Cinque Terre

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 3) – Thời Nhà Ngô – Đinh – Tiền Lê

Tác giả :
Thể Loại : Lịch Sử - Chính Trị
PDF Đọc Online

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh là nỗ lực đáng trân trọng của tác giả nhằm phản ánh đất nước và con người Việt Nam theo đúng tiến trình lịch sử với không gian, văn hóa, y phục, tính cách phù hợp với từng thời kỳ, triều đại cụ thể. Bộ sách gồm nhiều tập, mỗi tập viết về thời kỳ hay một nhân vật, một vấn đề tiêu biểu của thời kỳ đó.

Tập 3 giới thiệu về lịch sử nước ta qua các triều đại Ngô – Đinh – Tiền Lê cùng những biến động và dấu ấn chính trị nổi bật.

Có thể bạn thích sách  Kim Dung Tác Phẩm Và Dư Luận