Cinque Terre

Bất Diệt Kiếm Thể

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Rèn kiếm (thượng)
 • Chương 2: Rèn kiếm (trung)
 • Chương 3: Rèn kiếm (hạ)
 • Chương 4: Nhiệt huyết trong lòng
 • Chương 5: Ngũ phong luận kiếm
 • Chương 6: Triêu Dương phong
 • Chương 7: Sơ thí thân thủ (thượng)
 • Chương 8: Sơ thí thân thủ (hạ)
 • Chương 9: Khuyết điểm của kiếm pháp
 • Chương 10: Luyện kiếm trong đầm
 • Chương 11: Cắn răng nhẫn nhục (thượng)
 • Chương 12: Cắn răng nhẫn nhục (hạ)
 • Chương 13: Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức!
 • Chương 14: Tam phẩm kiếm khí Cự kiếm luyện tâm (thượng)
 • Chương 15: Tam phẩm kiếm khí Cự kiếm luyện tâm (hạ)
 • Chương 16: Luận kiếm bằng ngón tay
 • Chương 17: Ngũ cảnh kiếm đạo, tam điều lộ (thượng)
 • Chương 18: Ngũ cảnh kiếm đạo Tam điều lộ (hạ)
 • Chương 19: Kiếm Hồn kinh
 • Chương 20: Cuộc chiến lúc chia tay
 • Chương 21: Thiếu nữ Minh Tuyết Nhi
 • Chương 22: Chiến ý! Kiếm Giả tiểu thiên vị
 • Chương 23: Bích Thủy tam điệp lãng Lĩnh ngộ Cử trọng nhược khinh
 • Chương 24: Thú Khư! Linh thú bạo động
 • Chương 25: Kiếm cương tung hoành
 • Chương 26: Kiếm trận! Bích thủy xung thiên
 • Chương 27: Thú đan! Lôi điện nhập thể
 • Chương 28: Trúc Cơ tụ nguyên Bước vào kiếm đạo
 • Chương 29: Tử Điện kiếm khí
 • Chương 30: Nhân sâm năm trăm năm
 • Chương 31: Chiếm được nhân sâm
 • Chương 32: Tăng tiến Chuy pháp hóa kiếm
 • Chương 33: Trở về! Khiếp sợ
 • Chương 34: Bế quan đột phá
 • Chương 35: Đại hội luận kiếm Tề tụ kiếm đài
 • Chương 36: Chấn động mọi người! Tam tấc kiếm khí
 • Chương 37: Cử nhược trọng khinh
 • Chương 38: Đệ tử đại hộ pháp Khí thế tăng mạnh
 • Chương 39: Đoạn Thanh Vân chiến đấu
 • Chương 40: Kiếm khí hệ hỏa
 • Chương 41: Khẩn cấp triệu tập
 • Chương 42: Giết! Một kiếm độc chiến
 • Chương 43: Sát lục kiếm đạo (kiếm đạo giết chóc)
 • Chương 44: Giận mà chém! (Thượng)
 • Chương 45: Ám toán! Cường viện bất ngờ
 • Chương 46: Chiến! Bắt!
 • Chương 47: Chặn giết! Diệt cỏ giệt tận gốc
 • Chương 48: Tiếng chùy! Kiếm ý
 • Chương 49: Kiếm ý luyện tiên thiên
 • Chương 50: Vạn pháp quy tông
 • Chương 51: Cuối năm
 • Chương 52: Trở lại Triêu Dương Phong
 • Chương 53: Rửa nhục
 • Chương 54: Một chiêu rửa nhục
 • Chương 55: Hâm rượu luận kiếm (1)
 • Chương 56: Hâm rượu luận kiếm (2)
 • Chương 57: Huyền Thanh triệu kiến
 • Chương 58: Tử Tiêu Phong Lôi kiếm
 • Chương 59: Phong Lôi kiếm khí
 • Chương 60: Kiếm kiều ba nghìn trượng
 • Chương 61: Gặp lại Minh Tuyết Nhi
 • Chương 62: Khiêu khích
 • Chương 63: Cự kiếm phong lôi
 • Chương 64: Hộ pháp chấp pháp
 • Chương 65: Ý chí chiến đấu ngất trời
 • Chương 66: Dương danh Tử Hà phong (1)
 • Chương 67: Dương danh Tử Hà phong (2)
 • Chương 68: Tu dưỡng
 • Chương 69: Lang khẩu thôn
 • Chương 70: Trường Nha lang
 • Chương 71: Thực lực của Lạc Tâm Vũ
 • Chương 72: Tiếng địch quái dị
 • Chương 73: Kiếm trận vô hình
 • Chương 74: Thiên địa thần bí
 • Chương 75: Huyết tế Niệm Vân hiện thế
 • Chương 76: Dòng chảy ngầm bắt đầu
 • Chương 77: Cường giả tề tụ
 • Chương 78: Bạch phát ma nữ
 • Chương 79: Ngọc kiếm thần bí
 • Chương 80: Hoàng Kiếm Thân kinh
 • Chương 81: Thoát ra
 • Chương 82: Kiếm Hoàng Tử Hà tông
 • Chương 83: Trần ai lạc định
 • Chương 84: Niềm băn khoăn và sự thay đổi của Lục Thanh
 • Chương 85: Kế thừa chức vụ hộ pháp
 • Chương 86: Lạc Nhật thành
 • Chương 87: Tông dân mất tích
 • Chương 88: Đuổi theo dưới lòng đất (Thượng)
 • Chương 89: Đuổi theo dưới lòng đất (hạ)
 • Chương 90: Đá hệ Thổ
 • Chương 91: Quan sát độ nguyên kiếp (Thượng)
 • Chương 92: Quan sát độ nguyên kiếp (hạ)
 • Chương 93: Hỏa nguyên kiếp Ý chí của trời đất
 • Chương 94: Độ kiếp thành công! Tin tức phường thị
 • Chương 95: Giết gà dọa khỉ (thượng)
 • Chương 96: Giết gà dọa khỉ (trung)
 • Chương 97: Giết gà dọa khỉ (hạ)
 • Chương 98: Sát khí của Tư Đồ Trọng
 • Chương 99: Đối chọi tương đối
 • Chương 100: Tăng lên tới cực hạn
 • Chương 101: Lực mạnh không ngờ Phong Lôi tung hoành (thượng)
 • Chương 102: Lực mạnh không ngờ Phong Lôi tung hoành (hạ)
 • Chương 103: Huyền Kim đại chân kiếm! Chiến thắng
 • Chương 104: Tư Đồ lão tổ trở về
 • Chương 105: Thanh danh! Lễ phong hộ pháp
 • Chương 106: Luyện Tâm viện! Sâm Vương đan
 • Chương 107: Cố Nguyên đan
 • Chương 108: Trở ngại của kiếm pháp
 • Chương 109: Bản chất kiếm pháp
 • Chương 110: Phong Lôi bộ (thượng)
 • Chương 111: Phong lôi bộ (hạ)
 • Chương 112: Diệp lão ngủ say
 • Chương 113: Tụ tập tại kiếm đài
 • Chương 114: Kịch chiến trên chiến đài
 • Chương 115: Húc Nhật Đông Thăng
 • Chương 116: Nhập ma
 • Chương 117: Địa hỏa chân tuyệt kiếm (1)
 • Chương 118: Địa hỏa chân tuyệt kiếm (2)
 • Chương 119: Phong Lôi bao phủ (1)
 • Chương 120: Phong Lôi bao phủ (2)
 • Chương 121: Trận chiến cuối cùng (1)
 • Chương 122: Trận chiến cuối cùng (2)
 • Chương 123: Phong Lôi dẫn, Tốn Phong phá
 • Chương 124: Truyền thuyết thần kiếm
 • Chương 125: Thôn phệ thú đan
 • Chương 126: Ngẫu nhiên lĩnh ngộ
 • Chương 127: Kiếm Trì (thượng)
 • Chương 128: Kiếm Trì (trung)
 • Chương 129: Kiếm Trì (hạ)
 • Chương 130: Phong Lôi kiếm chủng (thượng)
 • Chương 131: Phong Lôi kiếm chủng (trung)
 • Chương 132: Phong Lôi kiếm chủng (hạ)
 • Chương 133: Thanh kiếm lục phẩm
 • Chương 134: Hai năm
 • Chương 135: Đại lễ kế vị
 • Chương 136: Mượn kiếm tiên tiếp kiếm (thượng)
 • Chương 137: Mượn kiếm tiên tiếp kiếm (trung)
 • Chương 138: Mượn kiếm tiên tiếp kiếm (hạ)
 • Chương 139: Khí kiếm chỉ! Đoạn kiếm!
 • Chương 140: Quyết định
 • Chương 141: Huyết Sát kiếm khí (thượng)
 • Chương 142: Huyết Sát kiếm khí (hạ)
 • Chương 143: Mang kiếm quay về núi
 • Chương 144: Hai đạo thiên nhân Bán kiếm (1)
 • Chương 145: Hai đạo thiên nhân Bán kiếm (2)
 • Chương 146: Đưa kiếm thiếp
 • Chương 147: Bên bờ Lệ Thủy
 • Chương 148: Thủy tặc
 • Chương 149: Linh Thú xuất hiện
 • Chương 150: Huyền Thủy mãng
 • Chương 151: Tụ Ác thủy tặc
 • Chương 152: Bái sư
 • Chương 153: Thu đồ đệ Ám ảnh
 • Chương 154: Trấn Trăn Đồng
 • Chương 155: Cút!
 • Chương 156: Vỡ kiếm Tiếng đàn
 • Chương 157: Nhân đạo sơ hiện Mười ngón cầm kiếm
 • Chương 158: Âm Sát kiếm khí
 • Chương 159: Cuộc chiến trên đỉnh tháp (thượng)
 • Chương 160: Cuộc chiến trên đỉnh tháp (trung)
 • Chương 161: Cuộc chiến trên đỉnh tháp (hạ)
 • Chương 162: Đại sư Nhân đạo
 • Chương 163: Cuộc chiến tuyệt đỉnh (thượng)
 • Chương 164: Cuộc chiến tuyệt đỉnh (hạ)
 • Chương 165: Ngũ hành kiếm cương! Lượng thiên kiếm xích!
 • Chương 166: Trần ai lạc định
 • Chương 167: Thần Phong ưng, sát khí sơ hiện
 • Chương 168: Kích đấu, đuổi giết
 • Chương 169: Manh mối, thư sinh
 • Chương 170: Thảo Thanh Hà
 • Chương 171: Thanh Hà kiếm trận (Thượng)
 • Chương 172: Thanh Hà kiếm trận (Hạ)
 • Chương 173: Tảng đá kì dị
 • Chương 174: Khói xanh xuất, ngọc giao long hiện ( thượng )
 • Chương 175: Khói xanh xuất, ngọc giao long hiện ( hạ )
 • Chương 176: Diệp lão thức tỉnh
 • Chương 177: Tru sát! Uy hiếp
 • Chương 178: Dãy núi Liên Vân
 • Chương 179: Kiếm cốt! Kiếm thi
 • Chương 180: Tông sư Nhân đạo (thượng)
 • Chương 181: Tông sư Nhân đạo (hạ)
 • Chương 182: Cỏ Trường Sinh
 • Chương 183: Lần đầu đến núi Phù Vân
 • Chương 184: Ninh Hoàn Chân
 • Chương 185: Cửu Thiên Phong Cương kiếm (thượng)
 • Chương 186: Cửu Thiên Phong Cương kiếm (hạ)
 • Chương 187: Tiếng vang tận trời
 • Chương 188: Bích Vân Quả Thiên địa ý chí
 • Chương 189: Đồng hành, nghi hoặc
 • Chương 190: Ma chu tái hiện (thượng)
 • Chương 191: Ma chu tái hiện (hạ)
 • Chương 192: Tru sát
 • Chương 193: Dọa lui
 • Chương 194: Trở về
 • Chương 195: Hoàng Linh Nhi
 • Chương 196: An nguy của ba người
 • Chương 197: Phản ứng của tông môn
 • Chương 198: Phong Lôi kiếp (thượng)
 • Chương 199: Phong Lôi kiếp (trung)
 • Chương 200: Phong Lôi kiếp (hạ)
 • Chương 201: Tiên thiên Phong Lôi châu
 • Chương 202: Kiếm Chủ – Chuẩn đại sư
 • Chương 203: Cầu kiếm
 • Chương 204: Khiêu khích! Trở về
 • Chương 205: Thần Mộc kiếm cửu phẩm (thượng)
 • Chương 206: Thần Mộc kiếm cửu phẩm (trung)
 • Chương 207: Thần Mộc kiếm cửu phẩm (hạ)
 • Chương 208: Kiếm dụ, chu họa!
 • Chương 209: Phong chủ Liệt Diễm Sơn
 • Chương 210: Đại chiến
 • Chương 211: Tử Tiêu Phong Lôi Dẫn
 • Chương 212: Bố trí, quái nhân
 • Chương 213: Ngũ độc tái hiện
 • Chương 214: Chiến đấu kịch liệt
 • Chương 215: Bắt, toàn diệt
 • Chương 216: Khai nhận Sát khí
 • Chương 217: Nổi trận lôi đình
 • Chương 218: Nổi trận lôi đình (tt)
 • Chương 219: Độc hạt ! Thiên lôi
 • Chương 220: ĐỂ CHO CON ĐƯỢC ĐIÊN
 • Chương 221: HỒI SINH SAU KIẾP NẠN
 • Chương 222: NHẮC LẠI CHUYỆN XƯA
 • Chương 223: ĐÁY SÔNG LUYỆN THÂN
 • Chương 224: HUYỀN QUY XUẤT HIỆN
 • Chương 225: HUYỀN THỦY LONG MÃNG
 • Chương 226: Long Mãng xuất thế
 • Chương 227: Phong đạm vân thanh
 • Chương 228: Phong vân tụ tập
 • Chương 229: Các phương tề tụ
 • Chương 230: Đại thế ngưng tụ!
 • Chương 231: Tam giáp phần thưởng, khôi thủ Niệm Vân
 • Chương 232: Kiếm đài
 • Chương 233: Bày trận Minh Tuyết Nhi
 • Chương 234: Bích Thủy Lục Điệp Lãng
 • Chương 235: Diệp Cô Hàn (thượng)
 • Chương 236: Diệp Cô Hàn (trung)
 • Chương 237: Diệp Cô Hàn (hạ)
 • Chương 238: Kiếm Si
 • Chương 239: Thất bại Long Tuyết
 • Chương 240: Vòi rồng Băng phượng
 • Chương 241: Băng Phượng Vũ Thiên
 • Chương 242: Đại thế Phong Lôi Tử Dương Chân Hỏa
 • Chương 243: Tử Tiêu Phong Lôi dẫn Tam túc kim ô (thượng)
 • Chương 244: Tử Tiêu Phong Lôi dẫn Tam túc kim ô (trung)
 • Chương 245: Tử Tiêu Phong Lôi dẫn Tam túc kim ô (Hạ)
 • Chương 246: Một kiếm cuối cùng!
 • Chương 247: Lưỡng bại câu thương Kết thúc
 • Chương 248: Kinh nghe Kiếm Mộ
 • Chương 249: Ngũ Hành Kiếm Mộ Kiếm Hồn đan
 • Chương 250: Lĩnh ngộ Biến hoá
 • Chương 251: Ngoại tượng niệm thần
 • Chương 252: Quyết đoán, Trúc Cơ
 • Chương 253: Đoạn Thanh Vân
 • Chương 254: Vãng sự như yên
 • Chương 255: Nhập ma
 • Chương 256: Nghiền xương thành tro!
 • Chương 257: Vạn Niên Tẩy Tâm Quả Cửu Duơng Kiếm Khí
 • Chương 258: Thú vực man hoang (thượng)
 • Chương 259: Thú vực man hoang (trung)
 • Chương 260: Thú vực man hoang (hạ)
 • Chương 261: Thần điểu Kim Dương
 • Chương 262: Kiếm trận! Hư không sinh vật
 • Chương 263: Phá trận! Chân Dục kiếm cương
 • Chương 264: Ngũ hành kiếm đạo Dị vực Man Hoang
 • Chương 265: Địa Long Man Hoang
 • Chương 266: Địa Long pháp tương, Kim Dương thần trảo
 • Chương 267: Thiên Phong cốc!
 • Chương 268: Thiên Phong sát linh (Thượng)
 • Chương 269: Thiên Phong sát linh (Hạ)
 • Chương 270: Thiên Phong nhập thể (Thượng)
 • Chương 271: Thiên Phong nhập thể (hạ)
 • Chương 272: Chân Hỏa hải! Kiếm cốt xuất hiện (thượng)
 • Chương 273: Chân Hỏa hải! Kiếm cốt xuất hiện (hạ)
 • Chương 274: Ma uy cái thế
 • Chương 275: Tu dưỡng hồn phách
 • Chương 276: Lập trận trong không trung
 • Chương 277: Thủy Liên Vô Căn
 • Chương 278: Thủy Liên Vô Căn (hạ)
 • Chương 279: Câu Vẫn
 • Chương 280: Kiếm Linh
 • Chương 281: Thần Mộc Man Hoang (thượng)
 • Chương 282: Thần Mộc Man Hoang (hạ)
 • Chương 283: Bất Tử Căn Mộc Linh Quả
 • Chương 284: U Đàm Thiếu Nữ
 • Chương 285: Vạn Niên Bất Tử Căn (thượng)
 • Chương 286: Vạn Niên Bất Tử Căn (hạ)
 • Chương 287: Sát tâm như sắt
 • Chương 288: Kinh biến Bóng kiếm thông thiên
 • Chương 289: Thất tông tề tụ
 • Chương 290: Đại chiến Kiếm Khí tung hoành (thượng)
 • Chương 291: Đại chiến Kiếm Khí tung hoành (hạ)
 • Chương 292: Vô đề
 • Chương 293: Vô đề
 • Chương 294: Vô đề
 • Chương 295: Kiếm thi đột kích (thượng)
 • Chương 296: Kiếm thi đột kích (trung)
 • Chương 297: Kiếm thi đột kích (hạ)
 • Chương 298: Sương mù trùng điệp điệp
 • Chương 299: Sinh tử luân hồi! Thiên thế bất hối! (1)
 • Chương 300: Sinh tử luân hồi! Thiên thế bất hối! (2)
 • Chương 301: Sinh tử luân hồi! Thiên thế bất hối! (3)
 • Chương 302: Kiếm Thi diệt, Kiếm Mộ mở
 • Chương 303: Lĩnh vực tam khảo (Phần 1)
 • Chương 304: Lĩnh vực tam khảo (Phần 2)
 • Chương 305: Lĩnh vực tam khảo (Phần 3)
 • Chương 306: Hồn dung thiên địa, thiên địa uy
 • Chương 307: Cự tuyệt truyền thừa, hiểu rõ bản tâm
 • Chương 308: Cảnh giới Giả Hồn đỉnh phong Nghi định
 • Chương 309: Trông mòn con mắt, tâm lĩnh tụ hội
 • Chương 310: Phong vũ dục lai
 • Chương 311: Hoành mi lãnh đối đáp một cách mỉa mai
 • Chương 312: Kiếm Hoàng tái hiện
 • Chương 313: Đại phong khởi hề
 • Chương 314: Lục tông cùng tới
 • Chương 315: Đối chọi gay gắt
 • Chương 316: Ngươi không đủ tư cách
 • Chương 317: Tất nhiên là phải giết
 • Chương 318: Tần Vô Song, Hàn Kiếm Tâm
 • Chương 319: Hộ tông trưởng lão (thượng)
 • Chương 320: Hộ tông trưởng lão (trung)
 • Chương 321: Hộ tông trưởng lão (hạ)
 • Chương 322: Chú kiếm đại hội
 • Chương 323: Ngôn ngữ hoành ky
 • Chương 324: Liệt Địa, Hàn Sương (thượng)
 • Chương 325: Liệt Địa, Hàn Sương (trung)
 • Chương 326: Liệt Địa, Hàn Sương (Hạ)
 • Chương 327: Thiên Phong luyện hình, Thiên Lôi tôi vào nước lạnh (thượng)
 • Chương 328: Thiên Phong luyện hình, Thiên Lôi tôi vào nước lạnh (trung)
 • Chương 329: Thiên Phong luyện hình, Thiên Lôi tôi vào nước lạnh (hạ)
 • Chương 330: Lôi Vân Kiếm, tâm nguyện
 • Chương 331: Ngũ phong đại tuyển
 • Chương 332: Ngũ phong đại tuyển (Trung)
 • Chương 333: Ngũ phong đại tuyển (Hạ)
 • Chương 334: Dốc lòng tu luyện
 • Chương 335: Trận chiến mở màn Kiếm Vương (thượng)
 • Chương 336: Trận chiến mở màn Kiếm Vương (trung)
 • Chương 337: Trận chiến mở màn Kiếm Vương (hạ)
 • Chương 338: Chân Long Hiện Thế Kiếm Hồn Đạo!
 • Chương 339: Bốn tầng thế giới (thượng)
 • Chương 340: Bốn tầng thế giới (hạ)
 • Chương 341: Đoạn niệm thành không (thượng)
 • Chương 342: Đoạn niệm thành không (hạ)
 • Chương 343: Ngũ Hành Liên Thiên Kiếm Trận
 • Chương 344: Trăm dặm kiếm kiều
 • Chương 345: Kẻ cản đường ta! Sát! Sát! Sát!
 • Chương 346: Chém giết Phong Lôi hiện thế
 • Chương 347: Tuyết Sơn, Tử Thanh song kiếm
 • Chương 348: Mượn Phong Lôi
 • Chương 349: Lăng Tiêu tông
 • Chương 350: Tuyết Sơn tìm Tuyết Liên
 • Chương 351: Linh thú dưới hàn đầm
 • Chương 352: Vô Tình tông
 • Chương 353: Thần Long Phong Lôi
 • Chương 354: Đuổi giết! Kiếm trận tàng hình
 • Chương 355: Liệt Thiên kiếm khí
 • Chương 356: Nhân kiếm hợp nhất
 • Chương 357: Núi Liệt Thiên
 • Chương 358: Tia khí!
 • Chương 359: Tình Hoa, Chân Tình Kiếm Khí!
 • Chương 360: Đoạn Tình cốc
 • Chương 361: Sát khí tứ khởi
 • Chương 362: Linh Đoạn Sơn Mạch
 • Chương 363: Thiên Linh tộc
 • Chương 364: Muốn kết hôn ta, đả bại hắn (thượng)
 • Chương 365: Muốn kết hôn ta, đả bại hắn (hạ)
 • Chương 366: Kiếm Đạo tức Kiếm Đạo
 • Chương 367: Kim Cương Bất Hoại, hóa kiếm vi quyền (thượng)
 • Chương 368: Quyền Ý trấn áp, dẫn lôi nhập quyền
 • Chương 369: Năm trăm năm trước
 • Chương 370: Bích Lạc hải, hư không trọng lực
 • Chương 371: Bích Lạc hải, hư không trọng lực
 • Chương 372: Trung ương hải vực, mạc danh biến hóa!
 • Chương 373: Dập nát chân không, quyền ảnh bạo áp!
 • Chương 374: Kiếm Khí Thần Long, chân long quyền ảnh!
 • Chương 375: Uy chấn Bích hải, Phong Lôi dị biến
 • Chương 376: Bích hải động, Nhược Thủy môn hiện
 • Chương 377: Kinh người đoán, chân long ngủ say!
 • Chương 378: Phong Lôi tiến giai?
 • Chương 379: Tiến giai, hoàng tước kì hậu
 • Chương 380: Hóa Long trì, Long Nguyên dịch!
 • Chương 381: Nghìn trượng long cốt
 • Chương 382: Nghìn trượng long cốt (hạ)
 • Chương 383: Long ngâm Bích Lạc Nhập ma!
 • Chương 384: Kiếm Vương đỉnh phong
 • Chương 385: Tâm Ma Kiếm Cương Long ngâm Phong Lôi!
 • Chương 386: Kiếm Vương đỉnh phong, thực lực thấp nhất!
 • Chương 387: Đối chọi gay gắt
 • Chương 388: Di cốt Chân Long
 • Chương 389: Kế thừa Chân Long
 • Chương 390: Thân thể Bán Long Kiếm thể Thanh Phàm (thượng)
 • Chương 391: Thân thể Bán Long Kiếm thể Thanh Phàm (trung)
 • Chương 392: Thân thể Bán Long Kiếm thể Thanh Phàm (hạ)
 • Chương 393: Chuyển hóa thuộc tính Kiếm sí Phong Lôi
 • Chương 394: Thực lực dũng mãnh Chân Long xuất thế
 • Chương 395: Bạt kiếm giương cung
 • Chương 396: Uy nghiêm của Chân Long
 • Chương 397: Hai đại vực chủ (1)
 • Chương 398: Hai đại vực chủ (2)
 • Chương 399: Quân Mạc Vấn Thích giả sinh tồn
 • Chương 400: Luận đạo!
 • Chương 401: Xích Hổ Thú Đan
 • Chương 402: Kiếm toái Thần Phong( thượng)
 • Chương 403: Kiếm toái Thần Phong( trung)
 • Chương 404: Kiếm toái Thần Phong (hạ)
 • Chương 405: Long uy hàng thế (thượng)
 • Chương 406: Long uy hàng thế (hạ)
 • Chương 407: Ngưng Hồn Thiên Đạo!
 • Chương 408: Ngưng Hồn Thiên Đạo! (2)
 • Chương 409: Lấy thần ngự kiếm!
 • Chương 410: Kiếm xuất pháp tùy (thượng)
 • Chương 411: Kiếm xuất pháp tùy (hạ)
 • Chương 412: Chém giết, chuyển biến
 • Chương 413: Thanh Trúc lâm
 • Chương 414: Đoạn Trường tửu, tâm cảnh tẩy luyện!
 • Chương 415: Thiên nhân hợp nhất!
 • Chương 416: Cổ Thanh Trúc
 • Chương 417: Trường Sinh đạo Giới bích
 • Chương 418: Hư không Phá Sát tông
 • Chương 419: Kiếm Tông, trận chiến mở màn (thượng)
 • Chương 420: Kiếm Tông, trận chiến mở màn (trung)
 • Chương 421: Kiếm Tông, trận chiến mở màn (hạ)
 • Chương 422: Thanh Phàm điện (thượng)
 • Chương 423: Thanh Phàm điện (trung)
 • Chương 424: Thanh Phàm điện (hạ)
 • Chương 425: Lôi Trì nhập đạo (Thượng)
 • Chương 426: Lôi Trì nhập đạo (Trung)
 • Chương 427: Lôi Trì nhập đạo (Hạ)
 • Chương 428: Pháp tắc
 • Chương 429: Lôi Long Man Hoang
 • Chương 430: Lôi Long Man Hoang (hạ)
 • Chương 431: Linh châu dị biến
 • Chương 432: Phong Lôi pháp tắc
 • Chương 433: Vinh quy Tử Hà tông (thượng)
 • Chương 434: Vinh quy Tử Hà tông (hạ)
 • Chương 435: Ta muốn bế quan!
 • Chương 436: Danh chân Tử Hà
 • Chương 437: Kiếm Hồn cảnh (thượng)
 • Chương 438: Kiếm Hồn cảnh (trung)
 • Chương 439: Kiếm Hồn cảnh (hạ)
 • Chương 440: Hồn thức hóa chùy, chú luyện Kiếm Chủng!
 • Chương 441: Thế giới Kiếm Chủng, không gian pháp tắc!
 • Chương 442: Kiếm Tông tiểu thiên vị (thượng)
 • Chương 443: Kiếm Tông tiểu thiên vị (hạ)
 • Chương 444: Phong vân sậu khởi
 • Chương 445: Hư không đại chiến!
 • Chương 446: Kiếm Tông xuất thế, song long hí châu! ( thượng )
 • Chương 447: Kiếm Tông xuất thế, song long hí châu! ( trung )
 • Chương 448: Kiếm Tông xuất thế, song long hí châu! ( hạ )
 • Chương 449: Thiên Đạo uy, kiếm nuốt lôi kiếp!
 • Chương 450: Hộ tông trưởng lão
 • Chương 451: Kim Thiên bách chiến bảng (thượng)
 • Chương 452: Kim Thiên bách chiến bảng (hạ)
 • Chương 453: Chiến trường Kiếm Hồn
 • Chương 454: Đoạn Tình cốc
 • Chương 455: Kiếm Ý sắc bén
 • Chương 456: Tổ Nguyên
 • Chương 457: Ba cảnh giới Kiếm Hồn
 • Chương 458: Chưởng toái hồng lưu
 • Chương 459: Kiếm khí sắc bén
 • Chương 460: Động hư Thần kiếm
 • Chương 461: Hư Không Kiếm Vực
 • Chương 462: Ngũ đại tông môn
 • Chương 463: Giả Tông đan
 • Chương 464: Sinh Tử Uyên
 • Chương 465: Kiếm Hồn Chiến Trường
 • Chương 466: Thuộc tính chuyển hóa
 • Chương 467: Chân Long thần thông
 • Chương 468: Thổ Giao Long linh chú
 • Chương 469: Thiên Lôi thần chùy, Đại Sư tề tụ!
 • Chương 470: Huyết mạch thành long, chiến ý tận trời!
 • Chương 471: Thân dung huyết mạch, chân long pháp tương!
 • Chương 472: Hoang dã Lôi Thú, long ngâm lôi khiếu!
 • Chương 473: Sinh tử nhị khí, Phong Lôi linh cầu!
 • Chương 474: Thiên giai Kiếm Nguyên công
 • Chương 475: Tiên thiên ma khí
 • Chương 476: Huyết Vô Thường!
 • Chương 477: Huyết hải, Huyết Xà!
 • Chương 478: Tam Túc Kim Ô!
 • Chương 479: Tử Kim Ấn
 • Chương 480: Dòng chảy huyết sắc
 • Chương 481: Hư không kiếm chủng (1)
 • Chương 482: Hư không kiếm chủng (2)
 • Chương 483: Hư không kiếm chủng (3)
 • Chương 484: Man Hoang Lôi Thú
 • Chương 485: Ma Vô Thường
 • Chương 486: Kiếm Linh ma kiếm
 • Chương 487: Vô Thường luận đạo
 • Chương 488: Kiếm hữu! Thoát khốn
 • Chương 489: Thôn phệ! Chư Hoàng vẫn!
 • Chương 490: Trăn hồ! Cổ độn!
 • Chương 491: Thiên Nhân hợp thành, tẩy luyện Mệnh Hồn!
 • Chương 492: Huyết nhiễm Tần Hoằng (thượng)
 • Chương 493: Huyết nhiễm Tần Hoằng (hạ)
 • Chương 494: Chân Long Kiếm Tông
 • Chương 495: Thiên Ngoại Thần Lôi, Thần Kiếm cấp Bạch Linh! (thượng)
 • Chương 496: Thiên Ngoại Thần Lôi, Thần Kiếm cấp Bạch Linh! (trung)
 • Chương 497: Thiên Ngoại Thần Lôi, Thần Kiếm cấp Bạch Linh! (hạ)
 • Chương 498: Lôi Thần chùy (thượng)
 • Chương 499: Lôi Thần chùy (hạ)
 • Chương 500: Nguyện lực thần đạo
 • Chương 501: Lôi Thần chùy Chiến ý trùng thiên (thượng)
 • Chương 502: Lôi Thần chùy Chiến ý trùng thiên (trung)
 • Chương 503: Lôi thần chùy Chiến ý xung thiên (hạ)
 • Chương 504: Kim Thiên Kiếm Thể
 • Chương 505: Trở về
 • Chương 506: Chiến ngũ phong phong chủ
 • Chương 507: Đánh với Tử Dương Kiếm Hoàng
 • Chương 508: Song Long Hí Châu đối Tử Dương phá
 • Chương 509: Song Long Chân Lôi Thức
 • Chương 510: Năm người kết bái
 • Chương 511: Tuyết Phong bế quan
 • Chương 512: Tuyết phong truy sát
 • Chương 513: Xuất quan
 • Chương 514: Quyết định
 • Chương 515: Nguyên Sát Thần Kiếm
 • Chương 516: Vãng sự yên vân
 • Chương 517: Tiền trần như hải
 • Chương 518: Hư không tương đối
 • Chương 519: Thần Kiếm dị biến
 • Chương 520: Tiên thiên tử khí
 • Chương 521: Thần Kiếm Lĩnh Vực
 • Chương 522: Khúc chung nhân tán
 • Chương 523: Ngũ Hành luân hồi
 • Chương 524: Thiên Đạo nhân quả, Thiên Hồn tẩy luyện (thượng)!
 • Chương 525: Thiên Đạo nhân quả, Thiên Hồn tẩy luyện (hạ)!
 • Chương 526: Ngự thú sư, Giao Long hiện (thượng)!
 • Chương 527: Ngự thú sư, Giao Long hiện (trung)!
 • Chương 528: Ngự thú sư, Giao Long hiện (hạ)!
 • Chương 529: Long Mã
 • Chương 530: Vạn trượng địa động (1)
 • Chương 531: Vạn trượng địa động (2)
 • Chương 532: Vạn trượng địa động (3)
 • Chương 533: Địa Động dị biến
 • Chương 534: Địa động biến đổi lớn
 • Chương 535
 • Chương 536: Huyết Hải Mã
 • Chương 537: Phong Mang Chân Long
 • Chương 538: Ngân hôi linh cầu
 • Chương 539: Ba nghìn hải đảo
 • Chương 540: Hải Thiên tái hiện
 • Chương 541: Kiếm Chủng lột xác (1)
 • Chương 542: Kiếm Chủng lột xác (2)
 • Chương 543: Chuẩn bị độ kiếp
 • Chương 544: Bốn phương chuyển động
 • Chương 545: Phong Vân hội tụ
 • Chương 546: Trưởng lão Bạch Linh điện
 • Chương 547: Nhất trọng lôi kiếp
 • Chương 548: Nhất trọng lôi kiếp (tt)
 • Chương 549: Thạch Kiếm, Thần Đạo ý chí (thuợng)
 • Chương 550: Thạch Kiếm, Thần Đạo ý chí (Trung)
 • Chương 551: Thạch Kiếm, Thần Đạo ý chí (Hạ)
 • Chương 552: Huyết kiếm tái hiện (thượng)
 • Chương 553: Huyết kiếm tái hiện (hạ)
 • Chương 554: Lục Vân, Lục Thiên Thư
 • Chương 555: Lục Vân ngã xuống
 • Chương 556: Hội bại!
 • Chương 557: Kiếm Hoàng xuất thế!
 • Chương 558: Biến hóa, cút!
 • Chương 559: Ngân tử sắc Kiếm Cốt (thượng)
 • Chương 560: Ngân tử sắc Kiếm Cốt (hạ)
 • Chương 561: Kiếm Hoàng bảng!
 • Chương 562: Tương tụ! Tin tức ma nữ
 • Chương 563: Kim ngọc mãn đường Thiên Lôi minh! (thượng)
 • Chương 564: Kim ngọc mãn đường Thiên Lôi minh! (trung)
 • Chương 565: Kim ngọc mãn đường Thiên Lôi minh! (hạ)
 • Chương 566: Luyện Tâm, nặng ba vạn sáu ngàn cân!
 • Chương 567: Tứ kiếm xuất thế!
 • Chương 568: Đánh nhập luân hồi!
 • Chương 569: Kiếm Phách tông sư!
 • Chương 570: Kiếm Cốc hư không, Ma Đạo Kiếm
 • Chương 571: Giới Thần sơn
 • Chương 572: Huyết mạch rung động!
 • Chương 573: Tử Hoàng thánh giới!
 • Chương 574: Phong mang đối lập!
 • Chương 575: Huyền Âm băng độc, nhân kiếm hợp nhất!
 • Chương 576: Tử Tiêu hiện thế!
 • Chương 577: Nhân thế lợi đạo!
 • Chương 578: Luân hồi tái hiện
 • Chương 579: Uy lực của Luyện Tâm
 • Chương 580: Tiếp kiếm
 • Chương 581: Phong Lôi hai mươi bảy thức
 • Chương 582: Kiếm khí tối cao
 • Chương 583: Lưỡng bại câu thương
 • Chương 584: Sức lực Chân Long
 • Chương 585: Nhược Thủy
 • Chương 586: Âm vang Kiếm cốt
 • Chương 587: Khóa hồn định phách, cố gia gia!
 • Chương 588: Chuẩn bị đột phá!
 • Chương 589: Máu tươi màu lam!
 • Chương 590: Thực lực thiếu nữ!
 • Chương 591: Câu Linh Võng
 • Chương 592: Đàn kiếm tề minh!
 • Chương 593: Phá kén mà ra (thượng)
 • Chương 594: Phá kén mà ra ( trung )
 • Chương 595: Phá kén mà ra (hạ)
 • Chương 596: Lấy lực phá vạn pháp
 • Chương 597: Vạn pháp đều có thể vi kiếm!
 • Chương 598: Tự đuổi khỏi tông môn
 • Chương 599: Ma uy cái thế (thượng)
 • Chương 600: Ma uy cái thế (trung)
 • Chương 601: Ma uy cái thế (hạ)
 • Chương 602: Kiếm Tôn ma đạo
 • Chương 603: Lôi Ma vực
 • Chương 604: Mệnh chẳng dài đến thế
 • Chương 605: Ma Linh nuốt đạo
 • Chương 606: Cái quan tài bằng Thanh Đồng
 • Chương 607: Long Hoàng chín ngón
 • Chương 608: Niệm thần hòa hợp
 • Chương 609: Tiến thối lưỡng nan
 • Chương 610: Bốn phương di chuyển
 • Chương 611: Ta là Kiếm Linh
 • Chương 612: Lời nói của Vô Tâm
 • Chương 613: Huyết mạch hô ứng
 • Chương 614: Ma Linh xuất thế
 • Chương 615: Một kiếm kinh thế hãi tục
 • Chương 616: Một kiếm đánh lui
 • Chương 617: Thực lực kinh người
 • Chương 618: Đạo, Ma liên thủ
 • Chương 619: Diệp lão xuất hiện
 • Chương 620: Một tay đẩy lùi
 • Chương 621: Lôi kiếp hư không
 • Chương 622: Kiếm Hoàng tam kiếp
 • Chương 623: Hóa thân thành kiếm
 • Chương 624: Cổ Hà Tông
 • Chương 625: Tần gia Tam tiểu thư
 • Chương 626: Lý Nguyên Bộ
 • Chương 627: Trứng tứ giai Linh Viên
 • Chương 628: Tâm của Tần Hà
 • Chương 629: Ta muốn khiêu chiến
 • Chương 630: Tần Hà kiên cường xuất thủ
 • Chương 631: Vô đề
 • Chương 632: Kim Cương Bạo Viên
 • Chương 633: Oai của Chân Long
 • Chương 634: Huyết nhục sống lại
 • Chương 635: Lửa giận ngút trời
 • Chương 636: Quỳ xuống đất dập đầu
 • Chương 637: Sinh Tử uyên
 • Chương 638: Quân Mạc
 • Chương 639: Người có ba loại kiếm khí
 • Chương 640: Tru sát! Tử trà!
 • Chương 641: Uy hiếp, Thiên Đạo đồ!
 • Chương 642: Chuyển hoán thuộc tính
 • Chương 643: Cô quang tự chiếu, can đảm giai băng tuyết (thượng)
 • Chương 644: Cô quang tự chiếu, can đảm giai băng tuyết (trung)
 • Chương 645: Cô quang tự chiếu, can đảm giai băng tuyết (hạ)
 • Chương 646: Liên thủ kháng địch!
 • Chương 647: Thiêu đốt, Kim Ô Thổ Diễm!
 • Chương 648: Ngã xuống, trở về!
 • Chương 649: Uy thế vô song!
 • Chương 650: Huyết Kiếm tái hiện!
 • Chương 651: Lĩnh vực chi lực!
 • Chương 652: Say!
 • Chương 653: Lục Viễn
 • Chương 654: Luận bàn so đấu!
 • Chương 655: Một mình chờ đợi
 • Chương 656: Ma nữ hàng lâm!
 • Chương 657: Ly biệt
 • Chương 658: Huyết mạch truyền thừa! (thượng)
 • Chương 659: Huyết mạch truyền thừa! (trung)
 • Chương 660: Huyết mạch truyền thừa! (hạ)
 • Chương 661: Hàn Băng Linh Xà!
 • Chương 662: Giao thủ, kính trà!
 • Chương 663: Vô quyền!
 • Chương 664: Sơ văn Thiên Đạo đồ!
 • Chương 665: Bất động như núi
 • Chương 666: Luyện quyền
 • Chương 667: Cửu Viêm Động!
 • Chương 668: Thiên Đạo thập đồ, võ học động!
 • Chương 669: Âm dương tàn thư, lưu ảnh không gian!
 • Chương 670: Huyết Thi, Huyết Thú! (thượng)
 • Chương 671: Huyết Thi, Huyết Thú! (trung)
 • Chương 672: Huyết Thi, Huyết thú! (hạ)
 • Chương 673: Huyết Thử Vương ngũ giai
 • Chương 674: Lục Thanh hiện thân
 • Chương 675: Ngoại tộc trưởng lão Huyền Dương tông
 • Chương 676: Hộ Phong Kiếm Linh, tin tức hoàn hồn (thượng)
 • Chương 677: Hộ Phong Kiếm Linh, tin tức hoàn hồn (trung)
 • Chương 678: Hộ Phong Kiếm Linh, tin tức hoàn hồn (hạ)
 • Chương 679: Man Hoang kiếm mộ, Thiên Đạo cắn nuốt
 • Chương 680: Hang động linh thạch
 • Chương 681: Cương nhu phối hợp
 • Chương 682: Thiên Nhân đại đạo
 • Chương 683: Cầm Kiếm tông
 • Chương 684: Vạn Niên Huyền Thiết Mẫu (thượng)
 • Chương 685: Vạn Niên Huyền Thiết Mẫu (hạ)
 • Chương 686: Bái Nguyệt phong
 • Chương 687: Gặp lại cố nhân
 • Chương 688: Biến cố bất ngờ
 • Chương 689: Huyết Sát Hồn Thạch
 • Chương 690: Lục Hành cầm Kiếm, kiếm cương Hạo Nhiên
 • Chương 691: Huyết Xà Thôn Thiên Ma Khí sơ hiện
 • Chương 692: Lời nói kinh người
 • Chương 693: Ngôn Xuất Pháp Tùy
 • Chương 694: Phong Lôi Kiếm Vân
 • Chương 695: Bách Kiếm thiên hàng, Thức Kiếm phong mang
 • Chương 696: Thiên Nhân tương hội
 • Chương 697: Huyết Hải Lan Can Đồ
 • Chương 698: Cửu Thiên Phong Nguyên kiếm trận Huyết Hải Lan Can Đồ!
 • Chương 699: Nghiêm hình bức cung
 • Chương 700: Sinh cơ duy nhất
 • Chương 701: Truy đuổi trong hư không
 • Chương 702: Gặp lại Tử Thiên Lôi
 • Chương 703: Nhướng mày khinh miệt
 • Chương 704: Kiếm trận Truyền ảnh, hội kiến tứ tông
 • Chương 705: Bộ Ý, Thuấn Di
 • Chương 706: Trấn áp, Nhiếp Bích Tâm đắc đạo
 • Chương 707: Huyết hải giáng xuống
 • Chương 708: Pháp tắc hệ Chư Thiên
 • Chương 709: Chân Long nhất tộc
 • Chương 710: Kiếm Chủng biến hóa
 • Chương 711: Phá nát Long Vương
 • Chương 712: Trận đồ cấp Bán Hoàng
 • Chương 713: Giao Châu, Hạo Nhiên Chính Khí Đỉnh
 • Chương 714: Chém tận giết tuyệt
 • Chương 715: Quỷ giới Linh Đô
 • Chương 716: Bí mật của Quỷ giới
 • Chương 717: Khó khăn của Lý Y
 • Chương 718: Hồn phách Kim Quang
 • Chương 719: Hồn phách Kim Dịch
 • Chương 720: Trận chiến ờ Tuần bộ (Thượng)
 • Chương 721: Trận chiến ờ Tuần bộ (Trung)
 • Chương 722: Trận chiến ở Tuần bộ (Hạ)
 • Chương 723: Truyền thừa Kiếm Hồn Kinh
 • Chương 724: Đại thế kinh thiên
 • Chương 725: Tĩnh tu Dĩ Thần Ngự Kiếm
 • Chương 726: Thập Quỷ Kiếm Tháp
 • Chương 727: Bầu không khí kỳ dị
 • Chương 728: Thực lực Cổ Thiên Luân
 • Chương 729: Pháp tắc Thiên Phong
 • Chương 730: Chủ nhân Quỷ giới, cự kiếm trấn áp
 • Chương 731: Đại chiến trên không
 • Chương 732: Cuộc nói chuyện trong hư không
 • Chương 733: Giằng co trên không
 • Chương 734: So tài trên không
 • Chương 735: Ngũ Hành nghịch chuyển (Thượng)
 • Chương 736: Ngũ Hành nghịch chuyển (Hạ)
 • Chương 737: Long Bằng Điểu
 • Chương 738: Suy nghĩ về chủng tộc, cuộc sống trong tổ chim
 • Chương 739: Núi Chân Viêm
 • Chương 740: Lực thời không
 • Chương 741: Chém giết
 • Chương 742: Xua tan Lôi kiếp
 • Chương 743: Giăng co trên miệng vực
 • Chương 744: Tranh đấu
 • Chương 745: Đại đạo Kiếm Thánh
 • Chương 746: Lĩnh Vực Ngũ Hành
 • Chương 747: Đại chiến linh vực
 • Chương 748: Thần niệm của Kiếm Tổ
 • Chương 749: Thiên Nhai Hải Giác (Thượng)
 • Chương 750: Thiên Nhai Hải Giác (Trung)
 • Chương 751: Thiên Nhai Hải Giác (Hạ)
 • Chương 752: Truyền thuyết Kiếm Tâm
 • Chương 753: Cự Ma Chương
 • Chương 754: Uy năng hung thú
 • Chương 755: Tử Hoàng Thủy gia (Thượng)
 • Chương 756: Tử Hoàng Thủy gia (Hạ)
 • Chương 757: Huyền Băng Hải Long Thú (Thượng)
 • Chương 758: Huyền Băng Hải Long Thú (Hạ)
 • Chương 759: Ngân hà màu xanh
 • Chương 760: Ý chí Kiếm Thần
 • Chương 761: Kiếm cốt vang vang
 • Chương 762: Chữ Đạo màu xanh
 • Chương 763: Mơ hồ không biết
 • Chương 764: Lột xác (Thượng)
 • Chương 765: Lột xác (Trung)
 • Chương 766: Lột xác (Hạ)
 • Chương 767: Giữa Đạo và Ma
 • Chương 768: Lại dùng búa luyện
 • Chương 769: Kiếm Đế đỉnh phong (Thượng)
 • Chương 770: Kiếm Đế đỉnh phong (Hạ)
 • Chương 771: Trảm Long (Thượng)
 • Chương 772: Trảm Long (Trung)
 • Chương 773: Trảm long (Hạ)
 • Chương 774: Thủy Linh đảo!
 • Chương 775: Thủy Ly!
 • Chương 776: Mở ra đại đạo!
 • Chương 777: Tử Quang Kiếm Đồng!
 • Chương 778: Ý chí trấn áp!
 • Chương 779: Sát vũ nhi quy!
 • Chương 780: Thú triều (Thượng)
 • Chương 781: Thú triều (trung)
 • Chương 782: Thú triều (hạ)
 • Chương 783: Vạn Thú Linh Kiếm đồ (thượng)
 • Chương 784: Vạn Thú Linh Kiếm Đồ (Trung)
 • Chương 785: Vạn Thú Linh Kiếm Đồ (Hạ)
 • Chương 786: Uy của Long Hoàng
 • Chương 787: Ý chí vô biên Long Hoàng hóa kiếm
 • Chương 788: Long huyết hội tụ – Cỗ quan tài bằng đồng xanh trấn áp
 • Chương 789: Sáu kiếm trấn áp, quan tài ngưng luyện
 • Chương 790: Bại lộ thân phận
 • Chương 791: Long Vương cửu giai
 • Chương 792: Hung Kiếm Long Vương
 • Chương 793: Phong Lôi Kiếm Trụ
 • Chương 794: Lời mời của Đoạn Thất Ngôn
 • Chương 795: Che mắt lôi kiếp
 • Chương 796: Xuyên qua không gian, ý chí hóa kiếm
 • Chương 797: Nỗi nhớ của thần mộc hóa thành người
 • Chương 798: Quay ngược linh lực
 • Chương 799: Tử Hà Bảo Điện
 • Chương 800: Luân Hồi Kiếm Bảo
 • Chương 801: Thu hết hung thú
 • Chương 802: Kiếm trận vây bắt
 • Chương 803: Trở lại núi Chân Viêm
 • Chương 804: Sát ý ngập trời, thương thế nghịch chuyển
 • Chương 805: Dung hợp thần thông
 • Chương 806: Phá rồi lập – Lôi kiếp lột xác thay hình
 • Chương 807: Tử Hà sơn mạch
 • Chương 808: Lục gia trang
 • Chương 809: Sáu người đàm luận
 • Chương 810: Tế thiên hương
 • Chương 811: Âm mưu dần hiện
 • Chương 812: Tam tài thất lợi
 • Chương 813: Năm tông cùng tới
 • Chương 814: Đại thế ngất trời
 • Chương 815: Chống lại uy trời, hư không diệt sát
 • Chương 816: Một năm chuẩn bị
 • Chương 817: Kim Thiên biến động
 • Chương 818: Đại thế che trời
 • Chương 819: Tiến cảnh kinh người – khe Kiếm Thanh
 • Chương 820: Trở về – Cự kiếm mở đường
 • Chương 821: Trung niên áo đen
 • Chương 822: Không đề
 • Chương 823: Tử Kim Long Vương – Tam Mục Bạch Hổ
 • Chương 824: Kiếm thiếp tử ngọc
 • Chương 825: Thiên Đạo nổi giận
 • Chương 826: Bảo điện hiện thế
 • Chương 827: Tái kiến Dịch lão, cải lão hoàn đồng
 • Chương 828: Bước đầu của Đạo
 • Chương 829: Kiếm Ý huyết mạch
 • Chương 830: Tông sư Nhược Thủy môn
 • Chương 831: Nhược Thủy Ấn
 • Chương 832: Huyền Thiên Kiếm Vực
 • Chương 833: Cuộc sống trong sơn cốc
 • Chương 834: Hoa văn trên tay biến mắt
 • Chương 835: Hai nữ tử gặp mặt lần đầu
 • Chương 836: Thức tỉnh
 • Chương 837: Biến hóa trong năm năm
 • Chương 838: Bạch Linh Lãnh gia (Thượng)
 • Chương 839: Bạch Linh Lãnh gia (Trung)
 • Chương 840: Bạch Linh Lãnh gia (Hạ)
 • Chương 842: Kiếm phá núi sông (Thượng)
 • Chương 843: Kiếm phá núi sông (Hạ)
 • Chương 844: Song kiếm ngang trời
 • Chương 845: Uy danh bắt đầu hiển lộ
 • Chương 846: Luân Hồi Kiếm Kiều
 • Chương 847: Trấn áp chữ Đạo
 • Chương 848: Vô Vọng Lâm Hải – Phạt Lục Kiếm Sơn
 • Chương 849: Tranh chấp trên đỉnh núi
 • Chương 850: Ma Thần Vực
 • Chương 851: Luân Hồi Phong Lôi – Ma Thần thứ mười
 • Chương 852: Đại Diễn Kiếm Tổ Lục Bất Quy
 • Chương 853: Thời không kiếm quang
 • Chương 854: Chân thân trấn áp, Đan Điền vỡ nát
 • Chương 855: Núi Trấn Kiếm
 • Chương 856: Ma niệm giót vào
 • Chương 857: Đạo – Ma gặp lại
 • Chương 858: Bốn giới hợp nhất
 • Chương 859: Năm mươi năm
 • Chương 860: Tranh chấp trong thời loạn
 • Chương 861: Tâm nguyện của Tử Uyển
 • Chương 862: Đại lục luận kiếm (Thượng)
 • Chương 863: Đại lục luận kiếm (Trung)
 • Chương 864: Đại lục luận kiếm (Hạ)
 • Chương 865: Đệ tử Kim Thiên tông một mình chống năm tông
 • Chương 866: Phong mang đối chọi
 • Chương 867: Long Hoàng Long tộc
 • Chương 868: Phong lôi cửu giai
 • Chương 869: Tổ Long Long Châu – Ước chiến
 • Chương 870: Cự kiếm thần sơn
 • Chương 871: Thần sơn vỡ nát
 • Chương 872: Trận chiến kinh thiên
 • Chương 873: Quan tài chấn động – Kiếm Bảo Hoàng giai
 • Chương 874: Cuồng chiến Phong Lôi
 • Chương 875: Đạo Tổ Long – Chân thân Cổ Long
 • Chương 876: Cho ngươi kỳ tích
 • Chương 877: Kiếm Chỉ Trăm Trượng
 • Chương 878: Thời Không Luân Bàn
 • Chương 879: Hành Lang Thời Không, Vô Vọng Kiếm Cốc
 • Chương 880: Kiếm Thể Biến Hóa — Nửa Bước siêu thoát
 • Chương 881: Đại chiến Kiếm Tổ Tâm kiếp
 • Chương 882: Chân thân Cỗ Long vạn trượng
 • Chương 883: Kiếm Lạc Tinh Thần — Đội Trời Đạp Đất
 • Chương 884: Thiên Đạo Tru Thần — Trảm Lục Thời Không
 • Chương 885: Thiên Đạo Tru Thần
 • Chương 886: Thiên Phạt Hiện Thế
 • Chương 887: Trăm bức trận đồ chống lại trời cao(Thượng)
 • Chương 888: Trăm bức trận đồ chống lại trời cao(Hạ)
 • Chương 889: Hoàng Thiên đương tử (thượng)
 • Chương 890: Hoàng Thiên Đương tử (hạ)
 • Chương 891: Phong Lôi Nộ Chiến
 • Chương 892: Cửu dương võ tôn
 • Chương 893: Kiếm Đạo Thời Không
 • Chương 894: Trấn Áp Tuyệt Thế
 • Chương 895: Thầy trò gặp lại
 • Chương 896: Đại thọ ở Lục phủ
 • Chương 897: Trong đạo, ngoài đạo
 • Chương 898: Dòng sông Thời Không
 • Chương 899: Phía trên Thiên Đạo
 • Chương 900: Uy chấn đại lục
 • Chương 901: Ba năm luận kiếm
 • Chương 902: Tổ Thần điện
 • Chương 903: Bốn chữ Giết kinh thiên
 • Chương 904: Viêm Tổ
 • Chương 905: Manh mối ở từ đường
 • Chương 906: Quan tài dị biến – Hư không vây khốn
 • Chương 907: Mười một năm
 • Chương 908: Trở về đất cũ
 • Chương 909: Tâm Thánh Giả – Kiếm bi Bản Nguyên
 • Chương 910: Cảnh giới Hư Thần – Nguyện lực hương hỏa
 • Chương 911: Giới Chủ Quỷ giới
 • Chương 912: Đối chiến lực Thế Giới của Giới Chủ Quỷ giới
 • Chương 913: Một kiếm Tuế Nguyệt – Sư đồ tái kiến
 • Chương 914: Bí mật xưa nay
 • Chương 915: Lời nói kinh người của Thiên Đạo
 • Chương 916: Trấn Thế Thánh vị
 • Chương 917: Vạn Kiếm Triều Tông
 • Chương 918: Hỗn Loạn Thời Không
 • Chương 919: Thiên địa quay ngược lại – Sao băng rơi xuống
 • Chương 920: Lực lượng siêu thoát
 • Chương 921: Thế giới biến hóa
 • Chương 922: Các tông tề tựu
 • Chương 923: Liên thủ trấn áp
 • Chương 924: Sáu đại Kiếm Thánh
 • Chương 925: Thời Không Lưu Tố
 • Chương 926: Không chết không thôi
 • Chương 927: Đạo Linh xuất thủ
 • Chương 928: Ngũ thánh thối lui
 • Chương 929: Ma Đạo Bất đầu động – Tin tức Huyền Thanh
 • Chương 930: Tái kiến Huyền Thanh (Phần 1)
 • Chương 931: Tái kiến Huyền Thanh (Phần 2)
 • Chương 932: Trận chiến trên chín tầng trời
 • Chương 933: Hành động của Ma Đạo
 • Chương 934: Dị biến nơi kiếm mộ
 • Chương 935: Khu vực Hỗn Độn
 • Chương 936: Kiếm Thần thân tới
 • Chương 937: Ma Linh lập thệ – Lời mời của Phượng tộc
 • Chương 938: Huyền Âm Phượng tộc
 • Chương 939: Đơn độc rời đi
 • Chương 940: Âm mưu bí mật
 • Chương 941: Thế Giới Tù Lung (Phần 1)
 • Chương 942: Thế Giới Tù Lung (Phần 2)
 • Chương 943: Thực lực của Kiếm Thần – Ý chí Thế giới
 • Chương 944: Khó bề phân biệt
 • Chương 945: Kiếm chỉ Kiếm Thần
 • Chương 946: Chín thành nguyện lực
 • Chương 947: Rót nguyện lực vào – Hỗn Độn lão nhân
 • Chương 948: Phong Lôi mất tích – Phá kén mà ra
 • Chương 949: Ý Chí Thời Không
 • Chương 950: Gặp lại Quỷ lão
 • Chương 951: Tiến thoái lưỡng nan – Nguy cơ của Quỷ giới
 • Chương 952: Thế giới Đại Đạo
 • Chương 953: Đại Đạo Tinh Không
 • Chương 954: Tề Đạo Thiên
 • Chương 955: Thế giới Thời Không
 • Chương 956: Quyết chiến Đạo Linh
 • Chương 957: Uy năng Bản Nguyên
 • Chương 958: Thu Thiên Linh tộc
 • Chương 959: Cuộc chiến cuối cùng với Thiên Đạo (Phần 1)
 • Chương 960: Cuộc chiến cuối cùng với Thiên Đạo (Phần 2)
 • Chương 961: Cuộc chiến cuối cùng với Thiên Đạo (Phần 3)
 • Chương 962: Đại Đạo Tinh Không
 • Chương 963: Đao Đạo Nhiếp Cuồng Sinh!
 • Chương 964: Đạp bước Tinh Không
 • Chương 965: Sáu Tinh Vực lớn
 • Chương 966: Ai tìm đạo nấy
 • Chương 967: Tinh Vực Cổ Thần
 • Chương 968: Nửa bước vào Bỉ Ngạn
 • Chương 969: Kiếm Đạo nguy cơ
 • Chương 970: Kiếm Đạo suy tàn
 • Chương 971: Kiếm Ý Khí Tức
 • Chương 972: Tiếp ta một kiếm
 • Chương 973: Thánh Chủ giáng lâm
 • Chương 974: Ba bước trấn áp
 • Chương 975: Tượng đá trong Kiếm Trủng
 • Chương 976: Tinh Hệ Thần Thánh
 • Chương 977: Hủy diệt Tinh Chu
 • Chương 978: Bách Chiến Đài
 • Chương 979: Dám đánh một trận không?
 • Chương 980: Ánh mắt xé rách không gian
 • Chương 981: Tranh tài kinh thế
 • Chương 982: Kiếm thể ngàn trượng
 • Chương 983: Đệ nhất Cổ Thần
 • Chương 984: Kiếm Thần tái hiện
 • Chương 985: Đại Năng Thần tộc
 • Chương 986: Tứ đại Bỉ Ngạn
 • Chương 987: Thiêu thân hóa kiếm
 • Chương 988: Bất Diệt Kiếm Thể
 • Chương 989: Kiếm thể mạnh mẽ
 • Chương 990: Trao đổi thần quyết
 • Chương 991: Kiếm Thần trùng sinh
 • Chương 992: Kiếm Ý Hỗn Độn
 • Chương 993: Không thể nghịch chuyển
 • Chương 994: Cả nhà đoàn tụ
 • Chương 995: Hư không Hỗn Độn
 • Chương 996: Mảnh vỡ quy tắc
 • Chương 997: Mục đích của Đạo Tề Thiên
 • Chương 998: Uy của Thần Ma
 • Chương 999: Chân chính bất hủ (Đại Kết Cục)
 • Kiếm được coi trọng nhất ở Hoa Hạ cửu châu. Kiếm là vua của mọi loại binh khí. Nơi đây là Kiếm Thần đại lục bất diệt, có vô số tông môn tu luyện.

  – Trên đại lục này, người tu luyện kiếm nguyên, hóa kiếm khí, ngưng luyện kiếm cương, hợp kiếm mang, định kiếm vực đạt tới mức độ chẻ đôi núi, tách đôi dòng sông…

  – Nơi này không chỉ có những kiếm trì quý báu, kiếm trủng thần thánh mà còn có cả kiếm mộ quỷ bí. Thậm chí còn có biết bao nhiêu loại linh thú kỳ lạ, cùng với các phương pháp tu luyện bí ẩn… Mời bạn đọc cùng khám phá!

  Có thể bạn thích sách  Anh Hùng Vô Lệ