Cinque Terre

Bắc Tống Phong Lưu

Tác giả :
Thể Loại : Truyện Ngắn - Ngôn Tình
EPUB Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Người say (1)
 • Chương 2: Người say (2)
 • Chương 3: Người say (3)
 • Chương 4: Cúc hoa tàn
 • Chương 5: Ôm thuyền khiết
 • Chương 6: Lời nói dối kinh điển
 • Chương 7: Công tử áo tim
 • Chương 8: Chuyện vặt (p1)
 • Chương 9: Chuyện vặt (2)
 • Chương 10: Bán quán
 • Chương 11: Bánh nướng (p1)
 • Chương 12: Bánh nướng (p2)
 • Chương 13: Câu đối
 • Chương 14: Bát quái và thần tượng
 • Chương 15: Mẹ con ăn xin
 • Chương 16: Đối câu đối (p1)
 • Chương 17: Đối câu đối (p2)
 • Chương 18: Tính toán
 • Chương 19: Hoa điêu túy
 • Chương 20: Thu đồ đệ (p1)
 • Chương 21: Thu đồ đệ (p2)
 • Chương 22: Trong vại có Càn Khôn
 • Chương 23: Cháu muốn gặp phu nhân
 • Chương 24: Tần phu nhân
 • Chương 25: Trả tiền theo định kỳ
 • Chương 26: Đàm phán (1)
 • Chương 27: Đàm phán (p2)
 • Chương 28: Bài học đầu tiên
 • Chương 29: Thần bí
 • Chương 30: Thối hun Biện Kinh
 • Chương 31: Rầm rộ
 • Chương 32: Tiểu nha hoàn
 • Chương 33: Lại tới tiểu nha hoàn
 • Chương 34: Danh tiếng vang xa
 • Chương 35: Giải thích
 • Chương 36: Câu cá
 • Chương 37: Cô gái áo trắng
 • Chương 38: Bạch nương tử (p1)
 • Chương 39: Bạch nương tử (p2)
 • Chương 40: Bạch nương tử (p3)
 • Chương 41: Một bàn đầy bạc
 • Chương 42: Sợ bóng sợ gió
 • Chương 43: Làm vội
 • Chương 44: Thiện giả thiện báo
 • Chương 45: Thái Lão Tam tới chơi
 • Chương 46: Gian trá
 • Chương 47: Theo đuôi
 • Chương 48: Thái viên ngoại
 • Chương 49: Nịnh hót
 • Chương 50: Nghệ thuật lừa dối (p1)
 • Chương 51: Nghệ thuật lừa dối (p2)
 • Chương 52: Tâm tư mỗi người
 • Chương 53: Giải thích
 • Chương 54: Lý do
 • Chương 55: Hạn cuối
 • Chương 56: Mắng chửi (p1)
 • Chương 57: Mắng chửi (p2)
 • Chương 58: Dụng tâm lương khổ
 • Chương 59: Bài học đầu tiên (p1)
 • Chương 60: Bài học đầu tiên (p2)
 • Chương 61: Phỉ Thúy Hiên bán chao
 • Chương 62: Tống ngọc thần
 • Chương 63: Lừa gạt
 • Chương 64: Qua mặt Thái viên ngoại (p1)
 • Chương 65: Qua mặt Thái viên ngoại (p2)
 • Chương 66: Lẩu
 • Chương 67: Lại gặp Bạch nương tử
 • Chương 68: Hiểu lầm
 • Chương 69: Ăn miếng trả miếng
 • Chương 70: Giao dịch
 • Chương 71: Chi nhánh Phỉ Thúy Hiên
 • Chương 72: Trai cò cắn nhau
 • Chương 73: Hưng sư vấn tội
 • Chương 74: ‘Mặt Mày Hớn Hở’ (p1)
 • Chương 75: ‘Mặt Mày Hớn Hở’ (p2)
 • Chương 76: Hẹn nhau ra thành
 • Chương 77: Ngoài dự tính
 • Chương 78: Ta là thương nhân
 • Chương 79: Đào được mỏ vàng
 • Chương 80: Đại Oa Thái (p1)
 • Chương 81: Đại Oa Thái (p2)
 • Chương 82: Đại Oa Thái (p3)
 • Chương 83: Lợi nhuận của rượu (p1)
 • Chương 84: Lợi nhuận của rượu (p2)
 • Chương 85: Cất rượu (p1)
 • Chương 86: Cất rượu (p2)
 • Chương 87: Thiên hạ vô song
 • Chương 88: Gia vị nấu lẩu
 • Chương 89: Thẻ hội viên
 • Chương 90: Ba câu đối
 • Chương 91: Đi chùa
 • Chương 92: Đoán nguyên liệu
 • Chương 93: Trâu đại tài tử
 • Chương 94: Đối câu đối (p1)
 • Chương 95: Đối câu đối (p2)
 • Chương 96: Hóa mục vi thần kỳ
 • Chương 97: Chuẩn bị khai trương
 • Chương 98: Nghi thức cắt băng
 • Chương 99: Khai trương đại cát
 • Chương 100: Tuyệt thế vô song
 • Chương 101: Bốn công tử ca
 • Chương 102: Bạch thế trung
 • Chương 103: Thái mẫn đức tính kế
 • Chương 104: Người đánh cá
 • Chương 105: Hương vị cả nước
 • Chương 106: Cúc hoa tàn lại xuất hiện
 • Chương 107: Tìm được đường sống
 • Chương 108: Bàn Quốc Sự (p1)
 • Chương 109: Bàn Quốc Sự (p2)
 • Chương 110: Sính cường
 • Chương 111: Phong hành thủ
 • Chương 112: Lén lút ​
 • Chương 113: Tứ Tiểu Công Tử (p1) ​
 • Chương 114: Tứ Tiểu Công Tử (p2)​
 • Chương 115: Đùa giỡn ​
 • Chương 116: Nữ tử bên bờ sông​
 • Chương 117: Bị bắt tại trận​
 • Chương 118: Hai lão hàng​
 • Chương 119: Không hiểu thấu​
 • Chương 120: Tổn thương​
 • Chương 121: Đại hào khách (p1)
 • Chương 122: Đại hào khách (p2)
 • Chương 123: Quý Hồng Nô xuất hiện
 • Chương 124: Yến tiệc gạch cua
 • Chương 125: Chọn trợ thủ
 • Chương 126: Câu đối đầu tiên
 • Chương 127: Lý Thanh Chiếu (p1)
 • Chương 128: Lý Thanh Chiếu (p2)
 • Chương 129: Lý Thanh Chiếu (p3)
 • Chương 130: So tài
 • Chương 131: Lại gặp Thái viên ngoại
 • Chương 132: Lời mời hấp dẫn
 • Chương 133: Khai thủy tùng diệp
 • Chương 134: Bạch Thế Trung cho mời
 • Chương 135: Tiến cung?
 • Chương 136: Vẽ tranh
 • Chương 137: Tranh châm biếm
 • Chương 138: Tâm bình tĩnh
 • Chương 139: Cách tính mới (p1)
 • Chương 140: Cách tính mới (p2)
 • Chương 141: Rượu đẹp nhất
 • Chương 142: Rượu bốc lửa (p1)
 • Chương 143: Rượu bốc lửa (p2)
 • Chương 144: Hợp tác
 • Chương 145: Đậu hũ hầm cách thủy (p1)
 • Chương 146: Đậu hũ hầm cách thủy (p2)
 • Chương 147: Vấn đề học thuật (p1)
 • Chương 148: Vấn đề học thuật (p2)
 • Chương 149: Chào mời
 • Chương 150: Trước khi đi
 • Chương 151: Giữa đường gặp nhau
 • Chương 152: Cảnh tỉnh
 • Chương 153: Bầy trù tụ hợp (p1)
 • Chương 154: Bầy trù tụ hợp (p2)
 • Chương 155: Bị dọa chết khiếp
 • Chương 156: So tài (p1)
 • Chương 157: So tài (p2)
 • Chương 158: Lý Kỳ ra trận (p1)
 • Chương 159: Lý Kỳ ra trận (p2)
 • Chương 160: Lý Kỳ ra trận (p3)
 • Chương 161: Đệ nhất danh
 • Chương 162: Đệ nhị trù (p1)
 • Chương 163: Đệ nhị trù (p2)
 • Chương 164: Đệ nhị trù (p3)
 • Chương 165: Trong xe tập hát
 • Chương 166: Cấm quân và tạp dịch (p1)
 • Chương 167: Cấm quân và tạp dịch (p2)
 • Chương 168: Tăng lương
 • Chương 169: Tài tử vs Công tử (p1)
 • Chương 170: Tài tử vs Công tử (p2)
 • Chương 171: Bảo mẫu khó làm
 • Chương 172: Trên lão dưới có tiểu
 • Chương 173: Ngốc kê tán
 • Chương 174: Hòa thuận vui vẻ
 • Chương 175: Hồng trần làm bạn
 • Chương 176: Vẽ tranh (p1)
 • Chương 177: Vẽ tranh (p2)
 • Chương 178: Rình trộm (p1)
 • Chương 179: Rình trộm (p2)
 • Chương 180: Trở mặt
 • Chương 181: Dương Châu Song Mỹ (p1)
 • Chương 182: Dương Châu Song Mỹ (p2)
 • Chương 183: Tỷ thí đao pháp (p1)
 • Chương 184: Tỷ thí đao pháp (p2)
 • Chương 185: Đùa giỡn (p1)
 • Chương 186: Đùa giỡn (p2)
 • Chương 187: Mì sợi (p1)
 • Chương 188: Mì sợi (p2)
 • Chương 189: Vô Tướng (p1)
 • Chương 190: Vô Tướng (p2)
 • Chương 191: Vô Tướng (p3)
 • Chương 192: Chuyện của Lỗ Mỹ Mỹ (p1)
 • Chương 193: Chuyện của Lỗ Mỹ Mỹ (p2)
 • Chương 194: Trong rừng trúc (p1)
 • Chương 195: Trong rừng trúc (p2)
 • Chương 196: Kỳ phùng địch thủ (p1)
 • Chương 197: Kỳ phùng địch thủ (p2)
 • Chương 198: Kỳ phùng địch thủ (p3)
 • Chương 199: Đánh đàn làm thơ (p1)
 • Chương 200: Đánh đàn làm thơ (p2)
 • Chương 201: Oan gia ngõ hẹp (p1)
 • Chương 202: Oan gia ngõ hẹp (p2)
 • Chương 203: Bị ép hợp tác
 • Chương 204: Bất ngờ hôn (p1)
 • Chương 205: Bất ngờ hôn (p2)
 • Chương 206: Chuyện ngõ Giết Heo (p1)
 • Chương 207: Chuyện ngõ Giết Heo (p2)
 • Chương 208: Bánh pizza
 • Chương 209: Tam Quốc Diễn Nghĩa (p1)
 • Chương 210: Tam Quốc Diễn Nghĩa (p2)
 • Chương 211: Nữ nhân nguy hiểm (p1)
 • Chương 212: Nữ nhân nguy hiểm (p2)
 • Chương 213: Gặp chiêu phá chiêu
 • Chương 214: Luận tam quốc
 • Chương 215: Cháy nhà hôi của (p1)
 • Chương 216: Cháy nhà hôi của (p2)
 • Chương 217: Đơn thuần Hồng Nô (p1)
 • Chương 218: Đơn thuần Hồng Nô (p2)
 • Chương 219: Phàn Chính (p1)
 • Chương 220: Phàn Chính (p2)
 • Chương 221: Cứu tinh (p1)
 • Chương 222: Cứu tinh (p2)
 • Chương 223: Cứu tinh (p3)
 • Chương 224: Đánh lạc hướng (p1)
 • Chương 225: Đánh lạc hướng (p2)
 • Chương 226: Cắt tóc
 • Chương 227: Cưỡng chế
 • Chương 228: Tiếng đàn bất ngờ (p1)
 • Chương 229: Tiếng đàn bất ngờ (p2)
 • Chương 230: Gặp lại Triệu Tĩnh
 • Chương 231: Bánh ga tô (p1)
 • Chương 232: Bánh ga tô (p2)
 • Chương 233: Bánh ga tô (p3)
 • Chương 234: Bánh ga tô (p4)
 • Chương 235: Bánh ga tô (p5)
 • Chương 236: Bò bít tết (p1)
 • Chương 237: Bò bít tết (p2)
 • Chương 238: Luận đế vương (p1)
 • Chương 239: Luận đế vương (p2)
 • Chương 240: Diễn tập
 • Chương 241: Tiếp khách (p1)
 • Chương 242: Tiếp khách (p2)
 • Chương 243: Tiếp khách (p3)
 • Chương 244: Người quen
 • Chương 245: Vẽ tranh (p1)
 • Chương 246: Vẽ tranh (p2)
 • Chương 247: Yến tiệc bắt đầu
 • Chương 248: Món ngon không ngừng
 • Chương 249: Tiểu nhân vô sỉ (p1)
 • Chương 250: Tiểu nhân vô sỉ (p2)
 • Chương 251: Trừng trị Vương Tuyên Ân (p1)
 • Chương 252: Trừng trị Vương Tuyên Ân (p2)
 • Chương 253: Tránh như rắn rết
 • Chương 254: Nhảy dưới ánh trăng (p1)
 • Chương 255: Nhảy dưới ánh trăng (p2)
 • Chương 256: Nhảy dưới ánh trăng (p3)
 • Chương 257: Bánh sinh nhật (p1)
 • Chương 258: Bánh sinh nhật (p2)
 • Chương 259: Ban thưởng
 • Chương 260: Đêm hôm tới thăm
 • Chương 261: Chuyện xưa kể lại (p1)
 • Chương 262: Chuyện xưa kể lại (p2)
 • Chương 263: Không xứng nam nhân
 • Chương 264: Gặp lại Triệu Tĩnh
 • Chương 265: Cao thủ so chiêu (p1)
 • Chương 266: Cao thủ so chiêu (p2)
 • Chương 267: Khuyên nhủ
 • Chương 268: Con đường phía trước
 • Chương 269: Vịt quay và Hambuger (p1)
 • Chương 270: Vịt quay và Hambuger (p2)
 • Chương 271: Phản công
 • Chương 272: Nhầm người (p1)
 • Chương 273: Nhầm người (p2)
 • Chương 274: Nhạc mẫu khó chơi (p1)
 • Chương 275: Nhạc mẫu khó chơi (p2)
 • Chương 276: Đi săn (p1)
 • Chương 277: Đi săn (p2)
 • Chương 278: Đi săn (p3)
 • Chương 279: Mèo mù vớ cá rán
 • Chương 280: Một phen khoác lác
 • Chương 281: Triệu Giai lôi kéo
 • Chương 282: Dời về phía nam (p1)
 • Chương 283: Dời về phía nam (p2)
 • Chương 284: Dời về phía nam (p3)
 • Chương 285: Đột nhập bất thành (p1)
 • Chương 286: Đột nhập bất thành (p2)
 • Chương 287: Cầu lông (p1)
 • Chương 288: Cầu lông (p2)
 • Chương 289: Đàm phán (p1)
 • Chương 290: Đàm phán (p2)
 • Chương 291: Đàm phán (p3)
 • Chương 292: Phiên vân phúc vũ
 • Chương 293: Con rể vs cha vợ
 • Chương 294: Trêu chọc Bạch tương (p1)
 • Chương 295: Trêu chọc Bạch tương (p2)
 • Chương 296: Thịt hộp (p1)
 • Chương 297: Thịt hộp (p2)
 • Chương 298: Hoàng thượng triệu kiến (p1)
 • Chương 299: Hoàng thượng triệu kiến (p2)
 • Chương 300: Gây rối
 • Chương 301: Diễn kịch
 • Chương 302: So cầu lông (p1)
 • Chương 303: So cầu lông (p2)
 • Chương 304: Gài bẫy
 • Chương 305: Vua màn ảnh
 • Chương 306: Bánh hoàng gia
 • Chương 307: Mỹ thực rượu ngon (p1)
 • Chương 308: Mỹ thực rượn ngon (p2)
 • Chương 309: Mỹ thực rượu ngon (p3)
 • Chương 310: Họa si
 • Chương 311: Gừng càng già càng cay
 • Chương 312: Chân tình hay giả ý
 • Chương 313: Thánh chỉ
 • Chương 314: Phu nhân tiến bộ
 • Chương 315: Bạch gia có hiền thê
 • Chương 316: Loạn quyền đánh chết sư phụ già (p1)
 • Chương 317: Loạn quyền đánh chết sư phụ già (p2)
 • Chương 318: Làm bại gia tử một lần
 • Chương 319: Tặng tranh (p1)
 • Chương 320: Tặng tranh (p2)
 • Chương 321: Tặng tranh (p3)
 • Chương 322: Gánh nặng đường xa
 • Chương 323: Lý sư sư
 • Chương 324: Quỷ dị
 • Chương 325: Nam nhân tốt không đấu với nữ
 • Chương 326: Khó giải quyết
 • Chương 327: Kim biển vừa ra, ai dám tranh phong
 • Chương 328: Quán bar Rít Gào (p1)
 • Chương 329: Quán bar Rít Gào (p2)
 • Chương 330: Quán bar Rít Gào (p3)
 • Chương 331: Quán bar Rít Gào (p4)
 • Chương 332: Phòng nữ nhân
 • Chương 333: Mục đích
 • Chương 334: Nữ quyền
 • Chương 335: Sòng bạc Hồng Vạn (p1)
 • Chương 336: Sòng bạc Hồng Vạn (p2)
 • Chương 337: Ngưu cao
 • Chương 338: Hồng gia
 • Chương 339: Bài tây (p1)
 • Chương 340: Bài tây (p2)
 • Chương 341: Lưu ly tác phường
 • Chương 342: Thưởng tranh
 • Chương 343: Súp dê
 • Chương 344: Tự lấy đá đập chân mình
 • Chương 345: Thạch rau câu
 • Chương 346: Làn sóng mới
 • Chương 347: Dệt hoa trên gấm
 • Chương 348: Danh chấn kinh thành (p1)
 • Chương 349: Danh chấn kinh thành (p2)
 • Chương 350: Danh chấn kinh thành (p3)
 • Chương 351: Sính lễ
 • Chương 352: Nỗi lòng của Hồng Nô
 • Chương 353: Sáng sớm hương diễm
 • Chương 354: Bánh báo gây ra huyết chiến (p1)
 • Chương 355: Bánh bao gây ra huyết chiến (p2)
 • Chương 356: Làm việc thiện (p1)
 • Chương 357: Làm việc thiện (p2)
 • Chương 358: Giương buồm xuất phát
 • Chương 359: Long Phượng Nhu Tình (p1)
 • Chương 360: Long Phượng Nhu Tình (p2)
 • Chương 361: Hiến kế (p1)
 • Chương 362: Hiến kế (p2)
 • Chương 363: Quán bar khai trương (p1)
 • Chương 364: Quán bar khai trương (p2)
 • Chương 365: Khai trương quán bar (p3)
 • Chương 366: Ném phi tiêu
 • Chương 367: Món ăn thú vị
 • Chương 368: Dục hỏa mân côi
 • Chương 369: Quỹ từ thiện (p1)
 • Chương 370: Quỹ từ thiện (p2)
 • Chương 371: Quỹ từ thiện (p3)
 • Chương 372: Cao trào thứ ba
 • Chương 373: Mới tới quân doanh (p1)
 • Chương 374: Mới tới quân doanh (p2)
 • Chương 375: Phạm thượng khi dễ hạ (p1)
 • Chương 376: Phạm thượng khi dễ hạ (p2)
 • Chương 377: Vọng Nguyệt Lâu phong ba (p1)
 • Chương 378: Vọng Nguyệt Lâu phong ba (p2)
 • Chương 379: Vọng Nguyệt Lâu phong ba (p3)
 • Chương 380: Vọng Nguyệt Lâu phong ba (p4)
 • Chương 381: Lời khuyên
 • Chương 382: Tỷ thí (p1)
 • Chương 383: Tỷ thí (p2)
 • Chương 384: Tỷ thí (p3)
 • Chương 385: Không hiểu ra sao (p1)
 • Chương 386: Không hiểu ra sao (p2)
 • Chương 387: Chỉnh quân (p1)
 • Chương 388: Chỉnh quân (p2)
 • Chương 389: Chỉnh quân (p3)
 • Chương 390: Không xảo không thành sách
 • Chương 391: Cao nha nội hiến kế
 • Chương 392: Em gái từ trên trời rơi xuống
 • Chương 393: Phiền não của nam nhân chưa lập gia đình (p1)
 • Chương 394: Phiền não của nam nhân chưa lập gia đình (p2)
 • Chương 395: Dùng bạo chế bạo
 • Chương 396: Ác giả ác báo (p1)
 • Chương 397: Ác giả ác báo (p2)
 • Chương 398: Phát minh và đầu tư
 • Chương 399: Huấn luyện ngược đãi
 • Chương 400: Kiếm tiền! Kiếm tiền!
 • Chương 401: Quán bar, sòng bạc, phố ăn uống
 • Chương 402: Đêm nay ngủ ở nhà muội
 • Chương 403: Cừu nhân gặp mặt
 • Chương 404: Yêu ghét rõ ràng
 • Chương 405: Bữa tiệc nào cũng phải tán
 • Chương 406: Huấn luyện ‘Hoa Bia’
 • Chương 407: Bên trong có càn khôn
 • Chương 408: Phụ xướng phu tùy
 • Chương 409: Song hỷ lâm môn
 • Chương 410: Hồng gia dạ yến
 • Chương 411: Điều giáo Trương Nhuận Nhi
 • Chương 412: Kế hoạch bị cản trở
 • Chương 413: Hai Tư tranh đấu
 • Chương 414: Hãy gọi ta là ‘Lý Vận May’ (p1)
 • Chương 415: Hãy gọi ta là ‘Lý Vận May’ (p2)
 • Chương 416: Tiên đan
 • Chương 417: Một bát súp thắng trăm vị
 • Chương 418: Nhất phẩm quan yến
 • Chương 419: Yến tiệc bốn nước
 • Chương 420: Lung lạc
 • Chương 421: Chín năm giáo dục không phải nói chơi
 • Chương 422: Tiệc tối
 • Chương 423: Hỏa quang xà ảnh
 • Chương 424: Phó Soái bát xà canh (p1)
 • Chương 425: Phó Soái bát xà canh (p2)
 • Chương 426: Khăn lụa thần kỳ (p1)
 • Chương 427: Khăn lụa thần kỳ (p2)
 • Chương 428: Ảo thuật
 • Chương 429: Dùng cương thắng nhu
 • Chương 430: Nhân tài khó cầu
 • Chương 431: Chân thật đáng tin
 • Chương 432: Tín nhiệm tuyệt đối
 • Chương 433: Tuyển dụng (p1)
 • Chương 434: Tuyển dụng (p2)
 • Chương 435: Tuyển dụng (p3)
 • Chương 436: Tuyển dụng (p4)
 • Chương 437: Tuyển dụng (p5)
 • Chương 438: Ý không ở lời
 • Chương 439: Phỏng vấn Phong Nghi Nô (p1)
 • Chương 440: Phỏng vấn Phong Nghi Nô (p2)
 • Chương 441: Hiến áo (p1)
 • Chương 442: Hiến áo (p2)
 • Chương 443: Hiến áo (p3)
 • Chương 444: Vũ hội hóa trang (p1)
 • Chương 445: Vũ hội hóa trang (p2)
 • Chương 446: Vũ hội hóa trang (p3)
 • Chương 447: Vũ hội hóa trang (p4)
 • Chương 448: Vũ hội hóa trang (p5)
 • Chương 449: Vũ hội hóa trang (p6)
 • Chương 450: Vũ hội hóa trang (p7)
 • Chương 451: Vũ hội hóa trang (p8)
 • Chương 452: Vũ hội hóa trang (p9)
 • Chương 453: Hiệu suất mới là vương đạo
 • Chương 454-1: Vương Phủ đổi tính
 • Chương 454-2: Vương Phủ đổi tính
 • Chương 455: Viên đạn bọc đường
 • Chương 456: Vinh quang trở về
 • Chương 457: Mỹ vị khó tìm
 • Chương 458: Quỷ dị
 • Chương 459-1: Truyền kỳ Đế Cơ và thần khí cứu nạn
 • Chương 459-2: Truyền kỳ Đế Cơ và thần khí cứu nạn
 • Chương 460: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
 • Chương 461: Rục rịch
 • Chương 462: Nói trúng tim đen
 • Chương 463: Tuyệt xướng
 • Chương 464: Buông cô gái kia ra
 • Chương 465: Đặc sứ nước Kim (p1)
 • Chương 466-1: Đặc sứ nước Kim (p2)
 • Chương 466-2: Đặc sứ nước Kim (p2)
 • Chương 467: Kẻ đến thì không có thiện ý
 • Chương 468-1: Tang lễ đầy sóng gió
 • Chương 468-2: Tang lễ đầy sóng gió
 • Chương 469-1: Hoàng phong vĩ thượng châm
 • Chương 469-2: Hoàng phong vĩ thượng châm
 • Chương 470: Yến Vân trên băng
 • Chương 471: Ngụ ý thật sự
 • Chương 472-1: Buôn bán trong mùa tuyết
 • Chương 472-2: Buôn bán trong mùa tuyết
 • Chương 473: Việc làm ăn tới cửa
 • Chương 474: Độc tố khiến người ta lạnh mình
 • Chương 475: Mong muốn cuối cùng lạnh mình
 • Chương 476: Nhạc phi
 • Chương 477: Giữ lại
 • Chương 478: Thương đâm song đao
 • Chương 479: Tiễn người nghìn dặm cũng phải từ biệt
 • Chương 480-1: Xin giúp đỡ (1)
 • Chương 480-2: Xin giúp đỡ (2)
 • Chương 481: Lòng tham không đáy
 • Chương 482-1: Tìm đường sống trong khe hẹp (1)
 • Chương 482-2: Tìm đường sống trong khe hẹp (2)
 • Chương 483: Lại nghe lãnh thổ phân tranh
 • Chương 484: Khó lòng phòng bị
 • Chương 485: Nghĩ cách cứu viện
 • Chương 486: Phát hiện kinh người
 • Chương 487: Có chỗ dựa nên không sợ
 • Chương 488: Trừng phạt
 • Chương 489: Thắng lợi trở về
 • Chương 490: Dò hỏi
 • Chương 491: Điều kiêng kị của Đế Vương
 • Chương 492: Kim Lâu (p1)
 • Chương 493-1: Kim Lâu (p1)
 • Chương 493-2: Kim Lâu (p2)
 • Chương 494: Kim Lâu (p3)
 • Chương 495: Ám đấu
 • Chương 496: Hồi phục tập luyện
 • Chương 497: Vạn sự đã sẵn sàng
 • Chương 498: Giá trị cái chết
 • Chương 499: Quy tắc làm cá nóc
 • Chương 500: Thiên hạ đệ nhất tươi ngon
 • Chương 501: Trước ngày đại hội thi đấu
 • Chương 502: Tứ quốc yến (1)
 • Chương 503: Tứ quốc yến (2)
 • Chương 504: Tứ quốc yến (3)
 • Chương 505: Tứ quốc yến (4)
 • Chương 506: Tứ quốc yến (5)
 • Chương 507: Tứ quốc yến (6)
 • Chương 508: Tứ quốc yến (7)
 • Chương 509: Quyết chiến đỉnh cao (thượng)
 • Chương 510: Quyết chiến đỉnh cao (hạ)
 • Chương 511-1: Kim đao trù vương
 • Chương 511-2: Kim đao trù vương
 • Chương 512: Liên kết mạnh mẽ
 • Chương 513: Sóng gió cá nóc
 • Chương 514: Ai thảm hơn ta
 • Chương 515: Ta thực không cố ý
 • Chương 516: Khiến cho cá cược lại bay cao
 • Chương 517: Khói bay cuồn cuộn
 • Chương 518: Nghiên cứu phát triển thành công
 • Chương 519: Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
 • Chương 520: Ám độ Trần Thương
 • Chương 521: Ân uy cùng thể hiện
 • Chương 522: Bị sách lậu
 • Chương 523: Buôn bán lỗ vốn
 • Chương 524: Thẳng thắn
 • Chương 525: Cướp của người giàu chia cho người
 • Chương 526: Lại vén lên Tam quốc cuồng triều
 • Chương 527: Đại bài vân tập
 • Chương 528: Hội nghị (thượng)
 • Chương 529: Hội nghị (hạ)
 • Chương 530: Thúc giục dự thảo
 • Chương 531: Gia Cát đen, Quách Gia mê
 • Chương 532: Hương vị hỏa thiêu Xích Bích
 • Chương 533: Mỹ thực thi đua
 • Chương 534: Lựa chọn của Thái lão hồ Ly
 • Chương 535: Bánh bao khó làm
 • Chương 536-1: Uống bánh bao
 • Chương 536-2: Uống bánh bao
 • Chương 537: Tượng trưng của thần bếp
 • Chương 538: Huy hoàng trở lại
 • Chương 539: Văn hóa trà buổi sáng
 • Chương 540: Vũ khí sắc bén sắp xuất hiện
 • Chương 541: Thiên phú dị bẩm
 • Chương 542: Dâng vật quý
 • Chương 543: Tuyển đầu bếp xuất sắc?
 • Chương 544: Đi thăm học viện
 • Chương 545-1: Đi thăm học viện (hạ)
 • Chương 545-2: Đi thăm học viện (hạ)
 • Chương 546: Tảo mộ
 • Chương 547: Làm gà ăn mày
 • Chương 548: Người đẹp gà còn đẹp hơn
 • Chương 549: Chủng sư đạo
 • Chương 550-1: Đầu cơ kiếm lợi
 • Chương 550-2: Đầu cơ kiếm lợi
 • Chương 551: Hoa hồng nở rộ
 • Chương 552-1: Huề nhau
 • Chương 552-2: Huề nhau
 • Chương 553: Bánh bao Cẩu bất lý
 • Chương 554: Tranh thủ kiếm tiền từ sớm
 • Chương 555: Bữa sáng phong phú
 • Chương 556: Người giang hồ Phải nói nghĩa khí
 • Chương 557: Tranh luận
 • Chương 558-1: Lễ khai giảng (Thượng)
 • Chương 558-2: Lễ khai giảng (Thượng)
 • Chương 558-3: Lễ khai giảng (Thượng)
 • Chương 559: Lễ khai giảng (hạ)
 • Chương 560-1: Trời sinh ta tài tất hữu dụng
 • Chương 560-2: Trời sinh ta tài tất hữu dụng
 • Chương 561: Mì ăn liền
 • Chương 562: Thịnh yến mỹ thực (Thượng)
 • Chương 563-1: Thịnh yến mỹ thực (trung)
 • Chương 563-2: Thịnh yến mỹ thực (trung)
 • Chương 564-1: Thịnh yên mỹ thực (hạ)
 • Chương 564-2: Thịnh yến mỹ thực (hạ)
 • Chương 565-1: Giọng khách át giọng chủ
 • Chương 565-2: Giọng khách át giọng chủ
 • Chương 566: Hiểu lầm
 • Chương 567: Có trộm vào rồi
 • Chương 568: Gặp lại một nụ cười xóa đi thù
 • Chương 569: Bào ngư đóng hộp
 • Chương 570: Họp thường niên (thượng)
 • Chương 571-1: Họp thường niên (trung)
 • Chương 571-2: Họp thường niên (trung)
 • Chương 572-1: Họp thường niên (2)
 • Chương 572-2: Họp thường niên (2)
 • Chương 573: Đàm phán, chính là đàm thực lực
 • Chương 574-1: Hoá ra ngươi sợ chó nha (1)
 • Chương 574-2: Hoá ra ngươi sợ chó nha (2)
 • Chương 574-3: Hoá ra ngươi sợ chó nha (3)
 • Chương 575: Lấy đức phục chó
 • Chương 576-1: Bao ăn bao ở bao hôn phối (1)
 • Chương 576-2: Bao ăn bao ở bao hôn phối (2)
 • Chương 577-1: Lo âu của Bạch phu nhân (1)
 • Chương 577-2: Lo âu của Bạch phu nhân (2)
 • Chương 578: Tạp chí Truyện dân gian
 • Chương 579-1: Tác phẩm nghệ thuật thời đại (1)
 • Chương 579-2: Tác phẩm nghệ thuật thời đại (2)
 • Chương 580-1: Ván bài
 • Chương 580-2: Ván bài
 • Chương 581: Tập hợp thành nhóm
 • Chương 582: Cánh gà vô song
 • Chương 583: Tập trận quân sự (thượng)
 • Chương 584: Tập trận quân sự (trung)
 • Chương 585: Tập trận quân sự (hạ)
 • Chương 586: Tranh minh hoạ và thêu
 • Chương 587: Đại hội đấu giá (1)
 • Chương 588: Đại hội đấu giá (2)
 • Chương 589-1: Đại hội đấu giá (3)
 • Chương 589-2: Đại hội đấu giá (3)
 • Chương 590: Đại hội đấu giá
 • Chương 591: Thời gian trình diễn
 • Chương 592-1: Sườn xám và áo thun
 • Chương 592-2: Sườn xám và áo thun
 • Chương 593: Cửa hàng độc quyền
 • Chương 594: Chuẩn bị đón năm mới
 • Chương 595: Người đại diện hình ảnh
 • Chương 596: Nguyên Đán triều hội (thượng)
 • Chương 597: Nguyên Đán triều hội (hạ)
 • Chương 598: Mồng một tết
 • Chương 599: Mất mà tìm lại được
 • Chương 600: Bổng Tử đến nhờ vả
 • Chương 601: Thu lễ trước, đàm sự sau
 • Chương 602: Bánh ngọt hình mạt chược
 • Chương 603: So cao thấp với gót sen
 • Chương 604: Mua bán lớn
 • Chương 605: Chúc tết
 • Chương 606: Hay cho một câu Lý phu nhân
 • Chương 607: Phát tài rượu
 • Chương 608: Ngày tết nguyên tiêu
 • Chương 609: Mỹ vị chè trôi nước
 • Chương 610: Hội thưởng đăng (thượng)
 • Chương 611: Hội thưởng đăng (trung)
 • Chương 612: Hội thưởng đăng(hạ)
 • Chương 613: Kỳ binh
 • Chương 614: Tranh luận (thượng)
 • Chương 615: Tranh luận (trung)
 • Chương 616: Tranh luận (hạ)
 • Chương 617: Tranh giành tấc đất quyết không nhượng bộ
 • Chương 618: Rốt cục chuyển chính rồi
 • Chương 619: Thiếu sót của trang phục lính mới và sa bàn vượt qua thời đại
 • Chương 620: Giọt nước không lọt
 • Chương 621: Phải làm kẻ buôn lậu lớn nhất
 • Chương 622: Hãy gọi tôi là Chủ tịch Hội đồng quản trị Lý
 • Chương 623: Siêu độ
 • Chương 624: Cò vé
 • Chương 625: Nghi thức khai mạc
 • Chương 626: Trận mở màn (thượng)
 • Chương 627: Trận mở màn (trung)
 • Chương 628-1: Trận mở màn (hạ)
 • Chương 628-2: Trận mở màn (hạ)
 • Chương 629-1: Diễn xuất hoàn mỹ
 • Chương 629-2: Diễn xuất hoàn mỹ
 • Chương 630: Lê viên
 • Chương 631: Cao Nha Nội cũng có thể đối
 • Chương 632: Hương vị mùa xuân
 • Chương 633: Phong vị thiên nhiên
 • Chương 634-1: Ngẫu hứng mỹ vị
 • Chương 634-2: Ngẫu hứng mỹ vị
 • Chương 635: Thu hút đầu tư (thượng)
 • Chương 636: Thu hút đầu tư (hạ)
 • Chương 637: Có được ắt có mất
 • Chương 638-1: Kể chuyện cho người nghe
 • Chương 638-2: Kể chuyện cho người nghe
 • Chương 639: Cô bị tẩu hỏa nhập ma rồi
 • Chương 640: Dã Thú đối đầu ngụy quân tử (1)
 • Chương 641-1: Dã thú đối đầu ngụy quân tử (2)
 • Chương 641-2: Dã thú đối đầu ngụy quân tử (2)
 • Chương 642-1: Dã thú đối đầu ngụy quân tử (3)
 • Chương 642-2: Dã thú đối đầu ngụy quân tử (3)
 • Chương 643: Có khách từ phương xa tới
 • Chương 644: Hiệu ứng hồ điệp
 • Chương 645: Rời kinh
 • Chương 646: Đồng hành với sói
 • Chương 647: Đại náo Vạn Hoa lâu
 • Chương 648: Đánh tơi bời đại quan nhân Tây Môn
 • Chương 649: Rửa sạch oán sai
 • Chương 650: Bị bao vây
 • Chương 651: Tìm được đường sống trong cõi chết
 • Chương 652: Nhiệm vụ khẩn cấp
 • Chương 653: Thật ra heo cũng chia làm đực cái
 • Chương 654: Đi sứ Kim Quốc
 • Chương 655: Lợi ích của việc tịnh thân muộn
 • Chương 656: Oan gia kiếp trước
 • Chương 657: Thích thì chiến
 • Chương 658: Nằm củi nếm gà
 • Chương 659: Sợ hãi
 • Chương 660: Nổi giận
 • Chương 661: Ta ghét nụ cười của nhà ngươi
 • Chương 662: Quyết đấu với số phận
 • Chương 663: Phát sinh biến cố mới
 • Chương 664: Độc chiêu móc tim dê
 • Chương 665: Toàn dương yến
 • Chương 666: Không có người thắng
 • Chương 667: Văn hóa phục vụ
 • Chương 668: Đàm phán (thượng)
 • Chương 669: Đàm phán (trung)
 • Chương 670: Đàm phán (hạ)
 • Chương 671: Công chúa vong quốc
 • Chương 672: Sơ suất làm thất trinh
 • Chương 673: Nữ nhân nguy hiểm
 • Chương 674: Hoa trong gương, trăng trong nước
 • Chương 675: Mộng ảo mỹ vị
 • Chương 676: Chim khôn chọn cành mà đậu
 • Chương 677: Hết thảy đều kết thúc
 • Chương 678: Nguy cơ tiềm ẩn
 • Chương 679: Đường về
 • Chương 680: Thu hoạch ngoài ý liệu
 • Chương 681: Nửa vui nửa buồn
 • Chương 682: Thỉnh tội
 • Chương 683: Bỏ quan theo thương
 • Chương 684: Cải cách (thượng)
 • Chương 685: Cải cách (Trung)
 • Chương 686: Cải cách (Hạ)
 • Chương 687: Lời khuyên
 • Chương 688-1: Muội muốn thay thế huynh
 • Chương 688-2: Muội muốn thay thế huynh
 • Chương 689: Hữu phượng lai nghi
 • Chương 690: Tiếng oán than dậy trời
 • Chương 691-1: Cao thanh thiên
 • Chương 691-2: Cao thanh thiên
 • Chương 692: Đối tượng đả kích
 • Chương 693: Tiểu Tần, Cứng rắn một chút!
 • Chương 694-1: Chỉ điểm
 • Chương 694-2: Chỉ điểm
 • Chương 695-1: Tài nữ như trước
 • Chương 695-2: Tài nữ như trước
 • Chương 696: Tiến hành cải cách
 • Chương 697: Món kho
 • Chương 698: Quyên tặng
 • Chương 699: Bỏ văn theo võ
 • Chương 700: Bái sư
 • Chương 701: Gà gõ gậy
 • Chương 702: Quái! tươi! hay!
 • Chương 703-1: Khái niệm bỏ vốn đầu tư
 • Chương 703-2: Khái niệm bỏ vốn đầu tư
 • Chương 704: Sòng bạc kiểu mới (thượng)
 • Chương 705: Sòng bạc kiểu mới (trung)
 • Chương 706-1: Sòng bạc kiểu mới (hạ)
 • Chương 706-2: Sòng bạc kiểu mới (hạ)
 • Chương 706-3: Sòng bạc kiểu mới (hạ)
 • Chương 707: Thuyền đánh bạc
 • Lý Kỳ vốn là đầu bếp đứng đầu của một khách sạn năm sao nổi tiếng thế giới. Bởi vì uống rượu say, lại như kỳ tích xuyên việt tới Bắc Tống những năm cuối. Đi tới một thế giới xa lạ, vô thân vô cố; rơi vào đường cùng, Lý Kỳ đành phải làm lại từ đầu, với một quán ăn sắp phải mang ra bán.

  Lý Kỳ vốn chỉ muốn làm một tiểu đầu bếp an phận. Nhưng vàng tới nơi nào cũng sáng. Nam nhân quá xuất sắc, đôi khi không phải là một chuyện tốt.

  – Cao thái úy muốn ăn bò bít tết? Không thành vấn đề.

  – Thái thái sư muốn ăn lẩu? Bảo ông ta hẹn trước một tháng đi.

  – Lý Sư Sư muốn ăn salad trái cây? Ách…Ban ngày bận rồi, buổi tối hẵng tính.

  – Lý Thanh Chiếu muốn ăn bánh gato? Hỏi nàng ấy đã ly hôn với Triệu Minh Thành chưa?

  – Hoàng thượng muốn thưởng thức Kim Hán Toàn Tịch? Còn đang trong quá trình chuẩn bị, đợi mười năm sau hẵng nói.

  Nếu bạn đã từng thích nhân vật L3 trong Cực phẩm gia đinh, thì không thể bỏ qua nhân vật Lý Kỳ trong “Bắc Tống phong lưu”. Hài hước, ranh mãnh, dí dỏm, những màn đấu trí gay cấy, những diễn biến hồi hộp cùng những màn cua gái kinh điển, tạo nên một bộ truyện xuyên việt cực kỳ hấp dẫn. Hãy xem chàng Lý Kỳ của chúng ta dùng tài nấu ăn khiến cho đám gian thần, những công tử ăn chơi trác tác, những tài tử mắt cao hơn đỉnh, những mỹ nữ tuyệt sắc phải cúi đầu xưng thần như thế nào. Hãy đón đọc truyện lịch sử, quân sự đặc sắc này!

  Có thể bạn thích sách  Con Dâu Nhà Giàu