Cinque Terre

Hiệp Khách Hành

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
EPUB MOBI Đọc Online

Danh sách chương


 • Hồi 1 – Hầu Giám Tập Phát Sinh Biến Cố
 • Hồi 1 – Mừng Thọ Tinh Kim Ngọc Mãn Đường
 • Hồi 2 – Lão Cái Té Nhào, Địch Vân Thủ Thắng
 • Hồi 2 – Thạch Trang Chúa Theo Dõi Bọn Kim Ðao
 • Hồi 3 – Cuộc Tỹ Ðấu Ly Kỳ Giữa Thạch Thanh
 • Hồi 3 – Ai Ngờ Lão Hóa Lại Là Cao Nhân
 • Hồi 4 – Dùng Tân Chiêu Đã Bại Cuồng Đồ
 • Hồi 4 – Huyền Thiết Lệnh Trong Tay Tiểu Cái
 • Hồi 5 – Nghe Chuyện Con Trang Chúa Ðau Lòng
 • Hồi 5 – Bị Nghi Oan, Sư Đệ Giết Sư Huynh
 • Hồi 6 – Đau Lòng Kia Lại Gấp Ba Đau Đòn
 • Hồi 6 – Không Bắt Người Giử Kiếm Làm Tin
 • Hồi 7 – Bảo Kiếm Vào Tay Liền Bị Ðoạt
 • Hồi 7 – Chán Cuộc Đời Hào Kiệt Định Quyên Sinh
 • Hồi 8 – Dùng Kỳ Công Đã Bại Địch Nhân
 • Hồi 8 – Gã Ăn Xin Chảng Chịu Xin Ăn
 • Hồi 9 – Quyết Chẳng Cam Tâm Thấy Bất Bằng
 • Hồi 9 – Mỗi Cái Chụp Là Một Mạng Người
 • Hồi 10 – Nhìn Chậu Hoa Hào Kiệt Kinh Tâm
 • Hồi 10 – Cảm Lòng Tri Kỷ Tặng Hình Nhân
 • Hồi 11 – Rắp Mưu Sâu Truyền Thụ Võ Công
 • Hồi 11 – Khóc Mỹ Nhân Anh Hùng Trúng Độc
 • Hồi 12 – Thiên Tình Sử Của Kẻ Yêu Hoa
 • Hồi 12 – Bang Trường Lạc Viếng Ma Thiên Lãnh
 • Hồi 13 – Thiếu Niên Luyện Võ Bị Nội Thương
 • Hồi 13 – Sống Thác Với Tình, Liệt Nữ Hủy Dung Nhan
 • Hồi 14 – Đinh Điển Thất Vọng, Đọc Liên Thành Quyết
 • Hồi 14 – Tưởng Thiếu Gia Toan Bài Ghẹo Nguyệt
 • Hồi 15 – Bị Ám Sát Mà Ra Khỏi Bệnh
 • Hồi 15 – Mất Bạn Hiền Hào Kiệt Thương Tâm
 • Hồi 16 – Gặp Người Cũ Lại Càng Ân Hận
 • Hồi 16 – La Hán Phục Ma Thần Công
 • Hồi 17 – Thạch Phá Thiên Hỏi Kế Nô Tỳ
 • Hồi 17 – Vừa Thoát Hiểm Lại Gặp Ác Tăng
 • Hồi 18 – Trong Cổ Miếu Oan Gia Chạm Trán
 • Hồi 18 – Hoa Cô Nương Thoát Khỏi Lao Tù
 • Hồi 19 – Thiếu Nữ Mặc Áo Lục Là Ai?
 • Hồi 19 – Không Thịt Heo Nhà Sư Ăn Thịt Chuột
 • Hồi 20 – Bảy Người Vây Đánh Một Ông Già
 • Hồi 20 – Ðinh Bất Tam Hài Lòng Tặng Bảo
 • Hồi 21 – Nữa Ðêm Hải Thạch Tìm Bang Chúa
 • Hồi 21 – Đã Què Chân Lại Gặp Công Sai
 • Hồi 22 – Hảo Nhân Muốn Giết, Ác Nhân Giải Cứu
 • Hồi 22 – Hổ Mãnh Ðường Hội Kiến Quần Hùng
 • Hồi 23 – Thạch Phá Thiên Bị Bắt Ðem Ði
 • Hồi 23 – Nam Phương Tứ Lão: Lạc Hoa Lưu Thủy
 • Hồi 24 – Môn Đao Pháp Xuất Quỷ Nhập Thần
 • Hồi 24 – Miếu Thổ Ðịa Quần Hùng Luyện Kiếm
 • Hồi 25 – Bạch Sư Phó So Gươm Huyền Tố Kiếm
 • Hồi 25 – Lão Hung Tăng Lạm Sát Vô Cớ
 • Hồi 26 – Ác Tăng Giết Ngựa, Thục Nữ Thương Tâm
 • Hồi 26 – Cuộc Ðấu Kiếm Phi Thường Hào Hứng
 • Hồi 27 – Thiếu Kinh Nghiệm Tự Gây Thương Tích
 • Hồi 27 – Hoa Thiết Cán Ngộ Sát Lưu Thừa Phong
 • Hồi 28 – Dưới Làn Tuyết Thiên Trữ Uổng Mạng
 • Hồi 28 – Lang Quân Ngơ Ngẩn Thục Nữ Ðau Lòng
 • Hồi 29 – Thương Lang Quân Truyền Thụ Võ Công
 • Hồi 29 – Hoa Thiết Cán Cam Tâm Hàng Địch
 • Hồi 30 – Huyết Đao Tăng Gặp Bước Đường Cùng
 • Hồi 30 – Phá Thiên Lên Bộ Gặp Cừu Nhân
 • Hồi 31 – Cứu Lang Quân Thục Nữ Dụng Mưu Thần
 • Hồi 31 – Lúc Nguy Cấp Đã Thông Đại Huyệt
 • Hồi 32 – Hoa Đại Hiệp Sinh Lòng Bất Lương
 • Hồi 32 – Ðinh Bất Tứ Ðột Nhiên Xuất Hiện
 • Hồi 33 – Lời Trang Nhả Ðộng Lòng Hào Kiệt
 • Hồi 33 – Kết Lông Chim Làm Tấm Vũ Y
 • Hồi 33 – Lời Trang Nhả Ðộng Lòng Hào Kiệt
 • Hồi 34 – Cứu Phụ Nhân Hào Kiệt Quên Mình
 • Hồi 35 – Cảm Lòng Tri Kỷ Sa Lệ Anh Hùng
 • Hồi 35 – Vào Tuyệt Cốc Song Hiệp Trùng Phùng
 • Hồi 36 – Dời Tuyệt Cốc Về Thăm Cố Thổ
 • Hồi 36 – Sử Bà Bà Dựng Phái Thu Ðồ Ðệ
 • Hồi 37 – Tưởng Giấc Mơ Người Ngọc Rơi Châu
 • Hồi 37 – Lão Khất Cái Chính Là Ngôn Đạt Bình
 • Hồi 38 – Cuộc Chiến Đấu Giữa
 • Hồi 38 – Ta Tha Ðược Người Hãy Tha Ngay
 • Hồi 39 – Cuộc Tỷ Ðấu Giữa Bạch Vạn Kiếm
 • Hồi 39 – Báo Ơn Xưa Cứu Mạng Ngôn Gia
 • Hồi 40 – Vào Vạn Gia Trùng Hội Thích Phương
 • Hồi 40 – Mấy Chiêu Sở Học Lại Ăn Người
 • Hồi 41 – Thưởng Thiện Phạt Ác Lệnh
 • Hồi 41 – Trong Vạn Gia Trùng Hội Thích Phương
 • Hồi 42 – Mụ Khất Cái Trong Tòa Nhà Đổ Nát
 • Hồi 42 – Hai Người Lạ Mặt Ðến Tân An
 • Hồi 43 – Nhân Tửu Hứng Ba Người Kết Nghĩa
 • Hồi 43 – Tìm Ra Bí Ẩn Về Kiếm Phổ
 • Hồi 44 – Dùng Phép Cũ Thủ Tiêu Ngô Khảm
 • Hồi 44 – Hùm Thiêng Trúng Ðộc Phải Sa Cơ
 • Hồi 45 – Bang Thiết Xoa Trúng Ðộc Tan Tành
 • Hồi 45 – Khám Phá Âm Mưu Giết Phụ Thân
 • Hồi 46 – Thần Trí Mê Man Xé Tan Kiếm Phổ
 • Hồi 46 – Một Cuộc Tỷ Ðấu Hào Hứng Trong Môn Phái
 • Hồi 47 – Thương Con Trẻ Hiền Phụ Rơi Châu
 • Hồi 47 – Xác Ngô Khảm Đi Đâu Mất Biến
 • Hồi 48 – Hợp Tán Đinh, Lăng Hoàn Ước Nguyện
 • Hồi 48 – Cột Một Tay Ðả Bại Xung Hư
 • Hồi 49 – Thạch Phu Nhân Kễ Lại Tích Xưa
 • Hồi 49 – Cướp Bảo Tàn Ngộ Độc Phát Điên
 • Hồi 50 – Tỷ Võ Công Giải Lòng Ngờ Vực
 • Hồi 51 – Mẫu Chuyện Ghê Hồn Về
 • Hồi 52 – Ðinh Ðang Xuất Hiện Giữa Canh Khuya
 • Hồi 53 – Ðinh Bất Tứ Ðại Chiến Quần Hùng
 • Hồi 54 – Quần Hào Quan Ðông Thoát Hiểm Làm Sao?
 • Hồi 55 – Một Cuộc Ước Hội Trong Rừng Tòng
 • Hồi 56 – Quần Hùng Mở Cuộc Ðiều Tra
 • Hồi 57 – Bối Hải Thạch Thách Người Tỷ Võ
 • Hồi 58 – Ðâu Là Chân Giả
 • Hồi 59 – Người Vọt Lẹ Hơn Phi Ðao
 • Hồi 60 – Cứu Tình Lang Ðinh Ðang Dùng Quỷ Kế
 • Hồi 61 – Ðứng Ngoài Thành Lòng Dạ Hoài Nghi
 • Hồi 62 – Bị Thuốc Mê Sa Vào Cạm Bẫy
 • Hồi 63 – Cứu Thạch Thanh Lại Gặp Quái Nhân
 • Hồi 64 – Phái Tuyết Sơn Phát Sinh Kỳ Biến
 • Hồi 65 – Cuộc Tỷ Ðấu Toàn Người Mong Bại
 • Hồi 66 – Sử Bà Bà Thóa Mạ Hiền Lang
 • Hồi 67 – Ngó Giai Nhân Hào Kiệt Thủ Hòa
 • Hồi 68 – Bạch Tự Tại Vì Ðâu Mắc Bệnh Ðiên
 • Hồi 69 – Bạch Lão Gia Mắc Bệnh Ngông Cuồng
 • Hồi 70 – Bối Hải Thạch Tiết Lộ Âm Mưu
 • Hồi 71 – Thạch Trang Chúa Hai Phen Ngộ Nhận
 • Hồi 72 – Ma Thiên Cư Sĩ Ðuối Lý Nhận Thạch Lang
 • Hồi 73 – Hào Kiệt Lên Ðường Phó Yến
 • Hồi 74 – Ðinh Bất Tứ Không Vợ Có Con Riêng
 • Hồi 75 – Tên Quân Hầu Thi Triển Tuyệt Công
 • Hồi 76 – Ðọc Sổ Thưởng Phạt Quần Hùng Khiếp Vía
 • Hồi 77 – Coi Ðồ Giải Hào Kiệt Ðiên Ðầu
 • Hồi 78 – Trông Ðồ Hình Hào Kiệt Luyện Võ
 • Hồi 79 – Không Ngờ Mù Chữ Lại Thành Công
 • Hồi 80 – Ðảo Long Mộc Phát Sinh Biến Cố
 • Hồi 81 – Về Trung Nguyên Một Nhà Ðoàn Tụ
 • Hồi 82 – Lỡ Duyên Kiếp Tìm Ðường Giải Thoát
 • Mười tám năm một lần, Thưởng Thiện Phạt Ác Lệnh cùng thiệp mời của đảo Hiệp khách lại xuất hiện. Không ai biết đảo Hiệp khách ở đâu. Cũng không biết đảo chủ là ai. Chỉ biết người của đảo Hiệp khách võ công rất cao cường. Những kẻ kháng lại thiệp mời đều bị trừng phạt một cách thảm khốc. Những người phó hội thì biệt vô âm tín. Tính từ lần đầu tiên kể đã 36 năm trôi qua, tất cả tiền bối võ lâm nhận lời đến đảo Hiệp khách đều chưa thấy trở về, không biết sống chết ra sao. Thiệp mời lần thứ 3 kể cũng đã sắp đến ngày hội ngộ võ lâm Trung nguyên. Trong khi đó, bí mật về đảo Hiệp khách cùng số phận các võ lâm cao thủ vẫn còn nằm trong bóng tối. Phải chăng võ lâm Trung nguyên đến hồi mạt vận ?

  Có thể bạn thích sách  Cô Lâu Quái Kiệt