Cinque Terre

Giang Sơn Mỹ Sắc

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Bạo lực dã thị mỹ (Bạo lực cũng có nét đẹp)
 • Chương 2: Ăn no không đói bụng
 • Chương 3: Phú giáp thiên hạ (Giàu nhất thiên hạ)
 • Chương 4: Ma đao
 • Chương 5: Yếu liễu ngã hậu thỉnh phóng liễu ngã
 • Chương 6: Danh tướng
 • Chương 7: Tiền canh quang minh (Tương lai tươi sáng)
 • Chương 8: Khanh bổn giai nhân, nại hà tố tặc (có được giai nhân, sợ chi làm giặc)
 • Chương 9: Hạ đản đích mẫu kê (Gà mái phải biết đẻ trứng)
 • Chương 10: La Mã dã thị nhất chủng mã (La Mã cũng là một loại mã)
 • Chương 11: Trường tại sơn bích lý diện đích dương
 • Chương 12: Tuyệt giai đích mục tràng
 • Chương 13: Ngộ tập
 • Chương 14: Tử chiến
 • Chương 15: Thiên binh
 • Chương 16: Áo Mạt Ô Đặc
 • Chương 17: Nhật cửu sanh tình
 • Chương 18: Mật ý trường cung
 • Chương 19: Thoại bất đầu ky
 • Chương 20: Nhân quy nhĩ đái yếu đái hảo
 • Chương 21: Nhân tại ốc diêm hạ
 • Chương 22: Ngữ xuất kinh nhân
 • Chương 23: Ý ngoại yêu thỉnh
 • Chương 24: Thiên thượng đích hãm bính
 • Chương 25: Hợp pháp kinh doanh
 • Chương 26: Lão bang tử
 • Chương 27: Kinh mã
 • Chương 28: Sĩ tộc tử đệ
 • Chương 29: Hoành tài
 • Chương 30: Quái hán
 • Chương 31: Chí sĩ
 • Chương 32: Hào đổ
 • Chương 33: Ý ngoại trung đích ý ngoại
 • Chương 34: Nhạc phường yến khách
 • Chương 35: Nhĩ toán thập yêu đông tây
 • Chương 36: Trọng thưởng
 • Chương 37: Mộng Điệp
 • Chương 38: Sơ dạ
 • Chương 39: Dụ hoặc
 • Chương 40: Ngươi thua
 • Chương 41: Kế trong kế
 • Chương 42: Huynh đệ trọng tụ
 • Chương 43: Chích năng khán bất năng mạc
 • Chương 44: Thái Thú cũng nể mặt
 • Chương 45: Gây hấn
 • Chương 46: Cao thủ
 • Chương 47: Thân phận tiết lộ
 • Chương 48: Môn thần chi nhất
 • Chương 49: Vận may liên tục
 • Chương 50: Tuyệt giao
 • Chương 51: Khổ tâm
 • Chương 52: Thịnh thế
 • Chương 53: Gặp lại người ấy
 • Chương 54: Chuyện mong chờ nhất
 • Chương 55: Khóa vàng rương bạc
 • Chương 56: Thiên môn sinh ý
 • Chương 57: Son phấn
 • Chương 58: Tiền đồ chưa rõ
 • Chương 59: Tập kích không rõ
 • Chương 60: Cách sơn đả ngưu
 • Chương 61: Dạ bán ngư sí
 • Chương 62: Thủ đoạn của Lưu Vũ Chu
 • Chương 63: Cao nhân chỉ điểm
 • Chương 64: Chuẩn bị mọi việc
 • Chương 65: Là rồng thì còn sống mà về
 • Chương 66: Sự mập mờ về lịch sử
 • Chương 67: Tâm tư nữ nhân
 • Chương 68: Tứ khoa cử nhân
 • Chương 69: Núi vẫn vậy mà lối đã đổi
 • Chương 70: Thú y
 • Chương 71: Thân phận
 • Chương 72: Độc kế
 • Chương 73: Huyết chiến
 • Chương 74: Điệu hổ ly sơn
 • Chương 75: Lịch Sơn Phi
 • Chương 76: Nỏ tiễn
 • Chương 77: Không thể tránh được
 • Chương 78: Rút lui
 • Chương 79: Khả Đôn
 • Chương 80: Phân kỳ thống nhất
 • Chương 81: Loly
 • Chương 82: Trở ngại ngoài ý muốn
 • Chương 83: Ngựa như ánh trăng
 • Chương 84: Chàng đối với ta thật tốt
 • Chương 85: Chém sói
 • Chương 86: Nhu tình lợi kiếm
 • Chương 87: Mụ cá ba tử
 • Chương 88: Trí địch
 • Chương 89: Anh hùng của bạn
 • Chương 90: Cổ quái
 • Chương 91: Biến cố ngoài ý muốn
 • Chương 92: Gặp quỷ
 • Chương 93: Cầu Nhiêm Khách
 • Chương 94: Liễu ám hoa minh
 • Chương 95: Cố chiếm phần lợi
 • Chương 96: Công lãnh đạo lấy, tội thủ hạ chịu
 • Chương 97: Mặt mũi và Đạt ma
 • Chương 98: Săn bắn
 • Chương 99: Cầm Vương
 • Chương 100: Bằng quân mạc thoại phong hầu sự(*)
 • Chương 101: Tranh phong
 • Chương 102: Thiên Thư
 • Chương 103: Rượu chưa làm người say mà người đã tự say
 • Chương 104: Động tình, động đao, động cả tâm tư
 • Chương 105: Tương tư cùng lập mưu
 • Chương 106: Độc trung độc
 • Chương 107
 • Chương 108: Cao chiêu tính toán Thánh chỉ đến
 • Chương 109: Mới tới Đông Đô
 • Chương 110: Phong Trần nhị hiệp nghèo túng
 • Chương 111: Cẩu huyết thi nhân kinh tứ tọa
 • Chương 112: Thiên hạ
 • Chương 113: Tru sát
 • Chương 114: Hai đời quân vương
 • Chương 115
 • Chương 116: Hay cho một chức quan
 • Chương 117: Quái nhân tại Quan Văn điện
 • Chương 118: Lấy mạng đánh cuộc
 • Chương 119: Dương uy tứ phương
 • Chương 120: Đại họa trước mắt
 • Chương 121: Không biết Tiêu lang là Tiêu lang
 • Chương 122: Mạch lộ mạt lộ
 • Chương 123: Sát cơ chuyển cơ
 • Chương 124: Bất tử tiểu cường
 • Chương 125: Đệ nhất mãnh nam
 • Chương 126: Hành thích
 • Chương 127: Hoàng thân quốc thích
 • Chương 128: Người anh họ hàng xa
 • Chương 129: Thiên cổ nhất đế
 • Chương 130: Thỉnh mệnh
 • Chương 131: Quan uy
 • Chương 132: Tần Thúc Bảo cùng Trình Giảo Kim
 • Chương 133: Điện thí
 • Chương 134: Thi đao
 • Chương 135: Liên tục thăng chín cấp
 • Chương 136: Quan vận hanh thông
 • Chương 137: Nổi tiếng
 • Chương 138: Vô Ưu có ưu
 • Chương 139: Mượn Xác
 • Chương 140: Ta là quan tham, ta sợ ai?
 • Chương 141: Thế lực thế lợi
 • Chương 142: Trao đổi
 • Chương 143: Sơ hở
 • Chương 144: Mượn sức
 • Chương 145: Năm mới
 • Chương 146: Ngõa Cương
 • Chương 147: Kiêu hùng
 • Chương 148: Mảnh mai rùa thứ ba
 • Chương 149: Chuyên gia vỗ mông ngựa
 • Chương 150: Mệnh bất do kỷ
 • Chương 151: Thần toán thiên cơ
 • Chương 152: Tàng Giáp
 • Chương 153: Đấu cấp
 • Chương 154: Đưa đến tận cửa
 • Chương 155: Mưa gió ập đến
 • Chương 156: Giờ dậu
 • Chương 157: Mưu nghịch
 • Chương 158: Chém tận giết tuyệt
 • Chương 159: Ảnh Tử (Cái bóng)
 • Chương 160: Lý Thị huynh đệ
 • Chương 161: Tiện nghi làm việc
 • Chương 162: Loạn điểm uyên ương
 • Chương 163: Nước lạnh, người nóng
 • Chương 164: Nhu tình như nước
 • Chương 165: Sát khí thật mạnh
 • Chương 166: Tình nghĩa lương nan
 • Chương 167: Quyền Mao Qua
 • Chương 168: Âm soa Dương thác
 • Chương 169: Mưu đồ
 • Chương 170: Dục cầm cố túng (Lạt mềm buộc chặt)
 • Chương 171: Nội chiến
 • Chương 172: Ta cưới nàng
 • Chương 173: Thất thương
 • Chương 174: Có qua thì phải có lại
 • Chương 175: Hai phần trăng sáng
 • Chương 176: Ta chính là rất kiêu ngạo
 • Chương 177: Nhân chí tiện tắc vô địch
 • Chương 178: Tung hoành
 • Chương 179: Trộm đồ
 • Chương 180: Đạo Tín
 • Chương 181: Minh tu sạn đạo
 • Chương 182: Phản khách thành chủ
 • Chương 183: Phản kích (Thượng)
 • Chương 184: Phản kích (Trung)
 • Chương 185: Phản kích (Hạ)
 • Chương 186: Bắc thượng
 • Chương 187: Tình nồng
 • Chương 188: Kinh biến
 • Chương 189: Tứ hôn sứ
 • Chương 190: Chờ thời
 • Chương 191: Trảm phong
 • Chương 192: Biến ảo khó lường
 • Chương 193: Sách phản
 • Chương 194: Binh phân hai đường
 • Chương 195: Lo lắng
 • Chương 196: Trở ngại
 • Chương 197: Đối mặt
 • Chương 198: Chiến ngàn dặm
 • Chương 199: Giương đông kích tây
 • Chương 200: Cần vương
 • Chương 201: Biến chuyển
 • Chương 202: Tóc xanh
 • Chương 203: Thay đổi
 • Chương 204: Chia tay và gặp lại
 • Chương 205: Phong trần tam hiệp chân chính
 • Chương 206: Giao phong
 • Chương 207: Loạn chiến
 • Chương 208: Thịt béo
 • Chương 209: Tìm thợ
 • Chương 210: Bái sư
 • Chương 211: Tâm bệnh
 • Chương 212
 • Chương 213
 • Chương 214
 • Chương 215
 • Chương 216
 • Chương 217
 • Chương 218
 • Chương 219
 • Chương 220
 • Chương 221
 • Chương 222: Vạn pháp vô cữu
 • Chương 223: Biến ảo
 • Chương 224: Bế tắc
 • Chương 225: Lao ngục
 • Chương 226: Đao kiếm
 • Chương 227: Đông chinh
 • Chương 228: Yển Sư
 • Chương 229: Lương thần mãnh tướng
 • Chương 230: Mai phục
 • Chương 231: Phá trại (thượng)
 • Chương 232: Phá trại (Hạ)
 • Chương 233: Lỡ cơ hội giao tình
 • Chương 234: Hết đường chối cãi
 • Chương 235: Vô song
 • Chương 236: Tường Ly
 • Chương 237: Mệnh ta là do ta
 • Chương 238: Địa đồ
 • Chương 239: Đạo bất đồng
 • Chương 240: Nộ tiễn
 • Chương 241: Tiết lộ bí mật
 • Chương 242: Vô Thượng vương
 • Chương 243: Mời gọi
 • Chương 244: Gặp nạn
 • Chương 245: Lựa chọn
 • Chương 246: Bốn bề thọ địch
 • Chương 247: Tướng quân
 • Chương 248: Vây khốn
 • Chương 249: Bộ bộ sát cơ
 • Chương 250: Liên thủ
 • Chương 251: Phá vây
 • Chương 252: Thiêu thân
 • Chương 253: Thoát khốn
 • Chương 254: Tình nghĩa phải làm sao
 • Chương 255: Đại thế
 • Chương 256: Mượn binh sử dụng
 • Chương 257: Lấy đức phục chúng
 • Chương 258: Đoạt quan
 • Chương 259: Thủ thành (Thượng)
 • Chương 260: Thủ thành (Trung)
 • Chương 261: Thủ thành (Hạ)
 • Chương 262: Thác loạn
 • Chương 263: Nam chinh bắc chiến A
 • Chương 264: Nam chinh bắc chiến B
 • Chương 265: Nam chinh bắc chiến C
 • Chương 266: Nam chinh bắc chiến D
 • Chương 267: Nam chinh bắc chiến E
 • Chương 268: Mồ chôn anh hùng
 • Chương 269: Tạo phản có lý
 • Chương 270: Duyệt quân lâu
 • Chương 271: Xảo thu Ba Lăng
 • Chương 272: Nguy cơ thảo nguyên
 • Chương 273: Diễn trò
 • Chương 274: Cân bằng
 • Chương 275: Cứu mạng
 • Chương 276: Trừ ác
 • Chương 277: Thẩm thấu
 • Chương 278: Gợn sóng
 • Chương 279: Mong chờ
 • Chương 280: Gặp nhau
 • Chương 281: Chia rẽ
 • Chương 282: Cấu kết
 • Chương 283: Bắt cóc
 • Chương 284: Mượn đường diệt Quắc
 • Chương 285: Lệ quỷ
 • Chương 286: Tuyệt xử
 • Chương 287: Thiên kim
 • Chương 288: Phu thê
 • Chương 289: Minh thệ
 • Chương 290: Sĩ Tín
 • Chương 291: Thu đồ đệ
 • Chương 292: Hậu nhân
 • Chương 293: Hận cũ
 • Chương 294: Mượn đao giết người
 • Chương 295: Tránh lui ba xá
 • Chương 296: Ăn trộm gà còn mất thêm nắm thóc
 • Chương 297: Thất bại
 • Chương 298: Tướng môn
 • Chương 299: Thiết giáp
 • Chương 300: Thất thủ
 • Chương 301: Bí mật thăm dò
 • Chương 302: Đại ca dẫn đầu
 • Chương 303: Thương sinh
 • Chương 304: Được mất
 • Chương 305: Năm lộ đại quân
 • Chương 306: Phản phục
 • Chương 307: Minh tranh
 • Chương 308: Hòa đàm
 • Chương 309: Đi cùng
 • Chương 310: Đoạt công
 • Chương 311: Kiêu binh
 • Chương 312: Bại bắc
 • Chương 313: Mưu môn
 • Chương 314: Long du đại hải
 • Chương 315: Lạc Dương hoa nở
 • Chương 316: Thỉnh binh
 • Chương 317: Phản công
 • Chương 318: Dạ tập
 • Chương 319: Kỳ tích
 • Chương 320: Quyết đấu
 • Chương 321: Tắm máu
 • Chương 322: Xuân Tằm
 • Chương 323: Quan tài
 • Chương 324: Họa ngầm
 • Chương 325: Lòng người
 • Chương 326: Hữu cầu
 • Chương 327: Duyên mộc cầu ngư (leo cây bắt cá)
 • Chương 328: Cứu nạn
 • Chương 329: Trung hiếu
 • Chương 330: Mê vụ
 • Chương 331: Vô gian
 • Chương 332: Thâu thiên
 • Chương 333: Tuyệt địa
 • Chương 334: Phản bại
 • Chương 335: Tiêu sát
 • Chương 336: Gia phong
 • Chương 337: Đại kế phản công
 • Chương 338: Hành thích
 • Chương 339: Âm hiểm
 • Chương 340: Hồng Tuyến
 • Chương 341: Hồng Tuyến (2)
 • Chương 342: Hồng Tuyến (3)
 • Chương 343: Tướng quân
 • Chương 344: Loạn chiến
 • Chương 345: Loạn chiến (2)
 • Chương 346: Loạn chiến (3)
 • Chương 347: Biến cách (1)
 • Chương 348: Biến cách (2)
 • Chương 349: Biến cách (3)
 • Chương 350: Xuất binh
 • Chương 351: Thiên binh
 • Chương 352: Huyết chiến
 • Chương 353: Tập kích
 • Chương 354: Đối công
 • Chương 355: Tin chiến thắng (1)
 • Chương 356: Tin chiến thắng (2)
 • Chương 357: Tin chiến thắng (3)
 • Chương 358: Cuồng sinh
 • Chương 359: Phạt mưu
 • Chương 360: Phạt mưu (2)
 • Chương 361: Phạt mưu (3)
 • Chương 362: Khảo nghiệm
 • Chương 363: Chung thân đại sự
 • Chương 364: Chung thân đại sự (2)
 • Chương 365: Chung thân đại sự (3)
 • Chương 366: Thích nghi
 • Chương 367: Thích nghi (2)
 • Chương 368: Tiêu Bố Y
 • Chương 369: Tiêu Bố Y (2)
 • Chương 370: Phân hóa (1)
 • Chương 371: Phân hóa (2)
 • Chương 372: Nội loạn (1)
 • Chương 373: Nội loạn (2)
 • Chương 374: Điệp trong điệp (1)
 • Chương 375: Điệp ừong điệp (2)
 • Chương 376: Sinh từ (1)
 • Chương 377: Sinh từ (2)
 • Chương 378: Tái chiến (1)
 • Chương 379: Tái chiến (2)
 • Chương 380: Long đằng hổ dược (1)
 • Chương 381: Long đằng hổ dược (2)
 • Chương 382: Long đằng hổ dược (3)
 • Chương 383: Tuyệt đỉnh (1)
 • Chương 384: Tuyệt đỉnh (2)
 • Chương 385: Linh bí (1)
 • Chương 386: Linh bí (2)
 • Chương 387: Kỵ sì (1)
 • Chương 388: Kỵ sĩ (2)
 • Chương 389: Ước pháp tam chương (1)
 • Chương 390: Ước pháp tam chương (2)
 • Chương 391: Xuất sừ (1)
 • Chương 392: Xuất sừ (2)
 • Chương 393: Nhìn xa (1)
 • Chương 394: Nhìn xa (2)
 • Chương 395: Tướng quân lệnh (4)
 • Chương 396: Công thành (1)
 • Chương 397: Công thành (2)
 • Chương 398: Côn Lôn (1)
 • Chương 399: Côn Lôn (2)
 • Chương 400: Bí mật (1)
 • Chương 401: Bí mật (2)
 • Chương 402: Bí mật (3)
 • Chương 403: Đế lạc
 • Chương 404: Thiên nhai (1)
 • Chương 405: Thiên Nhai (2)
 • Chương 406: Thiên Nhai (3)
 • Chương 407: Quán thông (1)
 • Chương 408: Quán thông (2)
 • Chương 409: Quán thông (3)
 • Chương 410: Ghen (1)
 • Chương 411: Ghen (2)
 • Chương 412: Khối mai rùa thứ năm
 • Chương 413: Minh bạch (1)
 • Chương 414: Minh bạch (2)
 • Chương 415: Minh bạch (3)
 • Chương 416: Dần xà (1)
 • Chương 417: Dần xà (2)
 • Chương 418: Xuất động (1)
 • Chương 419: Xuất động (2)
 • Chương 420: Xuất chinh (1)
 • Chương 421: Xuất chinh (2)
 • Chương 422: Nằm vùng (1)
 • Chương 423: Nằm vùng (3)
 • Chương 424: Đánh trả (1)
 • Chương 425: Đánh trả (2)
 • Chương 426: Dụ ra để giết (1)
 • Chương 427: Dụ ra để giết (2)
 • Chương 428: Huynh đệ (1)
 • Chương 429: Huynh đệ (2)
 • Chương 430: Chiêu hàng (2)
 • Chương 431: Hoành hành (1)
 • Chương 432: Hoành hành (2)
 • Chương 433: Tri kỷ tri bi (1)
 • Chương 434: Tri kỹ tri bi (2)
 • Chương 435: Phục binh (1)
 • Chương 436: Phục binh (2)
 • Chương 437: Giao chiến (1)
 • Chương 438: Giao chiến (2)
 • Chương 439: Sụp đổ(l)
 • Chương 440: Sụp đổ (2)
 • Chương 441: Yến Triệu (1)
 • Chương 442: Yến Triệu (2)
 • Chương 443: Tranh hùng(1)
 • Chương 444: Tranh hùng(2)
 • Chương 445: Phản luận (1)
 • Chương 446: Phản luận (2)
 • Chương 447: Khúc mắc (1)
 • Chương 448: Khúc mắc (2)
 • Chương 449: Sau lưng thần y (1)
 • Chương 450: Sau lưng thần y (2)
 • Chương 451: Nhập Thục (1)
 • Chương 452: Nhập Thục (2)
 • Chương 453: Thế yếu (l)
 • Chương 454: Thế yếu (2)
 • Chương 455: Mỹ nam kế (2)
 • Chương 456: Cổ độc (1)
 • Chương 457: Cổ độc (2)
 • Chương 458: Phục kích (1)
 • Chương 459: Phục kích (2)
 • Chương 460: Huyết chiến (1)
 • Chương 461: Chiến đấu (1)
 • Chương 462: Chiến đấu (2)
 • Chương 463: Nhất tuyến khiên (1)
 • Chương 464: Nhất tuyến khiên (2)
 • Chương 465: Nhất tuyến khiên (3)
 • Chương 466: Thử thuốc(1)
 • Chương 467: Thử thuốc (2)
 • Chương 468: Thử thuốc (3)
 • Chương 469: Song vương hội (1)
 • Chương 470: Song vương hội (2)
 • Chương 471: vấn đề khó (1)
 • Chương 472: vấn đề khó (2)
 • Chương 473: Tam quan (1)
 • Chương 474: Tam quan (2)
 • Chương 475: Tam quan (3)
 • Chương 476: Khó giải (1)
 • Chương 477: Khó giải (2)
 • Chương 478: Chuyển cơ (1)
 • Chương 479: Chuyển cơ (2)
 • Chương 480: Thang trời (1)
 • Chương 481: Thang trời (2)
 • Chương 482: Bích Huyết (1)
 • Chương 483: Bích Huyết (2)
 • Chương 484: Bích Huyết (3)
 • Chương 485: Quỷ Vương (1)
 • Chương 486: Quỷ Vương (2)
 • Chương 487: Tự trói (1)
 • Chương 488: Tự trói (2)
 • Chương 489: Lời hứa (1)
 • Chương 490: Lời hứa (2)
 • Chương 491: Thánh nữ (1)
 • Chương 492: Thánh nữ (2)
 • Chương 493: Thinh cầu cuối cùng (1)
 • Chương 494: Thinh cầu cuối cùng (2)
 • Chương 495: Trùng họp (1)
 • Chương 496: Trùng hợp (2)
 • Chương 497: Cơ hội (1)
 • Chương 498: Cơ hội (2)
 • Chương 499: Kế hoạch kinh thiên
 • Chương 500: Quân lệnh trạng (1)
 • Chương 501: Quân lệnh trạng (2)
 • Chương 502: Nghịch thiên (1)
 • Chương 503: Nahịch thiên (2)
 • Chương 504: Nội chiến (2)
 • Chương 505: Lão tặc thiên (1)
 • Chương 506: Lão tặc thiên (2)
 • Chương 507: Họp mưu (1)
 • Chương 508: Họp mưu (2)
 • Chương 509: Hòa công (1)
 • Chương 510: Hòa công (2)
 • Chương 511: Thiên quân vạn mã (1)
 • Chương 512: Thiên quân vạn mã (2)
 • Chương 513: Thất bại thảm hại (2)
 • Chương 514: Một kích cuối cùng (1)
 • Chương 515: Một kích cuối cùn2 (2)
 • Chương 516: Gặp lại (1)
 • Chương 517: Gặp lại (2)
 • Chương 518: Kết minh (1)
 • Chương 519: Kết minh (2)
 • Chương 520: Đánh nghi binh (1)
 • Chương 521: Đánh nghi binh (2)
 • Chương 522: Hết đường chối cãi (1)
 • Chương 523: Hết đường chối cài (2)
 • Chương 524: Trường Nhạc (1)
 • Chương 525: Trường Nhạc (2)
 • Chương 526: Đao nâng đao hạ (2)
 • Chương 527: Huyền giáp thiên binh (1)
 • Chương 528: Huyền giáp thiên binh (2)
 • Chương 529: Người ngoài ý muốn (1)
 • Chương 530: Người ngoài ý muốn (2)
 • Chương 531: Đại bàng giương cánh (1)
 • Chương 532: Đại bàng giương cánh (2)
 • Chương 533: Đại gian đại ác (1)
 • Chương 534: Đại gian đại ác (2)
 • Chương 535: Chủ động xuất kích (1)
 • Chương 536: Chủ động xuất kích (2)
 • Chương 537: Giương đông kích tây (1)
 • Chương 538: Giương đông kích tây (2)
 • Chương 539: Châu chấu đá xe (1)
 • Chương 540: Châu chấu đá xe (2)
 • Chương 541: Binh đến dưới thành (1)
 • Chương 542: Binh đến dưới thành (2)
 • Chương 543: Gặp lại người quen (1)
 • Chương 544: Gặp lại người quen (2)
 • Chương 545: Naười chết không rõ (1)
 • Chương 546: Người chết không rõ (2)
 • Chương 547: Tuệ kiếm tình ti (1)
 • Chương 548: Phát hiện naoài ý muốn (1)
 • Chương 549: Phát hiện naoài ý muốn (2)
 • Chương 550: ôm cây đợi thô (1)
 • Chương 551: ôm cây đợi thỏ (2)
 • Chương 552: Thân thế chi mê (1)
 • Chương 553: Thân thế chi mê (2)
 • Chương 554: Tự hủy trường thành (1)
 • Chương 555: Tự hủy trường thành (2)
 • Chương 556: Phản cốt
 • Chương 557: Yển Nguyệt (1)
 • Chương 558: Yển Nguyệt (2)
 • Chương 559: Đấu trận (1)
 • Chương 560: Đấu trận (2)
 • Chương 561: Kế hoạch kinh thiên (1)
 • Chương 562: Mưu đồ kinh thiên (2)
 • Chương 563: Phù Dư (1)
 • Chương 564: Phù Dư (2)
 • Chương 565: Xuất chiêu (1)
 • Chương 566: Xuất chiêu (2)
 • Chương 567: Ngủ đông (1)
 • Chương 568: Ngủ đông (2)
 • Chương 569: Đáp ấn (1)
 • Chương 570: Đáp ấn (2)
 • Chương 571: Tuyên chiến (1)
 • Chương 572: Tuyên chiến (2)
 • Chương 573: Thất thủ (1)
 • Chương 574: Vô cấu (1)
 • Chương 575: Vô cấu (2)
 • Chương 576: Hiệu quả như nhau (2)
 • Chương 577: Giết địch (1)
 • Chương 578: Giết địch (2)
 • Chương 579: Thương tâm thương thân (1)
 • Chương 580: Thương tâm thương thân (2)
 • Chương 581: Bức vua thoái vị (1)
 • Chương 582: Bức vua thoái vị (2)
 • Chương 583: Đấu phấp (1)
 • Chương 584: Đấu pháp (2)
 • Chương 585: Gian tế (1)
 • Chương 586: Gian tế (2)
 • Chương 587: Thái tử (1)
 • Chương 588: Thái tử (2)
 • Chương 589: Phản phục vô thường (1)
 • Chương 590: Phản phục vô thường (2)
 • Chương 591: Thiên ti vạn lù (1)
 • Chương 592: Thiên ti vạn lũ (2)
 • Chương 593: Muốn mạng của ngươi (1)
 • Chương 594: Muốn mạng của ngươi (2)
 • Chương 595: Đầu hàng naoài ý muốn (1)
 • Chương 596: Đầu hàng ngoài ỷ muốn (2)
 • Chương 597: Bốn phía nở hoa (1)
 • Chương 598: Bốn phía nỡ hoa (2)
 • Chương 599: Vinh hoa (1)
 • Chương 600: Vinh hoa (2)
 • Chương 601: Dự tính chu đáo (1)
 • Chương 602: Dự tính chu đáo (2)
 • Chương 603: Phi long tại thiên (1)
 • Chương 604: Phi long tại thiên (2)
 • Chương 605: Nguyệt mông lung (1)
 • Chương 606: Nauyệt mông lung (2)
 • Chương 607: Tan rã (1)
 • Chương 608: Tan rã (2)
 • Chương 609: Giải oan (1)
 • Chương 610: Giải oan (2)
 • Chương 611: Huyết lệ (1)
 • Chương 612: Huyết lệ (2)
 • Chương 613: Mưa gió sắp đến (1)
 • Chương 614: Mưa gió sắp đến (2)
 • Chương 615: Vì ai? (1)
 • Chương 616: Vì ai? (2)
 • Chương 617: Chân tướng rõ ràng (1)
 • Chương 618: Chân tướng rõ ràng (2)
 • Chương 619: Trần ai lạc định (2)
 • Chương 620: Phong vân tái khởi (1)
 • Chương 621: Phong vân tái khởi (2)
 • Chương 622: Tái chiến Hoài Nam (1)
 • Chương 623: Tái chiến Hoài Nam (2)
 • Chương 624: Áp chế (1)
 • Chương 625: Áp chế (2)
 • Chương 626: Sơ hở (l)
 • Chương 627: Sơ hở (2)
 • Chương 628: Điệp trong điệp (1)
 • Chương 629: Điệp trong điệp (2)
 • Chương 630: Liệu sự như thần (1)
 • Chương 631: Liệu sự như thần (2)
 • Chương 632: Khó lòng phòng bị (1)
 • Chương 633: Khó lòng phòng bị (2)
 • Chương 634: Vượt ngục (1)
 • Chương 635: Vượt ngục (2)
 • Chương 636: Một lần đánh cược cuối cùng (1)
 • Chương 637: Một lần đánh cược cuối cùng (2)
 • Chương 638: Công kiên (1)
 • Chương 639: Công kiên (2)
 • Chương 640: Không thành kế (1)
 • Chương 641: Không thành kế (2)
 • Chương 642: Khích tướng (1)
 • Chương 643: Khích tướng (2)
 • Chương 644: Nghe danh không bằng gặp mặt
 • Chương 645: Nghe danh không bằng gặp mặt (2)
 • Chương 646: Tối hậu thư (1)
 • Chương 647: Tối hậu thư (2)
 • Chương 648: Kỳ hạn (1)
 • Chương 649: Kỳ hạn (2)
 • Chương 650: Anh hùng mạt lộ (1)
 • Chương 651: Anh hùng mạt lộ (2)
 • Chương 652: Thần tiên (1)
 • Chương 653: Thần tiên (2)
 • Chương 654: Thì ra là hắn! (1)
 • Chương 655: Thì ra là hắn! (2)
 • Chương 656: Địch thủ chân chính (3)
 • Chương 657: Tiến thối lưỡng nan (1)
 • Chương 658: Tiến thối lưỡng nan (2)
 • Chương 659: Tiến thối lưỡng nan (3)
 • Chương 660: Khí thế (1)
 • Chương 661: Khí thế (2)
 • Chương 662: Chơi đùa (1)
 • Chương 663: Chơi đùa (2)
 • Chương 664: Chơi đùa (3)
 • Chương 665: Thời cơ (1)
 • Chương 666: Thời cơ (2)
 • Chương 667: Dũng sĩ (1)
 • Chương 668: Dũng sĩ (2)
 • Chương 669: Cùng tính (1)
 • Chương 670: Cùng tính (2)
 • Chương 671: Bức phản (1)
 • Chương 672: Bức phản (2)
 • Chương 673: Đại sát khí (1)
 • Chương 674: Đại sát khí (2)
 • Chương 675: Thỏ khôn (1)
 • Chương 676: Thỏ khôn (2)
 • Chương 677: Vạch rõ ngọn nguồn (1)
 • Chương 678: Vạch rõ ngọn nguồn (2)
 • Chương 679: Nội quỷ (1)
 • Chương 680: Nội quỷ (2)
 • Chương 681: Phục giết (2)
 • Chương 682: Cơ hội cuối cùng (1)
 • Chương 683: Cơ hội cuối cùng (2)
 • Chương 684: Pháo hoa (1)
 • Chương 685: Pháo hoa (2)
 • Chương 686: Phong vân hội tụ (1)
 • Chương 687: Phong vân hội tụ (2)
 • Chương 688: Tuyệt sát (1)
 • Chương 689: Tuyệt sát (2)
 • Chương 690: Biến đổi bất ngờ (1)
 • Chương 691: Biến đổi bất ngờ (2)
 • Chương 692: Không chết được (1)
 • Chương 693: Không chết được (2)
 • Chương 694: Đa tình tồng bị vô tình thương (1)
 • Chương 695: Đa tinh tồng bị vô tình thương (2)
 • Chương 696: Yêu nàng yêu đến giết nàng (1)
 • Chương 697: Yêu nàng yêu đến giết nàng (2)
 • Chương 698: Yêu hận triền miên (1)
 • Chương 699: Yêu hận triền miên (2)
 • Chương 700: Chút tài mọn (1)
 • Chương 701: Chút tài mọn (2)
 • Chương 702: Cuối đường của kiêu hùng (1)
 • Chương 703: Cuối đường của kiêu hùng (2)
 • Chương 704: Cơ hội (1)
 • Chương 705: Cơ hội (2)
 • Chương 706: Đại chiến Lê Dương (1)
 • Chương 707: Đại chiến Lê Dương (2)
 • Chương 708: Đại chiến Lê Dương (3)
 • Chương 709: Song hùng hội (1)
 • Chương 710: Song hùng hội (2)
 • Chương 711: Tàn nguyệt loan đao (1)
 • Chương 712: Tàn nguyệt loan đao (2)
 • Chương 713: Đại quyết đấu (1)
 • Chương 714: Đại quyết đấu (2)
 • Chương 715: Binh tới tướng ngăn (1)
 • Chương 716: Binh tới tướng ngăn (2)
 • Chương 717: Binh tới tướng ngăn (3)
 • Chương 718: Lão mưu thâm tính (1)
 • Chương 719: Lão mưu thâm tính (2)
 • Chương 720: Ai vào địa ngục? (1)
 • Chương 721: Ai vào địa ngục? (2)
 • Chương 722: Lưỡng nan(2)
 • Chương 723: Lưỡng nan (3)
 • Chương 724: Sét đánh (1)
 • Chương 725: Sét đánh (2)
 • Chương 726: Sét đánh (3)
 • Chương 727: Sét đánh (4)
 • Chương 728: Chỉ có thể sống một (1)
 • Chương 729: Chỉ có thể sống một (2)
 • Chương 730: Đã muộn (1)
 • Chương 731: Đã muộn (2)
 • Chương 732: Đấu tâm cơ (1)
 • Chương 733: Đấu tâm cơ (2)
 • Chương 734: Một trận chiến kinh thiên (1)
 • Chương 735: Một trận chiến kinh thiên (2)
 • Chương 736: Một trận chiến kinh thiên (3)
 • Chương 737: Một trận chiến kinh thiên (4)
 • Chương 738: Ám chiến (1)
 • Chương 739: Ám chiến (2)
 • Chương 740: Tranh tiên (1)
 • Chương 741: Tranh tiên (2)
 • Chương 742: Chia cắt (1)
 • Chương 743: Chia cắt (2)
 • Chương 744: Thiên tử kiếm (1)
 • Chương 745: Thiên tử kiếm (2)
 • Chương 746: Ban đêm nói chuyện (1)
 • Chương 747: Ban đêm nói chuyện (2)
 • Chương 748: Kế nghi binh (1)
 • Chương 749: Kế nghi binh (2)
 • Chương 750: Lời đồn nổi lên bốn phía (1)
 • Chương 751: Lời đồn nồi lên bốn phía (2)
 • Chương 752: Dụng tâm lương khổ (1)
 • Chương 753: Dụng tâm lương khổ (2)
 • Chương 754: Phân phi (1)
 • Chương 755: Phân phi (2)
 • Chương 756: Thẳm thấu (1)
 • Chương 757: Thẳm thấu (2)
 • Chương 758: Hư hư thực thực (1)
 • Chương 759: Hư hư thực thực (2)
 • Chương 760: Phi thường đạo (1)
 • Chương 761: Phi thường đạo (2)
 • Chương 762: Ám chiêu (1)
 • Chương 763: Ám chiêu (2)
 • Chương 764: Mua dây buộc mình (1)
 • Chương 765: Mua dây buộc mình (2)
 • Chương 766
 • Chương 767: Liêu Đông (1)
 • Chương 768: Liêu Đông (2)
 • Chương 769: Gặp Đại Bẳng (1)
 • Chương 770: Vương đồ bá nghiệp (1)
 • Chương 771: Vương đồ bá nghiệp (2)
 • Chương 772: Đại sự không ồn (1)
 • Chương 773: Đại sự không ổn (2)
 • Chương 774: Tái khởi sóng gió (1)
 • Chương 775: Tái khời sóng 2ÌÓ (2)
 • Chương 776: Tri ân báo đáp (1)
 • Chương 777: Tri ân báo đáp (2)
 • Chương 778: Uyên ương số khổ (1)
 • Chương 779: Uyên ương số khổ (2)
 • Chương 780: Ba bước đi (1)
 • Chương 781: Ba bước đi (2)
 • Chương 782: Rút củi dưới đáy nồi (1)
 • Chương 783: Rút củi dưới đáy nồi (2)
 • Chương 784: Hại người hại mình (1)
 • Chương 785: Chết không nhắm mắt
 • Chương 786: Chết không nhắm mắt (2)
 • Chương 787: Nửa khối ngọc (1)
 • Chương 788: Nửa khối ngọc (2)
 • Chương 789: Tương Dương phong vân (1)
 • Chương 790: Tương Dương phong vân (2)
 • Chương 791: Cao thủ đối danh tướng (1)
 • Chương 792: Cao thủ đối danh tướng (2)
 • Chương 793: Định Quân thương (1)
 • Chương 794: Định Quân thương (2)
 • Chương 795: Binh quỷ thần tốc (1)
 • Chương 796: Binh quỷ thần tốc (2)
 • Chương 797: Đoạt quan (1)
 • Chương 798: Đoạt quan (2)
 • Chương 799: Đoạt quan (3)
 • Chương 800: Phá thành nỏ (1)
 • Chương 801: Phá thành nỏ (2)
 • Chương 802: Sát phá lang (2)
 • Chương 803: Thoát hiểm (1)
 • Chương 804: Thoát hiểm (2)
 • Chương 805: Can qua diệu nhật (1)
 • Chương 806: Can qua diệu nhật (2)
 • Chương 807: Thế như chẻ tre (1)
 • Chương 808: Thế như chẻ tre (2)
 • Chương 809: Muốn chiến thì chiến! (1)
 • Chương 810: Kẻ mạo phạm, chết (1)
 • Chương 811: Kẻ mạo phạm, chết (2)
 • Chương 812: Tái chiến Đột Quyết (2)
 • Chương 813: Dụ ra để giết (1)
 • Chương 814: Dụ ra để giết (2)
 • Chương 815: Bằng mặt không bằng lòng (1)
 • Chương 816: Bằng mặt không bằng lòng (2)
 • Chương 817: Bản sắc nam nhi (1)
 • Chương 818: Bản sắc nam nhi (2)
 • Chương 819: Nội bộ mâu thuẫn (1)
 • Chương 820: Nội bộ mâu thuẫn (2)
 • Chương 821: Không phải thân huynh đệ (2)
 • Chương 822: Không phải thân huynh đệ (3)
 • Chương 823: Hung thủ chân chính (2)
 • Chương 824: Hung thủ chân chính (3)
 • Chương 825: Hung thủ chân chính (4)
 • Chương 826: Vàng thau lẫn lộn (1)
 • Chương 827: Thiết giáp hùng phong (2)
 • Chương 828: Hư hư thực thực (1)
 • Chương 829: Hư hư thực thực (2)
 • Chương 830: Thảo mộc thành binh (1)
 • Chương 831: Thảo mộc thành binh (2)
 • Chương 832: Đại hoạch toàn thắng (1)
 • Chương 833: Đại hoạch toàn thắng (2)
 • Chương 834: Đại hoạch toàn thắng (3)
 • Chương 835: Đại hoạch toàn thắng (4)
 • Chương 836: Chịu chết (1)
 • Chương 837: Chịu chết (2)
 • Chương 838: Chịu chết (3)
 • Chương 839: Trượng phu làm việc (1)
 • Chương 840: Trượng phu làm việc (2)
 • Chương 841: Trượng phu làm việc (3)
 • Chương 842: Trượng phu làm việc (4)
 • Chương 843: Đuôi cùng đánh mạnh (3)
 • Chương 844: Ai thật ai giã? (1)
 • Chương 845: Ai thật ai giã? (2)
 • Chương 846: Ai thật ai giã? (3)
 • Chương 847: Khúc chung nhân tán(l)
 • Chương 848: Khúc chung nhân tán (2)
 • Chương 849: Thiên hạ hữu địch (1)
 • Chương 850: Thiên hạ hữu địch (2)
 • Chương 851: Ngựa đạp Liêu Đông (1)
 • Chương 852: Ngựa đạp Liêu Đông (2)
 • Chương 853: Mưa gió hội Hà Đông (1)
 • Chương 854: Mưa gió hội Hà Đông (2)
 • Chương 855: Mưa gió hội Hà Đông (3)
 • Chương 856: Tai họa sát nách (1)
 • Chương 857: Tai họa sát nách (2)
 • Chương 858: Tai họa sát nách (4)
 • Chương 859: Thập diện mai phục (1)
 • Chương 860: Thập diện mai phục (2)
 • Chương 861: Thập diện mai phục (3)
 • Chương 862: Thập diện mai phục (4)
 • Chương 863: Dư âm chưa bình (1)
 • Chương 864: Dư âm chưa bình (2)
 • Chương 865: Dư âm chưa bình (3)
 • Chương 866: Dư âm chưa bình (4)
 • Chương 867: Được làm vua thua làm giặc (1)
 • Chương 868: Được làm vua thua làm giặc (2)
 • Chương 869
 • Chương 870: Phá toái thời không (1)
 • Chương 871: Phá toái thời không (2)
 • Chương 872: Phá toái thời không (3)
 • Chương 873: Phá toái thời không (4)
 • Chương 874: Phong thanh
 • Chương 875: Phong thanh – Đại kết cục
 • Giới Thiệu Truyện

  – Thịnh thế Đường triều có thể nói là điểm sáng chói nhất trong lịch sử trung hoa, bởi xét về khía cạnh lãnh thổ lẫn văn hóa, đế chế này có phần nổi bật hơn cả nhà Hán khi ảnh hưởng và móng vuốt của nó lan tràn khắp cả thế giới. Không những vậy, Đường Thái Tông Lý Thế Dân còn được công nhận là một trong những đại đế thế giới đầy quyền lực nhất. Chính vì ánh sáng quang huy của triều đại này quá rực rỡ, mơ hồ che đựng hết thảy diễn biến lịch sử thời đại xung quanh nó khiến người khác lãng quên đi nhà Tùy, một triều đại đoản mệnh nhưng nếu so sánh về ý nghĩa lịch sử với nhà Đường chỉ có hơn không kém.

  – Từ sau Tam Quốc tranh hùng, họ Tư Mã thống nhất trung hoa lập nên Tây Tấn. Trải qua trăm năm suy thịnh, loạn Bát Vương nổi lên, người Hung Nô trỗi dậy khiến Tây Tấn như băng rã, tan thành nhiều quốc gia nhỏ, đánh nhau không ngớt suốt mấy trăm năm. Dương Kiên tài cao xuất thế, tuy cướp ngôi của chính cháu mình, lại có công thống nhất trung hoa, lập ra triều Tùy, kết thúc 400 năm chiến loạn. Đại Tùy thịnh thế nhất thời, giang sơn trải rộng khắp thiên hạ, binh nhung mã giáp cường tráng, người tài khắp chốn. Tùy Dạng Đế nối ngôi, hoang dâm bạo ngược, tiêu xài xa xỉ, xây kênh Đại Vận Hà lại 3 lần chinh phạt Triều Tiên khiến triều đình lụng bại, đất nước kiệt quệ, dân chúng oán ghét. Chư hầu khắp nơi nổi dậy đánh Tùy.

  Có thể bạn thích sách  Đấu Phá Thương Khung

  – Năm 616, bất chấp lời khuyên ngăn của triều thần ở Đông Đô, bất chấp khắp nơi chiến loạn, Dạng Đế lần thứ 3 tuần hành Giang Nam. Đường đi chưa xong, đường về đã bị các chư hầu chặn đứt, vua trở thành kẻ lưu vong rồi bị chính Thống Lĩnh Cấm Vệ Quân Vũ Văn Hóa Cập giết chết. Phía trên là chính sử ghi lại, Dạng Đế đẹp trai giỏi võ, rành rẽ binh pháp mới 20 tuổi một mình chỉ huy quân đội đánh dẹp giang sơn cho vua cha. Có phần tương tự Tần Vương Lý Thế Dân, chỉ tiếc về sau trở thành một bạo chúa bị người thiên hạ phỉ nhổ, sử sách lên án. Sử sách đôi lúc còn hoang đường hơn sắc đẹp. Tùy mỗi người một cách diễn giải.

  – Hắn xuyên qua thời gian, không gian trở về thời Tùy Mạt. Ở đây hắn không muốn làm cái gì thiên hạ anh hùng, cũng không muốn làm chư hầu tranh thiên hạ. Vốn xuất sinh đã trở thành thiếu trại chủ của một trại cướp, hắn vốn nghĩ làm cướp cũng tốt, cất dấu tài bảo đủ rồi thì tìm một nơi sanh sống khoái lạc. Không nghĩ đến lão cha một mực muốn hoàn lương, hắn lại nghĩ có thể làm thương nhân buôn ngựa cũng được, đến lúc thiên hạ đại loạn, ta ngồi 1 chỗ chờ thiên hạ anh hùng, Lý Uyên, Lý Thế Dân, Đậu Kiến Đức, Vương Thế Sung tới xin xỏ cũng là một việc rất có mặt mũi. Vậy rồi, một thân áo vải hắn dấn thân vào giang hồ, du nhập vào bánh xe lịch sử. Xông Đại Mạc, đến Đông Đô, qua Giang Nam, càng đi nhiều hắn càng nhận ra lịch sử vốn không đáng tin tưởng.

  Có thể bạn thích sách  Bất Diệt Kiếm Thể

  – Thiên hạ rối loạn, Thiên thư xuất thế, Bố Y tung hoành. Hắn lại là cái kia Tiêu Bố Y, là cái kia đáng sợ thiên thư trong truyền thuyết. Hắn được vạn người kính ngưỡng, chư hầu trong thiên hạ run sợ. Đường Vương Lý Uyên xưng huynh gọi đệ, Thái Tổ Lý Thế Dân xem như mục tiêu cần phải vượt qua. Chỉ có điều, người muốn giết hắn càng ngày lại càng nhiều. Thái Bình Đạo Giáo, Côn Luân thiên hạ đệ nhất cao thủ, đệ nhất danh tướng Trương Tu Đà, Thiên Nhai Phù Bình Cư, đứng đầu Đông Đô Hoàng Phủ Vô Dật, Mưu môn Lưu Văn Tĩnh. Tiêu Bố Y lúc này đã không còn là lúc trước thiếu niên vô tri, một thân áo vải chỉ mong bình an sống qua ngày. Hắn lúc này nhân nghĩa động thiên hạ, một tay nắm nửa giang sơn, trí mưu có thể đẩy thiên hạ kiêu hùng vào cảnh vạn kiếp bất phục, võ công có thể đi lại như giỡn chơi, lấy đầu tướng địch giữa trăm vạn loạn quân…