẫn
 • Chương 89: Long chồn
 • Chương 90: Bề ngoài giống như
 • Chương 91: Sáng tỏ
 • Chương 92: Yêu Cơ
 • Chương 93: Khách làng chơi
 • Chương 94: Cứu thành
 • Chương 95: Dâm nữ
 • Chương 96: Chinh phục
 • Chương 97: Vu sơn
 • Chương 98: Mây mưa
 • Chương 99: Lạc nhai
 • Chương 100: Kỳ ngộ
 • Chương 101: Yêu biến
 • Chương 102: Cứu tràng
 • Chương 103: Nguyên nhân cái chết
 • Chương 104: Thân thế
 • Chương 105: Phản thành (thượng)
 • Chương 106: Phản thành (hạ)
 • Chương 107: Viên đan dược
 • Chương 108: Bí văn
 • Chương 109: Ý dâm
 • Chương 110: Ấn ký
 • Chương 111: Dấu hiệu
 • Chương 112: Luân lý
 • Chương 113: Phái nữ ra uy
 • Chương 114: Luân y
 • Chương 115: Tên điên
 • Chương 116: Bụi hoa
 • Chương 117: Chú ngữ
 • Chương 118: Tán tỉnh
 • Chương 119: Song lôi
 • Chương 120: Trò khôi hài
 • Chương 121: Chào cảm ơn
 • Chương 122: Cướp cô dâu
 • Chương 123: Bị ép
 • Chương 124: Âm Dương
 • Chương 125: Trước giờ
 • Chương 126: Đại kết cục (1)
 • Chương 127: Đại kết cục (2)
 • Chương 128: Đại kết cục (3)
 • Chương 129: Đại kết cục (4)
 • Chương 130: Đại kết cục (5)
 • Chương 131: Đại kết cục (6)
 • Chương 132: Đại kết cục (7)
 • Chương 133: Đại kết cục (8) – cuối
 • Thể loại: Sắc hiệp

  Phong Nguyệt quốc, năm mươi năm trước sau khi xảy ra việc loạn lạc Thương thị, nội loạn không ngừng, làm cho Thương thị bị tru di cửu tộc. Trước kia Thương thị là một đại gia tộc ở Phong Nguyệt quốc, giờ đã bị tru diệt hết.

  Trận chiến tranh giành ngôi vị xảy ra 3 năm trước càng làm cho tình hình loạn càng thêm loạn. Cuối cùng cục diện được khẳng định bởi thắng lợi của Tư Đồ thế gia, một hoàng mạch mới. Họ đã đưa vị hoàng tử trẻ tuổi, đứa con hoang của vị hoàng phi xuất thân từ chốn nhân gian lên chấp chính, lấy niên hiệu là Thuận Thiên, nhưng vị hoàng đế mười ba tuổi này không thể độc chính. Theo luật của Phong Nguyệt Quốc, người đủ mười sáu tuổi mới được coi là thành niên, có quyền dự vào việc lớn trong tộc.

  Tư Đồ Nghiệp tự phong “Nhiếp Chính Vương”, can thiệp chuyện triều chính. Tuy không công khai tạo phản, nhưng mưu đồ của hắn thì ai cũng biết. Triều thần dù bất mãn nhưng chỉ biết hận chứ không dám nói ra.

  Vương Nhạc Nhạc, hắn chỉ là một thiếu niên 16 tuổi mặt búng ra sữa, liệu có làm nên sự thay đổi gì không?