Cinque Terre

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả :
Thể Loại : Truyện Ngắn - Ngôn Tình
EPUB MOBI Đọc Online

Danh sách chương


 • Hồi 1
 • Hồi 2 – Chương 1
 • Hồi 2 – Chương 2
 • Hồi 2 – Chương 3
 • Hồi 2 – Chương 4
 • Hồi 3 – Chương 1
 • Hồi 3 – Chương 2
 • Hồi 3 – Chương 3
 • Hồi 3 – Chương 4
 • Hồi 3 – Chương 5
 • Hồi 3 – Chương 6
 • Hồi 4 – Chương 1
 • Hồi 4 – Chương 2
 • Hồi 4 – Chương 3
 • Hồi 4 – Chương 4
 • Hồi 4 – Chương 5
 • Hồi 4 – Chương 6
 • Hồi 4 – Chương 7
 • Hồi 4 – Chương 8
 • Hồi 4 – Chương 9
 • Hồi 4 – Chương 10
 • Hồi 4 – Chương 11
 • Hồi 4 – Chương 12
 • Hồi 4 – Chương 13
 • Hồi 4 – Chương 14
 • Hồi 4 – Chương 15
 • Hồi 4 – Chương 16
 • Hồi 4 – Chương 17
 • Hồi 4 – Chương 18
 • Hồi 4 – Chương 19
 • Hồi 5 – Chương 1
 • Hồi 5 – Chương 2
 • Hồi 5 – Chương 3
 • Hồi 5 – Chương 4
 • Hồi 5 – Chương 5
 • Hồi 5 – Chương 6
 • Hồi 5 – Chương 7
 • Hồi 5 – Chương 8
 • Hồi 5 – Chương 9
 • Hồi 5 – Chương 10
 • Hồi 5 – Chương 11
 • Hồi 5 – Chương 12
 • Hồi 5 – Chương 13
 • Hồi 5 – Chương 14
 • Hồi 5 – Chương 15
 • Hồi 5 – Chương 16
 • Hồi 5 – Chương 17
 • Hồi 5 – Chương 18
 • Hồi 5 – Chương 19
 • Hồi 5 – Chương 20
 • Hồi 5 – Chương 21
 • Hồi 5 – Chương 22
 • Hồi 6 – Chương 1
 • Hồi 6 – Chương 2
 • Hồi 6 – Chương 3.1
 • Hồi 6 – Chương 3.2
 • Hồi 6 – Chương 4.1
 • Hồi 6 – Chương 4.2
 • Hồi 6 – Chương 6.1
 • Hồi 6 – Chương 6.2
 • Hồi 6 – Chương 7
 • Hồi 6 – Chương 8
 • Hồi 6 – Chương 9
 • Hồi 6 – Chương 10
 • Hồi 6 – Chương 11
 • Hồi 6 – Chương 12
 • Hồi 6 – Chương 13
 • Hồi 6 – Chương 14.1
 • Hồi 6 – Chương 14.2
 • Hồi 6 – Chương 15
 • Hồi 6 – Chương 16
 • Hồi 6 – Chương 17
 • Hồi 6 – Chương 18
 • Hồi 6 – Chương 19
 • Hồi 6 – Chương 20
 • Hồi 6 – Chương 21
 • Hồi 7 -Chương 1
 • Hồi 7 -Chương 2
 • Hồi 7 -Chương 3
 • Hồi 7 -Chương 4
 • Hồi 7 -Chương 5
 • Hồi 7 -Chương 6
 • Hồi 7 -Chương 7.1
 • Hồi 7 -Chương 7.2
 • Hồi 7 -Chương 8
 • Hồi 7 -Chương 9
 • Hồi 7 -Chương 10.1
 • Hồi 7 -Chương 10.1
 • Hồi 7 -Chương 10.2
 • Hồi 7 -Chương 11
 • Hồi 7 -Chương 12
 • Hồi 7 -Chương 13
 • Hồi 7 – chương 14
 • Hồi 7 – chương 15
 • Hồi 7 – chương 16
 • Hồi 7 – chương 18
 • Hồi 7 – chương 19
 • Hồi 7 – chương 20
 • Hồi 7 – chương 21
 • Hồi 8 – chương 1
 • Hồi 8 – chương 2.1
 • Hồi 8 – chương 2.2
 • Hồi 8 – chương 3
 • Hồi 8 – chương 4
 • Hồi 8 – chương 5
 • Hồi 8 – chương 6
 • Hồi 8 – chương 7
 • Hồi 8 – chương 8
 • Hồi 8 – chương 9
 • Hồi 8 – chương 10
 • Hồi 8 – chương 11
 • Hồi 8 – chương 12
 • Hồi 8 – chương 13
 • Hồi 8 – chương 14
 • Hồi 8 – chương 15.1
 • Hồi 8 – chương 15.2
 • Hồi 8 – chương 16.1
 • Hồi 8 – chương 16.2
 • Hồi 8 – chương 17
 • Hồi 8 – chương 18
 • Hồi 8 – chương 19
 • Hồi 8 – chương 20
 • Hồi 8 – chương 21
 • Hồi 8 – chương 22
 • Hồi 8 – chương 23
 • Hồi 9 – chương 1
 • Hồi 9 – chương 2
 • Hồi 9 – chương 3.1
 • Hồi 9 – chương 3.2
 • Hồi 9 – chương 3
 • Hồi 9 – chương 4
 • Hồi 9 – chương 5
 • Hồi 9 – chương 6
 • Hồi 9 – chương 7
 • Hồi 9 – chương 8
 • Hồi 9 – chương 9
 • Hồi 9 – chương 10
 • Hồi 9 – chương 11
 • Hồi 9 – chương 12
 • Hồi 9 – chương 13
 • Hồi 9 – chương 14
 • Hồi 9 – chương 15
 • Hồi 9 – chương 16
 • Hồi 9 – chương 17
 • Hồi 9 – chương 18
 • Hồi 9 – chương 19
 • Hồi 9 – chương 20
 • Hồi 10 – chương 1
 • Hồi 10 – chương 2
 • Hồi 10 – chương 3
 • Hồi 10 – chương 4
 • Hồi 10 – chương 5
 • Hồi 10 – chương 6
 • Hồi 10 – chương 7
 • Hồi 10 – chương 8.1
 • Hồi 10 – chương 8.2
 • Hồi 10 – chương 9.1
 • Hồi 10 – chương 9.2
 • Hồi 10 – chương 10
 • Hồi 10 – chương 11.1
 • Hồi 10 – chương 11.2
 • Hồi 10 – chương 12
 • Hồi 10 – chương 13
 • Hồi 10 – chương 14
 • Hồi 10 – chương 15
 • Hồi 10 – chương 16
 • Hồi 10 – chương 17
 • Hồi 10 – phần kết 1
 • Hồi 10 – phần kết 2
 • Ba năm trước, ngay đêm trước đám cưới, nàng bị hắn cường bạo. Nàng đau khổ vì bản thân không còn trong sạch, nên bỏ đi biệt tích không lời nhắn gửi. Ba năm sau, nàng gặp lại hắn, nhưng cả 2 người đều không biết đó là người đêm hôm ấy. Và nàng, lần này lại phải làm một cuộc giao dịch 7 ngày 7 đêm trở thành tình nhân của hắn. Nàng yêu vị hôn phu trước đây của mình, yêu rất nhiều. Còn với hắn, chỉ là sự căm hận tột cùng. Nhưng ai mà biết được sự bất ngờ của trái tim…

  Có thể bạn thích sách  Chẳng Thể Nói Lời Yêu