Cinque Terre

Long Xà Diễn Nghĩa

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Khởi phục tồn thân nhược bôn mã, lăng không hư đính hình thần khai
 • Chương 2: Chuyển thân liêu âm thủ nhãn hợp, trửu tự thương trát tí đạn tiên
 • Chương 3: Tích chuy như long thủ vĩ băng, trọng tâm thùy lạc hàn mao tạc
 • Chương 4: Hóa kình đả nhân như quải họa, công phu nhập tủy bất cụ thương
 • Chương 5: Thái dương huyệt đích biến hóa
 • Chương 6: Quốc thuật đả pháp! Nhất đả tựu phạm pháp!
 • Chương 7: Thưởng kiếp đích thành liễu thụ hại giả
 • Chương 8: Hòa cao thủ đích soa cự
 • Chương 9: Đường Tử Trần đích châm
 • Chương 10: Thái cực thôi thủ trung đích cao thâm công phu
 • Chương 11: Như thử lệ hại đích thối công
 • Chương 12: Tại cảm động trung tầm hoa lực lượng
 • Chương 13: Phi tốc đích thành trường
 • Chương 14: Long xà hợp kích
 • Chương 15: Nhượng ngã môn đãng khởi song tưởng!
 • Chương 16: Tại bảng giá trung báo cừu hòa lao tiễn (Thượng)
 • Chương 17: Tại bảng giá trung báo cừu hòa lao tiễn (Trung)
 • Chương 18: Tại bảng giá trung báo cừu hòa lao tiễn (Hạ)
 • Chương 19: Sát nhân hựu phóng hỏa đích Tào đội trường
 • Chương 20: Đường Tử Trần thư trung tự thuật
 • Chương 21: Giới thiệu công tác
 • Chương 22: Biểu diễn hòa sát địch na cá canh năng trám tiễn?
 • Chương 23: Bộ nhập kỹ kích quyển tử đích khai đoan
 • Chương 24: Bả nhân đả khốc liễu
 • Chương 25: Tối vi kinh điển đích đả pháp
 • Chương 26: Đãi nhân tiếp vật lý diện dã hữu quyền thuật đích đạo lý
 • Chương 27: Bả kình luyện thấu liễu!!!
 • Chương 28: Nhất kiên thiêu khố,tông sư khí độ
 • Chương 29: Trương Đồng đái xuất đích tuyến tác
 • Chương 30: Vũ công hảo dã phạ ngoạn mệnh
 • Chương 31: Thái Cực dụng nhân thung lai xoát kình
 • Chương 32: Duyên hải nhất đái đích cao thủ
 • Chương 33: Mặc khế đích phối hợp
 • Chương 34: Khai thủy doanh tạo tự kỷ thế lực
 • Chương 35: Tham dữ nguy hiểm đích hành động (Thượng)
 • Chương 36: Tham dữ nguy hiểm đích hành động (Hạ)
 • Chương 37: Vịnh xuân bạch hạc, âu nguyên hòa thương
 • Chương 38: Tâm tình đích khống chế
 • Chương 39: Quá dạ…
 • Chương 40: Quan uy, hóa kình hòa mục kích
 • Chương 41: Đáng tiến bài đích giác ngộ
 • Chương 42: Chuyên nghiệp đích khảm nhân đội ngũ
 • Chương 43: Dĩ cao vi thương, huyết chiến trường hạng (Thượng)
 • Chương 44: Dĩ cao vi thương, huyết chiến trường hạng (Hạ)
 • Chương 45: Cáp mô dữ thiên nga tương xử đích ác quả
 • Chương 46: Trung ương quốc thuật quán đích kiếm thuật
 • Chương 47: Bát quái phái đích đồng môn
 • Chương 48: Cân cốt yếu tùng, bì mao yếu công
 • Chương 49: Chích thính kình đích bạc nhược, bất khán nhân
 • Chương 50: Phân hưởng nhĩ đích cảm động
 • Chương 51: Tâm như xích tử, ý như cương thiết (Thượng)
 • Chương 52: Tâm như xích tử, ý như cương thiết (Trung)
 • Chương 53: Tâm như xích tử ý như cương thiết (Hạ)
 • Chương 54: Cận tại chỉ xích, nhân tẫn địch quốc
 • Chương 55: Bức thượng Lương Sơn đích đổ quyền
 • Chương 56: Vũ lâm minh chủ hậu tuyển nhân
 • Chương 57: Thương tàn chỉ tiêu hòa tử vong chỉ tiêu
 • Chương 58: Hổ hình phách kính
 • Chương 59: Bí mật biên chế
 • Chương 60: Tức tương tiến nhập Đông Nam Á vũ thuật giới
 • Chương 61: Nhất vũ bất năng gia dăng trùng bất năng lạc
 • Chương 62: Hữu tổ chức thập yêu đô bất phạ
 • Chương 63: Nhất chiến thành danh (Thượng)
 • Chương 64: Nhất chiến thành danh (Hạ)
 • Chương 65: Đảng viên chẩm yêu hội phạ hắc xã hội?
 • Chương 66: Hỏa khí đích uy lực
 • Chương 67: Vương Siêu đích kiên trì
 • Chương 68: Luyện đáo “Thanh tùy thủ xuất” đích địa bộ
 • Chương 69: Thái tử đảng đích kinh nhạ
 • Chương 70: Vương Siêu bị ngộ hội thành liễu gian điệp
 • Chương 71: Tại hải hạp thượng đích thịnh đại bỉ vũ (Thượng)
 • Chương 72: Tại hải hạp thượng đích thịnh đại bỉ vũ (Hạ)
 • Chương 73: Khiêu hải!
 • Chương 74: Chiến đấu tài cương cương khai thủy
 • Chương 75: Trần Ngả Dương đích công phu
 • Chương 76: Điếu thiềm kính hòa mãng ngưu kính
 • Chương 77: Lục phiến môn trung hảo tu hành
 • Chương 78: Tòng hổ đáo ưng, tòng xà đáo long
 • Chương 79: Nhật luyện nguyệt luyện dĩ dưỡng sanh
 • Chương 80: Ưng trảo, ám kính, niệu huyết!
 • Chương 81: Hải quân thiểu giáo
 • Chương 82: Yếu nhĩ tố vũ thuật giới đích Ngô Thanh Nguyên!
 • Chương 83: Quảng Đông tam hổ chi Đái Quân
 • Chương 84: Công phu đột phi mãnh tiến
 • Chương 85: Dụng đầu đả kiểm
 • Chương 86: Vi công!
 • Chương 87: Ám kính đả huyệt!
 • Chương 88: Tái kiến Chu Giai
 • Chương 89: Đường Tử Trần VS Trần Ngả Dương (Thượng)
 • Chương 90: Đường Tử Trần VS Trần Ngả Dương (Trung)
 • Chương 91: Đường Tử Trần VS Trần Ngãi Dương (Hạ)
 • Chương 92: Gân Cốt Thả Lỏng, Lông Da Sởn Lên, Tâm Ý Trống Không
 • Chương 93: Tổ Chức Muốn Anh Đánh Chết Hắn
 • Chương 94: Diệt Chết Thiên Tài Từ Trong Trứng (thượng)
 • Chương 95: Diệt Chết Thiên Tài Từ Trong Trứng (hạ)
 • Chương 96: Thù Lại Thêm Thù
 • Chương 97: Tâm Nguyện Của Liêu Tuấn Hoa
 • Chương 98: Lôi Âm Thẩm Thấu Vào Nội Tạng
 • Chương 99: Tiếp Xúc Với Võ Lâm Dân Gian
 • Chương 100: Kinh Nghiệm Thực Chiến Các Vị Còn Ít Lắm!
 • Chương 101: Hít Thở Luyện Khí So Với Luyện Quyền Thuật
 • Chương 102: Kết Thêm Ân Oán
 • Chương 103: Lòng Tốt Bị Nghi Ngờ
 • Chương 104: Cự Ly Gần, Súng Cũng Vô Ích!
 • Chương 105: Cô Ta Họ Đường!
 • Chương 106: Nhân Tại Giang Hồ, Thân Bất Do Kỷ
 • Chương 107: Có Thể Không Đánh Là Tốt Nhất
 • Chương 108: Gió Nổi Mây Giăng (thượng)
 • Chương 109: Gió Nổi Mây Giăng (hạ)
 • Chương 110: Bát Quái Mãnh Nhân
 • Chương 111: Thiên Nhân Hợp Nhất
 • Chương 112: Long Xà Cuộn Sóng
 • Chương 113: Thất Phu Vô Tội, Hữu Võ Kỳ Tội
 • Chương 114: Cứ Thẳng Tay Tiêu Diệt Là Được
 • Chương 115: Trình Phái Xạ Kỹ
 • Chương 116: Tinh Tuý Phải Ở Lại Tổ Quốc
 • Chương 117: Truyền Thụ Đánh Quyền Dưới Nước
 • Chương 118: Món Nợ Bốn Năm
 • Chương 119: Nội Thị
 • Chương 120: Đả Nhân Tiên Đả Đản
 • Chương 121: Thiếu Lâm Lên Sàn!
 • Chương 122: Một Cái Bẫy (thượng)
 • Chương 123: Một Cái Bẫy (hạ)
 • Chương 124: Oa Tâm Pháo Đài Chùy Yoga!
 • Chương 125: Lần Đầu Chọi Súng (thượng)
 • Chương 126: Lần Đầu Chọi Súng (hạ)
 • Chương 127: Muốn Ta Ra Tay Hay Tự Mình Kết Liễu?
 • Chương 128: Bắt Về Thẩm Vấn
 • Chương 129: Bàn Cách Xử Trí Võ Tăng
 • Chương 130: Quốc Gia La Hán
 • Chương 131: Có Súng Cũng Đừng Hòng Giết Được Ta!
 • Chương 132: Hỏi Bí Mật Của Trần Tỉ
 • Chương 133: Lưỡng Hùng Tương Tranh
 • Chương 134: Nhất Bại Dư Địa
 • Chương 135: Đánh Chết Người Lại Phải Dạo Phố
 • Chương 136: Phú Hào Bá Khí
 • Chương 137: Cảm Nhận Nội Công Cả Trong Lúc Đại Tiểu Tiện
 • Chương 138: Truyền Nhân Y Bát
 • Chương 139: Về Kinh Chịu Án
 • Chương 140: Có Đánh Được Không?
 • Chương 141: Tay Không Đoạt Kiếm
 • Chương 142: Gặp Vương Bộ Trưởng
 • Chương 143: Chấn Nhiếp Quốc An
 • Chương 144: Trăm Năm Trước Họ Dương, Trăm Năm Sau Họ Vương! (1)
 • Chương 145: Trăm Năm Trước Họ Dương, Trăm Năm Sau Họ Vương! (2)
 • Chương 146: Bước Vào Hoá Kình
 • Chương 147: Thiết Quyền Hoa Lang (1)
 • Chương 148: Thiết Quyền Hoa Lang (2)
 • Chương 149: Thiết Quyền Hoa Lang (3)
 • Chương 150: Đại Võ Sư?
 • Chương 151: Đại Võ Sư? (2)
 • Chương 152: Di Hoà Chi Chiến
 • Chương 153: Đỉnh Cao Khó Duy Trì
 • Chương 154: Đừng Đập Vỡ Chén Cơm Người Khác
 • Chương 155: Thái Quyền Yoga Cửu Đoạn (1)
 • Chương 156: Thái Quyền Yoga Cửu Đoạn (2)
 • Chương 157: Đứng Tại Chỗ Tránh Đạn
 • Chương 158: Vương Bát Thính Lôi, Ô Quy Sái Bối
 • Chương 159: Thiết Thuẫn Cao Tất
 • Chương 160: Thiết Trảo Phi Long
 • Chương 161: Thủy Bạc Lương Sơn
 • Chương 162: Ảnh Hưởng Vượt Bậc
 • Chương 163: Khí Thế Như Mặt Trời Giữa Hạ
 • Chương 164: Hồng Môn Đại Trưởng Lão
 • Chương 165: Thời Gian Không Chờ Ai
 • Chương 166: Bị Phục Kích
 • Chương 167: Ranh Giới Của Võ Thuật
 • Chương 168: Trở Thành Giáo Quan (1)
 • Chương 169: Trở Thành Giáo Quan (2)
 • Chương 170: Bát Quái Khoái Chùy
 • Chương 171: Âm Dương Tương Tha Thượng Hạ Phi
 • Chương 172: Uống Rượu Nhận Thầy
 • Chương 173: Lão Đại Tuổi Teen
 • Chương 174: Thiết Chỉ Ám Kình
 • Chương 175: Đàn Thoái Đấu Quyền
 • Chương 176: Đại Thánh Trang Công
 • Chương 177: Tên Người Bóng Cây
 • Chương 178: Đài Quyền Đạo, Lưu Tinh Chùy
 • Chương 179: Tiểu Giang Hồ, Lão Giang Hồ
 • Chương 180: Tiểu Giang Hồ, Lão Giang Hồ (2)
 • Chương 181: Có Thầy Có Trò
 • Chương 182: Giao Lưu Võ Thuật
 • Chương 183: Long Tại Thiếu Lâm (1)
 • Chương 184: Long Tại Thiếu Lâm (2)
 • Chương 185: Ám Khí Cứu Mạng
 • Chương 186: Kim Đan Hay Sỏi Kết
 • Chương 187: Sư Tử Hống
 • Chương 188: Có Thể Chia Sẻ Niềm Cô Tịch?
 • Chương 189: Rồng Chìm Vũng Cạn
 • Chương 190: Tương Kiến
 • Chương 191: Long Chiến Vu Dã, Kỳ Huyết Huyền Hoàng (1)
 • Chương 192: Long Chiến Vu Dã, Kỳ Huyết Huyền Hoàng (2)
 • Chương 193: Lữ Bố hay Lý Nguyên Bá?
 • Chương 194: Ma Chưởng Đại Suất Bi
 • Chương 195: Liên Hoàn Kế?
 • Chương 196: Trảm thủ vương
 • Chương 197: Bất kiến bất văn giác hiểm nhi tị đích cảnh giới!
 • Chương 198: Vẫn tả tả đích trùng động
 • Chương 199: Vương Siêu nhất động thủ, đảm tử tựu ngận đại
 • Chương 200: Triệt để quyết liệt (Thượng)
 • Chương 201: Triệt để quyết liệt (Hạ)
 • Chương 202: Kiến lập tự kỷ chân chánh đích ban để
 • Chương 203: Nhất cá khả phạ đích bạch nhân
 • Chương 204: Tế vi chi xử kiến công phu
 • Chương 205: Lãm tước vĩ
 • Chương 206: Cường cường liên thủ
 • Chương 207: Nội tráng thần lực Bát đoạn cẩm
 • Chương 208: Worton bị ám sát hiên khởi đích đại ám dũng (Thượng)
 • Chương 209: Worton bị ám sát hiên khởi đích đại ám dũng (Hạ)
 • Chương 210: Tứ đại cao thủ ấn chứng vũ công
 • Chương 211: Tiên thiên cương khí
 • Chương 212: Thanh danh viễn dương
 • Chương 213: Minh Luân đường
 • Chương 214: Nương tử quân đích tố chất
 • Chương 215: Duẫn hứa thâu tập
 • Chương 216: Vũ phu nhất nộ, thiên lý sát nhân (Thượng)
 • Chương 217: Vũ phu nhất nộ, thiên lý sát nhân (Hạ)
 • Chương 218: Cát đầu hạ tửu
 • Chương 219: Giải phóng tư tưởng
 • Chương 220: Nam dương đích quyền sư môn (Thượng)
 • Chương 221: Nam dương đích quyền sư môn (Hạ)
 • Chương 222: Cự Mãng Thổ Đan
 • Chương 223: Tam cá nữ nhân đích kiến diện (Thượng)
 • Chương 224: Tam cá nữ nhân đích kiến diện (Trung)
 • Chương 225: Tam cá nữ nhân đích kiến diện (Hạ)
 • Chương 226: Một nụ hôn trầm luân khổ ải Một nụ hôn mãi mãi bên nhau
 • Chương 227: Người mù lại đi đánh người mắt sáng
 • Chương 228: Đối quyết
 • Chương 229: Xung đột trong rừng rậm (Thượng)
 • Chương 230: Xung đột trong rừng rậm (Hạ)
 • Chương 231: Cổn Lôi Chước, Đảo Kỵ Long
 • Chương 232: Vũ Bộ, Đạp Đấu Bố Cương
 • Chương 233: Cầm Nã
 • Chương 234: Thắng Lợi
 • Chương 235: Huyền Môn Chánh Tông ( Thượng )
 • Chương 236: Huyền Môn Chánh Tông ( Hạ )
 • Chương 237: Như Phong Tự Bế
 • Chương 238: Hà Lạc, Toạ Kim Loan
 • Chương 239: Phong Ba Ám Dũng
 • Chương 240: Đường Môn Khẩn Thân Đại Hội (Thượng)
 • Chương 241: Đường Môn Khẩn Thân Đại Hội (Hạ)
 • Chương 242: Bại Lộ Thân Phận
 • Chương 243
 • Chương 244
 • Chương 245
 • Chương 246
 • Chương 247
 • Chương 248
 • Chương 249
 • Chương 250
 • Chương 251
 • Chương 252
 • Chương 253
 • Chương 254
 • Chương 255
 • Chương 256
 • Chương 257
 • Chương 258
 • Chương 259
 • Chương 260
 • Chương 261: Vương Siêu Cầu Hôn
 • Chương 262: Cuộc Sống “Võ Nông Nhất Như” (Thượng)
 • Chương 263: Cuộc Sống “Võ Nông Nhất Như” (Trung)
 • Chương 264: Cuộc Sống “Võ Nông Nhất Như” (Hạ)
 • Chương 265: Gió Lốc Sắp Bắt Đầu
 • Chương 266: Thần Tượng Của Tào Tinh Tinh
 • Chương 267: Đạo Thiên Cơ
 • Chương 268: Mặt Trận Vững Chắc (Thượng)
 • Chương 269: Mặt Trận Vững Chắc (Hạ)
 • Chương 270: Lưỡng Thối Chuyển Động, Đồn Bộ Nhục Giao
 • Chương 271: Khảo Nghiệm Nhân Phẩm
 • Chương 272: Đội bảo vệ mỏ hung hãn
 • Chương 273: Đụng tới một người rất có tiền
 • Chương 274: Bí mật gặp
 • Chương 275: Vua đấu võ (Thượng)
 • Chương 276: Vua đấu võ (Trung)
 • Chương 277: Vua đấu võ (Hạ)
 • Chương 278: Võ giả đỉnh môn
 • Chương 279: Lỗ tai lợn và động cơ vĩnh cửu
 • Chương 280: Võ thuật tông sư của bộ đội đặc chủng
 • Chương 281: Các tuyển thủ hạt giống
 • Chương 282: Bị Hạ Độc (Thượng)
 • Chương 283: Bị Hạ Độc (Hạ)
 • Chương 284: “Mã Tướng Tàng Âm” trong “Đồng Tử Công”
 • Chương 285: Nguy cơ thật lớn!
 • Chương 286: Hành động đuổi bắt
 • Chương 287: Sự hung hãn của vua đấu võ!
 • Chương 288: Thực lực ẩn dấu của Đường Môn!
 • Chương 289: Một kiếm đánh lén
 • Chương 290: Cảnh giới cao nhất của vũ khí nóng
 • Chương 291: Tên là từ Đại Đường Song Long mà ra
 • Chương 292: Đi Hay Là Không Đi
 • Chương 293: Sơn Đại Vương
 • Chương 294: Ăn Mòn
 • Chương 295: Ai Là Thần Tiên, Ta Là Thần Tiên Nhóm đả tự 4vn
 • Chương 296: Cơm Rau Dưa và Quân Thể Quyền
 • Chương 297: Long Xà Thương Đấu Với Âm Phù Thương
 • Chương 298: Long Xà Thương Đấu Với Âm Phù Thương (2)
 • Chương 299: Long Xà Thương Đấu Với Âm Phù Thương (3)
 • Chương 300: Ai nói cao thủ thì nhân phẩm tốt?
 • Chương 301: Mấy cô gái
 • Chương 302: Đặc nhiếp
 • Chương 303: Toàn bộ đều bị nhìn thấy
 • Chương 304: Đồng nhân châm cứu
 • Chương 305: Kẻ địch của Đường Tử Trần năm đó
 • Chương 306: Quá mạnh mẽ
 • Chương 307: Vương Siêu giảo hoạt
 • Chương 308: Độc xà xuất động
 • Chương 309: Ta đánh
 • Chương 310: Phá vách
 • Chương 311: Thoát ly
 • Chương 312: Trường tuyết
 • Chương 313: Lấy mạng của ngươi
 • Chương 314: Bồi dưỡng!
 • Chương 315: Ta phi thăng thành tiên, không muốn trường sinh, chỉ muốn cùng nàng vui sướng bình an!
 • Chương 316: Hồng Môn nước Mỹ
 • Chương 317: Câu tâm đấu giác
 • Chương 318: Cuộc đánh cược kinh thiên
 • Chương 319: Kinh hiểm!
 • Chương 320: Phá tan cho ngươi khiếp đảm
 • Chương 321: Dùng tay bóp nát não!
 • Chương 322: Trực tiếp ném cho cá mập ăn
 • Chương 323: Khí phách của tỷ đệ!
 • Chương 324: Còn muốn tốt hơn
 • Chương 325: Hành động chém đầu! (Thượng)
 • Chương 326: Hành động chém đầu! (Trung)
 • Chương 327: Hành động chém đầu! (Hạ)
 • Chương 328: Không sợ các ngươi chạy trốn
 • Chương 329: Đánh chết chỉ trong một giây
 • Chương 330: Đã không còn giống con người nữa
 • Chương 331: Dẫn rắn khỏi hang lại dẫn ra rồng
 • Chương 332: Trước cắt cái đuôi
 • Chương 333: Đánh người xuyên xuống đất
 • Chương 334: Từ nay về sau chỉ còn lại ngươi (1)
 • Chương 335: Từ nay về sau chỉ còn lại ngươi (2)
 • Chương 336: Không phải do ngươi!
 • Chương 337: Luyện quyền và chơi đùa với quyền
 • Chương 338: Song tu!
 • Chương 339: Vị Hôn Thuê Trần Ngả Dương
 • Chương 340: Tân tú của Đại Quyển
 • Chương 341: Người này công phu đã luyện thành tiên!
 • Chương 342: Trà khai vị của Đại Quyển bang
 • Chương 343: Bóp sắt thành bùn
 • Chương 344: Kẻ địch như ong
 • Chương 345: Vương Siêu thiên hạ vô địch!
 • Chương 346: Nhất trụ kình thiên và quẳng bay voi
 • Chương 347: Vương Siêu và Trần Ngả Dương
 • Chương 348: Nhân sinh vi diệu tuần hoàn
 • Chương 349: Xuân yến hàm nê
 • Chương 350: Răng cũng bị đánh rụng!
 • Chương 351: Quyền ý lớn như trời, nặng như đất
 • Chương 352: Vương giả cùng vây đánh thần!
 • Chương 353: Phượng hoàng điểm đầu! (1)
 • Chương 354: Phượng hoàng điểm đầu! (2)
 • Chương 355: Trả nhân tình!
 • Chương 356: Có một tổ chức tự xưng là “Thần”
 • Chương 357: Một người là đủ
 • Chương 358: Tam tinh chiếu
 • Chương 359: Lực chín trâu hai hổ chân chính!
 • Chương 360: Mánh khóe của tổ chức “GOD”
 • Chương 361: Vương đồ bối trư!
 • Chương 362: Ta rất nhớ tỷ tỷ của ngươi
 • Chương 363: Khỉ và người! Người và thần!! (1)
 • Chương 364: Khỉ và người! Người và thần!! (2)
 • Chương 365: Gióng trống khua chiêng
 • Chương 366: Dã tâm đầy tham vọng của Vương Siêu
 • Chương 367: Luôn luôn chủ động
 • Chương 368: Đường Tử Trần bí ẩn
 • Chương 369: Quá trực tiếp!
 • Chương 370: Thần chiến (Thượng)
 • Chương 371: Thần chiến (Hạ) (1)
 • Chương 372: Thần chiến (Hạ) (2)
 • Chương 373: Nghịch hành thành tiên
 • Chương 374: Năng lực sống cường đại!
 • Chương 375: Hựu nhất sát chiêu, bộ bộ sinh liên!
 • Chương 376: Tá vấn thanh thiên ngã thị thùy?
 • Chương 377: Hết sức căng thẳng
 • Chương 378: Vợ chồng liên thủ đuổi giết!
 • Chương 379: Giao thủ trên sông lớn!
 • Chương 380: Cuộc chiến nguy hiểm nhất!
 • Chương 381: Tiểu đội Luân Hồi
 • Chương 382: Sự quyết đoán của “Thần”!
 • Chương 383: Kinh thiên động địa
 • Chương 384: Vườn trường của cao thủ võ lâm
 • Chương 385: Vương Siêu đã luyện đến cảnh giới phá không phi thăng? (1)
 • Chương 386: Vương Siêu đã luyện đến cảnh giới phá không phi thăng? (2)
 • Chương 387: Linh Nhi và “Việt nữ kiếm”
 • Chương 388: Ta tới để đánh chết ngươi!
 • Chương 389: Trảm Long (1)
 • Chương 390: Trảm Long (2)
 • Chương 391: Sự như xuân mộng liễu vô ngân
 • Chương 392: Ta chưa từng thay đổi!
 • Chương 393: Thơ của quyền lý
 • Chương 394: Tuyệt đỉnh cao thủ tẩu hỏa nhập ma
 • Chương 395: Đảm đương cao thủ đệ nhất thiên hạ! (1)
 • Chương 396: Đảm đương cao thủ đệ nhất thiên hạ! (2)
 • Chương 397: Phát uy nhanh, ngất cũng nhanh!
 • Chương 398: Theo đuổi Nghiêm Nguyên Nghi?
 • Chương 399: Đại trí giả ngu
 • Chương 400: Gặp mặt tại tổng hội Hồng môn
 • Chương 401: Giang sơn như thử đa kiều (1)
 • Chương 402: Giang sơn như thử đa kiều (2)
 • Chương 403: Ngươi không chết, lòng ta khó yên
 • Chương 404: Sự ôn nhu của Vương Siêu
 • Chương 405: Quyền pháp của tiên nhân (1)
 • Chương 406: Quyền pháp của tiên nhân (2)
 • Chương 407: Đừng khóc, đừng khóc (1)
 • Chương 408: Đừng khóc, đừng khóc (2)
 • Chương 409: Đừng khóc, đừng khóc (3)
 • Chương 410: Ngạnh sấm (1)
 • Chương 411: Ngạnh sấm (2)
 • Chương 412: Thần! Thần! Thần
 • Chương 413: Ba Lập Minh và thần (1)
 • Chương 414: Ba Lập Minh và thần (2)
 • Chương 415: Phong ba! Phong ba! (1)
 • Chương 416: Phong ba! Phong ba! (2)
 • Chương 417: Tình thế nghiêm trọng (1)
 • Chương 418: Tình thế nghiêm trọng (2)
 • Chương 419: Màn sôi động trước đại hội Võ đạo (1)
 • Chương 420: Màn sôi động trước đại hội Võ đạo (2)
 • Chương 421: Màn sôi động trước đại hội Võ đạo (3)
 • Chương 422: Rút ruột (1)
 • Chương 423: Rút ruột (2)
 • Chương 424: Ma vương thông minh
 • Chương 425: Chàng trai, đánh đủ chưa? (1)
 • Chương 426: Chàng trai, đánh đủ chưa? (2)
 • Chương 427: Ấn một cái là chết
 • Chương 428: Đao của “tài nữ”
 • Chương 429: Đao ý giang sơn như họa (1)
 • Chương 430: Đao ý giang sơn như họa (2)
 • Chương 431: Nhân tình như đao, thế thái như quyền
 • Chương 432: Trò hay mở màn rồi (1)
 • Chương 433: Trò hay mở màn rồi (2)
 • Chương 434: Âm thầm đọ sức
 • Chương 435: Cao thủ tề tựu! Phong vân động!
 • Chương 436: Mệnh của mình do mình nắm giữ
 • Chương 437: Chú đương nhiên là thần tiên rồi!
 • Chương 438: Đại thế đã thành!
 • Chương 439: Chim khó bay
 • Chương 440: Cao thủ đại ẩn
 • Chương 441: Tóm hay là không tóm?
 • Chương 442: Hiểm! Hiểm! Hiểm!
 • Chương 443: Chiếm lấy thượng phong!
 • Chương 444: Đại chiến khoáng thế!
 • Chương 445: Trọng thương
 • Chương 446: Tụ hội thần bí
 • Chương 447: Thủ đoạn lôi đình!
 • Chương 448: Boss cuối!
 • Chương 449: Khẩn la mật cổ!
 • Chương 450: Ám sát mạnh nhất trong lịch sử!
 • Chương 451: Đột tập
 • Chương 452: Toàn diệt
 • Chương 453: Máu tanh đã ngầm bắt đầu
 • Chương 454: Ngươi luyện thêm ba năm nữa
 • Chương 455: Quyết đoán như thần
 • Chương 456: Triệt để bùng nổ
 • Chương 457: Đạo phòng tuyến thứ nhất
 • Chương 458: Bạo áp Phiên Thiên ấn!
 • Chương 459: Năm giây! Năm mạng!
 • Chương 460: Dẫm chân! Cười dài!
 • Chương 461: Nói ngươi nát đầu là nát đầu!
 • Chương 462: Xúc Địa ấn! Hàng ma!
 • Chương 463: Vân cường cung, khai ngạnh cước
 • Chương 464: Độc mã thủ, đảo mã thung
 • Chương 465: Tinh thần bắt đầu chán chường
 • Chương 466: Như Lai! Như Lai!
 • Chương 467: Đường Tử Trần lại ra tay
 • Chương 468: Đánh một cái lồng sắt đem hắn nhốt vào
 • Chương 469: Sinh cơ, tử cơ?
 • Chương 470: Hy vọng
 • Chương 471: Đối tượng thí nghiệm của Vương Siêu
 • Chương 472: Chuẩn bị cuối cùng
 • Chương 473: Lưới trời! Lưới trời!
 • Chương 474: Tỉnh lại?
 • Chương 475: Sinh tử chỉ như một giấc ngủ
 • Chương 476: Anh hùng thiên hạ (1)
 • Chương 477: Anh hùng thiên hạ (2)
 • Chương 478: Anh hùng thiên hạ (3)
 • Chương 479: Lời mời (Thượng)
 • Chương 480: Lời mời (hạ)
 • Chương 481: Tự mình ra tay
 • Chương 482: Xách ra
 • Chương 483: Cao thủ thiên hạ, tụ tập một nơi
 • Chương 484: Đại chuỳ, thiết thuẫn
 • Chương 485: Huyết như kinh đào
 • Chương 486: Đánh cho quỳ xuống
 • Chương 487: Có thể bại, không thể bại!
 • Chương 488: Khó tránh mắt thần
 • Chương 489: Tranh đoạt vị trí thứ năm trong thiên hạ
 • Chương 490: Long xà chi phân
 • Chương 491: Đã đến rồi thì ngồi lại
 • Chương 492: Phá tường vùi người
 • Chương 493: Đại hội võ đạo bắt đầu
 • Chương 494: Võ đài cuối cùng
 • Chương 495: Sân bãi của đại hội võ đạo
 • Chương 496: Võ đạo tìm kiếm
 • Chương 497
 • Chương 498
 • Chương 499
 • Chương 500
 • Chương 501
 • Chương 502
 • Chương 503
 • Chương 504
 • Chương 505
 • Chương 506
 • Chương 507: Đại truy sát
 • Chương 508: Đại truy sát (hạ)
 • Chương 509: Lăng Trì!
 • Chương 510: Nghênh chiến ung dung nhất
 • Chương 511: Phương chính như nhân, viên hoạt như thiên!
 • Chương 512: Chưa bắt đầu đã bị đánh chết
 • Chương 513
 • Chương 514
 • Chương 515: Quyết chiến bằng trọng binh (1)
 • Chương 516: Quyết chiến bằng trọng binh (2)
 • Chương 517: Hy vọng tấn thăng thiên hạ thập đại cao thủ!
 • Chương 518: Lão thử lạp quy(1)
 • Chương 519: Lão thử lạp quy(2)
 • Chương 520: Đại khai sát giới!
 • Chương 521: Thượng phong cũng vô ích
 • Chương 522: Thân pháp Quỷ Ảnh tử (1)
 • Chương 523: Thân pháp Quỷ Ảnh tử (2)
 • Chương 524: Trảo công Tam Hoàng pháo chủy
 • Chương 525
 • Chương 526: Để ngươi nghỉ ngơi rồi tái chiến!
 • Chương 527
 • Chương 528: Trận chiến cuối cùng (1)
 • Chương 529: Trận chiến cuối cùng (2)
 • Chương 530: Bát bộ cản thiền cùng phong độ
 • Chương 531: Định Hải Châm
 • Chương 532: Bão Anh Nhân, Phúc Địa Ấn
 • Chương 533: Long ẩn trảo nha
 • Chương 534: Sinh tử thành bại đều không kể!
 • Chương 535: Hình ảnh vĩnh hằng
 • Chương 536: Đường Tử Trần đấu Ba Lập Minh!
 • Chương 537: Đường Tử Trần đấu Ba Lập Minh! (2)
 • Chương 538: Đường Tử Trần đấu Ba Lập Minh! (3)
 • Chương 539: Con đường phía trước! (1)
 • Chương 540: Con đường phía trước! (2)
 • Chương 541: Đại kết cuộc
 • – Đây là một bộ truyện về võ thuật của Trung Quốc, bối cảnh thời hiện tại. Các chiêu thức, đòn đánh trong truyện hầu hết là có thực. Bản thân tác giả đã đi nhiều nơi gặp rất nhiều bậc thầy về võ thuật ở Trung Quốc, nói chuyện, học và hỏi han những chiêu thức tâm đắc của mấy vị này (tác giả cho biết vụ này cũng đốt khá nhiều tiền bạc).

  – Nhân vật chính luyện chủ yếu là Hình Ý quyền, tuyệt chiêu là Long Xà hợp kích (Long Hình kết hợp Xà Hình). Trước đây Hoàng Phi Hồng luyện Hạc Hình và Hổ Hình. Thời hiện đại, luyện võ có giỏi mấy cũng không thể chống lại súng đạn. Luyện có vô địch thiên hạ cũng không thể tự nuôi nổi bản thân… Chết dưới súng đạn là điều đau khổ nhất của người luyện võ… Một bộ truyện có kết thúc bất ngờ…

  – Nói thêm: Tác giả, không chỉ là một Tiểu thuyết gia, mà còn là một bậc võ học tôn sư. Ông đã từng hơn một năm trời đi tới các môn phái võ thuật lừng danh còn tồn tại của Trung quốc để học võ và nghiên cứu. Bộ truyện này không chỉ là một bộ tiểu thuyết võ hiệp, mà còn là một công trình nghiên cứu về võ công và lịch sử võ học Trung hoa, đồng thời còn là một bí kíp võ công chân thực và hiệu quả. Ngay cả đang lúc sáng tác, Tác giả đã nhận được đông đảo thư tín phản hồi của nhiều Độc giả báo cáo đã luyện tập theo võ công miêu tả trong truyện mà thành tài… Bộ truyện này cho phép bạn trải nghiệm một thế giới võ thuật thực tế, chứng kiến sự trưởng thành của nhân vật chính từ một cậu bé bình thường đã từng bước trèo lên tột đỉnh vinh quang trong sự nghiệp võ thuật cũng như cuộc sống…

  Có thể bạn thích sách  Phiêu Du Giang Hồ