Cinque Terre

Cửu Đỉnh Ký

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 01: Đằng Thanh Sơn
 • Chương 02: Hắn gọi là “LANG”
 • Chương 03: Dương Châu Thành
 • Chương 04: Nhãn Thần
 • Chương 05: Cường địch lai tập
 • Chương 06: Sinh tử chi chiến
 • Chương 07: Hổ Pháo quyền
 • Chương 08: Tiềm ẩn
 • Chương 09: Hổ Hình Thông Thần Thuật
 • Chương 10: Đối ngã tiếu liễu
 • Chương 11: Đào phạm “SỞ THIÊN”
 • Chương 12: Thiên Niên Kỉ Sự
 • Chương 13: Thiên Niên Diễn Biến
 • Chương 14: “Thiên Nhai Hành”
 • Chương 15: Phong Vũ Dục Lai
 • Chương 16: Các Phương Hội Tụ
 • Chương 17: Tiên Huyết Lâm Ly
 • Chương 18: Cô Lang
 • Chương 19: Đằng gia trang
 • Chương 20: Cổ kim bất đồng
 • Chương 21: Biểu ca “Thanh Hổ”
 • Chương 22: Danh sách xuất chiến
 • Chương 23: Lang Nha bổng nặng một trăm hai mươi hai cân
 • Chương 24: Thế giới gì thế này!
 • Chương 25: Lễ mừng năm mới
 • Chương 26: Nhất minh kinh nhân *
 • Chương 27: Kế Hoạch Trong Tộc
 • Chương 28: Lựa chọn
 • Chương 29: Thương thuật của Đằng Thanh Sơn
 • Chương 30: Thời gian thoi đưa
 • Chương 31: Đội thợ săn
 • Chương 32: Bầy sói điên cuồng
 • Chương 33: Về nhà
 • Chương 34: Thủ lĩnh mới
 • Chương 35: Cao Thủ Nội Kình
 • Chương 36: Dương châu diêm thương
 • Chương 37: Tối cường kế hoạch
 • Chương 38: Hai mươi sáu tháng chạp
 • Chương 39: Giao hàng
 • Chương 40: Lòng tham
 • Chương 41: Địa Bảng
 • Chương 42: Bạch Mã bang Hồng Tứ
 • Chương 43: Cường đạo
 • Chương 44: Cầm Tặc Thủ
 • Chương 45: Hổ Quyền của Đằng Thanh Sơn
 • Chương 46: ‘Tối cường kế hoạch’ bắt đầu
 • Chương 47: Bốn năm sau
 • Chương 48: Thiết Sơn bang
 • Chương 49: Xích đồng chùy
 • Chương 50: Quát lớn! Phi đao!
 • Chương 51: Một con đường sống
 • Chương 52: Hai trăm lượng bạc
 • Chương 53: Bà mối đến thăm
 • Chương 54: Cách nghĩ của Đằng Thanh Sơn
 • Chương 55: Hổ Hình Thông Thần
 • Chương 56: Đáy Bích Hàn đầm
 • Chương 57: Nhân mãng chi chiến
 • Chương 58: Mất và Được
 • Chương 59: Bảy Cân Hai Lạng
 • Chương 60: Cao thủ
 • Chương 61: Tổng lâu quận Giang Trữ
 • Chương 62: Thương Thành
 • Chương 63: Luân hồi
 • Chương 64: Chúa đất
 • Chương 65: Đi Theo Ta!
 • Chương 66: Mạng người như cỏ rác
 • Chương 67: Ai giết?
 • Chương 68: Khả phạ đích thạch tử (Cục đá đáng sợ)
 • Chương 69: Về nhà
 • Chương 70: Không chết?
 • Chương 71: Muốn lấy muội muội ta?
 • Chương 72: Tan tành
 • Chương 73: Là ngươi!
 • Chương 74: Dư âm
 • Chương 75: Rúng động
 • Chương 76: Quận Giang Trữ
 • Chương 77: Khảo hạch nhập tông
 • Chương 78: Nhất lưu võ giả
 • Chương 79: Sáu ngàn Hắc Giáp quân
 • Chương 80: Gia Cát Nguyên Hồng
 • Chương 81: Kém quá xa
 • Chương 82: Chỉ còn lại một người
 • Chương 83: Thương Giang kiếm quyết
 • Chương 84: Xích tử chi tâm?
 • Chương 85: Hắc Yểm mã
 • Chương 86: Ngọc thô
 • Chương 87: Bạch Kỳ đô thống
 • Chương 88: ‘Mãnh Ngưu Đại Lực quyết’
 • Chương 89: Uy lực
 • Chương 90: Bái phỏng
 • Chương 91: Ta tên Đằng Thanh Sơn
 • Chương 92: Tầng thứ sáu
 • Chương 93: Động tâm?
 • Chương 94: ‘Mãnh Ngưu Đại Lực quyết’ đệ cửu tầng!
 • Chương 95: Triệu kiến lúc nửa đêm!
 • Chương 96: Nhập ma
 • Chương 97: Diêm Đan Thần
 • Chương 98: Hất mũi quá mặt
 • Chương 99: Khu mỏ tử kim
 • Chương 100: Đô Thống đại nhân, ngài không sao chứ?
 • Chương 101: Kẻ trộm vàng
 • Chương 102: Hỏa Tận Tân Truyền
 • Chương 103: Âm thầm theo dấu
 • Chương 104: Giết chóc
 • Chương 105: Trúng độc
 • Chương 106: Điều tra đến cùng
 • Chương 107: Ký Hồng đến
 • Chương 108: Không ngừng vươn lên
 • Chương 109: Tân nhiệm đô thống
 • Chương 110: Bạch Mã bang Lưu tam gia
 • Chương 111: Về nhà
 • Chương 112: Nàng là ai?
 • Chương 113: Mệnh lệnh
 • Chương 114: Đi xa
 • Chương 115: Huyết Thạch pha
 • Chương 116: Thiên quân vạn mã
 • Chương 117: Áo lót kim tàm ti
 • Chương 118: Cao thủ “Địa bảng”
 • Chương 119: Huyết chiến nửa đêm
 • Chương 120: Huyết nhân
 • Chương 121: Sự đáng sợ của mười tám vạn cân lực lượng
 • Chương 122: Việc Lạ Ở Biên Cảnh
 • Chương 123: Hai Đại Mật Điển
 • Chương 124: Hắc quái (Quái vật màu đen)
 • Chương 125: Ấu Thú?
 • Chương 126: Hắc Hỏa linh căn!
 • Chương 127: Gió Nổi Mây Tuôn
 • Chương 128: Quan Lục
 • Chương 129: Không Biết Tự Lượng Sức Mình
 • Chương 130: Cao Thủ Nhiều Như Mây
 • Chương 131: Âm Và Dương
 • Chương 132: Dung Hợp
 • Chương 133: Cổ Thế Hữu
 • Chương 134: Dưới lòng đất
 • Chương 135: Xích Lân thú
 • Chương 136: Độc chiếm
 • Chương 137: Gặp mặt
 • Chương 138: Giết chết bọn chúng
 • Chương 139: Linh quả chín Tất cả điên cuồng!
 • Chương 140: Mục tiêu công kích
 • Chương 141: Cốt nhục tan rã
 • Chương 142: Xích lân thú bộc phát
 • Chương 143: Nghiệt súc
 • Chương 144: Cường giả
 • Chương 145: Cực mạnh
 • Chương 146: Đại phát tài
 • Chương 147: Công dụng kỳ diệu của linh căn
 • Chương 148: Thân thể biến hóa
 • Chương 149: Trận chiến khốc liệt
 • Chương 150: Giang Ninh
 • Chương 151: Thần dữ khí hòa
 • Chương 152: Phi đao
 • Chương 153: Trên đại điện
 • Chương 154: Tứ đại Thần Cấp Bí Điển
 • Chương 155: Vũ các
 • Chương 156: Lòng người
 • Chương 157: Trường thương sở hướng
 • Chương 158: Cực hạn đan điền
 • Chương 159: Vùng đất Man hoang
 • Chương 160: Đao khách
 • Chương 161: Ổn định
 • Chương 162: Nam man
 • Chương 163: Giết người bằng thuốc độc
 • Chương 164: Bí mật
 • Chương 165: Thiết Tí Hầu Sơn
 • Chương 166: Hang ổ bầy khỉ
 • Chương 167: Nhân lúc hỗn loạn, ra tay
 • Chương 168: Đánh ra ngoài
 • Chương 169: Bước vào tiên thiên
 • Chương 170: Ngân Giác sơn
 • Chương 171: Tiểu đỉnh màu đen
 • Chương 172: Hắc thiết bảo đồ
 • Chương 173: Cửu Đỉnh
 • Chương 174: Vong Ngã Chi Cảnh
 • Chương 175: Đi mất!?
 • Chương 176: Thiết Tháp hộ vệ
 • Chương 177: Bên trong Quy Nguyên Tông
 • Chương 178: Nhạc phụ!!?
 • Chương 179: Bùi Tam
 • Chương 180: Công hiệu của rượu chu quả
 • Chương 181: Chiêu thứ tư
 • Chương 182: Dòng Nước Ngầm Mãnh Liệt
 • Chương 183: Kịch chiến
 • Chương 184: Nhận Lệnh!
 • Chương 185: Kim Lân vệ
 • Chương 186: Viên Đá Phá Không
 • Chương 187: Diệt Môn!!!
 • Chương 188: Xích Hổ Bào
 • Chương 189: Triệt thoái Đuổi giết!
 • Chương 190: Hãm thành!
 • Chương 191: Đánh đi! Đánh đi!!!
 • Chương 192: Ăn mừng!
 • Chương 193: Hư cảnh!
 • Chương 194: Bắt Người
 • Chương 195: Đằng Vĩnh Phàm
 • Chương 196: Điên Cuồng
 • Chương 197: Vô Để Động
 • Chương 198: Xử tử
 • Chương 199: Tin dữ
 • Chương 200: Gió nổi mây vờn
 • Chương 201: Lửa giận của Đằng Thanh Sơn
 • Chương 202: Hồ Ngầm Dưới Đất
 • Chương 203: Hai Cực
 • Chương 204: Thiên Hồng Thủy Cung
 • Chương 205: Đặc Thù
 • Chương 206: Cường giả tụ tập
 • Chương 207: Dãy dụa trong sinh tử
 • Chương 208: Bóng người mơ hồ
 • Chương 209: Thì ra là hắn
 • Chương 210: Cường giả liên thủ
 • Chương 211: Vô danh tiểu tốt
 • Chương 212: Nhổ bật gốc dương liễu
 • Chương 213: Xúc tu quái vật
 • Chương 214: Nhân Thú Giao Đàm
 • Chương 215: Hai Con Đường
 • Chương 216: Mê Cung
 • Chương 217: Một Tên Chết Vì Đụng Xe!
 • Chương 218: Súc Cốt!
 • Chương 219: Truyền lệnh!
 • Chương 220: Lộ tuyến
 • Chương 221: Tiếng gầm bi phẫn
 • Chương 222: Núi cao còn có núi cao hơn
 • Chương 223: Ngươi không có duyên với bảo tàng
 • Chương 224: Tính mạng
 • Chương 225: Một nơi huyền bí
 • Chương 226: Lời thỉnh cầu của Vũ Hoàng
 • Chương 227: Tặng vật của Vũ Hoàng
 • Chương 228: Cực hạn tăng lên
 • Chương 229: Sự tình không ngờ
 • Chương 230: Thân phận bại lộ
 • Chương 231: Biến thành cá
 • Chương 232: Chết đi
 • Chương 233: Phá đường mà ra
 • Chương 234: Liên Tiếp Hạ Lệnh
 • Chương 235: Đục Nước Béo Cò
 • Chương 236: Đánh Lừa Thị Giác
 • Chương 237: Nghĩ Thông Suốt Rồi
 • Chương 238: Lộ Diện Trong Nháy Mắt
 • Chương 239: Dập Đầu
 • Chương 240: Đoán Đá?
 • Chương 241: Hai con giao long
 • Chương 242: Hạo kiếp phủ xuống
 • Chương 243: Hạt Tử Kiếm Thánh
 • Chương 244: Không Chết?
 • Chương 245: Treo Giải Thưởng
 • Chương 246: Hiệu Trà
 • Chương 247: Luyện Trên Lưng Ngựa
 • Chương 248: Kỹ Tiến Hồ Đạo
 • Chương 249: Hổ Dược Quận, Tiêu Dao Cung
 • Chương 250: Lôi Điện Thần Ưng
 • Chương 251: Hắn Chính Là Đằng Thanh Sơn!
 • Chương 252: Dạ Thám Phủ Đệ
 • Chương 253: Ngươi là ai?
 • Chương 254: Tìm khắp thành
 • Chương 255: Bình an thật hạnh phúc
 • Chương 256: Tiềm phục ở Vũ Châu
 • Chương 257: Chấn động Vũ Hoàng môn
 • Chương 258: Một đêm yên tĩnh
 • Chương 259: Bao vây trùng điệp
 • Chương 260: Bắt sống Đằng Thanh Sơn
 • Chương 261: Truy sát dưới đất
 • Chương 262: Hạn chế
 • Chương 263: Độc hành
 • Chương 264: Dã tâm của Đằng Thanh Sơn
 • Chương 265: Máu chảy thành sông
 • Chương 266: Nội gia cương kình
 • Chương 267: Cuồng Phong
 • Chương 268: Người Ngựa Cùng Bay
 • Chương 269: Hỗn Nguyên Nhất Khí
 • Chương 270: Gầm lên rung trời
 • Chương 271: Muốn trốn?
 • Chương 272: Chính là hắn!
 • Chương 273: Tuyệt Thế Vũ Lực
 • Chương 274: Hai Đại Thần Sứ
 • Chương 275: Mật Tông
 • Chương 276: Cưỡi Thần Điêu Bay Đến
 • Chương 277: Thân phận thật sự
 • Chương 278: Thần nữ
 • Chương 279: Thiên thần sơn
 • Chương 280: Nghiêm ngặt
 • Chương 281: Thiên thần xuất quan
 • Chương 282: Tin nhà
 • Chương 283: Oai lực một quyền
 • Chương 284: Hắc Diễm côn
 • Chương 285: Thình lình xảy ra
 • Chương 286: Sinh Tử Nhai
 • Chương 287: Ngươi không làm ta thất vọng
 • Chương 288: Dùng Lưng Đánh Bay
 • Chương 289: Lời mời của Thiên Thần
 • Chương 290: Tam đại Khách Kanh
 • Chương 291: Chiến thuyền Bắc Hải
 • Chương 292: Lên đảo
 • Chương 293: Huyết chiến rạng sáng
 • Chương 294: Hạo kiếp tương lai
 • Chương 295: Dương phàm xuất hải
 • Chương 296: Đêm Không An Tĩnh
 • Chương 297: Đại Gia Hỏa
 • Chương 298: Phiền Toái Rồi
 • Chương 299: Cuộc Đàm Phán Kinh Hiểm
 • Chương 300: Thiết Diệp Đảo
 • Chương 301: Luyện Quyền Dưới Biển, Hái Quả Trên Đảo
 • Chương 302: Một thương xuyên thấu
 • Chương 303: Thu Phục Thất Bại
 • Chương 304: Tham Ăn
 • Chương 305: Đó Là Gì Thế?
 • Chương 306: Vùng biển kỳ lạ
 • Chương 307: Bắc Nhan trấn
 • Chương 308: Kiếm Lâu và Cấm địa
 • Chương 309: Cám ơn tiền bối chỉ điểm
 • Chương 310: Trả cho ta
 • Chương 311: Xuyên Vân Tiễn
 • Chương 312: Chỉ biết đến thân, không cần lý lẽ
 • Chương 313: Thương và kiếm
 • Chương 314: Mượn xem
 • Chương 315: Thần Tiên Ngọc Bích
 • Chương 316: Thi kiếm tiên Lý Thái Bạch
 • Chương 317: Bế quan
 • Chương 318: Thời Gian Trôi Cực Nhanh
 • Chương 319: Tiếng kêu lớn
 • Chương 320: Du Ngư thân pháp
 • Chương 321: Còn có một phiền toái
 • Chương 322: Mẫu thân của Thanh Loan
 • Chương 323: Bất Tử thảo
 • Chương 324: Dân cư
 • Chương 325: Chỉ có một tin tốt
 • Chương 326: Cướp đoạt
 • Chương 327: Đoan Mộc?
 • Chương 328: Đan Ương Thành
 • Chương 329: Bạt Đao Đánh Giết
 • Chương 330: Lê công tử
 • Chương 331: Chợ nô lệ
 • Chương 332: Chọn lựa
 • Chương 333: Đánh cược đấu Lồng vây
 • Chương 334: Ngượng quá hóa giận
 • Chương 335: Ông chủ, ta tới đây!
 • Chương 336: Ngọc thô người tài
 • Chương 337: Làm sao dám ngăn cản hắn?
 • Chương 338: A Thú
 • Chương 339: Gặp họa
 • Chương 340: Phó Đao
 • Chương 341: Đệ nhất môn đồ
 • Chương 342: Nam Sơn Thành
 • Chương 343: Dục hỏa nan nại (Lửa dục khó nhịn)
 • Chương 344: Tình thế thay đổi
 • Chương 345: Tin tức kinh người
 • Chương 346: Thần Phủ Sơn
 • Chương 347: Nỗ lực và hồi báo
 • Chương 348: Tân gia
 • Chương 349: Chuẩn bị hoàng kim
 • Chương 350: Ý ngoại chi hỉ (chuyện vui bất ngờ)
 • Chương 351: Gia tộc tụ tập
 • Chương 352: Bản đá Ngốc thạch
 • Chương 353: Giá trên trời
 • Chương 354: Đẹp cả đôi đường
 • Chương 355: Lôi Đao Cửu Quyển
 • Chương 356: Núi cao còn có núi cao hơn
 • Chương 357: Thích dạy dỗ
 • Chương 358: Lời Thỉnh Cầu Của lão Uông
 • Chương 359: Sào Huyệt Lục Túc Đao
 • Chương 360: Đỉnh Lóe Sáng
 • Chương 361: Thăm Hỏi
 • Chương 362: Cầu Cứu
 • Chương 363: Lính Như Thổ Phỉ
 • Chương 364: Thanh Danh
 • Chương 365: Sát Thủ Đường!
 • Chương 366: Song Sơn Thành
 • Chương 367: Nhất Ẩm Nhất Trác
 • Chương 368: Ai bắt ai?
 • Chương 369: Hấp dẫn
 • Chương 370: Báo thù?
 • Chương 371: Bái sư
 • Chương 372: Cương kình hậu kỳ, thân thể hoàn mỹ
 • Chương 373: Chiêu thức mạnh nhất
 • Chương 374: Hai mươi tuổi
 • Chương 375: Vân Mộng cổ thành
 • Chương 376: Đằng Thanh Sơn đấu với Vân Mộng Chiến Thần
 • Chương 377: Vân Mộng Bạch Quả
 • Chương 378: Hành Trình Tìm Bảo Bối Trong Vân Mộng Trạch
 • Chương 379: Thần Thú Ô Chuy Mã
 • Chương 380: Trở Về
 • Chương 381: Yêu Thú Sơn
 • Chương 382: Bản khắc đá
 • Chương 383: Bốn bản gần nhau
 • Chương 384: Một năm
 • Chương 385: Mục Vân Ký
 • Chương 386: Lựa chọn về đạo
 • Chương 387: Ta tên Dương Đông
 • Chương 388: Câu Chuyện Của Lão Uông
 • Chương 389: Đệ nhị môn đồ
 • Chương 390: Tin Động Trời Lan Nhanh
 • Chương 391: Động Tâm
 • Chương 392: Nữ Vũ Thánh
 • Chương 393: Chọn ai?
 • Chương 394: Ngưu Đầu Sơn ở Đông Hoa Vực
 • Chương 395: Yêu chiến (Mời đấu)
 • Chương 396: Hỏa Lưu Thiết hợp cốc
 • Chương 397: Bốn phương rung động
 • Chương 398: Nhất phu đương quan (một người chặn lối)
 • Chương 399: Địa bàn của ta
 • Chương 400: Giằng co
 • Chương 401: Phân phối quyền lợi
 • Chương 402: Mũi nhọn mạnh nhất
 • Chương 403: Chiến cuộc biến đổi
 • Chương 404: Chiếm lĩnh thành công
 • Chương 405: Lửa Của Thanh Loan
 • Chương 406: Tiếng Gầm Kinh Thiên
 • Chương 407: Tổng Sản Lượng Hỏa Lưu Thiết
 • Chương 408: Kết Quả Của Núi Lửa Bùng Nổ
 • Chương 409: Ráng Đỏ Rực Trời
 • Chương 410: Thanh Sơn Tìm Bảo Vật
 • Chương 411: Cả Thiên Hạ Đều Biết
 • Chương 412: Giấc Mộng Trăm Năm
 • Chương 413: Tuyệt Cảnh
 • Chương 414: Thiên Phong Chiến Thần
 • Chương 415: Bước Ngoặt
 • Chương 416: Huyết Mạch Thần Phủ Sơn
 • Chương 417: Muội có bằng lòng gả cho huynh không
 • Chương 418: Đằng Thanh Sơn Thành Thân
 • Chương 419: Cuối Cùng Đạt Tới Hư Cảnh
 • Chương 420: Thần dung Thiên Địa
 • Chương 421: Lửa Giận
 • Chương 422: Giao Người!
 • Chương 423: Thiên Phong Chiến Thần Phẫn Nộ
 • Chương 424: Hiểu Rõ Mình
 • Chương 425: Tiếp Tục Đột Phá!
 • Chương 426: Xích Kim Hổ Bào
 • Chương 427: Cuộc Chiến Đỉnh Cao
 • Chương 428: Bất tử Phượng Hoàng
 • Chương 429: Oai Phượng Hoàng
 • Chương 430: Bảo Tàng Gia Tộc Thiên Phong
 • Chương 431: Xuất Phát, Cửu Châu!
 • Chương 432: Đảo Phượng Hoàng
 • Chương 433: Bất Ngờ
 • Chương 434: Lý Phủ
 • Chương 435: Giang Ninh Quy Nguyên Tông
 • Chương 436: Thầy trò tâm sự
 • Chương 437: Ba điều
 • Chương 438: Trọc đầu không sợ bị túm tóc
 • Chương 439: Chuyện xấu
 • Chương 440: Thân phận
 • Chương 441: Cử đi làm việc
 • Chương 442: Giáo chủ Tuyết Liên Giáo
 • Chương 443: Thời tiết sắp đổi rồi
 • Chương 444: Binh tụ Thiết Long Thành
 • Chương 445: Phá cửa đi vào
 • Chương 446: Ta không phải người tốt
 • Chương 447: Cửu Hoàn Sơn
 • Chương 448: Hô Hòa khách khanh
 • Chương 449: Bổ nhiệm
 • Chương 450: Chọn lấy một cái
 • Chương 451: Đệ Tử Thứ Ba
 • Chương 452: Thẳng Thắn Thành Khẩn
 • Chương 453: Thanh Lâu Đẫm Máu
 • Chương 454: Đại loạn tử (Đại loạn)
 • Chương 455: Cố ý làm căng
 • Chương 456: Triệu Đan Trần
 • Chương 457: Cổ Ung
 • Chương 458: Ở Thanh Hồ Đảo
 • Chương 459: Rút kiếm, giết người
 • Chương 460: Một hòn đảo
 • Chương 461: Sát tâm
 • Chương 462: Cửu Lang đảo
 • Chương 463: Chu Quả tửu
 • Chương 464: Quá độc ác
 • Chương 465: Tin Tức
 • Chương 466: Bão Tố Sắp Nổi
 • Chương 467: Xạ Nhật Thiên Lang
 • Chương 468: Đại Duyên Sơn, Cửu Lang Đảo
 • Chương 469: Từng Bước Áp Sát
 • Chương 470: Sa Lầy
 • Chương 471: Tuyệt Cảnh
 • Chương 472: Thổ Hành Chi Đạo
 • Chương 473: Cứu tinh
 • Chương 474: Xé da hổ
 • Chương 475: Chiến! Chiến! Chiến!
 • Chương 476: Chiến! Chiến! Chiến
 • Chương 477: Tông chủ Kiếm Tông
 • Chương 478: Nguồn gốc nội gia
 • Chương 479: Niềm vui bất ngờ
 • Chương 480: Lục Túc Đao Trì hư cảnh
 • Chương 481: Phát động toàn diện
 • Chương 482: Món khai vị
 • Chương 483: Đại hư cảnh kịch chiến
 • Chương 484: Đánh Cho Ngươi Sợ
 • Chương 485: Kinh Thiên Hạ
 • Chương 486: Vũ Đồng Hải
 • Chương 487: Một Bộ Thần Giáp
 • Chương 488: Hoãn Xưng Vương
 • Chương 489: Bùi Tam gặp Đằng Thanh Sơn
 • Chương 490: Cửu Châu đỉnh
 • Chương 491: Lời nhắc nhở quan trọng nhất
 • Chương 492: Được làm vua thua làm giặc
 • Chương 493: Sinh và tử
 • Chương 494: Bữa tiệc của các cường giả hư cảnh
 • Chương 495: Động hư chiến đấu
 • Chương 496: Một Màn Bất Ngờ
 • Chương 497: Lục Nhĩ Toản Địa Thử
 • Chương 498: Hư cảnh ngã xuống
 • Chương 499: Truy theo thần giáp
 • Chương 500: Người có duyên
 • Chương 501: Tùy các ngươi
 • Chương 502: Hồng Thiên Thành
 • Chương 503: Trở về
 • Chương 504: Nhập Môn
 • Chương 505: Bình Tĩnh Chờ Đợi
 • Chương 506: Nguy Cấp
 • Chương 507: Vũ Hoàng môn
 • Chương 508: Làm Khó Dễ
 • Chương 509: Bế quan
 • Chương 510: Tùng Dương Sơn
 • Chương 511: Trở mặt
 • Chương 512: Quyết Liệt! Độc Ác!
 • Chương 513: Chuẩn bị chiến tranh
 • Chương 514: Khắp Nơi Tụ Tập
 • Chương 515: Kiếp Nạn Phủ Xuống
 • Chương 516: Phá hư tiễn, tiễn đoạt mệnh
 • Chương 517: Hủy Diệt chi đạo
 • Chương 518: Ân oán sáu nghìn năm
 • Chương 519: Hỏa Thiêu Thiên Vân Sơn
 • Chương 520: Dưới chân Thiên Vân Sơn
 • Chương 521: Cái tên Thanh Sơn
 • Chương 522: Phong bạo khởi
 • Chương 523: Tôn giả
 • Chương 524: Gặp cha mẹ
 • Chương 525: Nhục Bạch Cốt
 • Chương 526: Kinh Sợ
 • Chương 527: Nước
 • Chương 528: Hỏa thiêu Thành Hồ Đảo
 • Chương 529: Chốn Ẩn Náu
 • Chương 530: Tiến Công, Tiến Công
 • Chương 531: Nửa giang sơn
 • Chương 532: Từng bước lập doanh
 • Chương 533: Không đường nào chạy thoát
 • Chương 534: Đằng Thanh Sơn và Thiết Ngũ
 • Chương 535: Cái Chết Của Hạt Tử Kiếm Thánh
 • Chương 536: Đề Nghị
 • Chương 537: Mâu thuẫn
 • Chương 538: Lựa chọn một con đường
 • Chương 539: Dã tâm của Đằng Thanh Sơn
 • Chương 540: Thần Thoại Cửu Châu
 • Chương 541: Thanh Sơn hội quán
 • Chương 542: Ngày mười sáu tháng năm
 • Chương 543: Cuối cùng cũng tới
 • Chương 544: Một bản danh sách
 • Chương 545: Ngũ hành chi mộc
 • Chương 546: Mười Sáu Năm Sau
 • Chương 547: Thanh Sơn xuất quan
 • Chương 548: Tình Thế Chuyển Xấu
 • Chương 549: Vũ Châu
 • Chương 550: Bá đạo
 • Chương 551: Chuyển lời
 • Chương 552: Diêm Đan Thần
 • Chương 553: Mật tín
 • Chương 554: Giết chóc
 • Chương 555: Chân Tướng?
 • Chương 556: Hết Sức Căng Thẳng
 • Chương 557: Hỏi Tội
 • Chương 558: Lực Áp Vũ Hoàng Môn
 • Chương 559: Đánh!
 • Chương 560: Cảnh giới động hư?
 • Chương 561: Tôn giả của Vũ Hoàng môn
 • Chương 562: Tôn giả
 • Chương 563: Bồi thường
 • Chương 564: Âm Mưu
 • Chương 565: Tung Tích
 • Chương 566: Mục Tiêu của Thiên Thần Cung
 • Chương 567: Gặp Mặt
 • Chương 568: Quyết Định
 • Chương 569: Bái Tế
 • Chương 570: Âm Mưu Đã Lộ
 • Chương 571: Uy Hiếp
 • Chương 572: Động thủ, giết!
 • Chương 573: Cảnh tượng bất ngờ
 • Chương 574: Thần Miếu bí mật
 • Chương 575: Thế lực cực mạnh
 • Chương 576: Cổ Ung
 • Chương 577: Dùng thế ép người
 • Chương 578: Cảnh giới động hư
 • Chương 579: Luyện hóa thần giáp
 • Chương 580: Trưởng lão Quy Nguyên tông
 • Chương 581: Nổi trận lôi đình
 • Chương 582: Lửa giận
 • Chương 583: Đổ dầu vào lửa
 • Chương 584: Chửi mắng ngập trời
 • Chương 585: Công khai chân tướng
 • Chương 586: Chủ mưu chính thức
 • Chương 587: Giết sạch
 • Chương 588: Nói cho ta biết!
 • Chương 589: Tin từ Cổ Ung
 • Chương 590: Bùi Tam đến
 • Chương 591: Một chưởng
 • Chương 592: Thần Miếu đẫm máu
 • Chương 593: Chí cường chiến giáp
 • Chương 594: Muốn giết ta à!
 • Chương 595: Đây là ai?
 • Chương 596: Ước định
 • Chương 597: Chiến tranh
 • Chương 598: Đuổi đi
 • Chương 599: Va chạm cực mạnh
 • Chương 600: Sinh và tử
 • Chương 601: Bùi Tam lột xác
 • Chương 602: Ba phong thư
 • Chương 603: Bốn cường giả đương thời
 • Chương 604: Cuộc chiến đỉnh cao đầu tiên
 • Chương 605: Xuất phát, Minh Nguyệt đảo
 • Chương 606: Ngọc Bích biến mất
 • Chương 607: Trong động không ngày tháng
 • Chương 608: Lại là một năm
 • Chương 609: Tần Thập Thất
 • Chương 610: Đột phá trong chiến đấu
 • Chương 611: Rãnh trời
 • Chương 612: Nhận rõ nội tâm
 • Chương 613: Một năm sau
 • Chương 614: Làm người ngoài
 • Chương 615: Trong cuộc sống
 • Chương 616: Lột Xác, Cảm Ngộ
 • Chương 617: Kỳ Cảnh
 • Chương 618: Nâng Cốc Dạ Đàm (thượng)
 • Chương 619: Nâng Cốc Dạ Đàm (hạ)
 • Chương 620: Trên Hồ Bạch Mã (thượng)
 • Chương 621: Trên Hồ Bạch Mã (hạ)
 • Chương 622: Cửu Đỉnh Luân Hồi (thượng)
 • Chương 623: Cửu Đỉnh Luân Hồi (hạ)
 • Đây là bộ truyện thứ năm của Phiên Gia (tự xưng của tác giả). Bốn bộ truyện trước do Phiên Gia viết có ba bộ vốn là Tu chân, Tiên hiệp thể loại, một là tây phương ma huyễn thể loại. Bộ truyện thứ năm này chính là Đông phương huyền ảo thể loại.

  “Cửu Đỉnh Ký” được Phiên Gia suy nghĩ rất lâu và cũng là bộ truyện được Phiên Gia chờ đợi cao nhất. Tin rằng “Cửu Đỉnh Ký” sẽ không khiến cho mọi người phải thất vọng.

  Có thể bạn thích sách  Bạch Cốt Lâm