Cinque Terre

Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Lo sợ trở thành kẻ nghèo hèn bị cướp sạch
 • Chương 2: Con đực không tin tưởng được
 • Chương 3: Sủng vật của ta
 • Chương 4: Vừa ngốc nghếch lại vừa hay khóc
 • Chương 5: Chụt miệng một cái
 • Chương 6: Rất biết điều, rất nịnh nọt
 • Chương 7: Nhất cố khuynh thành
 • Chương 8: Chưa từng thấy mỹ nữ ah?
 • Chương 9: Hương vị hôn môi
 • Chương 10: Cửa hàng son phấn
 • Chương 11
 • Chương 12
 • Chương 13
 • Chương 14
 • Chương 15
 • Chương 16
 • Chương 17
 • Chương 18
 • Chương 19
 • Chương 20
 • Chương 21
 • Chương 22
 • Chương 23
 • Chương 24
 • Chương 25
 • Chương 26
 • Chương 27
 • Chương 28
 • Chương 29
 • Chương 30
 • Chương 31
 • Chương 32
 • Chương 33
 • Chương 34
 • Chương 35
 • Chương 36
 • Chương 37
 • Chương 38
 • Chương 39
 • Chương 40: Thiên đình lo lắng gặp quỷ
 • Chương 41
 • Chương 42: Buồn bực không nói nên lời
 • Chương 43: Nổi danh mà không hề hay biết
 • Chương 44
 • Chương 45: Mộng đẹp trong men say
 • Chương 46
 • Chương 47
 • Chương 48
 • Chương 49
 • Chương 50
 • Chương 51: Chỗ dựa của hồ ly (2)
 • Chương 52: Một mình (1)
 • Chương 53: Một mình (2)
 • Chương 54: Một ngàn năm ngắn ngủi!
 • Chương 55: Một ngàn năm ngắn ngủi!(2)
 • Chương 56: Hậu quả rất nghiêm trọng
 • Chương 57: Đã xảy ra chuyện (P1)
 • Chương 58: Đã xảy ra chuyện (P2)
 • Chương 59: Vừa Lạnh Lại Vừa Nóng (P1)
 • Chương 60: Vừa Lạnh Lại Vừa Nóng (P2)
 • Chương 61: Tuyển người trấn ma (P1)
 • Chương 62: Tuyển người trấn ma (P2)
 • Chương 63: Tiểu bạch hồ được đưa tới cửa(1)
 • Chương 64: Tiểu bạch hồ được đưa tới cửa(2)
 • Chương 65: Âm nhầm dương sai(1)
 • Chương 66: Âm nhầm dương sai(2)
 • Chương 67: Bị con mèo lừa bán(1)
 • Chương 68: Bị con mèo lừa bán(2)
 • Chương 69: Gặp lại cũng khổ mà không gặp cũng khổ (1)
 • Chương 70: Gặp lại cũng khổ mà không gặp cũng khổ (2)
 • Chương 71: Hoa si tới cửa
 • Chương 72: Chuyện lạ ở Địa Phủ
 • Chương 73: Sát Thần Thần Bí (1+2)
 • Chương 74: Hắc Miêu Đột Kích (1+2)
 • Chương 75: Dung mạo đẹp cũng là sai!
 • Chương 76: Ngủ cùng một chỗ
 • Chương 77: Họa này cũng là phúc
 • Chương 78: Độc Kế
 • Chương 79: Sử dụng uy thế của hồ
 • Chương 80: Tiểu Hồ Ly lặng lẽ thăng cấp (p1)
 • Chương 81: Tiểu Hồ Ly lặng lẽ thăng cấp (p2)
 • Chương 82: Đàm phán dưới bầu không khí hữu nghị (1+2)
 • Chương 83: Đàm phán dưới bầu không khí hữu nghị (3)
 • Chương 84: Đàm phán dưới bầu không khí hữu nghị (4)
 • Chương 85: Đập vào thiết bản!
 • Chương 86: Cùng nhau xuống địa ngục (P1)
 • Chương 87: Cùng nhau xuống địa ngục (P2)
 • Chương 88: Ngươi phải bảo vệ ta
 • Chương 89: Ta muốn đánh ngươi
 • Chương 90: Tiễn người ra đi, đi xa ngàn dặm (P1)
 • Chương 91: Tiễn người ra đi, đi xa ngàn dặm (P2)
 • Chương 92: Ác quỷ cản đường (P1)
 • Chương 93: Ác quỷ cản đường (P2)
 • Chương 94: Gặp lại ngoài ý muốn(1)
 • Chương 95: Gặp lại ngoài ý muốn(2)
 • Chương 96: Đồ ăn hương vị rất khá (1)
 • Chương 97: Đồ ăn hương vị rất khá (2)
 • Chương 98: Cách huấn luyện ở Địa ngục (1)
 • Chương 99: Cách huấn luyện ở Địa ngục (2)
 • Chương 100: Vì yêu nên sợ hãi (1)
 • Chương 101: Vì yêu nên sợ hãi (2)
 • Chương 102: Xông vào cửa vì bạch hồ ly (1)
 • Chương 103: Xông vào cửa vì bạch hồ ly (2)
 • Chương 104: Bạch hồ rất hung dữ (1)
 • Chương 105: Bạch hồ rất hung dữ (2)
 • Chương 106: Bị ăn trong giấc mộng (1)
 • Chương 107: Bị ăn trong giấc mộng (2)
 • Chương 108: Người trong lòng (1)
 • Chương 109: Người trong lòng (2)
 • Chương 110: Điều Kiện Trao ĐổI (1)
 • Chương 111: Điều Kiện Trao ĐổI (2)
 • Chương 112: Kế lâu dài (1)
 • Chương 113: Kế lâu dài (2)
 • Chương 114: Điểu nhân sư huynh (1)
 • Chương 115: Điểu nhân sư huynh (2)
 • Chương 116: Chạy rồi hãy nói (1)
 • Chương 117: Chạy rồi hãy nói (2)
 • Chương 118: Chờ gia trưởng (1)
 • Chương 119: Chờ gia trưởng (2)
 • Chương 120: Đàm phán (1)
 • Chương 121: Đàm phán (2)
 • Chương 122: Ổn định tâm tư
 • Chương 123: Đực và Cái (1)
 • Chương 124: Đực và Cái (2)
 • Chương 125: Muốn làm hồ ly (1)
 • Chương 126: Muốn làm hồ ly (2)
 • Chương 127: Bị hồ ly mê hoặc (1)
 • Chương 128: Bị hồ ly mê hoặc (2)
 • Chương 129: Của hồi môn của sư huynh (1)
 • Chương 130: Của hồi môn của sư huynh (2)
 • Chương 131: Của hồi môn của sư huynh (3 & 4)
 • Chương 132: Thiên tài của thiên tài (1)
 • Chương 133: Thiên tài của thiên tài (2)
 • Chương 134: Đều từ tấm lòng (1)
 • Chương 135: Đều từ tấm lòng (2)
 • Chương 136: Tiên binh hậu lễ (1)
 • Chương 137: Tiên binh hậu lễ (2)
 • Chương 138: Bên trọng bên khinh (1)
 • Chương 139: Bên trọng bên khinh (2)
 • Chương 140: Ta không phải sủng vật (1)
 • Chương 141: Ta không phải sủng vật (2)
 • Chương 142: Lấy vợ hồ ly (1)
 • Chương 143: Lấy vợ hồ ly (2)
 • Chương 144: Dụ dỗ thất bại (1)
 • Chương 145: Dụ dỗ thất bại (2)
 • Chương 146: Lôi đài thi đấu ở địa phủ (1)
 • Chương 147: Lôi đài thi đấu ở địa phủ (2)
 • Chương 148: Ám sát (1)
 • Chương 149: Ám sát (2)
 • Chương 150: Trận chiến ác liệt (1)
 • Chương 151: Trận chiến ác liệt (2)
 • Chương 152: Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy (1)
 • Chương 153: Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy (2)
 • Chương 154: Hồ ly mạnh nhất trong lịch sử (1)
 • Chương 155: Hồ ly mạnh nhất trong lịch sử (2)
 • Chương 156: Minh sát (1)
 • Chương 157: Minh sát (2)
 • Chương 158: Dẫn về nhà nuôi (1)
 • Chương 159: Dẫn về nhà nuôi (2)
 • Chương 160: Ngươi nhất định phải chết (1)
 • Chương 161: Ngươi nhất định phải chết (2)
 • Chương 162: Ác nam chăm sóc (1)
 • Chương 163: Ác nam chăm sóc (2)
 • Chương 164: Chỉ số thông minh thoái hóa (1)
 • Chương 165: Chỉ số thông minh thoái hóa (2)
 • Chương 166: Ta cũng nghe lời ngươi (1)
 • Chương 167: Ta cũng nghe lời ngươi (2)
 • Chương 168: Bích Bích làm mai mối (1)
 • Chương 169: Bích Bích làm mai mối (2)
 • Chương 170: Lời hứa hẹn của Minh Ất (1)
 • Chương 171: Lời hứa hẹn của Minh Ất (2)
 • Chương 172: Có âm mưu (1)
 • Chương 173: Có âm mưu (2)
 • Chương 174: Ôn tuyền (1)
 • Chương 175: Ôn tuyền (2)
 • Chương 176: Âm mưu phơi nắng thành dương mưu (1)
 • Chương 177: Âm mưu phơi nắng thành dương mưu (2)
 • Chương 178: Ngươi có muốn mắc mưu hay không (1)
 • Chương 179: Ngươi có muốn mắc mưu hay không (2)
 • Chương 180: Ôn tuyền thủy hoạt (1)
 • Chương 181: Ôn tuyền thủy hoạt (2)
 • Chương 182: Ngụy biện (1)
 • Chương 183: Ngụy biện (2)
 • Chương 184: Trêu hoa ghẹo nguyệt (1)
 • Chương 185: Trêu hoa ghẹo nguyệt (2)
 • Chương 186: Học ‘làm người” (1)
 • Chương 187: Học ‘làm người” (2)
 • Chương 188: Tìm con rể khó, tìm con rể tốt càng khó (1)
 • Chương 189: Tìm con rể khó, tìm con rể tốt càng khó (2)
 • Chương 190: Công chúa cũng không phải người tốt (1)
 • Chương 191: Công chúa cũng không phải người tốt (2)
 • Chương 192: Không chịu nổi một đòn (1)
 • Chương 193: Không chịu nổi một đòn (2)
 • Chương 194: Thần tượng hồ ly (1&2)
 • Chương 195: Hâm mộ ta đi (1)
 • Chương 196: Hâm mộ ta đi (2)
 • Chương 197: Tâm sự của Bạch Bạch (1)
 • Chương 198: Tâm sự của Bạch Bạch (2)
 • Chương 199: Lời đồn đại nhảm nhí (1)
 • Chương 200: Lời đồn đại nhảm nhí (2)
 • Chương 201: Ân oán chuyện xưa (1)
 • Chương 202: Ân oán chuyện xưa (2)
 • Chương 203: Ân oán chuyện xưa (3)
 • Chương 204: Phong lưu cùng lãnh đạm (1 & 2)
 • Chương 205: Người khác cầm thú (1)
 • Chương 206: Người khác cầm thú (2)
 • Chương 207: Khóa học tình dục (1)
 • Chương 208: Khóa học tình dục (2)
 • Chương 209: Gặp đường sống trong chỗ chết (1)
 • Chương 210: Gặp đường sống trong chỗ chết (2)
 • Chương 211: Nhắc lại chuyện cũ (1)
 • Chương 212: Nhắc lại chuyện cũ (2)
 • Chương 213: Chịu bảo vệ hồ ly (1)
 • Chương 214: Chịu bảo vệ hồ ly (2)
 • Chương 215: Liên lụy đồng tộc (1)
 • Chương 216: Liên lụy đồng tộc (2)
 • Chương 217: Hết hồn (1&2)
 • Chương 218: Hồ mị (1&2)
 • Chương 219: Đồng lõa (1)
 • Chương 220: Đồng lõa (2)
 • Chương 221: Quái nhân tà dị (1)
 • Chương 222: Quái nhân tà dị (2)
 • Chương 223: Gặp lại (1 & 2)
 • Chương 224: Sờ soạng trộm hương
 • Chương 225: Nấu cơm trước cầu hôn sau (1)
 • Chương 226: Nấu cơm trước cầu hôn sau (2)
 • Chương 227: Thề không thể loạn phát(1)
 • Chương 228: Thề không thể loạn phát(2)
 • Chương 229: Ấm áp (1)
 • Chương 230: Ấm áp (2)
 • Chương 231: Nghịch thiên tu luyện pháp thuật (1)
 • Chương 232: Nghịch thiên tu luyện pháp thuật (2)
 • Chương 233: Sinh tử kiếp (1)
 • Chương 234: Sinh tử kiếp (2)
 • Chương 235: Phát hiện của Tiểu Hắc (1 & 2)
 • Chương 236: Ta tin tưởng ngươi (1)
 • Chương 237: Ta tin tưởng ngươi (2)
 • Chương 238: Tương kế tựu kế (1)
 • Chương 239: Tương kế tựu kế (2)
 • Chương 240: Ngươi là phiếu cơm dài hạn (1)
 • Chương 241: Ngươi là phiếu cơm dài hạn (2)
 • Chương 242: Hẹn hò trước khi cưới (1)
 • Chương 243: Hẹn hò trước khi cưới (2)
 • Chương 244: Thần tiên lôi kéo tráng đinh (1)
 • Chương 245: Thần tiên lôi kéo tráng đinh (2)
 • Chương 246: Cầu xin người thương giúp đỡ (1)
 • Chương 247: Cầu xin người thương giúp đỡ (2)
 • Chương 248: Một lần trêu chọc
 • Chương 249: Một lần giải quyết ba chuyện?
 • Chương 250: Tiên hoa có độc?
 • Chương 251: Chẳng qua chỉ là đồ chơ
 • Chương 252: Cũng không phải thứ gì tốt
 • Chương 253: Ta sẽ theo ngươi
 • Một con bạch hồ ly tinh siêu xinh đẹp, siêu ngây thơ, cũng siêu ngu T__T bị một tên tu tiên ác ma gian xảo dụ dỗ lừa ăn sạch. Cái gì mà “luyện song tu”, “trò chơi hôn nhẹ”… Ai mới là cáo già gian ác ăn thịt tiểu bạch thỏ đây? Mời bạn cùng đọc sẽ rõ nhé!^^

  Có thể bạn thích sách  Bạch Cốt Lâm