Cinque Terre

Dòng Thác Cuốn

Tác giả :
Thể Loại : Truyện Ngắn - Ngôn Tình
EPUB

Dòng Thác Cuốn là câu chuyện trong cái dinh cơ giầu có của nhà họ Cao tại Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên. Trong cái gia đình Tứ đại đồng đường này bốn thế hệ sống chung với nhau, cùng với rất nhiều gia nhân nô tỳ. Đó là một hình ảnh tương phản giữa nước Trung Hoa cổ và những đợt sóng mới trào dâng lên để hủy diệt cái xã hội cổ ấy, được biểu thị trong đời sống hàng ngày của nhà họ Cao, và đặc biệt là ba anh em nhà họ Cao còn trẻ là Cao Giác Tân, Cao Giác Dân và Cao Giác Tuệ.

Có thể bạn thích sách  Tổng Tài Là Lão Gia