Cinque Terre

Chân Tiên

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Sống lại thời điểm thiếu niên
 • Chương 2: Tông sư đan dược
 • Chương 3: Đề thăng tu vi
 • Chương 4: Hành hung Cổ Dương
 • Chương 5: Vị hôn thê
 • Chương 6: Thiên tài, bất quá chỉ như vậy
 • Chương 7: Từ hôn
 • Chương 8: Đề thăng lần thứ hai
 • Chương 9: Luyện đan bán đấu giá
 • Chương 10: Bán đấu giá linh dịch
 • Chương 11: Kiếm một bút lớn
 • Chương 12: Thiên Cương Thối Thể
 • Chương 13: Linh Kình Thuấn Tức Quyết
 • Chương 14: Huyết quan hồ
 • Chương 15: Âm Dương Mê Thiên đại trận
 • Chương 16: Phá mê trận, cắt huyết quan
 • Chương 17: Càn Khôn Trạc
 • Chương 18: Tu Di Kim Cương đại trận
 • Chương 19: Tuyệt tử, tuyệt sát, tuyệt diệt
 • Chương 20: Thái cổ dị trùng
 • Chương 21: Tật Vũ Phi Phong
 • Chương 22: Hậu Thiên tầng thứ sáu
 • Chương 23: Tụ nguyên linh dịch thượng phẩm
 • Chương 24: Bán đấu giá
 • Chương 25: Truy tung
 • Chương 26: Ai là con mồi?
 • Chương 27: Luyện đan, truyền công
 • Chương 28: Phệ linh thú
 • Chương 29: Cổ Hà
 • Chương 30: Đồng loại ăn thịt nhau
 • Chương 31: Trảm cự thú, được linh tinh
 • Chương 32: Khoáng mạch linh thạch
 • Chương 33: Cổ Hà chết
 • Chương 34: Đột phá Tiên Thiên
 • Chương 35: Rời động, khiếp sợ
 • Chương 36: Đến tận cửa
 • Chương 37: Ly biệt
 • Chương 38: Nhưng tên ngu xuẩn đều chết như vậy
 • Chương 39: Tính toán
 • Chương 40: Yêu thú Tiên Thiên tầng chín
 • Chương 41: Cường thế trở về
 • Chương 42: Liễu gia, Vân gia
 • Chương 43: Một quyền đánh bại
 • Chương 44: Pháp khí trung phẩm? Ta cũng có
 • Chương 45: Ngươi, không phải đối thủ của ta
 • Chương 46: Thu được huyết hống
 • Chương 47: Không biết sống chết
 • Chương 48: Tốc độ của ngươi quá chậm
 • Chương 49: Ai lừa ai?
 • Chương 50: Chích hổ
 • Chương 51: Cực băng châu
 • Chương 52: Nội đan Chích hổ
 • Chương 53: Bởi vì ngươi họ Vạn
 • Chương 54: Tái nhập Hạo Thiên (1+2+3)
 • Chương 55: Tẩy trần đan
 • Chương 56: Kinh hỉ
 • Chương 57: Chúc thọ
 • Chương 58: Hội võ ba nhà
 • Chương 59: Hội võ chi chiến
 • Chương 60: Toàn trường khiếp sợ
 • Chương 61: Tiên Ảnh Trọng Trọng
 • Chương 62: Lời mời của Đế Đình
 • Chương 63: Kích lưu ám dũng (1+2)
 • Chương 64: Đông Hoang khổ tu
 • Chương 65: Hắc tuyến giao (thượng+hạ)
 • Chương 66: Nguy cơ trí mạng
 • Chương 67: Diệt cả nhà ngươi!
 • Chương 68: Giết người, rút gân (thượng+hạ)
 • Chương 69: Luyện bảo
 • Chương 70: Tiên Thiên cảnh tầng thứ năm
 • Chương 71: Thiên Ma Chân Thể, thôn phệ lẫn nhau
 • Chương 72: Suy đoán
 • Chương 73: Bỉ đấu bắt đầu
 • Chương 74: Cổ Thương Khung bạo phát (1+2)
 • Chương 75: Kinh Tiên Nhất Chỉ
 • Chương 76: Người thắng vui sướng, người bại đau thương (1+2)
 • Chương 77: Tộc trưởng mới
 • Chương 78: Vạn Thiên Thụy (1+2)
 • Chương 79: Muốn biến thiên rồi
 • Chương 80: Khúc nhạc dạo (1+2)
 • Chương 81: Giết không tha
 • Chương 82: Nhị trưởng lão chết
 • Chương 83: Đại khai sát giới
 • Chương 84: Thi thể rơi rụng
 • Chương 85: Miểu sát tu sĩ Tiên Thiên cảnh tầng thứ tám
 • Chương 86: Vạn Thiên Thụy chết
 • Chương 87: Cổ Thương Nhạc chết
 • Chương 88: Giết!
 • Chương 89: Tiên Thiên cảnh tầng thứ bảy
 • Chương 90: Đế Đình phát lệnh truy nã
 • Chương 91: Tàng Truy Dương
 • Chương 92: Vượt thành
 • Chương 93: Truy đuổi
 • Chương 94: Mật lâm, u động
 • Chương 95: Thi thể băng ngàn năm
 • Chương 96: Ma tu Tà Băng tông (1+2)
 • Chương 97: Liên thủ
 • Chương 98: Ngũ Linh Phụ Thể thuật
 • Chương 99: Dị bảo đáng sợ (1+2)
 • Chương 100: Chí Tôn Thánh Diễm Lệnh
 • Chương 101: Tiên Thiên cảnh tầng tám
 • Chương 102: Tử diễm băng viêm
 • Chương 103: Tiểu hòa thượng
 • Chương 104: Cổ Thần ra tay
 • Chương 105: Ngọc quỳnh tiên nhưỡng
 • Chương 106: Nam Thiên đạo nhân
 • Chương 107: Hư Thiên lệnh
 • Chương 108: Tàng Thiên Cơ (1)
 • Chương 109: Tàng Thiên Cơ (2)
 • Chương 110: Tà thuyết mị dân
 • Chương 111: Dị thuật của Tiểu Bạch
 • Chương 112: Ta biết ngươi là ai (1+2)
 • Chương 113: Trấn Thiên Tháp
 • Chương 114: Giết người đoạt bảo
 • Chương 115: Huyết Văn Phi Đao, bản đồ bí địa
 • Chương 116: Hư Thiên Tông
 • Chương 117: Bệnh tương tư
 • Chương 118: Hư Thiên ngũ phong
 • Chương 119: Đo vận khí, đo tiên căn
 • Chương 120: Hoàng Phủ Hạo
 • Chương 121: Dám thắng? Cho ngươi biết tay
 • Chương 122: Trò hề, chỉ bằng ngươi?
 • Chương 123: Bách Thảo Phong
 • Chương 124: Thời gian tôi luyện mỗi ngày
 • Chương 125: Lại dùng mê hồn thuật (thượng)
 • Chương 126: Lại dùng mê hồn thuật (hạ)
 • Chương 127: Vác đỉnh, ba trăm vòng (thượng)
 • Chương 128: Vác đỉnh, ba trăm vòng (hạ)
 • Chương 129: Bình cảnh Tiên Thiên cảnh tầng tám
 • Chương 130: Hư Tử Uyên
 • Chương 131: Cô gái trong mơ
 • Chương 132: Tiên Thiên cảnh tầng chín (hạ)
 • Chương 133: Đưa thuốc
 • Chương 134: Nắm đấm lớn, là con bò
 • Chương 135: Đạo mạo trang nghiêm
 • Chương 136: Cổ Thần phản kích
 • Chương 137: Thay đổi cách nhìn
 • Chương 138: Sự quan tâm của sư tỷ
 • Chương 139: Thiên tài đan dược sư
 • Chương 140: Huyền âm tuyệt mạch
 • Chương 141: Băng và hỏa
 • Chương 142: Tấm lưng ngọc của sư tỷ
 • Chương 143: Yêu thương tâm tương ấn
 • Chương 144: Đại hội luyện đan
 • Chương 145: Chấn kinh tứ tọa
 • Chương 146: Cực phẩm yêu nghiệt
 • Chương 147: Khiêu chiến trưởng lão
 • Chương 148: Tát thật mạnh
 • Chương 149: Cổ Thần luyện đan
 • Chương 150: Hung hăng chà đạp
 • Chương 151: Nụ hôn trong động phủ
 • Chương 152: Tập sát lúc nửa đêm
 • Chương 153: Bế quan Trúc Thai
 • Chương 154: Con đường tu chân
 • Chương 155: Âm dương Thần Hải
 • Chương 156: Pháp quyết vô thượng
 • Chương 157: Bảo tàng siêu cấp
 • Chương 158: Danh động Hư Thiên
 • Chương 159: Ngự Hỏa Phần Thiên
 • Chương 160: Một đôi cẩu nam nữ
 • Chương 161: Trúc Thai trung kỳ
 • Chương 162: Nụ hôn thâm tình
 • Chương 163: Ngũ mạch đại tỷ thí
 • Chương 164: Lại hiện quyền uy
 • Chương 165: Đối chiến Hoàng Phủ
 • Chương 166: Một phù nổ bay
 • Chương 167: Đệ nhất ngũ
 • Chương 168: Cực Quang Bảo Kính
 • Chương 169: Di chỉ ma tông
 • Chương 170: Cố nhân tương phùng
 • Chương 171: Thông Huyền Linh Thể (1+2)
 • Chương 172: Chiến thần chi lệnh (1+2)
 • Chương 173: Tàng Thiên Cơ hiện
 • Chương 174: Một chưởng của Thiên Cơ
 • Chương 175: Tu sĩ Tàng gia (1+2)
 • Chương 176: Thiếu chủ Thi Hồn (1+2)
 • Chương 177: Cẩu nam cẩu nữ
 • Chương 178: Lại gặp cường địch
 • Chương 179: Thảm tao bạo cúc (1+2)
 • Chương 180: Những người cản đường chết (1+2)
 • Chương 181: Chiến Lỗ Ngân Hùng
 • Chương 182: Kim Sư chặn đường (1+2)
 • Chương 183: Biến hóa của Tiểu Bạch
 • Chương 184: Bạch y Ngô Tinh (1+2)
 • Chương 185: Nghịch Mệnh Hóa Long
 • Chương 186: Tiên thiên linh căn siêu phẩm (1+2)
 • Chương 187: Trúc Thai hậu kỳ
 • Chương 188: Giết người Tàng Gia (1+2)
 • Chương 189: Âm Dương Ma Tông
 • Chương 190: Gặp lại sư tỷ
 • Chương 191: Côn Ngô Bí Cảnh (1+2)
 • Chương 192: Tầng thứ mười địa cung (1+2)
 • Chương 193: Khắp nơi hội tụ
 • Chương 194: Một đường loạn chiến (1+2)
 • Chương 195: Đánh chết Lỗ Ngân Hùng
 • Chương 196: Quyển trục thần (1+2)
 • Chương 197: Hỗn Độn Âm Dương
 • Chương 198: Cổ Thần hóa long (1+2)
 • Chương 199: Kim Cương Bái Phật
 • Chương 200: Nguy cơ tầng tầng (1+2)
 • Chương 201: Vân Tuyết chết!
 • Chương 202: Các ngươi đều phải chết (1+2)
 • Chương 203: Đại sát bốn phương
 • Chương 204: Ước hẹn mười năm (thượng)
 • Chương 205: Ước hẹn mười năm (hạ)
 • Chương 206: Đạp lập hư không
 • Chương 207: Cổ Thần Chi Uy (thượng + hạ)
 • Chương 208: Âm Dương Trận Đồ
 • Chương 209: Ý niệm hóa hồn (thượng)
 • Chương 210: Ý niệm hóa hồn (hạ)
 • Chương 211: Bí địa Lý gia
 • Chương 212: Lục Long Nhiếp Tâm trận
 • Chương 213: Mượn trận giết người
 • Chương 214: Bảo Tháp Thiên Vương (thượng+hạ)
 • Chương 215: Côn Ngô Ấn
 • Chương 216: Đối chiến Tàng Thiên Cơ
 • Chương 217: Ngươi không giết được ta
 • Chương 218: Mộc Lôi Ấn (thượng)
 • Chương 219: Mộc Lôi Ấn (hạ)
 • Chương 220: Phệ huyết hoa
 • Chương 221: Thân ở nơi nào
 • Chương 222: Chém yêu
 • Chương 223: Thiên Dạ Lang Vương (thượng)
 • Chương 224: Thiên Dạ Lang Vương (hạ)
 • Chương 225: Phong vũ dực lai
 • Chương 226: Chiến đại yêu
 • Chương 227: Vạn yêu truy sát
 • Chương 228: Ta cũng là yêu (thượng)!
 • Chương 229: Ta cũng là yêu (hạ)!
 • Chương 230: Huyết hải phiêu hương
 • Chương 231: Hóa hình thảo
 • Chương 232: Chiến hoang thú cự cầu
 • Chương 233: Cổ Thần đồ yêu (thượng)
 • Chương 234: Cổ Thần đồ yêu (hạ)
 • Chương 235: Thu hoạch thật lớn
 • Chương 236: Tu vi tăng lên
 • Chương 237: Tiểu Bạch biến dị
 • Chương 238: Hóa long phi thiên
 • Chương 239: Một lưới bắt hết
 • Chương 240: Một hòa thượng
 • Chương 241: Thiên Đạo Thiên Đạo
 • Chương 242: Sư tỷ tương tư (thượng)
 • Chương 243: Sư tỷ tương tư (hạ)
 • Chương 244: Thương thiên a…
 • Chương 245: Rượu ngon và cố nhân
 • Chương 246: Đánh lén đặc sứ
 • Chương 247: Liên thủ giết địch (thượng)
 • Chương 248: Liên thủ giết địch (hạ)
 • Chương 249: Cửu Hoang Toàn Phong
 • Chương 250: Hắc Hổ Lĩnh
 • Chương 251: Hắc Diễm Phần Thần
 • Chương 252: Pháp bảo cực phẩm (thượng)
 • Chương 253: Pháp bảo cực phẩm (hạ)
 • Chương 254: Rùa thỏ thi chạy
 • Chương 255: Xích huyết thần giao
 • Chương 256: Hoang cốt tru yêu
 • Chương 257: Thiểm Thiên Phong Dực (thượng)
 • Chương 258: Thiểm Thiên Phong Dực (hạ)
 • Chương 259: Một lần nữa đột phá
 • Chương 260: Sự âm trầm của Vô Chân
 • Chương 261: Nam Thiên lại hiện (thượng)
 • Chương 262: Nam Thiên lại hiện (hạ)
 • Chương 263: Lừa lấy một pháp bảo cực phẩm (thượng+hạ)
 • Chương 264: Long nữ áo tím
 • Chương 265: Hòa thượng động dục
 • Chương 266: Nguy cơ thật lớn
 • Chương 267: Ngang trời xuất thế (thượng)
 • Chương 268: Ngang trời xuất thế (hạ)
 • Chương 269: Nụ cười của Tàng Thiên Cơ
 • Chương 270: Át chủ bài của Tàng Thiên Cơ
 • Chương 271: Âm minh chi địa
 • Chương 272: Tấn thăng Mệnh Tuyền cảnh
 • Chương 273: Trấn Minh Thần Phù
 • Chương 274: Hàn đàm thần bí
 • Chương 275: Hàn đàm thần bí (hạ)
 • Chương 276: Nghịch ta thì chết
 • Chương 277: Vô Chân làm phản
 • Chương 278: Đại chiến Tàng Thiên Cơ
 • Chương 279: Thái Hư tiên đỉnh
 • Chương 280: Đỉnh Thiên Quyết hiện
 • Chương 281: Vô Chân chết
 • Chương 282: Nguyên thần ba trượng
 • Chương 283: Hắc diễm hỏa hải
 • Chương 284: Một khỏa cự tâm
 • Chương 285: Kim Sí Thiên Bằng (thượng)
 • Chương 286: Kim Sí Thiên Bằng (hạ)
 • Chương 287: Phi long tại thiên
 • Chương 288: Khung xương cự long
 • Chương 289: Pháp bảo thành đống
 • Chương 290: Nữ tử thần bí
 • Chương 291: Thần thú
 • Chương 292: Vô lượng thiên kiếp
 • Chương 293: Linh Lung bảo tháp
 • Chương 294: Bảo tháp chi uy (thượng+hạ)
 • Chương 295: Đánh đập Tàng Thiên Cơ
 • Chương 296: Tiên cảnh nhân gian
 • Chương 297: Côn Ngô cảnh
 • Chương 298: Hai Tiểu Bạch
 • Chương 299: Bi kịch nhân sinh của Thiên Hồ Vương
 • Chương 300: Nam Thiên tiên môn
 • Chương 301: Cường giả Độ Hư
 • Chương 302: Nụ hôn của thiếu nữ
 • Chương 303: Phi kiếm cực phẩm
 • Chương 304: Nguy cơ gia tộc
 • Chương 305: Cổ Thần độ kiếp
 • Chương 306: Tam thái tử Đông Hải
 • Chương 307: Lại ngược Tàng Thiên Cơ
 • Chương 308: Cổ Thần về nhà (thượng)
 • Chương 309: Cổ Thần về nhà (hạ)
 • Chương 310: Phong ba mạch khoáng
 • Chương 311: Phụ tử gặp lại
 • Chương 312: Phụ tử nói chuyện
 • Chương 313: Tiểu thiên nga Cổ gia
 • Chương 314: Toàn bộ đều chết
 • Chương 315: Giết sạch (thượng)
 • Chương 316: Giết sạch (hạ)
 • Chương 317: Cơn giận nghịch lân
 • Chương 318: Giết tới Cự Linh Môn
 • Chương 319: Trảm đế tử
 • Chương 320: Giết Tàng Chân Cơ (thượng)
 • Chương 321: Giết Tàng Chân Cơ (hạ)
 • Chương 322: Tội ác chi quật
 • Chương 323: Sở hướng vô địch (thượng)
 • Chương 324: Sở hướng vô địch (hạ)
 • Chương 325: Thái thượng chưởng môn
 • Chương 326: Cự Linh Môn diệt (thượng)
 • Chương 327: Cự Linh Môn diệt (hạ)
 • Chương 328: Thu hoạch to lớn
 • Chương 329: Thượng cổ kỳ trận
 • Chương 330: Nơi tuyệt hung
 • Chương 331: Hiên Viên đế trủng
 • Chương 332: Huyết mạch thông đạo
 • Chương 333: Huyết mạch của Cổ Thần
 • Chương 334: Truyền thừa của đại đế
 • Chương 335: Bí tàng vô thượng (thượng)
 • Chương 336: Bí tàng vô thượng (hạ)
 • Chương 337: Thiên địa chí bảo
 • Chương 338: Cổ Thần thành niên
 • Chương 339: Kiếp trước kiếp này
 • Chương 340: Chuyện cũ
 • Chương 341: Cổ Thần truyền kinh
 • Chương 342: Tin tức mới nhất
 • Chương 343: Hồ lô thần kỳ
 • Chương 344: Thánh nữ Tiên Âm
 • Chương 345: Tin tức về sư tỷ
 • Chương 346: Một phần lễ trọng
 • Chương 347: Cổ Thần tới
 • Chương 348: Tự tìm đường chết
 • Chương 349: Con đường Sát Thần
 • Chương 350: Danh truyền bốn phương
 • Chương 351: Âm Dương Đại Chú Ấn
 • Chương 352: Thiên huyễn chi nhãn
 • Chương 353: Lời hứa của Cổ Thần
 • Chương 354: Không người có thể kháng cự
 • Chương 355: Lại giết đế tử
 • Chương 356: Kim Đan vỡ, trùng Mệnh Tuyền
 • Chương 357: Lại chém đế tử, độ lôi kiếp lần thứ hai!
 • Chương 358: Từ cổ chí kim, Cổ Thần đệ nhất
 • Chương 359: Bảo tháp ra, ai dám tranh phong?
 • Chương 360: Cổ Sát Thần, danh chấn thiên hạ
 • Chương 361: Cổ Thần, chờ ngươi thật lâu rồi
 • Chương 362: Họ Long, tên Vô Hối
 • Chương 363: Gặp lại Ngô Tinh, Thánh Hoàng sơ hiện
 • Chương 364: Đối chiến Thánh Hoàng
 • Chương 365: Siêu cấp cường giả chiến đấu
 • Chương 366: Tiểu tiên giới, hi vọng đề cao
 • Chương 367: Một vấn đề nguy hiểm
 • Chương 368: Tàng Thiên Cơ, ngươi không được
 • Chương 369: Cổ Thần VS Tàng Thiên Cơ
 • Chương 370: Thiên tài quyết đấu
 • Chương 371: Lại đạp lên Tàng Thiên Cơ
 • Chương 372: Đánh mặt Tàng Thiên Cơ trước nhiều người
 • Chương 373: Chiến Thần Lệnh hiển uy
 • Chương 374: Đập chó chết
 • Chương 375: Nữ nhân ác độc
 • Chương 376: Vĩnh viễn không xa nhau
 • Chương 377: Cùng sư tỷ ở chung
 • Chương 378: Tiên Âm độ kiếp
 • Chương 379: Tin tức cực lớn
 • Chương 380: Có ta ở đây, không cần sợ
 • Chương 381: Cường giả vi tôn mới là quy củ!
 • Chương 382: Cổ Thần muốn lập uy
 • Chương 383: Hậu nhân chư tử
 • Chương 384: Chư tử thần binh
 • Chương 385: Thật nhiều chân khí thuần dương
 • Chương 386: Đột phá Linh Anh hậu kỳ
 • Chương 387: Thần thoại bất bại
 • Chương 388: Thần thoại bất bại (hạ)
 • Chương 389: Vu Thần phân thân
 • Chương 390: Miểu sát Vu Thần
 • Chương 391: Miểu sát Vu Thần (hạ)
 • Chương 392: La Hán Kim Thân
 • Chương 393: Xá lợi cổ phật
 • Chương 394: Xá lợi cổ phật (hạ)
 • Chương 395: Thuần dương VS chí dương
 • Chương 396: Thuần dương VS chí dương (hạ)
 • Chương 397: Tiên Âm đế quân
 • Chương 398: Tiểu tiên giới
 • Chương 399: Tiểu tiên giới (hạ)
 • Chương 400: Sát Thần quật khởi
 • Chương 401: Chí bảo thuần dương
 • Chương 402: Tốc độ tu luyện gấp năm lần
 • Chương 403: Bát Âm Thiên Ma
 • Chương 404: Thiên Ma Bát Âm
 • Chương 405: Tiên Âm muốn…
 • Chương 406: Âm dương giao hợp
 • Chương 407: Âm dương giao hợp (hạ)
 • Chương 408: Thần thông vô thượng
 • Chương 409: Hậu quả tiền căn
 • Chương 410: Hậu quả tiền căn (hạ)
 • Chương 411: Thân thế của tiểu hòa thượng
 • Chương 412: Ẩn cư
 • Chương 413: Lôi kiếp tam trọng
 • Chương 414: Bảo tháp tầng thứ hai
 • Chương 415: Băng nguyên Bắc Hoang
 • Chương 416: Côn Ngô Tiên Kiếm
 • Chương 417: Đoạt lão bà
 • Chương 418: Quét ngang Nguyên Thần kỳ
 • Chương 419: Đông Long Vương hiện thân
 • Chương 420: Một quyền của cường giả Độ Hư cảnh
 • Chương 421: Cổ Thần chọc giận Đông Long Vương
 • Chương 422: Thất thái tử Ngao Liệt
 • Chương 423: Cứu tiểu long nữ
 • Chương 424: Ngô Tinh ở nơi nào?
 • Chương 425: Độ Hư cảnh
 • Chương 426: Cảnh giới chư tử
 • Chương 427: Chiến Thần Lệnh
 • Chương 428: Bàn Long Sát Thần thương
 • Chương 429: Chân khí cửu âm
 • Chương 430: Cấm địa Bắc Hoang
 • Chương 431: Đầu mối
 • Chương 432: Đại đại hỏa diễm
 • Chương 433: Máu tổ long
 • Chương 434: Cửu Long Khái Huyết
 • Chương 435: Thái cổ chi nhân
 • Chương 436: Thuần dương đan phương
 • Chương 437: Bí văn thái cổ
 • Chương 438: Đề thăng tu vi
 • Chương 439: Nguyên anh hoá thần
 • Chương 440: Nguyên anh hoá thần (Hạ)
 • Chương 441: Trọng xuất thiên hạ
 • Chương 442: Đại hình đấu giá hội
 • Chương 443: Tất cả đều mua hết
 • Chương 444: Linh thạch không thiếu
 • Chương 445: Năm nghìn vạn linh thạch
 • Chương 446: Tranh giành Kim Diễm thảo
 • Chương 447: Thực lực của Cổ Thần
 • Chương 448: Trọng trấn danh hào Sát Thần
 • Chương 449: Thiên hạ khiếp sợ
 • Chương 450: Cường thế xuất kích
 • Chương 451: Đấu Tiên Đại Trận
 • Chương 452: Ta nói chúng phải chết
 • Chương 453: Huyền Âm bí điển
 • Chương 454: Sơ kiến thánh tử
 • Chương 455: Đột phá Nguyên thần trung kỳ
 • Chương 456: Ngô Tinh trở về
 • Chương 457: Bí Mật Tây Hải
 • Chương 458: Vinh quy hư Thiên Tông
 • Chương 459: Chưởng giáo chí tôn
 • Chương 460: Thổn thức
 • Chương 461: Cổ Thần truyền đạo
 • Chương 462: Ám dạ hắc ảnh
 • Chương 463: Huyết hải nhân kiếm
 • Chương 464: Nguyên lai là ngươi!
 • Chương 465: Ngược đãi Tàng Thiên Cơ
 • Chương 466: Tiến nhập Đại Ly
 • Chương 467: Hoàn mỹ nữ tử
 • Chương 468: Chí dương chi địa
 • Chương 469: Nơi Chiến Thần vẫn lạc
 • Chương 470: Xích đế mộ trủng
 • Chương 471: Chiến Thần Xi
 • Chương 472: Đại đế chiến Thánh Hoàng
 • Chương 473: Ba đầu sáu tay!
 • Chương 474: Bí mật thượng cổ
 • Chương 475: Hoả chi bản nguyên
 • Chương 476: Cửu Viêm Xích Diễm hoa
 • Chương 477: Chân thân Vu Thần
 • Chương 478: Mở ra Hoả chi bản nguyên
 • Chương 479: Quang huy Chiến Thần
 • Chương 480: Nguyên Thần hậu kỳ
 • Chương 481: Thực lực đối lập
 • Chương 482: Lực lượng bạo tăng!
 • Chương 483: Chín đại bộ lạc
 • Chương 484: Nam hoang vu sĩ
 • Chương 485: Cổ Thần hoá Vu
 • Chương 486: Thổi tiêu dưới ánh trăng
 • Chương 487: Mỹ nhân tương trợ
 • Chương 488: Dương Vu bộ lạc
 • Chương 489: Huyết mạch Trắc Thí
 • Chương 490: Cực phẩm linh thạch
 • Chương 491: Huyết mạch không xác định được
 • Chương 492: Liệp Long đại hội
 • Chương 493: Thần nữ Tử Ngọc
 • Chương 494: Cực Nam Hoả Hải
 • Chương 495: Đại chiến Ngao Hoằng
 • Chương 496: Đồ Long
 • Chương 497: Liệp sát Hoả Long
 • Chương 498: Thu hoạch của Cổ Thần
 • Chương 499: Thu hoạch của Cổ Thần! (Hạ)
 • Chương 500: Cửu Âm Huyền Thể
 • Chương 501: Nguyên thần mười hai trượng
 • Chương 502: Chiến Thần sơn mở ra
 • Chương 503: Chiến Thần ! Chiến Thần !
 • Chương 504: Thuần Dương bí điển
 • Chương 505: Cổ Thần tự ấn
 • Chương 506: Tin tức Tàng Thiên Cơ
 • Chương 507: Trấn áp Tàng Thiên Cơ (1)
 • Chương 508: Trấn áp Tàng Thiên Cơ (2,3)
 • Chương 509: Trấn áp Tàng Thiên Cơ (4)
 • Chương 510: Trấn áp Tàng Thiên Cơ (5,6)
 • Chương 511: Trấn áp Tàng Thiên Cơ (7,8)
 • Chương 512: Cửu Dương Liệt Nhật quả
 • Chương 513: Thuần Dương tiên đan
 • Chương 514: Huyền Âm Tuyệt Mạch bạo phát
 • Chương 515: Liên tục độ kiếp
 • Chương 516: Chiến Thần Tinh Kinh
 • Chương 517: Hi vọng của Hư Tử Huyên
 • Chương 518: Cổ Thần minh khiếu
 • Chương 519: Ngũ trọng lôi kiếp
 • Chương 520: Diệt sát Tàng Thiên Cơ (1-3)
 • Chương 521: Diệt sát Tàng Thiên Cơ (4-6)
 • Chương 522: Đánh trọng thương Đồ Độc
 • Chương 523: Chiến Thần
 • Chương 524: Dương mạch siêu cực đại
 • Chương 525: Hoả Long Vương
 • Chương 526: Kích sát Hoả Long Vương
 • Chương 527: Kích sát Hỏa Long Vương (tt)
 • Chương 528: Thuần Âm thuần Dương
 • Chương 529: Vu tộc cự biến
 • Chương 530: Nộ hoả của Cổ Thần
 • Chương 531: Hôn lễ của Tự Ngọc
 • Chương 532: Âm Dương hợp bích
 • Chương 533: Đối chiến Độ Hư cường giả
 • Chương 534: Nhất khiếu thông bách khiếu
 • Chương 535: Chiến Thần truyền thừa
 • Chương 536: Nguyên thần dung khiếu
 • Chương 537: Quyền sát Đồ Độc
 • Chương 538: Huyết mạch thức tỉnh
 • Chương 539: Đại thủ ấn
 • Chương 540: Thị huyết Kim Long
 • Chương 541: Trịnh gia gia chủ
 • Chương 542: Diệt sát Doanh Đế
 • Chương 543: Tổ tiên Tàng gia
 • Chương 544: Giá Vụ cường giả
 • Chương 545: Chiến
 • Chương 546: Tâm tình xúc động
 • Chương 547: Về phương Bắc
 • Chương 548: Sinh tồn pháp tắc
 • Chương 549: Tử Vong Cốc
 • Chương 550: Lục Huynh đệ
 • Chương 551: Một trận huyết chiến
 • Chương 552: Đại thế quật khởi
 • Chương 553: Di bảo của Đại Đế
 • Chương 554: Bàn Cốc Đại Đế
 • Chương 555: Cổ Thần ngộ Đạo
 • Chương 556: Độ Hư
 • Chương 557: Hủy diệt lôi kiếp
 • Chương 558: Cổ Sát Thần, ngươi cư nhiên bước vào Độ Hư
 • Chương 559: Ngươi muốn giết ta
 • Chương 560: Thế ngoại siêu nhiên
 • Chương 561: Thế ngoại siêu nhiên (Hạ)
 • Chương 562: Sơ văn Đế Mộ
 • Chương 563: Sáu vị cường giả
 • Chương 564: Hắc Thủy Đại Đế
 • Chương 565: Hắc Thủy đại đế (Hạ)
 • Chương 566: Độ Hư như mây
 • Chương 567: Độ Hư như mây (Hạ)
 • Chương 568: Kim Bằng Vương
 • Chương 569: Ta nói ngươi không biết
 • Chương 570: Hắc sắc ngọc bội
 • Chương 571: Mộ phần Hắc Đế
 • Chương 572: Mộ phần Hắc Đế (Hạ)
 • Chương 573: Lựa chọn sinh tử
 • Chương 574: Âm hồn khôi lỗi
 • Chương 575: Âm hồn khôi lỗi (Hạ)
 • Chương 576: Đệ nhất
 • Chương 577: Tề tụ
 • Chương 578: Mộ khải
 • Chương 579: Mộ khải (Hạ)
 • Chương 580: Diệt Tàng
 • Chương 581: Diệt Tàng (Hạ)
 • Chương 582: Yếu
 • Chương 583: Tàng Khôn Phàm
 • Chương 584: Hỏa phần
 • Chương 585: Hỏa phần (Hạ)
 • Chương 586: Tàng Khôn Phàm chi tử
 • Chương 587: Tìm kiếm
 • Chương 588: Tìm kiếm (Hạ)
 • Chương 589: Mộ tâm
 • Chương 590: Hủy trận
 • Chương 591: Hủy trận (Hạ)
 • Chương 592: Tình thế nguy hiểm
 • Chương 593: Thủy chi bản nguyên
 • Chương 594: Thủy chi bản nguyên (Hạ)
 • Chương 595: Lực lượng của Hắc Đế
 • Chương 596: Thu được thủy chi bản nguyên
 • Chương 597: Một quyền bại Thánh Hoàng
 • Chương 598: Một kiếm trảm Thánh Tử
 • Chương 599: Một kiếm trảm Thánh Tử (Hạ)
 • Chương 600: Trảm trảm trảm diệt diệt diệt
 • Chương 601: Đằng Vân trung kỳ
 • Chương 602: Đằng Vân trung kỳ (Hạ)
 • Chương 603: Ra mộ
 • Chương 604: Ân cừu
 • Chương 605: Hồi tông
 • Chương 606: Hồi tông (Hạ)
 • Chương 607: Gặp lại
 • Chương 608: Thần thoại
 • Chương 609: Thần thoại (Hạ)
 • Chương 610: Vu biến
 • Chương 611: Đồng hành
 • Chương 612: Đồng hành (Hạ)
 • Chương 613: Gièm pha
 • Chương 614: Bảo tàng
 • Chương 615: Bảo Tàng (Hạ)
 • Chương 616: Muốn chết
 • Chương 617: Sát nhân phải đoạt mệnh, diệt cỏ phải diệt tận gốc
 • Chương 618: Sát nhân phải đoạt mệnh, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc! (Hạ)
 • Chương 619: Liên sát
 • Chương 620: Tốc độ chênh lệch
 • Chương 621: Cửu Khúc Vân Chi
 • Chương 622: Cửu Khúc Vân Chi (Trung)
 • Chương 623: Cửu Khúc Vân Chi (Hạ)
 • Chương 624: Tàng Khôn Huyền
 • Chương 625: Kim Long nhập hải
 • Chương 626: Ngọc Kình Vương
 • Chương 627: Ngọc Kình Vương (Hạ)
 • Chương 628: Long cung
 • Chương 629: Phong Bạo Thâm Uyên
 • Chương 630: Phong Bạo Thâm Uyên (Hạ)
 • Chương 631: Thiên lực vô cùng
 • Chương 632: Tiên Thiên linh bảo
 • Chương 633: Tiên Thiên linh bảo (Hạ)
 • Chương 634: Thiên Đạo tự nhiên
 • Chương 635: Cửa vào Thiên Đình
 • Chương 636: Cửa vào Thiên Đình (Hạ)
 • Chương 637: Côn Ngô giới
 • Chương 638: Côn Ngô giới (Hạ)
 • Chương 639: Tiên Đế
 • Chương 640: Thái Cổ Bí Văn
 • Chương 641: Thái Cổ bí văn (Hạ)
 • Chương 642: Phá Thiên Chỉ
 • Chương 643: Đằng Vân hậu kỳ
 • Chương 644: Càn Khôn Ngọc Bích
 • Chương 645: Uy lực của Phá Thiên Chỉ
 • Chương 646: Uy lực của Phá Thiên Chỉ (Hạ)
 • Chương 647: Phản sát
 • Chương 648: Tiên thảo hai vạn năm
 • Chương 649: Vạn Niên Thủy Tham
 • Chương 650: Vạn Niên Thủy Tham (Trung)
 • Chương 651: Tin tức Thanh Đế
 • Chương 652: Cảm ứng bổn nguyên
 • Chương 653: Thanh Hoa Vương
 • Chương 654: Đả bại Thanh Hoa Vương
 • Chương 655: Thanh Thụ Thảo
 • Chương 656: Thanh Thụ Thảo (Hạ)
 • Chương 657: Luyện tiên đan
 • Chương 658: Luyện tiên đan (Hạ)
 • Chương 659: Đạp nhập Giá Vụ kỳ
 • Chương 660: Thất trọng lôi kiếp
 • Chương 661: Mộ phần Thanh Đế
 • Chương 662: Tài liệu Vô Thượng Tiên Bảo
 • Chương 663: Tài liệu Vô Thượng Tiên Bảo (Hạ)
 • Chương 664: Bản nguyên thủy ấn
 • Chương 665: Mộc chi bản nguyên
 • Chương 666: Mộc chi bản nguyên (Hạ)
 • Chương 667: Giá vụ trung kỳ
 • Chương 668: Giá Vụ trung kỳ (Hạ)
 • Chương 669: Tiểu Bạch, ta đến đây
 • Chương 670: Đại náo Thiên Đình
 • Chương 671: Đại náo Thiên Đình! (Hạ)
 • Chương 672: Phiên ta ra tay!
 • Chương 673: Ai dám cản ta?
 • Chương 674: Ai dám cản ta? (Hạ)
 • Chương 675: Thần Giao Vương
 • Chương 676: Bổn Vương diệt ngươi
 • Chương 677: Bổn vương diệt ngươi! (Hạ)
 • Chương 678: Cổ Thần, ngươi muốn chết?
 • Chương 679: Cổ Thần, ngươi muốn chết? (tt)
 • Chương 680: Đáng tiếc, hôm nay ngươi phải chết
 • Chương 681: Đánh chết ngươi, con tạp mao điểu này
 • Chương 682: Đánh chết ngươi, con tạp mao điểu này! (Hạ)
 • Chương 683: Bạo đánh Kim Bằng Vương
 • Chương 684: Thiên Đế Ấn
 • Chương 685: Thiên Đế Ấn (Hạ)
 • Chương 686: Chiến Thần Lệnh
 • Chương 687: Chiến Thần Lệnh (Hạ)
 • Chương 688: Kim Bằng Vương chết
 • Chương 689: Cổ Thần tức giận
 • Chương 690: Vô Thượng tiên đan
 • Chương 691: Vô Thượng tiên đan (Hạ)
 • Chương 692: Quỷ hồn Độ Hư
 • Chương 693: Một trăm lẻ tám Tôn Quỷ Tướng
 • Chương 694: Một trăm lẻ tám Tôn Quỷ tướng (Hạ)
 • Chương 695: Sớm lên đường
 • Chương 696: Tuyệt Hồn Quỷ Tướng
 • Chương 697: Tuyệt Hồn Quỷ tướng (Hạ)
 • Chương 698: Trở lại Âm Minh Đàm
 • Chương 699: Độc Giác Quỷ Vương
 • Chương 700: Độc giác quỷ vương (Hạ)
 • Chương 701: Kích sát Quỷ Vương
 • Chương 702: Kích sát Quỷ vương (Hạ)
 • Chương 703: Đại kiếp yêu tộc
 • Chương 704: Đại kiếp yêu tộc! (Hạ)
 • Chương 705: Cổ Thần tới
 • Chương 706: Cổ Thần đến (Hạ)
 • Chương 707: Cứu vớt chúng yêu vương
 • Chương 708: Vạn Quỷ truy hồn
 • Chương 709: Cửu Sát Đô Thiên
 • Chương 710: Cửu Sát Đô Thiên (Hạ)
 • Chương 711: Biện pháp
 • Chương 712: Biện pháp (Hạ)
 • Chương 713: Chém giết tứ quỷ
 • Chương 714: Tiêu diệt triệt để
 • Chương 715: Tiêu diệt triệt để (Hạ)
 • Chương 716: Giá Vụ hậu kỳ
 • Chương 717: Giá Vụ hậu kỳ (Trung)
 • Chương 718: Giá Vụ hậu kỳ (Hạ)
 • Chương 719: Tây Thùy Phật Môn
 • Chương 720: Luận Đạo Đấu Phật
 • Chương 721: Luận đạo đấu phật (Hạ)
 • Chương 722: Già La bí tàng
 • Chương 723: Già La bí tàng (Hạ)
 • Chương 724: Kim Cương Pháp Tướng
 • Chương 725: Đánh bại Khổ Thiện
 • Chương 726: Đánh bại Khổ Thiện (Hạ)
 • Chương 727: Bắt toàn bộ
 • Chương 728: Bắt toàn bộ (Hạ)
 • Chương 729: Tin tức tiên đan
 • Chương 730: Tin tức tiên đan (hạ)
 • Chương 731: Cùng bước vào Độ Hư
 • Chương 732: Cùng bước vào Độ Hư (hạ)
 • Chương 733: Hư không đan phương
 • Chương 734: Tài liệu biến thái
 • Chương 735: Tài liệu biến thái (hạ)
 • Chương 736: Một mình xông vào Thánh Đình
 • Chương 737: Huyết nhục trọng sinh
 • Chương 738: Huyết nhục trọng sinh (hạ)
 • Chương 739: Đoạt được thánh quả
 • Chương 740: Đoạt được thánh ngọc quả (hạ)
 • Chương 741: Chém giết thánh chủ
 • Chương 742: Chém giết thánh chủ (hạ)
 • Chương 743: Ngô Tinh tới chơi
 • Chương 744: Tháng ba đầu hạ
 • Chương 745: Tháng ba đầu hạ (hạ)
 • Chương 746: Phần mộ tiên nhân
 • Chương 747: Phần mộ tiên nhân (hạ)
 • Chương 748: Xá dĩ cứu người
 • Chương 749: Xá dĩ cứu người (hạ)
 • Chương 750: Di thể cổ tu
 • Chương 751: Khôi phục ký ức
 • Chương 752: Ngũ Hành đại trận
 • Chương 753: Cổ thần huyết tế
 • Chương 754: Đánh lén Thánh hoàng
 • Chương 755: Như Nguyên Thần Chưởng (thượng)
 • Chương 756: Như Nguyên Thần Chưởng (hạ)
 • Chương 757: Đối chiến (thượng)
 • Chương 758: Đối chiến (hạ)
 • Chương 759: Tiên ma thượng cổ (thượng)
 • Chương 760: Tiên ma thượng cổ (hạ)
 • Chương 761: Cường giả cái thế
 • Chương 762: Đấu võ mồm (thượng)
 • Chương 763: Đấu võ mồm (hạ)
 • Chương 764: Hai lão cẩu
 • Chương 765: Ngô Tinh hợp đạo (thượng)
 • Chương 766: Ngô Tinh hợp đạo (hạ)
 • Chương 767: Đại chiến kinh thiên (thượng)
 • Chương 768: Đại chiến kinh thiên (hạ)
 • Chương 769: Tiến vào đại trận (thượng)
 • Chương 770: Tiến vào đại trận (hạ)
 • Chương 771: Bản nguyên chi kim
 • Chương 772: Diệt sát Độ Thiện (thượng)
 • Chương 773: Diệt sát Độ Thiện (hạ)
 • Chương 774: Lửa giận Chiến thần (thượng)
 • Chương 775: Lửa giận Chiến thần (hạ)
 • Chương 776: Chỉnh lý thu hoạch
 • Chương 777: Hạ lạc của Long hoàng (thượng)
 • Chương 778: Hạ lạc của Long hoàng (hạ)
 • Chương 779: Chiến Thần Lệnh (thượng)
 • Chương 780: Chiến Thần Lệnh (hạ)
 • Chương 781: Hung trận thái cổ
 • Chương 782: Được phệ cốt hoa (thượng)
 • Chương 783: Được phệ cốt hoa (hạ)
 • Chương 784: Đại kiếp nạn thiên địa (thượng)
 • Chương 785: Đại kiếp nạn thiên địa (hạ)
 • Chương 786: Tiến vào Hư Không (thượng)
 • Chương 787: Tiến vào Hư Không (hạ)
 • Chương 788: Cường định hoàn tý (thượng)
 • Chương 789: Cường định hoàn tý (hạ)
 • Chương 790: Phá trận (thượng)
 • Chương 791: Phá trận (trung)
 • Chương 792: Phá trận (hạ)
 • Chương 793: Giết ra một đường máu
 • Chương 794: Hư không na di (thượng)
 • Chương 795: Hư không na di (hạ)
 • Chương 796: Ngô Tinh lập uy (thượng)
 • Chương 797: Ngô Tinh lập uy (hạ)
 • Chương 798: Tam tộc xâm lấn (thượng)
 • Chương 799: Tam tộc xâm lấn (hạ)
 • Chương 800: Đại chiến nổi lên
 • Chương 801: Lâm trận làm phản (thượng)
 • Chương 802: Lâm trận làm phản (hạ)
 • Chương 803: Phá sát Hợp Đạo (thượng)
 • Chương 804: Phá sát Hợp Đạo (hạ)
 • Chương 805: Cổ Thần biến mất (thượng)
 • Chương 806: Cổ Thần biến mất (hạ)
 • Chương 807: Vây khốn Hư Thiên
 • Chương 808: Giết người tế cờ (thượng)
 • Chương 809: Giết người tế cờ (hạ)
 • Chương 810: Nhất thống Đạo môn (thượng)
 • Chương 811: Nhất thống Đạo môn (hạ)
 • Chương 812: Thực lực tăng lên (thượng)
 • Chương 813: Thực lực tăng lên (hạ)
 • Chương 814: Miểu sát Thánh hoàng (thượng)
 • Chương 815: Miểu sát Thánh hoàng (hạ)
 • Chương 816: Bại Cơ Lăng Hư
 • Chương 817: Yêu tộc tan tác (thượng)
 • Chương 818: Yêu tộc tan tác (hạ)
 • Chương 819: Được Hoàng Thiên Tỳ (thượng)
 • Chương 820: Được Hoàng Thiên Tỳ (hạ)
 • Chương 821: Ngược Thiên Toán Tử
 • Chương 822: Phật môn truyền âm (thượng)
 • Chương 823: Phật môn truyền âm (hạ)
 • Chương 824: Bạch Đế mộ trủng (thượng)
 • Chương 825: Bạch Đế mộ trủng (hạ)
 • Chương 826: Kim chi bản nguyên
 • Chương 827: Tranh đoạt bản nguyên (thượng)
 • Chương 828: Tranh đoạt bản nguyên (hạ)
 • Chương 829: Hư Không trung kỳ (thượng)
 • Chương 830: Hư Không trung kỳ (hạ)
 • Chương 831: Chiến thần vô địch
 • Chương 832: Phá Thiên Thiền Tự (thượng)
 • Chương 833: Phá Thiên Thiền Tự (trung)
 • Chương 834: Phá Thiên Thiền Tự (hạ)
 • Chương 835: Công phá Thiên Thiền Tự
 • Chương 836: Chém giết Kim Thai (thượng)
 • Chương 837: Chém giết Kim Thai (hạ)
 • Chương 838: Sinh chi đức (thượng)
 • Chương 839: Sinh chi đức (hạ)
 • Chương 840: Tăng lên mười lần (thượng)
 • Chương 841: Tăng lên mười lần (hạ)
 • Chương 842: Xông vào Thiên đình
 • Chương 843: Dám đánh một trận (thượng)
 • Chương 844: Dám đánh một trận (hạ)
 • Chương 845: Thánh Ưng chết (thượng)!
 • Chương 846: Thánh Ưng chết (hạ)!
 • Chương 847: Thu hoạch tài nguyên (thượng)
 • Chương 848: Thu hoạch tài nguyên (hạ)
 • Chương 849: Thổ chi bản nguyên (thượng)
 • Chương 850: Thổ chi bản nguyên (hạ)
 • Chương 851: Ngũ nguyên tề tụ
 • Chương 852: Thiên hạ vô địch (thượng)
 • Chương 853: Thiên hạ vô địch (hạ)
 • Chương 854: Bóp chết Thiên Mục (thượng)
 • Chương 855: Bóp chết Thiên Mục (hạ)
 • Chương 856: Chiến thần tha mạng (thượng)
 • Chương 857: Chiến thần tha mạng (hạ)
 • Chương 858: Phô thiên cái địa
 • Chương 859: Chém Cơ Lăng Hư (thượng)
 • Chương 860: Chém Cơ Lăng Hư (hạ)
 • Chương 861: Trùng kích Hợp Đạo (thượng)
 • Chương 862: Trùng kích Hợp Đạo (hạ)
 • Chương 863: Lôi kiếp cửu trọng
 • Chương 864: Lực lượng kinh khủng (thượng)
 • Chương 865: Lực lượng kinh khủng (hạ)
 • Chương 866: Gặp lại Côn Ngô
 • Chương 867: Gặp lại Côn Ngô (hạ)
 • Chương 868: Chuyện cũ của Côn Ngô
 • Chương 869: Chuyện cũ của Côn Ngô (hạ)
 • Chương 870: Cổ Thần trở về
 • Chương 871: Thánh địa Ngũ Hành
 • Chương 872: Thánh địa Ngũ Hành (hạ)
 • Chương 873: Cổ Thần tầm đạo (thượng)
 • Chương 874: Cổ Thần tầm đạo (hạ)
 • Chương 875: Bàn chi đại đạo (thượng)
 • Chương 876: Bàn chi đại đạo (hạ)
 • Chương 877: Nghiên cứu linh hồn
 • Chương 878: Nghìn quyền hợp nhất
 • Chương 879: Nghìn quyền hợp nhất (hạ)
 • Chương 880: Hủy diệt pho tượng
 • Chương 881: Hủy diệt pho tượng (hạ)
 • Chương 882: Một khi tỉnh ngộ
 • Chương 883: Âm dương đại đạo
 • Chương 884: Trước đại kiếp nạn
 • Chương 885: Bàn Cổ Phiên
 • Chương 886: Giải cứu Long hoàng
 • Chương 887: Thông đạo tiên phàm
 • Chương 888: Vũ trụ phàm gian
 • Chương 889: Tinh cầu sinh mệnh
 • Chương 890: Tu chân tinh Tử Vân
 • Chương 891: Lại gặp Vân Tuyết
 • Chương 892: Đại địa nguyên xà
 • Chương 893: Sinh mệnh chi tâm
 • Chương 894: Nguy cơ của Vân gia
 • Chương 895: Cha ngươi là ai
 • Chương 896: Chư tư đại tiên
 • Chương 897: Bạo đánh Lý Cương
 • Chương 898: Ba vị chư tử đại tiên
 • Chương 899: Đánh chết toàn bộ
 • Chương 900: Thiên Lan tinh hải
 • Chương 901: Tin tức Thiên đế
 • Chương 902: Hằng Hà tinh đồ
 • Chương 903: Vu Thần hiện thân
 • Chương 904: Giết chết Vu Thần
 • Chương 905: Cường giả Thiên Kiếp
 • Chương 906: Hằng Hà tinh chủ
 • Chương 907: Thiên Cơ lão nhân
 • Chương 908: Mãi mãi bất biến
 • Chương 909: Hợp đạo thành công
 • Chương 910: Bàn cổ đại đạo
 • Chương 911: Vũ trụ anh nhi
 • Chương 912: Cổ Thần thu đồ đệ
 • Chương 913: Cứu Vân Tuyết
 • Chương 914: Tái chiến Hằng Hà
 • Chương 915: Chém giết Hằng Hà
 • Chương 916: Lại thấy mặt
 • Chương 917: Thiên Lan thánh sứ
 • Chương 918: Quân trưởng thành
 • Chương 919: Chém giết hai kiếp
 • Chương 920: Địa đồ Hư Tử
 • Chương 921: Bí giới mở ra
 • Chương 922: Tới Thiên Lan
 • Chương 923: Đánh bạo Trịnh Tử
 • Chương 924: Thiên kiếp như mây
 • Chương 925: Ba kiếp liên thủ
 • Chương 926: Cửu Dương Quy Hư
 • Chương 927: Lấy một địch ba
 • Chương 928: Hợp Đạo hậu kỳ
 • Chương 929: Chém giết toàn bộ
 • Chương 930: Danh chấn Thiên Lan
 • Chương 931: Kim Sư Thích Ca Mâu Ni
 • Chương 932: Trồng nhân được quả
 • Chương 933: Thiên Lan điện chủ
 • Chương 934: Thừa nhận nhân quả
 • Chương 935: Thiên đế Thiên Cung
 • Chương 936: Thượng Nguyên Tiên Tôn
 • Chương 937: Mới tới Thiên Cung
 • Chương 938: Thiên Cung thí luyện
 • Chương 939: Cái đích cho mọi người nhắm vào
 • Chương 940: Bách chiến bách thắng
 • Chương 941: Cổ Thần đệ nhất
 • Chương 942: Điểm tích phân tăng lên
 • Chương 943: Bại Bằng Chính Nhật
 • Chương 944: Trông coi vườn quả
 • Chương 945: Thiên địa đồng sinh quả
 • Chương 946: Thiên Kiếp bí cảnh
 • Chương 947: Hái a hái a hái trái cây
 • Chương 948: Trảm Kim Thái Thập
 • Chương 949: Xông ra Thiên Cung
 • Chương 950: Thiên Cung rung động
 • Chương 951: Cổ Thần khủng bố
 • Chương 952: Nhị tướng đại bại
 • Chương 953: Truy đuổi
 • Chương 954: Chư Thiên Vạn Giới
 • Chương 955: Ngũ Hành Nhị Kiếp
 • Chương 956: Đỉnh Cát Tiên Tôn
 • Chương 957: Vũ Đấu Thiên Vương
 • Chương 958: Khách quý của Long tộc
 • Chương 959: Tiến nhập trận doanh Vạn Giới
 • Chương 960: Đánh hộc máu
 • Chương 961: Đỉnh cấp quyết đấu
 • Chương 962: Minh văn âm giới
 • Chương 963: Ngũ hành ba kiếp
 • Chương 964: Bản nguyên chi địa
 • Chương 965: Bảo quang kinh thiên
 • Chương 966: Kim cung ngọc tiễn
 • Chương 967: Thu hoạch linh bảo
 • Chương 968: Ngũ hành bốn kiếp
 • Chương 969: Luyện hóa thần cung
 • Chương 970: Thần Kiếm Thiên Vương
 • Chương 971: Táng Tiên Thần Cung
 • Chương 972: Tên bắn Kim Ô
 • Chương 973: Sát phá Chư Thiên
 • Chương 974: Bắn Thiên Vương trước mặt mọi người
 • Chương 975: Thiên Vương vẫn lạc
 • Chương 976: Thiên Địa Thần Lô
 • Chương 977: Luyện hóa Cổ Thần
 • Chương 978: Cự đầu tụ nghị
 • Chương 979: Lĩnh ngộ
 • Chương 980: Nhất vĩnh hằng
 • Chương 981: Cường thế xuất kích
 • Chương 982: Đại chiến Thiên đế
 • Chương 983: Hồng chiến Côn Ngô
 • Chương 984: Tiến vào Âm giới
 • Chương 985: Âm Hành Hương Địa
 • Chương 986: Tiến vào thánh địa
 • Chương 987: Âm chi cổ thần
 • Chương 988: Trở về Cổ Hoang
 • Chương 989: Thiên chi cổ thần!
 • Chương 990: Vào Côn Ngô Giới
 • Chương 991: Gặp lại thân hữu
 • Chương 992: Bảo bối trái cây
 • Chương 993: Cứu Âm Tôn
 • Chương 994: Thiên nộ kiếp sinh
 • Chương 995: Cùng vào phàm gian
 • Chương 996: Lần thứ ba vào Thiên Cung
 • Chương 997: Kim Ô chết sạch
 • Chương 998: Thiên Cung hủy diệt
 • Chương 999: Thiên đế đại bại
 • Chương 1000: Trận chiến mở màn với Hồng
 • Chương 1001: Tử vong chi ca
 • Chương 1002: Vũ trụ chi tâm
 • Chương 1003: Gia tốc vạn lần
 • Chương 1004: Diệt sát Thiên đế
 • Chương 1005: Nhị sinh Tam
 • Chương 1006: Quái vật lớn
 • Chương 1007: Trở lại phàm gian
 • Chương 1008: Tung tích Vạn Giới
 • Chương 1009: Giết chết Ma tổ
 • Chương 1010: Chinh chiến Chư Thiên
 • Chương 1011: Tấn công Ngọc Huyền Thiên
 • Chương 1012: Hồng Cổ luận đạo
 • Chương 1013: Trận chiến nghìn năm
 • Chương 1014: Ba nghìn đại đạo
 • Chương 1015: Bàn Cổ vũ trụ
 • Chương 1016: Ngươi tên Hồng Quân
 • Chương 1017: Tam chiến thắng Hồng
 • Chương 1018: Trấn áp Hồng
 • Chương 1019: Cử thế vô địch
 • Chương 1020: Bên ngoài vũ trụ
 • Chương 1021: Thuần Dương Chân Tiên – Đại Kết Cục
 • Ở kiếp này, hắn mang trong người pháp quyết vô thượng, trong nội tâm còn có rất nhiều công pháp tăng tiến tu vi từng cảnh giới khác nhau, cộng thêm thân phận tông sư đan dược, hắn nhất định sẽ đại phóng quang mang trong tu chân giới, đủ loại tiếc nuối kiếp trước, kiếp này sẽ không để nó phát sinh.

  – Một sự tự tin chưa từng có trong lòng Cổ Thần bạo phát, cả đời này: Ai dám đối với Cổ gia làm loạn, giết. Ai dám đối với phụ thân không trọng, giết. Ai dám đối với sư phụ không tôn, giết. Ai dám đối với sư tỷ không kính, giết.

  – Phân chia cảnh giới: Tổng cộng chia làm bảy cảnh giới: Hậu Thiên, Tiên Thiên, Thần Hải, Mệnh Tuyền, Độ Hư, Thiên Kiếp, Chân Tiên.

  Có thể bạn thích sách  Đại Chúa Tể