Cinque Terre

Ma Thần Quỷ Kiếm

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Kim ngạo thiên
 • Chương 2: Hàm Dương hoạt náo
 • Chương 3: Tiềm ẩn kiếp vong
 • Chương 4: Uy chấn Kim trang
 • Chương 5: Quỷ bộ vô ảnh tướng
 • Chương 6: Kiếm sát
 • Chương 7: Dạ vũ Hàm Dương
 • Chương 8: Ma thần
 • Chương 9: Võ lâm di hận
 • Chương 10: Cát bụi giang hồ
 • Chương 11: Băng tình di hận
 • Chương 12: Nhện độc và hoa hồng
 • Chương 13: Tửu quỷ sử quách
 • Chương 14: Kỳ biến trùng trùng
 • Chương 15: Ma ngôn thần sát
 • Chương 16: Hợp Nguyên La Hán, Vô Tướng thân pháp
 • Chương 17: Lưới trời lồng lộng
 • Chương 18: Sống hay là chết
 • Chương 19: Khúc hoan tình
 • Chương 20: Nghiệp tình ma chướng
 • Chương 21: Bản sắc anh hùng
 • Chương 22: Hoa tình trái độc
 • Chương 23: Triệu nguyệt băng linh
 • Chương 24: Thánh địa Kim Đỉnh sơn
 • Chương 25: Ma đạo Tục Dương cốc
 • Chương 26: Ma kiếp trùng trùng
 • Chương 27: Kiếp ma giới
 • Chương 28: Vạn gia sinh phật hoạt thần y
 • Chương 29: Môn chủ Độc môn
 • Chương 30: Nợ nhân vong tình Vong Tình lầu
 • Chương 31: Khởi nghiệp Ma đạo
 • Chương 32: Hoạt thiên ma
 • Chương 33: Bụi tình chốn giang hồ
 • Chương 34: Tối độc phụ nhân tâm
 • Chương 35: Tục sinh
 • Chương 36: Huyết tẩy Ma nhân
 • Chương 37: Ma chướng dị tình
 • Chương 38: Tục nhân họa Ma Thần
 • Chương 39: Thần Phục bang chủ
 • Chương 40: Chức nghiệp Bang chủ
 • Chương 41: Họa tục nhân kiếp Ma Thần
 • Chương 42: Ma thần tục dương
 • Chương 43: Vong Tình lầu
 • Chương 44: Ma chướng trùng trùng
 • Chương 45: Phong Ma động
 • Chương 46: Đoạn kết
 • Đó là Kim Ngạo Thiên.  
  Chỉ mỗi cái tên đó thôi, người ta cũng có thể đoán biết Kim Ngạo Thiên là người như thế nào rồi. Tục danh thường nói lên bản chất mà. Y tự cho mình cái tên Ngạo Thiên, nếu đúng như thế thì y mới đúng là kẻ ngạo mạng coi trời bằng vun. Còn nếu đó là cái tên do song đường để lại thì cũng châm chước cho y phần nào. 
   

  Có thể bạn thích sách  Kiếm Động Cửu Thiên