Cinque Terre

Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê

Tác giả :
Thể Loại : Truyện Ngắn - Ngôn Tình
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Moi tim mà chết, loạn thế (1)
 • Chương 2: Moi tim mà chết, loạn thế (2)
 • Chương 3: Vạn năm sau, sống lại (1)
 • Chương 4: Vạn năm sau, sống lại (2)
 • Chương 5: Vong ân phụ nghĩa, tra nam (1)
 • Chương 6: Vong ân phụ nghĩa, tra nam (2)
 • Chương 7: Nhặt được mỹ nam, cứu người (1)
 • Chương 8: Nhặt được mỹ nam, cứu người (2)
 • Chương 9: Nhặt được mỹ nam, cứu người (3)
 • Chương 10: Nhặt được mỹ nam, cứu người (4)
 • Chương 11: Thẩm tra, hãm hại (1)
 • Chương 12: Thẩm tra, hãm hại (2)
 • Chương 13: Thẩm tra, hãm hại (3)
 • Chương 14: Thẩm tra, hãm hại (4)
 • Chương 15: Tiến đến đông nhạc, ám sát (1)
 • Chương 16: Tiến đến đông nhạc, ám sát (2)
 • Chương 17: Tiến đến đông nhạc, ám sát (3)
 • Chương 18: Tiến đến đông nhạc, ám sát (4)
 • Chương 19: Linh mạch thức tỉnh, ngũ hành
 • Chương 20: Triệu hoán, hỏa diễm thanh điểu (1)
 • Chương 21: Triệu hoán, hỏa diễm thanh điểu (2)
 • Chương 22: Lần đầu đến đông nhạc, phiền toái (1)
 • Chương 23: Lần đầu đến đông nhạc, phiền toái (2)
 • Chương 24: Lần đầu đến đông nhạc, phiền toái (3)
 • Chương 25: Lần đầu đến đông nhạc, phiền toái (4)
 • Chương 26: Công hội triệu hoán sư (1)
 • Chương 27: Công hội triệu hoán sư (2)
 • Chương 28: Công hội triệu hoán sư (3)
 • Chương 29: Công hội triệu hoán sư (4)
 • Chương 30: Thức ăn của tiểu thanh (1)
 • Chương 31: Thức ăn của tiểu thanh (2)
 • Chương 32: Thức ăn của tiểu thanh (3)
 • Chương 33: Nhẫn bách vũ, nằm mộng (1)
 • Chương 34: Nhẫn bách vũ, nằm mộng (2)
 • Chương 35: Nhẫn bách vũ, nằm mộng (3)
 • Chương 36: Nhẫn bách vũ, nằm mộng (4)
 • Chương 37: Phi hồng chi nguyệt, cự tuyệt (1)
 • Chương 38: Phi hồng chi nguyệt, cự tuyệt (2)
 • Chương 39: Linh thuật, bạo liệt lưu hỏa
 • Chương 40: Trường thi đấu, thắng liên tiếp (1)
 • Chương 41: Kỹ năng thi đấu, thắng liên tiếp (2)
 • Chương 42: Kỹ năng thi đấu, thắng liên tiếp (3)
 • Chương 43: Kỹ năng thi đấu, thắng liên tiếp (4)
 • Chương 44: Kỹ năng thi đấu, thắng liên tiếp (5)
 • Chương 45: Kỹ năng thi đấu, thắng liên tiếp (6)
 • Chương 46: Kỹ năng thi đấu, thắng liên tiếp (7)
 • Chương 47: Thăng cấp, triệu hoán sĩ trung giai
 • Chương 48: Quyết đấu với hạ lâu trinh (1)
 • Chương 49: Quyết đấu với hạ lâu trinh (2)
 • Chương 50: Quyết đấu với hạ lâu trinh (3)
 • Chương 51: Thi độc hoa
 • Chương 52: Vô trần bảng, khiêu chiến (1)
 • Chương 53: Vô trần bảng, khiêu chiến (2)
 • Chương 54: Vô trần bảng, khiêu chiến (3)
 • Chương 55: Vô trần bảng, khiêu chiến (4)
 • Chương 56: Mãn tư chất, hỏa diễm thanh điểu (1)
 • Chương 57: Mãn tư chất, hỏa diễm thanh điểu (2)
 • Chương 58: Mãn tư chất, hỏa diễm thanh điểu (3)
 • Chương 59: Liệt danh vô trần bảng (1)
 • Chương 60: Liệt danh vô trần bảng (2)
 • Chương 61: Tạm biệt dạ quân mạc (1)
 • Chương 62: Tạm biệt dạ quân mạc (2)
 • Chương 63: Tạm biệt Dạ Quân Mạc (3)
 • Chương 64: Vô trần tửu lâu (1)
 • Chương 65: Vô trần tửu lâu (2)
 • Chương 66: Cực phẩm linh tửu, hợp tác (1)
 • Chương 67: Cực phẩm linh tửu, hợp tác (2)
 • Chương 68: Cực phẩm linh tửu, hợp tác (3)
 • Chương 69: Doanh địa tiềm long, lên núi (1)
 • Chương 70: Doanh địa tiềm long, lên núi (2)
 • Chương 71: Long tuyền (1)
 • Chương 72: Long tuyền (2)
 • Chương 73: Long tuyền (3)
 • Chương 74: Long tuyền (4)
 • Chương 75: Long tuyền (5)
 • Chương 76: Chu gia trả thù, mất mặt (1)
 • Chương 77: Chu gia trả thù, mất mặt (2)
 • Chương 78: Chu gia trả thù, mất mặt (3)
 • Chương 79: Chu gia trả thù, mất mặt (4)
 • Chương 80: Chu gia trả thù, mất mặt (5)
 • Chương 81: Bán đấu giá, địa nguyên chân hỏa (1)
 • Chương 82: Bán đấu giá, địa nguyên chân hỏa (2)
 • Chương 83: Bán đấu giá, địa nguyên chân hỏa (3)
 • Chương 84: Bán đấu giá, địa nguyên chân hỏa (4)
 • Chương 85: Bạch vũ phẫn nộ (1)
 • Chương 86: Bạch vũ phẫn nộ (2)
 • Chương 87: Dưỡng thương (1)
 • Chương 88: Dưỡng thương (2)
 • Chương 89: Dưỡng thương (3)
 • Chương 90: Dưỡng thương (4)
 • Chương 91: Mỹ nhân hương
 • Chương 92: Kết cục
 • Chương 93: Nhạc Kỳ Nhân
 • Chương 94: Bài danh thi đấu, tiêu diệt (1)
 • Chương 95: Bài danh thi đấu, tiêu diệt (2)
 • Chương 96: Bài danh thi đấu, tiêu diệt (3)
 • Chương 97: Bài danh thi đấu, tiêu diệt (4)
 • Chương 98: Bài danh thi đấu, tiêu diệt (5)
 • Chương 99: Gặp chuyện không may, đông nhạc nguy cơ (1)
 • Chương 100: Gặp chuyện không may, đông nhạc nguy cơ (2)
 • Chương 101: Gặp chuyện không may, đông nhạc nguy cơ (3)
 • Chương 102: Hang ổ thổ phỉ (1)
 • Chương 103: Hoang ổ thổ phỉ (2)
 • Chương 104: Hang ổ thổ phỉ (3)
 • Chương 105: Hang ổ thổ phỉ (4)
 • Chương 106: Đầu nguồn long tuyền, trầm luân (1)
 • Chương 107: Đầu nguồn long tuyền, trầm luân (2)
 • Chương 108: Đầu nguồn long tuyền , trầm luân (3)
 • Chương 109: Bài danh cuối cùng (1)
 • Chương 110: Bài danh cuối cùng (2)
 • Chương 111: Bài danh cuối cùng (3)
 • Chương 112: Triệu hoán đại hội, quy tắc (1)
 • Chương 113: Triệu hoán đại hội, quy tắc (2)
 • Chương 114: Gặp mặt cừu nhân (1)
 • Chương 115: Gặp mặt cừu nhân (2)
 • Chương 116: Đại hội bắt đầu, con bài chưa lật (1)
 • Chương 117: Đại hội bắt đầu, con bài chưa lật (2)
 • Chương 118: Thiên tài tụ tập, bất phàm (1)
 • Chương 119: Thiên tài tụ tập, bất phàm (2)
 • Chương 120: Thiên tài tụ tập, bất phàm (3)
 • Chương 121: Thiên tài tụ tập, bất phàm (4)
 • Chương 122: Bày ra thực lực, lên đài (1)
 • Chương 123: Bày ra thực lực, lên đài (2)
 • Chương 124: Bày ra thực lực, lên đài (3)
 • Chương 125: Giao đấu với bắc la, thịnh nộ (1)
 • Chương 126: Giao đấu với bắc la, thịnh nộ (2)
 • Chương 127: Giao đấu với bắc la, thịnh nộ (3)
 • Chương 128: Giao đấu với bắc la, thịnh nộ (4)
 • Chương 129: Giao đấu với bắc la, thịnh nộ (5)
 • Chương 130: Giao đấu với Bắc La, thịnh nộ (6)
 • Chương 131: Đứng đầu lục quốc, thỉnh cầu (1)
 • Chương 132: Đứng đầu lục quốc, thỉnh cầu (2)
 • Chương 133: Đứng đầu lục quốc, thỉnh cầu (3)
 • Chương 134: Quay về bắc la, cung yến (1)
 • Chương 135: Quay về bắc la, cung yến (2)
 • Chương 136: Quay về bắc la, cung yến (3)
 • Chương 137: Quay về bắc la, cung yến (4)
 • Chương 138: Quay về bắc la, cung yến (5)
 • Chương 139: Mỹ nữ đến, ăn dấm chua (1)
 • Chương 140: Mỹ nữ đến, ăn dấm chua (2)
 • Chương 141: Mỹ nữ đến, ăn dấm chua (3)
 • Chương 142: Tạm biệt bạch tử quỳnh, gặp chuyện không may (1)
 • Chương 143: Tạm biệt bạch tử quỳnh, gặp chuyện không may (2)
 • Chương 144: Tạm biệt bạch tử quỳnh, gặp chuyện không may (3)
 • Chương 145: Tạm biệt bạch tử quỳnh, gặp chuyện không may (4)
 • Chương 146: Tạm biệt bạch tử quỳnh, gặp chuyện không may (5)
 • Chương 147: Vây khốn, san bằng hoàng cung (1)
 • Chương 148: Vây khốn, san bằng hoàng cung (2)
 • Chương 149: Vây khốn, san bằng hoàng cung (3)
 • Chương 150: Vây khốn, san bằng hoàng cung (4)
 • Chương 151: Vây Khốn, San Bằng Hoàng Cung (5)
 • Chương 152: Vây Khốn, San Bằng Hoàng Cung (6)
 • Chương 153: Vây Khốn, San Bằng Hoàng Cung (7)
 • Chương 154: Vây khốn, san bằng Hoàng cung (8)
 • Chương 155: Bắc La diệt quốc, thăng cấp (1)
 • Chương 156: Bắc La diệt quốc, thăng cấp (2)
 • Chương 157: Bắc La diệt quốc, thăng cấp (3)
 • Chương 158: Bắc La diệt quốc, thăng cấp (4)
 • Chương 159: Bắc La diệt quốc, thăng cấp (5)
 • Chương 160: Bắc La diệt quốc, thăng cấp (6)
 • Chương 161: Bắc La diệt quốc, thăng cấp (7)
 • Chương 162: Đến Vô Trần Cung (1)
 • Chương 163: Đến Vô Trần Cung (2)
 • Chương 164: Đến Vô Trần Cung (3)
 • Chương 165: Đến Vô Trần Cung (4)
 • Chương 166: Đến Vô Trần Cung (5)
 • Chương 167: Đến Vô Trần Cung (6)
 • Chương 168: Kết thù, Tòng Nguyệt Cầm (1)
 • Chương 169: Kết thù, Tòng Nguyệt Cầm (2)
 • Chương 170: Kết thù, Tòng Nguyệt Cầm (3)
 • Chương 171: Kết thù, Tòng Nguyệt Cầm (4)
 • Chương 172: Quyết đấu, xa luân chiến (1)
 • Chương 173: Quyết đấu, xa luân chiến (2)
 • Chương 174: Quyết đấu, xa luân chiến (3)
 • Chương 175: Quyết đấu, xa luân chiến (4)
 • Chương 176: Quyết đấu, xa luân chiến (5)
 • Chương 177: Quyết đấu, xa luân chiến (6)
 • Chương 178: Bạo Liệt Lưu Hỏa, thăng cấp (1)
 • Chương 179: Bạo Liệt Lưu Hỏa, thăng cấp (2)
 • Chương 180: Bạo Liệt Lưu Hỏa, thăng cấp (3)
 • Chương 181: Bạo Liệt Lưu Hỏa, thăng cấp (4)
 • Chương 182: Bạo Liệt Lưu Hỏa, thăng cấp (5)
 • Chương 183: Ngạo thị Vô Trần Cung (1)
 • Chương 184: Ngạo thị Vô Trần Cung (2)
 • Chương 185: Ngạo thị Vô Trần Cung (3)
 • Chương 186: Ngạo thị Vô Trần Cung (4)
 • Chương 187: Mãnh thú Băng Nguyên (1)
 • Chương 188: Mãnh thú Băng Nguyên (2)
 • Chương 189: Mãnh thú Băng Nguyên (3)
 • Chương 190: May mắn hay xui xẻo (1)
 • Chương 191: May mắn hay xui xẻo (2)
 • Chương 192: May mắn hay xui xẻo (3)
 • Chương 193: May mắn hay xui xẻo
 • Chương 194: Xé rách không gian (1)
 • Chương 195: Xé rách không gian (2)
 • Chương 196: Xé rách không gian (3)
 • Chương 197: Xé rách không gian (4)
 • Chương 198: Hoa đăng, ghen (1)
 • Chương 199: Hoa đăng, ghen (2)
 • Chương 200: Hoa đăng, ghen (3)
 • Chương 201: Hoa đăng, ghen (4)
 • Chương 202: Hoa đăng, ghen (5)
 • Chương 203: Hoa đăng, ghen (6)
 • Chương 204: Hoa đăng, ghen (7)
 • Chương 205: Hoa đăng, ghen (8)
 • Chương 206: Đại hội linh tửu (1)
 • Chương 207: Đại hội linh tửu (2)
 • Chương 208: Đại hội linh tửu (3)
 • Chương 209: Đại hội linh tửu (4)
 • Chương 210: Đại hội linh tửu (5)
 • Chương 211: Dạo phố, thể hiện ân ái (1)
 • Chương 212: Dạo phố, thể hiện ân ái (2)
 • Chương 213: Dạo phố, thể hiện ân ái (3)
 • Chương 214: Dạo phố, thể hiện ân ái (4)
 • Chương 215: Tất sát, Phách Thiên Liệt (1)
 • Chương 216: Tất sát, Phách Thiên Liệt (2)
 • Chương 217: Đệ tử ngoại môn, nghịch tập (1)
 • Chương 218: Đệ tử ngoại môn, nghịch tập (2)
 • Chương 219: Đệ tử ngoại môn, nghịch tập (3)
 • Chương 220: Đệ tử ngoại môn, nghịch tập (4)
 • Chương 221: Đệ tử ngoại môn, nghịch tập (5)
 • Chương 222: Thi đấu khiêu chiến, máu chảy thành sông (1)
 • Chương 223: Thi đấu khiêu chiến, máu chảy thành sông (2)
 • Chương 224: Thi đấu khiêu chiến, máu chảy thành sông (3)
 • Chương 225: Thi đấu khiêu chiến, máu chảy thành sông (4)
 • Chương 226: Ám sát, đột phá (1)
 • Chương 227: Ám sát, đột phá (2)
 • Chương 228: Ám sát, đột phá (3)
 • Chương 229: Ám sát, đột phá (4)
 • Chương 230: Ám sát, đột phá (5)
 • Chương 231: Trí nhớ sống lại, hỗn loạn (1)
 • Chương 232: Trí nhớ sống lại, hỗn loạn (2)
 • Chương 233: Trí nhớ sống lại, hỗn loạn (3)
 • Chương 234: Trí nhớ sống lại, hỗn loạn (4)
 • Chương 235: Trí nhớ sống lại, hỗn loạn (5)
 • Chương 236: Đỉnh Vô Danh quật khởi (1)
 • Chương 237: Đỉnh Vô Danh quật khởi (2)
 • Chương 238: Đỉnh Vô Danh quật khởi (3)
 • Chương 239: Đỉnh Vô Danh quật khởi (4)
 • Chương 240: Tửu yến ngũ quốc (1)
 • Chương 241: Yến tửu ngũ quốc (2)
 • Chương 242: Yến tửu ngũ quốc (3)
 • Chương 243: Yến tửu ngũ quốc (4)
 • Chương 244: Nhiên Huyết, bại sự (1)
 • Chương 245: Nhiên Huyết, bại sự (2)
 • Chương 246: Nhiên Huyết, bại sự (3)
 • Chương 247: Nhiên Huyết, bại sự (4)
 • Chương 248: Nhiên Huyết, bại sự (5)
 • Chương 249: Đại hội săn bắn, tranh (1)
 • Chương 250: Đại hội săn bắn, tranh (2)
 • Chương 251: Đại hội săn bắn, tranh (3)
 • Chương 252: Đại hội săn bắn, tranh (4)
 • Chương 253: Đại hội săn bắn, tranh (5)
 • Chương 254: Đại hội săn bắn, tranh (6)
 • Chương 255: Săn bắn, ai là con mồi (1)
 • Chương 256: Săn bắn, ai là con mồi (2)
 • Chương 257: Săn bắn, ai là con mồi (3)
 • Chương 258: Săn bắn, ai là con mồi (4)
 • Chương 259: Săn bắn, ai là con mồi (5)
 • Chương 260: Đuổi giết, phá giải (1)
 • Chương 261: Đuổi giết, phá giải (2)
 • Chương 262: Đuổi giết, phá giải (3)
 • Chương 263: Đuổi giết, phá giải (4)
 • Chương 264: Đuổi giết, phá giải (5)
 • Chương 265: Đuổi giết, phá giải (6)
 • Chương 266: Đuổi giết, phá giải (7)
 • Chương 267: Mạng nhện, Bách Lý trưởng lão (1)
 • Chương 268: Mạng nhện, Bách Lý trưởng lão (2)
 • Chương 269: Mạng nhện, Bách Lý trưởng lão (3)
 • Chương 270: Mạng nhện, Bách Lý trưởng lão (4)
 • Chương 271: Bá đạo, cướp đoạt linh khí (1)
 • Chương 272: Bá đạo, cướp đoạt linh khí (2)
 • Chương 273: Bá đạo, cướp đoạt linh khí (3)
 • Chương 274: Bá đạo, cướp đoạt linh khí (4)
 • Chương 275: Bá đạo, cướp đoạt linh khí (5)
 • Chương 276: Tung tích, ác ma đến
 • Chương 277: Thủ tịch đại đệ tử (1)
 • Chương 278: Thủ tịch đại đệ tử (2)
 • Chương 279: Thủ tịch đại đệ tử (3)
 • Chương 280: Thủ tịch đại đệ tử (4)
 • Chương 281: Thủ tịch đại đệ tử (5)
 • Chương 282: Không có tư cách nói chuyện với ta (1)
 • Chương 283: Không có tư cách nói chuyện với ta (2)
 • Chương 284: Không có tư cách nói chuyện với ta (3)
 • Chương 285: Không có tư cách nói chuyện với ta (4)
 • Chương 286: Theo ta đi (1)
 • Chương 287: Theo ta đi (2)
 • Chương 288: Theo ta đi (3)
 • Chương 289: Theo ta đi (4)
 • Chương 290: Theo ta đi (5)
 • Chương 291: Theo ta đi (6)
 • Chương 292: Theo ta đi (7)
 • Chương 293: Theo ta đi (8)
 • Chương 294: Theo ta đi (9)
 • Chương 295: Theo ta đi (10)
 • Chương 296: Đến Thượng Vực, an bài (1)
 • Chương 297: Đến Thượng Vực, an bài (2)
 • Chương 298: Đại lục Thanh Mộc, Vực Thanh Vũ (1)
 • Chương 299: Đại lục Thanh Mộc, Vực Thanh Vũ (2)
 • Chương 300: Đại lục Thanh Mộc, Vực Thanh Vũ (3)
 • Chương 301: Đại lục Thanh Mộc, Vực Thanh Vũ (4)
 • Chương 302: Đại lục Thanh Mộc, Vực Thanh Vũ (5)
 • Chương 303: Vực Thanh Phong, ước chiến (1)
 • Chương 304: Vực Thanh Phong, ước chiến (2)
 • Chương 305: Vực Thanh Phong, ước chiến (3)
 • Chương 306: Chuẩn bị chiến tranh, năm người tề tụ (1)
 • Chương 307: Chuẩn bị chiến tranh, năm người tề tụ 2
 • Chương 308: Chuẩn bị chiến tranh, năm người tề tụ (3)
 • Chương 309: Khoáng thạch, Tiểu Bạch thăng cấp (1)
 • Chương 310: Khoáng thạch, Tiểu Bạch thăng cấp (2)
 • Chương 311: Tỷ thí, chiến đấu cá nhân (1)
 • Chương 312: Tỷ thí, chiến đấu cá nhân (2)
 • Chương 313: Tỷ thí, chiến đấu cá nhân (3)
 • Chương 314: Tỷ thí, chiến đấu cá nhân (4)
 • Chương 315: Tỷ thí, chiến đấu cá nhân (5)
 • Chương 316: Trúng độc, trốn tránh chiến đấu (1)
 • Chương 317: Trúng độc, trốn tránh chiến đấu (2)
 • Chương 318: Trúng độc, trốn tránh chiến đấu (3)
 • Chương 319: Chiến đấu đoàn đội, toàn đội bị diệt (1)
 • Chương 320: Chiến đấu đoàn đội, toàn quân bị diệt (2)
 • Chương 321: Chiến đấu đoàn đội, toàn quân bị diệt (3)
 • Chương 322: Chiến đấu đoàn đội, toàn quân bị diệt (4)
 • Chương 323: Chiến đấu đoàn đội, toàn quân bị diệt (5)
 • Chương 324: Chiến đấu đoàn đội, toàn quân bị diệt (6)
 • Chương 325: Biểu muội tới (1)
 • Chương 326: Biểu muội tới (2)
 • Chương 327: Biểu muội tới (3)
 • Chương 328: Biểu muội tới (4)
 • Chương 329: Biểu muội tới (5)
 • Chương 330: Vực Thanh Linh, Vực Chủ (1)
 • Chương 331: Vực Thanh Linh, Vực Chủ (2)
 • Chương 332: Vực Thanh Linh, Vực Chủ (3)
 • Chương 333: Vực Thanh Linh, Vực Chủ (4)
 • Chương 334: Vực Thanh Linh, Vực Chủ (5)
 • Chương 335: Vực Chủ không có lý tưởng (1)
 • Chương 336: Vực Chủ không có lý tưởng (2)
 • Chương 337: Vực Chủ không có lý tưởng (3)
 • Chương 338: Vực Chủ không có lý tưởng (4)
 • Chương 339: Vực Chủ không có lý tưởng (5)
 • Chương 340: Vực Chủ không có lý tưởng (6)
 • Chương 341: Lệnh Hồ Hùng ra tay (1)
 • Chương 342: Lệnh Hồ Hùng ra tay (2)
 • Chương 343: Lệnh Hồ Hùng ra tay (3)
 • Chương 344: Lệnh Hồ Hùng ra tay (4)
 • Chương 345: Lệnh Hồ Hùng ra tay (5)
 • Chương 346: Phản kích, Vực Thanh Phong vực bị diệt (1)
 • Chương 347: Phản kích, Vực Thanh Phong bị diệt (2)
 • Chương 348: Phản kích, Vực Thanh Phong bị diệt (3)
 • Chương 349: Khánh Công Yến (1)
 • Chương 350: Khánh Công Yến (2)
 • Chương 351: Khánh Công Yến (3)
 • Chương 352: Khánh Công Yến (4)
 • Chương 353: Khánh Công Yến (5)
 • Chương 354: Khánh Công Yến (6)
 • Chương 355: Yên Chi Tuyết (1)
 • Chương 356: Yên Chi Tuyết (2)
 • Chương 357: Yên Chi Tuyết (3)
 • Chương 358: Yên Chi Tuyết (4)
 • Chương 359: Yên Chi Tuyết (5)
 • Chương 360: Lòng Đế Vương (1)
 • Chương 361: Lòng Đế Vương (2)
 • Chương 362: Lòng Đế Vương (3)
 • Chương 363: Lòng Đế Vương (4)
 • Chương 364: Lòng Đế Vương (5)
 • Chương 365: Mỏ quặng, cạm bẫy (1)
 • Chương 366: Mỏ quặng, cạm bẫy (2)
 • Chương 367: Mỏ quặng, cạm bẫy (3)
 • Chương 368: Mỏ quặng, cạm bẫy (4)
 • Chương 369: Mỏ quặng, cạm bẫy (5)
 • Chương 370: Mỏ quặng, cạm bẫy (6)
 • Chương 371: Mộc Thiên Tịch, kế hoạch (1)
 • Chương 372: Mộc Thiên Tịch, kế hoạch (2)
 • Chương 373: Mộc Thiên Tịch, kế hoạch (3)
 • Chương 374: Cứu mỹ nhân, trực tiếp đánh phá Hoàng Long 1
 • Chương 375: Cứu mỹ nhân, trực tiếp đánh phá Hoàng Long (2)
 • Chương 376: Hoa hồng, kế trong kế (1)
 • Chương 377: Hoa hồng, kế trong kế (2)
 • Chương 378: Hoa hồng, kế trong kế (3)
 • Chương 379: Hoa hồng, kế trong kế (4)
 • Chương 380: Hoa hồng, kế trong kế (5)
 • Chương 381: Hoa hồng, kế trong kế (6)
 • Chương 382: Hoa hồng, kế trong kế (7)
 • Chương 383: Hoa hồng, kế trong kế (8)
 • Chương 384: Hoa hồng, kế trong kế (9)
 • Chương 385: Hoa hồng, kế trong kế (10)
 • Chương 386: Hoa hồng, kế trong kế (11)
 • Chương 387: Tinh lọc linh thuật, Tịnh Nguyệt (1)
 • Chương 388: Tinh lọc linh thuật, Tịnh Nguyệt (2)
 • Chương 389: Tinh lọc linh thuật, Tịnh Nguyệt (3)
 • Chương 390: Tinh lọc linh thuật, Tịnh Nguyệt (4)
 • Chương 391: Tinh lọc linh thuật, Tịnh Nguyệt (5)
 • Chương 392: Tinh lọc linh thuật, Tịnh Nguyệt (6)
 • Chương 393: Bế quan, tinh thể thượng phẩm (1)
 • Chương 394: Bế quan, tinh thể thượng phẩm (2)
 • Chương 395: Bế quan, tinh thể thượng phẩm (3)
 • Chương 396: Bế quan, tinh thể thượng phẩm (4)
 • Chương 397: Bế quan, tinh thể thượng phẩm (5)
 • Chương 398: Độc chết người (1)
 • Chương 399: Độc chết người (2)
 • Chương 400: Độc chết người (3)
 • Chương 401: Độc chết người (4)
 • Chương 402: Độc chết người (5)
 • Chương 403: Độc chết người (6)
 • Chương 404: Vô Vọng Sơn Trang (1)
 • Chương 405: Vô Vọng Sơn Trang (2)
 • Chương 406: Vô Vọng Sơn Trang (3)
 • Chương 407: Vô Vọng Sơn Trang (4)
 • Chương 408: Cấu kết, ám sát (1)
 • Chương 409: Cấu kết, ám sát (2)
 • Chương 410: Cấu kết, ám sát (3)
 • Chương 411: Cấu kết, ám sát (4)
 • Chương 412: Cấu kết, ám sát (5)
 • Chương 413: Chiếc nhẫn thích hợp (1)
 • Chương 414: Chiếc nhẫn thích hợp (2)
 • Chương 415: Chiếc nhẫn thích hợp (3)
 • Chương 416: Chiếc nhẫn thích hợp (4)
 • Chương 417: Chiếc nhẫn thích hợp (5)
 • Chương 418: Chiếc nhẫn thích hợp (6)
 • Chương 419: Chiếc nhẫn thích hợp (7)
 • Chương 420: Chiếc nhẫn thích hợp (8)
 • Chương 421: Mạo hiểm, thăng cấp linh thuật (1)
 • Chương 422: Mạo hiểm, thăng cấp linh thuật (2)
 • Chương 423: Mạo hiểm, thăng cấp linh thuật (3)
 • Chương 424: Mạo hiểm, thăng cấp linh thuật (4)
 • Chương 425: Cữu cữu đến (1)
 • Chương 426: Cữu cữu đến (2)
 • Chương 427: Cữu cữu đến (3)
 • Chương 428: Cữu cữu đến (4)
 • Chương 429: Cữu cữu đến (5)
 • Chương 430: Cữu cữu đến (6)
 • Chương 431: Cữu cữu đến (7)
 • Chương 432: Cữu cữu đến (8)
 • Chương 433: Tổ đội (1)
 • Chương 434: Tổ đội (2)
 • Chương 435: Tổ đội (3)
 • Chương 436: Thượng Quan Vân Trần
 • Chương 437: Thi đấu tuyển chọn, thắng liên tiếp (1)
 • Chương 438: Thi đấu tuyển chọn, thắng liên tiếp (2)
 • Chương 439: Thi đấu tuyển chọn, thắng liên tiếp (3)
 • Chương 440: Thi đấu tuyển chọn, thắng liên tiếp (4)
 • Chương 441: Thi đấu tuyển chọn, thắng liên tiếp (5)
 • Chương 442: Thi đấu tuyển chọn, thắng liên tiếp (6)
 • Chương 443: Thần Vực, chìa khóa (1)
 • Chương 444: Thần Vực, chìa khóa (2)
 • Chương 445: Thần Vực, chìa khóa (3)
 • Chương 446: Thần Vực, chìa khóa (4)
 • Chương 447: Thần Vực, chìa khóa (5)
 • Chương 448: Thần Vực, chìa khóa (6)
 • Chương 449: Thần Vực, chìa khóa (7)
 • Chương 450: Linh Chủ, Cửu Huyền Băng Hồ (1)
 • Chương 451: Linh Chủ, Cửu Huyền Băng Hồ (2)
 • Chương 452: Chìa khóa vàng 1
 • Chương 453: Chìa khóa vàng 2
 • Chương 454: Chìa khóa vàng 3
 • Chương 455: Chìa khóa vàng 4
 • Chương 456: Chìa khóa vàng 5
 • Chương 457: Bách bảo lâu 1
 • Chương 458: Bách bảo lâu 2
 • Chương 459: Bách bảo lâu 3
 • Chương 460: Bách bảo lâu 4
 • Chương 461: Bách bảo lâu 5
 • Chương 462: Bách bảo lâu 6
 • Chương 463: Bách bảo lâu 7
 • Chương 464: Tiền trần huyễn kính 1
 • Chương 465: Tiền trần huyễn kính 2
 • Chương 466: Tiền trần huyễn kính 3
 • Chương 467: Tiền trần huyễn kính 4
 • Chương 468: Tiền trần huyễn kính 5
 • Chương 469: Tiền trần huyễn kính 6
 • Chương 470: Tiền trần huyễn kính 7
 • Chương 471: Tiền trần huyễn kính 8
 • Chương 472: Tiền trần huyễn kính 9
 • Chương 473: Tiền trần huyễn kính 10
 • Chương 474: Tiền trần huyễn kính 11
 • Chương 475: Kiến trúc không gian 1
 • Chương 476: Kiến trúc không gian 2
 • Chương 477: Kiến trúc không gian 3
 • Chương 478: Kiến trúc không gian 4
 • Chương 479: Kiến trúc không gian 5
 • Chương 480: Kiến trúc không gian 6
 • Chương 481: Kiến trúc không gian 7
 • Chương 482: Trung tâm tháp thiên ky 1
 • Chương 483: Trung tâm Tháp Thiên Ky 2
 • Chương 484: Trung tâm Tháp Thiên Ky 3
 • Chương 485: Trung tâm Tháp Thiên Ky 4
 • Chương 486: Trung tâm Tháp Thiên Ky 5
 • Chương 487: Trung tâm Tháp Thiên Ky 6
 • Chương 488: Trung tâm Tháp Thiên Ky 7
 • Chương 489: Khế ước 1
 • Chương 490: Khế ước 2
 • Chương 491: Khế ước 3
 • Chương 492: Xuất sắc 1
 • Chương 493: Xuất sắc 2
 • Chương 494: Xuất sắc 3
 • Chương 495: Xuất sắc 4
 • Chương 496: Xuất sắc 5
 • Chương 497: Xuất sắc 6
 • Chương 498: Xuất sắc 7
 • Chương 499: Luyện Khí Sư, kẻ phản bội 1
 • Chương 500: Luyện Khí Sư, kẻ phản bội 2
 • Chương 501: Luyện Khí Sư, kẻ phản bội 3
 • Chương 502: Luyện Khí Sư, kẻ phản bội 4
 • Chương 503: Luyện Khí Sư, kẻ phản bội 5
 • Chương 504: Luyện Khí Sư, kẻ phản bội 6
 • Chương 505: Âm linh u hà 1
 • Chương 506: Âm linh u hà 2
 • Chương 507: Âm linh u hà 3
 • Chương 508: Âm linh u hà 4
 • Chương 509: Âm linh u hà 5
 • Chương 510: Âm linh u hà 6
 • Chương 511: Âm linh u hà 7
 • Chương 512: Âu Dương Diệp 1
 • Chương 513: Âu Dương Diệp 2
 • Chương 514: Âu Dương Diệp 3
 • Chương 515: Âu Dương Diệp 4
 • Chương 516: Âu Dương Diệp 5
 • Chương 517: Định hồn châu 1
 • Chương 518: Định hồn châu 2
 • Chương 519: Định hồn châu 3
 • Chương 520: Bên trong tháp, loạn đấu 1
 • Chương 521: Bên trong tháp, loạn đấu 2
 • Chương 522: Bên trong tháp, loạn đấu 3
 • Chương 523: Bên trong tháp, loạn đấu 4
 • Chương 524: Bên trong tháp, loạn đấu 5
 • Chương 525: Bên trong tháp, loạn đấu 6
 • Chương 526: Bên trong tháp, loạn đấu 7
 • Chương 527: Trái tim 1
 • Chương 528: Trái tim 2
 • Chương 529: Trái tim 3
 • Chương 530: Trái tim 4
 • Chương 531: Trái tim 5
 • Chương 532: Trái tim 6
 • Chương 533: Trái tim 7
 • Chương 534: Gặp lại, Ngọc Ưu Liên 1
 • Chương 535: Gặp lại, Ngọc Ưu Liên 2
 • Chương 536: Gặp lại, Ngọc Ưu Liên 3
 • Chương 537: Gặp lại, Ngọc Ưu Liên 4
 • Chương 538: Gặp lại, Ngọc Ưu Liên 5
 • Chương 539: Gặp lại, Ngọc Ưu Liên 6
 • Chương 540: Thiên mệnh huyết mạch, trở về 1
 • Chương 541: Thiên mệnh huyết mạch, trở về 2
 • Chương 542: Thiên mệnh huyết mạch , trở về 3
 • Chương 543: Thiên mệnh huyết mạch, trở về 4
 • Chương 544: Thiên mệnh huyết mạch, trở về 5
 • Chương 545: Thiên mệnh huyết mạch, trở về 6
 • Chương 546: Trị liệu, trái tim sống lại 1
 • Chương 547: Trị liệu, trái tim sống lại 2
 • Chương 548: Trị liệu, trái tim sống lại 3
 • Chương 549: Trị liệu, trái tim sống lại 4
 • Chương 550: Trị liệu, trái tim sống lại 5
 • Chương 551: Trị liệu, trái tim sống lại 6
 • Chương 552: Trị liệu, trái tim sống lại 7
 • Chương 553: Trị liệu, trái tim sống lại 8
 • Chương 554: Trị liệu, trái tim sống lại 9
 • Chương 555: Trị liệu, trái tim sống lại 10
 • Chương 556: Trị liệu, trái tim sống lại 11
 • Chương 557: Trị liệu, trái tim sống lại 12
 • Chương 558: Thủy Qua và Thụ Tinh 1
 • Chương 559: Thủy Qua và Thụ Tinh 2
 • Chương 560: Linh hồn trở về, kinh hỉ 1
 • Chương 561: Linh hồn trở về, kinh hỉ 2
 • Chương 562: Linh hồn trở về, kinh hỉ 3
 • Chương 563: Linh hồn trở về, kinh hỉ 4
 • Chương 564: Linh hồn trở về, kinh hỉ 5
 • Chương 565: Trở về, Ngũ Hành đại lục 1
 • Chương 566: Trở về, Ngũ Hành Đại Lục 2
 • Chương 567: Trở về, Ngũ Hành Đại Lục 3
 • Chương 568: Trở về, Ngũ Hành đại lục 4
 • Chương 569: Trở về, Ngũ Hành Đại Lục 5
 • Chương 570: Trở về, Ngũ Hành đại lục 6
 • Chương 571: Trở về, Ngũ Hành Đại Lục 7
 • Chương 572: Trở về, Ngũ Hành Đại Lục 8
 • Chương 573: Trở về, Ngũ Hành đại lục 9
 • Chương 574: Trở về, Ngũ Hành Đại Lục 10
 • Chương 575: Trở về, Ngũ Hành Đại Lục 11
 • Chương 576: Đến ám dạ 1
 • Chương 577: Đến ám dạ 2
 • Chương 578: Đến Ám Dạ 3
 • Chương 579: Đến Ám Dạ 4
 • Chương 580: Đến Ám Dạ 5
 • Chương 581: Vương Hậu, tư cách 1
 • Chương 582: Vương Hậu, tư cách 2
 • Chương 583: Vương Hậu, tư cách 3
 • Chương 584: Vương Hậu, tư cách 4
 • Chương 585: Vương Hậu, tư cách 6
 • Chương 586: Vương Hậu, duy nhất 1
 • Chương 587: Vương Hậu, duy nhất 2
 • Chương 588: Vương Hậu, duy nhất 3
 • Chương 589: Vương Hậu, duy nhất 4
 • Chương 590: Vương Hậu, duy nhất 5
 • Chương 591: Vương Hậu, duy nhất 6
 • Chương 592: Vương Hậu, duy nhất 7
 • Chương 593: Vương Hậu, duy nhất 8
 • Chương 594: Vương Hậu, duy nhất 9
 • Chương 595: Vương Hậu, duy nhất 10
 • Chương 596: Bảo vật để lại cho Vương Hậu 1
 • Chương 597: Bảo vật để lại cho Vương Hậu 2
 • Chương 598: Bảo vật để lại cho Vương Hậu 3
 • Chương 599: Bảo vật để lại cho Vương Hậu 4
 • Chương 600: Bảo vật để lại cho Vương Hậu 5
 • Chương 601: Bảo vật để lại cho Vương Hậu 6
 • Chương 602: Bảo vật để lại cho Vương Hậu 7
 • Chương 603: Bảo vật để lại cho Vương Hậu 8
 • Chương 604: Tìm phiền phức 1
 • Chương 605: Tìm phiền phức 2
 • Chương 606: Tìm phiền phức 3
 • Chương 607: Tìm phiền phức 4
 • Chương 608: Tìm phiền phức 5
 • Chương 609: Tìm phiền phức 6
 • Chương 610: Tìm phiền phức 7
 • Chương 611: Tìm phiền phức 8
 • Chương 612: Ngầm ám sát, sinh con 1
 • Chương 613: Ngầm ám sát, sinh con 2
 • Chương 614: Ngầm ám sát, sinh con 3
 • Chương 615: Ngầm ám sát, sinh con 4
 • Chương 616: Ngầm ám sát, sinh con 5
 • Chương 617: Nội quỷ 1
 • Chương 618: Nội quỷ 2
 • Chương 619: Nội quỷ 3
 • Chương 620: Ám vệ Phượng Hoàng 1
 • Chương 621: Ám vệ Phượng Hoàng 2
 • Chương 622: Ám vệ Phượng Hoàng 3
 • Chương 623: Ám vệ Phượng Hoàng 4
 • Chương 624: Ám vệ Phượng Hoàng 5
 • Chương 625: Ám vệ Phượng Hoàng 6
 • Chương 626: Thuần phục mãnh thú 1
 • Chương 627: Thuần phục mãnh thú 2
 • Chương 628: Thuần phục mãnh thú 3
 • Chương 629: Thuần phục mãnh thú 4
 • Chương 630: Thuần phục mãnh thú 5
 • Chương 631: Thuần phục mãnh thú 6
 • Chương 632: Thuần phục mãnh thú 7
 • Chương 633: Tâm tư các Trưởng lão 1
 • Chương 634: Tâm tư các Trưởng lão 2
 • Chương 635: Tâm tư các Trưởng lão 3
 • Chương 636: Tâm tư các Trưởng lão 4
 • Chương 637: Tâm tư các Trưởng lão 5
 • Chương 638: Tâm tư các Trưởng lão 6
 • Chương 639: Tâm tư các Trưởng lão 7
 • Chương 640: Tâm tư các Trưởng lão 8
 • Chương 641: Kết cuộc, bắt đầu trả thù 1
 • Chương 642: Kết cuộc, bắt đầu trả thù 2
 • Chương 643: Kết cuộc, bắt đầu trả thù 3
 • Chương 644: Kết cuộc, bắt đầu trả thù 4
 • Chương 645: Kết cuộc, bắt đầu trả thù 5
 • Chương 646: Kết cuộc, bắt đầu trả thù 6
 • Chương 647: Kết cuộc, bắt đầu trả thù 7
 • Chương 648: Kết cuộc, bắt đầu trả thù 8
 • Chương 649: Đại hội trăm phái 1
 • Chương 650: Đại hội trăm phái 2
 • Chương 651: Đại hội trăm phái 3
 • Chương 652: Đại hội trăm phái 4
 • Chương 653: Đại hội trăm phái 5
 • Chương 654: Đại hội trăm phái 6
 • Chương 655: Đại hội trăm phái 7
 • Chương 656: Đại hội trăm phái 8
 • Chương 657: Đại hội trăm phái 9
 • Chương 658: Đại hội trăm phái 10
 • Chương 659: Đế Quốc, Thần Điện, đối chiến 1
 • Chương 660: Đế Quốc, Thần Điện, đối chiến 2
 • Chương 661: Đế Quốc, Thần Điện, đối chiến 3
 • Chương 662: Đế Quốc, Thần Điện, đối chiến 4
 • Chương 663: Đế Quốc, Thần Điện, đối chiến 5
 • Chương 664: Đế Quốc, Thần Điện, đối chiến 6
 • Chương 665: Đế Quốc, Thần Điện, đối chiến 7
 • Chương 666: Đế Quốc, Thần Điện, đối chiến 8
 • Chương 667: Đế Quốc, Thần Điện, đối chiến 9
 • Chương 668: Phi đao Lưu Ly 1
 • Chương 669: Phi đao Lưu Ly 2
 • Chương 670: Phi đao Lưu Ly 3
 • Chương 671: Phi đao Lưu Ly 4
 • Chương 672: Phi đao Lưu Ly 5
 • Chương 673: Đại chiến 1
 • Chương 674: Đại chiến 2
 • Chương 675: Đại chiến 3
 • Chương 676: Đại chiến 4
 • Chương 677: Đại chiến 5
 • Chương 678: Đại chiến 6
 • Chương 679: Đại chiến 7
 • Chương 680: Hai tiểu Ma Vương 1
 • Chương 681: Hai tiểu Ma Vương 2
 • Chương 682: Hai tiểu Ma Vương
 • Chương 683: Rời khỏi Vực sâu 1
 • Chương 684: Rời khỏi Vực sâu 2
 • Chương 685: Rời khỏi Vực sâu 3
 • Chương 686: Dạ Giang Thành, Đoàn gia 1
 • Chương 687: Dạ Giang Thành, Đoàn gia 2
 • Chương 688: Dạ Giang Thành, Đoàn gia 3
 • Chương 689: Dạ Giang thành, Đoàn gia 4
 • Chương 690: Dạ Giang thành, Đoàn gia 5
 • Chương 691: Dạ Giang thành, Đoàn gia 6
 • Chương 692: Dạ Giang thành, Đoàn gia 7
 • Chương 693: Bình Tây thành 1
 • Chương 694: Bình Tây thành 2
 • Chương 695: Bình tây thành (3)
 • Chương 696: Bình tây thành (4)
 • Chương 697: Bình tây thành (5)
 • Chương 698: Bình tây thành (6)
 • Chương 699: Bình tây thành (7)
 • Chương 700: Bình tây thành (8)
 • Chương 701: Bình tây thành (9)
 • Chương 702: Nửa đêm phá rối (1)
 • Chương 703: Nửa đêm phá rối (2)
 • Chương 704: Nửa đêm phá rối (3)
 • Chương 705: Nửa đêm phá rối (4)
 • Chương 706: Nửa đêm phá rối (5)
 • Chương 707: Bảo tháp chín tầng (1)
 • Chương 708: Bảo tháp chín tầng (2)
 • Chương 709: Bảo tháp chín tầng (3)
 • Chương 710: Bảo tháp chín tầng (4)
 • Chương 711: Phản công (1)
 • Chương 712: Phản công (2)
 • Chương 713: Phản công (3)
 • Chương 714: Phản công (4)
 • Chương 715: Phản công (5)
 • Chương 716: Phá Tháp (1)
 • Chương 717: Phá Tháp (2)
 • Chương 718: Phá Tháp (3)
 • Chương 719: Phá Tháp (4)
 • Chương 720: Phá Tháp (5)
 • Chương 721: Phá Tháp (6)
 • Chương 722: Vách Núi (1)
 • Chương 723: Vách Núi (2)
 • Chương 724: Vách Núi (3)
 • Chương 725: Vách Núi (4)
 • Chương 726: Minh Hải (1)
 • Chương 727: Minh Hải (2)
 • Chương 728: Minh Hải (3)
 • Chương 729: Minh Hải (4)
 • Chương 730: Minh Hải (5)
 • Chương 731: Minh Hải (6)
 • Chương 732: Đại Kết Cục
 • Thể loại: Xuyên không, dị giới, sủng 
  Editor: V.O

  Nàng chính là huyết mạch còn lại của Thần Sáng Thế, không ngờ bị tộc nhân phản bội, đoạt mất linh mạch, moi tim mà chết, ngã xuống hạ giới.

  Nàng chuyển thế sống lại, trí nhớ kiếp trước đều khôi phục, linh mạch thức tỉnh, dùng y thuật của mình cứu sống người, hồi bạch cốt, nhưng gì người khác nợ nàng đều phải trả cho nàng.

  Vị hôn phu vong ân bội nghĩa, đại sư tỷ tâm ngoan thủ lại đều bị nàng phế bỏ. Trưởng lão âm hiểm, ngoan độc bị cho lên ninh hầm. Nhặt được băng sơn mỹ nam…ách! cái này phải xử lý như thế nào?

  Mĩ nam mắt phượng nheo lại: “Không bằng đóng gói mang đi, dù sao nàng cũng đã mua mạng của ta.”

  “Hả? Ta dùng cái gì có thể mua được mạng của ngươi?”

  “Lòng của nàng.”

  “Nói hươu nói vượn! Ta khi nào thì giao tim ta cho ngươi, ta như thế nào lại không biết?” Bạch Vũ trợn mắt nhìn.

  Mĩ nam bình tĩnh ôm lấy nàng: “Đời trước.”