Cinque Terre

Đại Đường Song Long Truyện

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Nương tựa lẫn nhau
 • Chương 2: Đại họa lâm đầu
 • Chương 3: Rời khỏi dương châu
 • Chương 4: Rời khỏi dương châu
 • Chương 5: Sấm động giữa trời hoang
 • Chương 6: Cửu huyền đại pháp
 • Chương 7: Hòa thị chi bích
 • Chương 8: Thống bất dục sinh
 • Chương 9: Tiếp tục lên đường
 • Chương 10: Phấn đấu quên mình
 • Chương 11: Truy binh đuổi tới
 • Chương 12: Lão Yêu cự hoạt
 • Chương 13: Nghi kỵ lẫn nhau
 • Chương 14: Vô ý cứu người
 • Chương 15: Phát tài đại kế
 • Chương 16: Đông minh phu nhân
 • Chương 17: Lợi kỷ lợi nhân
 • Chương 18: Cá nằm trong lưới
 • Chương 19: Hồng phấn bang chủ
 • Chương 20: Hé mở bí mật
 • Chương 21: Sổ sách cơ mật
 • Chương 22: Độc như xà hiết
 • Chương 23: Trá tử thoát thân
 • Chương 24: Sinh linh đồ Thán
 • Chương 25: Âm mưu ngụy kế
 • Chương 26: Mỹ nữ đổ ước
 • Chương 27: Trúng kế bị bắt
 • Chương 28: Một vụ giao dịch
 • Chương 29: Tuyệt địa đào sinh
 • Chương 30: Phiếu Đỗ Hợp Nhất (Đánh Bạc và Chơi Gái)
 • Chương 31: Đỗ trường phong vân
 • Chương 32: Đông minh công chúa
 • Chương 33: Vi hồ Hoả chiến
 • Chương 34: Chí cao hơn trời
 • Chương 35: Bên giếng ngộ đạo
 • Chương 36: Tuệ tinh bắc lai
 • Chương 37: Kỳ nữ thanh tuyền
 • Chương 38: Vũ văn vô địch
 • Chương 39: Gặp lại tố tố
 • Chương 40: Chạy nạn học nghệ
 • Chương 41: Cá chậu chim lồng
 • Chương 42: Chân thành hợp tác
 • Chương 43: Lấy oán báo đức
 • Chương 44: Dạ viếng thanh lâu
 • Chương 45: Đại hoạ tới nơi
 • Chương 46: Lối thoát nhỏ hẹp
 • Chương 47: Đại ẩn vu thị
 • Chương 48: Ảnh tử thích khách
 • Chương 49: Du long hoán phượng
 • Chương 50: Nợ tình vướng mắc
 • Chương 51: Tranh giành sổ sách
 • Chương 52: Khắc địch trên đồng tuyết
 • Chương 53: Mới gặp như quen
 • Chương 54: Bắt tay giảng hòa
 • Chương 55: Vũ văn thành đô
 • Chương 56: Mạt lộ hoàng triều
 • Chương 57: Lưỡng phiệt tương tranh
 • Chương 58: Bồ Sơn công lệnh
 • Chương 59: Mèo già cháy râu
 • Chương 60: Tùy đế dương quảng
 • Chương 61: Sự cơ bất mật
 • Chương 62: Hôn quân mạt lộ
 • Chương 63: Sát xuất hoàng thành
 • Chương 64: Phụ tử trùng phùng
 • Chương 65: Phóng tay làm lớn
 • Chương 66: Đại hiếu thân thủ
 • Chương 67: Biểu bạch tâm tích
 • Chương 68: Tống thượng môn lai
 • Chương 69: Hình thành vây cánh
 • Chương 70: Trường giang nhị quân
 • Chương 71: Diêm thuyền kinh biến
 • Chương 72: Trúc lâm đại hội
 • Chương 73: Oan gia ngõ hẹp
 • Chương 74: Lấy đồ Trong túi
 • Chương 75: Mỹ nữ động tình
 • Chương 76: Tử cảnh đào sinh
 • Chương 77: Diệu kế thoát thân
 • Chương 78: Tỷ đệ tình thâm
 • Chương 79: Ám sát trên phố
 • Chương 80: Thâm nhập hổ huyệt
 • Chương 81: Đại náo thanh lâu
 • Chương 82: Binh hành hiểm trá
 • Chương 83: Kế hoạch chu đáo
 • Chương 84: Cá nằm trong lưới
 • Chương 85: Chuyển bại thành thắng
 • Chương 86: Địa đao tống trí
 • Chương 87: Trường giang da thoại
 • Chương 88: Yêu hận khó phân
 • Chương 89: Chiếc thuyền thần bí
 • Chương 90: Diệu kế phá địch
 • Chương 91: Tỉnh nguyệt đắc chủ
 • Chương 92: Yêu nữ thánh nữ
 • Chương 93: Nàng tên loan loan
 • Chương 94: Thiên lý cứu mỹ
 • Chương 95: Âm quý diễm mỵ
 • Chương 96: Hoang thôn kỳ ngộ
 • Chương 97: Nhờ họa đắc phúc
 • Chương 98: Phi mã mục trường
 • Chương 99: Trù phòng tranh hùng
 • Chương 100: Mỹ nhân Như Ngọc
 • Chương 101: Hậu sơn kỳ phùng
 • Chương 102: Oan gia ngõ hẹp
 • Chương 103: Số một huyền bí
 • Chương 104: Ân oán hai đời
 • Chương 105: Cảm kích chân thành
 • Chương 106: Kho tàng dưới đất
 • Chương 107: Chia nhau hành động
 • Chương 108: Thử nghiệm thần công
 • Chương 109: Người gian ta trá
 • Chương 110: Đại hiển thần thông
 • Chương 111: Đại hiển thần thông (2)
 • Chương 112: Giọt lệ đầu tiên
 • Chương 113: Xuôi tay về trời
 • Chương 114: Khê biên đạ thoại
 • Chương 115: Oan gia ngỏ hẹp
 • Chương 116: Kỳ chiêu khắc địch
 • Chương 117: Trọng thưởng chi hạ
 • Chương 118: Thần dũng quá quan
 • Chương 119: Nội ngoại giao kích
 • Chương 120: Yêu nữ ra oai
 • Chương 121: Trục trung vô tướng
 • Chương 122: Tử thủ cô thành
 • Chương 123: Lần đầu bại trận
 • Chương 124: Liên thủ khu độc
 • Chương 125: Lộ kiến bất bình
 • Chương 126: Mười ngày trong núi
 • Chương 127: Huyết chiến tương dương
 • Chương 128: Đầm hoang ngộ đạo
 • Chương 129: Xảo ngộ lý mật
 • Chương 130: Ngồi luận đại thế
 • Chương 131: Theo thuyền ngược bắc
 • Chương 132: Thiết lặc phi ưng
 • Chương 133: Đông tây đột quyết
 • Chương 134: Trận chiến cách bàn
 • Chương 135: Khổ đấu trên núi
 • Chương 136: Xảo ngộ tuyệt sắc
 • Chương 137: Đến yển sư thành
 • Chương 138: Diệu kế thoát thân
 • Chương 139: Bày mưu tính kế
 • Chương 140: Cố đô ngàn năm
 • Chương 141: Cố đô ngàn năm (2)
 • Chương 142: Chuyện cũ như mây
 • Chương 143: Ai là minh quân
 • Chương 144: Đạo làm quân chủ
 • Chương 145: Nhàn tình đông đô
 • Chương 146: Minh thâu ám đoạt
 • Chương 147: Sách lượt tâm lý
 • Chương 148: Cứu nhân như cứu hỏa
 • Chương 149: Thiền tự tàng bảo
 • Chương 150: Trường bạch vương bạc
 • Chương 151: Quyết chẳng hối hận
 • Chương 152: Thanh lâu khẩu chiến
 • Chương 153: Nguyên hình bại lộ
 • Chương 154: Ma công cái thế
 • Chương 155: Tịnh niệm thiền viện
 • Chương 156: Phương ngoại cao nhân
 • Chương 157: Thiên cổ dị bảo
 • Chương 158: Cải huyệt hoán mạch
 • Chương 159: Khí thế hung hăng
 • Chương 160: Bốn mặt thọ địch
 • Chương 161: Trong lúc nguy nan
 • Chương 162: Võ hầu tái thế
 • Chương 163: Phệ phong trượng pháp
 • Chương 164: Cửu biệt trùng phùng
 • Chương 165: Kẻ địch rình rập
 • Chương 166: Công tử đa tình
 • Chương 167: Từ trên nhảy xuống
 • Chương 168: Tìm sống trong chết
 • Chương 169: Lạc thần bên sông
 • Chương 170: Đại địch lâm đầu
 • Chương 171: Nhiêm khách đông lai
 • Chương 172: Yên vũ mông mông
 • Chương 173: Ái hận tình thù
 • Chương 174: Tình hình nguy ngập
 • Chương 175: Ân đền oán trả
 • Chương 176: Thâm nhập hổ huyệt
 • Chương 177: Lần theo dấu vết
 • Chương 178: Lần theo dấu vết (2)
 • Chương 179: Nghĩa bạc vân thiên
 • Chương 180: Trên thiên tân kiều
 • Chương 181: Cục trung hữu cục
 • Chương 182: Thiên la địa võng
 • Chương 183: Ba người đồng lòng
 • Chương 184: Phong hổ long vân
 • Chương 185: Quan hệ rạn nứt
 • Chương 186: Trái tim mỹ nữ
 • Chương 187: Ngự đạo chi chiến
 • Chương 188: Dư âm chưa dứt
 • Chương 189: Dư âm chưa dứt (2)
 • Chương 190: Tham sống sợ chết
 • Chương 191: Sự việc định sẵn
 • Chương 192: Mãnh tướng như mây
 • Chương 193: Đổng gia tửu lâu
 • Chương 194: Danh lâu phong vân
 • Chương 195: Danh lâu phong vân (2)
 • Chương 196: Nhất quyền dương uy
 • Chương 197: Ngụy dị đa biến
 • Chương 198: Tuyệt thế danh kỹ
 • Chương 199: Giảng đạo trên cầu
 • Chương 200: Tương kế tựu kế
 • Chương 201: Hội sư Trung Nguyên
 • Chương 202: Thọ yên vinh phú
 • Chương 203: Tiên đạo tranh hùng
 • Chương 204: Ngũ kinh tứ tòa
 • Chương 205: Không thể liệu trước
 • Chương 206: Cờ sai một nước
 • Chương 207: Họa haii sinh án đức
 • Chương 208: Quân tình đệ nhất
 • Chương 209: Doanh trung học pháp
 • Chương 210: Ám độ trần thương
 • Chương 211: Tiền hậu hiệp kích
 • Chương 212: Bại như núi đổ
 • Chương 213: Đại phong thân tộc
 • Chương 214: Sẵn sàng đại chiến
 • Chương 215: Nhẫn nhịn trả giá
 • Chương 216: Rơi vào hiểm cảnh
 • Chương 217: Tắm máu đô thành
 • Chương 218: Tiếp thu chiến quả
 • Chương 219: Ân oán tình cừu
 • Chương 220: Sự việc bất ngờ
 • Chương 221: Trao đổi con tin
 • Chương 222: Giao dịch không thành
 • Chương 223: Quá hải thần tiên
 • Chương 224: Lại bắt huyền ứng
 • Chương 225: Bám mãi không rời
 • Chương 226: Hào tình cái thế
 • Chương 227: Huyết chiến thành quan
 • Chương 228: Nhiệm vụ nặng nề
 • Chương 229: Chiến tất công thành
 • Chương 230: Đàm tiếu dụng binh
 • Chương 231: Trò chơi chiến tranh
 • Chương 232: Kỳ binh chế thắng
 • Chương 233: Khác biệt thân sơ
 • Chương 234: Chiêu binh mãi mã
 • Chương 235: Người gian ta trá
 • Chương 236: Biệt hữu động thiên
 • Chương 237: Cùng hung cực ác
 • Chương 238: Tà đế âm hậu
 • Chương 239: Mỹ nhân đồng hành
 • Chương 240: Cơ duyên tấu xảo
 • Chương 241: Kiếm canh đồng lưu
 • Chương 242: Thời vận luân chuyển
 • Chương 243: Vừa hay gặp dịp
 • Chương 244: Tạo hóa trêu người
 • Chương 245: Lấy đồ Trong túi
 • Chương 246: Một nửa mối thù
 • Chương 247: Kịch chiến sông hồ
 • Chương 248: Lòng đau quặn thắt
 • Chương 249: Khéo thi xảo kế
 • Chương 250: Trở lại dương châu
 • Chương 251: Ý đồ Xấu xa
 • Chương 252: Phi luân đấu hạm
 • Chương 253: Cố nhân tây lai
 • Chương 254: Bộ bộ kinh tâm
 • Chương 255: Chân tình trong mưa
 • Chương 256: Long du biến địa
 • Chương 257: Dựng chuyện thị phi
 • Chương 258: Thiên tâm liên hoàn
 • Chương 259: Nhân duyên xảo hợp
 • Chương 260: Kỳ binh ám độ
 • Chương 261: Kỳ kế khắc địch
 • Chương 262: Dọa nạt dụ dỗ
 • Chương 263: Thừa cơ truy kích
 • Chương 264: Hoa gián tà phái
 • Chương 265: Trận chiến chương thủy
 • Chương 266: Điều kiện tha mạng
 • Chương 267: Bí mật động trời
 • Chương 268: Chia nhau hành sự
 • Chương 269: Chính tà chi chiến
 • Chương 270: Nhặt lại tính mạng
 • Chương 271: Tứ đại thánh tăng
 • Chương 272: Sạn đạo tranh hùng
 • Chương 273: Giá họa đông đô
 • Chương 274: Không thể ngờ trước
 • Chương 275: Hồi thiên hữu thuật
 • Chương 276: Thành Đô đăng hội
 • Chương 277: Giai nhân có hẹn
 • Chương 278: Tình thế thiên hạ
 • Chương 279: Mềm mỏng thỉnh cầu
 • Chương 280: Ác mộng bắt đầu
 • Chương 281: Cứu nhân như cứu hỏa
 • Chương 282: Phá thiên bát đạo
 • Chương 283: Nữ lang ba tư
 • Chương 284: Địch bạn nan phân
 • Chương 285: Không thể không đi
 • Chương 286: Gặp lại người ngọc
 • Chương 287: Tranh giành ấn quyển
 • Chương 288: Dị biến liên miên
 • Chương 289: Hươu chết tay ai
 • Chương 290: Bình phân xuất sắc
 • Chương 291: Luận bàn thiên hạ
 • Chương 292: Độc tôn cổ bảo
 • Chương 293: Nguyệt dạ thâm đàm
 • Chương 294: Hoán nhật đại pháp
 • Chương 295: Nộ hải quyết chiến
 • Chương 296: Cửu tự chân ngôn
 • Chương 297: Âm mưu hải tặc
 • Chương 298: Thí binh vận khí
 • Chương 299: Cao nhân thần bí
 • Chương 300: Thâm nhập hang hùm
 • Chương 301: Thiên quân tịch ứng
 • Chương 302: Chấn động uy thanh
 • Chương 303: Du ngoạn Tam Hiệp
 • Chương 304: Hữu duyên tương ngộ
 • Chương 305: Danh thích đao thạch
 • Chương 306: Thông thiên mỗ mỗ
 • Chương 307: Nội hữu ẩn trung
 • Chương 308: Tống gia sơn thành
 • Chương 309: Thiên đao tống khuyết
 • Chương 310: Càng bại càng đánh
 • Chương 311: Hữu ý vô ý
 • Chương 312: Vĩ nhĩ chi hậu
 • Chương 313: Thử địa nhất biệt
 • Chương 314: Dị địa trùng phùng
 • Chương 315: Nhân Như đổ phường
 • Chương 316: Đổ trường phong vân
 • Chương 317: Thập đổ cửu phiến
 • Chương 318: Ác giả ác báo
 • Chương 319: Phụ tử tình thâm
 • Chương 320: Nhất tràng hư kinh
 • Chương 321: Tĩnh trung bát pháp
 • Chương 322: Biểu lộ tâm tình
 • Chương 323: Kì biến đột sinh
 • Chương 324: Quan kiện đột phá
 • Chương 325: Hán Thuỷ chiến vân
 • Chương 326: Sát cơ ám tàng
 • Chương 327: Dĩ chiến dưỡng chiến
 • Chương 328: Hản khách vi chủ
 • Chương 329: Đột biến quá nhanh
 • Chương 330: Huyết nhuộm đất hoang
 • Chương 331: Mỹ nữ diêu ưng
 • Chương 332: Khinh công cái thế
 • Chương 333: Già lâu la vương
 • Chương 334: Cường hàng bá đạo
 • Chương 335: Tề vương nguyên cát
 • Chương 336: Đồng sinh cộng tử
 • Chương 337: Trượng nghĩa xuất thủ
 • Chương 338: Phong vũ nam dương
 • Chương 339: Đại họa lâm đầu
 • Chương 340: Nan điền chi hận
 • Chương 341: Đánh phá Nam Dương
 • Chương 342: Hải Sa bang chủ
 • Chương 343: Trùng thi cố kĩ
 • Chương 344: Chắp cánh khó thoát
 • Chương 345: Ma truông đạo tiêu
 • Chương 346: Bất tử ấn pháp
 • Chương 347: Giải trừ oán cũ
 • Chương 348: Cừu nhân kiến diện
 • Chương 349: Ỳ môn nhược thị
 • Chương 350: Can đảm tương chiếu
 • Chương 351: Hành động thích sát
 • Chương 352: Kì soa nhất trứ
 • Chương 353: Ôi ỷ toàn tâm
 • Chương 354: Anh trầm hàn thủy
 • Chương 355: Vô vi nhi vi
 • Chương 356: Đột vi nhi khứ
 • Chương 357: Minh tu ám độ
 • Chương 358: Nhất triều bạch tuyết
 • Chương 359: Chí thiện chi chiến
 • Chương 360: Nan huynh nan đệ
 • Chương 361: Tuyến trung mạn hành
 • Chương 362: Tình địch tương phùng
 • Chương 363: Thương cổ chi tranh
 • Chương 364: Nhất chỉ đầu thiện
 • Chương 365: Phản kích chi chiến
 • Chương 366: Thiên cổ đế đô
 • Chương 367: Dược mã kiều đầu
 • Chương 368: Lạc Dương thủ phủ
 • Chương 369: Nạn thành thần y
 • Chương 370: Cận kiến Đường Hoàng
 • Chương 371: Đường hoàng lý uyên
 • Chương 372: Kỳ chứng quái tật
 • Chương 373: Phần kinh độc tán
 • Chương 374: Hoán nhân đại pháp
 • Chương 375: Diệu thủ hồi xuân
 • Chương 376: Thanh lâu đổ quán
 • Chương 377: Bảo tung hà xử
 • Chương 378: Đăng môn tầm cừu
 • Chương 379: Dược Mã chi chiến
 • Chương 380: Chuyện xưa như khói
 • Chương 381: Oan gia lộ hẹp
 • Chương 382: Bang phái chi tranh
 • Chương 383: Âm mưu động trời
 • Chương 384: Dữ địa phùng cố
 • Chương 385: Tề Vương hồi kinh
 • Chương 386: Đối mặt khiêu chiến
 • Chương 387: Hiểm lộ phá trán
 • Chương 388: Người ấy trong xe
 • Chương 389: Vận thế nghịch chuyển
 • Chương 390: Tà vương âm hậu
 • Chương 391: Trường An ngộ tiên
 • Chương 392: Trực trần kì sự
 • Chương 393: Phong môn đoạn lộ
 • Chương 394: Chữa bệnh cho địch
 • Chương 395: Có duyên sẽ gặp
 • Chương 396: Uy bách hiếp yếu
 • Chương 397: Tử tâm bất tức
 • Chương 398: Hoành quán quảng trường
 • Chương 399: Chứng thật nội gian
 • Chương 400: Thái Cực dạ yến
 • Chương 401: Đình yến phong vân
 • Chương 402: Tả thương độn ly
 • Chương 403: Bối rối tay chân
 • Chương 404: Hạnh trung phó xa
 • Chương 405: Diệu thủ không không
 • Chương 406: Tình nghiệt cù triền
 • Chương 407: Ngộ hãm địch tình
 • Chương 408: Hồ Tự kịch chiến
 • Chương 409: Tình nan tự dĩ
 • Chương 410: Cựu tình nan đoạn
 • Chương 411: Vô tâm tháp liễu
 • Chương 412: Liên sấm hiểm quan
 • Chương 413: Điệu bạo chi mê
 • Chương 414: Ngạc vận tề chí
 • Chương 415: Lấy nhu khắc cương
 • Chương 416: Lộ chuyển phong hồi
 • Chương 417: Thất châm chế
 • Chương 418: Kích chưởng lập thệ
 • Chương 419: Thủy lạc Thạch xuất
 • Chương 420: Ánh dương le lói
 • Chương 421: Ma Môn Tà soái
 • Chương 422: Xảo kỳ bố cục
 • Chương 423: Vạn sự cụ bị
 • Chương 424: Tâm chiến chi học
 • Chương 425: Chân giả bảo khố
 • Chương 426: Dương công bảo khố
 • Chương 427: Nhĩ tranh ngã đoạt
 • Chương 428: Bảo khố phong vân
 • Chương 429: Dữ tranh quyết liệt
 • Chương 430: Chân giả nan phân
 • Chương 431: Nhân vi tài tử
 • Chương 432: Tương kiến thì nan
 • Chương 433: Song trọng tính cách
 • Chương 434
 • Chương 435: Tá thủy độn thân
 • Chương 436: Biến sanh bất trắc
 • Chương 437: Tà hung nội hồng
 • Chương 438: Xảo đắc nguyên tính
 • Chương 439: Tị nạn đào nguyên
 • Chương 440: Cam bái hạ phong
 • Chương 441: Đào xuất trường an
 • Chương 442: Thủy năng phúc chu
 • Chương 443: Thần công đại thành
 • Chương 444: Thiên kim nhất nặc
 • Chương 445: Không ti đắc ngư
 • Chương 446: Điều kiện xuất thủ
 • Chương 447: Dữ hổ mưu bì
 • Chương 448: Lão tương giao tâm
 • Chương 449: Sơ cụ qui mô
 • Chương 450: Tồn vong chi đạo
 • Chương 451: Phi long tại thiên
 • Chương 452: Ái khuyển chi nhân
 • Chương 453: Mỹ lệ sư muội
 • Chương 454: Ngụy cung huyết chiến
 • Chương 455: Chúng bạn phân li
 • Chương 456
 • Chương 457: Nan giải tứ kết
 • Chương 458: Khách xuyên bảo phiêu
 • Chương 459: Dục xả nan ly
 • Chương 460: Gian nhân chi kế
 • Chương 461: Mệnh trung hữu số
 • Chương 462: Lập uy thiên hạ
 • Chương 463: Thích nhật xạ nguyệt
 • Chương 464
 • Chương 465: An nhạc thảm án
 • Chương 466: Ầm mã dịch lữ
 • Chương 467: Vô kiêm độc hành
 • Chương 468: Thủy thị họa thủ
 • Chương 469: Ấm mã chi binh
 • Chương 470: Tam hùng trọng ngộ
 • Chương 471: Tiên tung tái hiện
 • Chương 472: Đao kiếm luận giao
 • Chương 473: Địch ngã nan phân
 • Chương 474: Thần thương thiệt kiếm
 • Chương 475: Sơ để quý cảnh
 • Chương 476: Thiên lý truy tung
 • Chương 477: Yến tập can qua
 • Chương 478: Khí bảo chi minh
 • Chương 479: Thần cung thị uy
 • Chương 480: Tà vương tái hiện
 • Chương 481: Mỹ nhân như ngọc
 • Chương 482: Dĩ quả kích chúng
 • Chương 483: Cổ bảo chi chiến
 • Chương 484: Nghĩa bạc vân thiên
 • Chương 485
 • Chương 486: Tạc xuyên chi chiến
 • Chương 487: Thủy năng tại hà
 • Chương 488: Vũ tôn tất huyền
 • Chương 489: Thâu thiên hoán nhật
 • Chương 490: Kết minh thảo nguyên
 • Chương 491: Xả thân cứu hữu
 • Chương 492: Hỏa thiêu trường xà
 • Chương 493: Tùng hoa giang bạn
 • Chương 494: Thủ lĩnh Minh tử
 • Chương 495: Bất chiến khuất địch
 • Chương 496: Từ lý cầu sinh
 • Chương 497: Thiên lý truy địch
 • Chương 498: Kinh đô Long Tuyền
 • Chương 499: Bức chiến thư sống
 • Chương 500: Một chuyện làm ăn
 • Chương 501: Cách tường có tai
 • Chương 502: Bộc lộ chân tình
 • Chương 503: Muốn đùa với lửa
 • Chương 504: Tập tành yêu đương
 • Chương 505: Hữu duyên tương hội
 • Chương 506: Hiến lễ trên đường
 • Chương 507: Đạp cóc đạp cà
 • Chương 508: Hoàn mỹ vô hà
 • Chương 509: Tiêu diêu sách khí
 • Chương 510: Côn trùng rả rích
 • Chương 511: Thu hoạch ngoài dự kiến
 • Chương 512: Cùng chung mối hận
 • Chương 513: Tự nhiên chi đạo
 • Chương 514: Vật quy nguyên chủ
 • Chương 515: Ai là kẻ gian
 • Chương 516: Đê tiện thích sát
 • Chương 517: Hư hư thực thực
 • Chương 518: Long Tuyền chi chủ
 • Chương 519: Địch cũng là bạn
 • Chương 520: Mê đồ Bất phản
 • Chương 521: Thống nhất thảo nguyên
 • Chương 522: Nhân tâm hiểm trá
 • Chương 523: Oan gia lộ hẹp
 • Chương 524: Cực kỳ rắc rối
 • Chương 525: Long Tuyền nhai thượng
 • Chương 526: Vong thú tương đầu
 • Chương 527: Thiên trúc cuồng tăng
 • Chương 528: Sinh tử chi đạo
 • Chương 529: Phạm Ngã như nhất (1)
 • Chương 530: Phạm Ngã như nhất (2)
 • Chương 531: Thiên Trúc ma công
 • Chương 532: Các triển kỳ mưu
 • Chương 533: Phá phủ trầm châu
 • Chương 534: Liệu thương kỳ pháp
 • Chương 535: Tà Vương bản sắc
 • Chương 536: Bát đao chi ước
 • Chương 537: Ngọc thạch câu phần
 • Chương 538: Người đã đi xa
 • Chương 539: Ước hẹn ái tình
 • Chương 540: Nan phản liệt thế
 • Chương 541: Đường ra pháp trường
 • Chương 542: Huyết chiến trong mưa
 • Chương 543: Công hãm Bột Hải
 • Chương 544: Qua cơn mưa trời chưa sáng
 • Chương 545: Đánh cược sinh tử
 • Chương 546: Quyết chiến ma tăng
 • Chương 547: Binh pháp nhập đao
 • Chương 548: Chân tướng bộc lộ
 • Chương 549: Phóng lao phải theo lao
 • Chương 550: Sát nhân diệt khẩu
 • Chương 551: Còn giúp đối phương
 • Chương 552: Hành động cướp ngục
 • Chương 553: Ranh giới sinh tử
 • Chương 554: Kiêu hùng mạt lộ
 • Chương 555: Thương tâm cố sự
 • Chương 556: Đột Quyết hùng sư
 • Chương 557: Lưỡng toàn kỳ mỹ
 • Chương 558: Thập chiêu cứu thành
 • Chương 559: Thông linh liệp ưng
 • Chương 560: Trọng phản trung thổ
 • Chương 561: Kế hoạch chu toàn
 • Chương 562: Định mưu hành động
 • Chương 563: Trọng phản Trường An
 • Chương 564: Kỳ hạ công thành
 • Chương 565: Tái ngộ giai nhân
 • Chương 566: Nhân nghĩa chi phong
 • Chương 567: Cáo biệt ác mộng
 • Chương 568: Cùng chung chăn gối
 • Chương 569: Một đời một kiếp
 • Chương 570: Mộ cổ Thần Chung
 • Chương 571: Miệng lưỡi dao kiếm
 • Chương 572: Kết minh với ma vương
 • Chương 573: Hàn lâm thanh viễn
 • Chương 574: Tự chui vào lưới
 • Chương 575: Binh pháp nhập đao
 • Chương 576: Biến thiên đại kế
 • Chương 577: Kề vai tác chiến
 • Chương 578: Muốn đi cũng khó
 • Chương 579: Bất tử thất huyễn
 • Chương 580: Tử trung cầu sinh
 • Chương 581: Bạn thù khó phân
 • Chương 582: Nhổ cỏ tận gốc
 • Chương 583: Kỳ khai đắc thắng
 • Chương 584: Chuyện trò trong đêm chiến trường
 • Chương 585: Lâm trận sợ sệt
 • Chương 586: Việc sắp thành thì hỏng
 • Chương 587: Từ Giản hội chiến
 • Chương 588: Ly gián cao chiêu
 • Chương 589: Chỉ thượng đàm binh
 • Chương 590: Hy vọng cuối cùng
 • Chương 591: Khéo léo chiếm đoạt
 • Chương 592: Trâu chậm uống nước đục
 • Chương 593: Nghi vấn nan giải
 • Chương 594: Thiên nhất huyền công
 • Chương 595: Hiểu lầm khó giải
 • Chương 596: Ngộ trung phó xa
 • Chương 597: Cam tâm làm trộm
 • Chương 598: Tỉnh mộng Bất Tử
 • Chương 599: Trái tim ngọc nữ
 • Chương 600: Lạt thủ vô tình
 • Chương 601: Thu hoạch ngoài ý liệu
 • Chương 602: Lần thám thính đầu tiên gặp bất lợi
 • Chương 603: Ý của kẻ say
 • Chương 604: Kế hoạch tương lai
 • Chương 605: Mâu thuẫn chi tranh
 • Chương 606: Cuộc gặp trong Thượng Lâm Uyển
 • Chương 607: Kinh doanh tiền bạc
 • Chương 608: Kiêu hùng mạt lộ
 • Chương 609: Tiếu lí tàng đao
 • Chương 610: Tiêu quy Tào tùy
 • Chương 611: Bão táp Đường cung
 • Chương 612: Một nước cờ cao
 • Chương 613: Tranh thật tranh giả
 • Chương 614: Thần hồn điên đảo
 • Chương 615: Mua chuộc lòng người
 • Chương 616: Lòng tin suy sụp
 • Chương 617: Thi đấu mã cầu
 • Chương 618: Đổi sân đổi người
 • Chương 619: Tranh tài thể thao
 • Chương 620: Phân thân pháp thuật
 • Chương 621: Lún sâu xuống bùn
 • Chương 622: Thay rồng đổi phượng
 • Chương 623: Trường An giới nghiêm
 • Chương 624: Cắn lại một miếng
 • Chương 625: Chân tâm đối thoại
 • Chương 626: Thiếu Soái tinh binh
 • Chương 627: Tin xấu truyền đến
 • Chương 628: Cùng đường tất biến
 • Chương 629: U lâm tiểu trúc
 • Chương 630: Biến cố trong U cốc
 • Chương 631: Đại ngộ dưới suối
 • Chương 632: Hối thì đã muộn
 • Chương 633: Tiêu oán ca bi
 • Chương 634: Bí mật trong lòng
 • Chương 635: Binh bất yếm trá
 • Chương 636: Nắm hết tiên cơ
 • Chương 637: Phi Luân trổ oai
 • Chương 638: Khách đến từ Lạc Dương
 • Chương 639: Ám độ Trần Thương
 • Chương 640: Cuộc chiến bên sông
 • Chương 641: Không còn đường lùi
 • Chương 642: Tìm đường sống trên dòng Lạc Thủy
 • Chương 643: Đánh đuổi ngàn dặm
 • Chương 644: Cuộc chiến trong vòng vây
 • Chương 645: Vượt qua Đại Hà
 • Chương 646: Lòng người hiểm ác
 • Chương 647: Giờ khắc trước mắt
 • Chương 648: Hộ Pháp cửa Phật
 • Chương 649: Tìm kiếm nội gian
 • Chương 650: Ký ức đau buồn
 • Chương 651: Cuộc chiến Lạc Nam
 • Chương 652: Đao pháp nhập binh
 • Chương 653: Phụ tử tình thâm
 • Chương 654: Cùng đồ Mạt lộ
 • Chương 655: Mật dụ tử vong
 • Chương 656: Đại thế đã mất
 • Chương 657: Kiến Đức quy tiên
 • Chương 658: Tuyệt xử cầu sinh
 • Chương 659: Tình thế ác liệt
 • Chương 660: Đột vây huyết chiến
 • Chương 661: Giữa cái sống và cái chết
 • Chương 662: Máu nhuộm chiến bào
 • Chương 663: Sơn cùng thủy tận
 • Chương 664: Dương Công về trời
 • Chương 665: Kiên định không chuyển
 • Chương 666: Tranh đọat Ma quyết
 • Chương 667: Hoang thôn phong vân
 • Chương 668: Nằm ngoài dự liệu
 • Chương 669: Khổ hải vô biên
 • Chương 670: Truy đuổi tới cùng
 • Chương 671: Kỳ pháp khắc địch
 • Chương 672: Gặp lại cố nhân
 • Chương 673: Nhân quả huyền diệu
 • Chương 674: Thánh nhân cửa thiền
 • Chương 675: Linh đan diệu dược
 • Chương 676: Điểm yếu duy nhất
 • Chương 677: Hữu tình vô tình
 • Chương 678: Không còn điểm yếu
 • Chương 679: Lang thang đầu đường
 • Chương 680: Phát hiện bất ngờ
 • Chương 681: Không thể cùng tồn tại
 • Chương 682: Trời diệt ta rồi
 • Chương 683: Tuyệt xử phùng sinh
 • Chương 684: Bày mưu tính kế
 • Chương 685: Bí quyết chiến thắng
 • Chương 686: Bất ngoại như thị
 • Chương 687: Ba vấn đề khó
 • Chương 688: Không thể quay lại
 • Chương 689: Sứ mệnh hòa bình
 • Chương 690: Đòn tâm lý
 • Chương 691: Cưỡi hổ khó xuống
 • Chương 692: Thế sự khó lường
 • Chương 693: Không tốn một giọt máu
 • Chương 694: Ngõ hẹp gặp nhau
 • Chương 695: Trận chiến bước ngoặt
 • Chương 696: Lòng tin tất thắng
 • Chương 697: Lịch sử đẫm máu
 • Chương 698: Tư tưởng khác biệt
 • Chương 699: Nam bắc chi tranh
 • Chương 700: Nghĩa thích kim cương
 • Chương 701: Hiểu dĩ đại nghĩa
 • Chương 702: Tội ác tày trời
 • Chương 703: Cuộc chiến ở Thiền viện
 • Chương 704: Ước hẹn chín đao
 • Chương 705: Tơ tình chưa dứt
 • Chương 706: Kể lại từ đầu
 • Chương 707: Thiên hạ làm đầu
 • Chương 708: Ba yêu cầu để trị quốc
 • Chương 709: Đại nghĩa làm đầu
 • Chương 710: Đi mòn giày sắt
 • Chương 711: Chúng chí thành thành
 • Chương 712: Ba điều kiện
 • Chương 713: Ba người đồng lòng
 • Chương 714: Đối xử bình đẳng
 • Chương 715: Một bắt đầu mới
 • Chương 716: Tình hoa ái quả
 • Chương 717: Một khởi đầu mới
 • Chương 718: Bản đồ Trường An
 • Chương 719: Trời sinh một đôi
 • Chương 720: Lần thứ ba đến Trường An
 • Chương 721: Phân hóa ly gián
 • Chương 722: Tình cảm chốn lầu xanh
 • Chương 723: Thống nhất ma đạo
 • Chương 724: Trăm vạn lượng vàng
 • Chương 725: Tấm lòng của công chúa
 • Chương 726: Kỳ phùng địch thủ
 • Chương 727: Quan trường đắc ý
 • Chương 728: Ơn thành ra oán
 • Chương 729: Vũ khí bí mật
 • Chương 730: Hối hận thì đã muộn
 • Chương 731: Nguy hiểm như mũi tên trên dây cung
 • Chương 732: Mùa đông sắp qua
 • Chương 733: Một nguyện vọng
 • Chương 734: Dựa vào đêm nay
 • Chương 735: Tương thác tựu thác
 • Chương 736: Bắn phát pháo đầu
 • Chương 737: Trời xui đất khiến
 • Chương 738: Vị thế rối ren
 • Chương 739: Một đá hai chim
 • Chương 740: Niêm hoa vi tiếu
 • Chương 741: Một trận tranh thắng bại
 • Chương 742: Vọng thiên đả quái
 • Chương 743: Lựa chọn cuối cùng
 • Chương 744: Kiếm tâm thông minh
 • Chương 745: Một vùng ánh sáng
 • Chương 746: Biết bao giờ về
 • Chương 747: Cất bước lên đường
 • Chương 748: Hành trình quyết tử
 • Chương 749: Lấy đêm làm ngày
 • Chương 750: Hoa ngạc song huy
 • Chương 751: Một đêm ân tình
 • Chương 752: Bi quan ly hợp
 • Chương 753: Gặp lại người ấy
 • Chương 754: Mất hết ưu thế
 • Chương 755: Tính cách mâu thuẫn
 • Chương 756: Ăn miếng trả miếng
 • Chương 757: Biện pháp cuối cùng
 • Chương 758: Lay chuyển Tà vương
 • Chương 759: Ý nghĩa thật sự của tình yêu
 • Chương 760: Dịch kiếm đại sư
 • Chương 761: Sinh mệnh là gì
 • Chương 762: Bả tâm nhất hoành
 • Chương 763: Chờ đợi một bình minh
 • Chương 764: Sóng yên bể lặng
 • Chương 765: Gian tặc bỉ ổi
 • Chương 766: Nguy hiểm suýt chết
 • Chương 767: Của hồi môn của Tà Vương
 • Chương 768: Khuynh hướng tự huỷ
 • Chương 769: Phóng tên truyền thư
 • Chương 770: Phất tay áo rời thành
 • Chương 771: Nắm lại chủ động
 • Chương 772: Đặt hết một ván
 • Chương 773: Ước hẹn năm đao
 • Chương 774: Ân uy gồm đủ
 • Chương 775: Lời hẹn giờ Tý
 • Chương 776: Thu hoạch ngoài ý muốn
 • Chương 777: Nước cờ hay khác
 • Chương 778: Kiếm cũng như cờ
 • Chương 779: Tuyệt xứ phùng sinh
 • Chương 780: Phải xem bảo khố
 • Chương 781: Cơ hội đến muộn
 • Chương 782: Chuyện ngoài ý liệu
 • Chương 783: Kế hoạch đại loạn
 • Chương 784: Long phù hổ phù
 • Chương 785: Ôm cây đợi thỏ
 • Chương 786: Kẻ thắng làm vua
 • Chương 787: Giao dịch ở trận tiền
 • Chương 788: Hết cả oán cừu
 • Chương 789: Biến cố Huyền Vũ môn
 • Chương 790: Tiệc trưa ở lầu phúc tụ
 • Chương 791: Xuân phong đắc ý
 • Chương 792: Kế hư và thực
 • Chương 793: Trận tiền quyết chiến
 • Chương 794: Ác quán mãn doanh
 • Chương 795: Tình nghĩa huynh đệ
 • Chương 796: Niên hiệu Trinh Quán
 • Chương 797: Nhất kiến bất nghi
 • Chương 798: Bạch mã chi minh
 • Chương 799: Nhất thống thiên hạ
 • Chương 800: Hậu ký
 • Đại Đường Song Long Truyện là một tác phẩm võ hiệp kinh điển của nhà văn Huỳnh Dị.
  Câu chuyện bắt đầu từ thời Tùy mạt, Hoàng đế đương trị lúc bấy giờ là Dương Quảng lộ rõ thói xấu, cai quản bất công, ăn chơi sa đọa nên nghĩa quân khắp nơi nổi dậy chống đối triều đình.

  Từ Tử Lăng, Khấu Trọng, hai đứa trẻ mồ côi xuất xứ Dương Châu, tron một lần vô tình có được Trường Sinh Quyết và nhờ sự chỉ điểm cơ bản về võ công tâm pháp của người mẹ nuôi Phó Quân Sước mà hai gã đã dần dần bước vào võ đạo, trở thành Đại Đường Song Long, giúp đỡ Lý Thế Dân thống nhất Trung Nguyên, lập nên triều Đường.

  Có thể bạn thích sách  Trở Về Năm 1981