Cinque Terre

Lời Nguyền Lỗ Ban

Tác giả :
Thể Loại : Phiêu Lưu - Mạo Hiểm
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Quyển 1 – Chương 1: Bóng nửa đêm
 • Quyển 1 – Chương 2: Vầng khí động
 • Quyển 1 – Chương 3: Nghìn non trở
 • Quyển 1 – Chương 4: Cánh cổng mở
 • Quyển 1 – Chương 5: Tường ma hiện
 • Quyển 1 – Chương 6: Thuyền đỗ cửa
 • Quyển 1 – Chương 7: Giữa hai mắt
 • Quyển 1 – Chương 8: Điên phốc đạo
 • Quyển 1 – Chương 9: Yến quy lang
 • Quyển 1 – Chương 10: Bịt mắt phá
 • Quyển 1 – Chương 11: Mưa đỏ bay
 • Quyển 1 – Chương 12: Đường trong gương
 • Quyển 1 – Chương 13: Thú năm chân
 • Quyển 1 – Chương 14: Tam canh hàn
 • Quyển 1 – Chương 15: Thiên Canh vây
 • Quyển 1 – Chương 16: Trùng phá thể
 • Quyển 1 – Chương 17: Sâu minh linh
 • Quyển 1 – Chương 18: Bóng ma đè
 • Quyển 1 – Chương 19: Song tuyết lạnh
 • Quyển 1 – Chương 20: Nghìn mắt nhìn
 • Quyển 1 – Chương 21: Gã tí hon
 • Quyển 1 – Chương 22: Bách tuế anh
 • Quyển 1 – Chương 23: Hoa nung đồng
 • Quyển 1 – Chương 24: Viện trong viện
 • Quyển 1 – Chương 25: Đá tam thánh
 • Quyển 1 – Chương 26: Rìu Ban môn
 • Quyển 1 – Chương 27: Xung phá tuyết
 • Quyển 1 – Chương 28: Mắt thi vương
 • Quyển 1 – Chương 29: Người trở về
 • Quyển 1 – Chương 30: Đi trong tuyết
 • Quyển 2 – Chương 1: Ụ đá rời
 • Quyển 2 – Chương 2: Cửu cung mở
 • Quyển 2 – Chương 3: Người mất dấu
 • Quyển 2 – Chương 4: Gặp chim dữ
 • Quyển 2 – Chương 5: Theo tiếng đàn
 • Quyển 2 – Chương 6: Đâm trong hộp
 • Quyển 2 – Chương 7: Tạc quỷ hào
 • Quyển 2 – Chương 8: Tam trùng sát
 • Quyển 2 – Chương 9: Dứt áo tình
 • Quyển 2 – Chương 10: Kéo đao bắn
 • Quyển 2 – Chương 11: Ao đổi sắc
 • Quyển 2 – Chương 12: Phóng lửa thiêu
 • Quyển 2 – Chương 13: Tỳ bà bắn
 • Quyển 2 – Chương 14: Lá sen xoay
 • Quyển 2 – Chương 15: Trận mưa tà
 • Quyển 2 – Chương 16: Lừa xác khô
 • Quyển 2 – Chương 17: Tìm khe hở
 • Quyển 2 – Chương 18: Gã người đao
 • Quyển 2 – Chương 19: Âm khí tỏa
 • Quyển 2 – Chương 20: Gác quan minh
 • Quyển 2 – Chương 21: Ngự long cách
 • Quyển 2 – Chương 22: Cơn mưa máu
 • Quyển 2 – Chương 23: Xuống mũi rồng
 • Quyển 2 – Chương 24: Quỷ hỏa trúc
 • Quyển 2 – Chương 25: Giữa bùn nhơ
 • Quyển 2 – Chương 26: Mở mộ trôi
 • Quyển 2 – Chương 27: Rào khóa rồng
 • Quyển 2 – Chương 28: Băng tinh hàn
 • Quyển 2 – Chương 29: Phá thất ly
 • Quyển 2 – Chương 30: Nước tự trôi
 • Quyển 3 – Chương 1: Như tỉnh mộng
 • Quyển 3 – Chương 2: Hai lão kể
 • Quyển 3 – Chương 3: Chợt thức tỉnh
 • Quyển 3 – Chương 4: Kẻ săn đêm
 • Quyển 3 – Chương 5: Tiếng thét gầm
 • Quyển 3 – Chương 6: Vượt cầu băng
 • Quyển 3 – Chương 7: Phá trời mây
 • Quyển 3 – Chương 8: Đánh giữa chợ
 • Quyển 3 – Chương 9: Quân chi viện
 • Quyển 3 – Chương 10: Nghi ngờ khởi
 • Quyển 3 – Chương 11: Tìm quy tắc
 • Quyển 3 – Chương 12: Muôn trùng bắn
 • Quyển 3 – Chương 13: Đường khả nghi
 • Quyển 3 – Chương 14: Đột nhiên tỉnh
 • Quyển 3 – Chương 15: Người khó nhận
 • Quyển 3 – Chương 16: Bày sát trận
 • Quyển 3 – Chương 17: Giẫm thành đường
 • Quyển 3 – Chương 18: Đọ sắc bén
 • Quyển 3 – Chương 19: Lâm thế túng
 • Quyển 3 – Chương 20: Bôn hồng đạo
 • Quyển 3 – Chương 21: Loạn cao thấp
 • Quyển 3 – Chương 22: Ngói mai rùa
 • Quyển 3 – Chương 23: Ma hay người
 • Quyển 3 – Chương 24: Tam phong hồi
 • Quyển 3 – Chương 25: Vách nén khí
 • Quyển 3 – Chương 26: Ba bông lúa
 • Quyển 3 – Chương 27: Điện không xà
 • Quyển 3 – Chương 28: Nóng lạnh đổi
 • Quyển 3 – Chương 29: Trương phá huyệt
 • Quyển 3 – Chương 30: Đất rực lửa
 • Quyển 3 – Chương 31: Vạc bay phá
 • Quyển 3 – Chương 32: Trong mê cung
 • Quyển 3 – Chương 33: Gần bảo khiếp
 • Quyển 3 – Chương 34: Tìm chân tướng
 • Quyển 3 – Chương 35: Núi sạt lở
 • Quyển 3 – Chương 36: Xin được chết
 • Quyển 3 – Chương 37: Khe khó vượt
 • Quyển 3 – Chương 38: Hình Thiên trảm
 • Quyển 3 – Chương 39: Thạc Dã Kim
 • Quyển 4 – Chương 1: Chảy vào biển
 • Quyển 4 – Chương 2: Thuyền ma lái
 • Quyển 4 – Chương 3: Vượt đỉnh sóng
 • Quyển 4 – Chương 4: Triều lưỡi kéo
 • Quyển 4 – Chương 5: Chén trà ước
 • Quyển 4 – Chương 6: Ảo Ảnh Thuyền
 • Quyển 4 – Chương 7: Trận chìm nổi
 • Quyển 4 – Chương 8: Bánh chưng biển
 • Quyển 4 – Chương 9: Dò thuyền đắm
 • Quyển 4 – Chương 10: Trận sóng lừng
 • Quyển 4 – Chương 11: Ép hiện hình
 • Quyển 4 – Chương 12: Hồn trên biển
 • Quyển 4 – Chương 13: Đáy cát hiện
 • Quyển 4 – Chương 14: Mượn thủ đoạn
 • Quyển 4 – Chương 15: Sóng xô bến
 • Quyển 4 – Chương 16: Tới đất linh
 • Quyển 4 – Chương 17: Chạm vách đoán
 • Quyển 4 – Chương 18: Ngọc Hoa Âm
 • Quyển 4 – Chương 19: Thoát vòng vây
 • Quyển 4 – Chương 20: Đi một mình
 • Quyển 4 – Chương 21: Khó ngộ ý
 • Quyển 4 – Chương 22: Lệ còn vương
 • Quyển 4 – Chương 23: Đường mê dấu
 • Quyển 4 – Chương 24: Nước lông vũ
 • Quyển 4 – Chương 25: Bát quái dẫn
 • Quyển 4 – Chương 26: Phân âm dương
 • Quyển 4 – Chương 27: Lại ý huyền
 • Quyển 4 – Chương 28: Ẩn trong cỏ
 • Quyển 5 – Chương 1: Kinh rừng sớm
 • Quyển 5 – Chương 2: Đường quay đầu
 • Quyển 5 – Chương 3: Chạy thục mạng
 • Quyển 5 – Chương 4: Đất dưỡng thi
 • Quyển 5 – Chương 5: Thiên cầm trấn
 • Quyển 5 – Chương 6: Quả nát người
 • Quyển 5 – Chương 7: Trúc rối loạn
 • Quyển 5 – Chương 8: Tỉnh cơn mơ
 • Quyển 5 – Chương 9: Qua cột đổ
 • Quyển 5 – Chương 10: Hoa mở đá
 • Quyển 5 – Chương 11: Vách quỷ anh
 • Quyển 5 – Chương 12: Thuận xuất chăng
 • Quyển 5 – Chương 13: Vô hình sát
 • Quyển 5 – Chương 14: Nhận yêu ma
 • Quyển 5 – Chương 15: Đến đường cùng
 • Quyển 5 – Chương 16: Thoát đường nào
 • Quyển 5 – Chương 17: Vượt xoáy trời
 • Quyển 5 – Chương 18: Sớm thức tỉnh
 • Quyển 5 – Chương 19: Nước về trời
 • Quyển 5 – Chương 20: Chớp ngang trời
 • Quyển 5 – Chương 21: Ba gò đất
 • Quyển 5 – Chương 22: Trời đổ mưa
 • Quyển 5 – Chương 23: Xương lân tinh
 • Quyển 5 – Chương 24: Trời dưới đất
 • Quyển 5 – Chương 25: Theo tường khí
 • Quyển 5 – Chương 26: Đường hình xương
 • Quyển 5 – Chương 27: Cục ép cục
 • Quyển 5 – Chương 28: Đất chợt biến
 • Quyển 5 – Chương 29: Dấu về tây
 • Quyển 5 – Chương 30: Dùng mưu thoát
 • Quyển 5 – Chương 31: Xoay vó ngựa
 • Quyển 6 – Chương 1: Lại trí trá
 • Quyển 6 – Chương 2: Sơn hình áp
 • Quyển 6 – Chương 3: Khó xem thường
 • Quyển 6 – Chương 4: Hạ sát lệnh
 • Quyển 6 – Chương 5: Cuồng quấn giết
 • Quyển 6 – Chương 6: Lửa độc cháy
 • Quyển 6 – Chương 7: Đường Âm Thế
 • Quyển 6 – Chương 8: Đường Âm Thế mơ tên đá
 • Quyển 6 – Chương 9: Đường Âm Thế ba đao đối
 • Quyển 6 – Chương 10: Đường Âm Thế lại cản trở
 • Quyển 6 – Chương 11: Đường Âm Thế luận thắng thua
 • Quyển 6 – Chương 12: Khó dừng bước
 • Quyển 6 – Chương 13: Tìm mối cắt
 • Quyển 6 – Chương 14: Trận đá lở
 • Quyển 6 – Chương 15: Nhận tướng lạ
 • Quyển 6 – Chương 16: Hành tung lộ
 • Quyển 6 – Chương 17: Liều đặt cược
 • Quyển 6 – Chương 18: Hai lực chạm
 • Quyển 6 – Chương 19: Máu phun phật
 • Quyển 6 – Chương 20: Sát là độ
 • Quyển 6 – Chương 21: Niết bàn sát
 • Quyển 6 – Chương 22: Cùng phá giải
 • Quyển 6 – Chương 23: Cùng quyết đấu
 • Quyển 6 – Chương 24: Cùng trăm mảnh
 • Quyển 6 – Chương 25: Cục hung biến
 • Quyển 6 – Chương 26: Lộ nguyên hình
 • Quyển 6 – Chương 27: Giặc sau lưng
 • Quyển 6 – Chương 28: Cục hoả hành
 • Quyển 6 – Chương 29: Mở mạch hung
 • Quyển 6 – Chương 30: Phần Kết: Trước Thiên Câu
 • Tác giả Viên Thái Cực, từ nhỏ đã có niềm hiếu kỳ đặc biệt đối với nguyên lý hoạt động của máy móc động cơ, hiện tại đang là một chuyên gia kỹ thuật có đẳng cấp, thường xuyên tiếp xúc, nghiên cứu và làm việc với những thiết bị tinh vi phức tạp. Những điều đó đã nuôi dưỡng và tiếp sức cho một sở thích rất khác người của ông, đó là tìm hiểu và nghiên cứu về lĩnh vực trận pháp ám khí, cạm bẫy kỳ môn, mà giờ đây, hầu như chỉ còn tồn tại trong sách vở và truyền thuyết.

  Tác giả Viên Thái Cực viết tiểu thuyết “Lời nguyền Lỗ Ban“, ban đầu chỉ là nhằm thỏa mãn niềm say mê bất tận của bản thân. Sau khi nhận được sự chào đón nhiệt liệt của độc giả, tác phẩm đã được nhà xuất bản Văn Nghệ Giang Tô in ấn phát hành. Sau khi tập 1 ra mắt độc giả vào năm 2011, cuốn tiểu thuyết đã nhanh chóng tạo nên một cơn sốt trên thị trường, được độc giả liệt vào một trong ba cuốn tiểu thuyết thần kỳ nhất năm 2011. Nhưng không giống với những cuốn tiểu thuyết khác, “Lời nguyền Lỗ Ban” đã tự tìm cho mình một lối đi riêng, chuyên khai thác một đề tài bí hiểm và khó khăn mà trước nay vẫn còn bỏ ngỏ: cơ quan cạm bẫy, ám khí kỳ môn. Kết hợp với một lượng kiến thức vô cùng phong phú mà tác giả đã tích luỹ được qua những tháng ngày say mê với dã sử chí quái, cổ tịch tàn văn, tác phẩm như bày ra trước mắt chúng ta một kho báu vô tận với những bảo vật lấp lánh sắc màu kỳ bí của thời gian, chỉ một chút lơ là sẽ lập tức trầm mình vào quên lãng. Chính vì vậy, cuốn tiểu thuyết đã được liệt vào nhóm “Tiểu thuyết tri thức” cùng với những tác phẩm đình đám trước đó như “Mật mã Tây Tạng“, “Mật mã Sơn hải kinh“, “Đông y bất tử”…

  Có thể bạn thích sách  Vương Quốc Bí Ẩn

  Đọc “Lời nguyền Lỗ Ban“, độc giả lập tức bị cảm nhiễm cái nghẹt thở đến đứng tim của một người đang dò dẫm trong những đoạn đường bí hiểm, vừa không thể không trầm trồ thán phục trí tuệ tuyệt luân của người xưa, vừa nơm nớp không biết thứ gì sẽ thình lình hiện ra sau bước chân kế tiếp. Những tiểu tiết tưởng chừng vô thưởng vô phạt đều có thể là một cái nút trí mạng đẩy chúng ta đến những bước ngoặt vô cùng căng thẳng; những hé lộ tưởng chừng như hữu ý rất có thể chỉ là một chiêu đánh lừa cảm giác… Có những nút thắt vừa động là phát, cũng có những nút thắt âm thầm tồn tại, đợi khi người ta vô thức lãng đi, mới thình lình bật mở. Toàn bộ tiểu thuyết, văn phong hàm súc, cấu tứ kỳ lạ, tình tiết chặt chẽ, nòa thắt trùng trùng, khó phân thật giả, khiến người đọc có cảm giác đang lạc bước vào một mê cung cổ xưa tinh vi và phức tạp, vừa không thể không đi tiếp, vừa không thể đoán ra đâu mới là lối đi thực sự…

  Và bây giờ, quý vị độc giả hãy theo chân những nhân vật kỳ bí cùng khám phá về một thế giới thâm u bí hiểm bằng trí tuệ, bằng cảm quan, và bằng cả hào tình tráng chí. Kho báu ngay trước tầm tay, thận trọng đừng nên chạm bẫy…

  Có thể bạn thích sách  Eragon 1 – Cậu Bé Cưỡi Rồng

  Lời nguyền Lỗ Ban trọn bộ 6 tập