Cinque Terre

Âm Dương Miện

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Liệt Diễm Phần Tình
 • Chương 2: Một thế hệ rượu thần (Thượng)
 • Chương 3: Một thế hệ rượu thần(hạ)
 • Chương 4: Ma sư Âm Dương Miện(thượng)
 • Chương 5: Ma sư Âm Dương Miện(hạ)
 • Chương 6: Âm Dương ma sư(thượng)
 • Chương 7: Âm Dương ma sư(hạ)
 • Chương 8: Âm Dương cân bằng(thượng)
 • Chương 9: Âm Dương cân bằng(hạ)
 • Chương 10: Buổi lễ khai giảng đặc biệt(thượng)
 • Chương 11: Buổi lễ khai giảng đặc biệt(hạ)
 • Chương 12: Hạ Thiên lão sư(thượng)
 • Chương 13: Hạ Thiên lão sư(hạ)
 • Chương 14: Buổi học đầu tiên(thượng)
 • Chương 15: Buổi học đầu tiên(hạ)
 • Chương 16: Dương Miện và Âm Miện(thượng)
 • Chương 17: Dương Miện và Âm Miện(hạ)
 • Chương 18: Nhất cấp Bính Đinh Song Hỏa học đồ(thượng)
 • Chương 19: Nhất cấp Bính Đinh Song Hỏa học đồ(hạ)
 • Chương 20: Toàn phương vị vô định truyền tống quyển trục(thượng)
 • Chương 21: Toàn phương vị vô định truyền tống quyển trục(hạ)
 • Chương 22: Hồng Liên xuất hỏa(thượng)
 • Chương 23: Hồng Liên xuất hỏa(hạ)
 • Chương 24: Địa tâm ‘Liệt Diễm'(thượng)
 • Chương 25: Địa tâm ‘Liệt Diễm'(hạ)
 • Chương 26: Hồng Liên trên ngực(thượng)
 • Chương 27: Hồng Liên trên ngực(hạ)
 • Chương 28: Ngũ cấp học đồ(thượng)
 • Chương 29: Ngũ cấp học đồ(hạ)
 • Chương 30: Song hỏa đồng tu(thượng)
 • Chương 31: Song hỏa đồng tu(hạ)
 • Chương 32: Cực hạn song hỏa(thượng)
 • Chương 33: Cực hạn song hỏa(hạ)
 • Chương 34: Khảo hạch cuối kì(thượng)
 • Chương 35: Khảo hạch cuối kì(hạ)
 • Chương 36: Sơ ngộ Chúc Thiên(thượng)
 • Chương 37: Sơ ngộ Chúc Thiên(hạ)
 • Chương 38: Thập cấp Bính Đinh Song Hỏa hệ học đồ(thượng)
 • Chương 39: Thập cấp Bính Đinh Song Hỏa hệ học đồ(hạ)
 • Chương 40: Ngưng tụ Âm Dương Miện(thượng)
 • Chương 41: Ngưng tụ Âm Dương Miện(hạ)
 • Chương 42: Nhất quan Âm Dương Miện
 • Chương 43: Song sinh quân vương(thượng)
 • Chương 44: Song sinh quân vương(hạ)
 • Chương 45: Bỗng nhiên nổi tiếng(thượng)
 • Chương 46: Bỗng nhiên nổi tiếng(hạ)
 • Chương 47: Chuẩn khảo chứng
 • Chương 48: Tiểu nhân âm độc(thượng)
 • Chương 49: Tiểu nhân âm độc(hạ)
 • Chương 50: Ma kỹ của hai đại quân vương(thượng)
 • Chương 51: Ma kỹ của hai đại quân vương(hạ)
 • Chương 52: Cơ hội ngàn lần tiến hóa
 • Chương 53: Chín ngày địa ngục
 • Chương 54: Mục tiêu,Phong Sương sơn mạch
 • Chương 55: Thanh Mộc Lang Vương
 • Chương 56: Bính Đinh hỏa cầu(thượng)
 • Chương 57: Bính Đinh hỏa cầu(hạ)
 • Chương 58: Đỉnh Băng gặp nạn
 • Chương 59: Băng Tuyết cự long(thượng)
 • Chương 60: Băng Tuyết cự long(hạ)
 • Chương 61: Cởi quần áo(thượng)
 • Chương 62: Cởi quần áo(hạ)
 • Chương 63: Trứng Hỏa Long(thượng)
 • Chương 64: Trứng Hỏa Long(hạ)
 • Chương 65: Đến cửa khiêu chiến(thượng)
 • Chương 66: Đến cửa khiêu chiến(hạ)
 • Chương 67: Nghệ xạ cửu nhật
 • Chương 68: Kỹ kinh tứ tọa
 • Chương 69: Thiên Can học viện(thượng)
 • Chương 70: Thiên Can học viện(hạ)
 • Chương 71: Mậu Thổ Dạ Thương(thượng)
 • Chương 72: Mậu Thổ Dạ Thương(hạ)
 • Chương 73: Tân sinh khảo hoạch
 • Chương 74: Ma kỹ tổ hợp của Ngũ Quan đại tông sư(thượng)
 • Chương 75: Ma kỹ tổ hợp của Ngũ Quan đại tông sư(hạ)
 • Chương 76: Vô tình bị thương nặng(thượng)
 • Chương 77: Vô tình bị thương nặng(hạ)
 • Chương 78: Âm Dương Học Đường
 • Chương 79: Quái nhân tóc đỏ
 • Chương 80: Vũ khí ma lực
 • Chương 81: Thượng phẩm Tinh miện
 • Chương 82: Tất Sát Kỹ hấp dẫn(thượng)
 • Chương 83: Tất Sát Kỹ hấp dẫn(hạ)
 • Chương 84: Bốn lần Ma kỹ tổ hợp(thượng)
 • Chương 85: Bốn lần Ma kỹ tổ hợp(hạ)
 • Chương 86: Quang – Ám Ngũ Hành Đại Lục
 • Chương 87: Lần nữa tăng cấp
 • Chương 88: Lôi Đế khiêu chiến
 • Chương 89: Vốn đặt cược(thượng)
 • Chương 90: Vốn đặt cược(hạ)
 • Chương 91: Lôi điện điều rượu, Điện Long hí châu (1)
 • Chương 92: Lôi điện điều rượu, Điện Long hí châu (2)
 • Chương 93: Cửu Thiên Huyền Nữ và Lôi Thần Giáng Thế (1)
 • Chương 94: Cửu Thiên Huyền Nữ và Lôi Thần Giáng Thế (2)
 • Chương 95: Ma lực vũ khí, Nhật Nguyệt Song Huy (1)
 • Chương 96: Ma lực vũ khí, Nhật Nguyệt Song Huy (2)
 • Chương 97: Tấn cấp hai quan (1)
 • Chương 98: Tấn cấp hai quan (2)
 • Chương 99: Ngày thi đấu giao lưu (1)
 • Chương 100: Ngày thi đấu giao lưu (2)
 • Chương 101: Khiêu chiến từ đệ tử thứ năm mươi mốt (1)
 • Chương 102: Khiêu chiến từ đệ tử thứ năm mươi mốt(2)
 • Chương 103: Liệt Dương Tam Liên Kích(thượng)
 • Chương 104: Liệt Dương Tam Liên Kích(hạ)
 • Chương 105: Tử Lôi Diệu Thiên Long(thượng)
 • Chương 106: Tử Lôi Diệu Thiên Long(hạ)
 • Chương 107: “Vũ khí ma lực”
 • Chương 108: Tiến vào Địa Linh Sơn
 • Chương 109: Bắt đầu sơ khảo
 • Chương 110: Lấy oán báo ơn(thượng)
 • Chương 111: Lấy oán báo ơn(hạ)
 • Chương 112: Ác giả ác báo
 • Chương 113: Phóng lao phải theo lao
 • Chương 114: Ám Viên Ma Vương dị biến
 • Chương 115: Bí pháp ma lực thiêu đốt
 • Chương 116: Uy lực bốn quan
 • Chương 117: Tam hệ ma kỹ tổ hợp – Định hướng truyền tống
 • Chương 118: Nguy cơ truyền tống
 • Chương 119: Biểu tượng Bính Hỏa – Chu Tước
 • Chương 120: Vô tư giúp đỡ – Chu Tước Chi Hỏa
 • Chương 121: Phụng Vũ châm cứu – Chu Tước luyện thể
 • Chương 122: Phân chia chiến lợi phẩm
 • Chương 123: Nhất Khẩu Hương
 • Chương 124: Thái Ất Âm Chiêu Dung
 • Chương 125: Chu Tước nội giáp
 • Chương 126: Bản mạng Hồng Liên
 • Chương 127: Bố cáo liên nghị vũ hội
 • Chương 128: Tam quan, Linh Ma hợp nhất
 • Chương 129: Chu Tước Biến
 • Chương 130: Hỗn Độn Chi Hỏa
 • Chương 131: Cảnh giới ba quan
 • Chương 132: Liên nghị vũ hội
 • Chương 133: Ta chính là bạn nhảy của hắn
 • Chương 134: Tối nay ta là bạn gái của ngươi
 • Chương 135: Pha chế rượu và khiêu chiến
 • Chương 136: Cấm Bách Thiên Diễm Dương Trùy
 • Chương 137: Thoát li học viện
 • Chương 138: Lục quan Thiên Sĩ truy sát
 • Chương 139: Ngũ Hành Lập Trường
 • Chương 140: Bay lượn đi! Chu Tước song dực
 • Chương 141: Thực Nhật Phượng Hoàng(thượng)
 • Chương 142: Thực Nhật Phượng Hoàng(hạ)
 • Chương 143: Gặp bất bình,không bỏ qua(thượng)
 • Chương 144: Gặp bất bình,không bỏ qua(hạ)
 • Chương 145: Vân Thiên Cơ(thượng)
 • Chương 146: Vân Thiên Cơ(hạ)
 • Chương 147: Trợ Trụ làm ác,phải chết!(thượng)
 • Chương 148: Trợ Trụ làm ác,phải chết!(hạ)
 • Chương 149: Ma Quỷ? Ma Vương(thượng)
 • Chương 150: Ma Quỷ? Ma Vương(hạ)
 • Chương 151: Phượng Vũ Diễm Dương Chùy(thượng)
 • Chương 152: Phượng Vũ Diễm Dương Chùy(hạ)
 • Chương 153: Thần y đòi tiền người chết,tặng người có duyên(thượng)
 • Chương 154: Thần y đòi tiền người chết,tặng người có duyên(hạ)
 • Chương 155: Thiên Can Thánh Đồ(thượng)
 • Chương 156: Thiên Can Thánh Đồ(hạ)
 • Chương 157: Thiên Cơ chỉ dẫn(thượng)
 • Chương 158: Thiên Cơ chỉ dẫn(hạ)
 • Chương 159: Thánh Đồ Thần Trang(thượng)
 • Chương 160: Thánh Đồ Thần Trang(hạ)
 • Chương 161: Ngũ Hành Ma Kỹ tổ hợp
 • Chương 162: Đầm lầy sương mù
 • Chương 163: Cực hạn Mộc Hỏa Ma Kỹ tổ hợp
 • Chương 164: Cánh cửa đá kỳ dị
 • Chương 165: Bùng cháy đi Hỗn Độn Chi Hỏa!
 • Chương 166: Ngũ Hành Pháp Trận thất truyền
 • Chương 167: Liệt Diễm chỉ dẫn
 • Chương 168: Truyền tống pháp trận
 • Chương 169: Mộc khắc Thổ,Cực Hạn Giáp Mộc Vạn Thiên Mâu
 • Chương 170: Đỉnh cấp Tất Sát Kỹ,Lưu Tinh Giáng Hạ
 • Chương 171: Phỉ Thúy Thanh Long
 • Chương 172: Hỏa Diễm Quân Vương chi thể
 • Chương 173: Thân thế? Bình Đẳng Vương?
 • Chương 174: Chí tôn cường giả
 • Chương 175: Tam đại chí tôn
 • Chương 176: Bắt đầu mới
 • Chương 177: Đinh Hỏa thần thú Đằng Xà
 • Chương 178: Âm Dương Hỏa,ngưng tụ pháp trận
 • Chương 179: Đằng Xà Hóa Lực Thuật
 • Chương 180: Xà Huyết dẫn,Đằng Xà luyện thể
 • Chương 181: Đằng Xà Hóa Lực Thuật
 • Chương 182: Đột phá! Cảnh giới bốn quan!
 • Chương 183: Thực Nhật Phượng Hoàng tăng cấp
 • Chương 184: Tuyệt học Đồ Đằng Hiển Hóa
 • Chương 185: Bạo Quân đấu Lôi Đế
 • Chương 186: Đằng Xà Biến
 • Chương 187: Cấm Bách Thiên U Diễm Băng
 • Chương 188: Ngươi biết Liệt Diễm nữ hoàng?
 • Chương 189: Điều kiện của Liệt Diễm
 • Chương 190: Ngũ Hành Thần Lô
 • Chương 191: Dùng máu đúc giáp,khải giáp thành hình
 • Chương 192: Thứ thần khí,Quân Ma Âm Dương khải
 • Chương 193: Uy thế của Lôi Đế
 • Chương 194: Lục Long Quang Huy
 • Chương 195: Tiếp nhận thủ tịch
 • Chương 196: Tiến vào Thánh Tà Chiến Trường
 • Chương 197: Cực Hạn Song Hỏa đấu Cực Hạn Ất Mộc
 • Chương 198: Sinh mệnh thiêu đốt,Huyết Liên Pháp Luân
 • Chương 199: Phượng Vũ U Diễm Băng
 • Chương 200: Thực nhân cự ma
 • Chương 201: Thiên Can Thần Thú Ma Kỹ,Đằng Xà Thuấn Di
 • Chương 202: Thất giai,Bạch Kim Thiên Bằng
 • Chương 203: Dung hợp Tất Sát Kỹ
 • Chương 204: Siêu Tất Sát Kỹ,Nhật Nguyệt Âm Dương Giới
 • Chương 205: Sau khi trọng thương,so đấu thời gian khôi phục
 • Chương 206: Bất đắc dĩ! Quang Ám ma kĩ tổ hợp
 • Chương 207: Đồng tâm hiệp lực! Ma vương hóa lực
 • Chương 208: Hắc Ám viện quân,Hắc Ám Quý Thủy Thánh Đồ
 • Chương 209: Huyền Vũ Cực Âm Sát
 • Chương 210: Lôi Đế hàng lâm
 • Chương 211: Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ
 • Chương 212: Âm Dương lốc xoáy,Âm Dương Ngư
 • Chương 213: Đoàn Hỏa Diễm Mãnh Sư
 • Chương 214: Ma Vương,Ma Diễm Toản
 • Chương 215: Ma kỹ tự sáng chế,Lục Trọng Chú Sát
 • Chương 216: Thiên Chi Ngọc,Diệt Thần Kích
 • Chương 217: Kim Giáp nữ tử bị đóng băng
 • Chương 218: Cửu giai đỉnh cấp,Bá Vương Lôi Hỏa Long
 • Chương 219: Hắc Long Bạch Y,chung cực binh khí
 • Chương 220: Bạo Quân hiển uy
 • Chương 221: Đằng Xà Liên Thiểm
 • Chương 222: Ma kỹ tự sáng chế,Hỏa Ma Thôn Phệ
 • Chương 223: Mười hệ tổ hợp! Ngũ Hành Âm Dương Giới
 • Chương 224: Thủy sinh Mộc đấu Mộc sinh Hỏa
 • Chương 225: Xoay chuyển Càn Khôn,Quang Minh đại thắng
 • Chương 226: Siêu Tất Sát Kỹ,Lôi Hỏa Luyện Ngục
 • Chương 227: Siêu Tất Sát Kỹ đấu Siêu Tất Sát Kỹ
 • Chương 228: Ta xin lỗi, ta sai rồi!
 • Chương 229: Ta xin lỗi, ta sai rồi! (Hạ)
 • Chương 230: Thần Khí, Lôi Ngục Thần Phủ!
 • Chương 231: Thân thế Cơ Động
 • Chương 232: Thần khí dung hợp, Cực Hạn Dương Lôi
 • Chương 233: Thần khí dung hợp, Cực Hạn Dương Lôi (Hạ)
 • Chương 234: Xâm nhập Thánh Tà Đảo (Thượng)
 • Chương 235: Xâm nhập Thánh Tà Đảo (Hạ)
 • Chương 236: Thập Giai Cúc Hoa Trư? (Thượng)
 • Chương 237: Thập Giai Cúc Hoa Trư? (Hạ)
 • Chương 238: Thánh Tà Đảo Tầng mười ba (Thượng)
 • Chương 239: Thánh Tà Đảo Tầng mười ba (Hạ)
 • Chương 240: Tử Băng Thiên Ma Giao (Thượng)
 • Chương 241: Tử Băng Thiên Ma Giao (Hạ)
 • Chương 242: Không Gian Tháp Hãm,Lôi Ngục Thần Phủ(Thượng)
 • Chương 243: Không Gian Tháp Hãm,Lôi Ngục Thần Phủ(Hạ)
 • Chương 244: Thánh Tà Thiên Bình (Thượng)
 • Chương 245: Thánh Tà Thiên Bình (Hạ)
 • Chương 246: Chiến thắng, Khải hoàn trở về! (Thượng)
 • Chương 247: Chiến thắng, Khải hoàn trở về! (Hạ)
 • Chương 248: Ngươi là Nữ thần trong lòng ta!
 • Chương 249: Trứng rồng
 • Chương 250: Thần Chi Trụ Cột, Linh Hồn Chi Hỏa (Thượng)
 • Chương 251: Thần Chi Trụ Cột, Linh Hồn Chi Hỏa (Hạ)
 • Chương 252: Liệt Diễm đồng hành (Thượng)
 • Chương 253: Liệt Diễm đồng hành (Hạ)
 • Chương 254: Sinh Mệnh Chi Sâm (Thượng)
 • Chương 255: Sinh Mệnh Chi Sâm (Hạ)
 • Chương 256: Âm Hỏa Diệt Thần Kích (Thượng)
 • Chương 257: Âm Hỏa Diệt Thần Kích (Hạ)
 • Chương 258: Phượng Vũ Long Xà Biến (Thượng)
 • Chương 259: Phượng Vũ Long Xà Biến (Hạ)
 • Chương 260: Chí Dương Diệt thần kích (Thượng)
 • Chương 261: Chí Dương Diệt thần kích (Hạ)
 • Chương 262: Cúc Hoa Đóa Đóa Khai (Thượng)
 • Chương 263: Cúc Hoa Đóa Đóa Khai (Hạ)
 • Chương 264: Bi kịch của Sâm Yêu (Thượng)
 • Chương 265: Bi kịch của Sâm Yêu (Hạ)
 • Chương 266: Bộ lạc Sâm Yêu (Thượng)
 • Chương 267: Bộ lạc Sâm Yêu (Hạ)
 • Chương 268: Cơ sở chế tạo Ma Kỹ Quyển Trục (Thượng)
 • Chương 269: Cơ sở chế tạo Ma Kỹ Quyển Trục (Hạ)
 • Chương 270: Rượu đỏ và Rượu trắng (Thượng)
 • Chương 271: Rượu đỏ và Rượu trắng (Hạ)
 • Chương 272: Lục Long Lục Xà (Thượng)
 • Chương 273: Lục Long Lục Xà (Hạ)
 • Chương 274: Sinh mệnh ngưng tụ, căn nguyên sinh mệnh (Thượng)
 • Chương 275: Sinh mệnh ngưng tụ, căn nguyên sinh mệnh (Hạ)
 • Chương 276: Toàn lực phi hành, Trở về trung thổ (Thượng)
 • Chương 277: Toàn lực phi hành, Trở về trung thổ (Hạ)
 • Chương 278: Mẹ con gặp lại (Thượng)
 • Chương 279: Mẹ con gặp lại (Hạ)
 • Chương 280: Kim giáp nữ tử còn sống? (Thượng)
 • Chương 281: Kim giáp nữ tử còn sống? (Hạ)
 • Chương 282: Trị liệu Pháo Long
 • Chương 283: Song phi?
 • Chương 284: Tối nay chúng ta ngủ thế nào?
 • Chương 285: Sinh mạng của ngươi là tất cả đối với ta!
 • Chương 286: Cái lều con tội lỗi
 • Chương 287: Khảo nghiệm ma sư
 • Chương 288: Gây sự tại Ma Sư Công Hội?
 • Chương 289: Hai đại Công Hội
 • Chương 290: 365 mảnh vỡ Hỗn Độn
 • Chương 291: Dung hợp thần thuật
 • Chương 292: Bình Đẳng vương phủ
 • Chương 293: Bắc Đẩu Miện Hạ
 • Chương 294: Ta là bạn gái của hắn
 • Chương 295: Kim ưng thương hội trả thù
 • Chương 296: Diệt tuyệt quân đoàn
 • Chương 297: Thiên Nhân Thiên Long Tổ Hợp Kỹ
 • Chương 298: Bạo quân trở về
 • Chương 299: Thanh Long Diệt Tuyệt Kích
 • Chương 300: Toàn diện khống chế Lục Long Lục Xà (Thượng)
 • Chương 301: Toàn diện khống chế Lục Long Lục Xà (Hạ)
 • Chương 302: Thanh Long Thần Hàng (Thượng)
 • Chương 303: Thanh Long Thần Hàng (Hạ)
 • Chương 304: Viện quân, A Kim băng lãnh (Thượng)
 • Chương 305: Viện quân, A Kim băng lãnh (Hạ)
 • Chương 306: Thương cùng mông
 • Chương 307: Thương cùng mông (Hạ)
 • Chương 308: Cơ Động tọa kỵ, Đại diễn thánh hỏa long (Thượng)
 • Chương 309: Cơ Động tọa kỵ, Đại diễn thánh hỏa long (Hạ)
 • Chương 310: Mao Đài và Ngũ Lương Dịch (Thượng)
 • Chương 311: Mao Đài và Ngũ Lương Dịch (Hạ)
 • Chương 312: Ma kỹ tửu thành hình (Thượng)
 • Chương 313: Ma kỹ tửu thành hình (Hạ)
 • Chương 314: Kim cương quân đoàn (Thượng)
 • Chương 315: Kim cương quân đoàn (Hạ)
 • Chương 316: Sinh Mệnh Chi Hạch (Thượng)
 • Chương 317: Sinh Mệnh Chi Hạch (Hạ)
 • Chương 318: Liệt Diễm Phần Tình không thể chống cự (Thượng)
 • Chương 319: Liệt Diễm Phần Tình không thể chống cự (Hạ)
 • Chương 320: Ngũ Hành Không Gian (Thượng)
 • Chương 321: Ngũ Hành Không Gian (Hạ)
 • Chương 322: Thái giám chế tạo giả (Thượng)
 • Chương 323: Thái giám chế tạo giả (Hạ)
 • Chương 324: Xuất Xứ Thánh Tà Đảo, hai hợp làm một (Thượng)
 • Chương 325: Xuất Xứ Thánh Tà Đảo, hai hợp làm một (Hạ)
 • Chương 326: Siêu Thần Khí? (Thượng)
 • Chương 327: Siêu Thần Khí? (Hạ)
 • Chương 328: Thiên Thanh Thảo nguyên, công hội chi chiến (Thượng)
 • Chương 329: Thiên Thanh Thảo nguyên, công hội chi chiến (Hạ)
 • Chương 330: Đại Cát Miện Hạ (Thượng)
 • Chương 331: Đại Cát Miện Hạ (Hạ)
 • Chương 332: Cục diện rắc rối (Thượng)
 • Chương 333: Cục diện rắc rối (Hạ)
 • Chương 334: Sáu đại chí tôn cường giả (Thượng)
 • Chương 335: Sáu đại chí tôn cường giả (Hạ)
 • Chương 336: Chỉ cần hai người là đủ (Thượng)
 • Chương 337: Chỉ cần hai người là đủ (Hạ)
 • Chương 338: Trận chiến đầu tiên, Lôi đế! (Thượng)
 • Chương 339: Trận chiến đầu tiên, Lôi đế! (Hạ)
 • Chương 340: Ai nói ta chỉ có bảy con rồng? (Thượng)
 • Chương 341: Ai nói ta chỉ có bảy con rồng? (Hạ)
 • Chương 342: Cơ Động xuất chiến (Thượng)
 • Chương 343: Cơ Động xuất chiến (Hạ)
 • Chương 344: Đánh cuộc (Thượng)
 • Chương 345: Đánh cuộc (Hạ)
 • Chương 346: Quần Long Chi Thủ, Đại Diễn Thánh Hoả Long (Thượng)
 • Chương 347: Quần Long Chi Thủ, Đại Diễn Thánh Hoả Long (Hạ)
 • Chương 348: Liệt, Diễm ra uy (Hạ)
 • Chương 349: Cuộc chiến hoang phí nhất (Thượng)
 • Chương 350: Cuộc chiến hoang phí nhất (Hạ)
 • Chương 351: Trung cấp Siêu Tất Sát Kỹ Quyển Trục
 • Chương 352: Kết thúc, kết quả đã định
 • Chương 353: Hai người các ngươi cùng lên đi
 • Chương 354: Hồi phục chưa? Tiến lên lần nữa đi!
 • Chương 355: Chỉ trời cắt đất, hỗn độn chi hỏa
 • Chương 356: Bỏ đi nhé, danh lợi trói buộc (Thượng)
 • Chương 357: Bỏ đi nhé, danh lợi trói buộc (Hạ)
 • Chương 358: Ước hẹn Hỏa Long Cốc (Thượng)
 • Chương 359: Ước hẹn Hỏa Long Cốc (Hạ)
 • Chương 360: Thượng Cổ Thập Đại Danh Tửu (Thượng)
 • Chương 361: Thượng Cổ Thập Đại Danh Tửu (Hạ)
 • Chương 362: Mục đích Chúc Diễm ở lại (Thượng)
 • Chương 363: Mục đích Chúc Diễm ở lại (Hạ)
 • Chương 364: Nước mắt Lam Bảo Nhi (Thượng)
 • Chương 365: Nước mắt Lam Bảo Nhi (Hạ)
 • Chương 366: Lang Tà
 • Chương 367: Thiên niên sinh mệnh chi nguyên
 • Chương 368: Kim Hỏa Tổ Hợp Kỹ?
 • Chương 369: Tổ hợp kỹ ba thuộc tính: Kim và song hỏa
 • Chương 370: Thành Thiên Thuỷ!
 • Chương 371: Con Trai Của Tửu Thần!
 • Chương 372: Tài Nghệ Tửu Thần – Tửu Gia Bách Vị!
 • Chương 373: Hoài Nghi Của Đỗ Minh!
 • Chương 374: Ma Minh
 • Chương 375: Thập đại danh tửu đệ tam – Hãn hải quỳnh tương
 • Chương 376: Ám sát! Vô cùng chuyên nghiệp
 • Chương 377: Ma Minh
 • Chương 378: Kim chúc phong bạo (Cơn bão kim khí)
 • Chương 379: Điên rồi, chờ bọn hắn đuổi theo
 • Chương 380: Song chiến Ma Minh trưởng lão (1)
 • Chương 381: Song chiến Ma Minh trưởng lão (2)
 • Chương 382: Ngũ Hành Đại Trận (1)
 • Chương 383: Ngũ Hành Đại Trận (2)
 • Chương 384: Thần khí Đại Địa Nữ Thần Chi Trượng
 • Chương 385: Lực Lượng Mạnh Nhất
 • Chương 386: Song Kiếm Hợp Bích
 • Chương 387: Siêu Tất Sát Kỹ Hỏa Thần Hư Không Trảm
 • Chương 388: Thuê Cả Minh Chủ Ma Minh?
 • Chương 389: Đôi môi đỏ mọng của Liệt Diễm?
 • Chương 390: Trừng phạt hay khen thưởng?
 • Chương 391: Dị biến khi dung hợp Thiên Chi ngọc
 • Chương 392: Linh Hồn Áp Chế! Khống Chế Hỗn Độn
 • Chương 393: Hỗn Độn Châu Thành! Tiến Hóa!
 • Chương 394: Liệt Diễm! Ta Sắp Tiến Hóa!
 • Chương 395: Linh hồn chỉ dẫn, đột phá nội tâm
 • Chương 396: Liệt Diễm! Ta Yêu Nàng!
 • Chương 397: Đỗ Tư Khang Đưa Ra Đổ Ước
 • Chương 398: Tửu Thần Chi Tranh
 • Chương 399: Cửu Dương Lăng Thiên, Cửu Long Hí Châu!
 • Chương 400: “Trái Tim” Của Cơ Động!
 • Chương 401: Phân Thân Thác Ảnh Thần Kỳ – Thập Bát La Hán Cũng Tỳ Tỳ Say!
 • Chương 402: Bên Bờ Đông Hải Mênh Mông – Huynh Đệ Một Lòng Gặp Gỡ Vui Sao!
 • Chương 403: Tân Nhất Đại Thiên Cơ
 • Chương 404: Đoàn Tụ Ngoài Ý Muốn!
 • Chương 405: Thần Hỏa Thánh Vương Khải!
 • Chương 406: Cây rụng tiền? Khất cái?
 • Chương 407: Sẵn sàng xuất phát!
 • Chương 408: Hắc Ám Thiên Cơ!
 • Chương 409: Ngàn năm tích lũy – Thập đại Thần Khí!
 • Chương 410: Tiến nhập – Quái dị – Bất an!
 • Chương 411: Dò xét, truy tìm – Tung tích địch nhân!
 • Chương 412: Xuyên thấu, miễn dịch, Bạo Quân xuất hiện
 • Chương 413: Không tập, song hỏa, thần kiếm vũ
 • Chương 414: Hắc Ám – Khế ước – Lời tiên đoán hé hộ!
 • Chương 415: Nghi thức – Mục tiêu – Kiếp Ngục Giới!
 • Chương 416: Kết giới – Lôi Đế – Lôi Thần Phủ!
 • Chương 417: Đại Ngũ hành kết giới sụp đổ!
 • Chương 418: Quyết tuyệt – Đột phá – Ngũ Liên Thiểm!
 • Chương 419: Chạy nước rút – A Kim – Hắc Ám tế đàn
 • Chương 420: Siêu tất sát kỹ quyển trục – Kim khí phong bạo
 • Chương 421: Giao tranh – Cực hạn – Chung cực Lôi Đế
 • Chương 422: Bạo quân, Lôi đế và Ma nữ
 • Chương 423: Lôi Thần hàng thế – Hỏa Thần kiếm
 • Chương 424: Thần chi khế ước – Chung cực tất sát kỹ
 • Chương 425: Liệt Diễm, Liệt Diễm
 • Chương 426: Quang Minh sinh cơ! Lực lượng của Liệt Diễm!
 • Chương 427: Chung cực tất sát kỹ của Liệt Diễm
 • Chương 428: Thụ miện – Chân chính Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ
 • Chương 429: Bí mật của Liệt Diễm
 • Chương 430: Sát thần Tư Phổ Nhược Tư
 • Chương 431: Cuộc chiến của Thần
 • Chương 432: Nhiếp Thần Quyết – Tu La Thần Phụ Thể
 • Chương 433: Địa Tâm dung hợp – Kim sắc thế giới
 • Chương 434: Thiên thần giải thể đại pháp
 • Chương 435: Liệt Diễm bị thương nặng!
 • Chương 436: Thần giới Ủy Viên Hội!
 • Chương 437: Thần Vương bày cuộc đánh cờ Để cho Liệt Diễm vì chàng trọng sinh!
 • Chương 438: Bước ba bước bạc đầu trắng xóa Nàng chết đi, ta thành xác không hồn
 • Chương 439: Học viện Sí Hỏa!
 • Chương 440: Lão sư Cơ Động!
 • Chương 441: Đông Mộc Thánh Nữ!
 • Chương 442: Công Chúa và Cơ Động lão sư gặp mặt!
 • Chương 443: Đây là Cơ Động của ta sao
 • Chương 444: Lần đầu làm lão sư
 • Chương 445: Tửu quỷ lão sư – Phân thân thác ảnh
 • Chương 446: Toàn thể thí luyện chi lữ
 • Chương 447: Cơ Động lão sư là của ta!
 • Chương 448: Tuyền công chúa: “Lão sư, ta muốn tắm!”
 • Chương 449: Tái kiến Diệt Tuyệt Chiến Thần!: “Lão sư, ta muốn tắm!”
 • Chương 450: Lão sư ngài nhất định không cùng ta tắm sao?: “Lão sư, ta muốn tắm!”
 • Chương 451: Tình lữ giả vờ!
 • Chương 452: Ngũ hành tương sinh – Ngũ vị nhất thể!
 • Chương 453: Chúng ta thí luyện ở độ cao 1500m
 • Chương 454: Ngũ vị nhất thể – Tương sinh công thủ!
 • Chương 455: Thực chiến, thí luyện, Ngũ Hành biến
 • Chương 456: A Nhĩ Mạn Tư sơn bùng nổ!
 • Chương 457: Thực lực của Cơ Động lão sư!
 • Chương 458: Hồng kiếm xuất thể – Kim Ô hiện thân!
 • Chương 459: Tam Túc Kim Ô
 • Chương 460: Liệt Thần Lục Trọng Chú Sát
 • Chương 461: Kim Ô gãy cánh, hóa thân thành người
 • Chương 462: Linh hồn dung hợp – Kim Dương bạo lệ!
 • Chương 463: Siêu tất sát kỹ Cấm Thiên Vạn – Đại U Diễm Băng!
 • Chương 464: Thần khí trấn quốc Vĩnh Hằng Chi Khải!
 • Chương 465: Ôn tình trong huyệt động
 • Chương 466: Cự tuyệt hay biểu lộ
 • Chương 467: Hấp thu – Tấn cấp !
 • Chương 468: Lão tử có đủ tư cách không?
 • Chương 469: Ngươi định làm gì?
 • Chương 470: Truyền thống bao che khuyết điểm!
 • Chương 471: Đổ cuộc – Năm đấu với hai mươi!
 • Chương 472
 • Chương 473: Tửu điếm Sỏa Hữu Tiễn
 • Chương 474: Tinh thần dung hợp
 • Chương 475: Chu Bé Nhỏ & Thương hội Ngốc Có Tiền
 • Chương 476: Cấm – Bách – Thiên – Ảm Diệt Vẫn !
 • Chương 477: Cấm – Bách – Thiên – Quân Vương Phệ !
 • Chương 478: Lực lượng Hỗn Độn Kim
 • Chương 479: Người kế thừa thương hội
 • Chương 480: Viễn cảnh tươi đẹp
 • Chương 481: Ba tháng huấn luyện
 • Chương 482: Tung tích của danh tửu
 • Chương 483: Phó quân đoàn trưởng Lang Thiên Ý
 • Chương 484: Ngũ hành tương sinh – Thực chiến công kích
 • Chương 485: Ói mửa chán rồi cũng quen thôi!
 • Chương 486: Mậu Thổ thánh đồ và Ất Mộc thánh đồ
 • Chương 487: Thái tử điện hạ
 • Chương 488: Ước hẹn quan chiến
 • Chương 489: Trở mặt – Bạo Quân cao ngạo
 • Chương 490: Tuyền công chúa nổi giận
 • Chương 491: Mùi thơm của cơ thể
 • Chương 492: Tái nhập Thiên Can Học Viện
 • Chương 493: Thánh Vương trở về
 • Chương 494: Cường thế khiêu chiến!
 • Chương 495: Tuyền công chúa truyền âm!
 • Chương 496: Hoán tỉnh Lôi Đế!
 • Chương 497: Trước tỉ thí!
 • Chương 498: Lang Tà dẫn đường
 • Chương 499: Thua chắc rồi?
 • Chương 500: Trận pháp thần kỳ đản sinh
 • Chương 501: Bạo Quân vs Lôi Đế
 • Chương 502: Lôi Đế khủng bố
 • Chương 503: Cuộc chiến Thần khí
 • Chương 504: Ba điều kiện
 • Chương 505: A Kim: Ta không đồng ý để nàng làm Thánh Đồ!
 • Chương 506: A Kim: Ta sai rồi!
 • Chương 507: Đầy đủ Thánh Đồ!: Ta sai rồi!
 • Chương 508: Bi kịch của Chu Mập và thương hội Ngốc Có Tiền!: Ta sai rồi!
 • Chương 509: Khổ tu Diệt Thần Kích!: Ta sai rồi!
 • Chương 510: Vì sư phụ Cơ Động, hết thảy đều đáng giá!: Ta sai rồi!
 • Chương 511: Tứ đại danh tửu: Ta sai rồi!
 • Chương 512: Giỗ đầu của Liệt Diễm!: Ta sai rồi!
 • Chương 513: Hỏa diễm của ta sao làm thương tổn chàng chứ?: Ta sai rồi!
 • Chương 514: Diệt Thần Dẫn
 • Chương 515: Ma Sư Liên Hiệp Trưởng Lão Hội
 • Chương 516: Ta đi dự hội nghị Đồ Đằng thần thú
 • Chương 517: Tổ hợp Cúc Hoa Trư và Mập Mạp
 • Chương 518: Khống chế cực hạn, xoay chuyển càn khôn
 • Chương 519: Cấm, thiên, vạn, Đại U Diễm băng hoàn chỉnh
 • Chương 520: Chiến thắng – Song hỏa lập uy
 • Chương 521: Càng thêm mãnh liệt
 • Chương 522: Người đẹp ra giá đi
 • Chương 523: Không cần nương tay
 • Chương 524: A Kim kinh khủng
 • Chương 525: Thần khí Tân Kim hệ
 • Chương 526: Nghị trưởng thế tập
 • Chương 527: Diệt cỏ tận gốc
 • Chương 528: Cúc Hoa Trư trả lễ
 • Chương 529: Dung Lôi nhập trận?
 • Chương 530: Đối chiến Quân đoàn Kim Sát
 • Chương 531: Độc chiến ngàn quân
 • Chương 532: Lực khống chế hoàn mỹ
 • Chương 533: Không đánh vẫn phục người
 • Chương 534: Để ta xem thằng khốn nào định làm ta bẽ mặt!
 • Chương 535: Để đó, ta tự xử !
 • Chương 536: Hai bàn tay thần kỳ
 • Chương 537: Thế nào là nấu gạo thành cơm?
 • Chương 538: Thành lũy dưới lòng đất
 • Chương 539: Nghịch lân Long vương & Địa Tâm tinh nham
 • Chương 540: Em đã nói thì anh nhận!
 • Chương 541: Tổ hợp kỹ ba hệ
 • Chương 542: Tam Hợp sơn mạch
 • Chương 543: Thiết Giáp Long vương
 • Chương 544: Giáp Mộc đặc hữu – Thiêu đốt sinh mệnh
 • Chương 545: Thiện nhân thiện quả
 • Chương 546: Cụ tổ dòng họ rồng đất
 • Chương 547: Long tộc đệ nhất cường giả
 • Chương 548: Ma vực của Địa Long tổ
 • Chương 549: Long Hoàng
 • Chương 550: Cố sự của Địa Long tổ (thượng)
 • Chương 551: Cố sự của Địa Long tổ (hạ)
 • Chương 552: Ta có cách khiến Địa Long tổ không chết!
 • Chương 553: Thiên Long Tề Vũ
 • Chương 554: Con của Long Hoàng
 • Chương 555: Thiên phú thứ hai của Đại Diễn Thánh Hỏa Long
 • Chương 556: Long hoàng biến thành ma thú tọa kỵ?
 • Chương 557: Long Hoàng khảo nghiệm
 • Chương 558: Chiến Long Hoàng
 • Chương 559: Long Hoàng thụ thương?
 • Chương 560: Long Hoàng buồn bực
 • Chương 561: Hôn sự của Trần Tư Tuyền
 • Chương 562: Cơ Động lão sư, ta muốn thuê ngài làm người yêu của ta
 • Chương 563: Tư Tuyền & Tư Động
 • Chương 564: Khế ước chính phụ
 • Chương 565: Cơ Động động tâm
 • Chương 566: Nửa năm đề thăng
 • Chương 567: Tạm biệt Long cốc
 • Chương 568: Ta chết cho ngươi xem!
 • Chương 569: Chúng ta ở cùng phòng!
 • Chương 570: Ôn tuyền hấp dẫn!
 • Chương 571: Trận chiến hương diễm
 • Chương 572: Cơ Động tự cung
 • Chương 573: Đây là nam nhân của ta
 • Chương 574: Hoàng cung Đông Mộc
 • Chương 575: Thái tử dò xét
 • Chương 576: Tình địch
 • Chương 577: Giáp mặt từ hôn
 • Chương 578: Không chết không ngừng
 • Chương 579: Thiên Ti Ma Vực
 • Chương 580: Đại Diễn vĩ chuy
 • Chương 581: Công Tào Miện Hạ
 • Chương 582: Thiên Diệp Chưởng chân chính
 • Chương 583: Quỹ Hồn Ma Vực vs Phượng Hoàng Nhãn
 • Chương 584: Thực vật ma thú đỉnh cấp
 • Chương 585: Bát quan ma vực
 • Chương 586: Thái Trùng miện hạ
 • Chương 587: Sáng thế lục hợp
 • Chương 588: Tuyệt Luyến Anh Túc
 • Chương 589: Địa Tâm Hồng Liên Cứu Thục
 • Chương 590: Long Hoàng hoàng quan kính tượng!
 • Chương 591: Chàng yêu ta không? Ta hôn mê
 • Chương 592: Ám chiêu
 • Chương 593: Ma Vực thứ hai
 • Chương 594: Lần thứ hai tế điện Liệt Diễm
 • Chương 595: Tư Tuyền, cô ôm ta đi!
 • Chương 596: Xuyên qua đại lục Hắc Ám
 • Chương 597: Đã ôm ngươi, ta liền không buông tay!
 • Chương 598: Lần nữa ngủ chung giường!
 • Chương 599: A Kim giác tỉnh huyết mạch Long tộc!
 • Chương 600: Con gái của ta thích ngươi!
 • Chương 601: Bồi luyện tốt nhất!
 • Chương 602: Ngươi quả nhiên là âm hiểm!
 • Chương 603: Diệt Thần Bích!
 • Chương 604: Ma vực Nguyên Tố Bác Ly
 • Chương 605: Sáng Thế Thần Kỹ
 • Chương 606: Thủy Tổ Long Huyết
 • Chương 607: Cơ Động tiến hóa
 • Chương 608: Quang Minh và Hắc Ám
 • Chương 609: Đốn ngộ Quang Minh
 • Chương 610: Dung hợp – Thần thức của Liệt Diễm
 • Chương 611: Tư Tuyền hồi phục
 • Chương 612: Cơ Động! Chàng ngồi xuống đi!
 • Chương 613: Xuất phát đến Địa Tâm thế giới!
 • Chương 614: Tác dụng kỳ diệu khác
 • Chương 615: Mê Loạn Ma Yên Đồn
 • Chương 616: Diệt Tuyệt Kim Hoàn
 • Chương 617: Trở lại Sí Hỏa học viện
 • Chương 618: Thắng Quan miện hạ ủng hộ!
 • Chương 619: Vô hạn định vị Truyền tống pháp trận!
 • Chương 620: Tư Tuyền!
 • Chương 621: Xuyên qua nham tương nơi cửa vào Địa Tâm thế giới!
 • Chương 622: Hỏa Diễm Lĩnh Chủ và Ám Viêm Lĩnh Chủ!
 • Chương 623: Hỏa Tinh tộc
 • Chương 624: Tin tức từ tù trưởng tộc Hỏa Tinh
 • Chương 625: Mười vạn Hỏa Nha
 • Chương 626: Cơ Động chính là Hỏa Nha Vương
 • Chương 627: Khiêu chiến Hỏa Cự Nhân thống lĩnh
 • Chương 628: Tiến vào tầng thứ hai
 • Chương 629: Liệt Diễm Thánh giáo
 • Chương 630: Hỏa Nha tộc bất khuất hiên ngang
 • Chương 631: Vô ảnh vô hình Diệt Thần Bích
 • Chương 632: Khánh điển chọn lựa Đại diện Giáo chủ
 • Chương 633: Thiên Nha trận của Bạo Quân
 • Chương 634: Thiên Lôi Kiếp Ngục Giới
 • Chương 635: Một chiến bốn ngàn
 • Chương 636: Ma vực thứ ba của Cơ Động
 • Chương 637: Hỏa Kiêu Tộc trả thù
 • Chương 638: Một mình đối chiến Hỏa Kiêu Vương!
 • Chương 639: Hỏa Nha tộc anh dũng!
 • Chương 640: Một tên cũng không thể thoát!
 • Chương 641: Thắng lợi vĩ đại của Hỏa Nha tộc!
 • Chương 642: Tầng mười lăm! Tam đại Tộc quần!
 • Chương 643: Thánh đồ hàng lâm!
 • Chương 644: Hỏa Liên thành!
 • Chương 645: Điều kiện của Hồng Diễm!
 • Chương 646: Đáng giá để yêu
 • Chương 647
 • Chương 648: Sàm sỡ Hỏa liên vương
 • Chương 649: Bạn sinh tịnh đế liên
 • Chương 650: Khánh điển lựa chọn đại diện giáo chủ
 • Chương 651: Hỏa ma vương
 • Chương 652: Trận chiến đầu tiên – Lôi đế
 • Chương 653: Làm thịt chó ba đầu
 • Chương 654: Lôi Ngục Diệt Ma Phá cùng với Thôn Phệ pháp trận
 • Chương 655: A Kim VS Hỏa Yêu Vương
 • Chương 656: Hỏa Điện Thử Vương
 • Chương 657: Ta chính là khắc tinh của ngươi
 • Chương 658: Song trọng Siêu Tất Sát Kỹ
 • Chương 659: Ám Diễm Hỏa Ma lãnh chủ (Phần 1)
 • Chương 660: Ám Diễm Hỏa Ma lãnh chủ (Phần 2)
 • Chương 661: Toàn tộc Hỏa Ma rung động (Phần 1)
 • Chương 662: Toàn tộc Hỏa Ma rung động (Phần 2)
 • Chương 663: Sự chấp nhất xuất chiến của A Kim (Phần 1)
 • Chương 664: Sự chấp nhất xuất chiến của A Kim (Phần 2)
 • Chương 665: Thánh cấp thứ tư của Địa Tâm thế giới (Phần 1)
 • Chương 666: Thánh cấp thứ tư của Địa Tâm thế giới (Phần 2)
 • Chương 667: Sự chiếu cố của thần may mắn – Chân Thực Nhãn (Phần 1)
 • Chương 668: Sự chiếu cố của thần may mắn – Chân Thực Nhãn (Phần 2)
 • Chương 669: Tam cường cuối cùng
 • Chương 670: Âm mưu trong trận chiến cuối cùng
 • Chương 671: Trận chiến cuối cùng quyết định ngôi vị giáo chủ
 • Chương 672: Cơ Động VS Hỏa Ma Vương (Phần 1)
 • Chương 673: Cơ Động VS Hỏa Ma Vương (Phần 2)
 • Chương 674: Ngươi có tin không? (Phần 1)
 • Chương 675: Ngươi có tin không? (Phần 2)
 • Chương 676: Đòn sát thủ
 • Chương 677: Một kích mạnh nhất của Bạo Quân
 • Chương 678: Quân vương cuối cùng cũng dung hợp, chinh phục cả Địa Tâm
 • Chương 679: Đại diện giáo chủ
 • Chương 680: Ta muốn đi tầng thứ mười tám
 • Chương 681: Liệt Diễm thân yêu, hãy chờ ta!
 • Chương 682: Quần long chấn Kim thành
 • Chương 683: Lại đến thương hội Ngốc Có Tiền
 • Chương 684: Cục diện đại lục
 • Chương 685: Chiến dịch trảm thủ
 • Chương 686: Chí Tôn cung phụng
 • Chương 687: Thực lực chân chính của thương hội Ngốc Có Tiền
 • Chương 688: Vận Rủi Thạch, Thiên Cơ Nhãn
 • Chương 689: Thần Khí! Kim Sát Thần Kiếm và Hậu Thổ Châu
 • Chương 690: Dẫn sói vào nhà
 • Chương 691: Dự cảm của Thiên Cơ
 • Chương 692: Thiên Cơ huyết nhãn
 • Chương 693: Đứa con của Hắc Ám Thiên Cơ
 • Chương 694: May mắn còn sống sót
 • Chương 695: Vô Gian Đạo
 • Chương 696: Xuyên qua màn đêm ở độ cao ba ngàn thước
 • Chương 697: “Làm mây làm mưa” ở độ cao ba ngàn thước
 • Chương 698: Thẳng tiến! Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục
 • Chương 699: Mục tiêu! Hắc Ám thần miếu
 • Chương 700: Hắc Ám Tế Tự đoàn
 • Chương 701: Hắc Ám Tế Tự phẩm cấp
 • Chương 702: Hai người làm một lần cho ta xem
 • Chương 703: Bạo Quân cao ngạo
 • Chương 704: Tổ chức phản kháng Thiên Cơ
 • Chương 705: Quái đại thúc Cơ Động
 • Chương 706: Không phải là hắn bị bất lực chứ?
 • Chương 707: Chuyện xưa của Vân
 • Chương 708: Thạch Mặc Ngư
 • Chương 709: Hậu Thổ Châu
 • Chương 710: Hắc Ám tửu quán
 • Chương 711: Người con gái vĩ đại
 • Chương 712: ngân dạng sáp đầu thương?
 • Chương 713: Thanh lý
 • Chương 714: Thâu lương hoán trụ (lấy đào đổi mận)
 • Chương 715: Ngũ Hành Hỗn Độn Ngưng Tụ pháp trận
 • Chương 716: Tiến vào nội bảo
 • Chương 717: Xuyên việt (xuyên qua)
 • Chương 718: Nhất kiếm chi uy (Uy thế của một kiếm)
 • Chương 719: Song Thánh cấp Dung Hợp Kỹ
 • Chương 720: Chiết xạ không cách nào tưởng tượng nổi
 • Chương 721: Hắc Ám Chu Tước
 • Chương 722: Mười Siêu Tất Sát Kỹ đồng thời nở rộ tại Hắc Ám thần miếu
 • Chương 723: Đại thúc yêu quái
 • Chương 724: Diệt Thần Kính
 • Chương 725: Hỏa thần kiếm huyền bí
 • Chương 726: Trong tiến hóa
 • Chương 727: Hắc Ám Thiên Cơ tạm thời chưa quay về được
 • Chương 728: Bại lộ, giết chóc
 • Chương 729: Hai tòa đại trận
 • Chương 730: Lấy chiến nuôi chiến
 • Chương 731: Hỏa Thần hàng lâm
 • Chương 732: Phá trận đoạt ngọc
 • Chương 733: Cướp sạch không còn
 • Chương 734: Lần sau đóng kịch tiếp nhé!
 • Chương 735: Trở về thần miếu Hắc Ám Thiên Cơ
 • Chương 736: Dã tâm của Hắc Ám Thiên Cơ
 • Chương 737: Phó hội trưởng liên minh phản kháng Thiên Cơ
 • Chương 738: phân tích, nghe lén?
 • Chương 739: Hội trưởng tổ chức phản kháng Thiên Cơ không ngờ là hắn
 • Chương 740: Thiên Cơ
 • Chương 741: Cũng không ngại nhìn thêm một lần
 • Chương 742: Kế hoạch tiến công chân chính
 • Chương 743: Ngươi yêu ta một chút sẽ chết sao?
 • Chương 744: Ngũ Hành tương sinh xứng Sáng Thế Lục Hợp
 • Chương 745: Hắc ám khủng hoảng
 • Chương 746: Sáng Thế Lục Hợp thành hình
 • Chương 747: Hắc Ám Thiên Cơ rốt cục đã tới
 • Chương 748: Sáng Thế Lục Hợp – Quang mang của sáng thế (sáng tạo)
 • Chương 749: Bụi cây trên đầu của Hắc Ám Thiên Cơ
 • Chương 750: Vạn dặm Truyền Âm Thạch
 • Chương 751: Hắc Ám Tử Vệ
 • Chương 752: Bạo Quân ẩn núp trên trời cao
 • Chương 753: Hắc Ám Tử Vệ phối hợp hoàn mĩ
 • Chương 754: Hắc Ám Thanh Long, phá bụng chui vào
 • Chương 755: Hút! Tinh hạch của Hắc Ám Thanh Long
 • Chương 756: Tác dụng cường hãn của tinh hạch Hắc Ám Thanh Long
 • Chương 757: Thần mộc khôi lỗi
 • Chương 758: Cơ Động làm mồi nhử
 • Chương 759: Miểu sát Hắc Ám Chu Tước
 • Chương 760: Tiến hóa cuối cùng của Hỏa Thần Kiếm
 • Chương 761: Nhân kiếm hợp nhất, hạt sen thủ hộ bổn mạng
 • Chương 762: Toái! Kim Hoàn Phá Giáp Mộc
 • Chương 763
 • Chương 764
 • Chương 765: Đổi thương lấy mạng, A Kim quyết tuyệt
 • Chương 766: Thảm Thiết
 • Chương 767: Lưỡng bại câu thương
 • Chương 768: Hình dạng hoàn chỉnh! Hỏa Thần kiếm
 • Chương 769: Sự huyền bí của bản mạng hạt sen
 • Chương 770: Bốn Thánh Đồ gần chết
 • Chương 771: Trước giờ Thánh Chiến
 • Chương 772: Ta chỉ muốn biết thành quả của Cơ Động
 • Chương 773: Không để ý tới sinh tử
 • Chương 774: Quấy rối
 • Chương 775: Gặp mặt Lý Vĩnh Hạo
 • Chương 776: Hồng Liên Thiên Hỏa biến mất
 • Chương 777: Hắc Ám Long Hoàng
 • Chương 778: Cuộc chiến của Long Hoàng
 • Chương 779: Cuộc chiến của Long Hoàng (2)
 • Chương 780: Long Hoàng Diệt Thần Kích (1)
 • Chương 781: Long Hoàng Diệt Thần Kích (2)
 • Chương 782: Thánh Vương trở về
 • Chương 783: Bạo Quân đối đầu tối chung binh khí
 • Chương 784: Tối chung binh khí
 • Chương 785: Một ngón tay đoạn thần khí
 • Chương 786: Thiên Can diệt thánh trận
 • Chương 787: Thập Biến Áo Nghĩa
 • Chương 788: Tam Nhãn Kình Ngư, phong bế linh hồn
 • Chương 789: Không thể vượt qua Cơ Động
 • Chương 790: Cúc Hoa Trư phát uy
 • Chương 791: Hắc Ám Không Quân cường thế
 • Chương 792: Thôn phệ Thánh Thú không dễ dàng
 • Chương 793: Hắc Ám Thiên Cơ âm trầm
 • Chương 794: Tiếp tục đại chiến
 • Chương 795: Hồng vân vô tận
 • Chương 796: Long nữ – chị em sinh đôi
 • Chương 797: Sum họp
 • Chương 798: Nói chàng yêu ta
 • Chương 799: Không muốn xâm lược
 • Chương 800: Quyết chiến bắt đầu
 • Chương 801: Toàn diện áp chế
 • Chương 802: Độc thủ sau lưng Cúc Hoa Trư
 • Chương 803: Hắc Ám Thiên Cơ thật xuất hiện
 • Chương 804: Thần chiến – cuộc chiến của thần
 • Chương 805: Quang Minh (mặt trời)
 • Chương 806: Hắc Ám (Bóng tối)
 • Chương 807: Dương mưu của Cơ Động
 • Chương 808: Liệt Diễm – Ta yêu nàng!
 • Chương 809: Đại kết cục – Ta sẽ là Liệt Diễm của chàng!
 • Hoàn toàn trái ngược với lối hành văn mạnh mẽ của Lão Cà Chua: Dồn nén đến tận cùng để rồi nổ tung trong những cảm xúc khó quên, Đường Gia Tam Thiếu có một phong cách viết truyện hết sức nghệ sĩ, hết sức tinh tế.

  Thế giới của Đường Gia Tam Thiếu luôn huyền ảo, diễm lệ và tràn ngập sự sáng tạo. Từ Trù Sư (Băng Hỏa Ma Trù) đến Nhạc Sư (Cầm Đế), Hồn Sư (Đấu La Đại Lục), với sức sáng tạo tựa như vô tận của mình, Đường Tam đã đưa người đọc từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

  Sau khi hoàn thành siêu phẩm Đấu La Đại Lục thì Đường Gia Tam Thiếu đã bắt tay ngay vào bộ truyện mới có tên Âm Dương Miện. Trong hơn 6 năm cầm bút của mình, có lẽ đây là tác phẩm mà Đ3 đã dành nhiều tâm sức nhất. Để chuẩn bị cho Âm Dương Miện thì trong suốt thời gian viết Đấu La, tác giả đã đi rất nhiều nơi để thu thập các loại tài liệu, lấy âm dương, ngũ hành, thiên can và ma huyễn cùng kết hợp lại để tạo nên một tân thế giới kỳ huyễn thú vị và tràn ngập sự sáng tạo với một chức nghiệp mới: Phẩm Tửu Sư. Mời bạn đọc cùng thưởng thức.